zaterdag 11 juni 2011

'Wij luiden de noodklok: verdediging praktisch onmogelijk'

De verdediging van Dino Soerel luidde Donderdag de noodklok. Raadslieden Mrs. Nico Meijering en Leon van Kleef zijn van mening dat de verdediging van hun cliënt hen praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Het grote probleem voor de verdediging kan worden gevonden in kennelijk spelende krachtige mechanismen die het liquidatieproces slechts één richting in wil leiden: de richting van een veroordeling. Aldus Mr. Meijering in de inleiding van zijn pleitnota van 64 pagina's. Onder hoofdstuk III gaat de verdediging in op die 'mechanismen'.


[De verdediging had reeds op 6 juni in een brief aan de rechtbank aangegeven welke onderzoekswensen zij nog heeft. Ik zal dit keer alleen de hoofdpunten benoemen uit de pleitnota. Iets anders dan u wellicht gewend bent. De reden is tijdgebrek. Volgende keer weer wat uitgebreider.]

De pleitnota die Mr. Nico Meijering voordroeg, bestaat uit 4 hoofdstukken. De verdediging had eerder gevraagd om toevoeging van het volledige Kolbak-dossier. Het OM wilde echter alleen stukken voegen die naar mening van de officieren van justitie relevant zijn. Echter naar mening van de verdediging is dat niet voldoende. Daarom wordt de rechtbank verzocht te bevelen dat het OM de hieronder genoemde stukken zal toevoegen aan het dossier.

I Stukken
1 Alle verbalen van zittingen R(H)C-verhoren in Kolbak, zowel in eerste als in tweede aanleg.
2 Overzicht van al die verbalen.
3 Overige stukken kantoorincident.
4 Dossiers Van Hout, Imaç, Hingst en Mieremet.
5 Verklaringen van Mieremet.
6 Overzicht van verklaringen Mieremet.
7 Aantekeningen John van den Heuvel gesprek Mieremet.
8 Verklaring(en) mevrouw Eelzak (partner Mieremet)
9 Proces-verbaal uitwerking (en bijbehorend stuk) opname gesprek Haico Endstra en Mieremet.
10 Verhoren politieambtenaren Olierook, Woelders en Van Doorn.
11 Vancouver stukken.
12 OVC-gesprekken Mink Kok en Linda van S.
13 Overige "lekstukken".
14 Friedländer-stukken.
15 Verklaring(en) Ad G.C. van Hout.
16 Geluidsopname verhoor Van Hout 15 november 2005.
17 Verklaringen Erna Britta van D.
18 A Ontbrekende verho(o)r(en) F.H. de Kok.
      B Audio-opname verhoor F.H. de Kok
19 Alle verklaringen afgelegd door getuige C.
20 De processen-verbaal (van tapgesprekken) waaruit zou blijken dat Soerel en Ali Akgün met elkaar semeafoneerden.
21 De processen-verbaal van verhoren van Kees Houtman (zo die bestaan) als anonieme getuige.

II Getuigen
a De heer Abraham Moszkowicz.
b De anonieme getuige C
c De heer J.G. van der Bijl op zitting.
d De verbalisant B. Gietema.
e De Baja Beach Club-verbalisant.
f  De heer Danny Kuiters.
g De heer Dick Vrij.
h De heer F.H. de Kok.

Het volgende thema gaat in op de mechanismen die volgens de advocaten van Dino Soerel spelen en het verdomde moeilijk maken (mijn woorden) hun cliënt goed bij te kunnen staan.

III We luiden de noodklok: verdediging praktisch onmogelijk.

Hoofdstuk III:  HIER INTEGRAAL TE LEZEN

Mr. Nico Meijering: Wij ronden af.


IV Slot.
Wij luiden als gezegd de noodklok aangezien de werkzame mechanismen om koste wat kost cliënten veroordeeld te krijgen, ons het op normale wijze verdedigen onmogelijk maakt.

Wij hebben nog een een zestal fronten benoemd waarop die mechanismen zonder uitzondering hun schadelijke uitwerking hebben op een eerlijk proces. En dat in een zaak als deze waar de belangen voor cliënten gigantisch zijn.

Mischien wel het grootste probleem is de onverteerbare onzekerheid dat deze mechanismen al lang en breed hun werk elders in dit proces en dossier hebben gedaan, maar dat we daar geen enkele grip op kunnen krijgen. De krachten zijn immers zodanig dat de misstanden verborgen moeten blijven. De mechanismen werken zowel bij de recherche als het OM. Dus wat is er nog meer verborgen? Hoe moeten cliënten zich daar tegen verdedigen?

Op dit moment is het enige dat we uw rechtbank kunnen vragen om nog ruimhartiger dan tevoren onze onderzoekswensen te honoreren.

Vertrouwen hebben we namelijk wel in u.

Raadslieden.

*
De rechtbank zal 16 juni een reactie geven op de verzoeken van de verdediging. Tevens wordt er uitspraak gedaan in het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Pinny Song.

De inhoudelijke behandeling van de zaak Dino Soerel stond aanvankelijk gepland voor 27 juni. Er is echter nogal wat oponthoud geweest, dus de rechtbank weet nog niet of dat gaat lukken. De rechters gaan de planning nog eens bekijken.

Bondtehond

Zie ook Camilleri: "Topadvocaat onttroont vermeende misdaadkoning Dino Soerel"