maandag 12 oktober 2009

'Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels'

Het Openbaar Ministerie reageerde vanmorgen in de persoon van officier van justitie Betty Wind op de verzoeken die advocaat Mr. Nico Meijering eerder deze maand deed voor de rechtbank in Osdorp. Er volgde een repliek waarbij elk verzoek afzonderlijk werd behandeld. Het zal u wellicht niet verbazen, maar het OM wees de meeste verzoeken af. Daar hadden zij ruim 10 dagen voor nodig om te motiveren. Een rechter heeft gelukkig dan wel weer het laatste woord, maar het is toch verbazingwekkend als je merkt hoe zeer het OM tegenwerkt de toch niet zo vreemde verzoeken in te willigen. Maar goed, dat hoort dan waarschijnlijk ook wel bij zo'n belangrijk proces om niet meteen al je kaarten open op tafel te gooien. Waar het de veiligheid van de kroongetuige Peter La Serpe betreft, kun je nog indenken dat men voorzichtigheid in acht neemt en niet allerlei verklaringen van a tot z aan de raadslieden overhandigd. Toch is het natuurlijk ook wel begrijpelijk dat Mr. Meijering weggelaten passages in tactische verhoren wil kunnen lezen. Zoals hijzelf al aangaf, dan mogen de zinnen die betrekking hebben op de veiligheid van de kroongetuige gerust weggelaten worden. Het is ook niet vreemd dat de verdediging wantrouwen heeft ten opzichte van het OM. Al neem je alleen hetgeen Mr. Betty Wind vandaag toegaf, dat ze 'waarschijnlijk' wel enige informatie heeft verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe.

 

Het is volgens haar 'dan wel niet zo dat ze herinnering heeft aan informatie-verstrekking die zij bewust zou hebben verstrekt', wat dat ook moge betekenen. Anders gezegd, is er zoiets als onbewust informatie verstrekken als zaaksofficier zijnde? Gelukkig erkent ze dan weer wel dat het niet handig is dat er info is verstekt. Ze had daar nog eens goed over nagedacht en kwam tot de slotsom dat ze waarschijnlijk informatie heeft verstrekt over de standplaats van de Combo-bestelwagen van Kees Houtman en de vindplaats van de hulzen op de liquidatieplek die uit de Kalashnikov kwamen. De term 'doodzonde' die Mr. Nico Meijering te pas en te onpas gebruikt zijn volgens Betty Wind echter nogal overdreven. 'Ik heb het boetekleed aangetrokken, omdat ik heb moeten constateren dat dit enigzins zo was', aldus Mr. Wind, maar dat ze leugenaar zou zijn, had ze als een forse belediging ervaren.

Dit leidde ze af aan bepaalde zaken die de raadsman had geïnsinueerd, zoals dat zij bepaalde dingen op zich nam om de wind uit de zeilen te halen van de verdediging die verdenkingen van sturing had geuit ten opzichte van bepaalde onderzoekers tijdens de zitting van 1 Oktober. Zij vulde aan: 'Ik heb dingen moeten vertellen wat niet leuk is om te moeten erkennen. Dat ik met sommige punten de fout ben ingegaan, is niet leuk....'

Het is volgens Mr. Meijering toch redelijk normaal dat als er argumenten zijn zoals bij deze, dat er hoge straffen in het verschiet liggen, dat je vragen kunt stellen. Zijn cliënt Ali Akgün wordt toch 5 al dan niet uitgevoerde liquidaties in de schoenen geschoven. Meijering vervolgens: 'En we zitten niet op die jive dat het allemaal viezerikken zijn bij de politie of het OM. Nee, maar we vertrouwen het niet meer. En daarom voorzitter, komen we bij u. Daar hebben wij u voor nodig. Help ons dit te onderzoeken. En dan moeten we niet luisteren naar het OM die toch weer aan het bagatelliseren zijn.'

Dat er bepaalde dingen toch anders op papier komen dan ze zijn gezegd of dat er aan informatie voorhanden is, omschreef Mr Meijering als: 'Dit is de donkere schaduw die over dit proces heen dreigt te hangen' Het OM hoeft echter niet bang te zijn en de raadsman ziet geen reden dat zij zich steeds blijven verzetten tegen al die onderzoeken. Het OM kan dan wel zeggen 'Sommige zaken dienen geen consequenties te hebben', maar daarop zeg ik: 'Ja hallo, ik vraag niet om niet-ontvankelijkheid, ik vraag om onderzoek..... Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels.' 'Hangt u deze dan maar weer recht, mijnheer Meijering', antwoordde een van de vrouwelijke rechters glimlachend.

