dinsdag 29 januari 2013

Uitspraak liquidatieproces Passage: 'Blijdschap naast groot verdriet'

Het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage is vandaag beëindigd met de langverwachte uitspraak. Gevangenisstraffen die variëren van een half jaartje voor Dino Soerel tot levenslang voor Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Siegfried Saez vielen deze verdachten dinsdagmiddag ten deel in de Bunker te Osdorp. De andere verdachten kregen celstraffen van dertig, twaalf, tien, acht, zes, drieënhalf en anderhalf jaar opgelegd. De rechtbank hield de spanning er nog behoorlijk lang in en laste voor het uitspreken van de straffen eerst een middagpauze in. Niemand had tijdens deze pauze nog enig idee welke richting het op zou gaan.


De rechters maakten ter inleiding de taakverdeling bekend bij aanvang van de zitting en lazen eerst wat feitelijkheden op, zoals: dat het proces ging over 8 moorden en 6 pogingen daartoe en dat het proces werd gevoerd met 5 officieren van justitie, 17 advocaten, 3 rechters, 1 reserve-rechter en 2 griffiers. Voorzitter Mr. Lauwaars bedankte de reserve-rechter Mr. R.H. Mulderije, omdat het wel erg veel van de rechter moet hebben gevergd om zo lang bij een proces te zitten zonder dat hij zich daadwerkelijk kon mengen in de rechtsgang terwijl hij wel duizenden pagina's dossier heeft moeten meelezen. Natuurlijk heeft het proces van iedere betrokkenen veel gevergd, maar dit wilde de voorzitter wel graag gezegd hebben.

Na de middagpauze gingen de rechters om de beurt in op de verschillende zaken en stelde de jongste rechter eerst drie vragen waar de rechtbank nader op in zou gaan, nl:

Valt de OM-deal binnen de grenzen van het recht?
Zijn de toezeggingen rechtmatig geweest?
Is het OM voldoende magistratelijk en transparant geweest?

(Hier kom ik ooit later nog uitgebreider op terug...)

Nu volsta ik met hetgeen mij het meeste opviel aan de motivering(en) van de rechtbank: In een aantal gevallen werden bovenstaande vragen ontkennend beantwoord, echter verbond de rechtbank hier lang niet in alle gevallen gevolgen aan die je dan zou verwachten....

Hier volgen nu de uitspraken.

Te beginnen met: De vrijspraken:

Dino Soerel: VRIJSPRAAK voor liquidaties / opdracht geven liquidaties
Dino Soerel werd vrijgesproken van de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman.
Wel krijgt hij een half jaar cel vanwege witwassen van 25.000 crimineel geld en het in bezit hebben van valse paspoorten. Die straf heeft hij echter al uitgezeten in zijn voorarrest. Vonnis Dino Soerel

Ali Akgün: VRIJSPRAAK voor liquidaties / opdracht geven liquidaties
De rechtbank sprak Ali Akgün vrij van de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman.
Akgün krijgt wel anderhalf jaar cel wegens gewoonte-witwassen, maar blijft op vrije voeten omdat hij zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest. Akgün leefde op grote voet van illegale inkomsten, aldus de rechtbank.

Levenslange gevangenisstraffen:

Jesse Remmers: LEVENSLANG 
Volgens de rechtbank is bewezen dat hij betrokken was bij zes moorden in crimineel verband, gepleegd tussen 1993 en 2006. Hij is tevens veroordeeld voor twee moordpogingen. Jesse Remmers pleegde de moorden alleen voor geld en aanzien in het criminele circuit. Jesse ontkent en lijkt onverbeterlijk. Mede ter bescherming van de maatschappij krijgt Jesse levenslang van de rechtbank.
VONNIS : BZ0293 op Rechtspraak.nl

Mohammed 'Moppie' Rasnabe: LEVENSLANG
De rechtbank acht bewezen dat Rasnabe verantwoordelijk is voor vijf moorden (allen gepleegd in 1993) en een poging tot moord. De slachtoffers waren op één na allen bekenden van hem. Volgens de rechtbank heeft Rasnabe zijn leven gewijd aan het plegen van zware feiten. Hij werd gekenmerkt door de categorisch wijze van ontkennen en de respectloze houding richting de slachtoffers. Dat laatste rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Siegfried Saez: LEVENSLANG
De rechtbank acht bewezen dat hij Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen in 1993 heeft doodgeschoten samen met vriend Kenny Rampenburg. Hij nam volgens de rechtbank op de koop toe dat er een tweede slachtoffer viel, naast het beoogde doelwit Hennie Shamel. Het motief zou zijn dat Henk Rommy zijn schuld niet wilde aflossen die hij had aan Shamel. ("Liquideren is goedkoper dan betalen") Saez werd in 2009 reeds veroordeeld tot 17 jaar voor de liquidatie van Ukkie de Pool langs de A4. De rechtbank noemde Saez een onverbeterlijke zware crimineel.

