woensdag 21 april 2010

'Straks komt er weer een duveltje uit een doosje'

Nadat La Serpe door rechtbankvoorzitter Lauwaars aan de tand was gevoeld en erop werd gewezen dat klagen over zijn veiligheid bij de rechtbank niet de aangwezen plaats is, konden het Openbaar Ministerie en de advocaten reageren. Het OM met een vrij korte reactie, de raadslieden met vragen aan de kroongetuige die nogal wat teweeg heeft gebracht met zijn ontboezemingen de laatste weken. Het oponthoud in het liquidatieproces is groot. Er staat ook veel op het spel. De toelaatbaarheid van de OM- en TGB-deals, de mogelijk hoge vrijheidstraffen, de veiligheid van Peter La Serpe, de ene partij heeft nog grotere belangen dan de andere. Mr. Jan Hein Kuijpers, de raadsman van Moppie Rasnabe, bracht het goed onder woorden. Volgens hem zijn er drie procespartijen elkaar aan het chanteren en nemen elkaar in gijzeling, het TGB, het OM en de getuige. Vooral La Serpe moet 'nu maar eens alles zeggen wat op zijn lever ligt’. De pogingen daartoe zijn tot nu toe veelal gestrand in een waas van geheimzinnigheid. Veel kan en mag de kroongetuige niet zeggen, gehinderd door de afspraken in de deal met Team Getuige Bescherming.


Toch waren de kroongetuige en de verdediging het op bepaalde fronten wel met elkaar eens. Er moet onderzoek komen. Onderzoek naar de toegezegde bedragen, andere toezeggingen en de daarmee samenhangende toelaatbaarheid van de deals. La Serpe blijft erbij, de TGB-deal en de OM-deal zijn een en hetzelfde traject. Niks gescheiden trajecten, de zelfde mensen die bij verschillende trajecten betrokken zijn, zeker in de voorbesprekingen, hebben kennelijk bij La Serpe het beeld gevormd dat hij in de maling genomen wordt. Daar springt de verdediging natuurlijk gretig op in, want bepaalde toezeggingen zijn wettelijk gezien eenvoudigweg niet toegestaan. Geen geld voor verklaringen. Geen strafkorting buiten de deal om. Er komt stapje voor stapje, of zoals La Serpe het noemde, gedoseerd steeds meer boven water. Officier van justitie Mr. Betty Wind noemde de laatste onthulling, dat La Serpe naast de toegezegde halve strafeis ook gratie zou zijn toegezegd door Mr. De Haas, 'een nieuw konijntje uit de hoge hoed' van de kroongetuige.

Mr. Betty Wind: La Serpe legt weer dingen op tafel. Ik denk dat uw rechtbank helemaal niets kan met 'als het niet genoeg is, heb ik nog wel meer konijntjes uit de hoge hoed'. Ik denk dat uw rechtbank heel sec naar die door La Serpe naar voren gebrachte punten moet kijken en daar dan een beslissing op moet nemen. U weet dat er een overeenkomst ligt. Vast staat dat La Serpe zich niet aan zijn gedeelte van de deal heeft gehouden. La serpe heeft in ruime mate de verplichtingen geschonden. Het is dan ook niet zo gek dat de andere verplichtingen van andere partijen op losse groeven zijn komen te staan....

De Officier had in de pauze Mr. de Haas gebeld, die de toezegging gedaan zou hebben over een extra half jaar gratie volgens La Serpe. Betty Wind: De eerste reactie van De Haas is: Onzin! Deze toezegging kan nooit gedaan zijn, dat is controleerbaar. Er zijn andere visjes die opgeworpen worden steeds. La Serpe heeft gezegd dat de eis op 16 jaar bepaald zou zijn, die vanwege zijn verklaringen zou worden gehalveerd tot acht jaar. Hij vroeg of er niet nog een jaartje af zou kunnen. Dat is een gegeven van collegiaal en intern overleg. Kan dat niet met een jaartje minder, dat is zo'n gegeven, daar kun je niks mee. La Serpe zegt dit. Dit kan helemaal niet. Als er een gerecht is wat deze straf oplegd, kan dat helemaal niet. Er wordt advies en informatie ingewonnen. Gratie kan alleen gegeven worden op iets wat na een strafoplegging heeft plaatsgevonden. Dit is een van die visjes. De strafoplegging, als er compensatie zou moeten plaatsvinden, kan uw rechtbank daar rekening mee houden, maar daarbuiten niet. Het lijkt ons zonder meer van belang dat konijn wat nu weer uit de hoge hoed is getoverd te fileren en weer terug te stoppen.