De rechtbank ziet aanleiding bepaalde verzoeken wel toe te wijzen. De directe ondervraging van Peter La Serpe, dus niet alleen via schriftelijke vragen wat het OM wil, daar moet de rechtbank nog wel over nadenken. Het toevoegen van eerder juist weggelaten passages, zoals toegestaan door het OM ivm de veiligheid van de kroongetuige, wordt ook toegestaan. Dat er geluidsdragers bij de rechter-commissaris in de kluis worden gelegd, zodat ze veilig liggen, wordt ook toegestaan. Tot slot staat de rechtbank ook toe dat 4 verbalisanten bij de rechter-commissaris worden gehoord.

Officier Betty Wind zal 'naar eer en geweten en naar beste kunnen' een en ander toelichten in een speciale zitting op 9 November, aangezien er toch vragen zijn ontstaan bij de rechtbank naar aanleiding van haar ontboezemingen vandaag.

Door Bondtehond

vrijdag 9 oktober 2009

'Daarna kunt u maar eens reageren, mijnheer Ros.'

Fred Ros was spraakzaam dit keer. Eerder hield de vermeende moordmakelaar zijn kaken stijf op elkaar tijdens voorgaande zittingen in de bunker te Osdorp. Op aansporing van de rechter, maar ook vanwege zijn eigen voornemen om nooit met de politie of OM te praten, dus alleen met rechters, besloot Fred gisteren wel vragen te beantwoorden. Om het geheugen wat op te frissen las een van de rechters enkele hoofdpunten voor uit het dossier. 'Daarna kunt u maar eens reageren, mijnheer Ros.', ging ze verder. 'We hebben een telefoontap waarin aan de orde lijkt te zijn een gesprek met Fred Ros. U bent gelicht waarna de CIE verteld heeft dat er plannen waren om Dhr. George van Dijk te liquideren. Er zijn taps en sms-verkeer. Er zijn verklaringen van George van Dijk. Hij verklaart waarom u mogelijk een conflict met hem zou hebben. Hij wordt naar het leven gestaan. Dan volgen er vier mogelijke redenen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat u een plaats innam in de groep-Remmers die eigenlijk bestemd was voor George van Dijk. Een andere zou zijn dat u wilde dat George de wapenvondst in Vinkeveen op zich nam, wat hij weigerde. U zou nijdig zijn geweest.'

 

Nog een reden. Er moesten sieraden opgehaald worden bij Irene L. Er was een Rolex-horloge bij, die zou naar u moeten gaan. Hij hield toen alles waarover u kwaad was. Tot slot: Piet Schneider zou 600.000 euro schuld hebben aan de groep-Remmers en George van Dijk zou die hebben moeten incasseren. Van Dijk verklaard dat dit de mogelijke motieven zijn hem te laten liquideren.

Rechter: Er is een brief aan Greg Remmers waarin Van Dijk u een informant noemt. Dan is er een brief waarin staat: Piet Schneider moet aan ons 600 betalen. Hij woont in Voorburg, adres volgt. Het zou gaan om een huis in Puerto Banus-Spanje (haven van Marbella - red.) en sieraden. Er komen dus dingen in voor die George van Dijk ook noemt. U zegt echter dat Piet Schneider bij u op bezoek kwam en er niets aan de hand was. Er was een bijeenkomst in de Powerzone aan de Spaklerweg te Amsterdam waar Greg Remmers tegen George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ga maar naar je vrouw en kinderen. Kom maar niet bij mij in de groep. Dan wil ik u nog voorhouden een brief van Greg Remmers. Daarin staat dat George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ik wacht op alle homo's die me dood willen hebben. Ik heb een videoband liggen bij de notaris. Na mijn dood wordt die vrijgegeven. Rechter: Wilt u hier op reageren?

