dinsdag 8 december 2009

'Zij zijn de liquidators. Ze werken de losse eindjes weg'

De derde telecompresenatie van het OM zag er weer gelikt uit. De 87 pagina's van de Powerpoint-presentatie lieten zien hoe de gebruikte telefoons en semafoons zich verplaatsten op de kaart van Nederland. Per dia zag je naast de kaart de laatste 4 cijfers van de telefoon- en semafoon-nummers en het tijdstip waarop ermee was gebeld en waarheen. Op de kaart waren de zendmasten aangegeven die steeds aangestraald werden door betreffende telefoon. Het OM en de rechtbank hadden afgesproken stellingen en/of bevindingen niet te noemen om zo'n onbeïnvloed mogelijk beeld te scheppen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars complimenteerde het OM na afloop met de wijze waarop deze de presentatie hadden voorgedragen. Hoe de gegevens geïnterpreteerd worden zal later blijken, maar je hoeft geen professor te zijn om bepaalde bewegingen als verdacht te kunnen bestempelen. Zeker als de op de avond van de liquidatie gebruikte toestellen in bezit zijn van bepaalde personen op bepaalde plaatsen. Of het OM dat echter kan bewijzen, zullen we later pas weten. Een aantal verschillend gekleurde cirkels, behorende bij de verschillende toestellen, verdwenen rond het tijdstip van de liquidatie in de nacht van 8 op 9 Mei 1993 iig even van de Powerpoint-kaart en waren de telefoons op dat moment dus buiten bereik van de Nederlandse zendmasten.


Mr. Paul Waarts vroeg de rechtbank namens zijn client Jesse Remmers of deze in de gelegenheid gesteld kan worden op zijn laptop een eigen Powerpoint-presentatie te maken: Het is gemaakt met Powerpoint, een op zich vrij onschuldig programmaatje, overigens met alle respect voor het OM voor deze presentatie, maar mischien kan Jesse dat in zijn cel krijgen in de EBI, dan maakt hij zelf zo'n presentatie op zijn laptop.
Het OM maakte hiertegen geen bezwaar, maar heeft daar volgens hen geen invloed op. Dat is iets waar de leiding van de EBI in Vught over gaat, aldus officier van justitie Betty Wind.
Jesse Remmers wilde zelf ook wat vragen: Wat ik mevrouw de officier heb horen zeggen. Door de bebouwing is de actieradius of bereik beperkt. Is dat ook afhankelijk van hoe hoog de zendmast is geplaatst?
Ovj Wind: Tja.....uh.....(er viel een stilte)
Jesse doorbrak deze: Het is vrij eenvoudig. Ik weet wel wat het antwoord is. Het lijkt me logisch dat bebouwing radiogolven kunnen opvangen. Zijn er hogere gebouwen die de radiogolven opgevangen kunnen hebben?
Ovj Wind: Ik begrijp uw vraag, maar daar zal ik het met de telecom-experts over moeten hebben, en uw vraag aan hen voorleggen. Ik vraag u de vragen op schrift te stellen dan kunnen wij deze uitzetten. Dhr Rijnders van KPN kan deze vragen wel beantwoorden.
Een van de rechters had daarna een vraag een Moppie Rasnabe: Ik wil u een vraag stellen. Wilt u hierop reageren? Er was veel paars in beeld te zien, zal ik maar zo zeggen.... (paars was Moppie's kleur in de presentatie)
Moppie reageerde. Hij klonk boos: De politie moet 100% geweten hebben dat ik thuis was. Bij het IRT-onderzoek is er getapt. Die tapgesprekken zijn zogenaamd vernietigd. Als ze niet vernietigd hadden, had ik hier nu niet gezeten, want daarop is te horen dat ik gewoon op de Maisstraat was. Verder beroep ik mij op mijn zwijgrecht
Rechter: Maar u zou kunnen reageren op de stellingen van het OM.
Voor Moppie wat kon zeggen, viel Mr. Jan Hein Kuijpers zijn cliënt bij: Ik heb hem geadviseerd te zwijgen. Het is 16 jaar geleden. Om op stellingen en aannamen in te gaan zo lang na dato raad ik mijnheer Rasnabe af.
De rechter hield aan: U vertelde Verkaart niet te kennen?
Moppie luisterde naar zijn raadsman.
Moppie: Ik beroep mij verder op mijn zwijgrecht.

