donderdag 14 december 2017

Bada Bing-verdachten Sint Maarten vrijgesproken van vrouwenhandel, wel andere veroordelingen

PHILIPSBURG - Alle verdachten in de Orca-rechtszaak, oftewel de Bada Bing-zaak werden vandaag vrijgesproken van de aanklacht wegens vrouwenhandel. Andere aanklachten, waaronder omkoping en belastingontduiking, bleken woensdag wél bewezen volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao. De hoofdverdachte in dit geval, Bada Bing's eigenaar en directeur van zijn holding-vennootschap Lunteren NV Jaap van den Heuvel (52), hield tijdens de rechtszaak Orca in Hoger beroep vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan en weersprak de beschuldigingen van omkoping van voormalig onafhankelijk Parlementslid Patrick Illidge, evenals de vermeende valsheid in geschrifte, vrouwenhandel, belastingontduiking en witwassen van geld.

Club Bada Bing + Neverland - (klik voor groter)

Op woensdag achtte het Hof van Beroep niet bewezen dat Van den Heuvel en Bada Bing-manager Krijn van den B. zich schuldig hadden gemaakt aan vrouwenhandel. De laatste gaat vrijuit en zal dus niet tegen het door hem zo gevreesde strafblad oplopen. Volgens het Hof werden de vrouwen niet uitgebuit in de momenteel door orkaan Irma ter ziele gegane Adult Entertainmentclub in Simpson Bay op Sint Maarten. De aldaar werkende "exotische danseressen" verdienden behoorlijke lonen en werden over het algemeen goed behandeld, aldus het Hof in zijn vonnis. Het Hof vond echter wel bewezen dat Van den Heuvel en voormalig parlementslid Patrick Illidge zich schuldig hadden gemaakt aan omkoping in een poging om een ​​vergunning te verkrijgen van toenmalig minister van Economische Zaken Romeo Pantophlet.

Verklaringen over de betalingen die van Van den Heuvel aan Illidge had gedaan en destijds op video werden vastgelegd, dat het aflossingen betroffen van een lening, werd door het Hof verworpen als "ongeloofwaardig". Er werd ook vastgesteld dat Van den Heuvel een huurovereenkomst had vervalst en belastingontduiking en witwassen had gepleegd. Voor deze misdaden werd hij veroordeeld tot 32 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Lunteren N.V. werd veroordeeld tot betaling van NAf. 994.700,-

Voor de omkoping werd ex-Parlementslid Illidge veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij werd ook verbannen uit het ambtenarenapparaat, mag voor een periode van vijf jaar geen publieke functie vervullen en heeft zijn passieve kiesrecht verloren. Hij mag dus niet aan de verkiezingen meedoen.

Het Hof heeft ondanks de toelichting op de door orkaan Irma ingrijpend veranderde persoonlijke omstandigheden weinig tot geen rekening gehouden met de totale vernietiging van de eens zo mooie Club Bada Bing en het naastgelegen loungegedeelte 'Neverland' met restaurant en inpandig zwembad. Jaap van den Heuvel beraadt zich samen met zijn advocaat mr. Cor Merx nog over eventuele vervolgstappen. De verdachten hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Bron: The Daily Herald

<<0>>


De uitkomst van het langdurige proces, dat om verschillende redenen meermaals werd uitgesteld, is wat ik reeds voorspelde, dat in elk geval de aanklacht van vrouwenhandel totaal onterecht was. Tijdens een aantal verblijven op Sint Maarten om de rechtszaak in Courthouse van Philipsburg bij te wonen, sprak ik meerdere dames die naar eigen zeggen in Bada Bing de tijd van hun leven hadden. Van dwang of het niet mogen verlaten van de Club was volgens hen totaal geen sprake. Sterker nog, over de managers en club-eigenaar Jaap van den Heuvel werd door hen zonder uitzondering zeer positief gesproken. De sfeer op de werkvloer was er altijd goed en je kon merken dat de dames 's avonds opgewekt en vrolijk aan hun werk begonnen als zij in hun sexy pakjes of lingerie de trap van de boven de nachtclub gelegen slaap-vertrekken afdaalden om zoals iedere avond en nacht tot in de vroege uurtjes weer een leuk feestje te bouwen.

Bondtehond


donderdag 23 november 2017

Bada Bing-verdachten informeren het Hof over hun persoonlijke omstandigheden na orkaan Irma

PHILIPSBURG - Alvorens het Hof uitspraak doet in Hoger beroep in de Bada Bing-zaak gaf het Hof de vier verdachten woensdag de gelegenheid om het Hof te informeren over hun persoonlijke omstandigheden nadat Sint Maarten op 6 september is getroffen door orkaan Irma. De zaak werd op 10 en 11 augustus behandeld door het Hof in het Courthouse van Philipsburg, waarbij de datum van uitspraak aanvankelijk op 12 september werd vastgesteld. De hoofdverdachte in dit geval, Bada Bing's eigenaar en directeur van zijn holding Lunteren NV Jaap van den Heuvel (52), hield tijdens de rechtszaak Orca vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan en ontkent de beschuldigingen van omkoping van voormalig onafhankelijk lid van het Parlement ( MP) Patrick Illidge, valsheid in geschrifte, vrouwenhandel, belastingontduiking en het witwassen van geld.

Adult Entertainment Club Bada Bing nog in oude glorie.

Op 6 maart 2015 werd de eigenaar van het Adult Entertainment Club in Simpson Bay door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot 42 maanden, waarvan er 12 werden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Lunteren N.V. werd tevens veroordeeld 1,5 miljoen NAF aan boetes te betalen wegens belastingontduiking, witwassen van geld en vrouwenhandel. Op woensdag schilderde Van den Heuvel een somber beeld van zijn bedrijf en zijn persoonlijke financiële omstandigheden. Hij liet het hof weten dat zijn bedrijf tijdens de orkaan "volledig verwoest" is en niet kan worden herbouwd. De verhuurder eist echter nog steeds huur. Van den Heuvel zei hetzelfde als zijn medewerkers, dat hij op dit moment ook geen inkomen heeft. "Ik ben klaar met het bedrijf en zal de deuren voorgoed sluiten. Dit is een grote ramp", vertelde hij de rechtbank via een video-verbinding met Curaçao.

Club Bada Bing voor orkaan Irma.

Bada Bing Manager Krijn van den B., die door de rechtbank in eerste aanleg was veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd en 240 uur werkstraf bij de ambulancedienst voor betrokkenheid bij vrouwenhandel, zei ook dat het bedrijf waar hij voor werkte "praktisch verdwenen" is en "één grote puinhoop" is. Alle vrouwen die in de club hebben gewerkt, hebben het eiland verlaten.Van den B. zei dat het voor hem zeer moeilijk zal worden om een ​​andere baan te vinden, omdat de strafzaak tegen hem, hem overal ‘non-grata’ maakte.

Club Bada Bing, zwaar beschadigd door orkaan Irma.

Voormalig parlementslid Illidge uitte soortgelijke zorgen. Hij zei dat het zoeken naar een baan op St. Maarten of in het buitenland moeilijk voor hem is, want "het gaat allemaal om integriteit." Hij zei ook dat zijn huis in Pointe Blanche aanzienlijke schade heeft opgelopen, die niet volledig door de verzekering wordt gedekt. Zijn twee huurders verlieten hun appartementen nadat ze hun baan in de horeca waren kwijtgeraakt. "Dat zorgt ervoor dat ik geen inkomen heb," zei Illidge, eraan toevoegend dat zijn vrouw net is begonnen met een baan om hun gezin van een inkomen te voorzien. De rechtbank in eerste aanleg veroordeelde Illidge voor omkoping tot 18 maanden, waarvan er zes werden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Het Hof herriep ook zijn recht om gekozen te worden en verbood hem om gedurende vijf jaar een openbaar ambt te bekleden.

Het open-air lounge-gedeelte 'Neverland' totaal verwoest.

Het Openbaar Ministerie zag geen reden in de persoonlijke omstandigheden van de verweerder om af te wijken van zijn eis om de uitspraken van de rechtbank in eerste aanleg volledig te honoreren. Terwijl Van den Heuvel beweerde dat hij straatarm was en de salarissen van de werknemers niet kon betalen, riep advocaat mr. Cor Merx het Hof op om een ​​beslag op de bankrekeningen van Lunteren NV voor een bedrag van US $ 280.000, door het parket, op te heffen.

Het Hof beslist in de zaak Orca op 13 december.

BRON: The Daily Herald

Bondtehond


zaterdag 23 september 2017

Korte pro-forma zitting in Holleeder-zaak Vandros

Vrijdagochtend vond er weer een pro-forma zitting plaats in de Holleeder-zaak Vandros. Uiteindelijk was het maar een korte zitting. Na een half uurtje stonden de aanwezige journalisten alweer buiten. Het OM noemde een aantal getuigen die nog gehoord zullen worden. Niet alleen Kok en Urka werden genoemd, maar ook Burger en De Vries. Het ging verder feitelijk alleen even over de samenstelling van het dossier en wanneer het klaar is voor de inhoudelijke behandeling, als antwoord op vragen van mrs. Janssen en Malewicz, de advocaten van Holleeder: Wat is de stand van zaken met het politie-onderzoek en hoe staat het met het dossier? Wanneer hebben de proces-partijen de beschikking over het (eind-)dossier en kan er begonnen worden met de inhoudelijke behandeling?


Officier van justitie Sabine Tammes zei over het dossier dat het een illusie zou zijn om te denken dat er ooit een 'einddossier' van Vandros zou komen. Volgens haar is een dossier als Vandros zo uitgebreid en zal het onderzoek, net zoals bij het Passage-onderzoek het geval was, ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeken doen uitlokken, waardoor het nooit de status einddossier zal krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat er niet een moment komt waarop men kan zeggen dat er voldoende informatie ligt waaruit niet alleen tot in detail de contouren zijn te ontwaren van diverse feiten, maar waarin volgens het OM ook tot in detail duidelijk wordt waaruit de betrokkenheid van verdachte Holleeder bij die feiten blijkt. En dat men net als in Passage de knoop op een gegeven moment doorgehakt zal moeten worden omdat men op een moment voldoende heeft om daarmee de voor strafvordering relevante vragen te beantwoorden. In november komt volgens het OM het onderzoeksdossier digitaal doorzoekbaar ter beschikking van Holleeder en zijn verdediging. Daaraan zullen ook dossiers Kolbak en Passage worden toegevoegd.

