De derde telecompresenatie van het OM zag er weer gelikt uit. De 87 pagina's van de Powerpoint-presentatie lieten zien hoe de gebruikte telefoons en semafoons zich verplaatsten op de kaart van Nederland. Per dia zag je naast de kaart de laatste 4 cijfers van de telefoon- en semafoon-nummers en het tijdstip waarop ermee was gebeld en waarheen. Op de kaart waren de zendmasten aangegeven die steeds aangestraald werden door betreffende telefoon. Het OM en de rechtbank hadden afgesproken stellingen en/of bevindingen niet te noemen om zo'n onbeïnvloed mogelijk beeld te scheppen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars complimenteerde het OM na afloop met de wijze waarop deze de presentatie hadden voorgedragen. Hoe de gegevens geïnterpreteerd worden zal later blijken, maar je hoeft geen professor te zijn om bepaalde bewegingen als verdacht te kunnen bestempelen. Zeker als de op de avond van de liquidatie gebruikte toestellen in bezit zijn van bepaalde personen op bepaalde plaatsen. Of het OM dat echter kan bewijzen, zullen we later pas weten. Een aantal verschillend gekleurde cirkels, behorende bij de verschillende toestellen, verdwenen rond het tijdstip van de liquidatie in de nacht van 8 op 9 Mei 1993 iig even van de Powerpoint-kaart en waren de telefoons op dat moment dus buiten bereik van de Nederlandse zendmasten.


Mr. Paul Waarts vroeg de rechtbank namens zijn client Jesse Remmers of deze in de gelegenheid gesteld kan worden op zijn laptop een eigen Powerpoint-presentatie te maken: Het is gemaakt met Powerpoint, een op zich vrij onschuldig programmaatje, overigens met alle respect voor het OM voor deze presentatie, maar mischien kan Jesse dat in zijn cel krijgen in de EBI, dan maakt hij zelf zo'n presentatie op zijn laptop.
Het OM maakte hiertegen geen bezwaar, maar heeft daar volgens hen geen invloed op. Dat is iets waar de leiding van de EBI in Vught over gaat, aldus officier van justitie Betty Wind.
Jesse Remmers wilde zelf ook wat vragen: Wat ik mevrouw de officier heb horen zeggen. Door de bebouwing is de actieradius of bereik beperkt. Is dat ook afhankelijk van hoe hoog de zendmast is geplaatst?
Ovj Wind: Tja.....uh.....(er viel een stilte)
Jesse doorbrak deze: Het is vrij eenvoudig. Ik weet wel wat het antwoord is. Het lijkt me logisch dat bebouwing radiogolven kunnen opvangen. Zijn er hogere gebouwen die de radiogolven opgevangen kunnen hebben?
Ovj Wind: Ik begrijp uw vraag, maar daar zal ik het met de telecom-experts over moeten hebben, en uw vraag aan hen voorleggen. Ik vraag u de vragen op schrift te stellen dan kunnen wij deze uitzetten. Dhr Rijnders van KPN kan deze vragen wel beantwoorden.
Een van de rechters had daarna een vraag een Moppie Rasnabe: Ik wil u een vraag stellen. Wilt u hierop reageren? Er was veel paars in beeld te zien, zal ik maar zo zeggen.... (paars was Moppie's kleur in de presentatie)
Moppie reageerde. Hij klonk boos: De politie moet 100% geweten hebben dat ik thuis was. Bij het IRT-onderzoek is er getapt. Die tapgesprekken zijn zogenaamd vernietigd. Als ze niet vernietigd hadden, had ik hier nu niet gezeten, want daarop is te horen dat ik gewoon op de Maisstraat was. Verder beroep ik mij op mijn zwijgrecht
Rechter: Maar u zou kunnen reageren op de stellingen van het OM.
Voor Moppie wat kon zeggen, viel Mr. Jan Hein Kuijpers zijn cliënt bij: Ik heb hem geadviseerd te zwijgen. Het is 16 jaar geleden. Om op stellingen en aannamen in te gaan zo lang na dato raad ik mijnheer Rasnabe af.
De rechter hield aan: U vertelde Verkaart niet te kennen?
Moppie luisterde naar zijn raadsman.
Moppie: Ik beroep mij verder op mijn zwijgrecht.

