zaterdag 9 juli 2016

'Zeg dan niets, maar ga niet een ander verhaal ophangen'

Op de laatste dag voor het ingaan van het zomerreces werden de messen nog een extra geslepen om een reeks aan beweerde onwaarheden, volgens de verdachten en hun verdediging, de revue te laten passeren. Niet dat veel dingen niet eerder aan de orde zijn geweest, maar tot op het laatste moment heeft het OM ook stukken in gebracht zoals tapgesprekken waar de advocaten dan weer op reageren. Ditmaal waren het in de zaak Soerel tapgesprekken uit strafzaken Torero en Leeuw. Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra droegen beide een pleitnota voor. Belangrijk deel ging over het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Soerel dat de verdediging van Soerel kortgeleden al uitgebreid heeft gemotiveerd voor het Hof en waar het OM weer bij repliek op had gereageerd. Je kunt dus spreken van het dupliek van de verdediging dat vandaag diende.


Grote vraag die de verdediging van Dino Soerel afgelopen weken stelde was of het OM Ros in vrijheid zou willen stellen zonder tussenkomst van het Hof. Dat ligt voor Ros even anders dan voor La Serpe, omdat Ros in eerste aanleg is veroordeeld tot 30 jaar en het nog maar de vraag is of het Hof hem betrouwbaar acht en Ros überhaupt wel in vrijheid zal stellen. Het Hof is in principe niet gebonden aan de deal van Ros met het OM. Het kan nog altijd zo zijn dat het Hof beslist dat Ros, op de tal van aangetoonde tegenstrijdige en/of inconsistente verklaringen en vermeende onwaarheden die de verdediging reeds zeer uitgebreid heeft getracht aan te tonen de afgelopen weken, niet vrij zou moeten komen.

Vandaag vorderde het OM dan officieel voor het Hof om (primair) Ros z'n voorlopige hechtenis op te heffen en rond 3 augustus vrij te laten, dan wel (subsidiair) zijn hechtenis te schorsen. Volgens het OM heeft Ros zich aan zijn afspraken gehouden door te verklaren en loopt zijn detentie in augustus af, Hij heeft dan 10 jaar uitgezeten. Dat is de VI-datum na uitzitten van twee derde van zijn halve straf. (30 jaar : 2 = 15 jaar - 2/3e van 15 = 10 jaar)

Het Hof besloot vandaag dat het langer nodig heeft voor men de beslissing bekend maakt. Al is het om de twee uitgebreide betogen van Mrs. Meijering en Flokstra te bestuderen, Op 26 augustus is er een zitting gepland in het JCS om 13:30 waarop het Hof de beslissing bekend zal maken. Ook beslist men dan over het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Soerel. De verdediging is van mening dat voldoende is aangetoond dat het bewijs tegen Soerel voornamelijk is gebaseerd op verklaringen van Fred Ros die niet kunnen kloppen. Het OM vind echter dat Soerel vast moet blijven zitten. Ik kom aankomende week nog terug op hetgeen de verdediging van Soerel naar voren bracht. Een korte samenvatting zou geen recht doen aan het uitgebreide betoog van beide advocaten. Ik ga aankomende week wel even naar het buitenland, maar zal mijn laptop en aantekeningen meenemen.

Vanmorgen kon eerst Jessy Remmers een reactie voordragen op het getuigenverhoor van Fred Ros eerder deze week. De voorzitter gaf aan dat het in de zaak van Remmers zou gaan over: de losse eindjes van de verdediging, de voortgang van Passage (na de zomer), de reactie met opmerkingen over Ros en schorsing van de zaak van Remmers tot na de zomer.

Remmers droeg dit keer zelf zijn pleitnota voor en had daar ongeveer een uur voor nodig. Daarna konde de AG's van het OM nog vragen stellen aan hem. Toevallig hadden misdaadjournalist Korterink en ik afgelopen dagen even een discussietje over een bewering van Ros: dat Jessy hem in de bezoekzaak van PI Zuyder Bos zou hebben opgebiecht de liquidatie op Kees Houtman te hebben gepleegd. Ros hing die herinnering op aan het feit dat misdaadverslaggever John van den Heuvel ook bij hem op bezoek kwam tijdens datzelfde bezoekuur. Ik zal de discussie niet helemaal herhalen, maar Remmers is van mening dat Ros ook mogelijkheden zag om een zak met geld binnen te slepen met een halve strafeis in navolging van kroongetuige Peter la Serpe en de eerste kroongetuige op vele punten is gaan nakakelen nadat Ros eerst het dossier jaren heeft kunnen bestuderen.