Tijdelijke gevangenisstraffen:

Fred Ros: 30 JAAR
De rechtbank acht bewezen dat hij 2 liquidaties heeft proberen aan te sturen en achter 1 geslaagde liquidatie zit, de moord op Thomas van der Bijl. Het ging in alle gevallen om zakelijke criminele afrekeningen in het criminele milieu. De rechtbank noemde het erg laakbaar dat hij 1 onschuldige vriend en 2 andere relatief onbekende jongens in het milieu heeft willen aansturen en hen daarbij zwaar onder druk heeft gezet door hen te dreigen met grof geweld. Ros heeft de feiten categorisch ontkend en de rechtbank heeft er geen enkel vertrouwen in dat hij zich transformeert tot een nette burger.

Chay Pin Song: 12 JAAR
De enige vrouw in het gezelschap, Pinny Song, had als prostituee een relatie met de doodgeschoten Amsterdamse sportschoolhouder Tonny van Maurik in 1993. Na problemen in de relationele sfeer, zou zij uiteindelijk de opdracht hebben verstrekt Van Maurik dood te laten schieten. De rechtbank acht dat bewezen en legt haar 12 aar gevangenisstraf op. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Nanpaul de B.: 10 JAAR
De rechtbank acht bewezen dat hij in 1993 betrokken was bij de moord op sportschoolhouder Tonny van Maurik. Daarvoor moet hij tien jaar de cel in. Het OM eiste 8 jaar, maar de rechtbank ging daar dus 2 jaar boven zitten met de opgelegde gevangenisstraf. In tegenstelling tot anderen, vindt de rechtbank het duidelijk dat De B. wel spijt heeft van zijn daad en daar hevig onder lijdt, in zoverre zelfs dat hij psychische klachten heeft overgehouden aan die moord waarbij hij één van de schutters moet zijn geweest. Er was DNA aangetroffen op een peuk bij de plaats-delict. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Freek S. : 6 JAAR
Vanwege gebrek aan bewijs had het Openbaar Ministerie vrijspraak voor S. gevraagd, maar de rechter acht toch bewezen dat hij betrokken was bij de moord op de sportschoolhouder Tonny van Maurik in 1993. De rechtbank ziet bewijzen, o.a. in de telecomgegevens, dat S. chauffeur moet zijn geweest op de avond van de liquidatie. Freek S. moet daarvoor zes jaar de cel in. Men acht het onwaarschijnlijk dat S. zijn (destijds zeer zeldzame) mobiele telefoon had uitgeleend aan Remmers. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Sjaak Burger: 3,5 JAAR
Sjaak Burger is vrijgesproken van betrokkenheid bij liquidaties. Wel zou hij de eigenaar zijn geweest van de partij wapens die werden aangetroffen in de villa van Katja Schuurman in Vinkeveen. De rechtbank achtte bewezen dat Sjaak Burger zich schuldig heeft gemaakt aan de voorbereiding tot wapenhandel. Rekening wordt gehouden met het feit dat Burger eerder is veroordeeld voor doodslag. Ook Sjaak heeft deze straf reeds uitgezeten in voorlopige hechtenis.


(Kroongetuige)
Peter La Serpe: 8 JAAR

De kroongetuige in het liquidatieproces krijgt acht jaar celstraf. De rechtbank volgt hiermee de eis van het Openbaar Ministerie. La Serpe legde belastende verklaringen af in ruil voor een lagere straf.
Hij zocht zijn bestaan volgens de rechtbank in het criminele milieu. Daarin was La Serpe nietsontziend. Hij pleegde overvallen en werd daarvoor vastgezet in de bajes. Daar leerde hij Jesse Remmers kennen. Dat leidde tot samenwerking met Jesse Remmers waarbij Kees Houtman uiteindelijk werd vermoord en er pogingen werden gedaan anderen te liquideren.

*

Niet mis dus de straffen die gevallen zijn vandaag. Waren ze te verwachten? Nee. Dat zou al te makkelijk zijn om dat nu te zeggen. Degene die dat zeggen of zeiden waren niet of nauwelijks aanwezig bij zittingen, viel me op vandaag. Er werd me vanmiddag door een journaliste gevraagd: "Jij hebt wel zo'n beetje de meeste zittingen meegemaakt van alle journalisten hier, dus aan jou kan ik waarschijnlijk wel het beste vragen: Wat denk jij eigenlijk, zullen er veroordelingen vallen vandaag?"

Ik moest ontkennend antwoorden. Ik wist het gewoon niet. In sommige gevallen had ik natuurlijk wel een voorgevoel, maar wellicht dat ik juist door het bijwonen van zoveel zittingen door de bomen het bos niet goed meer kon zien. Uiteraard heb ik net als zoveel mensen enkele veroordelingen wel zien aankomen, maar ik hield daarnaast ook wel degelijk rekening met de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wanneer de deal met La Serpe wellicht van tafel zou worden geveegd door de rechtbank.

