woensdag 29 juni 2016

'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

Maandag werd kroongetuige Peter la Serpe in het JCS op Schiphol gehoord als verdachte in zijn eigen strafzaak. Dinsdag als getuige in alle strafzaken. Kroongetuige Fred Ros was dinsdag ook aanwezig, maar wordt op vrijdag 1 juli en maandag 4 juli gehoord als getuige in alle zaken. Het ging afgelopen dagen o.a. over de tegenstrijdigheden in de verklaringen van beide kroongetuigen, want we weten inmiddels dat er verschillend wordt verklaard en/of gedacht over wat er daadwerkelijk zou zijn gebeurd. Twee zaken die die daarbij in het oog springen zijn de liquidatie-opdracht op George van Dijk en de moord op Cor van Hout. In deze zaken verklaren La Serpe en Ros nogal tegendraads.


Dat de advocaten, en niet alleen de advocaten, daar zeer grote vragen bij stellen, is natuurlijk logisch. Twee (betaalde) kroongetuigen-pentito's die een groep verdachten langdurige, waarvan 4 overgebleven personen (Remmers, Soerel, Rasnabe, Saez) zelfs levenslange gevangenisstraffen zouden kunnen bezorgen, verklaren vaak tegenstijdig en/of zelfs met klinkklare (aantoonbare) leugens, aldus de verdediging. Mocht het Hof in Hoger beroep daar alsnog in meegaan (met het OM) en de bezwaren van verdachten en hun verdediging van tafel zou vegen en het Hof de duidelijk rammelende kroongetuigendeals goed zou keuren, voorzie ik voortzetting, zelfs verergering van het klimaat in de (onder)wereld van de zware georganiseerde criminaliteit waar we inmiddels middenin zitten.

Niemand kan ontkennen dat het er sterk op lijkt dat de vele doden die vielen in de Mocrowar en in verband met de recentere liquidatiezaak 26koper een rechtstreeks gevolg is van het in leven roepen van de kroongetuigeregeling waarmee angst en paranoia de overhand hebben gekregen onder criminelen. Men wacht niet meer af of iemand de boel verraadt bij opsporingsinstanties en al dan niet de mogelijkheid aangrijpt om met een zak met geld en strafvermindering onder een andere identiteit zijn toevlucht te zoeken in het buitenland onder bescherming van het TGB (Team Getuigen Bescherming). Nee, steeds vaker wordt het zekere voor het onzekere genomen en getuigen (losse eindjes) worden uit voorzorg tegenwoordig al opgeruimd.

De vele liquidaties in de Mocrowar hadden er alle schijn van dat daaronder een reeks personen uit voorzorg werden omgelegd, niet omdat er nu zonodig wraak genomen moest worden. Zelfs in eigen gelederen werden huurmoordenaars en/of loopjongens eenvoudigweg afgeschoten om hen niet de kans te geven in een kroongetuigentraject (a la Peter la Serpe en Fred Ros) te kunnen laten verdwijnen en hun opdrachtgevers en/of medeverdachten te verlinken. Je ziet dat de politie en openbaar ministerie juist toejuichen dat er op verschillende niveau's van opsporing kan worden geopereerd met informanten, omstreden (burger-) infiltranten die sinds kort weer zijn toegestaan en de tevens omstreden kroongetuigendeal(s), maar de vraag is of daarmee de kuur niet dodelijker is geworden dan het medicijn. Werkt de kroongetuigen-regeling, die in Passage voor het eerst wordt gebruikt, in de praktijk niet juist in de hand dat zware criminele groepen eerder geneigd zijn tot het uiterste te gaan om niet gepakt te worden?