Na de koffiepauze kwam Peter La Serpe weer getuigen in de rechtszaal. Met zijn raadsman Mr Jan Peter van Schaik zat hij in het gepantserde en voor publiek afgedekte getuigenhokje.
Hier volgt een samenvatting van het getuigenverhoor.
Voorzitter Lauwaars: Het leek ons beter dat u niet aanwezig was bij de telecom-presentatie. U bent hier als getuige in de zaak 'Cobra'. Legt u de belofte af?
La Serpe: Dat beloof ik.
Lauwaars: U heeft al verklaard. Er zijn nog losse brokstukken. Wat herinnert u zich nog van deze zaak? Op het Wolvenplein is er over deze zaak gesproken. Ik ga daar niet meer over vragen hoe dat heeft plaatsgevonden, maar wat heeft u dan van Remmers gehoord?
La Serpe: Het is moeilijk onderscheid te maken tussen wat ik van Jesse heb gehoord en wat ik naderhand uit het dossier heb gelezen. Hij is niet de schutter geweest. Het waren negers. Ze zijn in het Hilton geweest. Moppie, Jesse en Verkaart.
Lauwaars: Hij heeft dus niet geschoten?
La serpe: Nee, hij heeft het georganiseerd, voor Henk Rommy. Zij waren de uitvoerders, Moppie en Jesse.
Lauwaars: Hij heeft dat specifiek zo benoemd?
La Serpe: Het was tegelijk.
Lauwaars: En Rasnabe?
La Serpe: Samen met Jesse waren ze uitvoerders.
Lauwaars: Kunt u dat beschrijven? Wat is uitvoerder?
La Serpe: Zij zijn de liquidators. Ze werken de losse eindjes weg.
Lauwaars: Liquidaties uivoeren dus?
La Serpe: Ja, ze deden dat voor Henk Rommy.
Lauwaars: Hoe zat dat met Antwerpen?
La Serpe: Jesse en Lesley Verkaart zaten naast me in het Wolvenplein. Ze zijn naar Antwerpen gereden. Daar zijn Shamel en de Witte doodgeschoten. De Witte was 'Collateral damage'.
Lauwaars: U heeft ook in het dossier gelezen van Jesse. U zegt steeds, Jesse vertelde mij ?
La Serpe: Ja, ik begon te zeggen dat wat ik heb gelezen ook met Jesse is besproken.

Lauwaars: En de rol van Rasnabe?
Ik kan mij geen moment herinneren dat Jesse mij vertelde dat Moppie erbij was. Mischien stond het in het dossier.
Lauwaars: U zegt, het staat me bij?
La Serpe: Ik heb de stellige overtuiging dat Moppie erbij was.
Lauwaars: U zegt ook ergens dat Stevens erbij was?
La Serpe: Dat weet ik niet precies.
Lauwaars: U zegt: ze spraken af in het Hilton. Had dat een reden?
La Serpe: Als Jesse en Moppie afspreken, is dat alleen bij het Okura of het Hilton. Dat is dan 'upstand'. Dan horen ze erbij. Dat vinden ze belangrijk.

Lauwaars: Wat was de beloning?
La Serpe: 150.000 gulden. Er staat me bij dat Jesse 65.000 opmaakte aan een maandje Okura in die tijd. Weet niet meer zeker of het bij die zaak was.
Lauwaars: Moest daar nog wat van naar Saez en Rampenburg?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Lauwaars: Dus u zegt dat Rasnabe medeorganisator was?
La Serpe: Ja.

