woensdag 7 maart 2012

'Op grond van het voorgaande wordt het verzoek afgewezen'

Dinsdag stond het bespreken van de persoonlijke omstandigheden van de Passage-verdachten op de agenda. Aanwezig waren Jesse Remmers, Dino Soerel, Nanpaul de B., Pinny Song en kroongetuige Peter La Serpe. Voordat de rechtbank daarmee begon, vertelde de rechter dat er twee NFI-rapporten binnen waren gekomen in verband met de zaak Gerrie Bethlehem. Er is onderzocht om nog eens met nieuwe technieken te bekijken of er sporen waren. Er zijn nog haren onderzocht. Er is uitgekomen dat deze niet afkomstig waren van de heren La Serpe, Remmers en Ebeli.

Fred Ros gearresteerd in 2006 - Mr. Heleen Bos

's Middags zou de raadsvrouw van Fred Ros, Mr. Heleen Bos, van kantoor Plasman Advocaten, een verzoek opheffing voorlopige hechtenis doen, namens haar cliënt Ros. Maar eerst, zo kondigde de rechtbank aan, zou Mr. van der Woude namens de nabestaanden van Kees Houtman een toelichting komen geven op de vordering van deze benadeelde partij, die de advocaat eerder al per brief had ingediend bij de rechtbank.

De rechters gingen vervolgens per Passage-verdachte afzonderlijk in vogelvlucht door de persoonlijke omstandigheden van iedere verdachte heen. Dat kwam hoofdzakelijk neer op eerdere contacten met politie en/of  justitie en de veroordelingen die daar wel of niet uit volgden. Als iemand van de aanwezigen daar zelf behoefte aan had, kon diegene daar ook wat over zeggen. Bijvoorbeeld wat deze verdenkingen en de detentie met de verdachte of met hun familie heeft gedaan.

(samengevat)
Nanpaul de B.
Rechter: Laat ik beginnen met de heer de B.
Nanpaul de B.: Op dit moment heb ik een Wia-uitkering. Ik ben 80% afgekeurd. Ik ben thuis. Ik schaak veel online. Tja, wat wilt u weten?
Rechter: Er zijn wel wat veroordelingen, maar niets in verband met ernstige delicten. Is er nog iets gebeurd sinds uw arrestatie?
Nanpaul de B.: Ja, ik heb een vechtpartijtje gehad in een café in Vinkeveen.

Rechter: Wilt u nog iets opmerken meneer van Gaalen?
Mr. Menno van Gaalen: Mijn cliënt is blij dat er straks vonnis gewezen gaat worden. Het duurde erg lang.
Rechter: Ja, het duurde wel erg lang, ja. U bent blij dat daar een einde aan komt?
Mr. Menno van Gaalen: Ja.

Peter La Serpe
Rechter: En u, meneer La Serpe?
Peter La Serpe: Ik wil later een verklaring afleggen. Er is nog een zaak onder de rechter. Als daar uitspraak in is, wil ik er wel wat over zeggen. Alleen ik kan de rechtbank moeilijk bereiken. Alle communicatie gaat via het TGB.
Rechter: U weet wel dat alle verzoeken steeds moeilijker wordt, gezien de andere criteria. Uw persoonlijke omstandigheden. Ik heb wel ernstige delicten gezien waarvoor u heel wat jaren heeft vastgezeten, afpersingen, berovingen...
Peter La Serpe klonk plotseling vanuit het gepantserde getuigenhokje: Foute vrienden !
Rechter: Vanaf uw 13e zie ik staan...

Jesse Remmers
Rechter: Meneer Remmers.
Mr. Sander Janssen nam het woord: Meneer Remmers heeft aan een boek gewerkt. U krijgt dat op een moment overhandigd.
Peter La Serpe merkte op: En, waar gaat het over? Ben je nog tot nieuwe inzichten gekomen?
Mr. Sander Janssen: Meneer La Serpe krijgt er ook één.

