Vanmiddag een bijzonder mooi pleidooi aangehoord van Mr. Ronald van der Horst voor de Rechtbank in Osdorp. Zijn cliënten Senol Tuna en Ozan Turfanda moeten volgens hem absoluut vrijspraak krijgen. Het pleidooi was mooi opgebouwt met een inleiding over De Gouden Kooi, het tv-programma waarin ook wordt gestreden om een Villa en een groot geldbedrag. "Het laat ook zien wat mensen bereid zijn te doen voor geld, zei hij, het draait om geldzucht en slachtoffers."


Vastgoedhandelaren meenden zich ondanks hun grote inkomsten te moeten bezighouden met het investeren in drugs, oplichting, witwassen en valse merkkleding, om maar enkele dingen te noemen. De advocaat had het pleidooi opgebouwd rond twee scenario's, het Endstra-scenario en het Wijsmuller-scenario. Het Endstra-scenario is het enige scenario waarmee het tot een veroordeling kan komen. Het is dus tevens het OM-scenario.

Mr. Van der Horst wil echter dat de Rechtbank het Wijsmuller-scenario volgt. Dit laatste scenario is die van een vastgoedhandelaar die zich met zeer dubieuze zaken bezighoudt, veel daarvan zijn strafbare feiten. Hij doelde in het geval Wijsmuller op financiering van drugshandel, oplichting, vervalste merkleding en het witwassen via diverse structuren om zo veel geld weg te sluizen. Nu wordt er volgens Van der Horst in het Endstra-scenario geïntrepeteerd.

"Op die manier intrepeteren van bewijsmateriaal, zoals de Endstra-tapes, is daar wel een consistent en betrouwbaar scenario in besloten?", vroeg hij zich af. 'Circumstantional Evidence', noemde hij het bewijs in deze zaak en naar zijn idee is het bewandelen van het Endstra-scenario gevaarlijk.

In algemene zin zijn er in deze zaak geen onproblematische bewijzen. Er mag echter geen genoegen worden genomen met politiemensen die hun pensioen uitstellen om zogezegd "Holleeder achterover te trekken." Ook de getuigenverklaringen van zijdelings betrokkenen die een oordeel bevatten, kan niet in zijn ogen. En die zijn er wel in deze zaak.

Dat er van de 15 geluidsopnamen 4 niet meer beschikbaar zijn, daar was Van der Horst duidelijk over en zei maar ronduit "Ik geloof er geen barst van!" Het lijkt er duidelijk op dat er gerommeld is met die tapes, en dat er mischien wel juist belangrijke gedeeltes bewust zijn weggelaten. Ene Karel van de politie had gezegd "Ik heb het nog niet meegemaakt dat tapes niet lukten door kapotte opname-apparatuur."

De Endstra-tapes zouden in theorie als bewijs kunnen dienen zolang ze ondersteund worden door andere bewijsmiddelen, wat in deze zaak niet het geval is. Ook het steunbewijs moet Rechtmatig bewijs zijn. Als dat niet zo is, kun je naar eer en geweten niet komen tot een redelijke bewezenverklaring. Om zijn woorden kracht bij te zetten las de Advocaat veel voor uit jurisprudentie van de Hoge Raad.

Verschillende voorbeeldzaken passeerden in dit gedeelte van het pleidooi. Zelfs uit een Zweedse zaak volgde een lezing.Wijsmuller was met duistere zaken bezig, ook volgens Endstra. Als je zo de verschillende strafbare feiten op hoort lezen die al in andere dossiers zijn opgedoken, is het een wonder dat Wijsmuller niet eens een flinke douw heeft gehad.

De containers met Hasj of Wiet vliegen je om de oren. Zelfs Ergotamine, een grondstof voor LSD wordt even over gesproken. Er is genoeg om op te noemen of Wijsmuller ziet er wel handel in. Ook andere bekende en minder bekende zakelui investeerden mee in diverse handel, waaronder Hasj. Schijnbaar maakte Wijsmuller ook gebruik van Freefighters en Turken voor de incasso van grote bedragen.

Met Wijsmuller ging het fout toen Endstra geen handel meer wilde doen, nadat hij het hoorde van die Afrikaanse container waarin Wiet zat, maar die eruit gehaald bleek te zijn. Het is echter volstrekt ongeloofwaardig dat Wijsmuller alleen wordt afgeperst omdat een containertje met hasj is zoekgeraakt. De conclusie was dat Wijsmuller investeerde in een container hasj in het Afrika-verhaal en andere zaken, maar toen het misliep dat bij Endstra in zijn maag wou splitsen.

Er is een tap waarin Wijsmuller met Haico Endstra belt en zegt dat ie veel geld van de erven-Endstra krijgt. "Je gelooft je oren niet" zei Van der Horst, als je dat zo hoort. In zijn ogen verteld Wijsmuller lachend aan Haico Endstra hoe hij hem aan het besodemieteren is. Van der Horst houdt er ernstig rekening mee dat problemen werden opgeblazen om zo maar niet te hoeven betalen. En zo is dat verhaal bij Endstra terecht gekomen.

Wijsmuller zelf ontkent echter afgeperst te zijn en zegt op goede voet te staan met Senol Tuna. De Villa is helemaal niet op een andere naam gekomen. De zeggenschap over de Villa Skyros ligt bij een administratiekantoortje en daar is Wijsmuller eigenaar van. De geldbedragen waren ook allemaal verklaringen voor, te veel om ze allemaal op te noemen, maar van afpersing is volgens Mr. Ronald van der Horst geen sprake. Hij vraagt dan ook vrijspraak in alles zaken waarvan zijn cliënten worden beschuldigd. Ook de lening voor de Wasserette van Tuna was een transparante handeling.

De pogingen om Holleeder in verband te brengen met de afpersing van Wijsmuller is al op niets uitgelopen, en ook hier dient vrijspraak te volgen, aldus Mr.Ronald van der Horst.
Er is om onmiddelijke invrijheidsstelling gevraagd, maar daar kan niet eerder dan Donderdag 12:30 uitspraak over gedaan worden in het geval van Tuna. De 148 pagina's pleidooi, waar zowel de Rechter als Plooy bewondering over uitten, had toch wat langer bestudering nodig. Turfanda loopt nog op vrije voeten.
Door Bondtehond