Een van de vrouwelijke rechters nam het over van Lauwaars.
Rechter: U zat in Utrecht. Sprak u Verkaart ook wel alleen?
La Serpe: Nee, nooit.
Rechter: Weet u zijn aandeel?
La Serpe: Hij reed Jesse.
Rechter: Verkaart, was die ook bij het Hilton?
La Serpe: Ja, volgens mij wel.
Rechter: U heeft gezegd dat Verkaart erbij was voor het geven van informatie.
La Serpe: Als ik dat toen gezegd heb, zal dat wel.
Rechter: Die negers, kent u die ook?
La Serpe: Ja nu wel, maar toen niet.
Rechter: Hoeveel ontmoetingen waren er in het Hilton?
La Serpe: Eén.
Rechter: Wat weet u van het telefoongebruik?
La Serpe: Niks.
Rechter: U weet daar niets over te vertellen?
La Serpe: Ik weet het wel, maar dat is omdat ik het in het dossier heb doorgenomen.
Rechter: Het is niet omdat u de telefoonbevindingen hebt doorgenomen?
La Serpe: Nee, dat ging niet zo. Het waren losse gesprekken.

Officier van Justitie: Weet u nog hoe hij (Jesse) aan dat dossier kwam?
La Serpe: Nee, ik denk van Gerard Hamer.
Ovj: Zou dat van Lesley Verkaart geweest kunnen zijn?
La Serpe: Zou kunnen.
Ovj: U heeft in een verklaring gezegd, dat Jesse heeft gezegd als Lesley Verkaart zijn mond opendoet hij erbij zou zijn.
La Serpe: Dat weet ik niet. Als ik dat gezegd heb...
Ovj: Weet Lesley van de zaak?
La Serpe: Ik weet niet of Lesley van de hoed en de rand wist.
Ovj: Lesley zou info hebben verstrekt?
La Serpe: Ik neem aan van wel.
Ovj: Zou Lesley in Antwerpen hebben gewoond?
La Serpe: Weet ik niet.
Ovj: Wie regelde de wapens?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Ovj: Die negers, hadden zij de wapens geregeld?
La Serpe: Dat weet ik niet....

Hierna kwamen Mr. Paul Waarts en Mr Jan Hein Kuijpers aan de beurt La Serpe te ondervragen.
Later deze week een samenvatting van deze ondervragingen.

Door Bondtehond

maandag 7 december 2009

'Die schiet je gewoon voor je pot en dan kucht ie erbij'

De grote vraag die vandaag speelde in het grote liquidatieproces was wat er nou precies gebeurd is in de periode vlak voor en vlak na 8 Mei 1993, de dag waarop de liquidatie op Henie Shamel en diens vriendin Anne de Witte in Antwerpen plaatsvond. Van de verdachten Siegfried Saez, Jesse Remmers en Mohammed 'Moppie' Rasnabe moest men het vandaag kwa spraakzaamheid weer niet hebben. Deze beriepen zich grotendeels op hun zwijgrecht. Dit tot ongenoegen van de rechtbank. De rechters lieten dat vandaag een aantal malen duidelijk merken. Steeds benadrukten de rechters dat de verdachten niet verplicht zijn te antwoorden, echter het zou nou wel es handiger zijn als de verdachten dat toch zouden doen. Als zij zoals zij meerdere keren beweerden niets met de liquidatie te maken hebben, zouden zij op zijn minst kunnen reageren op sommige toch vrij sterke aanwijzingen en vertellen hoe het volgens hen dan wel zit. Het was vergeefse moeite. De verdachten bleven op enkele momenten na zwijgen.


Na het oplezen van de beschuldigingen waarbij rechtbankvoorzitter Lauwaars opmerkte dat Cobra om verschillende reden een ingewikkeld dossier vormt, oa omdat het dossier is overgedragen door de Belgische aan de Utrechtse politie. Daar het een dossier betreft rond problemen met Henk Orlando Rommy, is het vanwege diens woonplaats verhuist naar Utrecht. Voor het gemak sprak Lauwaars van Cobra-oud en Cobra-nieuw. Er is ook een misverstand ontstaan doordat een relaas is toegevoegd aan ' Passage' uit het onderzoek 'Partanon' uit 1994 waarbij het Hof bewijs uit tapgesprekken onrechtmatig had verklaard aangezien deze opgevangen waren met een scanner. Deze waren niet door de rechter geautoriseerd en was er vanaf gezien deze tapgesprekken te gebruiken. Er bleven nadat de tapgesprekken gewit waren, van de 6 mappen nog zo'n 3 mappen over.

