maandag 19 oktober 2015

'Fred Ros vermoordde Ritfeld voor 4 kilo coke en 80 kilo polm'

De beruchte (ex-)crimineel Koos Reuvers, die naar eigen zeggen de helft van de tijd in Spanje of Oss woont, kwam donderdag jl. getuigen in het Passage-proces. Samen met zijn advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers zat hij gedurende de ochtend voor het hekje van het Hof in het JCS. Reuvers was de eerste getuige, voor zover ik heb meegemaakt, die na afloop de tijd nam (en kreeg) om zowel de aanwezige Dino Soerel, Jesse Remmers als Moppie Rasnabe even de hand te schudden voor hij de rechtszaal verliet. Hij draaide er ook niet omheen tijdens dit getuigen-verhoor, dat hij niets tegen Jesse en Moppie had. De door de voorzitter van het Hof voorgelezen quote uit een proces-verbaal, dat zou zijn opgemaakt uit de mond van Reuvers over Moppie: 'Het is gewoon een vies, laf teringventje', zou volgens Reuvers niet zo zijn gezegd door hem. Reuvers: 'Nee, dat is mij in de mond gelegd, ik heb dat niet in mijn eigen woorden zo gezegd'...


Dat er wel meer dingen zijn verdraaid en anders op papier gekomen, staat wat Koos Reuvers betreft als een paal boven water. En dat zou trouwens nagekeken kunnen worden ook, omdat de gesprekken opgenomen zijn, aldus Reuvers. De rechercheurs hadden nl. niets opgeschreven, maar wel opnames gemaakt van het gesprek. We hebben het nu over de uitwerkingen van betreffende gesprekken in processen-verbaal door rechercheurs T55 en T51 die hem bezochten in de gevangenis. Ze waren bij Reuvers om hem onder meer te horen over bepaalde waarschuwingen die Reuvers vroeger van de CID (de huidige CIE) kreeg dat ze over informatie zouden beschikken dat Reuvers op een dodenlijst zou staan en vroegen uit welke hoek dat dan zou kunnen komen. Een beproefde techniek van de CID om informatie te achter-halen uit het milieu, of die informatie nu waar is of niet waar. Het is wel gebeurd dat criminelen uit angst dan maar gingen praten.

Mr. Nico Meijering vroeg hiernaar: of Reuvers die uitgewerkte PV's eigenlijk nog wel ter controle nagelezen had en getekend? Nee, dat had Reuvers niet. Toen Reuvers vastzat werd hij op zijn bajesafdeling een keer opgeroepen voor de reclassering. Er bleken in de ontvangstkamer echter twee rechercheurs te zitten. Bewaarders roepen gedetineerden volgens Reuvers wel vaker op om bijvoorbeeld naar de reclassering te gaan, zodat andere gedetineerden je dan niet schuin aan gaan kijken omdat je met de politie zou praten. Daar had hij protest tegen aange-tekend, want voor Reuvers hoefde dat van hem niet zo, want zo zei hij: 'Ik kan mezelf recht aankijken'. Ze moesten hem dus voortaan maar gewoon oproepen voor politie-bezoek om niet de indruk te wekken bij andere gedetineerden dat hij op één lijn zou zitten met de politie en in het geniep met ze zou praten.

Reuvers blijkt het liquidatieproces te volgen via de vaker genoemde misdaadsites, waaronder Bondtehond. De reden waarom kon hij weinig over zeggen: 'Je leest over die dingen en dan kom je vanzelf op de verschillende sites die daarover publiceren'. De meeste namen uit het Passage-proces kent hij alleen uit de media of hooguit van toevallige ontmoetingen op een terras of zo. Dino Soerel zou hij wel eens tegengekomen kunnen zijn, maar er is verder geen contact geweest. Zaken heeft Reuvers in elk nooit gedaan met Soerel. Moppie en Jesse had hij wel eens ontmoet, maar op een door verbalisanten getoonde foto kon jij Jesse echt niet herkennen. Hij herkende wel zichzelf, want hij zat daar met z'n gezicht naar de camera, maar die persoon die Jesse zou moeten zijn, herkend hij echt niet, een andere persoon zit er ook bij, maar die herkend hij ook niet en hij heeft er ook geen herinnering aan.

In 93/94, 99 en in 2002 heeft de CIE Koos Reuvers benaderd en hem gezegd dat hij op een dodenlijst zou staan. Waarom kon hij niets over zeggen tegen de raadsheren van het Hof. De voorzitter liet in zijn inleidende woorden doorschemeren dat Koos Reuvers dingen heeft gezegd waar het Hof kennelijk bepaalde bedenkingen bij heeft en daar wilde hij voor het getuigenverhoor kon beginnen toch wel eerst even antwoord op hebben. Reuvers zegt bv. tegen de politie op 10 maart 2015: 'Ja, kijk je hebt bajespraatjes, terraspraatjes en algemene praatjes. Ik bedoel: af en toe komt je iets ter ore, jullie hebben een wereld, wij hebben een wereld, zo wordt het geclassificeerd, eigenlijk is het dezelfde wereld, we leven in dezelfde wereld, maar jullie horen verhalen en wij horen verhalen, snap je? Soms denken ze dat je iets moet weten, terwijl je er helemaal geen belang bij hebt of behoefte om dat te weten. Nou kom je dingen te weten waar je helemaal niks mee te maken wilt hebben, of niks mee te maken hebt. Nou, dan blijft dat ook zo, ik ben niet degene die dan aan de bel gaat hangen en gaat zeggen van dat en dat is er aan de hand. Dat zoeken ze allemaal maar lekker zelf uit. Ik bedoel; de politie is er om dingen op te lossen en ik vind, als de politie dat op een eerlijke manier oplost, heb ik daar respect voor'.
Voorzitter: Ja, dit is nou zo'n voorbeeld waarvan je denkt: wat kunnen we van u verwachten? Want als dit is wat u voelt, dan kan ik wel zeggen tegen u van: u moet antwoord geven, u moet dat naar waarheid doen en ik ga er vooralsnog vanuit dat u dat doet, maar als ik dit hier lees dan denk ik: Ja, wat kunnen we verwachten van deze getuige? Dat is eigenlijk meteen mijn vraag, als u dat begrijpt.