Dit lokte deze reactie uit bij Peter La Serpe: Ja, ik hoor het geformuleer weer. Letterlijk is het zo gegaan wat ik hier op papier heb staan. De toezegging van De Haas is echt gedaan.

Lauwaars: Wat is dan de aard van de toezegging? Waarom dacht u dat het een toezegging was? Wat is er gezegd?
La Serpe: Ja, wat er is gezegd en de wettelijke bepalingen zijn twee dingen. Letterlijk is er gezegd, toen ik zei kan het niet een jaartje minder: 'Nee, aan die kant is er geen ruimte meer, maar we kunnen een half jaartje gratie geven'
Lauwaars: Wanneer precies is die toezegging gedaan?
La Serpe: Ik weet niet meer of het in hetzelfde gesprek was waarin ik zei dat alleen de Koningin gratie kan geven. Op die dag is de toezegging gedaan.
Lauwaars: En toen heeft u dat gehoord van De Haas?
La Serpe: Nou, niet in de juridische taal die hij met u bespreekt, maar hij zei, ja, gratie is wel mogelijk. Ik weet ook dat het aan meer personen is toegezegd, maar als er een onderzoek komt, zal dat wel boven tafel komen. Ik was er volledig van overtuigd dat Mr. De Haas zich volledig hard zou maken voor dat half jaar gratie.
Mr. Peter Plasman, de raadsman van Fred Ros, wees de rechtbank op een passage uit een verhoor ter zitting. Er is toen volgens de raadsman niet over gratie gesproken.
La Serpe: Dat was toen. Ik voelde me altijd aangevallen en dus gaf ik de antwoorden op de vragen.
Mr. Plasman: U heeft het toch niet afgedwongen?
La Serpe: Nee, maar het is, je koopt een auto, je dingt af, maar ipv dat je er 1000 euro afkrijgt, krijg je er een zonnebril bij..... 
Mr. Plasman: Een half jaar is toch redelijk groot. Het onderzoek, de vraagstelling, het was toen redelijk fijnmazig.
La Serpe: Ik heb geen half jaar gekregen. Ik zou een half jaar krijgen.
Mr. Plasman: U zegt, ter compensatie heb ik een half jaar toegezegd gekregen.
La Serpe: Ik kan het me toen niet herinneren.
Mr. Plasman: Als u geen toezegging krijgt, hoe kunt u dan afdingen?
La Serpe: U speelt met woorden.
Lauwaars: Het blijft onduidelijk. U speelt met vuur hoor, mijnheer La Serpe. Dat moet mij even van het hart.
La Serpe pissig: Was u maar zo geïntresseerd in mijn veiligheid en de toezeggingen.
Lauwaars: Nou word ik toch even fel! Dat is absolute onzin. We hebben aan u gevraagd of het klopte en heb u gevraagd naar het bedrag. U heeft daar steeds niets over willen zeggen.
La Serpe verongelijkt: Iedereen wil de zaak overeind houden. Mischien moet ik maar terug naar mijn cel. Dan kunt u veroordelen.

De verdediging deed nog pogingen La Serpe door te zagen over maar de kroongetuige is duidelijk op z'n hoede. Hij is al meerdere keren op zijn vingers getikt door het OM in de aanloop naar 27 April, de dag waarop de rechtbank uitspraak doet over de verzoeken tot onderzoek.