Ook wordt het digitale dossier nog aangevuld met stukken uit oudere dossiers waar de verdediging om heeft gevraagd. Daar wordt nog steeds volop onderzoek naar gedaan. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting begin 2018, mogelijk met een verhoor van Holleeder zelf. Holleeder en zijn verdediging maken daar bezwaar tegen omdat de dames getuigen Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog dan mogelijk kunnen anticiperen op hetgeen doorgaans vrijwel meteen breeduit in de media zal worden gemeten en dus ook door hén over te lezen zal zijn. Men wil Holleeder allereerst horen over zijn negen afgelegde verklaringen waarin hij volgens het OM een algemeen beeld schetst en niet ingaat op de hem ten laste gelegde feiten omdat de verdachte die ontkent. Hij gaat met name in op de tijd vanaf de Heineken-ontvoering in 1983 en relaties die hij met verschillende slachtoffers heeft gehad. Die verklaringen zijn momenteel nog onderwerp van verificatie. Als tegenwerping op de bewering van de verdediging dat er veel media-aandacht zal zijn en meteen al het besprokene in de media zal verschijnen, stelt het OM dat Holleeder daar voorheen zelf ook debet aan zou zijn geweest door de media-aandacht op hem te vestigen.

Holleeder zelf had dit keer weinig op te merken. Wel voorziet hij veel leeswerk, nu de dossiers digitaal beschikbaar komen en liever wordt hij eerst gehoord bij de onderzoeksrechter. Wat hem betreft kan dat al gauw beginnen.

Op 15 december is de volgende pro-forma zitting.

Bondtehond


vrijdag 15 september 2017

Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten

De zaak ORCA, oftewel de Bada Bing-zaak rondom de vermeende omkoping van een politicus, is door het Gemeenschappelijke Hof van Justitie in Willemstad heropend i.v.m orkaan Irma op Sint Maarten. Onderstaand persbericht werd gisteravond verstrekt door het Hof. Eerder verscheen er al een persbericht op de website van het Hof dat het historische Courthouse in Philipsburg op Sint Maarten ook schade heeft opgelopen. Zittingen zijn tot nader order uitgesteld. Verdachten en hun advocaten hebben in sommige gevallen nog geen contact gehad met elkaar omdat ook huizen en kantoren van de verdediging en leden van het OM zwaar zijn beschadigd.Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten


Willemstad / Philipsburg - Het Hof heeft vandaag, woensdag 13 september 2017, middels een tussenvonnis het onderzoek in de Bada Bing-strafzaken heropend vanwege de gevolgen van de orkaan Irma in Sint Maarten. De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd, terwijl ook de openbaarheid van de uitspraak in het geding is. De zaak is door het Hof inhoudelijk behandeld op 10 en 11 augustus jongstleden. Het Hof zou vandaag uitspraak doen. Het Hof heeft het onderzoek ter terechtzitting heropend en geschorst tot 22 november 2017 te 10:00 uur in Curaçao met behulp van een directe beeld- en geluidsverbinding met het Courthouse in Sint Maarten.

Bij de beraadslaging is het Hof tot de conclusie gekomen dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. De redenen daarvoor zijn gelegen in de gevolgen van de orkaan Irma, waarmee Sint Maarten na de sluiting van het onderzoek in deze zaak te kampen heeft gehad.


Daar komt bij dat het Courthouse – het gerechtsgebouw in Sint Maarten – dusdanige schade heeft opgelopen, dat het niet mogelijk was om daar vandaag uitspraak te doen. Vonnis wijzen in Curaçao stuit ook op bezwaren, nu het maar zeer de vraag is of de verdediging en de verdachten in staat zijn om de uitspraak bij te wonen. De openbaarheid van de uitspraak – een beginsel van behoorlijke rechtspraak, dat in het teken staat van het recht op een eerlijk proces – is daarmee in het geding.
***


Spreekt voor zich. 'De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd'... Ook bekende Adult Entertainment Club Bada Bing is zwaar beschadigd door orkaan Irma. Het volledige dak is van het pand gewaaid en kamers op de bovenste verdieping zijn onbewoonbaar. Er is enorm veel waterschade in club zelf, werkruimtes en het kantoor zijn totaal verwoest. Bada Bing kan als verloren worden beschouwd. De schade is zo groot dat er van wederopbouw geen sprake kan zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De directie van Bada Bing heeft de dames geadviseerd om voor de orkaan te vertrekken en naar huis te gaan. In totaal zijn 21 dames de zaterdag en zondag voor de Orkaan vertrokken om, nadat de orkaan was overgetrokken, te kijken of ze terug zouden kunnen komen als de schade door de Orkaan miniem zou zijn geweest.

Sommige van de dames die voor Bada Bing werken, wilden zelfs liever blijven ondanks de naderende orkaan. Op zich zegt dat al heel wat over de beschuldigingen van vrouwenhandel waartegen de verdachten en hun raadslieden zich afgelopen maand in Hoger beroep hebben verweerd voor het Hof. Geen van de vrouwen is ooit gedwongen in de Club of op het eiland te blijven. Zij waren vrij om te gaan en staan waar zij wilden, zo ook nu. Er waren ook dames die wel liever naar familie gingen nu Irma mogelijk ook over Dominicaanse Republiek zou razen, echter 5 van de werkende dames bleven liever in Bada Bing. Zij hebben toch geluisterd naar het advies van de managers en alsnog vertrokken. Zij zijn afgelopen week via Curacao terug naar hun land van origine teruggekeerd.

Natuurlijk heb ik Jaap van den Heuvel, de eigenaar van Bada Bing, reeds gesproken. Hij is er kapot van. Er is afgelopen jaar ontzettend veel in de Club geïnvesteerd en gemoderniseerd. Vol vertrouwen in de toekomst dat het Hof tot een ander oordeel dan de rechtbank zou komen, wilde Van den Heuvel, zijn managers en het personeel van Club Bada Bing er nog meer aan doen om de uitstraling van een gezellige mooie nachtclub te waarborgen. Zelfs nodigde manager Krijn van de Brug de Raadsheren van het Hof uit eens een kijkje te komen nemen, zodat zij zich zelf konden overtuigen van het feit dat er van ondeugdelijke behuizing voor de dames geen sprake is. Getuige de video hieronder kunnen we met eigen ogen zien dat de voormalige hotelkamers voldeden aan eisen om comfortabel te verblijven. De kamers zijn (waren) voorzien van airco-units, ruime bedden, eigen badkamers en de dames kozen er uit eigen vrije wil voor om gezamelijk op de kamers te verblijven. Het OM wilde het Hof dat anders doen geloven, echter op zitting is dat bestreden door eigenaar Jaap van den Heuvel en zijn manager.

<<0>>

De schade aan 'Adult Entertainment Club - Bada Bing!' is enorm, zoals te zien is op onderstaande foto's. Het volledige dak is eraf gewaaid. Het sfeervolle Lounge-gedeelte van Bada Bing! met bar en restaurant, 'Neverland Lounge' geheten, compleet met palmbomen en zwembad is geheel verwoest.
Later meer...

Bondtehond


vrijdag 18 augustus 2017

Hoger beroep Bada Bing zaak in Courthouse Philipsburg - Sint Maarten

De Bada Bing omkopingszaak, waar ik reeds eerder over schreef, woekerde afgelopen jaren bijna ongemerkt voort. Maar niet voor de verdachten. Zij zitten er maar mooi mee. Hoofdverdachte Jaap van den Heuvel, eigenaar van de al jaren op rij verkozen tot beste Adult Entertainment Club Bada Bing op Sint Maarten, zei het treffend tijdens de zitting: 'Edelachtbare, ik was 47 toen deze ellende begon, ik ben nu 52, en al die jaren hangen de onterechte beschuldigingen en onze veroordeling me als donkere wolken boven mijn hoofd'. Op 10 en 11 Augustus vond in het Courthouse van Philipsburg het Hoger Beroep plaats van wat inmiddels in de volksmond de Bada Bing Case is gaan heten.

Club Bada Bing! + Neverland Lounge (klik voor groter)

Even terug naar aanvang van alle ellende. Het begon allemaal in 2013 met een publicatie in De Telegraaf en een bijbehorende video op Youtube waarin Van den Heuvel zichtbaar geld overhandigd aan (destijds) onafhankelijk Parlementariër Patrick Illidge, tevens goede kennis van hem, die hij al sinds zijn jonge jaren op Sint Maarten kent. Hun kinderen zaten bij elkaar op school, ze kwamen op elkaars bruiloften en zagen elkaar in de jaren daarna nog regelmatig. Sint Maarten is klein. Naast de Adult Entertainment Club Bada Bing ligt namelijk het Bar/Restaurant gedeelte 'Neverland', waar je overdag en 's avonds tot 22:00 ook relaxed even wat kunt eten of drinken, daarna pas openen de deuren van de nachtclub. Buiten vele toeristen weten ook locale bewoners van het eiland dat het goed toeven is aan de bar in de open lucht naast het zwembad en het loungegedeelte, zo ook Illidge. Niets verkeerds aan een bezoekje zou je zeggen. Het eten en de drankes zijn er heerlijk en vlak naast Bada Bing opstijgende (privé) vliegtuigen op het naastgelegen vliegveld geven de locatie iets speciaals.

<<0>>

Eerdere publicaties over Bada Bing-zaak: HIER, HIERHIER en HIER.

<<0>>

De video gooide echter roet in het eten van de doorgaans relaxte en zorgeloze eilandbewoners omdat Jaap van den Heuvel plotseling werd beschuldigd van omkoping. Hij zou Illidge hebben betaald voor extra vergunningen om dames ter werk te mogen stellen. Bada Bing, dat echter al sinds 2006 over voldoende vergunningen beschikte, werd plotseling onderwerp van een onderzoek door het Openbaar Ministerie, Orca genaamd. In Nederland sprak een Tweede Kamer-lid er schande van dat die politicus Patrick Illidge 'eventjes op slippers en in shorts een stapel bankbiljetten kwam ophalen bij een bordeelhouder'. Dat klonk op zich al behoorlijk denigrerend, terwijl iedereen moet beseffen dat het op Sint Maarten meestal ver boven de 30 graden is. 'Wat wil deze politicus dan', vroeg Van den Heuvel zich boos af, 'dat Illidge op zondagmiddag, want dat was het die dag dat het filmpje werd geschoten, in driedelig kostuum een vriend te woord komt staan die mij wat geleend geld komt terugbetalen?'

Bada Bing 5 jaar overkozen tot Beste Adult Entertainment Club

Daar ging het al mank, want van omkoping is geeneens sprake. 'Ook al lijkt het erop, dat zou ik zelf ook denken als ik als buitenstaander zo'n filmpje zou zien', aldus Van den Heuvel, 'maar Patrick kwam gewoon zijn geld ophalen. Van omkoping is volgens de Club-eigenaar geen sprake, dat ontkent hij dus pertinent, net als zijn medeverdachten. Wel speelde er iets anders. Kom ik op terug...