In de intro van zijn pleitnota komt Remmers terug op dat bezoek, vandaar dat ik dat gedeelte er nu even uitpik. Hij geeft een belangrijk argument waarom hij die mededeling niet gedaan zou hebben. Hij zegt daar (onder meer) het volgende over:

Jessy Remmers: 'Edelgrootachtbaar college,
Hoewel La Serpe en Ros twee nogal verschillende persoonlijkheden zijn, hebben zij in ieder geval één kundigheid met elkaar gemeen. Ze zijn beiden in staat overtuigend een leugen te weergeven. Als er niets zou zijn waaruit duidelijk is dat bepaalde – ernstig beschuldigende – beweringen van Ros een leugen zijn, dan zou er door de mensen die de waarheid niet kunnen weten, niet kunnen worden vastgesteld dat er geen contrast is te bemerken tussen hoe Ros een waarheid en een leugen kan weergeven.

Ik ben mij ervan bewust dat een aantal dingen die ik verklaar (die ik niet of moeilijk kan bewijzen) ongeloofwaardig kunnen overkomen. Dat is niet anders. Maar niets daarvan kan weerlegd worden, en dat is wel het geval bij verschillende beweringen van Ros (en La Serpe). Ik heb al voldoende duidelijke weerleggingen van voor mij belastende beweringen van Ros uit het afgelopen verhoor van hem uiteengezet in mijn reactie op het getuigenverhoor van Alex de Boer. dus zal ik grotendeels niet in herhaling vallen.

En over Alex de Boer gesproken: Ondanks de exact overeenkomstige details van wat Alex de Boer en Dwight Saro verklaren waar het de door Ros aan hen gegeven specifieke opdrachten betreft – zoals onder anderen 3 in de borst en dan in het hoofd, en de locatie waar het moordwapen moest worden weggegooid – blijft Ros stellen dat hij dat niet tegen Alex heeft gezegd.

Een mens kan zich vergissen, maar dat gaat voor een aantal dingen voor Ros niet op. Van Alex de Boer is duidelijk geworden wanneer bepaalde activiteiten van hem hebben plaatsgevonden, nog even daar gelaten of De Boer liegt waar het de opdrachten van Ros betreft en haaks staat op wat Ros daarover beweert. Maar duidelijk is geworden dat Ros niet zoals hij beweert naar Spanje kan zijn geweest in de periode dat De Boer de door Ros beweerde ‘rare activiteiten’ kan hebben gebezigd. In de 2de helft van februari had Alex namelijk pas de ‘spullen’. Voor iemand die de waarheid niet kent kan Ros nog speling gegund worden over dat hij zich zou hebben kunnen vergist in wanneer hij naar Spanje is geweest. Op grond van duidelijke feiten hou je enkele dagen in januari over wanneer dat dan in theorie geweest zou kunnen zijn. Echter, die enkele dagen vallen volkomen buiten de periode waarin De Boer met wat dan ook inzake Van der Bijl bezig was. Ook met een geval als dit is er een overeenkomst tussen La Serpe en Ros, als hij lelijk betrapt wordt op een aantoonbare leugen, vooral nooit toegeven, en blijven volhouden. Ros werpt daarbij een logica op dat hij geen belang zou hebben om erover te liegen omdat hij er al voor is veroordeeld. Dat dit juist een aperte onlogica betreft kom ik zo op terug.

Toen Ros met de bewering kwam dat hij – ergens voorafgaand aan de moord op Van der Bijl – met mij in Spanje zou zijn geweest, heb ik direct gesteld dat dat niet waar was. Met deze leugen heeft Ros met het dossier tot zijn beschikking niet goed zijn huiswerk gedaan.

