dinsdag 29 november 2011

'Ik kende mijnheer Soerel alleen als Dino S.'

Kroongetuige Peter La Serpe was maandag wederom het lijdend voorwerp in het verhoor door de verdediging met als onderwerp de Holleeder-weglatingen. Dit keer trapte het openbaar ministerie de procesdag af met de eerste vragenronde. Mr. Nico Meijering, de raadsman van Dino Soerel, zou daarna vragen op La Serpe af kunnen vuren. La Serpe excuseerde zich dat hij afgelopen dagen niet in zijn USB-stick kon, dus zou hij de vragen mogelijk niet in de context kunnen plaatsen. Daarop vroeg de rechter of hij de tekst nu wel op papier voor hem had. 'Jawel', zei La Serpe. 'Prima', zei de rechter. 'Nou dat vind ik helemaal niet prima', zei Mr. Nico Meijering, 'Het is niet de bedoeling dat een getuige stukken onder zijn neus heeft'. Volgens de rechter was het even niet anders: 'We gaan door'.


Officier van justitie Mr. Hans Oppe (samenvatting van enkele vragen): Goedemorgen mijnheer La Serpe. We kijken even naar de weglating van Z38. We gaan naar de laatste zin. Z38 zegt: 'Ja, dat heb ik gezegd. Dino is een beetje gelijk aan Holleeder, weet je wel'. Leest u het even. Wat bedoeld u daarmee?
Peter La Serpe: Nou, zou denk ik erover. Dino is zo'n beetje hetzelfde niveau. Hoe zeg je dat? Nou ja, in het milieu. Uhh... Woef ? hehehe... (leek een grapje van La Serpe te zijn)
Mr. Oppe: Woef?!
La Serpe: Woef... Nee ehm, laat ik dit zeggen. Ik ken Dino niet goed. Jesse vertelde wel eens wat. Jesse keek tegen hem op. Hij zei dat het een grote jongen was, veel geld verdiende, dat Dino met Ali omging, etc. Gewoon een grote jongen.

Mr. Oppe: Over de positie van Holleeder in het criminele milieu. Over Thomas van der Bijl, de weglating. Wat heeft u Jesse Remmers horen zeggen over Holleeder in het criminele milieu?
La Serpe: Hij vroeg mij naar Café De Hallen te gaan. Ik kan niet precies vertellen hoe dat tot mij is gekomen. Ik heb het zo niet paraat.
Mr. Oppe: Wat kunt u vertellen over de positie?
La Serpe: Ja... grote jongen, aanzien, machtig, gevaarlijke jongen. Jesse en ik hadden het er vaak over. Puur omdat ik Jesse kende, kon ik veel bereiken in het milieu. De contacten van Willem kon hij gebruiken omdat hij hem kende. Dat is een beetje hoe het werkt.

Mr. Oppe: Z36 zegt: 'Nou ja, Dino heeft mensen geliquideerd. George Klok' (fonetisch). Met name die zin: Dino heeft 'mensen' geliquideerd. 'Mensen' is meervoud.
La Serpe: Jesse heeft verteld dat Dino voor hij de huidige positie had mensen heeft geliquideerd.
Mr. Oppe: Hoe kwam dat ter sprake? De context?
La Serpe: Nou, Jesse keek tegen hem op. Jesse zag zich ook ooit wel op zo'n positie voor zichzelf omdat hij ook mensen liquideert.
Mr. Oppe: Hoe kwam dat ter sprake?
La Serpe: Nou dat is niet zo'n raar onderwerp met Jesse, kan ik u vertellen. hehehe... Het is helemaal niet zo gek hoor, dat er over gesproken werd.
Mr. Oppe: Maar hoe werkt nou zoiets?
La Serpe: Jesse indentificeerde zich gewoon heel erg met Dino.
Mr. Oppe: Wanneer was dat?
La Serpe: Ik denk begin 2000. Voor het eerst hoorde ik de naam Dino van Holleeder, bij Avis met die auto. Toen hoorde ik daarvoor alleen van 'Rex'. Later kwamen er opdrachten. Dat was na de ontsnapping van Jesse uit het ziekenhuis.
Mr. Oppe leest voor: 'Jesse vertelde dat hij naar Holleeder ging omdat hij een klus voor hem had'. Hoe bedoeld u dat?
La Serpe: Ik kan me niet herinneren dat Jesse naar Holleeder ging, maar ik weet dat hij na de ontsnapping in 'Het Arsenaal' met Holleeder over liquidaties sprak.