Fred Ros wilde wel reageren. (samengevat)
Ros: 'Ik zat gedetineerd in Scheveningen. Op enig moment kwamen Reggie en D. Remmers bij me op bezoek. Er wou iemand op bezoek komen. Ik hoorde niets van Jesse wilde dit of dat. Heb hem (La Serpe - red.) aangemeld. In Scheveningen hoefte je je niet te melden van te voren. Er zijn vaste bezoekuren. Hij komt binnen. Ik had al bezoek dus hij fluisterde met zijn hand aan mijn oor: 'Heb je nog vuurwapens liggen?' In verband met het vuurwapen-verhaal in Vinkeveen vond ik dat een vreemde gewaarwording. Wist niet wat ik ermee moest. Ik zei, bel me later, dan geef ik je een nummer. Ik had mijn boekje in mijn cel liggen en vroeg hem daarom nog een keer terug te komen. Ik hoorde niets van Reggie, D. of Greg Remmers. Ze kwamen zelf bij mij op bezoek. Ik vond het vreemd. Zat er geen opzetje achter om mij te linken aan dat vuurwapenverhaal in Vinkeveen? Ik wist er niets van. Vervolgens is hij geweest. Er zaten feestdagen tussen, dus iedereen was of weg, of druk. Ali S., die woonde bij mij in de buurt in Leidschendam had Albanese vrienden. Die kwamen bij mij op bezoek. Ik vroeg of ze contact met mij wilden opnemen. Heb La serpe gebeld of dat hij langs kon komen. Op 2 februari is hij geweest. Heb hem een papiertje gegeven met het nummer van Andreas Pata, waar hij twee handvuurwapens kon krijgen. Dat is alles. Meer stond er niet op. Mijn ex-vrouw was erbij. Die zei: 'Goh, wat heb ik nou gehoord met die George van Dijk?' Ik zei: 'Dat is gewoon een dorpsgek. Aan de hand van die 126 pagina's kon je zien dat het leugenaars waren.' Meer is er niet gezegd. Ik heb nooit rancune tegen Dhr. Van Dijk gehad. Ik heb nooit een plaats in een groep gehad. Ben gewoon bevriend geraakt met Greg Remmers. Dit is in vogelvlucht mijn verhaal. Ik ben gelicht en er is gezegd dat ik een liquidatie zou arrangeren. Toen is ook de naam genoemd'

Rechter: Zij (CIE - red.) kwamen met dat u iemand wou liquideren. Er is geen naam genoemd. Dus het is zoals u zegt, helemaal uit eigen initiatief?
Ros: Ik weet niets van een liquidatie. Het ging over wapens. Ik wist van niks. Ik vind het raar. Pata wilde ook wel eens wat verdienen. Klaar. Ik heb wel gesproken over wapens. Ten eerste heb ik ook gewoon het adres van Van Dijk. Dat had ik zelf kunnen geven. Dit is een eigen leven gaan leiden.
Rechter: Waarom heeft u dit nooit aan de politie verteld?
Ros: Dit is mijn standpunt. Ik praat liever bij u.

Rechter: Mijnheer La Serpe, wilt u reageren?
La Serpe: Ik kan het niet volgen. Fred ontkent. Hij liegt. Waarom zou Pata dan naar de politie gaan?

Rechter tot Ros: Dat wilde ik u ook voorhouden.
Ros: Ik denk dat het komt omdat hij afgeserveerd was bij de CIE.
Rechter: Hoe zit het dan?
Ros: Als ik had gewild, had ik Pata zelf laten komen. Ik had rechtstreeks contact. Op dat moment is een contact geweest tussen Pata en La Serpe. Ik vroeg of hij 2 vuurwapens kon leveren.
Rechter: U begrijpt dus niet waarom Pata naar de CIE liep?
Ros: Pata vertrouwde hem gewoon niet. Ik hoorde van de broer van Pata dat hij La Serpe niet vertrouwde.
Rechter: Waarom wou Pata niet bij u op bezoek komen? Pata zegt dat hij niet bij u op bezoek wilde komen.
Deze vraag werd middels een retorische vraag beantwoord door Mr. Plasman: Waarom zou Pata die een kort lijntje heeft met Ros eerst de politie informeren en dan niet meer op bezoek willen komen?