Welke veroordeling mij het meeste verbaast, is die van de enige vrouwelijke verdachte: Pinny Song. Persoonlijk verwachtte ik vrijspraak voor deze verdachte, die ik heb leren kennen als een zeer sympathieke dame. Ook haar zoons en man, die vaak aanwezig waren bij zittingen en waarmee ik regelmatig sprak tijdens pauzes, waren overtuigd van de goede afloop. Voor hen moet het dubbel hard zijn aangekomen, nu hun moeder/vrouw toch is veroordeeld, ondanks het feit dat notabene kroongetuige La Serpe op zitting Henk Rommy aanwees als mogelijke opdrachtgever en er ook andere berichten (geruchten of niet?) zijn, bijvoorbeeld dat Joegoslaven achter een aantal liquidaties zouden zitten, onder andere die van Tonny van Maurik. Dit laatste verhaal doet namelijk al lang de rondte in het milieu. Dus eigenlijk had ik ook niet zo heel veel twijfel. Ze was ook vrijgelaten uit voorarrest. Kennelijk was er niet zoveel tegen Song. En dan wordt nu juist zo'n verdachte ter zitting weer gevangen genomen... Het roept dan wel meteen een vraag op bij mij: Wat is er inmiddels gebeurd dat de rechtbank intussen toch anders heeft doen beslissen?

De vrijspraak van Dino Soerel en Ali Akgün heb ik min of meer wel zien aankomen. Niet in de laatste plaats door de gigantische pleidooien van Mr. Nico Meijering, waarmee de raadsman echt wel hout leek te snijden. Beter gezegd: hoe hij de ernstige beschuldigingen tegen zijn cliënten fileerde en ontdeed van het kleinste graatjes, om het maar even in beeldspraak te houden. Nee, ik vond de beschuldigingen van La Serpe al vanaf dag 1 vrij magertjes klinken. Maar goed, om nou maar niet meteen alle verdachten na te gaan lopen, zal ik het maar bij deze drie verdachten houden.

In de wachtkamer merkte iemand tijdens de momenten vlak na de zitting treffend op: "Het is wel een heel vreemde gewaarwording. Al die blijde en dankbare gezichten van familieleden wiens geliefde is vrijgesproken naast juist diep bedroefde gezichten van familieleden die hun geliefde lange tijd zullen moeten gaan missen...."

Al met al een zeer spannend einde van een zeer spannend proces, waar het laatste woord zeker nog niet over is gesproken. Dat geef ik u op een briefje.

----------------------------------------------------------------------------------

Alle uitspraken in 1e aanleg staan: HIER   (29 januari 2013)

----------------------------------------------------------------------------------

Bondtehond

zaterdag 26 januari 2013

Passage-verdachte barbecuemoorden Raymond Verbaan overleden

Dinsdag 29 januari zullen 11 Passageverdachten, waarvan de elfde persoon kroongetuige Peter La Serpe is, eindelijk hun vonnis horen. We zouden bijna vergeten dat het liquidatieproces aanvankelijk begon met 11 verdachten. Één verdachte was (nog) afwezig (Soerel), en werd pas later ingevoegd. De twaalfde verdachte, Raymond Verbaan uit Den Haag, die tijdens het proces bekende twee Joegoslaven, de 21-jarige Salim Hadziselimovic en de 19-jarige Djordje Ilic, bij de Ouderkerkerplas in z'n eentje te hebben doodgeschoten, blijkt kort voor of tijdens het zomerreces te zijn overleden. Dit heb ik afgelopen week vernomen uit een zeer betrouwbare bron nabij Justitie. Verbaan is 45 geworden.


Halverwege het Passageproces, op 9 april 2009, werd Raymond ontslagen van rechtsvervolging en vrijgelaten. De verdachte bleek de zittingen al in 2008 en begin 2009 niet goed meer te kunnen volgen vanwege de aftakelingsverschijnselen ten gevolge van de progressieve spierziekte waaraan Verbaan leed, de 'ziekte van Huntington' genaamd. Reeds meerdere familieleden, waaronder de vader van Verbaan zijn vroeger gestorven aan deze erfelijke aandoening. De ziekte van Huntington komt neer op een aftakelingsproces, waardoor de hersencapaciteit sterk afneemt en de controle over spierbewegingen verdwijnt. Daardoor zou Verbaan onder meer de tegen hem uitgebrachte aanklacht niet meer hebben kunnen begrijpen.

Verbaan had volgens een deskundige nog vijf tot tien jaar te leven. Zijn raadsman Mr. Daniël Fontein bepleitte daarom de beëindiging van het voorarrest van Verbaan, omdat volgens hem de zorg in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen tekort schoot. De raadsman toonde in de rechtszaal een video om de ernst van de ziekte te illustreren. De beelden waren gemaakt in een verpleeghuis waar lijders aan de ziekte verblijven. Uit de beelden bleek volgens Mr. Fontein dat Raymond Verbaan bijzondere zorg behoefde, die hem in het penitentiair ziekenhuis werd onthouden. Volgens de advocaat had Verbaan daar wel recht op. Mr. Fontein beriep zich op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat 'een vernederende behandeling' van gedetineerden verbiedt en hun het recht geeft op een zelfde niveau van verzorging als andere burgers toekomt. De moeder van Verbaan was bereid en in staat haar zoon thuis te verplegen, zoals zij dat eerder met Verbaan's vader deed. De rechtbank besloot het verzoek van Fontein te honoreren. Verbaan mocht naar huis om door zijn moeder verder verpleegd te worden.