Na een daarop volgende inval door het Openbaar Ministerie op Sint Maarten in Club Bada Bing en de woningen van betrokkenen, kwam het OM ook met een reeks andere ernstige beschuldigingen aan het adres van Jaap van den Heuvel en zijn bedrijf LUNTEREN NV., maar erger nog aan adres van zijn personeel. Plotseling werden hij en zijn assistent-manager door het OM tevens beschuldigd van vrouwen-handel, valsheid in geschrifte, belastingontduiking, witwassen en zelfs criminele organisatie. Dat laatste zou ik veel over kunnen zeggen, maar ik houd het kort: er is helemaal geen sprake van een criminele organisatie.

De aanklacht werd volgens mr. Cor Merx, de advocaat van Jaap van de Heuvel, puur en alleen wél gebruikt om aan een strafbaarheid van tenminste 4 jaar te komen, waarop men Van den Heuvel in voorarrest kon nemen, anders niet volgens de wet op Sint Maarten. Echter er waren in het geheel geen documenten inzake die vermeende criminele organisatie. De 18 dagen durende voorlopige hechtenis van Van den Heuvel was dus al onrechtmatig, aldus Jaap's raadsman mr. Merx. Tijdens dit Hoger Beroep stelde Merx namens zijn cliënt deze onrecht-matigheid en een aantal andere opnieuw aan de orde. Volgens de raadsman zouden deze onrecht-matigheden moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, dan wel vrijspraak van Jaap van den Heuvel. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot 42 maanden waarvan 12 voorwaardelijk, plus 1,5 miljoen Antilliaanse gulden boete.

Vlnr: mr. Cor Merx - Jaap van den Heuvel - mr. Eric Jansen

Op zitting in eerste aanleg en nu weer, alleen niet zo gedetailleerd, legde Jaap van den Heuvel opnieuw uit wat er dan wel te zien was op die video.
De voorzitter van het Hof zei: 'We beginnen met de ambtelijke omkoping. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen hierover. We gaan niet de hele band nalopen. U zegt dat hetgeen we zien op de band niet is wat het OM zegt dat het is: omkoping?'
Van den Heuvel: 'Correct! Nogmaals, als ik als buitenstaander de video zou zien, zou ik hetzelfde hebben gedacht. Maar wat het OM nu verzint, klopt gewoon niet!'
Voorzitter: 'U kreeg uw adres niet ingeschreven op dit adres?'
Van den Heuvel: 'Ja, het ging niet over vergunningen, die hebben we al sinds 2006'...
Patrick zou later tegen het Hof zeggen: 'Jaap vroeg mij: "Waarom moet dat zo lang duren die adreswijziging?" Ik heb mij vanuit mijn functie altijd ingezet voor de mensen'...

Ik het kort komt het verhaal erop neer dat Bada Bing-eigenaar Jaap van den Heuvel de camera's op zijn kantoor "heeft laten lenen" om voor vooraanstaand politicus Theo Heyliger een compromitterend filmpje te schieten om onafhankelijk Parlementslid Patrick Illidge later mee te confronteren en hem op deze wijze te bewegen terug te doen keren aan zijde van de UP-partij van Heyliger. Dat is het enige dat Jaap van den Heuvel zichzelf verwijt. Hij had nooit moeten meewerken aan de nogal ongelukkige poging Illidge weer te doen aansluiten bij de UP-Partij. De uitspraken die hij Illidge tijdens een gesprekje op z'n kantoor wilde ontlokken over weer een andere politicus, zouden door Heyliger enkel gebruikt worden met voornoemd doel, niet om uit te laten lekken naar de media. Dat gebeurde toch. Een met Heyliger bevriende journalist van The Daily Herald, die het filmpje alleen maar zou bewerken voor Heyliger, speelde de video namelijk door aan de Nederlandse krant De Telegraaf. Toen waren de rapen gaar. Plotseling was het filmpje van de vermeende omkoping in Club Bada Bing even klein onderdeel van het wereldnieuws. Arrestaties volgden.

Het vervelende is dat de reeks bijkomende aanklachten van onder andere vrouwenhandel totaal uit z'n verband zijn gerukt. Zowel Bada Bing-baas Jaap als assistent-manager Krijn herkennen zich totaal niet in de tot grote proporties opgeblazen mensenhandel-aanklacht tegen hen waar het OM dus mee kwam in 2013. Volgens hen worden de vrouwen goed behandeld, wordt er niet geworven in het buitenland en zijn de dames die in Bada Bing werken vrij om te gaan en staan waar zij willen. Geen van de dames klaagt over hun onderkomen, de kamers op de verdieping boven club Bada Bing dat vroeger hotelkamers waren. Er is genoeg bewegingsruimte met ruime badkamers in de kamers, goede bedden en airco. Ze wonen in een pand met zwembad ernaast en vlakbij het mooiste strand van Sint Maarten, aan Simpson Bay. Mr. Cor Merx, droeg onder meer een hele reeks quotes voor uit verklaringen van ondervraagde dames om de beschuldigingen van het OM te ontkrachten. De dames zijn zonder uitzondering positief te spreken over hun werkgevers en hun arbeidsomstandigheden.

Uit alle werkvergunning en Landing Permits en afgegeven visa's door de Nederlandse Ambassade blijkt dat de meeste dames bij Bada Bing voor de 3e of 4e en zelfs voor de 5 keer jaarlijks terugkeren. Zouden zij dat doen als zij niet goed behandeld zouden worden? Er is dus van vrouwenhandel en/of slechte omstandigheden absoluut geen sprake. Tijdens hun gesprek bij de Ambassade wordt overigens gevraagd of ze weten wat voor werk ze gaan doen bij Bada Bing op Sint Maarten. De dames krijgen een werk vergunning van 6 maanden, waarvan vele dames 2 maanden en 3 weken werken, dan 2 weken teruggaan naar huis en dan weer terugkeren om de resterende 2 maanden en 3 weken af te maken. Dit doet zo'n 50% van de dames.  

vlnr. mr. Geert Hatzmann - Patrick Illidge - mr. Ralph Richardson

Ook de advocaten van Patrick Illidge en manager Krijn van de Brug, respectievelijk mrs. Ralph Richardson en Geert Hatzmann, staken van wal met vurige pleidooien ter verdediging van hun cliënten. Illidge is zijn baan als Parlementariër kwijt en veroordeeld tot 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, ontzetting uit zijn ambt en mag 5 jaar niet verkozen worden. Manager Krijn kreeg een taakstraf van 240 uur. Allen met een proeftijd van twee jaar.

Van belastingontduiking is ook geen sprake, aldus van Den Heuvel. De tweede advocaat van Jaap van den Heuvel + LUNTEREN NV., de belasting-advocaat mr. Eric Jansen, bepleite donderdag 10 augustus primair de niet-ontvankelijkheid van het OM en subsidiair vrijspraak, omdat niet tot bewezen-verklaring van het tenlastegelegde kan worden gekomen, volgens mr. Erik Jansen.

Het 3-koppige Hof, speciaal overgekomen vanaf Curaçao, luisterde aandachtig en stelde gedurende de ochtend een reeks vragen aan de verdachten. Aan het einde van deze vragenronde ging het Hof over tot behandeling van de persoonlijke omstandigheden. Patrick Illidge stak van wal met een betoog, waaraan je kon merken dat hij ervaring heeft als redenaar. De toenmalig Parlementariër is nu zijn baan kwijt, terwijl hij het naar eigen zeggen immer het beste voor had met eiland-bewoners en altijd klaarstond om de mensen te helpen. Zo ook Jaap van den Heuvel. Het politieke spelletje dat is gespeeld, heeft hem figuurlijk zijn kop gekost. En dit is zijn beloning... Op Sint Maarten, dat je kwa bewonersaantal eigenlijk kunt vergelijken met een middelgroot Nederlands dorp, werken de dingen nu eenmaal anders. Iedereen kent iedereen en mensen stappen op je af met hun problemen. Patrick deed altijd zijn best iedereen te helpen. 'And today, today this is my reward!', beklaagde Illidge zich.

Assistent-manager Krijn had een mooi laatste woord op schrift gesteld en droeg dat recht uit het hart voor aan de aandachtig luisterende raadsheren. Krijn is nooit met justitie in aanraking geweest, heeft in Nederland gestudeerd en ziet zijn toekomst door deze zaak maar mooi in duigen vallen door de naar zijn mening zeer onterechte beschuldigingen van het OM. Krijn is goed voor "zijn" vrouwen, wordt op handen gedragen (met eigen ogen gezien) en is niet een man die vrouwen onderdrukt, totaal niet zelfs. Hij heeft de vrouwen uit Colombia, Dominicaanse Republiek en Venezuela die in Bada Bing werken altijd naar eer en geweten geholpen als er bijvoorbeeld een van de vrouwen wegens ziekte of overlijden van een familielid onverwacht terug moest keren naar huis. Daarom herkent hij zich totaal niet in de beschuldigingen. Net als bij zijn werkgever Jaap, hangen ook bij Krijn continu de donkere wolken van de ORCA-zaak al bijna 5 jaar boven het hoofd.