Er zijn verklaringen van diverse mensen. Enkele genoemde personen: Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Henk Rommy, Lonneke T. (een vriendin van Henk Rommy), Siegfried Saez, Kenny Rampenburg (overleden), Lesley Verkaart, de ouders van Verkaart, Stanley Kai Esser, Huib Noorlander, Robert Kouffeld, Estrella Verbaan (toenmalige vriendin Moppie Rasnabe), Pauline N.(toenmalige vriendin Jesse), Reginald Bosnie aka Jake Bosnie, Gerry van Hilten en June Allen. Peter La Serpe kon er vandaag niet bij zijn. Morgenochtend wordt hij wel gehoord. Door hem is het dossier opnieuw geopend op 2 April 2007. Met spreekt ook van het oude dossier en het nieuwe dossier. De oude dossiers bevatten onder anderen die van Siegfried Saez uit 1996, het ASA-onderzoek uit Rotterdam en het Antwerpse dossier. De nieuwe dossiers bevatten het nieuwe passage 2007/2008, tapgesprekken, OVC-gesprekken (opnamen vertrouwelijke communicatie), het verhoor Saez 2008 en de verhoren Remmers en Rasnabe. Henk Rommy zit in de VS en wilde niets verklaren. Verkaart is geseponeerd. Rampenburg is overleden.

De oudste vrouwelijke rechter hield de verdachten voor wat er die avond gebeurd was. 'Om 23:50 is er een schietpartij gemeldt. Dhr Henie Shamel en diens vriendin Anne de Witte zijn neergeschoten. Beide slachtoffers zijn door het hoofd geschoten. Anne de Witte is op 12 Mei overleden, Henie Shamel op 15 Mei. Er worden drie 9 mm hulzen aangetroffen op het plaats delict. Ook drie bierflesjes, echter DNA-tests zijn negatief. De hulzen zijn waarschijnlijk afkomstig uit een semiautomatisch pistool merk TEG, met een loop die vervangen is dmv een schroefdraad. Zo'n vier a vijf getuigen zien 2 negroïde mannen van maximaal 30 jaar weglopen, waarvan 1 ongeveer 1.90 lang was. Eén getuige heeft het over een lange neger '1.98 is niet overdreven'. Een andere spreekt over een geluidsdemper en hoort sissende geluiden. Ze zouden Duits hebben gesproken, en anders was het Nederlands met een vreemde tongval.'


De rechter las voor uit verklaringen: 'Henie Shamel kwam vaak in Café Italia '90, hij was daar een frequent bezoeker. Hij was een bekende figuur van de politie, ooit veroordeeld voor poging tot doodslag op Stanley Kai Esser. Ook zou hij ene Carlos hebben neergeschoten wegens een ruzie over een geripte partij Hasj. Stanley Kai Esser noemde deze Carlos. Henie Shamel deed zaken met Henk Rommy. Er zijn bij huiszoeking bescheiden aangetroffen met een reisroute naar het woonhuis van Rommy. Ook Geurt Roos komt voor in aantekeningen. Op 6 of 7 Mei zou Henie Shamel gebeld hebben met Huib Noorlander. Het gesprek zou gaan over een mislukte drugstransactie. Rommy had veel geld schuldig aan de heer Shamel. De kroongetuige spreekt over 1,3 miljoen gulden. Er zijn in die tijd een aantal kleine betalingen gedaan aan Shamel en Anne de Witte. Dit om 'van het gezeur af te zijn' De druk werd opgevoerd. De zoon van Shamel had ook al meerdere keren kleine bedragen opgehaald. Er was een keer 6000 gulden afgegeven door Molukkers en Surinamers bij de Belgische grens. Ook had Jesse Remmers een keer 10.000 gulden afgegeven in het Waldorf hotel. Dat was van zijn vader. Jesse, een Indisch ogende jongeman, is hierbij herkend. Dit was in 1991.'