Koos Reuvers legt uit dat hij niet begrijpt wat hij hier doet. Dat is punt 1. En er zijn twee keer, in Krimpen a/d IJssel toen hij daar gedetineerd zat, rechercheurs bij hem geweest en hij legt het Hof uit dat er stukken in de uitgewerkte verklaringen zitten die hij niet zo gezegd heeft naar zijn mening.
Reuvers: Ik zeg u voorop: die verklaringen die hier liggen, ik heb er net nog even in mogen kijken van mijn advocaat, maar die zijn helemaal niet ter sprake geweest. Dat zijn verzinselen volgens mij van degenen die het verhoor gedaan hebben, want ik heb geen 25 pagina's afgelegd in twee keer, ik ben geen verklaarder over mensen waar ik niks van... of tenminste over mensen waar ik alleen wat over gehoord heb. Want daar kan ik niet over verklaren.
Voorzitter: Maar nu nog even mijn vraag: Als ik dit zo lees, wat gaat u hier dan vertellen als antwoord op mijn vragen?
Reuvers: Wat ik hier ga vertellen: als u mij een vraag stelt en ik kan daar antwoord op geven, dan geef ik u daar antwoord op en als ik daar geen antwoord op kan geven omdat ik het mij niet meer kan herinneren of niet meer weet, dan kan ik er ook geen antwoord op geven.
Voorzitter: Maar er is een verschil tussen kunnen en willen hè, dat begrijpt u?
Reuvers: Ja, ik zit hier niet om te willen, ik ben hier geroepen om te verklaren als ik iets tegenkom wat ik verklaard heb en het komt bij mij niet over zoals ik het verklaard heb en dat het op een andere manier uitgelegd is...
Voorzitter: Als dat zo is, dan is het alleen maar goed dat u dat hier kunt corrigeren.
Reuvers: Dat eh... dat vind ik op zijn plaats hier, ja.

Reuvers vertelde overigens dat hij Fred Ros niet kent. Maar hij heeft wel 'pagina's uit de verhalenbundel van Ros', zoals hij het noemde, gelezen in PI Krimpen a/d IJssel. Zijn advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers was eens bij hem op bezoek geweest in de bajes, die had de verklaringen van Ros bij zich en toen vroeg Reuvers of hij die mocht lezen. Dat mocht van Kuijpers, mede omdat Reuvers z'n naam er ook in voorkomt.

Ondanks dat hij Fred Ros niet kent, had Reuvers wel een uitgesproken mening over de kroongetuige. 'Hij begrijpt niet dat Justitie in zee gaat met mensen als Fred Ros', zegt hij in een verklaring, en: 'Hij heeft wel een keer een maatje van mij vermoord, dat is een broer van een collega van jullie. Dat is een broer van Arturo Ritfeld en die is politieagent in Vianen. Arturo Ritfeld is vermoord door Ros'. De advocaat van Remmers, Mr. Paul Verweijen, vroeg wat hij daar mee bedoelt?
Reuvers: Mensen die zelf levensdelicten hebben gepleegd en dan als kroongetuige worden ingezet, dat Justitie in zee gaat met mensen die zelf moorden op hun geweten hebben.

Advocaat Mr. Verweijen: En hoe heeft u dat gehoord?
Reuvers: Hoe ik wat gehoord heb?
Mr. Verweijen: Dat Ros Arturo Ritfeld zou hebben vermoord?
Reuvers: Nou, iedereen weet dat Ros Arturo Ritfeld heeft vermoord. Dat heeft in alle kranten gestaan. Hij is er in eerste instantie voor veroordeeld en naderhand is er iets fout gegaan in de bewijsvoering en toen hebben ze hem vrijgesproken.
Mr. Verweijen: Ok, dus u heeft dat puur uit de media, niet van anderen gehoord?
Reuvers: Van de vrouw van Arturo Ritfeld. Omdat hij een afspraak had met Fred Ros.
Mr. Verweijen: Wat heeft zij er dan over gezegd?
Reuvers: Dat Ros Arturo Ritfeld vermoord heb.
Mr. Verweijen: Maar is dat het enige dat u ervan heeft gehoord hebt, of hebt u er uitgebreider over verklaard?
Reuvers: Nee, dit is het wat ik gehoord heb.
Voorzitter: En we maken daaruit op dat als u zoiets hoort, vraagt u daar niet verder naar, van: 'Goh, hoe zit dat? Vertel er eens iets over? Geen mededelingen?
Reuvers: Ja, nou ja, nee dat klopt, ik was bevriend met Arturo Ritfeld en het ging om een ripdeal, daar ging het om eigenlijk. Fred Ros zou iets kopen van Arturo Ritfeld, dat was afgesproken en toe is Arturo Ritfeld dat volgens zijn vrouw gaan leveren, ik weet niet precies wat het was, maar daarbij is-ie om het leven gekomen. Hij is niet meer terug-gekomen. Hij had een afspraak met Fred Ros. Fred Ros, en dat weet iedereen die de media een beetje volgt, heeft daarvoor in gevangen-houding gezeten, arrestatie, voorarrest, veroordeling, Hoger beroep en is toen vrijgesproken, dat is wat ik ervan weet.

Verder wist Reuvers er niet veel over te vertellen, maar het OM confronteert hem later met een wat gedetailleerdere verklaring. Daarin zegt Reuvers: 'Fred Ros vermoordde Ritfeld voor 4 kilo coke en 80 kilo polm'. De AG's vragen aan Reuvers hoe hij aan deze gedetailleerde info komt?  Dat had volgens Reuvers Sandy Ritfeld, de weduwe van Arturo Ritfeld, hem verteld.

Moppie en Jesse was hij wel eens tegengekomen in Spanje, maar daar had hij geen zaken mee gedaan. Voor het laatst had Reuvers Moppie in gevangenis Vught gezien toen hij daar bij iemand op bezoek was, maar hij heeft alleen even gegroet, niet gesproken. Omdat Reuvers mensen kent, wordt volgens hem wellicht gedacht dat hij daar ook zaken mee doet of whatever, maar dat is volgens Reuvers niet zo. Hij kent deze mensen voornamelijk uit de media en van toevallige ontmoetingen. Voor Jesse geldt hetzelfde als voor Moppie Rasnabe: wel eens toevallig contact gehad, op een terras of zo, maar geen zakelijk contact.