Maar goed, dat is weer een andere discussie. In dit proces zijn in eerste aanleg toch maar mooi drie personen, naar eigen zeggen onterecht, tot levenslang veroordeeld en hangt Dino Soerel als het aan het OM ligt ook een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. In Italië, maffialand bij uitstek, is men al lang tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop Fred Ros kroongetuige is geworden, uitgesloten dient te worden. Aangezien men in Italië 6 maanden de kans krijgt om kroongetuige te worden, dus voor men eerst het hele dossier heeft kunnen bestuderen en in theorie verklaringen zou kunnen aanpassen aan het dossier wat een pentito dus intussen in bezit heeft en minutieus heeft kunnen bestuderen. Na die 6 maanden kan een pontentiële kroongetuige het vergeten. Wel zo eerlijk, want laten wij dan tenminste eerlijk zijn: er valt echt niet 100% zeker uit te sluiten dat Fred Ros pas besloot kroongetuige te worden nadat hij precies wist waar het OM (vermeend) bewijs te kort kwam om Ali Akgün en Dino Soerel alsnog te kunnen veroordelen. Onomstotelijk lijkt het daarna verkregen bewijs dan ook niet te zijn.

Het laatste waar het OM op zit te wachten, is dat La Serpe en Ros rollend over straat (door de rechtszaal) zouden gaan om elkaar uit te maken voor leugenaar en/of fantast. Tijdens de zitting dinsdag waren beide kroongetuigen aanwezig en moest de media voor een groot videoscherm in een andere rechtszaal plaatsnemen om de zitting te kunnen volgen, zodat La Serpe vanuit het getuigenhok en Ros vanaf de publieke tribune konden getuigen. Wat mij opviel was dat Fred Ros geen vragen had aan La Serpe en La Serpe niet aan Ros. Van enige confrontatie tussen de twee omstreden kroongetuigen was totaal geen sprake. Ok, de voorzitter van het Hof verzocht zowel La Serpe als Mr. Nico Meijering zich niet te laten verleiden tot de zekere dynamiek in het debat die het Hof bespeurde tijdens eerdere getuigenverhoren en alleen gortdroge vragen te beantwoorden, maar deze procesdag liep me net even iets té geolied.

Je zou op z'n minst verwachten dat La Serpe veel meer commentaar op Ros z'n tegenstrijdige beweringen zou hebben tijdens een van de laatste (zo niet laatste) confrontaties, en andersom trouwens net zo. Maar niets van dat. Ros en La Serpe hadden geen vragen meer aan elkaar, een confrontatie werd hiermee dus duidelijk vermeden. Eerder leek er na afloop een zelfvoldane klank door te klinken in de stem van Ros die de voorzitter triomfantelijk en luid over de speakers klinkend bedankte op de vraag of hij nog vragen had voor La Serpe: 'Nee hoor, bedankt, ik heb geen mening!'

Je vraagt je op zulke momenten echt af: Hij wordt afgemaakt door degene die jarenlang z'n opponent was dit proces, die hij aldus Peter la Serpe afgelopen dagen destijds intimiderend zat aan te kijken in de Bunker in Osdorp... 'En nu zitten we naast elkaar, hehe!', schamperde La Serpe. Je wordt door hem 'een bange jongen in een groot lichaam' genoemd, voor leugenaar en fantast uitgemaakt, en dan heb je geen enkele vraag voor hem?! Het is bijna gekuntsteld te noemen, dat je jezelf als onderwereld-jongen pur sang nu ogenschijnlijk als een mak lammetje naar de slachtbank laat leiden zonder enige vorm van protest. Maar ja, het welles-nietus spelletje zitten we ook niet op te wachten en uiteindelijk zal het Hof korte metten moeten maken met een van de of zelfs beide kroongetuigen, omdat er maar één de waarheid kan spreken als het gaat om de haaks op elkaar staande beweringen, lijkt mij.

Van wat er verder passeerde afgelopen twee zittingen zal ik wat losse puntjes aanhalen die ik op zich wel interessant vond.

Er was een politieman met Kalashnikovs in de rechtszaal om voor het Hof te demonstreren of het wapen onder de ¾-leren jas paste die La Serpe aan gehad zou hebben tijdens de liquidatie van Kees Houtman. De bij uit de Amstel geviste Kalashnikov was ook in de zaal en (buiten beeld voor de journalisten) bleek dat de door La Serpe herkende Kalashnikov (zegt hij) wel onder de driekwart jas paste, maar dat de andere met een houten kolf er wel onder vandaan stak. Nu ben ik al eens uitgebreid teruggekomen op die Kalashnikov in dit artikel en je kunt er veel meer over zeggen, maar Remmers blijft erbij dat La Serpe dit hele verhaal uit zijn duim zuigt en zelfs in het geheel niet aanwezig was bij de liquidatie van Kees Houtman. (kom ik ook nog eens uitgebreid op terug) De raadsheren lieten de Kalashnikovs van hand tot hand gaan. Dat kon de pers wel zien op het grote beeldscherm.