Raymond Verbaan werd in het najaar van 2007 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de twee jonge Joegoslaven Hadziselimovic en Ilic, op 31 maart 1993 op een parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel, de in de volksmond zo genoemde 'Barbecue-moorden'. Verbaan legde na zijn arrestatie een bekentenis af, maar trok die later weer in. Aangezien de ziekte bij Verbaan al in een vrij vergevorderd stadium was, moest aan de waarde van die bekentenis worden getwijfeld, zo meende zijn advocaat Daniël Fontein in 2009. Tijdens eerdere zittingen in 2008 bleek Verbaan nauwelijks in staat vragen van de rechtbank te beantwoorden. Overigens vond de advocaat dat Verbaan ook op inhoudelijke gronden had moeten vrijkomen. Diens bekentenis dat hij de moorden op de Joegoslaven in zijn eentje zou hebben gepleegd, mocht niet serieus worden genomen en verder was er volgens de raadsman onvoldoende bewijs dat hij een rol speelde bij het doodschieten en in brand steken van de slachtoffers.

Dat er een aantal scenario's mogelijk zouden kunnen zijn en dus ook besproken zijn tijdens het liquidatieproces Passage, dat staat wel vast. Echter welk scenario de rechtbank als onomstotelijk bewezen zal achten, daar zullen we tot dinsdag op moeten wachten.

Bij deze wens in de familie van Raymond Verbaan veel sterkte bij het verlies van hun familielid. [r.i.p]

Het Passageproces wordt voortgezet met 11 verdachten.

Bondtehond

zondag 20 januari 2013

Passageproces nadert ontknoping

Op 29 januari is het dan eindelijk zover. Na bijna 5 jaar procederen op het scherpst van de snede zal de rechtbank uitspraak doen in het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage. De verdachten zijn inmiddels vriendelijk, doch dringend verzocht die dinsdag aanwezig te zijn in de Bunker-rechtszaal te Osdorp. Voor sommige verdachten is dat natuurlijk geen enkel probleem, de gepantserde BOT-auto's zullen 's ochtends weer met zwaailichten in een noodvaart en onder zware bewaking over Neerlands wegen scheuren om de verdachten Dino Soerel, Jesse Remmers, Fred Ros, Moppie Rasnabe, Siegfried Saez vanuit diverse gevangenissen op tijd in Osdorp af te leveren in het cellencomplex onder in de kelder van de extra beveiligde rechtbank. De bewaking rondom en in het complex wederom in opperste paraatheid.


De reeds in vrijheid gestelde verdachten zullen op eigen houtje naar de Bunker moeten komen. De verdachten met de raadslieden aan hun zijde zullen het moment gaan meemaken waar iedereen jarenlang naar toe heeft geleefd: De uitspraak, die voor zes verdachten van invloed kan zijn voor de rest van hun leven. Enkele andere verdachten hangen al dan niet lagere straffen boven het hoofd. De vraag is nu, gaan vrijgelaten verdachten Ali Akgün, Sjaak Burger, Pinny Song, Nanpaul de B. en Freek S. gehoor geven aan de oproep van de rechtbank die hen vorige week via hun advocaten heeft bereikt? We kunnen hier slechts naar gissen en moeten het afwachten.

De opkomst van de diverse media zal die laatste en belangrijkste dag van Passage voor de verandering ongetwijfeld gigantisch zijn. Het was de laatste zittingen namelijk stil op de perstribune, zeer stil. Dat zal dit keer echt anders zijn. Welke nieuwsbron en/of journalist wil de ongetwijfeld uitgebreid gemotiveerde beslissing in het meest grote, duurste en langdurigste strafrechtproces ooit in de Nederlandse misdaadgeschiedenis nu missen? Ik schat zo in: Niet veel. Het wordt ook spannend.

We zullen zien. In elk geval zullen die laatste dagen tot aan dat allesbeslissende eindoordeel (in eerste aanleg) een aantal personen nu reeds met hoge spanning uitkijken naar dat moment op 29 januari. Het is ook niet niks wat het openbaar ministerie aan straffen geëist heeft. Maar liefst 6 personen wil het OM de rest van hun leven achter de tralies hebben. En we weten, in Nederland betekent levenslang ook echt dat een daartoe veroordeelde nooit meer één stap buiten de gevangenis zal zetten op wellicht een uitstapje naar een eventuele rechtszitting of overplaatsing na dan.

De andere verdachten, waartegen tijdelijke vrijheidsstraffen zijn geëist, zullen zeker niet veel minder gespannen uitkijken naar het oordeel dat de rechtbank zal vellen over hun vermeende betrokkenheid, maar enig verschil is in deze gevallen geheel niet ondenkbaar.