De invallende advocaat Mr. Paul Verweijen van Jesse Remmers stelde daar ook wat vragen over, met name over een ontmoeting met Jesse die ooit plaats gevonden zou hebben bij de FEBO in Amsterdam
Reuvers leek het zich allemaal niet zo goed te kunnen herinneren, maar uit het gesprek dat volgde tussen de raadsman, de voorzitter, Jesse Remmers en Reuvers kon je opmaken dat de ontmoeting er wel is geweest.

De voorzitter vroeg toch nog wat door over dit contact met Jesse Remmers.
Voorzitter: Heeft u Jessse wel eens gesproken over dat hij wel eens een rol zou kunnen gaan spelen bij een aanslag op u?
Reuvers: Nou, daar herinner ik me niet veel van, want ik ben Jesse zoveel niet tegengekomen.
Voorzitter: Ik hoor het u zeggen, mijn vraag is of u even goed wilt nadenken over de vraag wat voor contact u heeft gehad met Jesse Remmers over al dan niet betrokkenheid van hem bij een plan om u naar een andere wereld te helpen?
Reuvers: De rechercheurs die bij me zijn geweest, die hebben mij dat voorgelegd. Die hebben gezegd: 'Wist je dat er een contract op je hoofd stond?' Dit is de enigste keer dat ze gezegd hebben wie het contract zou uitvoeren, ze hebben verder de opdrachtgever niet genoemd, maar alleen wie het contract zou uitvoeren en dat Jesse mij gebeld zou hebben om te waarschuwen. Nou, dat is absoluut niet waar. Tenminste, dat herinner ik mij niet, dat ik ooit door Jesse gebeld ben, laat ik het zo zeggen..
Voorzitter: Nee, maar nu moeten we even de puntjes op de i zetten, misschien niet gebeld, maar ergens ontmoet?
Reuvers: Ik ben hem een keer tegengekomen bij de FEBO in Amsterdam.

Er kwam nu toch e.e.a boven bij Reuvers en hij herinnerde zich dat hij Jesse ontmoette die daar toevallig met de moeder van zijn kind ook binnenkwam. Jesse heeft Reuvers toen gewaarschuwd dat hij moest uitkijken voor een aanslag. Maar echt details kon hij zich er nu niet meer over herinneren. Reuvers had al zo vaak van dit soort waarschuwingen gehad, dat hij er tamelijk laconiek onder was en het niet zo opgeslagen had zodat hij er later over kon verklaren, aldus Reuvers.

Jesse probeerde zijn geheugen toch nog even op te frissen en vroeg of Reuvers nog wist of Reuvers hem toen iets gegeven had?
Reuvers herinnerde het zich: Een trui...
Voorzitter: Een trui?
Reuvers: Ja, een trui. Hij had het koud. Ik vroeg aan hem: 'Heb je het niet koud?' Ja, zei-ie. Toen zei ik: 'Loop maar even mee, ik heb extra kleding in de auto'. (nu richting Jesse): Die heb je me trouwens nooit teruggegeven...
Jesse: Die mocht ik houden van je, zei je.
Reuvers: Oh ja, hahaha, is goed...

Koos Reuvers is opgeroepen door de verdediging van Jesse Remmers. Verbalisanten T55 en T51 hebben kennelijk dingen geverbaliseerd en tegen Reuvers gezegd die niet kloppen. Naar ik ook uit eerdere zittingen heb begrepen, heeft La Serpe ook gezegd dat hij Koos Reuvers heel goed kent. Dat schijnt niet te kloppen. Jesse verwees daarom naar een gebeurtenis in Spanje en stelde daar vragen over: Of Koos Reuvers zich nog kon herinneren dat hij met iemand samen in Spanje was, een keer met die persoon en Reuvers op een terras had gezeten en dat hij even weg moest om ergens even een alarm-programma te installeren? Koos Reuvers bleef toen alleen met La Serpe achter op het terras en La Serpe schijnt vervolgens tegen Koos aan te hebben zitten kwebbelen en gezegd te hebben: 'Mijn moeder is ook kamper', dat soort dingen. La Serpe heeft Reuvers toen gevraagd of Reuvers hem kon helpen een partijtje hasj van 2000 kilo vanuit Tanger naar Spanje te krijgen en dat te verkopen.
Toen Jesse terugkwam heeft Reuvers Jesse apart genomen en gezegd: 'Wil je me alsjeblieft nooit meer met zo'n imbeciel alleen laten! Wat is dat voor een imbeciel?' Hij kende La Serpe helemaal niet, sterker nog: hij zag hem daar voor het eerst. Dus het verhaal dat La Serpe Koos Reuvers zo goed zou kennen, klopt helemaal niet, volgens Jesse. Dat werd bevestigd door Reuvers.

Toen La Serpe dit hoorde, is hij overigens woedend geworden op Koos Reuvers en heeft hij op straat lopen schreeuwen: 'En wie is die Koos Reuvers? Wie denkt hij wel dat hij is? Hij kan wel een grote naam hebben, maar ik heb schijt aan die Koos Reuvers!!'

Jesse Remmers was ter ore gekomen dat mensen Reuvers dood wilden hebben en vroeg aan La Serpe om Koos Reuvers te waarschuwen via zijn CIE-contact dat Koos Reuvers gevaar liep om geliquideerd te worden. Dat is ook gebeurd kennelijk, zonder een naam te noemen, waarna die CIEers (volgens Jesse dus onterecht) hadden aangenomen dat Jesse daar achter zou zitten. Hij verzocht daarom tussen neus en lippen door het OM om die verbalisanten maar eens op te dragen niet verkeerde conclusies in PV's te verwerken, want dat zou een hoop onnodig werk voorkomen.

Jesse heeft Koos Reuvers juist gewaarschuwd bij de FEBO. Hij was op zoek naar Reuvers om hem te waarschuwen, omdat hij dus 'gehoord had dat iemand Reuvers om wilde leggen', en hoorde toen dat Reuvers een afspraak had met iemand bij de FEBO. Daar is hij toen heen gegaan en zou hij Koos Reuvers uitgebreid gewaarschuwd hebben, ondanks dat Reuvers daar nu niet meer zulke goede herinneringen aan heeft. Maar dat de ontmoeting er heeft plaatsgevonden, is wel bevestigd door Reuvers, gezien de herinnering aan de trui die Reuvers aan Jesse heeft gegeven.