Jaap van den Heuvel - Club Bada Bing! + Neverland Lounge 

Jaap van den Heuvel tot slot stak zijn woede op het OM niet onder stoelen of banken. Hij had eigenlijk een epistel van een aantal A4-tjes opgeschreven, maar zei tegen het Hof:
'Mijnheer de voorzitter, Edelachtbare heren van het Hof, ik had 2 A4tjes volgeschreven, maar ik heb het maar weggegooid, want ik was nogal agressief en het was erg onaardig. Ja, je raakt in de stress van al deze beschuldigingen. Ik ben echt boos. Wat ik al zei: de donkere wolken van de beschuldigingen, waar ik het nu niet verder over zal hebben, hangen al jaren als donkere wolken boven mijn hoofd. Ik was 47 toen die nachtmerrie begon en ik ben nu 52. Het doet me echt zeer als ik mijn assistent-manager Krijn en Illidge zo meemaak. Hun zitten hier door mij... Deze meneer van het OM, ik ken die hele meneer niet, het lijkt me best een aardige man, maar als ik hem de aanklachten hoor voorlezen, en ik neem aan dat hij die van zijn collega's (Officieren van Justitie uit eerste aanleg) heeft, dan raak ik weer helemaal boos. Ontzettend kwaad! Als je dingen naar je hoofd gegooid krijgt en je jezelf afvraagt: Waar heeft die man het over? Wat hij nou net weer zei: "dat het geld eerst bij ons in handen komt"... Dat is onzin. De dames krijgen gewoon zelf het geld in handen. Ja natuurlijk, als de dames betaald krijgen met creditcard, ja dan móet het eerst bij ons komen omdat de dames geen creditcardmachine en/of locale bankrekening, die hebben wij. Dat is weer zo'n truc, ik weet het niet, whatever, maar het zijn allemaal van die moeilijk geformuleerde dingen. Bij het OM heeft men het verkeerd geformuleerd. Wij hebben een beslag op de bank. Ik hoor de AG net zeggen: "Oh nee, absoluut niet. Wij hebben geen beslag op uw bank-rekening gelegd". En wat staat erop?: 'Beslag op bankrekening'. (de advocaat van Jaap, mr. Eric Jansen had intussen een documentje opgehaald waaruit wel degelijk bleek dat er wél weer beslag was gelegd op een bankrekening) Het vertrouwen in het OM is knap weg, eigenlijk geheel weg! Er is twee keer gevraagd aan de AG of ze nu weer beslag hebben gelegd op de zakelijke bankrekening en twee keer liegt deze AG tegen de Raadsheren van: "Nee hoor, absoluut niet!"... Tot het bewijs van de bank wordt overlegd waarin dat duidelijk staat dat het in opdracht gegaan is van het OM. De AG staat dus te liegen tegen de President van het Hof, op zowel de eerste als de tweede zittingsdag. Die mevrouw Van der Wulp (Officier in eerste aanleg) ben ik ook ontzettend boos op, die deed dat net zo, dat is gewoon een onmens... (advocaat mr. Merx tikt Jaap aan) Ohw sorry, ja ik mag het zo niet formuleren van mijn advocaat, maar ik ben ontzettend boos over de beschuldigingen die ik allemaal naar mijn hoofd gegooid krijg. Ook al is het je eigen schuld, ik ben degene die ermee begon (de tape maken op z'n kantoor), ik zou het ook niet leuk vinden als ze dat bij mij deden, maar nogmaals, de rest snap ik nog steeds niet. Er wordt van alles bijgehaald, de belastingschulden, maar het allerergste wat je kunt krijgen op je nek is natuurlijk: de vrouwenhandel. De vrouwenhandelaar ... daar sta je dan... Alstublieft, neemt u de tijd om alles goed te lezen. Google mijn naam eens, kijk eens wat er dan naar voren komt. Daar leef ik mee, al 4 jaar... 5 jaar bijna. Als je zijn naam Googled, zie je hetzelfde bijna. Dat is leuk... kijk je naam, mijn naam, staat er deze ellende bij... ik gebruik allang mijn eigen naam niet meer als ik mezelf voorstel, ik gebruik mijn geboortenaam nu als ik me voorstel. Dan kom je die narigheid tenminste niet tegen als je Googled op mijn naam. Wat had ik nog meer? Oh ja, meneer de Advocaat-generaal. U zei net: meneer Van den Heuvel heeft de Parlementariër gesproken. Wat is dat nou? Ik spreek niet met een Parlementariër, ik spreek met Patrick, een jongen die ik al jaren ken. Hij kan Parlementariër zijn, dat is goed, maar als hij Jaap spreekt, spreekt hij Jaap en niet 'de bordeelhouder'. Ook een beetje een lullig ding, dat viel me een beetje tegen. Voor de rest durf ik er niet lang over na te denken. Ik ben echt heel erg kwaad hierover. Heren, ik hoop dat u heel erg de tijd neemt hiervoor, want u komt met een uitspraak eerdaags. Ik hoop dat u goed de tijd neemt hiervoor, lees het goed, doe het niet in een week alstublieft. Neem de tijd, want het gaat wel om deze mensenlevens. Nogmaals, meneer de advocaat-generaal, ik heb niks persoonlijks tegen u, helemaal nul, het is gewoon een stuk frustratie waar ik hier nu mee zit. Het is gewoon omdat u bij het OM zit. Dat was mijn laatste woord.
Dank u.'

Rechtbank / Hof  Philipsburg - Sint Maarten

Het Hof sloot de vervolgens zitting af en maakte bekend dat het ORCA-onderzoek formeel wordt gesloten op 23 augustus. De verdachten hoeven daar niet bij te zijn, aldus de voorzitter. Op 13 september is de uitspraak, mogelijk door middel van een videoverbinding met Curaçao. De voorzitter zei nog dat het Hof hier extra tijd voor gaat nemen omdat hij het een ingewikkelde zaak vindt. Het Hof denkt er een maand voor nodig te hebben om tot een weloverwogen uitspraak te komen.

Bondtehond


woensdag 16 augustus 2017

Jessy Remmers spreekt... een exclusief interview met vermeend hitman nr. 1

Deze week in Panorama (nr. 33) een exclusief interview met Jessy Remmers van mijn hand. Eigenlijk "onze" hand, omdat het interview (overigens zonder dat Jessy enige vorm van voorwaarde stelde) tot stand is gekomen in samenwerking. Ik heb Jessy Remmers via-via (schriftelijk) eindelijk vragen kunnen stellen die me al jaren op de lippen lagen, maar nooit heb kunnen stellen vanwege het gebrek aan contact. Ook in de rechtszaal, hoewel je slechts enige meters van elkaar verwijderd bent, is het onmogelijk contact te hebben. Die keren dat ik even met bv. Moppie Rasnabe sprak, omdat Moppie maar 1,5 meter voor me zat, werd ik op de vingers getikt door de zaalwachten van het JCS in dienst van de Koninklijke Marechaussee. Nu had ik doorgaans een vrij goed contact met die jongens, die hun taak zeer serieus nemen, maar deze zijn onverbiddelijk. Vooral de chef van dienst, zo zal ik hem maar noemen, hoefde maar 'Eric!' te zeggen, me een beetje streng aan te kijken, zijn hoofd te schudden en het gesprek was alweer ten einde. Je moet er dan ook geen potje van maken, ik was al blij dat ik in staat was zo dicht bij het vuur te zitten.


Jessy te spreken krijgen leek dan ook een onmogelijke opgave. Toch is het gelukt. Het is meer geluk dan wijsheid, maar goed, ik moet zeggen: de reden dat Jessy mij uitkoos om voor het eerst in 10 jaar met de media te praten, daar herkende ik mezelf wel in. Zoals in het verhaal geschreven werd ik eerst nog benaderd door een vriendin van Jessy, of ik wat aandacht zou willen besteden aan zijn tijdens detentie geschreven boeken 'Beyond The Truth of Life' deel I & deel II. Van het eerste boek had Jessy in de rechtszaal enkele getekende exemplaren uit laten delen aan de raadsheren, advocaten-generaal, de advocaten en enkele trouwe journalisten die over Passage schreven. Paar dagen daarna kreeg ik het verzoek via Facebook.

Later bleek dat die "vriendin" Jessy zelf was. Destijds, zo is tijdens het proces ook gebleken toen de voorzitter als antwoord op Jessy die net had verteld dat hij zelf wat informatie gegoogled had, droog opmerkte: 'Met de Passage-dongel?' Kort daarvoor was hij nl. betrapt op z'n cel en werd een naar binnen gesmokkelde internet-dongel aangetroffen op z'n cel en in beslag genomen. Helaas viel daarmee ook ons contact definitief weg. De maanden dat we nog wel contact hadden, heb ik kans gezien veel vragen te stellen.

Ik had bij bepaalde mensen, o.a. bij zijn vader Greg Remmers, al eens door laten schemeren graag een boek te willen schrijven over Jessy en zaken die tijdens het proces maar summier aan de orde zijn geweest. Of de deuren werden gesloten, of Jessy beriep zich op zijn zwijgrecht, maar zeker ook het geheim gehouden document 'Exposé', een geschrift van Jessy's hand dat hij op verzoek van zijn advocaten schreef tijdens detentie in zijn Marokkaanse cel, waren redenen om te veronderstellen dat het grote publiek lang niet van alle ins en outs op de hoogte waren. Om daar überhaupt over te kunnen schrijven moet je wel toestemming hebben van de auteur, aangezien Jessy documenten heeft laten registreren als heus boek onder ISBN-nummer, waar nu dus volledig copyright op rust.

Toen ik ergens tweede helft van 2016 een persoonlijk e-mailtje ontving van Jessy dat hij wel zou willen meewerken aan mijn boek met de tekst: ''Er hoeft voor mij helemaal niet zo zeer geschreven te worden dat ik een zeer moreel correcte persoon ben, maar liever wel de waarheid dan al die verschrikkelijke (vaak aantoonbare) leugens (zonder enige vorm van deugdelijk bewijs) zoals veel verslaggevers het in de media introduceren. En vanaf nog niet zo lang geleden volg ik hetgeen waarvan jij verslag geeft. Daar aangaande ben ik het eens met mijn vader dat jij verreweg dé aangewezen persoon bent om een objectief boek te schrijven over Passage', gaf voor mij de doorslag. Ik besloot de tijd zoveel mogelijk te benutten en Jessy vragen te stellen over tijdens het proces besproken zaken, maar juist ook over de NIET -tijdens openbare zittingen- besproken zaken.

Ik moet zeggen dat het contact niet lang duurde en ook nooit meer is hersteld, echter we zagen in de tijd die we wel hadden toch kans om voldoende informatie uit te wisselen om een spraakmakend boek op te baseren. De vragen uit dit Panorama artikel zijn schriftelijk gesteld, vandaar dat, zoals misdaadjournalist Korterink al stelt: 'Het nogal duidelijk is dat de citaten nogal letterlijk uit de mond of pen van Remmers komen'... De passage daarna, dat Jessy nogal bekend zou staan om een 'lichte vorm van mierenneukerigheid' zou ik zelf niet zo willen formuleren, aangezien het hele Passage-proces ging over puntjes op de i en er hele zittingen werden besteed aan kleine ogenschijnlijk onbelangrijke details, die achteraf mogelijk het verschil tussen vrijspraak of levenslang opgesloten zijn zouden kunnen betekenen. Je kunt dat zeer zeker niet op conto van Jessy Remmers alleen schrijven. Mijn ervaring is dat Jessy eigenlijk juist het minste met kleine details bezig was.
Persoonlijk heb ik hetgeen Korterink beweert, dat Remmers nogal eens als psychopaat zou zijn betiteld, iemand zonder geweten en emotie, ook eigenlijk amper gehoord. Ik zou Jessy zeker niet als gevoelloos persoon kwalificeren. Duidelijk moge zijn dat Jessy heeft ingestemd met een psychologisch onderzoek, toen het Hof daar om vroeg. La Serpe durfde dat juist niet en heeft meer dan eens op verzoek geweigerd mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Jessy vreesde niet voor de eventuele psychodiagnostische resultaten en heeft toegezegd overal aan mee te werken. De conclusie van de psycholoog was echter dat hij het onnodig achtte na enige tijd met Jessy te hebben gecommuniceerd.