Ik had me voorgenomen een terugblik te publiceren op 4 jaar Passage-proces en enkele in het oog springende gebeurtenissen terug te halen, echter ik heb besloten dat niet zo uitgebreid te doen. Wel zal ik enkele punten benoemen waarover ik mezelf regelmatig de nodige hoofdbrekende vragen heb gesteld. (Wie niet?) Hoe gaat de rechtbank om met de vele tegenargumenten welke de verdediging naar voren heeft gebracht gedurende meer dan 4 jaar Passageproces? Hoe oordeelt de rechtbank over de betrouwbaarheid van kroongetuige Peter La Serpe? En over de kroongetuigendeal die is gesloten met deze door vele betrokkenen onbetrouwbaar geachte kroongetuige? Zal men überhaupt wel tot veroordelingen komen? Of zullen de rechters in navolging van de verdediging van mening zijn dat een deal met slechts één persoon (unus testis), daarnaast voornamelijk een zogenaamde de auditu getuige, en daarvoor flink wordt betaald, tegen meer dan 10 personen, die stuk voor stuk altijd hebben ontkend, extreem risicovol is? Kun je op die flinterdunne basis mensen wel veroordelen en mogelijk levenslang opsluiten? Het OM meent van wel.

De verdediging juist niet. We hebben gezien dat nogal wat getuigen de afgelopen jaren zijn komen opdagen in de Bunker, oa. op verzoek van advocaten, die op zitting anders hebben verklaard dan La Serpe bij de politie en op welke wijze de verdediging aannemelijk heeft trachten te maken dat die niet waar konden zijn en/of feitelijk gewoon niet klopten. Om nog maar te zwijgen van voor en tijdens het proces ontdekte tegenstrijdigheden, of louter verzwegen gebeurtenissen die door de advocaten van de verdachten wel boven water kwamen. Bijvoorbeeld: de verklaringen van La Serpe over de vermeende betrokkenheid van Willem Holleeder bij enkele liquidaties die reeds waren besproken tijdens voorbesprekingen van totaalonderzoek Passage en die dus jarenlang buiten het proces waren gehouden. Met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien. Hoort een kroongetuige niet vanaf het allereerste moment volledig open kaart te spelen tijdens de ondervragingen in de rechtszaal?

Ik noem de (tegen-)getuigen die in de Bunker verschenen nog één keer: Allereerst waren daar anonieme bedreigde getuigen F1 en F3, vervolgens NN1-Hollowpoint, daarna kwam de inmiddels overleden oud-hasjhandelaar Rob de Wit (r.i.p) drie dagen getuigen na publicaties die hij had gelezen op internet via Bondtehond cq. Crimesite. Diens voormalig raadsman Mr. Jan Hein Kuijpers nam hem de eerstvolgende zitting prompt mee naar de Bunker. Rob de Wit verklaarde op zitting wat hij wist over de mogelijke betrokkenheid van kroongetuige La Serpe bij de dood van hasjhandelaar Gerrie Bethlehem. Ook getriggerd door naar eigen zeggen geconstateerde onwaarheden, die hij op soortgelijke wijze had ervaren tijdens het lezen/horen van verklaringen van La Serpe meldde de vroeger voor xtc-productie en handel veroordeelde Brabander Peter 'Peerke' Schoofs zich via een kennis bij het welbekende kantoor’ van Mr. Nico Meijering. Ook hij verklaarde tegenover de rechtbank hetgeen hij had meegekregen i.v.m de betrokkenheid van La Serpe bij deze liquidatie. Niet iets om zomaar overheen te stappen als rechtbank, lijkt mij.

Al deze getuigen hebben verklaard dat de rol van Peter La Serpe bij een andere liquidatie, dan de enige liquidatie waarover hij wel een bekennende verklaring heeft afgelegd in het Passageproces, de liquidatie van Kees Houtman, groter moet zijn geweest dan hij zelf heeft toegegeven. En mag een rechtbank op basis van een mogelijk ernstig strafbare feiten verzwijgende, dan wel mogelijk liegende kroongetuige, het openbaar ministerie wel ontvankelijk verklaren? Of anders gezegd: Is het risico dat er mogelijk een groep verdachten onschuldig of gedeeltelijk onschuldig jarenlang of zelfs levenslang uit de maatschappij worden verbannen naar een gevangeniscelletje wel reëel?

Eén getuige van het OM, dhr. Harry W., heeft naar eigen zeggen het een en ander opgevangen in verband met zaken waarover onder andere met La Serpe de jaren daarvoor reeds vele malen was gesproken ter zitting. Lijkt me weinig waardevol voor het OM. En een andere keer kwam een oude (nogal rancuneus overkomende) vriendin van het gezelschap, ene Malika N., vertellen dat er een keer 's nachts een soort van toneelstukje gespeeld zou zijn en dat er wat dingetjes gefluisterd zouden zijn die haar later op het idee gebracht zouden hebben dat het een en het ander wellicht wat met een moord te maken gehad zou kunnen hebben. Fantasie leek nogal eens op de loop te gaan met Malika, en dit ging over 20 jaar geleden...

