Zoals vaste lezers van Crimesite wel gemerkt zullen hebben, heb ik het Holleeder proces gevolgd en er ook verslagjes over geschreven. Maandag a.s sluit Advocaat Jan Hein Kuijpers zijn pleidooi af. Hoogstwaarschijnlijk zal de hele ochtend in beslag worden genomen door Renate Honig, die de financiële stukken voor gaat lezen welke Mr. Gabriël Meyers namens zijn cliënt Jan Dirk Paarlberg heeft ingebracht.


Dit ging niet zomaar. Zowel het OM als Rechter Rino Verpalen wilde eerst niet dat de nieuwe stukken werden toegevoegd aan het toch al grote dossier. De 200 pagina's werden daarom door JHK aan een pleitnota vastgeniet, en is zo via een slim omweggetje toch in het dossier terecht gekomen. Het hield echter wel in dat de Rechter vond dat de stukken nog voorgelezen dienen te worden.

Afgelopen weken hebben we de verschillende pleidooien aangehoord van alle advocaten die hun cliënten bijstonden in deze megazaak. Ze waren verschillend, echter hadden toch allen grote overéénkomsten. Het komt erop neer dat het OM te hard van stapel is gelopen hun cliënten te beschuldigen van afpersing en deelname aan een criminele organisatie. De ene advocaat had wat sterkere argumenten dan de andere, en ook de manier van pleiten verschilde nogal.

Zo had ik zelden een zo saai en zakelijk pleidooi gehoord als dat van Mr. David Moszkowicz, nog wel van de bekendste advocatenfamilie van Nederland. Dat dat geen vuurwerk garandeert, bewees dit pleidooi wel. De juridische termen en zinnen, zoals je die alleen leest in taaie Juridische documenten, vlogen je om de oren. Daarnaast hoorde ik juist met veel genoegen het pleidooi aan van Mr.Ronald van der Horst.

Deze jongere Advocaat had een veel menselijkere manier van pleiten. Hij liet dan ook af en toe wat straattaal doorklinken tijdens het pleiten, gewoon taal zoals betrokkenen het gebruikt zouden hebben. "Rot op, die villa is bij die Turk, als je hem hebben wilt, ga je hem maar halen!", scheeuwde hij door de Rechtszaal, en maakte zo de publieke tribune ook nog aan het lachen.

Ook het pleidooi van Mr. Anique Slijters klonk sterk. Ik geef haar cliënte Maike Dijkhuis veel kans op vrijspraak. Het enige pleidooi wat ik grotendeels gemist heb, is dat van Mr. Arthur van den Biezen voor zijn cliënt Marcel Kaatee, de vermeende boekhouder van Holleeder. Op zich jammer want hoe ik deze advocaat heb meegemaakt in de Rechtszaal klonk deze scherp en soms op het recalcitrante af. Vooral voor Officier Koos Plooy had deze kantoorgenoot van Mr. Kuijpers vaak geen goed woord voor over. De felheid waarmee OM en advocaten elkaar verbaal in de haren vlogen, was vaak spanning en sensatie op zich.

Het pleidooi van Mr. Jan Hein Kuijpers kwam erop neer dat het OM volgens hem op vele punten ontvankelijk verklaard zou moeten worden. De Tapes, waarmee gerommeld lijken te zijn, en de media, waarin Willem Holleeder al lang schuldig is bevonden, of het feit dat het OM eerdere verklaringen van getuige Maria Houtman "gesloopt'' zou hebben, het zijn allemaal punten waardoor je wel sterk de indruk krijgt dat "Barbertje moet hangen", aldus Kuijpers.

Met Barbertje wordt natuurlijk de hoofdverdachte Willem 'de Neus' Holleeder bedoeld. Het ging daarom vaak hard tegen hard in de Osdorpse Bunker-Rechtszaal. Volgens Advocaat Kuijpers heeft het OM wel degelijk een groot (bewijs-)probleem. De uitslag laat echter nog op zich wachten. Eerst volgen nog de dagen met de conclusies van repliek en dupliek, en natuurlijk het laatste woord van de hoofdverdachte. Voor nu staat de uitspraak gepland voor Vrijdag 21 December, vlak voor Kerst. We zullen het zien. U leest het allemaal op Crimesite.

Door Bondtehond