Ros vervolgens: La Serpe zat aan de grond. Hij dacht dan kan ik iets met Ros doen.
Rechter: Waarom zou hij dat bij u willen?
Ros: Ik weet het niet. La Serpe wil maar 1 ding, en dat is er zelf beter van worden. Het was bij andere niet gelukt, dan mij maar.

Mr. van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe nam het woord en reageerde op Ros: Ik zou dan een scenario verzinnen dat ik bij een onbekende op bezoek zou gaan, om een onbekende dood te schieten, en dan een onbekende benaderen om dat te doen. Dat klinkt erg fantastisch. Dat is wat ik wou zeggen......

Verder in het verhoor:
Rechter: Waarom liet u La Serpe op bezoek komen?
Ros: Ik heb nooit bericht gekregen dat hij oké zou zijn. Ik hoorde dat het een vriend van Jesse was, dan is het goed. Het was even belangrijk dat hij kwam.
Rechter: Heeft u later contact met Jesse gehad over het bezoek van La Serpe?
Ros: Nee, ik zat op dat moment vast en probeer u uit te leggen dat ik van niets wist. Hij had zelf voorgesteld dat het belangrijk was. Hij had 2 vuurwapens nodig. Ik heb hem toen maar laten komen.
Rechter: U heeft het er toen over gehad, later?
Ros: Ongetwijfeld, ik schreef ook met Greg Remmers.
Rechter: Heb je nooit contact gehad en verteld, wat voor rare vogel stuur je nu op me af?
Ros: Nee, want ik wist toch niks...
Men wou mij opzetten tegen Dhr. van Dijk. Men heeft rondgestrooid met dossiers, uit 'dossier Zeeslag' .
Rechter: U denkt dat La Serpe bij Francis K. dat dossier heeft zien liggen, en naar aanleiding daarvan naar de CIE is gestapt?
Mr. Plasman: La Serpe zegt het zelf al. Er zit een schijf tussen. Hoe kan ik dat dan rijmen met dat hij rechtstreeks naar Pata is gegaan?

Weer verder:
Rechter: Benny Sopacua zou dood moeten, wat weet u daarover?
Ros: Niets, ik heb het wel gelezen, maar weet van niets.
Mr. Plasman: Die Benny Sopacua zegt in een verklaring: Ik heb Ros nooit horen zeggen dat hij George van Dijk dood wou....

Rechter: En dat andere? Dat Van Dijk boos zou zijn omdat u een plaats had ingenomen?
Ros: Nee, dat is niet zo. Ik heb nooit in een groep gezeten, of zo.
Rechter: Uit de aantekeningen: Piet Schneider moet aan ons 600.000 betalen.
Ros: Daar wil ik niets over zeggen.
Rechter: Gaat dat over een huis in Puerto Banus, een huis in Limmen en sieraden?
Ros: Wil daar verder niets over zeggen.
Rechter: 'Adres volgt' , zou dat om het adres van Piet Schneider gaan?
Ros: Wil daar niets over zeggen.
OM merkt op: Piet Schneider is op bezoek geweest. Je zou zeggen dat het adres bij Ros bekend is.
Mr. Plasman: Van Dijk woont op 500 meter afstand van Piet Schneider.... Het staat erbij dat adres.

Het verhoor werd vlak voor de pauze afgesloten. Na de pauze kon zoals aangekondigd George van Dijk zijn slachtofferverklaring voordragen. Deze had hij opgeschreven en las het voor.

Samengevat:
Geachte Rechtbank,
Vandaag is de dag waar ik jaren naar toe heb geleefd. De confrontatie met Ros en La Serpe is een overwinning. Want ik leef nog. Ik ben niet voor een levenslange straf, maar soms is het gerechtvaardigd. Opdracht geven voor een moord onder toezicht van mijn vrouw en drie kinderen heeft ongekende woede bij me losgemaakt. De opdracht tot mijn liquidatie heeft mijn leven zwaar op de proef gesteld. Nooit ben ik informant geweest. Dat staat hoog bij mij in het vaandel. Heb ook alles gedaan dit te voorkomen. Echter, het heeft mijn leven kapot gemaakt. Hierbij merk ik ook op dat mijn dood nog steeds dichtbij is. Ik vraag u dan ook als mij of mijn kinderen de kogels om de oren vliegen Dhr. Ros hiervoor verantwoordelijk te houden. 'Mijn dood ligt in zíjn handen. Als het gebeurt weet u dat u hem verantwoordelijk kunt houden.

