dinsdag 25 mei 2010

'Als ze met iets kunnen komen, verklaringen, foto's, taps, dat ik Dino kende, mogen ze alles bewezen verklaren'

Allereerst besteedde de rechtbank in het liquidatieproces vanmorgen aandacht aan het vorige week afgewezen wrakingsverzoek. De wrakingscombinatie zag geen reden de rechters te wraken. Conclusie was dat ook al zouden de rechters foute beslissingen hebben genomen, dat dit nog geen reden is de rechtbank partijdig te noemen. Hierna kwam het verzoek opheffing voorlopige hechtenis van Pinny Song aan de orde. Ook dit verzoek is afgewezen. De rechtbank zag nog voldoende gronden de voorlopige hechtenis te laten voortduren. De bezwaren zijn nog aanwezig en onverkort van kracht. Ook het beroep op redelijke termijn is verworpen. De schorsing is ook afgewezen omdat het algemeen belang groter is dan het persoonlijke belang van Pinny Song, aldus de rechter. Na deze mededelingen ging de rechtbank over tot behandeling van enkele afzonderlijke punten. Er waren stukken binnengekomen m.b.t. de sturing van La Serpe, een proces-verbaal van de heer v/d Brenk m.b.t. de vindplaats van de hulzen en de Z34-, Z35- en Z36-verbalisanten.


Zij vertellen dat La Serpe zijn verhaal moest doen en dat zij weinig tactische informatie ter beschikking hadden. Er viel volgens deze rechercheurs dus weinig over te dragen. Over het kaartje en de plattegrond zei T29 nooit iets bewust uit een proces-verbaal te hebben gehouden. De rechtbank ziet wel aanleiding tot nader onderzoek of er nog een andere verbalisant betrokken is geweest bij het verhoor van La Serpe. Een verzoek van Mr. Sander Janssen om te onderzoeken welke tactische informatie er op een laptop stond is echter afgewezen.

De anonieme bedreigde getuige Q5, die zegt aanwezig te zijn geweest in de Baja Beachclub terwijl Willem Holleeder, Dino Soerel en Ali Akgün spraken over op handen zijnde liquidaties, is verhoord door de rechter-commissaris. Normaalgesproken gebeurt dit bij de RC op kantoor. Uit veiligheidsoverwegingen is er echter voor gekozen de vragen van de verdediging via door de raadslieden van te voren opgeschreven vragen te laten plaatsvinden. Geen van de raadslieden heeft de getuige dus rechtstreeks kunnen horen. Nadat de rechter had medegedeeld geen idee te hebben wie de getuige is, las zij voor uit de verklaringen van Q5. Gedeeltes waren afgeschermd, op het moment dat dit iets over de identiteit van de getuige kon prijsgeven. De rechter spreekt voor het gemak van 'hij', maar het zou net zo goed een 'zij' kunnen zijn.

Samegevat door rechter:
De getuige Q5 kent Willem Holleeder, Dino Soerel en Ali Akgün uit het uitgaansleven. Soerel kwam met Akgün als vrienden en waren close. Soerel en Akgün zaten samen in de drugshandel. Ze hadden altijd enige Turken om zich heen lopen. Die gedroegen zich als bodyguards. Ze hadden in ieder geval een beschermende rol. Ze reageerden echter nooit op de metaaldetectors. Ze reden wel weg in meerdere auto's. Naam van de Turken...(afgeschermd). Heeft nooit iemand zien ingrijpen. Heeft met eigen ogen gezien dat ze ook in andere horeca kwamen. Er waren conflicten met Houtman, Van der Bijl en Hingst. Dat heeft hij van Soerel. Thomas van der Bijl was een vriend van Cor van Hout. Van der Bijl wilde wraak op Holleeder. Thomas van der Bijl zou een aanslag aan het voorbereiden zijn, hadden ze gehoord. Dat had een relatie van Soerel gehoord...(naam afgeschermd) Q5 had dat gehoord in de Baja. Houtman was een goede vriend van Mieremet en Van der Bijl. Houtman en Van der Bijl deden ook zaken. (redenen afgeschermd) Over Mieremet werd negatief gepraat. Evert Hingst was een arrestatie-risico voor Soerel en Holleeder.