Over die puntje op de i nog het volgende voorbeeld: neem nu het woord 'Haaiensnaaier' in geval van Dino Soerel. Uit taps bleek dat Danny Kuiters en Dick Vrij Willem Holleeder ook wel 'die Haaiensnaaier' noemden (uit de tekenfilmserie Shark Tales') en toen er in een safehouse in een schrift met aantekeningen van Soerel het woord 'Haaiensnaaier' werd aangetroffen, nam het OM maar meteen aan dat daar ook Holleeder mee werd bedoeld. Om dat te ontkrachten, want Soerel ontkende pertinent dat hij Holleeder daarmee bedoelde, is bijna een hele ochtend op zitting besteed. De bedoelde Haaiensnaaier bleek namelijk een geldwisselaar, niet Holleeder. Destijds gebruikten Soerel, Kuiters en Vrij het woord Haaiensnaaier wel vaker om verschillende, vooral inhalige, personen mee aan te duiden. Niet alleen Holleeder...

Maar goed, ik heb over het vermeende 'wollige taalgebruik' dan ook maar een vraag gesteld. Als je het OM dat hoort zeggen in haar requisitoir en je kent de betekenis, zou ik ook deze formulering anders hebben gesteld. Het hele Passage-proces volgen, heeft mij doen inzien dat Jessy nu eenmaal is wie hij is: een zeer intelligent persoon, die niet alledaagse woorden gebruikt. Dat journalisten vervolgens schrijven dat hij met moeilijke termen in onnavolgbare volzinnen spreekt, zou je eerder kunnen wijten aan minder studie en zeker ook mindere geletterdheid van betreffende journalist(en) dan het taalgebruik van Remmers meteen weg te zetten als onnavolgbaar gebrabbel.

Jessy heeft onder andere aan de universiteit praktische filosofie afgerond, de studie die aan de basis ligt van elke rechtskundige materie. En als Jessy dan vanuit die kennis tot het Hof sprak was dat natuurlijk grotendeels onnavolgbaar voor veel verslaggevers, maar dus niet voor degenen tot wie hij het woord richtte, anders zou het Hof dat toen wel hebben laten weten en dat is geen van die momenten het geval geweest.

Wat mij ten eerste opviel dat de gesprekken zeer zeker niet saai, wollig of voorzichtig geformuleerd waren. Ik durf te stellen dat Jessy het achterste van zijn tong heeft laten zien en eerlijk antwoorden heeft gegeven op zeer confronterende vragen. Ten tweede dat Jessy over een ongelooflijke dosis humor beschikt. Technieken die Jessy zichzelf heeft aangeleerd, of zoals hij dat zegt: 'de wijze waarop ik mijn persoonlijkheid heb afgesteld', ben ik steeds beter gaan begrijpen. Ik kan me ook wel voorstellen, mede door ervaringen uit mijn eigen leven met psychologie en instanties waar het ook over mindset ging en hoe daar mee om te gaan in het dagelijkse leven, dat je in de situatie waarin Jessy zich bevindt er bewust voor kiest om niet droefgeestig te zijn. De strijd is wat Jessy betreft nog niet gestreden. Vandaar ook nog steeds vermeend Hitman nr. 1 van de Nederlandse Onderwereld. Niet als voorwaarde, maar met oog op de nog komende (reeds ingestelde) cassatieprocedure. Jessy blijft er nl. bij: ik heb mij niet schuldig gemaakt aan enig levensdelict.

Bondtehond


donderdag 29 juni 2017

Uitspraak Passage: 4 maal levenslang opgelegd

Vandaag vond eindelijk, na 10 jaar procerderen op het scherpst van de snede, de uitspraak plaats in het liquidatieproces Passage. Zo'n beetje de hele Nederlandse pers was massaal uitgerukt om verslag te doen. De spanning was om te snijden. Familieleden, relaties, vrienden en kennissen van verdachten, maar ook nabestaanden van slachtoffers en gewoon belangstellenden, echt iedereen was aanwezig. Zowel de rechtszaal als de tribune zaten afgeladen vol. In de rechtszaal zat iedereen hutje mutje naast elkaar en met ingehouden adem luisterden alle aanwezigen naar het vonnis van het Hof.

Zware beveiliging rondom JCS

Ik zal het persbericht van het Hof hieronder publiceren, dan kunt u het zelf lezen.

Onderstaande straffen werden uitgesproken:

Dino Soerel
: Levenslange gevangenisstraf

Jessy Remmers: Levenslange gevangenisstraf

Moppie Rasnabe: Levenslange gevangenisstraf

Siegfried Saez:  Levenslange gevangenisstraf

Pinny Song: 13,5 jaar gevangenisstraf

Nan Paul de B
.: 13,5 jaar gevangenisstraf

Sjaak Burger
: 5,5 jaar gevangenisstraf

Freek Stevens: vrijspraak

Kroongetuigen:
 

Peter la Serpe: 16 jaar gehalveerd naar 8 jaar gevangenisstraf

Fred Ros
: 28 jaar gehalveerd naar 14 jaar gevangenisstraf

<<0>>

(Klik op de afbreelding voor een groter leesbaar formaat)

Pagina 1:Pagina 2:


Pagina 3:


Pagina 4:Factsheet uitspraken Passage:


UPDATE:

Het Gerechtshof heeft de samenvatting van de arresten gepubliceerd
.


Uitspraken


ECLI:NL:GHAMS:2017:2494 - Peter la Serpe
ECLI:NL:GHAMS:2017:2495 - Fred Ros
ECLI:NL:GHAMS:2017:2496 - Dino Soerel
ECLI:NL:GHAMS:2017:2497 - Jessy Remmers
ECLI:NL:GHAMS:2017:2618 - Mohammed Rasnabe
ECLI:NL:GHAMS:2017:2508 - Siegfried Saez
ECLI:NL:GHAMS:2017:2501 - Freek Stevens
ECLI:NL:GHAMS:2017:2504 - Sjaak Burger
ECLI:NL:GHAMS:2017:2509 - Pinny Song
ECLI:NL:GHAMS:2017:2510 - Nan Paul de B.


Hof wijst arrest. Bestaande uit:
Voorzitter: mr. R. Veldhuisen, 
Raadsheren: mr. R.P.P. Hoekstra en mr. R.M. Steinhaus, 

Griffiers: mrs. M. Rasterhoff en A. Binken.<<0>>

Natuurlijk kom ik hier op een later moment nog op terug.


Bondtehond


dinsdag 27 juni 2017

'Ere wie ere toekomt... een feit is een feit'

Nou, dat was nog even een dingetje gisteren. Ben niet gauw boos. Hou ook niet zo van concurrentie. Sterker nog, de misdaadpap is zo groot in Nederland, dat iedereen die daar op enigerlei wijze een vinger in heeft op het gebied van journalistiek een behoorlijk grote keuze heeft om over te schrijven waardoor ik daar eigenlijk niet eens in geloof. Dus wat mij betreft, het interesseert me ook bar weinig dat vaak dezelfde gezichten opduiken op TV om hun licht te laten schijnen over actuele zaken. Dat is hun verdienste, zal ik maar zeggen, door vooral een lange adem te hebben en jarenlang in vaste dienst te zijn bij de bekendere media. Ze schreven artikelen, boeken en gaven acte de présence in talkshows. Echter die bekendere media, waaronder actualiteiten-programma's op TV, lijken daardoor in mijn ogen soms nogal slecht geïnformeerd. Het is dan ook regelmatig gebeurd dat ik me verbaasd afvroeg of hun redacteuren nu zo vastgeroest zitten in hun oude netwerk, dat zij vaak maar weer de hun oude en vertrouwde gezichten uitnodigen om commentaar te geven? Zaterdag was weer even zo'n momentje, de uitzending van Één Vandaag over de naderende D-day van Passage: de uitspraak.


Natuurlijk volg ik als behoorlijk nauw betrokken verslaggever alles wat met het liquidatieproces te maken heeft en hou zeker deze week de media in de gaten als het gaat over de uitspraak die aanstaande donderdag zal plaatsvinden. Vind het dan vooral leuk om die mensen op TV te zien praten die je regelmatig ziet en ook vaak spreekt in de wandelgangen van rechtbanken, met name advocaten en veel journalisten. Het gebeurt maar weinig dat ik me erger of opwind over hetgeen gezegd wordt, want we zijn allemaal individuen en er zijn vaak evenzoveel meningen en standpunten, die ook vaak nog wel verdedigbaar zijn. Echter afgelopen zaterdagavond heb ik wel even zo'n momentje gehad, dat je je echt afvraagt: 'Hoe komen ze daar nu bij, en dat bij Één Vandaag? Heb ik iets gemist, of zo? Of is er iets heel anders aan de hand? Dat moet bijna wel, want zoveel (kennelijke) onwetendheid verwacht je niet van zo'n actualiteitenprogramma. Vooral omdat ik weet dat ook onder journalisten mijn blog nauwlettend wordt gevolgd. Het ging om de volgende uitspraak van presentator Bram de Waal: 'Dit is de misdaadjournalist die de meeste zittingen heeft bijgewoond: Marian Husken'...

Zoals zo vaak zit ik tijdens het TV kijken tegelijkertijd ook nog wat op mijn PC of iPad te surfen en luister ik vaak maar met één oor. Echter nu spitsten mijn oren zich plots en viel ik zowat van mijn stoel van verbazing. Heb ik dit echt goed gehoord? Terugspoelen dan maar. En ja hoor, het wordt toch echt gezegd. (Één Vandaag was gelukkig wel zo handig betreffende uitzending te ondertitelen, dus ik hoef de uitzending hier niet te herhalen, die staat overigens hier.) Zo'n pertinente onwaarheid in een van de door mij meest bekeken actualiteiten-programma's?! Wat zit hier achter? En waarom laat journaliste Marian Husken zich dit zo zeggen, terwijl zij dondersgoed weet hoe de vork echt in de steel zit? Komt het dan niet bij deze bekende misdaadjournaliste, die doorgaans toch van de feitjes is, in haar verstand op om zo'n presentator even te corrigeren? Kennelijk niet. Kennelijk mag in dit geval een feitelijke onwaarheid een eigen leven gaan leiden. Om welke reden dan ook. Maar ik kan iedereen verzekeren dat ik mij nu wel even in mijn eer aangetast voelde. 'Ere wie ere toekomt', zou ik zelf gedacht hebben als ik presentator was. 'Maar daar hebben zowel Husken als De Waal in ieder geval nu dus gewoon schijt aan', was zo'n beetje de eerste gedachte die door me heen schoot toen ik met deze onwaarheid werd geconfronteerd. Daar wordt je dan wel even boos over natuurlijk en wilde er het mijne van weten. Hoe komen die mensen daar nu ineens bij? En nog wel op de valreep van het einde van het proces. Of juist daarom? Je piekert je suf.