Wat moet je hier nu van vinden als journalist? Wat kun je hier van vinden? Natuurlijk, levensdelicten behoren tot de aller-zwaarste groep delicten die ons strafrechtsysteem kent. Moord is vreselijk. Het is een afschuwelijk misdrijf die behalve het slachtoffer zelf meestal ook vele anderen treft. Tot diep in het hart. Verdriet van familieleden en vrienden is intens en het gemis van hun geliefde duurt vaak ook levenslang. En dat maakt het dan ook zeer moeilijk om een afgewogen mening te geven als je niet onomstotelijk bewijs hebt dat hier wel eens een gerechtelijke dwaling aan de gang zou kunnen zijn die zijn weerga niet kent. Alleen al door de omvang en immense grote druk van dit grootste proces ooit. Ik denk gelukkig ook niet dat dat van me verwacht wordt, al hebben een aantal mensen me daar intussen wel eens om gevraagd, en in deze fase waarin rechters hun uiterste best zullen doen om tot een goede, eerlijke, afgewogen uitspraak te komen, zou dat wellicht niet gepast zijn, maar ik zeg één ding: Het moet wel erg moeilijk opgave zijn in mijn ogen om tot een oordeel te komen zonder dat de rechtbank dan één groep als finaal ongeloofwaardig af zal moeten serveren. Tuurlijk, in principe is dat natuurlijk altijd zo, echter, na 4 jaar Passageproces is dat mijns inziens, na alles wat ik heb gezien en gehoord, een bijna onmogelijke opgave geworden. En dat zegt al heel wat, denk ik.

Natuurlijk, in 'het laatste woord' van zowel kroongetuige Peter La Serpe als het openbaar ministerie bleef men vasthouden aan de eenmaal bij aanvang van dit in de media enorm gehypte onderwereldproces ingenomen stelling. Maar kon men wel anders? Kon Peter La Serpe halverwege het proces nog zeggen: "Ja nou, sorry hoor meneer Lauwaars, het klopt dat ik ook betrokken ben bij de liquidatie van Gerrie Bethlehem. Ik kom daar na beweringen van vijf getuigen echt niet meer onderuit en eerlijk is eerlijk, ik was bang dat ik mijn kroongetuigendeal niet zou krijgen en heb deze moord met opzet maar verzwegen. Angst is nou eenmaal een slechte raadgever en het beloofde geld trok me ook alleen maar verder over de streep om de waarheid hier en daar geweld aan te doen". Is een scenario dat dit ooit heeft gespeeld ondenkbaar? Dat een kroongetuige daadwerkelijk uit de OM-school klapt, spijt betuigt en z'n deal op zou opgeven? Soms leek het er sterk op dat het zover wel degelijk zou komen, echter telkens wist men op de één of andere manier de geest in de fles te houden.

En wat waren de rollen van OM en TGB in dit soort kwesties? Hoe erg schrokken OM-leden bij het lezen van het manuscript van La Serpe waarin hij een geheel ander scenario omschreef dan hetgeen hij in de rechtszaal al die jaren vertelde? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Wel weten we dat de rol van La Serpe naderhand als veiligheidjes-inbouwer werd weggeformuleerd met behulp van allerlei nuanceringen die de officieren trachtten aan te brengen in het vreemde verhaal. En hoe konden de OM-leden eigenlijk inzage krijgen in deze stukken die zich op de laptop van La Serpe bevonden, als je nagaat dat die onder het kopje 'Correspondentie, advocaat aan cliënt' of 'Correspondentie cliënt aan advocaat' waren opgeslagen? Was dat niet verboden 'terrein' voor de zaaks-officieren van justitie, oftewel viel dat niet onder geheimhouders-informatie? Vragen, vragen, vragen en nog meer vragen roepen zich op zodra je je verdiept in de gang van zaken rondom het gevonden materiaal op de laptop en USB-sticks van de kroongetuige.

Er hangt veel van deze uitspraak af. Jurisprudentie zal geschreven worden. Het voortbestaan van de spiksplinternieuwe kroongetuigenregeling die pas de eerste keer is gebruikt in dit strafrechtproces zal er vanaf hangen. Zo ook de geloofwaardigheid van de rechtelijke macht, niet in de laatste plaats van het openbaar ministerie. Hoeveel is er niet te doen geweest om de geloofwaardigheid van deze kroongetuige in stand te houden. Ik zal niet zeggen koste wat kost, maar dat er geen rare sprongen zijn gemaakt in het nauw, maak dat de kat maar wijs. De journalisten zaten er meestal met de neus bovenop. Zelfs persoonlijk getinte aanvallen vielen sommige, zo niet alle procesdeelnemers in de rechtszaal wel eens ten deel op dat soort momenten. Zonder nou direct een partij aan te wijzen, maar het ging soms hard tegen hard, al bleef het altijd binnen de perken van wat van een redelijk handelend advocaat of magistratelijk OM verwacht mag worden. En die keren dat dat niet het geval was, was daar altijd de sturende stem van rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars of zijn beide vrouwelijke collega rechters, of werd dat keurig buiten de rechtszaal uitgevochten, hetzij via een kort geding of andere procedures, hetzij via de media. In de rechtszaal kwam men daar dan later in de meeste gevallen wel weer op terug.