Dus Jesse Remmers wilde onder meer dit rechtzetten. Er moet volgens hem niet de indruk gewekt worden dat hij Koos Reuvers wilde liquideren.

Tot zover Koos Reuvers.

De tweede getuige van de dag was Clifford Marshal Smit, een meubelmaker. Geboren in Kaapstad - Zuid-Afrika. Deze man noemde Cor van Hout zijn oom.
(samengevat)
Op de dag dat Cor van Hout werd geliquideerd in Amstelveen werd hij gebeld door iemand die zei: 'Cor is neergeschoten'. Smit is toen in de auto gesprongen en erheen gereden. Hij kon al snel niet verder omdat de politie de weg had afgezet. Smit parkeerde zijn auto en toen zag hij een grote dure auto staan, dat viel hem op, maar hij vervolgde zijn weg naar de Dorpsstraat waar Cor van Hout was neergeschoten. De politie hield hem tegen, daarom had hij wat lopen schelden en tieren, maar kon verder niets doen, dus hij is weer weggegaan. Toen hij bij zijn auto kwam, zag hij een man. Toen hij in zijn auto was gestapt, rende de man weg. Hij had een soort jasje aan met een Chinese draak in zijn beleving. Hij dacht: 'Hé, dat is gek?!'
Raadsheer: Later zag u het op TV, dat vertelt uw oom Ad van Hout in een verklaring.
Smit: Ja, ik keek TV en toen kwam er een foto of tekening voorbij. Ik dacht toen: 'Hé ja, dat is die vent!' Dat ging over Katja Schuurman.
Raadsheer: Die persoon, weet u wie dat was?
Smit: Dat was Peter la Serpe, 1000%...
Raadsheer: La Serpe?
Smit: Ja.
Raadsheer: U zegt later dat het een persoon was met een smal gezicht?
Smit: Ja, wat ik toen heb gezien, was een persoon met een smal gezicht.
Raadsheer: Wat voor kleur haar had hij?
Smit: Ik dacht donker haar.
Raadsheer: In uw eerste verklaring heeft u het over een 'coupe soleil'.
Smit: Een coupe soleil? ... Ja, ik vind het moeilijk. Ja, het is zo lang geleden en, tenminste zo ervaar ik het, dat ik personen niet kan en dat je later, ja het zal wel aan mij leggen, maar ik haal intussen alles door mekaar heen.
Raadsheer: Ja.

Later herkent Smit, als hij diens gezicht op de cover van een boek van Hendrik Jan Korterink ziet liggen onder tafel bij zijn ouders, dwars door het glas van de tafel heen, Fred Ros als degene die hij destijds in Amstelveen zag wegrennen....

De voorzitter vroeg of Mr. Meijering nog vragen wilde stellen aan deze getuige. Dat wilde de raadsman niet. De reden was dat het OM deze getuige van de verdediging zoals gewoonlijk weer snel had benaderd, volgens de raadsman, en daardoor is de bewijswaarde weg. Deze getuige is verpest door het OM: 'Wij hadden om deze getuige gevraagd, maar het OM is daar alweer doorheen gefietst. We zien dat steeds dat het OM getuigen benaderd, nog voor deze op zitting kunnen getuigen', aldus Meijering.
Voorzitter: Nou, nou, dat is wel een heel cynische benadering.
Mr. Meijering: Ja, dat zal, maar de bewijswaarde is kapot gemaakt inmiddels.

Op vragen van de voorzitter later wil Meijering niet echt op inhoudelijke punten vertellen waar hem dat verpesten nu in zit. 'Nee hoor, dat licht ik verder niet toe. Dat vind ik gewoon evident'... Het komt er volgens Meijering op neer dat het OM reeds zoveel vragen heeft gesteld aan de getuige die Meijering had willen vragen op zitting, het was voorbereid, ook met zijn cliënt, en dat zie steeds gebeuren wanneer 'de verdediging aan de kroongetuigen La Serpe en/of Ros zit', getuigen worden nog voor de zitting snel benaderd, in sommige gevallen komen getuigen van de verdediging zelfs in het cachot terecht, vragen zijn al gesteld door het OM en dan heeft het voor de verdediging geen zin meer.

Op vragen van het OM aan Smit blijkt dat de familie van Cor van Hout nog steeds erg met de dood van Cor bezig is. Zeker Ad van Hout is er nog dagelijks mee bezig, Ze hebben er allemaal wel een idee over hoe het zit, maar ze weten er allemaal evenveel van, volgens Smit, in principe heel weinig, want je hebt er geen bewijs voor. Wellicht dat daar in de komende maanden verandering in komt, aldus Smit.
Ik kreeg de indruk dat hij bedoelde nu Holleeder vastzit en zijn zussen binnenkort zullen getuigen in Passage en Vandros.

Op maandag 26 oktober vinden in het Gerechtshof aan het IJdok om 9.30 de 'presentatie telecom ‘93-zaken' en de 'visualisatie plaats-delict Tanta' plaats. Ik moet nog even kijken of ik daar bij kan zijn...

Update: Deze zitting is verplaatst naar 9 november om 9:30 in het JCS op Schiphol.

Update: De volgende zitting is op 6 november. Dan 
wordt getuige Maikel Bronkhorst aka 'Willem de glazenwasser' gehoord en het Hof zal een verzoek behandelen van de dames Astrid + Sonja Holleeder en Sandra den Hartog om hun getuigenverhoren achter gesloten deuren te laten plaats-vinden. 

Bondtehond

dinsdag 6 oktober 2015

Greg Remmers: 'Daar geef ik geen antwoord op'

Een bijzonder getuigenverhoor vanmorgen in het Hoger beroep van het liquidatieproces. Greg Remmers, de vader van (vermeend) hitman  Jesse Remmers, was opgeroepen om vandaag te komen getuigen. Er was al een aantal keren eerder sprake van dat Greg Remmers zou komen getuigen, echter dat werd evenzoveel keer geannuleerd. De getuige, doorgaans geduid als 'onderwereldkopstuk' en/of 'drugsbaron' Greg Remmers in de media, kwam vandaag dus wél getuigen in het langlopende Passageproces. Hij werd bijgestaan door zijn raadsman Mr. Sjoerd van Berge Henegouwen. Deze advocaat kende ik nog van een aantal jaren geleden, toen ik eens een aantal zittingen bijwoonde in het oude Gerechtshof aan de Prinsengracht. Dat ging destijds om een ontnemingszaak van 4,7 miljoen euro.