Ondanks dat Ros jaren de tijd heeft gehad om met het dossier iets ten bate voor zichzelf in elkaar te zetten heeft hij geen rekening gehouden met een aantal belangrijke mogelijkheden. Mijn advocaten hebben Ros geen vragen meer gesteld over het bezoekmoment waarbij John van den Heuvel aanwezig was, die – zeer ernstige – leugen was al voldoende aantoonbaar. Als Ros het anders had gelogen waarvan niets weerlegbaar zou zijn, zoals veel niet verifieerbare beschuldigingen van hem tegen mij, dan zou ik dat nadelig tegen mij hebben. In zijn kluisverklaringen verspreid over 3 maanden tijd op 4 verschillende dagen stelt Ros minstens 6 keer expliciet dat het de dag is dat Van den Heuvel er ook was. En hij stelt dat dat juist dé bijzonderheid was waarom hij zich dat allemaal nog zo goed kon herinneren. En als de raadsheer er dan naar vraagt antwoordt Ros met dat hij het niet ‘zo sterk’ had bedoeld (of zoiets). Deze handelswijze van hem heeft hij meerdere malen gebezigd.

En wat extra de dommigheid van deze leugen duidelijk maakt, vooral omdat Ros het zelf zegt, dat je logischerwijs niet in zo’n ‘setting’ over ‘niet-daglicht-verdragende-zaken’ gaat praten, zelfs al zou ik zoiets verschrikkelijks hebben gedaan als een moord plegen, zou ik dat dan werkelijk in een bezoekerszaal van een penitentiaire inrichting aan iemand opbiechten? Ros weet maar al te goed over de mogelijkheid van verborgen afluisterapparatuur. Daarom verwachtte ik ook wat hij nu heeft gedaan aan de hand van bepaalde uitspraken van hem uit de OVC-gesprekken tijdens zijn bezoekmomenten, hij zegt dan dingen omdat hij rekening houdt en hoopt dat het wordt afgeluisterd. Onder andere begreep ik het uit zijn bewering ten overstaan van zijn bezoekers dat hij Richard Ebeli niet of nauwelijks zou hebben gekend. Dat moest hij bijstellen na de verklaring van Anthony Heinicke, die verklaarde over dat Ros samen met Ebeli een auto en een horloge van hem in beslag hadden genomen.

Vele jaren heeft hij de tijd om zijn leugens in elkaar te zetten en volgens de informatie van het dossier aan te passen en dan maakt hij zo’n domme fout. Als Ros vanaf het begin van de strafzaak een deal had gemaakt, welke gelegenheid hij ruim heeft gehad, en dan dus toen al had moeten verklaren, dan had het vast al helemaal een inconsistent zooitje geworden. Bij mij is het nu wel duidelijk geworden dat ik vanaf het begin al een verklaring had willen afleggen, middels een kluisverklaring, wat toen niet is ingewilligd. Maar Ros heeft in het begin wel een verklaring afgelegd, toen hij net was uitgeleverd vanuit Spanje naar Nederland.'  

Verhoor Fred Ros op 17 augustus 2006 avond

(klik voor groot)


Jessy Remmers: In zijn eerste verklaring begint hij met een onschuld spelende verklaring. Zeg dan niets, maar ga niet een ander verhaal ophangen.  
Tot zover.

Remmers kwam vervolgens nog met tal van weerleggingen, waarna het OM daar weer vragen over kon stellen. Ook op het betoog van Remmers kom ik terug, hetzij wat later en uitgebreider dan ik op dit blog kan doen. Voor nu zal ik nog wat vragen van het OM terughalen. Die zijn op zich ook duidelijk en de antwoorden van Remmers lieten ook weinig te raden over op het eerste gezicht. Nou ja, sommige dingetjes wel, maar daar heeft Remmers dan wel een verklaring voor. Bijvoorbeeld dat hij geen namen wilt noemen van derden die hij niet wil benadelen. Een andere belangrijke reden is dat naar waarheid verklaren over strafrechtelijke betrokkenheid van anderen, volgens Jessy hen ertoe kan aanzetten kwalijke leugens over hem te beweren. Dus dat vermijdt hij.

Eerst nog een puntje i.v.m pogingen van het OM om Jessy aan Holleeder en Soerel te koppelen. Ik heb de zitting waarop Lydia van der Hulst werd gehoord gemist, maar zij schijnt te hebben verklaard dat er een etentje is geweest in de Cinema in Rotterdam. Jessy zegt dat zij zich moet vergissen, omdat dat volgens hem en volgens Soerel ook trouwens nooit heeft plaatsgevonden. 