Het ging ook weer even over het Naarden Vesting-verhaal, waarover La Serpe verklaart dat Holleeder aanwezig was en Jessy Remmers juist dat Holleeder helemaal níet aanwezig was. Opvallend is dat Peter R. de Vries het verhaal van La Serpe naar het rijk der fabelen verwijst en Jessy Remmers steun vindt in zijn versie van het verhaal.

La Serpe vertelde dat Jessy een nieuwe Ferrari bestelde bij de autodealer terwijl hij helemaal nog geen geld had, maar alvast zou speculeren op liquidaties die nog gepleegd moesten worden, volgens hem dan. Volgens Jessy ligt dat heel anders dan wat La Serpe daarover vertelt. Jessy bestelde de Ferrari met een aantal mensen samen om deze met 30.000 euro winst meteen door te kunnen verkopen.

Fred Ros wilde volgens La Serpe het appartemet huren van Louis van Gaal op eiland (KNSM-eiland) dat helemaal 'Versace' was ingericht voor 2500 euro per maand. Hij speculeerde volgens La Serpe ook op liquidaties die nog gepleegd moesten worden.

Jessy Remmers en zijn raadsman mochten van het Hof een geluidsfragment afspelen afkomstig van de laptop van Jessy die in Marokko in beslag is genomen. Daar is al best veel over gezegd. De laptop is dan wel geretouneerd aan Remmers, echter er ontbraken geluidsfragmenten. Net als USB-sticks waar heimelijk opgenomen opnames op stonden van conversaties tussen Remmers en La Serpe kregen Remmers en zijn advocaten leeg terug. (daar kom ik later zeker nog op terug)

Het fragment afspelen lukte niet goed vanaf een laptop voor de microfoon, dus las Mr. Sander Janssen de transcriptie voor.

Transcriptie geluidsfragment:

(waar (...n.v.t...) staat, (niet te verstaan) spreekt La Serpe door Remmers heen)

Jessy Remmers: Maar hoor, het zegt al wat, ze mogen het allemaal weten…
Peter la Serpe: Nee, ze mogen het niet weten (praten door elkaar) Een stukje van mij heeft schijt aan iedereen.
Jessy Remmers: Ja oké, maar nu heb je al gezegd, ook al komen ze er achter, ik ken eh.. niemand opnoemen die (...n.v.t...), maar je zei bijvoorbeeld ook (...n.v.t...), van dat je als je die mogelijkheid niet had (...n.v.t...), dan had je Baghdad voor schut gegooid. Maar dan moet je.. dan mag je echt een andere identiteit gaan aannemen enzovoort, want die man heeft wel Power.
Peter la Serpe: Dat weet ik.
Jessy Remmers: Die heeft gewoon een heel leger. Die eh.. die eh… als hij.. als hij voor schut gaat met dingen, als hij voor schut gaat met dingen, dan krijg je gewoon echt een heel leger op je dak.
Peter la Serpe: Maar luister, weet je wat het is, ik zeg al… mijn consequenties interesseren me niet meer, weet je wel. Ja, nu weer wel.
(Praten door elkaar heen.)
Jessy Remmers: Hoor je wel wat je zegt?!
Peter la Serpe: Luister, ik, ik, weet je, het is iets wat ik niet aan je verstand kan brengen… en dat is dat is weet je wel, in het verleden al, toen hadden we het over Koos. En toen zei ik; “Wat! Ik heb schijt aan Koos!”. En toen zei jij, “Koos, weet je wie Koos ís!”. Weet je wel. En weet je wat het is, het is waar, ik heb echt schijt aan Koos. Ik heb schijt aan iedereen. Als het er op aankomt…
Jessy Remmers: Maar je moet dit toch voorkomen?
Peter la Serpe: Ja nee weet ik wel, maar als als het er op aan komt en ik weet dat ze achter mij aankomen... Luister, ik ben beter.
Jessy Remmers: Nee, ja, maar waarom, het is toch beter om dat te voorkomen.
Peter la Serpe: Ja precies. (einde)