Na de koffiepauze kwam Peter La Serpe weer getuigen in de rechtszaal. Met zijn raadsman Mr Jan Peter van Schaik zat hij in het gepantserde en voor publiek afgedekte getuigenhokje.
Hier volgt een samenvatting van het getuigenverhoor.
Voorzitter Lauwaars: Het leek ons beter dat u niet aanwezig was bij de telecom-presentatie. U bent hier als getuige in de zaak 'Cobra'. Legt u de belofte af?
La Serpe: Dat beloof ik.
Lauwaars: U heeft al verklaard. Er zijn nog losse brokstukken. Wat herinnert u zich nog van deze zaak? Op het Wolvenplein is er over deze zaak gesproken. Ik ga daar niet meer over vragen hoe dat heeft plaatsgevonden, maar wat heeft u dan van Remmers gehoord?
La Serpe: Het is moeilijk onderscheid te maken tussen wat ik van Jesse heb gehoord en wat ik naderhand uit het dossier heb gelezen. Hij is niet de schutter geweest. Het waren negers. Ze zijn in het Hilton geweest. Moppie, Jesse en Verkaart.
Lauwaars: Hij heeft dus niet geschoten?
La serpe: Nee, hij heeft het georganiseerd, voor Henk Rommy. Zij waren de uitvoerders, Moppie en Jesse.
Lauwaars: Hij heeft dat specifiek zo benoemd?
La Serpe: Het was tegelijk.
Lauwaars: En Rasnabe?
La Serpe: Samen met Jesse waren ze uitvoerders.
Lauwaars: Kunt u dat beschrijven? Wat is uitvoerder?
La Serpe: Zij zijn de liquidators. Ze werken de losse eindjes weg.
Lauwaars: Liquidaties uivoeren dus?
La Serpe: Ja, ze deden dat voor Henk Rommy.
Lauwaars: Hoe zat dat met Antwerpen?
La Serpe: Jesse en Lesley Verkaart zaten naast me in het Wolvenplein. Ze zijn naar Antwerpen gereden. Daar zijn Shamel en de Witte doodgeschoten. De Witte was 'Collateral damage'.
Lauwaars: U heeft ook in het dossier gelezen van Jesse. U zegt steeds, Jesse vertelde mij ?
La Serpe: Ja, ik begon te zeggen dat wat ik heb gelezen ook met Jesse is besproken.

Lauwaars: En de rol van Rasnabe?
Ik kan mij geen moment herinneren dat Jesse mij vertelde dat Moppie erbij was. Mischien stond het in het dossier.
Lauwaars: U zegt, het staat me bij?
La Serpe: Ik heb de stellige overtuiging dat Moppie erbij was.
Lauwaars: U zegt ook ergens dat Stevens erbij was?
La Serpe: Dat weet ik niet precies.
Lauwaars: U zegt: ze spraken af in het Hilton. Had dat een reden?
La Serpe: Als Jesse en Moppie afspreken, is dat alleen bij het Okura of het Hilton. Dat is dan 'upstand'. Dan horen ze erbij. Dat vinden ze belangrijk.

Lauwaars: Wat was de beloning?
La Serpe: 150.000 gulden. Er staat me bij dat Jesse 65.000 opmaakte aan een maandje Okura in die tijd. Weet niet meer zeker of het bij die zaak was.
Lauwaars: Moest daar nog wat van naar Saez en Rampenburg?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Lauwaars: Dus u zegt dat Rasnabe medeorganisator was?
La Serpe: Ja.

Een van de vrouwelijke rechters nam het over van Lauwaars.
Rechter: U zat in Utrecht. Sprak u Verkaart ook wel alleen?
La Serpe: Nee, nooit.
Rechter: Weet u zijn aandeel?
La Serpe: Hij reed Jesse.
Rechter: Verkaart, was die ook bij het Hilton?
La Serpe: Ja, volgens mij wel.
Rechter: U heeft gezegd dat Verkaart erbij was voor het geven van informatie.
La Serpe: Als ik dat toen gezegd heb, zal dat wel.
Rechter: Die negers, kent u die ook?
La Serpe: Ja nu wel, maar toen niet.
Rechter: Hoeveel ontmoetingen waren er in het Hilton?
La Serpe: Eén.
Rechter: Wat weet u van het telefoongebruik?
La Serpe: Niks.
Rechter: U weet daar niets over te vertellen?
La Serpe: Ik weet het wel, maar dat is omdat ik het in het dossier heb doorgenomen.
Rechter: Het is niet omdat u de telefoonbevindingen hebt doorgenomen?
La Serpe: Nee, dat ging niet zo. Het waren losse gesprekken.

Officier van Justitie: Weet u nog hoe hij (Jesse) aan dat dossier kwam?
La Serpe: Nee, ik denk van Gerard Hamer.
Ovj: Zou dat van Lesley Verkaart geweest kunnen zijn?
La Serpe: Zou kunnen.
Ovj: U heeft in een verklaring gezegd, dat Jesse heeft gezegd als Lesley Verkaart zijn mond opendoet hij erbij zou zijn.
La Serpe: Dat weet ik niet.... als ik dat gezegd heb.
Ovj: Weet Lesley van de zaak?
La Serpe: Ik weet niet of Lesley van de hoed en de rand wist.
Ovj: Lesley zou info hebben verstrekt?
La Serpe: Ik neem aan van wel.
Ovj: Zou Lesley in Antwerpen hebben gewoond?
La Serpe: Weet ik niet.
Ovj: Wie regelde de wapens?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Ovj: Die negers, hadden zij de wapens geregeld?
La Serpe: Dat weet ik niet....

Hierna kwamen Mr. Paul Waarts en Mr Jan Hein Kuijpers aan de beurt La Serpe te ondervragen.
Later deze week een samenvatting van deze ondervragingen.

Door Bondtehond