Rechter: Mijnheer La Serpe, wilt u reageren?
Peter La Serpe: Nee.
Rechter: Mijnheer Ros, wilt u reageren?
Fred Ros: Nee.

George van Dijk ging verder: La Serpe heeft een opdracht gekregen voor mijn liquidatie. Volgens mij heeft La Serpe al eerder een poging gedaan. Een buitenlands uitziende man met een bek vol rotte tanden. Ik wist toen nog niet dat Peter La Serpe 'Viestand' werd genoemd....
De rechter onderbrak George van Dijk: Dit gaat buiten het dossier, mijnheer van Dijk.
George van Dijk: Oh ja...
Rechter: U zegt net in de brief dat u leven kapot is gemaakt.
Van Dijk: Mijn vrouw heeft besloten te scheiden van mij. Ik ben uit huis weggegaan. Ze kon de dreiging van het gevaar niet aan. Ik zit nu ook gedetineerd wegens schieten op mensen. De bom barstte. Dit was het gevolg van de spanningen die opliepen. Ben om die reden weg uit mijn gezin. Neem dat de verdachten erg kwalijk. La Serpe ook.

Met deze verklaring van George 'Sjors' van Dijk als laatste woorden sloot de Rechtbankvoorzitter de zitting af.
12 Oktober reageert het OM op Mr. Nico Meijering.

Bondtehond

donderdag 8 oktober 2009

La Serpe: 'Ik zat toen redelijk aan de grond'

In de Bunker te Osdorp was het vandaag weer zeer rustig. Geen grote aantallen journalisten. Bijna geen publiek. Alleen vrienden en familie van vermeende moordmakelaar Fred Ros volgden vanaf de tribune de gebeurtenissen in de beveiligde rechtszaal. Ter inleiding meldde een van de rechters dat aanwezige George van Dijk in de middag zijn woord kon doen. Dit deed hij in een slachtoffer- verklaring die van Dijk na de middagpauze oplas. George van Dijk zit momenteel zelf ook in detentie omdat hij op het huis van zijn broer heeft geschoten tijdens een uit de hand gelopen familieruzie. Dit is volgens van Dijk een van de gevolgen van de spanningen waarin hij de laatste jaren heeft moeten leven door dreigingvanuit de onderwereld, met name de jacht die op hem zou zijn gemaakt door Fred Ros. Dit kwam aan bod in de verklaring. Daarover leest u morgen meer. Het OM las eerst de aanklachten voor aan het adres van Fred Ros, die weer werd bijgestaan door zijn raadsman Mr. Peter Plasman. In het kort komt dit neer op het beschikbaar stellen van een Uzi aan Andreas Pata om de liquidatie te kunnen arrangeren op George van Dijk, met behulp van Peter La Serpe.


Daartoe zou Ros de woonplaats, het adres en telefoonnummer van George van Dijk beschikbaar hebben gesteld aan Pata. Op de vraag of Fred Ros zou willen reageren op de aanklachten antwoordde hij dat wel te willen maar pas nadat La Serpe zijn woord had gedaan, zodat La Serpe zijn antwoorden niet zou kunnen afstemmen op de antwoorden die hij ging geven. Hiervoor gaf de rechtbank toestemming. Dus eerst kwam La Serpe aan het woord. Op de vraag aan La Serpe wat hij zich nog kon herinneren van de gebeurtenissen vertelde de kroongetuige dat hij op enig moment bij Fred Ros op bezoek kwam die hem toen vroeg contact op te nemen met Pata. Vrijwel meteen na dat bezoek had La Serpe buiten de gevangenis van Scheveningen om de hoek bij de benzinepomp de CIE gebeld. In dat gesprek had hij Pata ook genoemd. Later heeft hij contact gehad met Pata en heeft die verteld wat Fred wilde.