Kijk, nu is 10 jaar een proces als Passage volgen heus geen wedstrijdje wie de meeste zittingen bij heeft gewoond, maar het is zeker niet alledaags om zowat alle zittingen van zo'n megaproces van begin tot einde te volgen en dat heeft me zeer zeker soms bloed, zweet en tranen gekost om toch maar vol te blijven houden. Om nog maar te zwijgen over of de kosten wel in verhouding waren met de baten. En ondanks dat het proces vooral in het begin veel stof op deed waaien in de media, zat ik in die 10 jaar heel wat zittingen in mijn ééntje in de rechtszaal mee te pennen. Om daar dan ook nog eens iedere zitting weer ellenlange en zeer gedetailleerde verslagen over schrijven, dat heb ik geen mens me zien nadoen. Er waren echt wel dagen dat ik veel liever in bed bleef liggen, bijvoorbeeld als ik weer eens een verkoudheidje had opgelopen vanwege de zowel in de zomer als de winter loeiende airco's in de rechtszaal. Of dat ik dacht: Heeft het eigenlijk wel zin om zoveel tijd en energie te blijven steken in een proces waarvan veel mensen de uitslag bij voorbaat reeds meenden te kennen? Zelfs nog voor een rechter of raadsheer zich goed en wel heeft uitgesproken over de schuldvraag. Ik vond van wel, en laten we eerlijk wezen, er is zelfs op dit moment, na al die jaren, nog geen enkele journalist of andere Passage-volger, die met zekerheid durft te zeggen wat het Hof nu gaat doen aanstaande donderdag.

Er is ook geen mens die 100 % inzicht heeft gehad in gebeurtenissen die achter de schermen hebben plaatsgevonden van het grootste en meest langdurige proces dat ooit plaatsvond in de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Dus dat het spannend bleef, en trouwens nog blijft tot de laatste minuut aan toe, is wel zeker. Ik heb dan ook dikwijls gedacht: 'men moest eens weten'... Reden te meer om wat dingen op een rijtje te zetten in een boek. Daar was ik al in een vergevorderd stadium mee, maar zoals ik al een keer aangaf in een vorig artikel, bleek paar maanden geleden volgens de uitgever dat het toch onmogelijk was het boek nog vóór de uitspraak in de winkel te krijgen, om laat ik het houden op 'distributie-technische redenen'. Daar deed ik een periode zowat dag en nacht mijn best voor, echter na deze onverwachte mededeling besloten hoofdverdachte Jessy Remmers (in mijn ogen dan, in ogen van Één Vandaag is dat Dino Soerel...) en ik in overleg het werk even neer te leggen en het boek voorlopig maar uit te stellen tot enig moment na de uitspraak.

Een andere uitgever zoeken was geen optie. Niet op z'n minst omdat ik wel zeer tevreden ben over deze uitgever, die ik nog maar eventjes geheim hou, in tegenstelling tot contacten die ik voorheen had met andere uitgevers. Dat vond ik achteraf een slappe hap en ook behoorlijk uitgenast in mijn ogen. Afspraken werden ijskoud genegeerd en dat koste me veel tijd en voorwerk. Teleurgesteld over twee eerder voorgestelde projecten die op niets uitliepen vanwege keuzes die deze uitgever maakte omdat hij geen geduld had, besloot ik een andere uitgever te zoeken. Dat verhaal komt later nog wel eens aan de orde, want dat het bij maar één boek blijft, lijkt me erg sterk gezien de vele informatie die ik in 10 jaar heb verzameld. Want ook de weg er naartoe valt bijna met geen pen te beschrijven. Veel avonturen en werk in de avonduren, zal ik maar zeggen...

Maar goed, toch even terug naar de reden van wat achteraf een bewust feitelijk onjuiste bewering bleek te zijn, dat misdaadjournaliste Marian Husken 'verreweg de meeste zittingen' zou hebben bijgewoond. Ik liet het er namelijk niet bij zitten en ben toch even gaan informeren. Eerst bij Marian Husken, vervolgens bij Bram de Waal zelf. Husken zou naar eigen zeggen wel degelijk hebben verteld dat ik alle zittingen had bijgewoond en Bram de Waal zelf zei, nu komt ie: "met alle respect voor je werk aan Passage en je mooie blog, ik heb het in de reportage over de 'journalist' die de meeste zittingen heeft bijgewoond. Ik beschouw jou als een blogger"... Oooooh, dacht ik, zit dat zoooo? Dus jij maakt zelf onderscheid tussen journalist en blogger, maar het komt niet in je kop op dat ik misschien wel een bloggende journalist ben?! Hahaha!

Of zocht je een excuus om een feitelijke onwaardheid recht te breien, zonder te beseffen dat je me eigenlijk ook nog gewoon, ondanks aardige woorden over 'respect' en mijn 'mooie blog', even tussen neus en lippen door eigenlijk beledigt? Nou dat werd dus het voornoemde dingetje via de DM van Twitter, maar ja, nogmaals: Ik ben niet gauw boos. Althans nooit lang. Het kaas van mijn brood laten eten, past echter niet bij me. Maar ja, laat ik nou zelf vaker en liever over blogger spreken dan over journalist, dus ach ja... Weet je, je kunt ook gewoon ergens boven staan en denken: Is goed met je meneer De Waal. We komen elkaar nog wel tegen en als je intussen wat beter geïnformeerd bent en achter bepaalde feiten bent gekomen, dan praten we verder, en tot die tijd mag jij me gerust blogger blijven noemen. Als we maar wel kunnen afspreken dat je de volgende keer, of ik nou journalist ben of blogger, ere geeft aan wie ere toekomt. Afgesproken?

In Nederland is journalistiek nou overigens ook weer niet een vak waar je speciaal een universitaire- of journalistieke opleiding voor dient te hebben genoten voordat je überhaupt artikelen kan en mag schrijven. In wezen kan iedereen (freelance-)journalist worden (zagen we met Martin Kok -RIP-) en voor zover dat door Kok al niet duidelijk werd, had ik dat zelf al bewezen. Sterker nog, ik weet uit hun eigen mond dat mijn verslagen volop werden gelezen door de meest vooraanstaande misdaadjournalisten van Nederland. Noem ze maar op. Velen van hen vertelden me dat persoonlijk in gesprekjes die ik met hen had, meestal in de rechtbank(en). Heb meerdere uitnodigingen tot samenwerking mogen ontvangen en ook evenzoveel afgeslagen. Niet om het een of het ander, maar ik wist in het diepste geheim toen al dat er mogelijk een samenwerking of medewerking aan mijn boek met een van de meest intrigerende verdachten van Nederland aan zat te komen: die met vermeend hitman nr. 1 van de Nederlandse onderwereld: Jessy Remmers. Dus ja, hoe interessant een aanbod of verzoek ook was, ik denk niet dat er ook maar één misdaadjournalist in Nederland rondloopt die zo'n kans zou laten schieten. Je kunt dat dan beter niet weggooien door kort daarvoor reeds een andere samenwerkingsverband aan te gaan. Hoewel me dat ook wel aan het hart ging, omdat daar ongetwijfeld ook iets moois uit voortgekomen zou zijn. Deze personen weet zelf wel dat ik hem bedoel, maar zal discreet blijven en hoop dat hij nu inziet dat het geen onwil was, maar een heel andere reden had die ik destijds nog even in het midden moest laten...

Het wordt zoals gezegd dus nog spannend donderdag hoe de ballen zullen rollen. Uiteraard is het vonnis reeds geschreven en zal het donderdag een drukte van belang zijn in het JCS. Volle bak naar verwachting wel. We gaan het zien.

Tot donderdag!

Bondtehond


donderdag 15 juni 2017

Hof sluit Passage-onderzoek officieel af en maakt datum uitspraak bekend

Zou eigenlijk niet naar het (JCS) Justitieel Complex Schiphol gaan vandaag, omdat de voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen aangaf dat het vandaag waarschijnlijk een zeer korte zitting zou worden. Echter er was een ontwikkeling waardoor je toch weer getriggerd wordt even te gaan horen of dit toch nog van enige invloed zou kunnen zijn op de voortgang van het Passage-proces. In deze eindfase zou je zomaar weer een aanhouding kunnen krijgen, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Het OM heeft op de valreep nog stukken, o.a. de verklaringen van Vandros-verdachte Willem Holleeder, waarvan het OM vindt dat deze relevant zijn voor Passage, toegevoegd aan het toch al gigantische Passage-dossier en ondervond niet al teveel protest van de verdediging. Het Hof besloot na een kort beraad de stukken aan het dossier toe te voegen.

(klik voor groter)

Mr. Nico Meijering, de advocaat van Dino Soerel, gaf aan dat de verdediging de verklaringen van Holleeder die eerder onder embargo lagen, dat kortgeleden is beëindigd, heeft kunnen lezen en ziet deze als ontlastend voor zijn client. In de verklaringen van Holleeder wordt nl. niet door hem verklaard over de door het OM vermeende driemanschap (Holleeder, Hillis, Soerel) en ook Sandra den Hartog verklaart niets over Soerel in verband met het geld dat door Den Hartog zou zijn betaald aan Stanley Hillis in Liechtenstein om vermeende dreiging af te kopen door 'Sreten 'Joca' Jocic. Nergens wordt Soerel genoemd als mogelijk betrokkene, waardoor de verdediging geen reden ziet om een en ander aan te vechten. Dino Soerel zelf, die als enige verdachte aanwezig was, had verder ook niets toe te voegen aan hetgeen zijn advocaat zei.

Klein dingetje: het OM wil niet dat de verklaringen ter beschikking zouden komen, volgens het zogenaamde recht van kopie, van de verdediging, anders dan de advocaten van Holleeder zelf natuurlijk. Dit om eventueel 'lekken' tegen te gaan. Eerder zijn er toch verklaringen naar de media gelekt, onder meer naar de misdaadsite Vlinderscrime, van wijlen Martin Kok (RIP), die ze meteen online zette. Of dat nu door advocaten, een van de verdachten of eventueel andere bij Passage betrokken personen die beschikking hadden over de stukken, is nooit echt opgehelderd. Desalniettemin zag advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus reden om op grond van art. 32 Sv. in combinatie met Art. 7 (verstrekking afschriften processtukken) de verklaringen niet in brede kring te verstrekken. Dit mede om te voorkomen dat toekomstige getuigen in het Vandros-proces mogelijk zouden kunnen worden beïnvloed als bekend zou worden wat Holleeder heeft verklaard over de feiten, zoals die volgens hemzelf zouden liggen.