Greg Remmers + Mr. Sjoerd van Berge Henegouwen

De zitting duurde vrij kort. Om 12:00 reed ik nl. al weg bij het JCS te Schiphol. Bij het verlaten van het gebouw bleek dat een behoorlijk aantal goede vrienden en bekenden van de gepensioneerde Greg Remmers en zijn andere zoon Andy Remmers de zitting kennelijk hadden gevolgd vanaf de publieke tribune. Leuk om te zien dat de altijd sympathieke Greg Remmers, die ik soms ook wel eens spreek tijdens de pauzes van zittingen in het JCS en nu ook weer vriendelijk groette, zijn aanhang nog even toesprak over het verloop van de kort hiervoor beëindigde zitting deze ochtend. Daarna vertrok de groep.

De zitting begon 9:30
De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen deelde kort na aanvang van de zitting mede dat het Hof een e-mail had bereikt van de raadsman van Willem Holleeder, Mr. Stijn Franken. De raadsman laat het Hof weten dat zijn cliënt op zijn advies mogelijk gebruik zal maken van zijn verschoningsrecht en spreekt zijn voorkeur uit voor het niet horen / niet verschijnen, omdat dat in zijn bewoordingen waarschijnlijk tot een mediacircus zal leiden. De voorzitter gaf aan dat dit op een later moment besproken zal worden.

Het getuigenverhoor kon beginnen. Nadat getuige Greg Remmers en zijn raadsman waren binnengeroepen en vooraan in de zaal naast elkaar hadden plaatsgenomen, heette de voorzitter hen beide welkom.

Voorzitter: Goedemorgen.
Greg Remmers: Goedemorgen.
Voorzitter: U bent Remmers?
Greg Remmers: Dat klopt, voorzitter.
Voorzitter: Uw voornaam is Chester Gregory?
Greg Remmers: Dat klopt.
Vooorzitter: Geboren 6 april 1948. En uw woonplaats, meneer Remmers?
Remmers: In Amstelveen.
Voorzitter: Heeft u een beroep? Wat mogen wij noteren?
Remmers: AOW-er.
Voorzitter: Ja, dat ziet u als een beroep?
Remmers: Nou, dat is geen beroep, maar ik hoef niet meer te werken. Ik werk niet, ik ben vaak bij een kleine. Ik heb toch een zoon van zeven en daar ben ik altijd bij. Dus sinds ik vrij ben gekomen anderhalf jaar geleden, ben ik met mijn zoon.
Voorzitter: Ja, dus daarom geeft u aan dat u geen beroep heeft. Ik begrijp wat u wilt zeggen.
Remmers: Helemaal goed.

De voorzitter geeft aan dat Greg Remmers aanwezig is als getuige om vragen te beantwoorden, in elk geval van het Openbaar Ministerie, omdat het OM graag ziet dat Remmers als getuige gehoord wordt, maar ook de advocaten en de verdachten kunnen vragen stellen. Ook het Hof zal vragen stellen. Remmers zit hier niet als verdachte, maar als getuige.

Na de plichtplegingen, waarbij Remmers kiest voor de belofte en de voorzitter aangaf dat hij zich mogelijk kan beroepen op zijn verschoningsrecht, wees het OM het Hof erop dat naast zijn zoon Jesse Remmers ook Nan Paul de B. een familielid is. Remmers bevestigde dat Nan Paul de B. zijn neefje is. Hierna deelde de raadsman van Remmers mede dat er in Nederland nog twee lopende strafzaken zijn, in Italië één strafzaak en nog een ontnemingszaak, ook in Nederland. Dus ook uit dien hoofde zou Remmers verschoningsrecht toekomen. Remmers had behalve zijn advocaat, gisterenavond, niemand gesproken over de zaak en ook geen voorbereidingen getroffen of stukken ingezien.

Hierna begon het OM met de vragen. Advocaat-generaal Mr. Cynthia de Jong beet de spits af.

AG Mr. De Jong: Goedemorgen meneer Remmers.
Greg Remmers: Goedemorgen.
AG: Wij hebben een aantal vragen. We hebben u hier een aantal malen gezien op de tribune. Sinds wanneer volgt u de strafzaak Passage?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
OM: En kunt u aangeven waarom u geen antwoord wilt geven op die vraag?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
Voorzitter: Wilt u naar ons kijken, dan praat u het beste in de microfoon. De vraag van de AG was: waarom wilt u geen antwoord geven op de vraag?
Mr. Van Berge Henegouwen: Ook op die vraag heeft meneer al eh...
Remmers: Daar heb ik inmiddels ook antwoord op gegeven...
Voorzitter: En wat was dat antwoord?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
Voorzitter: Waarom geeft u dat antwoord niet?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.                                                                                          
Voorzitter: Doet u een beroep op uw verschoningsrecht? En zo ja, wilt u dat dan toelichten?
Mr. Van Berge Henegouwen: De interesse voor het strafproces en dan precies vanaf wanneer en wanneer is het dan een strafproces, vanaf het moment dat een dagvaarding is uitgebracht en waarvoor, dat gaat natuurlijk richting het verschoningsrecht dat meneer heeft ten opzichte van zijn zoon en mogelijk een andere persoon in dit proces.
AG De Jong: Misschien moet ik mijn vraag wat concreter maken? We hebben de heer Remmers hier op de tribune gezien: Wat is de eerste zitting die hij in Hoger beroep bezocht heeft? Weet hij dat nog? Meneer Remmers?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: U doet een beroep op uw verschoningsrecht?
Remmers: Dat zeker...  Oh, ik moet u aankijken. Heb daar vaker moeite mee.
Voorzitter: Dat wordt dan een beproeving voor u.
Remmers: Nee nee, geen probleem.
Voorzitter: Goedzo. (richting OM): Dringt u aan op beantwoording?
AG De Jong: Ja, ik snap eh... ten aanzien van de uitgebreide vraag kan ik nog wel bedenken waarom dat het verschoningsrecht zou kunnen raken, maar bij deze vraag vind ik dat wat lastiger.
Mr. Van Berge Henegouwen: Ja, het is ook een vraag die op hetzelfde ziet waarom-ie hier is, dus of hij hier nu ja of nee op zegt, het voegt niets toe aan eh... het gaat om de vervolgvraag, dat snapt iedereen.
Voorzitter: Nou ja, laat ik meteen duidelijk maken, de relevantie van vragen is aan het Hof. Uw taak hier is vooral op dat punt van het verschoningsrecht, om alert te zijn.
Mr. Van Berge Henegouwen: Ja ja.
Voorzitter: Dus u dringt aan op beantwoorden?
AG De Jong: Ja.
Voorzitter: Wilt u het nog toelichten dat verschoningsrecht?
Mr. Van Berge Henegouwen: Nou ja, het punt in dit geval is gewoon dat alles wat met dit strafproces te maken heeft, en zeker met de interesse die meneer heeft in dit strafproces, valt onder verschoningsrecht.
Voorzitter: Goed, na gehoord deze toelichting, dringt u toch nog aan op beantwoording?
AG De Jong: Ja.
Voorzitter: Dan zullen we daar later over beslissen. Gaat u verder.