(Jesse Remmers heeft tijdens het liquidatieproces overigens een aantal malen gezegd op een later tijdstip met een verklaring te zullen komen. Zou hij op deze wijze woord houden?)
Rechter: Een aantal veroordelingen, waaronder poging tot doodslag in Den Haag. (schieten op een politieman) Poging tot diefstal, geseponeerd. Dat was het wel. Heeft u nog iets? (richting OM)
OvJ Mr. Hans Oppe: Nee, dat was het wel.

Siegfried Saez
Rechter: De heer Saez. 10 feiten. Wet wapens en munitie. 7 jaar gevangenisstraf. 4 jaar gevangenisstraf in 1982. Een aantal gevangenisstraffen.
OvJ Mr. Betty Wind voegde toe: De heer Saez is in 2009 veroordeeld tot 17 jaar wegens moord.

Moppie Rasnabe
Rechter: De heer Rasnabe. Een aantal veroordelingen Wet wapens en munitie.

Fred Ros
Rechter: De heer Ros heeft ook veel staan. 30 Maanden Opiumwet plus Wet wapens en munitie. Dat is niet onherroepelijk. 17 Jaar in 1999, is ook niet ten uitvoer gelegd. Wet wapens en munitie, niet-ontvankelijkheid. En nog wat lichtere straffen en alternatieve straffen.

Sjaak Burger
Rechter: De heer Burger. Doodslag, poging tot doodslag. Daar is 8 jaar voor ten uitvoer gelegd. Wet wapens en munitie. Hij is alweer een tijdje op vrije voeten.
OvJ Mr. Hans Oppe: De kantonrechter, een veroordeling Wegen- en verkeerswet.
Rechter: Die feiten hoeven we niet allemaal te weten. (Vervolgens richting Mr. Meijering) Wilt u nog iets namens de heer Burger zeggen?
Mr. Nico Meijering: Nee. Wellicht mijn collega Van der Werf op een later moment.

Ali Akgün
Rechter: De heer Akgün. Wilt u iets zeggen, mijnheer Meijering?
Mr. Nico Meijering: De heer Akgün is op dit moment een beetje moeilijk mee te communiceren.
Rechter: Verblijft hij in het buitenland?
Mr. Meijering: Nou nee, maar ik vraag me wel eens af of u beseft wat 3 jaar EBI met je doet?
Rechter: De heer Akgün heeft 6 weken opgelegd gekregen ivm de Wet wapens en munitie.
Mr Meijering: En wat snelheidsovertredingen.
Rechter: Dan moet je ook niet in die mooie, snelle auto's rijden...

Freek S. 
Rechter: De heer S. Een aantal veroordelingen. 33 Maanden gevangenis. 4 Maanden voorwaardelijk opgelegd ivm Wet wapens en munitie.

Dino Soerel
Rechter: Meneer Soerel. Mishandeling de dood ten gevolge hebbende, 4 jaar gevangenisstraf. In 1990, Hof Amsterdam, wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dan kom ik al bij de niet afgedane zaken. Meneer Soerel, wilt u nog overleggen?
Dino Soerel: Als een korte onderbreking mogelijk zou zijn?
(Soerel kreeg een korte onderbreking tijdens de koffiepauze om zich te kunnen beraden met zijn raadsman Mr. Nico Meijering)
Rechter, na de pauze: Ik kijk naar de heer Soerel.
Dino Soerel: Niet zo uitgebreid. Ik heb al aangegeven, ik ben niet het braafste jongetje van de klas. Alleen déze beschuldigingen zijn de meest verschrikkelijke beschuldigingen en hebben wel heel veel impact. Mijn familie grijpt dat wel erg aan. Wij hebben daar wel heel veel last van gehad, ook door de aandacht in de media. De persoonlijke omstandigheden wil ik eigenlijk weinig over zeggen, vanwege de media die dan weer ingaat op mijn persoonlijke omstandigheden. Dat heeft te maken met mijn familie. Ik heb er in Zuil ook niet veel aandacht aan besteed.
Rechter: Ok.