Mr. Oppe: Die ontmoeting bij het Gelderlandplein, kan het zo zijn dat het geen toevallige ontmoeting was?
La Serpe: Nee, die was puur toevallig.
Mr. Oppe: Het kan zo zijn dat het leek of het toevallig was. Maar het kan zo zijn dat u uit latere gesprekken met Jesse heeft opgemaakt dat de ontmoeting wel degelijk geënscenceerd was?
La Serpe: Nee, dat was het niet.

Mr. Oppe: U zegt: 'Er was een Dino-lijst en een Holleeder-lijst' ?
La Serpe: Ik heb de overtuiging gekregen dat de Holleeder-lijst en de Dino-lijst hetzelfde zijn. Ik heb de overtuiging dat ze allebei van alle zaken afwisten.
Mr. Oppe: Ja, u zegt dat Jesse Remmers eerst de opdracht van Ali en Dino kreeg en dat daarna een ontmoeting met Holleeder plaatsvond in Amsterdam-Buitenveldert bij het Gelderlandplein, waar Holleeder als opdrachtgever van de moord op Kees Houtman optrad.
La Serpe: Dino kwam actief in gesprekken voor. Het was mijns inziens dezelfde lijst.

Mr. Oppe: Weet u of Holleeder ooit aanwezig was in 'de oude Baja', of 'BED'?
La Serpe: Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet of Jesse Holleeder heeft gezien. Hij heeft er niet over gesproken.
Mr. Oppe: Maar kunt u zich herinneren of Holleeder ooit in verband met die ontmoetingen is genoemd?
La Serpe: Niet dat ik me kan herinneren.
Mr. Oppe: Ik ga even naar De Arsenaal-ontmoeting. U zegt dat Holleeder opmerkte voor de komst van Peter R. de Vries dat u het beter niet over de liquidatie van Cor van Hout kon praten. Jesse zegt dat er helemaal niet over liquidaties is gesproken.
La Serpe: Nou, dat is dan verkeerd gezegd.

La Serpe vertelde eerder wel dat Jesse hem destijds 'aan het verkopen was' bij Willem Holleeder. Nieuw was echter dat Jesse in Het Arsenaal om die reden 5 liquidaties ter sprake zou hebben gebracht bij Holleeder waar La Serpe ook bij betrokken was. Althans, op zitting had La Serpe nooit eerder verteld dat Jesse hem bij Holleeder als hitman promootte door hem te vertellen dat hij betrokken was bij 5 liquidaties. De verdediging vond dit opmerkelijk. Zo happig was hij immers naar eigen zeggen in 2004 niet op het plegen van liquidaties en hier zat Jesse zijn maat ineens te verkopen aan een doorgaans nogal paranoïde Willem Holleeder, aldus La Serpe, en wordt ook even verteld dat hij was benaderd door de CIE.

Mr. Meijering: Was u niet razend?
La Serpe: Nee, ik heb er geen seconde over nagedacht. U plaatst het in uw eigen realiteit. Het is in het milieu waar ik in zat helemaal niet zo raar.
Mr. Janssen (later): Mr. Meijering vroeg of u niet boos was dat u zo ter sprake kwam. U zegt aan de ene kant dat Holleeder erg paranoïde was en daar worden 5 liquidaties ter sprake gebracht. Snapt u dat dat dan een wespennest lijkt dat daar over uw betrokkenheid bij liquidaties gesproken wordt?
La Serpe: Jesse had me net verkocht aan Holleeder. Hij had oa verteld over Adjoeba, dat we daar mee bezig waren. Ik heb wel tegen Jesse gezegd dat hij absoluut niet zo met dit om kan gaan. Jesse kwam met die verrassing. Zulke verrassingen ben ik absoluut niet zo over te spreken.
Mr. Janssen: Heeft u nooit gedacht, Poepelepé, hier moet ik wegwezen, men kan mij pakken?
La Serpe: Nou nee, Ali wist het, en Jesse. Ik heb wel eens paranoïde gedachten over Jesse gehad: Zou hij er niet voordeel bij hebben om mij weg te maken?

Later ging het over de ontmoeting bij het Gelderlandplein. De rechter vroeg aan Jesse Remmers of hij wat wilde zeggen over die vermeende ontmoeting.