AG De Jong: Ja, het maakt een aantal vragen wel lastiger, want één van de andere vragen zou zijn: Wie van de verdachten uit het Passageproces kent u?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Wat weet u van de contacten van verdachten uit het Passageproces onderling?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
Voorzitter: Nou, dat wordt allemaal een beetje somber, meneer de getuige. Zijn er nog vragen die u wel wilt beantwoorden? Of geeft u daar ook geen antwoord op?
Remmers: Daar geef ik ook geen antwoord op, meneer de voorzitter.
Voorzitter: Nou, dan ligt dat in de schoot der Goden, dan wachten we daar gewoon op om te zien hoe dat loopt. Gaat u verder.
AG De Jong: Ja. De volgende vraag is: wat de heer Remmers weet van onderlinge contacten tussen Ros en zijn zoon Jesse Remmers?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Tussen Ros en Burger?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Tussen Sjaak Burger en Jesse Remmers?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Sinds wanneer hij Ros heeft leren kennen? Hoe heeft meneer Remmers Ros leren kennen?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
Voorzitter: Uhm, misschien een toelichting waarom u die vraag niet beantwoordt? Hoe u meneer Ros heeft leren kennen?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op, meneer de voorzitter.
Voorzitter: Dan begrijp ik dat u zegt: ik laat het woord aan mijn advocaat. Misschien wil de advocaat uitleggen op welk verschoningsrecht een beroep wordt gedaan en wilt u dat nader toelichten?
Mr. Van Berge Henegouwen: Het verschoningsrecht dat meneer heeft valt onder het verschoningsrecht dat meneer heeft ten aanzien van de verdachten die hier terechtstaan en daarnaast denk ik dat het ook valt onder een van de lopende zaken, in die zin wat ik u al zei: de ontnemingszaak grijpt terug tot 1993...

Voorzitter: In welke stand bevindt zich deze ontnemingszaak eigenlijk?
Mr. Van Berge Henegouwen: Uw Hof heeft daar uitspraak in gedaan in januari en daarna is er cassatie ingesteld, ik meen zelfs bij beide partijen, maar dat weet ik niet zeker.
Voorzitter: Het is nog niet onherroepelijk?
Mr. Van Berge Henegouwen: Nee, dat is nog niet onherroepelijk beslist.
Voorzitter: Advocaat-generaal, ik heb de vragen genoteerd. Ik vraag ook even voor de orde of u op beantwoording van deze vragen aandringt?
AG De Jong: Nou, de vragen waar het de zoon betreft, kan ik me nog iets voorstellen bij het verschoningsrecht, hoe meneer Remmers meneer Ros heeft leren kennen, vindt ik moeilijker om te duiden onder het verschoningsrecht. Wij hebben een hele reeks met vragen overigens over de periode dat de verdachten van Passage nog op vrije voeten waren, zeg maar tot 2006/2007, maar ik voorzie dat op al die vragen meneer Remmers zal zeggen dat dat valt onder het verschoningsrecht. Ik zou al deze vragen een voor een af kunnen gaan lopen, op zich is dat ook de weg die we zouden moeten bewandelen, denk ik, maar mijn vraag is: als ik vragen ga stellen aan de heer Remmers over die periode, of meneer Remmers dan bij alle vragen zal zeggen dat hij geen antwoord zal geven?
Remmers: U verwacht een antwoord?  Ja, ik moet u aankijken, meneer de voorzitter.
Voorzitter: Er is een vraag gesteld.
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op en op de volgende vragen die gesteld worden, geef ik ook geen antwoord.
Voorzitter: Nou, advocaat-generaal, bent u nu ontmoedigd?
AG De Jong: Enigszins. Ja, dat zijn de vragen die zien op de periode van de strafbare feiten, maar we hebben ook een aantal vragen die zien op de huidige periode 2014/2015, en daar hebben we ook een reeks vragen over die we ook nog in ieder geval willen stellen. Ik zal de periode over de strafbare feiten nu even laten. Dan heb ik een vraag over Martin Kok. Martin Kok is hier gehoord op zitting in Hoger beroep. U was daarbij aanwezig op de publieke tribune. Waarom was u aanwezig bij dat verhoor?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.

Voorzitter: Graag even toelichten.
Mr. Van Berge Henegouwen: Voorzitter, opnieuw het antwoord: de aanwezigheid van mijn cliënt bij dit proces zijn gerelateerd aan het verschoningsrecht dat hij als vader heeft van een van de verdachten waarvan het OM de vervolging heeft ingesteld.
Voorzitter: Ja, volgende vraag?
AG De Jong: Wij dringen wel op beantwoording, want ik heb de toelichting gehoord, maar ik snap niet goed hoe het verschoningsrecht op die vraag van toepassing zou zijn. Één van de andere getuigen die is gehoord, is George van Dijk. We hebben Martin Kok ook vragen gesteld, toen hij hier was op zitting, over een etentje dat er is geweest op 11 maart 2015, waar Martin Kok en George van Dijk bij aanwezig waren volgens de berichten op zijn site en waarbij u volgens Martin Kok ook bij aanwezig was. Er staat ook een foto op zijn site van u en Martin Kok. Bent u bij dat etentje geweest op 11 maart 2015?
Remmers: Voor alle beleefdheid: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Hield dat etentje verband dan met de strafzaak van uw zoon?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u contact gehad met Martin Kok?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: En vanaf wanneer is dat contact ontstaan tussen u en Martin Kok?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Bent u degene geweest die het initiatief heeft genomen voor dat contact?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u Martin Kok buiten het bestek van de zitting nog ontmoet?
Remmers: Geef ik geen antwoord op, advocaat-generaal.
AG De Jong: Heeft u gesproken met Martin Kok over wat hij zou kunnen verklaren als getuige?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u Martin Kok geadviseerd zich te melden bij advocaat Meijering?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Wat weet u van contacten tussen Martin Kok en George van Dijk? Weet u daar iets van?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u zelf contact gehad met George van Dijk?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Voor alle duidelijkheid, dan bedoel ik de periode in aanloop naar zijn verhoor als getuige hier op de zitting? Voorjaar 2015.
Remmers: Met alle beleefdheid, daar geef ik geen antwoord op.