Mr. Sander Janssen merkte daarover op: Het OM schermt nu ook weer met consequenties als de getuige wat zegt. Het is af te vragen of het wel wenselijk is dat een getuige een zwijgplicht, een soort 'Omerta', opgelegd krijgt op een strafproces.

Mr. Nico Meijering verzocht de rechtbank per vraag te bezien of het de heer La Serpe wel zou mogen toekomen om van het verschoningrecht gebruik te maken. Ook had de raadsman van Ali Akgün een opmerking over de heer De Haas.
Meijering: De Haas is al vaker gesignaleerd na zittingen. De vraag is of hij nu ook aanwezig is en mischien meeluistert. Als er dan weer zo'n toezegging gedaan is dat dat door de telefoon wordt ontkend, dat wil ik dan op zitting wel zelf kunnen vragen aan de heer De Haas.
verderop:
Meijering: Ik zou uw rechtbank willen vragen op enig moment dat mijnheer La Serpe de hoogtes van de bedragen moet gaan beantwoorden. Hij kan rechtens zich beroepen op verschoningsrecht, etc. Er zijn een aantal vragen die ik aan u wil vragen dat mijnheer die zal moeten beantwoorden. Gijzeling zie ik niet gauw gebeuren of dat zin heeft.

Ook Mr. Jan Hein Kuijpers kwam hier op terug: Iedereen chanteert nu de ander. Straks komt er weer een duveltje uit een doosje. Het komt nu in de buurt van de goede gang van de procesorde dat er van openbare communicatiemiddelen gebruikt wordt gemaakt. Het OM rent naar de telefoon en haalt uit de wereld wat er is gezegd. Dat vind ik dan niet chique.
verderop,
Kuijpers: Het belang is nu zo groot. Uw rechtbank moet nu ook eens zeggen, we luisteren niet meer naar wat u te zeggen heeft als u verder niets zegt.
verderop,
Kuijpers: Je kunt je voorstellen dat als het TGB zegt, je krijgt dat en dat bedrag, dat de proceshouding dan weer veranderd.

Mr. Peter Plasman: La serpe heeft gezegd dat als de rechtbank niet voldoende heeft dat hij dan later nog wel met iets komt.
Lauwaars geirriteerd: Het is hier verdorrie de kruidenier niet! Ik heb uitgelegd dat dat niet de methode is.
La Serpe: Mag ik wat zeggen? Ik zit hier te wachten op het OM dat mijn veiligheid gegarandeerd wordt. Als die zeggen dat ik kan verklaren, zonder dat mijn veiligheid in het geding komt, wil ik pas verder verklaren.
Lauwaars: Precies wat Kuijpers zegt. U houdt elkaar in gijzeling. Dit is ook niet leuk voor de rechtbank. Deze tactiek is zeer onwenselijk. U houdt elkaar in gijzeling!

Het getouwtrek ging de hele middag nog door. Er lijkt al met al een iets gemoedelijkere sfeer ontstaan tussen de verdediging en de kroongetuige. Het gezamelijke doel, onderzoek door de rechtbank naar de financiële en andere toezeggingen en daarmee naar de toelaatbaarheid van de OM- en TGB-deals, zal daar ongetwijfeld aan hebben bijdragen. Het zou mij verbazen als de rechtbank niet een diepgravend onderzoek insteld. Het is de laatste rechtszaak van rechtbankvoorzitter Lauwaars voor zijn persioen, ving ik op in de wachtkamer van de Bunker. Lijk me sterk dat de voorzitter zijn autoriteit hier niet laat gelden in deze megazaak. Het is zo duidelijk als wat dat er heel veel onbeantwoordde vragen zijn inmiddels.

Lauwaars tot slot: Het wordt tijd dat de rechtbank kaders aanbrengt voor de beslissing. We gaan dat uitgebreid doen. De uitspraak is op dinsdag 27 April om 13:00. Iedereen bedankt.

Door Bondtehond