Een enkele keer liepen de gemoederen hoog op en een enkele keer moesten er tijdens het proces zelfs zaken worden gerectificeerd. Het meest recente voorbeeld daarvan draaide niet zozeer om een procesdeelnemer, als wel om een regelmatige bezoekers van het proces die vele zittingen bijwoonde vanaf de publieke tribune, de ex-politieman dhr. Sjaak Kist. Een aanbod van de ex-rechercheur van de Amsterdamse politie, die ooit verdacht werd van corruptie, maar daarvan werd vrijgesproken, om stukken uit te werken voor de verdediging van de kroongetuige, viel bij officier van justitie Mr. Betty Wind niet in goede aarde en kwam de heer Kist op enkele verhitte opmerkingen te staan. Via een kortgeding, aangespannen door Mr. Marnix van der Werf, de raadsman van Sjaak Kist, heeft het openbaar ministerie deze uitspraken moeten rectificeren van de rechtbank op de website van het OM.

Nou ja, goed, we zijn allemaal mensen, en waar mensen werken worden fouten gemaakt en waar gehakt wordt, vallen nou eenmaal spaanders. Laat ik het daar maar op houden wat dit betreft. Het is echter in geval van de overgebleven 10 verdachten (Raymond Verbaan is ontslagen van rechtsvervolging wegens een ongeneeslijke ziekte) te hopen dat er geen fouten worden gemaakt in de beoordeling van de bewijzen die er al dan niet liggen en dat de rechtbank tot een eerlijke, goed overwogen beslissing komt die recht doet aan de feitelijke gang van zaken en omstandigheden waar men na vier jaar liquidatieproces hopelijk toch voldoende helder inzicht in heeft kunnen krijgen tijdens deze intensieve jaren van procederen, en dat men het Passage-onderzoek goed kan afsluiten.

Zelden, nee nog nooit, had ik een team van top-advocaten zo intensief en van zo dichtbij mogen zien werken. Alles werd uit de kast getrokken om cliënten bij te staan in hun strijd tegen het machtige openbaar ministerie en de meest besproken kroongetuige ooit: Peter La Serpe. Dat alleen al was een zeer bijzondere ervaring. Met een continu zicht op het "commandocentrum der advocaten", wat een langwerpig kamertje met TL-verlichting zonder ramen bleek te zijn, kreeg ik een goede indruk van de keiharde juridische strijd die zich tijdens het liquidatieproces afspeelde. Daglicht was daar al in geen jaren meer binnen gevallen vanwege de immer gesloten rolluiken voor het gepantserde glas, maar ze moesten het er maar mee doen. Daar lunchten de advocaten, maar regelmatig sloten de deuren en werd er strategisch overleg gepleegd of simpel even een kopje koffie gedronken tussen de vele zittingen door. Toch stond de deur ook regelmatig open en mengden de raadslieden zich tussen bezoekers of stonden zij familieleden van verdachten en journalisten te woord.

Zo kon ik dus redelijk goed volgen wat er zich afspeelde in en rondom deze kleine ruimte aangrenzend aan de wacht- en journalisten-kamer met als communicatie-knooppunt de voor velen zo belangrijke koffieautomaat. De sfeer was van begin tot einde goed invoelbaar en ik durf dan ook te zeggen dat ik ooit nog wel eens een zeer aardig boekje kan opendoen m.b.t de vele belevenissen cq. gebeurtenissen rondom en in de rechtszaal van het grote Passageproces. Na de uitspraak, waar ik natuurlijk zeker bij zal zijn, kan ik me beter oriënteren waar de verhaal-lijnen in een (mogelijk) boek over zullen gaan. Eén van de rode lijnen zal dan natuurlijk gaan over de nimmer aflatende strijd van een team aan topadvocaten die ik van redelijk nabij heb kunnen observeren. Maar ook over journalisten, de media in het algemeen, de rechters, de officieren van justitie, het publiek, de getuigen, de kroongetuige en natuurlijk de verdachten, u kunt het zo gek niet bedenken of ik zou als één van de frequentste Passage-bezoekers wel iets over kunnen vertellen. Echter, daar ga ik nog hard over nadenken. Op dit moment kijk ik vooral met toenemende spanning uit naar die belangrijkste datum: 29 januari 2013.

Bij deze wens ik alle procespartijen alvast alle sterkte, geluk en wijsheid toe.

Dat het recht mag zegevieren!