Voorzitter: Zeg, even de tussenstand, ik maak hier steeds uit op dat u zich beroept op uw verschoningsrecht, klopt dat?
Mr. Van Berge Henegouwen: Ja, zowel naar de zoon als de neef.
AG De Jong: Is er tijdens dat etentje gesproken over Fred Ros?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Wij hebben gezien op Vlinderscrime dat er een foto staat van 24 april 2015. Dan staat Martin Kok hier buiten met u op de foto. Dan beloofd Martin Kok ook dat hij een exclusief interview met u gaat houden...
Voorzitter: Aan de lezers van zijn site?
AG De Jong: Aan de lezers van zijn site... Is dat interview er ooit gekomen? Heeft u meegewerkt aan een interview van Martin Kok?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Martin Kok heeft hier op de zitting verklaard dat u wel eens gevraagd heeft aan hem om stukken te verwijderen van internet. Heeft u dat wel eens gedaan?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: En waarom heeft u dat dan gedaan? Waarom heeft u dat verzoek aan Martin Kok gedaan?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Wanneer heeft u Martin Kok voor het laatst gezien of gesproken?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Wist u van te voren dat Martin Kok zich ging melden bij de heer Meijering?
Remmers: Advocaat-generaal, elke vraag die u stelt, geef ik geen antwoord op. Dank u wel.
AG De Jong: Martin Kok heeft op zijn site op 11 september gemeld dat hij u heeft gezien op de zitting van Willem Holleeder, dat u daar aanwezig was op de tribune, klopt dat?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u toen gesproken met Martin Kok?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Waarom was u aanwezig op de zitting van Willem Holleeder?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u wel eens overlegd met advocaten over getuigen die verklaringen zouden kunnen afleggen in dit proces?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u contacten gehad met personen die zich hebben gemeld als getuige in 2014 of 2015?
Remmers: Geef ik geen antwoord op.
AG De Jong: Heeft u eerder contacten gehad met getuigen die zijn gehoord in Passage?
Remmers: Geef ik geen antwoord op, mevrouw de advocaat-generaal.

Voorzitter: Misschien is het moment aangebroken dat we eens even de tussenstand doornemen. Tenminste ik kijk even naar mijn collega's...  Ja, meneer Remmers, ik heb u al gevraagd of er ook vragen zijn die u wel gaat beantwoorden. Daar wilde u ook niet op antwoorden, dus dat maakt het allemaal wat lastig. Ja, ik citeer maar even uit een proces-verbaal dat is opgemaakt door de politie. U kijkt wat verwonderd, maar ik heb het hier voor me liggen: U zegt: 'Ik vertel niks bij jullie, ik ga bij de rechter wel verklaren'...  Ja, dat leidt, als het klopt wat hier staat, maar daar ga ik even vanuit, eigenlijk tot weinig tot dusver, terwijl het wel de nieuwsgierigheid prikkelt, in ieder geval van de lezer van dat proces-verbaal, want ik lees dat uit uw mond is opgetekend: Iedereen wordt maar genoemd, maar over die moorden wil ik het volgende nog wel kwijt: 'Jullie weten zelf wel wie de daders zijn, iedereen weet dat'. Dus laat ik maar met de deur in huis vallen: Zegt u het eens, wie zijn dan de daders van die moorden? Welke moorden bedoelt u dan?
Remmers: Daar geef ik geen antwoord op eh... meneer de voorzitter
Voorzitter: Waarom niet?
Mr. Van Berge Henegouwen: Met betrekking tot de juridische vraag waarom hij geen antwoord geeft, laat hij het woord aan mij over en ook hier geldt weer voor dat elke vraag in dit proces gericht is op verdachten, betreffende twee familieleden die terecht staan, uit dien hoofde heeft hij verschoningsrecht en daarnaast heeft hij nog eventueel ander verschoningsrecht.
Voorzitter: Ja...
AG De Jong: We hebben ook nog wel één belangrijke vraag die we aan meneer Remmers willen stellen...
Voorzitter: Die mag u nu stellen. Ja.
AG De Jong: Heeft u wel eens gehoord over betrokkenheid van Fred Ros bij strafbare feiten?
Remmers: Geef ik geen antwoord op, mevrouw de advocaat-generaal.
AG De Jong: Heeft u wel eens gehoord over betrokkenheid van Fred Ros bij de moord op  Cor van Hout?
Remmers: Geef ik geen antwoord op, mevrouw de advocaat-generaal.
AG De Jong: Heeft u wel eens van andere personen gehoord dat zij iets gehoord zouden hebben over de betrokkenheid van Fred Ros bij strafbare feiten?
Remmers: Geef ik geen antwoord op, mevrouw.
AG De Jong: Heeft u van andere personen gehoord dat zij gehoord hebben van Fred Ros, of weten van Fred Ros, over de betrokkenheid van Ros bij de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak?
Remmers: Op alle vragen die u mij vraagt, geef ik geen antwoord op. Dank u wel.
Voorzitter: Even terug naar de gesuggereerde tussenstand. Ik kijk ook even naar mijn collega's... Goed, we onderbreken even de zitting. Mooi even tijd voor een kop koffie, al is het wat vroeg op de dag, want dan gaan we eens nadenken of dat verschoningsrecht wat u inroept wel toekomt.