Jesse Remmers: Daar kan ik kort over zijn. Die heeft niet plaatsgevonden.... Heel kort nadat ik La Serpe leerde kennen, wist ik wel dat La Serpe een zoon had, maar daar keek hij nooit naar om. Hij begon ineens over zijn zoon dat hij die toch wel belangrijk vond. Ik ken La Serpe. Hij vertelde dan dingen en geeft daar een leugenachtige draai aan. Ik kende Soerel helemaal niet.
Rechter: Wel gezien?
Jesse: Op de veelbesproken begrafenis. (van de vader van Danny K.) En uit de media. Ik kende mijnheer Soerel alleen als Dino S.
Rechter: U zou in Limburg een huis regelen. Bent u daar mee bezig geweest?
Jesse: Nee. Ik ben twee keer naar Roermond gereden voor dat zoontje. Heeft ie ooit wel eens de wens uitgesproken dat hij wilde dat het goed zou komen. Hij was toen bezig met een Scientology-therapie "Problemen in het heden". De moeder van zijn zoontje had gezegd dat hij een loser was. Dat vond hij erg. Hij wilde graag dat zijn zoontje tegen hem op keek. We zouden toen met een dure auto naar hem toegaan. Ik zou regelen dat we met de Ferrari zouden gaan. We hebben toen nog foto's gemaakt, La Serpe en ik. De foto zit trouwens in het dossier. We gingen eerst met een Audi A6. We moesten ook even langs Peter van Dijk. Hij stelde dat hij heel erg blij en erkentelijk zou zijn als we in de Ferrari naar Roermond zouden gaan.
Rechter: En dat is dus uw verhaal?
Jesse: Ik denk dat hij hier een leugen met de waarheid vermengt, zoals gewoonlijk.

Ovj Mr. Hans Oppe: De ontmoeting bij het Groot-Gelderlandplein heeft nooit plaatsgevonden?
Jesse: Ik heb La Serpe toen onderdak gegeven bij mijn broertje Reggy. Als dat nooit gebeurd zou zijn, waren we ook nooit bij Groot-Gelderlandplein geweest. We zijn er geweest voor iets heel anders.
Mr. Oppe: Was Holleeder daar ook?
Jesse: Dat was allemaal onzin. Ik ben een keer daar geweest omdat ik een talisman wilde laten maken. La Serpe zou dat doen en had daarvoor een juwelier uitgezocht bij het Groot-Gelderlandplein.
Rechter: Was dat in de periode dat La Serpe bij uw broertje verbleef?
Jesse: Begin 2005 zat ik gedetineerd. Eerst zat ie bij mevrouw K. Daarna bij mijn broertje. Hij heeft toen bij mijn broertje geslapen bij het Groot-Gelderlandplein.

La Serpe klonk ineens door de microfoon: Jesse! Hé! Je kunt me niet raken! Over m'n zoon, over Marion. Je kunt me niet raken! Dat hele looser-verhaal. Je kunt me niet raken met dat Limburg. Je kunt niet 5 jaar leugens aan waarheden koppelen. Dat is onmogelijk! Groot-Gelderlandplein, daar ben ik 5 a 10 keer geweest. Er is een Italiaanse broodjeszaak met lekkere broodjes. Daar zijn we geweest. Over die therapie. Ik heb nooit therapie gehad van de Scientology. Over dat loser met mijn zoon. Hij probeert me te raken, maar dat lukt niet. Dat ik zou proberen wat voor te stellen....

Jesse: Gooi het er maar uit! Schijnt therapeutische waarde te hebben. Kom maar. Kom maar.
La Serpe: Kom jij maar!
Jesse: Ik doe niet aan vijandelijke confrontaties.

Na deze kleine clash tussen de twee hoofdrolspelers van Passage keerde de rust weer terug in de rechtszaal.
Mr. Nico Meijering verzocht de rechtbank aan het einde van de vragenronde het OM op te dragen het verweer van La Serpe (de 27 A4'tjes) toch in te brengen, nu La Serpe het stuk meerdere keren zaaksoverschrijdend heeft genoemd en dat volgens Meijering ook is. Het is nu wel in afgeslankte vorm aan de orde gekomen, maar Meijering wil dat het hele stuk bij de rechtbank onder ogen komt. Hij noemde het 'een Duivels dilemma'.

Hoe gaat de rechtbank hier mee om? Het duiveltje is al uit het doosje gelaten door La Serpe. Doel: niet-ontvankelijkheid van de staat. Hoe douw je dat duiveltje nu weer terug in het doosje? Lukt dat überhaupt nog wel? Vragen die rechtbankvoorzitter Lauwaars in iets andere vorm stelde in de rechtszaal, maar het kwam op hetzelfde neer. La Serpe wilde Mr. Nico Meijering mobiliseren met zijn herinneringen. Dat is nogal gelukt, aldus Lauwaars. Hoe moet men hier nu mee omgaan? Ongetwijfeld heeft de rechtbank veel om over te beraden.

Vrijdag gaat het verhoor nog wel even verder. Mr. Sander Janssen meldde dat hij dan een finale standpunt wil innemen. Daarna, om 11 uur, gaat de zitting verder achter gesloten deuren ivm de F-getuigen.

Bondtehond