Het bezoek aan Fred was op verzoek van Greg Remmers, anders zouden Dave of Reggy, de zonen van Greg Remmers en broers van Jesse, gegaan zijn, aldus La Serpe. Daarop vroeg de rechter: 'Waarom ging u?' 'Omdat ik betrouwbaar ben', antwoordde La Serpe, om meteen daaraan toe te voegen dat Ros via Reggy aan Jesse was gevraagd of hij betrouwbaar was. 'Er is toen gezegd dat ik betrouwbaar ben. In de onderwereld betekent dat dan ook dat je betrouwbaar bent. Punt.' Later is La Serpe nog eens op bezoek geweest bij Ros, maar daar is verder weinig besproken, ook niet over Pata omdat La Serpe de Albanees niet kende. Wel heeft hij een briefje gekregen dat George van Dijk moest worden geliquideerd. Pata zou daar 50.000 euro voor krijgen. Er is daarna een ontmoeting geweest tussen La Serpe en Pata in de Mac Donald bij Durgerdam. Deze ontmoeting zijn camerabeelden van de Mac Donald van, waarvan de rechtbank fotoprints liet zien aan La Serpe die daarop staat in een witte trui. La Serpe bevestigde dat hij dat was. Ook bevestigde La Serpe dat hij daar aan Pata namens Ros heeft gevraagd om voor 50.000 euro George van Dijk dood te schieten.

Later is er nog een ontmoeting geweest met Pata, dit keer in Buitenveldert. Pata had na deze afspraak ook contact gezocht met de CIE, over de liquidatieplannen van Ros verteld en tevens
aangegeven dat La Serpe hem een mini-Uzi aangeboden had. La Serpe ontkent dit overigens. Hij is buiten getuige tevens verdachte in deze zaak. Het lijkt erop dat La Serpe zichzelf niet teveel wil belasten, alhoewel hij op een eerder tijdstip het verhaal juist bevestigde met: 'Ik zat redelijk aan de grond in die tijd.' Maw hij kon het geld goed gebruiken wat ie voor de mini-Uzi had kunnen vangen. Een versie die La Serpe verteld is dat Pata in het gesprek in een parkje bij Buitenveldert een Uzi, een auto en 50.000 wou voor hij zou beginnen. La Serpe had het gesprek overgebracht om zichzelf niet in gevaar te brengen. Het zou nl raar zijn als ie alleen de opdracht had opgehaald bij Ros en daar verder niets mee zou hebben gedaan. Kort daarop was de CIE bij Fred Ros in de cel geweest en hadden de zaak stukgemaakt door hem te vertellen dat ze op de hoogte waren van het liquidatieplan. Dit was voor La Serpe een panieksituatie geweest.

Hij had nl gedacht dat er een probleem was ontstaan tussen Fred Ros en hem. De rechter vroeg door op een aantal handelingen die er toe zouden kunnen leiden dat de liquidatie uitgevoerd zou kunnen worden. La Serpe noemde deze handelingen manouvreren met zijn eigen veiligheid. Hij kon bepaalde handelingen niet laten, ook al wou hij dat de liquidatie geen doorgang zou vinden. De rechter vroeg: 'Kunt u zich herinneren dat u voor Ros bij iemand een Uzi zou ophalen in de parkeergarage van Scheveningen, die naar Pata moest?' La Serpe: 'Klopt ja, die kwam toen niet opdagen.' Hij kon niet zeggen dat hij de Uzi niet ging ophalen, dus daar was La Serpe opgelucht over geweest, omdat hij niet wilde dat de liquidatie uitgevoerd zou worden.

Vervolgens kon Mr. Plasman wat vragen stellen.
Opvallende vragen waren:
Plasman: Dat briefje wat is daarmee gebeurd?
La Serpe: Ik weet het niet meer. Ik denk dat ik een concreet bewijsmiddel niet zo zou laten slingeren.
Plasman: U zei, ik heb het weggegooid.
La Serpe: Nou hadzjikidee ! Dan is dat het, als ik dat heb verklaard.

Plasman: U zegt, door u is de liquidatie niet doorgegaan. Kan het niet zo zijn dat u gewoon tegen Pata zegt: U kunt 50.000 verdienen als u George van Dijk omlegt?
La Serpe: Ik had hem te licht bevonden.
Plasman: Dus u vond hem te licht en gaat vervolgens dan toch zo'n voorstel doen?
La Serpe: Het zou sowieso geen doorgang vinden.
Plasman: Er was geen contact met de CIE over Ros en Pata.
La Serpe: Er was wel contact! Ik zou het sowieso niet door hebben laten gaan, want ik zou het doorgegeven hebben aan de CIE.