De raadsman van Greg Remmers, Mr. Sjoerd van Berge Henegouwen, vroeg even het woord en kreeg dat.
Mr. Van Berge Henegouwen: Voorzitter, het is heel eenvoudig, de zoon van mijn cliënt staat terecht, zijn neef staat hier terecht, daarnaast is hij verdachte in een aantal strafzaken, zoals ik al eerder memoreerde. Het OM stelt een hele reeks van vragen en je kunt er vanuit gaan dat de intentie van het OM is dat die vragen hun zaak helpen en dat betekent alleen al dat daarom meneer het recht heeft om te zwijgen, om zich te verschonen, om het strafproces voor zijn familieleden niet ingewikkelder voor hun te maken en dat recht heeft de wetgever hem gegeven. Dus het is heel eenvoudig. Er worden hier geen vragen gesteld die gericht zijn op andere dingen. Ze worden misschien wel gesteld, maar dan zijn ze zo niet-relevant dat je de vraag kunt stellen van: waarom moeten ze überhaupt gesteld worden? Maar dat laat ik graag aan u over.
Voorzitter: Zeker, het gaat u namelijk niet aan.
Mr. Van Berge Henegouwen: Maar du moment dat er een vraag is van enige interesse, geldt dat meneer niet hoeft mee te werken aan enige vorm van veroordeling van zijn familieleden.
Voorzitter: Dat is wat u bedoelt met 'de zaak helpen', als u het heeft over 'het helpen van de zaak van het OM'?
Mr. Van Berge Henegouwen: Van het OM, ja.
Voorzitter: Dan bedoelt u de waarheidsvinding die het OM nastreeft?
Mr. Van Berge Henegouwen: Ik weet niet of dat persé de waarheidsvinding is, maar meneer is niet op verplicht om enigerlei wijze mee te werken.
Voorzitter: Bedankt voor uw toelichting. Het standpunt heb ik nog niet geïnventariseerd, maar we onderbreken even de zitting zodat we er ambtshalve even naar kunnen kijken en misschien willen de advocaten het ook even laten zakken.

Tot zover het getuigenverhoor.

Na deze onderbreking gaf de voorzitter aan dat het erop lijkt dat de getuige Greg Remmers inderdaad verschoningsrecht toekomt, maar hij wilde de raadslieden van de verdachten en de AG's van het OM nog wel even gelegenheid geven hun standpunt naar voren te brengen of verschoningsrecht wel toekomt en of de getuige nog vragen zou moeten beantwoorden.

AG De Jong stelde dat niet valt in te zien waarom de getuige Greg Remmers geen vragen zou kunnen beantwoorden van de periode 2014/2015, met name over het tot stand komen van verklaringen van getuigen, omdat dit niet alleen maar, zoals de verdediging stelt, 'naar het oordeel van het OM de zaak van het OM zou helpen', maar zo beperkt is dat niet, aldus de AG, De vragen zouden volgens haar zien op de waarheidsvinding. Van belang voor die waarheidsvinding kan zijn hoe verklaringen van getuigen die in de zittingszaal zijn afgelegd, gewogen zouden moeten worden. Een normale vraag daarbij is: of getuigen onderling wellicht contact hebben gehad van te voren? Volgens de AG kan die vraag mogelijk iets zeggen over de waardering van getuigenverklaringen en ziet het OM niet in hoe die vragen over onderlinge contacten tussen getuigen en de waardering daarmee, hoe een beroep op het verschoningsrecht ten aanzien van die vragen op zou kunnen gaan. Ook ten aanzien van getuigen die eerder in Passage zijn geweest. Daarbij dacht de AG met name aan getuige F3.

Mr. Sander Janssen gaf een uitgebreid standpunt, wat erop neerkwam dat een getuige verschonings-recht toekomt zodra er verklaard zou moeten worden over familieleden en de gevolgen van zijn/haar verklaringen mogelijk niet zijn te overzien. In dit langdurige, grote en complexe strafproces is dat zeker zo en de wetgever heeft niet voor niets verschoningsrecht in de wet vastgelegd. Het OM vraagt de vragen die zij stelt niet voor niets, het OM wil de antwoorden gebruiken die iets zouden zeggen over de betrouwbaarheid van afgelegde verklaringen door getuigen in dit Passageproces, bv. getuigen als F3, Martin Kok en de ook genoemde George van Dijk, en die staan weer in relatie tot de betrouwbaarheid van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. Het standpunt van het OM dat in een zaak als deze er vragen zouden zijn die op geen enkele wijze kunnen raken aan een inhoudelijke waardering van de zaak, denkt Mr. Janssen niet, integendeel: ze raken volgens de raadsman juist wel aan door het Hof te nemen inhoudelijke beslissingen. Onder die omstandigheden is hij van mening dat verschoningsrecht de getuige Greg Remmers volledig toekomt. Daarom kan volgens Janssen niet worden verwacht van de getuige antwoord te moeten geven op vragen.

De overige aanwezige raadslieden sloten zich daar volledig bij aan. Vervolgens ging het Hof in beraad en na deze onderbreking gaf het Hof een beslissing.

De beslissing hield in dat getuige Greg Remmers inderdaad verschoningsrecht toekomt en verdere vragen dus niet hoefde te beantwoorden. Het betrof volgens het Hof twee clusters van vragen, over de periode 2014/2015 en over de periode daarvoor. In de zaak Remmers kan familiaal verschoningsrecht worden vastgesteld, aangezien Jesse Remmers de zoon is van de getuige en Nan Paul de B. de neef. Daarnaast is de materiële verwevenheid van de 8 andere zaken met deze twee zaken van familieleden zo groot dat de ratio van dat verschoningsrecht, dus van die familieverhouding, Greg Remmers ook toekomt in die andere zaken. Anders dan het OM stelt, hoeft nadere toelichting op dat punt niet te worden gegeven. Het verzoek van het OM werd dus niet overgenomen door het Hof. De raadslieden hadden na deze beslissing geen verdere vragen. Daarmee was de zitting ten einde gekomen. De getuige mocht gaan.

***

Het Hof heeft de nieuwe zittingsagenda bekend gemaakt via persvoorlichting.  De eerstvolgende getuigenverhoren zijn die van Koos Reuvers en Clifford Marshal Smit op donderdag 15 oktober.

Zie: Passage-planning van okt/dec 2015 

Bondtehond