Tussendoor vroeg de rechter of hetgeen ze oplas klopte, echter het antwoord was steeds weer: Ik beroep me op mijn zwijgrecht.
Ze ging verder: 'Dhr Huib Noorlander verklaarde dat er een partij hasj uit Libanon zou worden binnengebracht. Shamel organiseerde het transport en regelde Antwerpen daarvoor. Het ging om 2 miljoen. Het transport liep mis. Noorlander zou garant staan voor Rommy. Shamel zette Rommy daarna onder grote druk. Rommy was slecht van betalen en legde zijn zakenpartners liever om, om maar niet te hoeven betalen. 150.000 gaf hij daar dan voor.'

'Ene Robert Kouffeld verklaarde in 1994 dat Rommy hem wilde laten liquideren door Jesse Remmers. Volgens hem was het opvallend dat Rommy mensen, bij wie hij schuld zou hebben, omgelegd zouden worden. Rommy ontkent. Hij weet niets van een opdracht en weet verder van niets. Shamel kent ie wel. Die zit in de heroïne-handel en Rommy zou veroordeeld zijn voor iets dat Shamel gedaan zou hebben in België. Ene Kaale verklaarde dat ie van Rommy gehoord zou hebben dat Jesse klusjes voor hem regelde. Kijk maar uit met die Remmers, had hij gezegd, die heeft eens een klusje voor me gedaan in Antwerpen. Die schiet je gewoon voor je pot en dan kucht ie erbij...' Kaale: Dit is iets wat ik van Rommy zelf heb gehoord.

Siegfried Saez leek er niet echt bij te zijn met zijn hoofd en twee keer deze dag vroeg de rechter hem of hij nog wel wakker was. Hij zat met gesloten ogen. Voorzitter Lauwaars sprak hem op een gegeven moment weer toe: Mijnheer Saez, blijft u wel wakker? Vervolgens merkte de voorzitter op dat hij Saez niet kon dwingen te luisteren, maar dat het toch wel dringend gewenst is dat hij oplette wat er gezegd werd. Saez noemde iedereen die wat belastends over hem vertelde 'fantasten'. En belastende verklaringen waren er veel tegen hem. Bijna iedereen die iets wist te verklaren over de Antilliaan zette Saez neer als een gevaarlijke hitman, die meerdere moorden op zijn geweten heeft. Ene Coby Kroes (of Cruz) bv had in 1996 Jake Bosnie verteld over Saez, dat die was aangehouden in Duitsland met een hoop geld bij zich. Saez zou toen verteld hebben dat hij 2 Colombianen en die mensen in Antwerpen had doodgeschoten. Op de vraag hoe het toch kwam dat al die mensen zo over hem verklaren, had Siegfried wel een verklaring voor: Allemaal fantasten. Ik hoorde iemand in de gevangenis vertellen, die Siegfried Saez ken ik en is levensgevaarlijk, terwijl ik er notabene naast stond...

Als belangrijke verklaring wordt gezien de verklaring van Lesley Verkaart, die Jesse heeft weggebracht op de avond van de liquidatie. Verkaart verklaart samen met Jesse Remmers naar Antwerpen te zijn gereden. Later heeft hij Jesse om 23:45 weer ergens opgehaald in Antwerpen en is doorgereden naar het Hilton in Den Haag. Daar bleef Jesse een half uurtje binnen. Verkaart wachtte daar buiten op Jesse. Onderweg moet Jesse volgens de politie gebeld hebben. Verkaart verklaarde dat hij moest stoppen van Jesse die belde met een ATF (autotelefoon). Jesse kwam in Antwerpen met een blauwe Opel Vectra aan. Mogelijk zaten er donkere mensen in de auto. Donkerder dan Jesse. De politie trok dit na. Er is een blauwe Opel Astra gehuurd en het het contract is later door Rasnabe verlengd.