Ze stonden links van de bar. De portiers regelden dat. De muziek staat iets zachter daar. Ze gaven fooien van honderd euro. De getuige kent Holleeder en Soerel al jaren. Het groepje van Akgün kwam in 2005 paar keer in de Baja. Het groepje wisselde van samenstelling. Het groepje trok veel aandacht. Bestond o.a uit Turken en portiers. Holleeder dronk bier. Akgün en Soerel dronken baco's. Ze kwamen jarenlang een paar keer per maand. Ali kwam meestal laat in de nacht, zo rond 03:00. Dit stond in een eerste verhoor.

In een later verhoor over het gedrag: Akgün en Soerel kwamen altijd samen. Ali was sympathiek. Ze gaven honderden euro's fooi aan de portiers. Dino en Willem strooiden met geld. Willem dronk zo'n twintig biertjes. Dino was nooit zichtbaar dronken. Ali ook niet, die kwam slim over. Willem praatte van mond tot oor, maar als ze dronken waren schreeuwden ze ook over een halve meter afstand. Dino stond altijd in de aandacht. Willem zocht naar aandacht als hij dronken was. Ze praatten over Van der Bijl, Houtman en Mieremet. Dat ging over een aanstaande liquidatie. Akgün zei weinig. Die keek op naar Dino. Dat kon je merken.

Tussen Holleeder, Akgün en Soerel werd info uitgewisseld over de slachtoffers. Twee of drie maal dat wist ie niet. Had het wel vaker gehoord op meerdere avonden. Willem ging dansen van man tot man en werd steeds luidruchtiger als hij dronken was. Als ze dronken waren, werd er geschreeuwd. Ali was daar altijd bij. Dino zei meerdere malen: Ze gaan eraan. We pakken ze. Er werd meerdere keren over gesproken. Willem schreeuwde vaker: Die pak ik. Die maak ik af. Dino schreeuwde in het oor van Willem. Heb letterlijk opgevangen dat er drie zouden worden geliquideerd. Meerdere personen hebben dat kunnen horen. Er zijn zo'n 3000 tot 4000 personen binnen meestal. Dino was machtiger dan Willem. Dat zag je aan de manier waarop ze om hem heen stonden. Ze praatten ook met anderen. Ze zonderden zich niet af.

In een ander verhoor zegt Q5 ook over andere horeca: Ik weet niet precies waar de gesprekken over liquidaties over gingen. Je kwam daar echt niet zomaar bij. Had wel de indruk dat ze zakelijke dingen appart bespraken. Heb wel rechtstreek uit de mond van Holleeder en Soerel gehoord over Hingst, Mieremet en Houtman. En rechtstreek van iemand die zich in het groepje bevond. Ook van een relatie van Soerel. Kort daarop waren de liquidaties. Een paar weken later.Weet het zeker van Holleeder en Soerel. Ongeveer een week later werd van Kleef vermoord en het verhaal ging dat Thomas daar achter zat.


De rechter houdt Ali voor: Hij concludeert dat u een een uitvoerende taak had omdat u zich wat onderdanig gedroeg. U zat erbij als er over liquidaties gesproken werd. Hij zag u knikken. Q5 zegt: Ali beschikte over mensen die konden uitvoeren. Die Turken. Ali stond bekend als een gevaarlijke jongen. Weet niet of de opdracht van Holleeder kwam of Soerel, of dat het uit wetenschap kwam van anderen. Of Ali daar ook was, weet ik niet. Het verstrekken van de opdracht 12 dagen ervoor, dat zou kunnen. (voor een liquidatie - red )

Ali Akgün had tot nu toe gezwegen, maar merkte nu op richting de rechter: Mag ik wat aanvullen? Die Q5 zegt dat het 12 dagen ervoor was. Als dat zo is dan had ie Jesse Remmers moeten zien. Waarom vraagt de officier van justitie niet of ie Jesse had gezien?

De rechter vraagt of de reacties later kunnen en gaat verder: Heeft nooit van Jesse Remmers gehoord. Of Jesse is gezien, dat antwoord wordt afgeschermd. Of ie andere mensen had gehoord die omgelegd moesten worden? Dat niet. Niets over Hilligers gehoord. Nooit over de ruzie tussen Önder en Akgün gehoord. Had het er nooit over gehad voor die tijd. Was pas onder de indruk nadat ze werkelijk omgelegd werden. Hij is zelf naar de politie gestapt. De politie heeft gevraagd of hij het liquidatieproces had gevolgd. Na het verhaal vroeg men naar Jesse. Die kent hij niet. Anderen kent hij ook niet. Hij krijgt geen tegenprestatie voor hetgeen hij verklaard. De getuige is gehoord of hij media-kennis had. Heeft wel es een krantje, een tijdschrift of op Crimesite gelezen. De onmin over Holleeder en Mieremet kende hij wel. Heeft geen boeken gelezen. Is nooit betrokken geweest. Er is overal over de liquidatie van Mieremet gesproken. Weet niet veel van Passage. Reageert wel of Esther S. bij het groepje was. Antwoord is afgeschermd. Van een aantal andere getuigen waren de antwoorden van afgeschermd. Personeel van de Baja.