Jessy Remmers: Met de bewering van Ros dat ik een etentje samen met Holleeder en Soerel zou hebben gehad en dat pas verklaart nadat Lydia van der Hulst dat heeft geïntroduceerd zie ik een overeenkomst met een handelswijze van La Serpe. Nooit eerder heeft Ros ook maar iets daarover gezegd. Iets dat in deze zaak toch echt iets belangrijk genoemd mag worden. Dan komt Lydia van der Hulst met haar uitspraak, en Ros gaat dat veel later in een bewering gebruiken. Hoe belangrijk de bewering wordt gevonden blijkt uit mededelingen aan de verdediging van verschillende personen die de laatste tijd zijn benaderd door CIE-rechercheurs. Het komt er op neer dat aan hen verteld wordt dat het bekend is dat ik met Soerel en/of Holleeder in uitgaansgelegenheden kwam, gevolgd door de vraag of zij daar meer over kunnen vertellen. Zij werden door de CIE-ers allemaal enkel benaderd voor dat onderwerp, dus dat moet geregistreerd staan. Zo wordt er getracht verklaringen uit te lokken, eventueel voor een tegenprestatie – het is een vrijmarkt met een aparte dimensie.

Paar vraagjes nog van het OM aan Remmers:
Mr. Posthumus: Gebruikte u de naam 'Grootkop' ?
Jessy: Ja, dat klopt. Dat was een goeie bekende. Dat kwam omdat hij een groot hoofd had in verhouding tot de rest van z'n lichaam...  (gelach in de zaal)

Mr. Posthumus: En Koos Reuvers?
Jessy: Nou nee, ik dacht hert niet.
Mr. Frits Posthumus: Er wordt gezegd heb je groente op?  Groente... wat wordt daarmee bedoelt?
Jessy: Dat zit zo. Groente is cocaïne. Dat komt van de groente van Hak. Coke moet je hakken. Dus groente is de bijnaam voor coke. 

OM: U heeft gezegd dat u in het Pannenkoekenhuis een afspraak had met een dame.
Jessy: La Serpe zegt dat. Dat is inderdaad waar, maar wat hij zegt over Ali Akgün is totaal niet waar.

OM: (deze vraag heb ik gemist, maar het antwoord niet)
Jessy: Hij zag toen dat ik een stapeltje geld te voorschijn haalde. Dat kon ik beter maar niet doen, want dan blijft hij net zolang zeuren tot hij het krijgt. Hij moest zijn moeder betalen, een hotel, een auto huren. Drie en een half duizend, ik gaf hem vier. Maar ik denk dat hij dat geld niet gebruikt heeft om zijn moeder terug te betalen, maar om een pistool te kopen omdat hij toen in de problemen zat met Baghdad.

OM: La Serpe zegt dat u een keer wegging en met een sigaar in uw mond voor de deur stond ineens?
Jessy: Nee, ik kan wel zeggen 'klinkklare onzin', maar ik wil niet in welles nietes spelletjes terechtkomen.

OM: Bent u in 2004 in Purmerend geweest.
Jessy: Nou, dat staat me niet bij. Wat heb ik daar te zoeken?
OM: Ook niet met Dick Vrij?
Jessy: Nee.
OM: Dat weet u wel meteen?
Jessy: Ja, dat weet ik meteen, want waarom zou ik Dick Vrij in Purmerend moeten ontmoeten?

Zoals je kunt zien, zet het OM nog wat puntjes op de i met vragen waar er bijna niet één me erg vreemd voorkwam. Kan wel even doorgaan zo, maar ik hou het voor nu maar hierbij.

Aan het einde van de dag werd Ros nog gehoord door het OM, voor zover ik kon bepalen hadden de vragen betrekking op hetgeen Jessy Remmers als reactie op het getuigenverhoor van Ros naar voren had gebracht. 

Helemaal aan het einde kon de advocaat van Fred Ros, Mr. Onno de Jong, zijn stelling naar voren brengen waarom Ros op 3 augustus zou moeten vrijkomen. Ros heeft zijn verplichting nagekomen, hij heeft verklaard, meegedaan aan verificatie-onderzoek, vele zittingen meegemaakt en Ros is daarbij (ook door sommige media) verguisd, beschimpt en voor leugenaar uitgemaakt. Dat het proces nog voortduurt konden we bij het sluiten van de deal niet weten. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie, Kortom de raadsman vindt dat Ros gewoon volgens de deal na 10 jaar moet vrijkomen.

Zoals gezegd zal het Hof op 26 augustus de beslissing bekend maken. 

Bondtehond