(La Serpe wilde Baghdad El H. destijds afpersen voor 3 ton omdat hij iets wist van Baghdad en zijn mensen waar een gevangenisstraf van 12 - 14 jaar op stond. Iets waar hij overigens zelf ook aan mee had gedaan. Toen hij de mensen van Baghdad achter zich aan kreeg, zou La Serpe zijn toevlucht hebben gezocht tot justitie omdat hij zich erg in het nauw bevond. Hij zegt dat hij het zelf had opgelost door een SMSje naar Baghdad te sturen. Iets wat als totaal ongeloofwaardig wordt beschouwd door mensen in het milieu die het weten kunnen, mede omdat er wetenschap is dat juist Jessy Remmers het gevaar voor La Serpe destijds heeft doen afwenden. -red.) (kom ik nog op terug)

Het Hof vroeg nog aan La Serpe of de bewering van Koos Reuvers die op zitting getuigde klopte dat Koos naar eigen zeggen hem niet kent.
La Serpe antwoordde: Onzin!
Zo zijn er wel meer van die dingetjes. Als La Serpe de waarheid zou spreken, zou Koos Reuvers in principe dus nog een keer opgehaald kunnen worden om even nader aan de tand te worden gevoeld over een mogelijk gevalletje meineed, mocht het Hof La Serpe serieus nemen dat hij Koos Reuvers wel degelijk zou hebben ontmoet in Spanje in The Family-Bar in Fuengirola - Spanje, terwijl Reuvers zegt dat hij La Serpe niet kent, althans zegt geen herinnering te hebben aan deze ontmoeting. Wellicht heeft La Serpe minder indruk gemaakt op Koos Reuvers dan Reuvers op La Serpe, dat kan ook natuurlijk...

Dat geldt natuurlijk ook voor Peter R. de Vries i.v.m het Naarden-Vestig verhaal wat ik hierboven al even aanhaalde. Peter R. de Vries en Jessy Remmers verklaren beide in lijn met elkaar in tegenstelling tot La Serpe dat Holleeder daar niet was. Nu zou je als OM Peter R. de Vries voor leugenaar uit kunnen maken en op kunnen laten halen voor een gevalletje meineed, maar zeg nu zelf: Peter R. de Vries staat er nou ook weer niet om bekend dat hij Holleeder zo graag de hand boven het hoofd zou willen houden. 

Bovenstaande transcriptie van de opname deed La Serpe trouwens denken aan een gesprek met Jessy in Spanje over Moppie Rasnabe. Toevallig kreeg ik dat gesprek, net als andere misdaadsites, jaren geleden ook toegezonden door getuige Rob de Wit (RIP) nadat ik hem sprak in de Bunker, kort na zijn getuigenverhoor door de rechtbank. En inderdaad klonk die opname ook ongeveer hetzelfde: 'Ik heb schijt aan echt alles en iedereen, het interesseert me niet wat Moppie of anderen van me denken, want iedereen is echt eh... stront voor me!'... ongeveer in deze strekking.

Over Moppie Rasnabe gesproken. Moppie was ook weer eens aanwezig in de rechtszaal, maar toen het Hof om zijn reactie vroeg antwoordde de kleine Marokkaan: 'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

(U merkt natuurlijk dat ik regelmatig zeg: 'daar kom ik nog op terug'. Mijn excuses. In het verleden heb ik dat wel vaker gezegd, maar dat gaat ook allemaal echt nog wel gebeuren. De wijze waarop kan ik alleen nu nog even niet teveel op vooruitlopen. Komt goed.)

Vrijdag 1 juli gaat het proces in ieder geval verder met het getuigenverhoor van Fred Ros in alle strafzaken.

Bondtehond