Pinny Song
(Pinny Song was naar de Bunker gebracht door een vriendin en had een nek-brace om, waarmee haar nek wordt gestabiliseerd vanwege een beschadigde nekwervel)
Rechter: Mevrouw Song, we zijn aangekomen bij uw persoonlijke omstandigheden. U heeft een auto-ongeluk gehad. U mag daar iets over zeggen.
Mr. Stijn Franken: Dat zal ik doen, vanwege de nek-brace. (Franken las de tekst voor)
(samengevat): Op 13 februari heb ik een ongeluk gehad. Door de gladheid zijn we van de weg geraakt. Ik heb daarbij een nekwervel beschadigd. Omdat ik door de pijnstillers wat versuft kan zijn en omdat ik moeilijk kan praten door de brace, heb ik meneer Franken gevraagd dit voor te lezen. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest. Ik heb veel last van de tijd die ik heb vastgezeten in Nieuwersluis. Je wordt vernederd en je zit tussen 4 muren. Ik wist niet wat dat inhield. In detentie mag je niet zelfstandig zijn. Ook mijn familie is vernederd. Zij zijn geconfronteerd met de verdenkingen voor de moord op Tonny van Maurik. Ik kon moeilijk omgaan met deze onterechte beschuldiging. Ik ben er altijd geweest voor mijn kinderen. De verhalen dat ik mannen een poot uit heb getrokken kloppen niet. Met het werk wat ik deed, heb ik mannen aan hun gerief laten komen die dat op een andere manier niet konden. Ik wil er verder niets over zeggen. Ik heb mijn kinderen beloofd niet meer te werken. De kleine wereld die ik heb, koester ik. Het is goed zoals het is. De directeur van Nieuwersluis zei ooit: "Je weet toch dat je zwaar gestraft gaat worden?" Toen besefte ik dat voor sommige mensen je schuld al vaststaat voor er ook maar iets bewezen is. Over Moppie en Jesse worden ook veel dingen gezegd. Ik ken hen als leuke, intelligente jongens die mensen helpen. Zo zal ik hen altijd blijven zien, wat anderen ook zeggen. Mijn kinderen geloven in me. Dat is het allerbelangrijkste.
Rechter: Dank u. En hoe gaat het nu verder met uw nek?
Pinny Song: Ik moet terugkomen over 2 maanden. Ik heb een scheurtje in mijn C1-wervel.
Rechter: En u maag- en darmklachten?
Pinny Song: Ja, ik moet daar rustig mee aandoen, maar ik ben het gewend.
Rechter: Ik zie gewoonteheling, 8 maanden waarvan 4 voorwaardelijk.

Rechter: Dan zal nu de heer Van der Woude voor mevrouw Houtman de vordering van deze benadeelde partij komen toelichten.
Peter La Serpe: Mag ik gaan, of ben ik nog nodig?
Rechter: Op zich kunt u gaan ja.
Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars: Ik wel opmerken, het gaat om een vordering van enkele tonnen. 260.000 euro om precies te zijn. Het is wel van belang dat u dat ook hoort.

Mr. Simon van der Woude: Die toelichting kan heel erg kort zijn. Het gaat erom dat de voortgang van dit proces niet al te veel wordt onderbroken.