Het OM zei dat alles wat met Holleeder te maken heeft grote aandacht heeft, 'men lekt en dat moet voorkomen worden' en 'dat kan voorkomen worden door geen afschriften te verstrekken'. Alleen in geval van kroongetuige La Serpe gaf diens raadsman Mr. Jan Peter van Schaik aan dat La Serpe nog geen kennis heeft kunnen nemen van de stukken en dat men alleen in zijn geval bereid is de vordering de stukken niet te verstrekken in te trekken, mocht dat tot complicaties leiden. De andere raadslieden gingen expliciet akkoord. Mr. Robert Malewicz, één van de advocaten van Jessy Remmers, gaf aan dat de relevantie in de zaak van Remmers ontbreekt en daarom geen reden te zien bezwaar te maken tegen voeging van de stukken.

De verdediging van Soerel kreeg tot slot nog gelegenheid te reageren. Mr, Meijering verzocht de stukken die op 22 mei jl. zijn verstrekt, oa. de verklaringen van de zussen Sonja en Astrid Holleeder en Sandra Den Hartog en de verklaringen van Willem Holleeder, toe te voegen aan het Passage- dossier. De verklaringen zijn strafrechtelijk van belang, want ze gaan ver terug in de tijd, vanaf midden jaren '90, en de rode draad in de vervolging van zijn client is de vermeende driemanschap waar client deel van uit zou hebben gemaakt volgens het OM, aldus Meijering. Niet alleen in het dossier, maar ook bij requisitoir is het uitvoerig aan bod gekomen. Mede ter voorkoming van vertraging van de procesgang ziet de verdediging mede af van debat (en) over het recht op kopie en gaat de verdediging akkoord met enkel inzage in de stukken van Holleeder, 'Hoewel we dat wel heel erg vervelend vinden, maar het is even niet anders', aldus Meijering.

In de zeer uitgebreide verklaring van Holleeder, die de reeds verstrekte stukken compleet maakt, wordt volgens Meijering geen moment gesproken over de rode draad in de vervolging van zijn client, de vermeende driemanschap waar Soerel volgens het OM deel van zou hebben uitgemaakt. Dit terwijl hij wel verklaart over andere personen waarmee hij in het verleden intensief crimineel zakelijk contact zou hebben onderhouden. Genoemd worden o.a. Endstra, Mieremet, Klepper, Hillis en Van Hout en het ging om ettelijke miljoenen, echter Holleeder verklaarde, reeds bij de rechter-commissaris in de zaak Vandros, nimmer dergelijke zakelijke band met client Soerel te hebben gehad. Verder verwijst Meijering naar de verklaringen van Astrid Holleeder en de andere dames, waarin nimmer de naam van Soerel voorkomt, als het gaat om het vermeend driemanschap en criminele zaken waarover verklaard wordt.

Meijering: Voorts is van belang dat Holleeder de verklaringen van Mieremet en Ferry de Kok tegenspreekt, voor zover het betreft vermeende betrokkemheid van client Soerel bij de vermeende 11 miljoen gulden, betaald door Sandra den Hartog, na de dood van Klepper aan Mieremet Hillis, Jocic en Holleeder. Holleeder bevestigd dergelijke betaling wel, maar verklaart daarbij totaal niet over Soerel in dit verband. Het zou volgens de verdediging geen debat hebben mogen opleveren of de verklaringen strafrechtelijk van belang zijn, sterker nog, de verdediging is andermaal verontwaardigd dat het OM zegt dat het OM de verklaringen als niet relevant heeft beoordeeld.

Tot slot over de verklaringen van de dames Holleeder en Den Hartog, die zoals bepleit bij pleidooi ontlastend hebben verklaard over zijn client. De verklaring van Sandra den Hartog over de poging tot liquidatie van Ronald van Essen is van belang omdat Fred Ros leugenachtig tracht Soerel bij die poging tot liquidatie te betrekken die gepleegd is op Van Essen. Uit de verklaringen van Van Essen zelf blijkt totaal niets over betrokkenheid van client Soerel en overigens ook van Hillis bij die aanslag. Van Essen heeft de namen van Soerel en Hillis ook helemaal niet genoemd in zijn gesprekken met Ros, die hij wel bevestigt te hebben gehad met Ros. Van groot belang is dat Den Hartog geen ondersteuning biedt voor hetgeen Ros verklaart.Integendeel, zij noemt nu juist alleen de namen Mieremet, Klepper, Endstra en Holleeder in verband met de opdracht om Van Essen te vermoorden of de mislukte aanslag op Van Essen. Meijering met enig cynisme in zijn stem: 'noem het maar mislukt... want de man is natuurlijk wel invalide geworden'.

Getuige Astrid Holleeder is ingegaan op contacten van haar broer, maar komt daarbij niet op de naam Soerel. Integendeel, juist wel op andere namen als het gaat om het criminele groepje rondom Endstra en haar broer Willem. Zij noemt Endstra, Mieremet, Klepper en Hillis, maar noemt in dat verband geheel niet de naam van Soerel. Daar waar de verklaringen van Holleeder die van Astrid Holleeder ondersteunen, geldt dat vanzelfsprekend ook andersom.

Meijering kwam met een statement: Voorzitter, het woord ontlastend dient zich niet alleen te beperken tot: 'Hij heeft het niet gedaan', maar moet juist veel breder worden gezien. In die zin denkt de verdediging dat het feit dat client Soerel niet genoemd wordt in deze verklaringen, ontlastend werkt. Meijering: 'Dank u voor uw aandacht'.

De voorzitter merkte op: Ja... u geeft een duiding over de verklaring van Holleeder zelf. U zegt: 'Mij valt op', dat zegt u in een reactie eigenlijk op wat u bij het OM heeft beluisterd over het driemanschap waarvan uw client toen deel uit zou maken, dan zegt u van: 'Nou ja, als we al die verklaring van Holleeder bestuderen, valt op dat de naam van client niet wordt genoemd' en u zegt dan wie er allemaal wel worden genoemd.
Meijering: Ja.
Voorzitter: Toen u dat zo op een rij zette, viel mij op dat al die personen dood zijn,
Meijering: Daar wordt je niet blij van...
Voorzitter: Nee, ik spreek het maar met zoveel woorden uit.

Hierna ging het Hof in kort beraad. Na deze pauze besloot het Hof de stukken toe te voegen aan het dossier. Daar is geen debat over. Die worden nu dus geacht deel uit te maken van het dossier. Als ze van belang zijn voor het dossier, omdat ze belastend of ontlastend zijn, en dat zijn ze voor Soerel, dus in die zaak worden ze toegevoegd. In de zaken waarin betoogt is dat ze niet relevant zijn niet. Mr. Nico Meijering heeft de gelegenheid genomen om de relevantie van de stukken te onderstrepen, dus als het OM dat wil, kan het nog reageren op de woorden van Meijering

Advocaat-generaal Mr. Cynthia de Jong zei over de opmerking van de verdediging van Soerel, dat de stukken door hen als ontslastend voor Soerel worden gezien, dat het logisch is dat Holleeder 'wegblijft bij Soerel en de driemanschap', omdat het verwijt tegen Holleeder is dat er onder meer levensdelicten zouden zijn gepleegd uit naam van dat vermeende driemanschap. Het OM ziet dat niet als ontlastend, maar als een verdachte die probeert ook zijn eigen straatje schoon te vegen.
AG De Jong: Zo zien wij de verklaringen, Daar blijven we bij. We zijn er in het requisitoir uitgebreid op in gegaan, we zullen dat niet herhalen, maar dat is de kern wat ons betreft.

Voorzitter: Wilt u daar nog op reageren, meneer Meijering?
Meijering: Nou ja, we zijn in zoverre verrast omdat we tevoren e-mailwisseling hebben gehad en het Openbaar Ministerie volledig bekend was met wat ik vandaag heb voorgedragen aan punten die wij zagen in die verklaringen en het Openbaar Ministerie nu heeft laten weten dat het OM verder geen opmerkingen meer had naar aanleiding van de punten die de verdediging van te voren ten behoeve van de voortgang had ingebracht. Dus in die zin wel verrast dat het OM de verklaringen van Holleeder ziet als het wegblijven, het wegblijven dus van iets wat wel anders zou zijn, van de vermeende gezamelijkheid met Soerel en dat hier sprake zou zijn van het schoonvegen van het eigen straatje... Ja, dat zien wij toch anders. Sterker nog, daar waar het OM heeft gezegd dat de verklaringen van Holleeder in lijn zijn met eerdere verklaringen, nou, dan denken wij dat het OM daar nog een wat dossier op na zou moeten slaan. Omdat we nou juist hebben gezien dat de heer Holleeder aanzienlijk anders heeft verklaard, dan in de verklaringen in Kolbak. Als we het bv. alleen al hebben over het investeren bij meneer Endstra. Maar los daarvan heeft hij ook andere personen genoemd , waarvan hij nu juist níet is weggebleven, die personen heb ik al genoemd, dus wat dat betreft persisteer ik graag bij datgeen wat ik vanmorgen al heb gezegd.

Soerel kreeg nog gelegenheid voor een laatste woord, maar daar maakte hij geen gebruik van.
Soerel: Ik heb er eigenlijk niet meer aan toe te voegen.
Voorzitter: Alles is al gezegd?
Soerel: Alles is al gezegd...

Voorzitter mr. Ruud Veldhuisen: Nou, dan is het moment van sluiting van het onderzoek nabij. Strafvordering zit vol rituelen en bij de sluiting van een onderzoek ook. Normaal is dat een klap van een hamer van nou, het onderzoek is gesloten na lange tijd procederen, in ieder geval in Hoger beroep. Ik geloof dat ik er bij gelegenheid van de repliek al bij stil heb gestaan en lof heb toegezwaaid naar de procesdeelnemers en de manier waarop ze vorm en inhoud hebben gegeven aan hun taak, dus dat doe ik niet nog een keer. Ik kijk wel over de schouders heen en richt me ook wel tot Husken, Belleman en Bondtehond, of is het De Bondt, ik weet het nog steeds niet helemaal goed, maar het is me ook niet ontgaan dat u weer en wind heeft getrotseerd en al die maanden, al die jaren om hier steeds weer te zitten, dus dat hardop zeggen is ook wat waard.
<0>
(Bij deze dank ik ook het Hof voor deze aardige woorden. Leuk om te horen dat e.e.a gewaardeerd wordt. Zeker om dat te horen van rechters in de Rechtbank en raadsheren van het Hof is dat een eer. By the way: Overigens is Bondtehond de naam van mijn weblog, maar De Bondt m'n echte naam. Een woordspeling dus eigenlijk, gekozen om twee redenen: goede jeugdvrienden gaven mij deze bijnaam voor de grap en toen ik vele jaren later over rechtszaken ging schrijven, onder meer over bekende namen in het misdaadmilieu, vond ik deze naam wel leuk passen. Vermeende misdadigers zijn door hun verschijning in de media namelijk al gauw 'zo bekend als de bonte hond'...
<0>
Voorzitter mr. Ruud Veldhuisen tot slot: Dan sluit ik nu het onderzoek. Alles is gezegd, 29 juni aanstaande zal er uitspraak zijn in dit gebouw, om 10 uur 's ochtends. Als u (verdachten) daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u dat aangeven. We sluiten de zitting.

