Als je het liquidatieproces volgt vanaf de publieke tribune en je hoort verschillende verhalen over de toedracht van een bepaald misdrijf, kun je daar zelf beelden bij gaan denken. Dat is ook meteen het gevaar in zo'n belangrijk proces. Of juist de bedoeling. De advocaten doen er alles aan om die beelden te beïnvloeden, dat is ook hun werk. De andere kant van de medaille bekijken. Zijn er alternatieve scenario's mogelijk? Had die ene figuur niet ook een motief? Was dat niet de ware reden om iemand te liquideren, of juist dat ene ogenschijnlijk onbelangrijke detail? Ook, of juist vooral, in het liquidatieproces wordt je nogal eens op een ander been gezet. Ligt het niet aan een kroongetuige die veel belang heeft bij een goede afwikkeling van de door hem als waarheid gepresenteerde verklaringen, dan ligt het wel aan de geslepen raadslieden die steeds weer een tandje bijzetten ter verdediging van hun cliënten. Het kan in deze fase nog alle kanten op in de meeste gevallen.Neem nou afgelopen week. Ook met betrekking tot de liquidatie van Tonny van Maurik zijn er verschillende scenario's denkbaar. Al dan niet bewust in het proces gebrachte varianten passeerden de revue. Vaak komt Pinny Song daar in voor, maar er zijn ook andere mogelijkheden kwa eventueel motief die plausibel klinken. Het staat daarom nog helemaal niet vast dat motief en opdracht voor de liquidatie alleen bij Pinny Song gezocht moet worden.

Enkele van de voorbij gekomen mogelijkheden:

- Pinny zou afgeperst en in elkaar geslagen worden door Tonny van Maurik. Anders zou Tonny haar man doodschieten. Tevens wilde Tonny dat ze zou stoppen met haar werk in de Stoofsteeg. Pinny zou haar geld dus op een of andere manier aan Tonny zijn kwijtgeraakt. (Iemand zegt oa: 500.000 in 12 jaar verdienen en dan in een tijd van een paar maanden 'weggepoetst' worden, nog klappen krijgen ook, als dat geen reden is om iemand dood te schieten.....)

- Er zouden aandelen aan toonder gestolen zijn van een 'kut-Marokaantje', volgens ene Peter Ter Wolde, die Moppie Rasnabe op Ibiza had ontmoet. Moppie zou Tonny daarom omgelegd hebben. Moppie sliep toendertijd wel eens op de woonboot van Pinny.

- Er zouden aandelen aan toonder met een waarde van 30 miljoen gepikt zijn die gekocht waren door Tonny in zijn sportschool. Die zouden worden verzilverd door een Belg met een hoge functie bij een bank, een klant van Pinny. Tonny kon erachter komen dat dit onzin bleek te zijn. De deadline was 18 April, de dag voor de liquidatie

- Tonny Visser, de man van Pinny, zou Tonny van Maurik bedreigd hebben dat hij van zijn vrouw af moest blijven. Een ex-vriendin van Tonny (getuige 18) zegt daarover: Tonny ging met de vrouw van een ander en moest daarom dood.

-Henk Orlando Rommy komt in beeld als mogelijke opdrachtgever na verklaringen van Peter La Serpe. Er worden ook een telefoon en semafoon aangetroffen bij een huiszoeking in de slaapkamer van Rommy. Er is kort na de liquidatie contact gezocht met nummers behorende bij deze telefoon/semafoon. La Serpe beweert dat 150.000 van Rommy aan Jesse en Moppie is betaald voor deze liquidatie.

De hele week zat Pinny links vooraan naast haar raadsman Mr. H. Brander en beriep zich voornamelijk op haar zwijgrecht, net als de meeste verdachten. Alleen vrijdagmiddag kwam zij toch nog even aan het woord. Ze had behoefte even wat te zeggen ivm de telecompresentatie en taps die volgens haar verdraait zijn, tenminste wel verkeerd geïnterpreteerd en in de verkeerde context geplaatst.

Het ging om een gesprek tussen haar en haar zuster over gearresteerde personen. Er zou zijn gezegd: Nou hadden ze de daders, hup 15 jaar, worden ze weer vrijgelaten......
Pinny Song: Ik heb met mijn zusje zitten praten. Ik bedoel over die jongens. Ik las in de krant, 'moordenaars gepakt', maar iedereen liep gewoon nog vrij rond. Het ging toch om iets waar 15 jaar straf op staat. Het is gewoon verkeerd uitgelegd, in de verkeerde context geplaatst. Ik heb aan mijn zus uitgelegd dat het sensatie van de media was.
Rechter: Het gaat toch om wat u gezegd heeft?
Pinny: Ja, maar het is anders bedoeld.
De Officier van Justitie vroeg: Kunt u dan uitleggen waarom u moet huilen in een telefoongesprek, wanneer u het hoort?
Pinny: Tja...(stilte) Ik wil dat eerst met mijn advocaat Dhr Brander overleggen.
Officier van Justitie: Het komt authentieker over als u nu gewoon wat zegt.
Pinny twijfelde maar zei toen toch: Toen ik aangehouden werd op 5 Augustus werd gevraagd: Weet je wie is aangehouden? Dat ging over een ander. De zoon van Johan Cruijff werd aangehouden, in België. Ik ken hem goed en vond het heel erg dat hij in de gevangenis zat.
De 2e waar het over ging was de vader van Jesse. Die was toen ook net aangehouden.
Het werd ter kennisgeving aangenomen, maar niet verder op doorgegaan.
Rechter: Er is een hypothese dat er eerst een poging gedaan zou worden op station Breukelen, kunt u daar iets over zeggen?
Pinny: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.

Mr. H. Brander vroeg gezien die andere mogelijke varianten, en de gevonden telefoon + semafoon bij Henk Rommy, in samenhang met uit de telecompresentatie gebleken telefoontjes op de avond van de liquidatie, de voorlopige hechtenis van Pinny Song op te heffen.

De rechtbank oordeelde echter anders. Rechtbankvoorzitter Lauwaars zei: Het zou een voorschot op het eventuele gebrek aan bewijs zijn en daar willen we ons nu nog niet over uitspreken. Dat kan niet. Bij Dhr Ali Akgün hebben we geen uitleg gegeven en dat doen we nu ook niet. Hiermee wijzen wij het verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis af.

Door Bondtehond