De toelichting kwam er samengevat op neer dat de vordering bestaat uit twee delen. Een deel voor het wegvallen van het inkomen uit de BV van Kees Houtman. En dan uitgaande van een periode van 10 jaar dat Houtman nog zou hebben kunnen werken. Begroot op 260.000 euro, oftewel 26.000 per jaar. De activiteiten die werden ontplooid in de BV zagen toe op het onderhoud van onroerend goed, aldus Van der Woude. Het waren legale inkomsten, zei de raadsman. Het tweede deel is een vordering ivm het leed wat de nabestaanden is aangedaan. Daarvoor eisen de nabestaanden 10.000 euro. Er is echter lang over nagedacht. Wat moet je eisen als een geliefde van je wordt afgenomen? Als je uitgaat van het met opzet voor de ogen van de nabestaanden doodschieten van je man en vader, is dit bedrag natuurlijk een zeer bescheiden bedrag. Wat er bewust niet is gevraagd, is een vergoeding voor de begrafeniskosten. In de eerste plaats om een principiële reden. De familie heeft de begrafenis gezien als een laatste gift aan mijnheer Houtman. Het zou geen geschenk meer zijn als daar een vergoeding voor zou worden gegeven.

Peter La Serpe merkte op: Ik heb geen vragen. Ik wil wel zeggen dat ik de schadevergoeding terecht vind.
Rechter: Ok, dank u wel.

*
Mr. Heleen Bos van Plasman Advocaten deed na de middagpauze een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis namens haar cliënt Fred Ros. Ros zit reeds 5 1/2 jaar vast. Dat is bruto een forse straf. Hij zit extreem lang in een huis van bewaring, en dat is ten opzichte van de gevangenis en de detentiefasering een zwaardere omstandigheid. Dit is een persoonlijke omstandigheid van de heer Ros, aldus Mr. Bos.
Rechter: Hij was toch overgeplaatst inmiddels?
Mr. Bos: Jawel, maar het is er niet beter op geworden.
Rechter: Ok. Gaat u verder
Mr. Bos: De ernstige bezwaren hebben de kracht van bewijsmiddelen en impliceert een veroordeling. De voorlopige hechtenis van een zo lange duur is in strijd met de onschuldpresumptie. Op die basis verzoek ik u de voorlopige hechtenis van de heer Ros op te heffen.

Het OM is het eens met het feit dat het voorarrest extreem lang duurt, maar in dit geval wel gerechtvaardigd. Daarom verzocht officier van justitie Mr. Hans Oppe afwijzing van het verzoek. De ernstige bezwaren zijn nog ruim voldoende aanwezig, volgens het OM.

Mr. Oppe: De rechtsorde zou geschokt worden als de heer Ros vlak voor het requisitoir vrijgelaten zou worden. Dat zou voor de nabestaanden onbestaanbaar zijn. We zouden dat niet durven vertellen aan de nabestaanden. Dat kan in deze situatie niet verkocht worden.

Na een half uur beraad was de rechtbank eruit en wees het verzoek af. De rechtbank is het ook eens met de advocate dat het voorarrest wel extreem lang duurt, maar vindt net als het OM dat de ernstige bezwaren nog ruim voldoende aanwezig zijn.
Rechter: Over schending van de onschuldpresumptie: De rechtbank kan uiteraard nog geen rekening houden met nog te voeren verweer. Op grond van het voorgaande, wordt het verzoek afgewezen.

Op 13 maart gaat het proces verder. Dan reageert het OM op het verzoek opheffing cq. schorsing voorlopige hechtenis dat Meijering deed voor Dino Soerel,  HIER  en  HIER.

Tot slot vroeg Jesse Remmers of hij de 13e ook aanwezig mocht zijn. De rechter zei dat dat wellicht moeilijk zou gaan, omdat het geen zaak betrof waarmee Jesse van doen heeft. Maar ja, zei de rechter, dat moet je maar even met het OM overleggen. Die zullen dat moeten regelen met het BOT-team.
Mr. Betty Wind merkte op dat ze het met de BOT-teamleden, die zorgdragen voor de transporten tussen de EBI en de Bunker, zou overleggen. Maar ze kon geen garantie geven dat die dat zouden zien zitten.
Jesse grapte: Ik kan ook de trein pakken....
Dat zal moeilijk gaan vanaf de EBI, zei de rechter.


Bondtehond