Moppie Rasnabe was ten tijde van de moord gewoon thuis in Den Haag, volgens hemzelf. Het OM had daar wel een vraag over: 'Mijnheer Rasnabe, als u zegt dat u thuis was in Den Haag, geldt dat dan voor de hele dag?' Moppie: Ik zeg helemaal niets tegen het OM. Geen enkele vraag. Het OM gaf niet op en probeerde later weer: Waar was dat thuis dan? Moppie: Dat was gewoon in Den Haag. Rechter: U sliep op de Maysstraat? U vertelde ook dat u wel is in de woning van Rommy was? Moppie: Zwijgrecht. Rechter: Die plak hasj, weet u nog, daar draaide Dhr. Rommy toen voor op? Moppie: Zwijgrecht. Mr Jan Hein Kuijpers: Ik adviseer hem te beroepen op zijn zwijgrecht. Hij heeft afdoende verklaard daarover.

Morgen verder met La Serpe en de telecompresentatie van het OM.

Bondtehond

zaterdag 5 december 2009

Poppelaars & de Jongh - 'Forensisch adviesbureau gat in markt'

In het statige kantoorpand van Kuijpers & Van der Biezen Advocaten aan de Havensingel in Den Bosch huisvest een ander kantoor, dat van Poppelaars & de Jongh - Forensic Consultancy, een forensisch adviesbureau. Bondtehond van Crimesite wordt verwacht: Ondanks de politiebewaking voor de deur, na recente bedreigingen richting advocaat Arthur van der Biezen, kan ik ongehinderd aanbellen. In de hal van het modern ingerichte kantoor neem ik plaats, krijg een kopje koffie en kondigt een aardige blonde dame mijn bezoek aan. De twee jonge Forensische onderzoekers waarmee ik een afspraak heb, dalen de grote centraal gelegen trap af en stellen zich aan mij voor. In een van de kantoren nemen we plaats. Het wordt een ongedwongen gesprek. Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh zijn spontaan, en vertellen hoe zij betrokken raakten bij dossiers waarbij met sucses theorieën werden onderbouwd met DNA-onderzoek. We kennen allemaal het verhaal met de beruchte Raymond P., eerder verdachte van de liquidatie op Victor 't Hooft in Den Haag. Mr. Jan Hein Kuijpers wist de DNA-theorie van het OM onderuit te halen met een geheel andere theorie. Raymond P. werd vrijgesproken. Forensic Consultancy stond aan de wieg van deze uitspraak.


Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh van Forensic Consultancy

Ruben Poppelaars benadrukt allereerst dat Forensic Consultancy een zelfstandig opererende onderneming is. 'Tijdens onze studie- en stageperiode kwamen we tot de ontdekking dat er eigenlijk te weinig kennis was bij de advocatuur over forensisch technisch onderzoek. Om de waarheidsvinding te ondersteunen is het belangrijk dat beide partijen kennis van zaken hebben. Daar willen wij de advocatuur in ondersteunen. We zijn daarom dit adviesbureau begonnen. Toen wij het hier op kantoor over hadden met Jan Hein Kuijpers en Arthur van der Biezen vonden zij het een goed plan en boden ons de mogelijkheid hier kantoor te houden. We zitten zo dicht bij 'het vuur'. Zo komen wij ook eerder in contact met andere advocaten en zullen wij eerder ingeschakeld worden bij strafzaken.'
Ineke de Jongh vult aan: 'We doen de studie Forensisch Onderzoek. Dit is een vrij nieuwe studierichting. We worden eigenlijk opgeleidt tot forensisch rechercheur of onderzoeker bij het NFI. We leren hoe we onderzoek op een plaats delict doen. Hoe sporen veiliggesteld moeten worden en hoe dit verder onderzocht wordt. Via docenten werden we erop geattendeerd dat er ook carrièremogelijkheden bij de advocatuur lagen.'
Hoe kwamen jullie hier eigenlijk terecht? Ruben gaat verder: 'Al zoekende naar een stageplaats kwam ik bij Kuijpers & van der Biezen terecht. Deze waren eigenlijk meteen enthousiast en hadden ook genoeg strafzaken in behandeling waarbij forensisch onderzoek wordt uitgevoerd.'
En jij Ineke? Ineke: 'Ik werkte voor Mr. Gert Jan Mooren in Goirle en heb veel strafzaken meegemaakt en heb onderzoek gedaan naar de waarde die gehecht werd aan de verklaringen van verdachten en het aangetroffen forensisch bewijs. Wij zitten bij elkaar op de opleiding. Ik ben via Ruben ook bij Kuijpers & van der Biezen terecht gekomen.
Jullie hebben dus duidelijk gekozen voor de advocatuur? Ruben: 'We bekijken de zaak van een andere kant, en werken echt alleen vanuit de advocatuur, dus niet vanuit de kant van het OM, om zo een breed mogelijke visie te creëren en te waarborgen. Vrijwel alle onderzoek wordt gedaan in opdracht van het OM. Wij zijn van mening dat het forensisch onderzoek soms gestuurd wordt door het OM. Het is dus van belang dat advocaten goed inzicht hebben in het forensische onderzoek dat gedaan is. Ons bedrijf draagt hier aan bij.
Jullie zijn dus een bedrijf? 'We zijn een eigen bedrijf. 'Part of the deal' is dat we veel zaken van Kuijpers en van der Biezen doen. We zijn ongeveer een maand of 6 bezig. Vooralsnog zijn we de enige in Nederland met dit concept. We vielen met onze neus in de boter door meteen aan de zaak met Victor 't Hooft te kunnen meewerken. De toekomst zal uitwijzen hoe het zich verder ontwikkeld. We denken dat we een gat in de markt opvullen. En hebben er vertrouwen in dat dit een groeiende bedrijstak kan zijn.'

Vertel eens, hoe ging dit in z'n werk?
'Jan Hein Kuijpers kwam naar me toe ivm Raymond P. Zijn cliënt had bepaalde theorieën. We probeerden dat te onderbouwen. Je kijkt eerst naar het verhaal. Daar ga je punten uithalen. Je hebt een scenario. Dan ga je kijken naar het sporenbeeld wat aangetroffen is. Dan kijken we of het is te onderbouwen en of er alternatieve scenario's mogelijk zijn. We beoordelen ook het onderzoek. Of er via de normen is gewerkt. Aan de hand van foto's bekijken we of sporen onderzocht zijn. Er moet een selectie gemaakt worden. Anders zou het NFI gek worden. De moeilijke onderzoeken worden bij het NFI onderzocht.'
Waar komt dit op neer? 'Alle processen-verbaal en deskundigenrapporten analyseren we. We kijken of er fouten zijn gemaakt en of bepaalde onderzoeksresultaten geïnterpreteerd kunnen worden in het voordeel van de verdediging. We controleren ook pleitnota's of dat goed onderbouwd is op forensisch technisch gebied, niet op juridisch gebied. We kijken of er verschillende interpretaties mogelijk zijn. Een advocaat kan dat bij ons laten controleren. Het gaat met name om de fase voor een advocaat zijn pleitnota opstelt. Wij spelen daarin een adviserende rol.'
Kun je een voorbeeld geven? 'Er is een DNA-profiel gevonden. Dat komt overeen met de DNA-kenmerken van de verdachte. De kans dat een willekeurig persoon dezelfde kenmerken heeft is kleiner dan 1 op een miljard. We zagen een advocaat in zijn pleitnota schrijven dat aangezien er 6 miljard mensen op aarde zijn er 5 mensen op aarde zijn die hetzelfde profiel hebben, dus de kans van 1 op 6 is dat iemand anders dezelfde DNA-kenmerken heeft. Dat is een foute interpretatie. De 'defense fallacy', 1 op 1 miljard met 1 op 6 vergelijken gaat natuurlijk niet op. Als advocaat maak je je volstrekt ongeloofwaardig als je met zo'n vergelijking komt.'
Jullie controleren dossiers, las ik op de website van Forensic Consultancy. Kun je daar wat over vertellen? 'Het gebeurt vaker dat punten blijven liggen dan dat ze verkeerd uitgewerkt zijn. Het is van belang dat alle punten meegenomen worden. Het is dus van belang dat we het dossier goed kennen. We krijgen dus een dossier. We nemen dat door en kijken hoe we resultaten van onderzochte sporen kunnen interpreteren. En kijken of er fouten zijn gemaakt in het technisch onderzoek en of er nog onderzoeken mogelijk zijn die van belang kunnen zijn voor de verdediging.'
Zit daarbij nog verschil in tijdsduur? 'Jawel, een moordzaak bijvoorbeeld neemt meestal langere tijd in beslag dan een verkrachting.'