Bondtehond

zaterdag 19 januari 2013

Bezoekers misdaadsite Camilleri op de korrel bij politie inzake dubbele liquidatie

Wederom blijkt dat de politie de bekende misdaadsites nauwlettend in de gaten houdt en meeleest wat er zoal aan commentaar geleverd wordt onder artikelen door willekeurige bezoekers van deze steeds populairder wordende groep websites die zich voornamelijk richten op de (veelal zwaardere georganiseerde) misdaad in Nederland. Na Crimesite is nu ook Camilleri aan de beurt en viel er deze week een heuse 'Vordering verstrekking identificerende gegevens' op de deurmat bij de registrar van Camilleri, te weten Mijndomein / Metaregistrar. En ook Camilleri zal niet zonder slag of stoot vertrouwelijk geachte gegevens beschikbaar stellen aan de politie.


Meteen werpt zich al een vraag op: Waarom richt het TGO (Team Grootschalig Onderzoek) zich niet rechtstreeks tot de redactie van deze misdaadsite? Is de reden dat men bij voorbaat al denkt, en daar kunnen ze wel eens gelijk in hebben, dat de Camilleri-redactie nou niet 1,2,3 bereid is daar meteen gehoor aan te geven? Je wilt als objectieve misdaadnieuws-website immers niet als verlengstuk van justitie bekend komen te staan. Maar buiten dat, het lijkt mij sowieso niet erg slim van de speurneuzen om een interessant bronnetje, die je anders niet zo gauw voorhanden zou hebben, reeds te dempen voor men de verkregen (mogelijk waardevolle) informatie eerst op andere wijze probeert uit te rechercheren.

Door te laten blijken dat deze comments nauwlettend gevolgd worden, die overigens vaak voor een groot deel bestaan uit speculaties en stoere coffeeshop- of kroegverhaaltjes, aangevuld met hier en daar een plausibel en serieus klinkend stukje informatie, zullen de bewuste reageerders voortaan wellicht minder geneigd zijn het achterste van hun tong te laten zien op een openbaar forum. En dat is jammer, veel meer kan ik er niet van vinden.

Ook voor journalisten zijn reacties onder nieuws-artikelen namelijk soms bruikbaar. Het kan wel eens leiden tot interessante onderzoekjes, en ook deze journalisten hebben vaak geen toegang tot deze IP-nummers. Achtergelaten emailadressen zijn in 9 van de 10 gevallen gewoon vals, weet ik uit ervaring. Emailadressen als mocrogangsters @ west.nl, kaaskop @ web.nl, thedevilon @ coke.nl en mother @ fokker.nl kom je regelmatig tegen...tja... wat moet je daar nu verder nog aan toevoegen?

Camilleri-redactie schrijft: 'De vordering (13EBETSU/ 2012332178 ) op grond artikel 126nc van het Wetboek van Strafvordering, is overduidelijk: de politie wil de IP en eventuele mail gegevens van bezoekers. Vanzelfsprekend heeft de redactie van Camilleri deze vordering ter beoordeling gelegd bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en haar huisadvocaat mr. Yehudi Moszkowicz. Aansluitend op de principes van het voltallige Camilleri team is het advies van hen geen gehoor te geven aan deze vordering. Camilleri is een nieuwssite over criminaliteit en de redactieleden zijn vrijwel allemaal aangesloten bij de NVJ. Bronbescherming hoort bij de journalistiek. Mijn domein / Metaregistrar heeft geen toegang tot IP gegevens van de bezoekers en lijkt ons sowieso het verkeerde loket om aan te schrijven. De heren van het Team Grootschalig Onderzoek kunnen desgewenst terzake contact met Mr. Yehudi Moszkowicz opnemen voor een eventuele nadere uitleg. Camilleri geeft geen informatie aan politie. Alleen op last van een bevoegde rechter zullen wij dit overwegen'.

Het blijft een interessant vraagstuk of politie/justitie op deze wijze onderzoek zou moeten (en mogen) verrichten. Zou men niet beter stilletjes mee kunnen blijven lezen wat stemmen van de straat ons te vertellen hebben? Want één ding zullen de meeste redacties het wellicht met me eens zijn, en dat is dat jonge en oude, goede en slechte, serieuze of asociale crimewatchers uit alle lagen van de multiculturele Nederlandse samenleving er soms kennelijk behoefte aan hebben hun mening te geven of wat anders met anderen te delen en dat moet je niet willen onderwerpen aan allerlei wettelijke dwangmaatregeltjes die hoogstwaarschijnlijk maar op één manier uitgelegd worden en dat is dat de vrijheid van meningsuiting en/of debat, zeker op serieuze journalistieke websites als Camilleri.nl, Crimesite.nl, Misdaadjournalist.nl, Bondtehond.nl of  Dutchprisons.nl hier op den duur ernstig mee zal worden ingeperkt. En dat zou je toch eigenlijk niet moeten willen met z'n allen.

Mischien moest de plisie zelf eens een website openen met mogelijkheid tot reaguren? Weet men meteen hoeveel werk dat met zich meebrengt en hou je de opsporing vooral onder eigen pet...

Deze hele kwestie zal ongetwijfeld een (mogelijk juridisch) staartje krijgen.

Wordt dus vervolgd....

Bondtehond