dinsdag 7 maart 2017

Pleidooien verdediging Peter la Serpe en Fred Ros in Hoger Beroep Passage-proces

Maandag werden in het JCS de pleidooien voorgedragen door de advocaten van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros, respectievelijk Mrs. Jan Peter van Schaik en Onno de Jong met assistent Hans Jan Bussink. Dat duurde de hele dag en Fred Ros was ook aanwezig in zijn beschermde getuigenhokje. In het Twitter-verslag hieronder kunt u nalezen hoe de verdediging van beide kroongetuigen denken over bepaalde zaken die zich hebben voorgedaan tijdens het Passage-proces, echter in geval van de advocaat van Ros gaf Mr. Onno de Jong al voortijdig aan niet op micro-niveau in te zullen gaan op pleidooien van de verdediging van de andere verdachten. Dat bleek wel, want er werd voornamelijk langs de grote vraagstukken heen gemanouvreerd op ontwijkende wijze. Een zwaktebod zou je het welhaast kunnen noemen, want de tegenstijdigheden in verklaringen van La Serpe en Ros bleven zo grotendeels onbesproken. Dat moet het Hof dan maar uitzoeken, zullen we maar zeggen.

Peter la Serpe + Fred Ros

En dat is nu juist waar veel Passage-volgers erg benieuwd naar zijn: wie spreekt nu de waarheid, La Serpe of Ros? Alex de Boer of Ros? Saro en Habes of Ros? Het kan niet zo zijn dat tegenstrijdig verklarende (kroon-)getuigen allebei maar een beetje de waarheid spreken en deze vraag onbeantwoord kan blijven, lijkt mij. Er werd vooraf dan ook lichtelijk gespeculeerd hoe de advocaten hiermee om zouden gaan. Kennelijk niet dus en ontweek men vooral die belangrijkste tegenstrijdigheden in de verklaringen van de kroongetuigen en/of andere getuigen die belastend over Ros verklaarden.

Fred Ros werd bijna neergezet als een onschuldig lammetje met louter goede bedoelingen, kreeg ik op een gegeven moment zelfs beetje de indruk, want iedereen, ook het OM, heeft die strafrechtelijke betrokkenheid van Ros bij ernstige delicten kennelijk helemaal verkeerd begrepen en zelfs de moord op Thomas van der Bijl werd vrijspraak voor gevraagd. Ik vond het wat dat betreft een onbegrijpelijk pleidooi, aangezien er tegelijkertijd geen bezwaar werd gemaakt tegen vorderingen door de familie van Thomas van der Bijl. Dat is op zich al tegenstrijdig als je het mij vraagt. Er werd dan nog wel bij gezegd: in het kader van het opportuniteitsbeginsel zou men helemaal maar afzien van ontnemingen na vorderingen van nabestaanden. Of dat zo is, weet ik niet, dat zei Ros z'n advocaat, maar het klinkt mij als een extra beloning voor bewezen diensten in de oren, mocht Ros geen cent te hoeven betalen aan de nabestaanden van Thomas van der Bijl. En moesten de kroongetuigen geen openheid van zaken geven en naar waarheid verklaren? Zoals het er nu uitziet zijn zowel Dwight Saro, Remy Habes, Alex de Boer, diens vriend Menno Dik en zijn ex-vriendin Esmeralda S. volgens Ros en zijn advocaat allemaal leugenachtige getuigen en zou hij helemaal niet die moordmakelaar geweest zijn waarvoor hij tot 30 jaar is veroordeeld in eerste aanleg.Het wordt nog spannend in die laatste fase. Ik kan u echter wel alvast zeggen dat ik niet ook nog de fase van repliek en dupliek van a tot z ga volgen. Eigenlijk wilde ik gisteren al niet gaan, maar dan krijg je wellicht toch kritiek dat je de verdediging van de kroongetuigen bewust negeert, wat natuurlijk niet zo is. Wat in dat opzicht nog wel even leuk is om te melden is de weigering van advocaat Onno de Jong om zijn pleidooi in een PDF-document toe te zenden terwijl hij dat wel beloofde aan een andere aanwezige journalist. Hoe kinderachtig kun je zijn als advocaat? Maar goed, weten we dat ook weer.

Bekijk hier de Passage-zittingsagenda.

Bondtehond