Hebben jullie het al druk? 'Het begint aardig druk te worden. We hebben constant wat te doen. Op dit moment werken we met Arthur van der Biezen aan de zaak 'Marga Langendoen', ook wel bekend als de Udense kofferbakzaak. De doodsoorzaak is in deze zaak nog onbekend. We zijn, Arthur van der Biezen en ik, vorige week voor deze zaak naar 'de Bodyfarm' geweest in Amerika. Daar hebben we de onderzoekers een interpretatie laten doen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Dit bleek uiterst nuttig, aangezien hun interpretatie anders was dan de onderzoeken op het NFI. Dit kan van doorslaggevend belang zijn. Ik kan inhoudelijk nog niet op resultaten ingaan, aangezien deze zaak nog in hoger beroep is.'

Heb je er veel van opgestoken? Ja. We hebben met onze neus er bovenop gestaan hoe lichamen in ontbinding werden onderzocht, Dit soort onderzoek is in Europa theoretisch onderbouwd, echter er wordt vaak niet uitgebreidt praktisch onderzoek naar gedaan. Daarom is de Bodyfarm toch wel uniek te noemen.' Ik heb er veel geleerd.

Hoe was die ervaring om tussen lichamen in ontbinding te lopen?
'Het was een indrukwekkende, bijzondere ervaring. Ethisch gezien wordt dit niet geaccepteerd in Europa, maar het zou wel van belang kunnen zijn, gezien de andere milieu-omstandigheden. Ik bedoel, andere insecten, themperatuur en bodemgesteldheid. Het is daarom zeer wel mogelijk dat ook in Europa ooit een Bodyfarm opgericht zal worden.'
Wellicht ook een gat in de markt? 'Haha, inderdaad ja. Er zijn steeds meer forensische opsporingstechnieken voorhanden gekomen de laatste jaren. Om zo'n compleet mogelijk beeld en de beste ondezoeksresultaten te verkrijgen, is het van belang onderzoeken ook onder Europese milieu-omstandigheden uit te kunnen voeren. Maar wat ik al zei, ethisch gezien zijn ze hier in Europa nog niet helemaal klaar voor.'
Wat voor verschil viel je daar nog meer op, tot slot? 'In Amerika gebruikt men over het algemeen toch wat zwaardere kaliber wapens. Wat me bv opviel was dat medewerkers van de Bodyfarm voornamelijk spraken over 'Shotguns', wat in Europa veel minder voorkomt. Dit heeft te maken met het feit dat de wapenwetgeving toch verschillend is met Europa.

We zullen ongetwijfeld nog veel van Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh horen. Wij van Crimesite houden Forensic Consultancy dan ook zeker in de gaten. Neemt u vooral ook eens een kijkje op de website van Forensic Consultancy.

Bekijk ook de video's op deze site over The Bodyfarm
Onderzoeksgebieden binnen de forensische wetenschap

Justitie-site: DNA - sporen

Door Bondtehond - Team Crimesite

De Telegraaf komt vandaag met een paginagroot artikel over The Bodyfarm:
'Laboratorium van de Dood' 
Daarin komt ook Advocaat Arthur van der Biezen aan het woord over de 'zaak Marga Langendoen'.

Artikel in De Telegraaf:
Bondtehond