Het Hof staat voor de zeer moeilijke en zware taak om na meer dan 10 jaar procederen in het liquidatieproces Passage een afgewogen en wijs besluit te nemen. Ik wens het Hof dan ook veel kracht en wijsheid toe. Over een ongetwijfeld spannende 14 dagen voor alle betrokkenen komt dus eindelijk de uitspraak in zicht na meer dan 10 jaar intensief procederen in het Passage-proces: Op 29 juni om 10 uur in het JCS

Bondtehond
zaterdag 22 april 2017

Alle verdachten Passage-proces doen laatste woord voor Hof

Eindelijk is dan bijna het einde in zicht van het reeds 10 jaar durende liquidatieproces Passage. Volgens een strak schema konden alle verdachten en de beide kroongetuigen, die tevens worden verdacht van meerdere strafbare feiten, gisteren hun laatste woord doen voor het Hof in het JCS op Schiphol. Wel even speciaal zo'n slotdag, vandaar dat er ook weer een aantal journalisten op deze zitting waren afgekomen. Ook waren er weer eens een aantal familieleden en vrienden van verdachten aanwezig op de publieke tribune. Lees hieronder mijn Twitterverslag.

(klik voor groter)

De meeste verdachten hielden het kort, waaronder Sjaak Burger die kortgeleden is geopereeerd aan zijn keel, waardoor hij op dit moment niet in staat was om zelf te spreken, aldus zijn advocaat. Een aantal keer werden verdachten emotioneel en zelfs Fred Ros hoorden we even snotteren toen hij het had over zijn familie, dat hij die nooit meer zou zien. 'Maar ze weten wel dat ik leef'... La Serpe was niet aanwezig en liet zijn laatste woord voorlezen door zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik. De hoofdverdachten Jessy Remmers en Dino Soerel waren 's middags het langst aan het woord. Ieder ongeveer twee uur. Jessy had een vrij langere tekst voorbereid, ongeveer 4 uur spreektijd, echter hij moest zijn laatste woord van het Hof beperken tot maximaal 2 uur spreektijd en had dus veel tekst geschrapt. Soerel sloot de dag af met zijn laatste woord.Jessy Remmers vertelde het Hof in zijn laatste woord dat er gewerkt wordt aan een boek waarin hij zijn visie naar voren brengt en ook onthullingen doet die niet eerder ter sprake zijn geweest in de afgelopen 10 jaar. Althans niet op openbare zittingen, maar (gedeeltelijk) wel achter gesloten deuren. Hij vindt echter dat bepaalde zaken wel bekend moet worden bij de Nederlandse bevolking. Er zijn dingen die het OM onbesproken heeft willen houden, waar Jessy wel over wilde vertellen tijdens openbare zittingen. Denk daarbij onder meer aan CIE-gerelateerde perikelen. Echter regelmatig werd hem door de officieren van justitie van het Openbaar Ministerie belet daar in het openbaar over te spreken. Dat heeft volgens Jessy bijgedragen aan een verkeerd beeld dat over hem is ontstaan.

Remmers is sowieso van mening dat er een 'Pontius Pilatus-effect' is gecreëerd door de media omdat men herhaaldelijk heeft bericht hoe schuldig de verdachten zouden zijn en men daarin vooral het OM volgde, waarmee dus het effect is bereikt dat 'het volk' overtuigd is geraakt van zijn schuld en wil dat hij veroordeeld wordt. De rechters durfden hem in elk geval al niet vrij te spreken, ondanks het ontbreken van deugdelijk en overtuigend bewijs, aldus Remmers.

Even leverde een mededeling in zijn tekst een grappig momentje op. In zijn laatste woord vertelde Jessy dat hij tijdens zijn detentie 'even had gegoogled' om een bepaalde locatie na te trekken die niet zou kloppen in het requisitoir van het OM. Hij had in huis van bewaring Krimpen a/d IJssel namelijk tijdelijk de beschikking over een naar binnen gesmokkelde dongel waarmee hij toegang had tot het internet. De voorzitter merkte glimlachend op: 'Met de Passage-dongel?' Daarop schoten de andere raadsheren en sommige aanwezigen wel even in de lach. Die dongel is overigens op een gegeven moment tijdens een cel-inspectie aangetroffen en in beslag genomen.


Het bleek dat Jessy mensen die in die periode via zijn website www.unipax.nl (die overigens nu offline lijkt te zijn) contact op namen met zijn stichting ook echt persoonlijk te woord heeft gestaan om hen desgevraagd van advies te voorzien. Deze mensen dachten, aldus Jessy, dat zij contact hadden met een medewerker van Stichting Unipax, maar dat was dus Remmers zelf die hun e-mailtjes beantwoordde.

Over het boek kan ik nu wel zeggen dat er ook met mij meermaals contact is geweest via e-mail en de chat van Facebook. Aanvankelijk begon dat met de vraag van "een kennis" van Jessy die vroeg of ik wat aandacht wilde besteden aan zijn tijdens detentie geschreven boeken 'Beyond the Truth of Life' - Part I en Part II.


Gaandeweg het contact onstond het idee om in samenwerking met Jessy een boek over hem als 'vermeend hitman nr.1 van de onderwereld' te schrijven. Remmers gaf al tijdens één van onze eerste e-mailtjes aan dat hij had gehoord dat ik aan een boek werkte en bood toen aan dat hij me daarmee wel zou willen (en kunnen) helpen. Uiteraard vond ik dat zeer interessant. Zeker als je beseft dat Jessy zich die eerste jaren van het Passage-proces vooral beriep op zijn zwijgrecht. Hij vind het echter wel belangrijk dat er een waarheidsgetrouw beeld over hem naar buiten komt.

Belangrijke en voor mij ook doorslaggevende quote uit dat eerste e-mailtje van Jessy was: 'Er hoeft voor mij helemaal niet zo zeer geschreven te worden dat ik een zeer moreel correcte persoon ben, maar liever wel de waarheid dan al die verschrikkelijke (vaak aantoonbare) leugens (zonder enige vorm van deugdelijk bewijs) zoals veel verslaggevers het in de media introduceren'...

Ik besloot mede daarom en voor zover mogelijk verder in overleg te gaan met Jessy over de eventuele mogelijkheid om op korte termijn dus een spraakmakend boek te schrijven. Daar ben ik dus al een tijd mee bezig en heb daartoe afgelopen half jaar reeds vergevorderde gesprekken gevoerd met een grote bekende uitgever. Wel verzocht ik Jessy het plan nog maar beter even stil te houden omdat de termijn waarop het boek uitgegeven zou kunnen worden nog moeilijk was/is vast te stellen. Liever eerst wat meer zekerheid, alvorens er al tijdens Passage ruchtbaarheid aan te geven. Om allerlei praktische redenen zag/ziet de uitgever geen mogelijkheid het nog voor het einde van het proces te drukken en in de winkel te krijgen. En dat is nog afgezien van het feit dat een boek ook echt een lekker leesbaar en dus goed geschreven zal moeten worden. Kwa onthullingen en ook vele wetenswaardigheden die het voorstellingsvermogen van de gemiddelde lezer te boven zullen gaan, zit het in elk geval wel goed. Maar er moet nog veel gebeuren.

Gelukkig was de periode waarin wij contact hadden lang genoeg om veel informatie uit te wisselen en vormt het wegvallen van ons contact verder geen belemmering meer. U zult begrijpen dat er in het boek geen namen zullen worden gepubliceerd die niet al op enigerlei wijze ooit ter sprake zijn geweest, hetzij op openbare zittingen, hetzij achter gesloten deuren, of in Jessy's manuscript 'Exposé'*, dus de onderwereld kan sowieso opgelucht adem blijven halen. Waar dat (onder meer) om veiligheidsredenen echt niet kon, heeft Jessy wijselijk gezwegen en bleef hij net als voor de Rechtbank en het Hof zijn codes en principes trouw. Over die principes merkte hij tijdens het voordragen van zijn laatste woord nog op dat het OM tijdens het requisitoir heeft gezegd dat men Jessy's (altruïstische) principes raar vindt. 'Maar dat is vooral omdat men dat maar moeilijk vindt om te geloven', merkte Remmers op. In de periode dat wij contact hadden, heeft hij mij wel degelijk op overtuigende wijze kunnen aantonen dat zijn altruïstische principes en denkwijze te maken hebben met een schokkende gebeurtenis, die in het boek zeker aan de orde zal komen.

(*Exposé is een geschrift van bijna 400 pagina's van Jessy's hand, geschreven in zijn Marokkaanse cel op verzoek van zijn toenmalige advocaat Mr. Gerard Hamer (RIP) om zijn advocaten van Cleerdin en Hamer te informeren over wat er volgens Jessy daadwerkelijk zou zijn gebeurd in de periode waarover Peter la Serpe loog, volgens Jessy. Daarvan zijn reeds één keer gedeeltelijke en gekuisde teksten aan journalisten van Vrij Nederland verstrekt. De respons die hij daarop kreeg viel Jessy nogal tegen, waarna hij besloot niet meer het volledige ongekuisde Exposé beschikbaar te stellen aan diezelfde en/of mogelijk ook nog aan andere journalisten.)   

<<0>>

Hieronder enkele artikelen van aanwezige journalisten over deze laatste zittingsdag. Nou ja, er komt zoals het er nu naar uitziet nog één zitting op 15 juni waarop het Hof het Passage-onderzoek officieel zal afsluiten. Tenzij er nog onderzoek nodig zou zijn. Maar afgaande op wat voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen zei, dat men de verdachten aanraadde niet te komen, kun je er wel vanuit gaan dat het enkel bij die afsluiting van het Passage-onderzoek zal blijven. Niet de moeite waard om daar helemaal voor naar de extra beveiligde rechtbank in het JCS op Schiphol te worden getransporteerd.

Het Parool

Crimesite

Trouw

Misdaadjournalist

Volkskrant 

De uitspraak wordt naar verwachting eind juni verwacht. Zelf heb ik vaak gedacht dat men vlak voor het zomerreces in 2017 uitspraak zou doen. Daar zat ik niet ver naast. Het wordt nog spannend. Daar ben ik natuurlijk bij.

Bondtehond