De rechter-commissaris had de indruk dat de getuige naar waarheid had geantwoord. De enige keer dat er oprechte opwinding was, was over de vraag naar de reden van verklaren. Getuige antwoordde zonder aarzelen. Heeft de reden van zijn wetenschap genoemd. Heeft geen aanleiding om te liegen. Geen verborgen agenda. Heeft geen reden om aan te nemen dat de getuige niet naar waarheid zou antwoorden. Heeft duidelijk beantwoord. Heeft inzicht gegeven over de reden hoe hij aan zijn wetenschap komt. Getuige werd wel geïrriteerd dat steeds hetzelfde werd gevraagd, maar heeft wel steeds alles en volledig geantwoord. Er is geen reden om aan te nemen dat Q5 onbetrouwbaar is.

Rechter: Wilt u reageren op alles wat is voorgehouden?

Ali Akgün: Ja dat wil ik. Over Q5 dat hij me in 2001, 2002 en 2003 in de Baja heeft gezien met Dino Soerel is onzin. Ik kende Dino nog niet eens. Als ze met iets kunnen komen, verklaringen, foto's, taps, dat ik Dino kende, mogen ze alles bewezen verklaren. Hoe kun je nou met iemand in de drugs zitten die je niet eens kent?
Rechter: Hij zegt wel dat hij zich niet meer precies kan herinneren wanneer het was.
Ali Akgün: Dit klopt niet. Het is een leugen. Laat ze komen, de Nationale recherche. Als dit al niet klopt, wat moet ik dan van de rest denken? Die Turken. Ik zou met Turken lopen. Ik ben zelf een Turk. Een beschermende rol. Hoe komt ie daarbij? Mevrouw de rechter, ik was nooit boos. Nu wel. Ik was nooit in de Baja met Turken. Ja, ik ben er twee keer geweest met Turken die ik erheen bracht omdat ze even in Nederland waren. Ik zelf kwam er heel vaak.

Nu komt er een of andere idioot, op de vraag hoe ie erbij komt, weet ie het niet. Waarom verklaard zo iemand dan over me? Ik weet nog precies wat voor dag ik daar was. Het was met een voetbalwedstrijd. En waarom ben ik nooit aangehouden in de zaak 'Zuil'? (onderzoek drugshandel Dino Soerel - Red.) Waarom ben ik niet voor de rechter gesleept? De CIE-info is in elkaar gezet. Met de officier. Hij weet een ding, dat ik onderdanig was naar Dino. Ik ben onderdanig naar elke vriend toe. Dino is een vriend van me en zal dat altijd blijven ook. Ik heb met Dino nooit over liquidaties gesproken. Die vrienden zijn voetballers. Het moet een keer ophouden! Wat dachten ze, we hebben niet genoeg? En Holleeder. Het was hoi, hoi. Ik ken hem net als u. Die hele vent intresseert me niet. Waarom ben ik niet in 'Kolbak' opgehaald? Ik was een vriend van hem? Ik had niets met die man.

Rechter: U ontkent het plaatje dat u in de Baja Beachclub was? Die situatie, is die niet voorgekomen, met z'n drieën?
Ali: Ik ben drie keer met Dino in de Baja Beachclub geweest. Daar was geen Holleeder bij. De 1e keer was ik daar samen met Holleeder? De 2e keer was ik daar een paar keer in de week? De 3e keer was ik daar een paar keer in de maand? Ze moeten nou stoppen met Holleeder in mijn mik te douwen. Hey en Hoi, meer niet! Ik zou niet zeggen dat Holleeder een vriend van me is.
Rechter: U kende Willem Holleeder niet?
Ali: Als ik hem tegenkwam in een restaurant zei ik hoi, en als ik hem in de horeca tegenkwam zei ik hem gedag.
Rechter: U kende hem van....?
Ali: Ik kende hem van zien. Ik praatte niet over liquidaties. Dat is onzin!

Woensdag het tweede gedeelte van de zitting.....

Bondtehond