Plasman was natuurlijk aan het vissen of La Serpe toch niet schuldiger is dan hij de rechters wil doen geloven. Veel vragen beantwoordde La Serpe met: 'Dat kan ik mij niet herinneren.'
In een gesprek met de CIE had La Serpe de man met de Uzi weggelaten.
Plasman: Dat is vrij belangrijk. Dat vergeet je toch niet zomaar?!
La Serpe: In de 4000 herinneringen kan er wel eens 1 blijven liggen.
Plasman: Zo verklaart u dat?
La Serpe: Het geheugen is niet absoluut......
Hierna was het pauze.

Na de pauze zei de rechter: 'Ik zal nog wat uit het dossier lezen. Daarna kunt u maar eens reageren, mijnheer Ros....'
Dit was een aansporing om Fred Ros nou eens aan het praten te krijgen, die tot nu toe het zwijgen had toegedaan. Dit deed Ros ook vrij uitgebreid.

Morgen leest u op Crimesite het verslag van dat gesprek, samen met hoofdpunten uit de slachtofferverklaring van
George 'Sjors' van Dijk. Word dus vervolgd...

Bondtehond

donderdag 1 oktober 2009

'Wij hebben uw rechtbank dan ook meer dan ooit nodig'

Vanmorgen begon de zitting met een voortzetting van de behandeling van het verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van Sjaak Burger door zijn raadsman Mr. Marnix van der Werf. Hiervoor was dinsdag reeds een voorzetje gegeven, aangezien de termijn die daar voor stond op die dag afliep. Met deze kunstgreep kon de rechtbank wat speling houden met deze termijnduur. Mr. van der Werf was dinsdag nl. verplicht te verschijnen op het congres voor omgangsvormen in de rechtszaal. Sjaak Burger was vandaag zelf aanwezig. Ondanks de argumenten die zijn raadsman aanvoerde, o.a. dat de strafduur in geval Burger veroordeeld zou worden inmiddels na 45 maanden ruimschoots bereikt is, besloot de rechtbank na een beraad van een half uur het verzoek toch af te wijzen. Bij monde van rechtbankvoorzitter Lauwaars merkte de rechtbank hierbij nog op 'dat overwogen is dat de ene criminele organisatie niet de andere is.' In de zaak waar Burger voor vastzit, de wapenvondst in Vinkeveen en de artikel 140 - aanklacht (deelneming criminele organisatie) vond het OM dat er nog voldoende ernstige bezwaren onverkort aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis te continuëren. Deze had dus ook gevraagd het verzoek af te wijzen. De rechtbank volgde dit verzoek dus.Sjaak Burger nam ondanks de beslissing met een lach afscheid van zijn vader die op de publieke tribune zat. Ergens hadden zowel Sjaak zelf, zijn vader en ook Mr. van der Werf deze beslissing wel verwacht, aangezien de inhoudelijke behandeling niet lang meer op zich laat wachten. Deze zal in november en december plaatsvinden. Men is meestal niet geneigt een verdachte kort voor de inhoudelijke behandeling vrij te laten. Aan de andere kant heeft Sjaak zich wel twee keer keurig teruggemeld bij het Huis van Bewaring, na de schorsingen die hij destijds kreeg om zijn zieke vader bij te staan. Er zat dus wel degelijk een kansje in dat de rechtbank hiermee rekening zou houden omdat van vluchtgevaar niet echt sprake is. Het mocht echter niet zo zijn

's Middags sprak Mr. Nico Meijering namens zijn cliënt Ali Akgün. De raadsman deed enkele verzoeken tot nader onderzoek. Deze verzoeken kwamen aan bod in een 75 pagina's tellende verbaal waar Meijering uit voorlas tijdens een betoog wat zo'n 2,5 uur duurde. Voorzitter Lauwaars complimenteerde Mr. Meijering aan het einde met: ' Ik ben onder de indruk van de degelijkheid van uw verbaal.' De toelichtingen klonken ook aannemelijk en waren goed onderbouwd. Allereerst meldde Mr. Meijering dat zijn cliënt in grote vertwijfeling is achtergelaten nadat het tussenvonnis van 8 September was uitgesproken. Dit had mede te maken met het ontbreken van een toelichting op de enstige bezwaren die volgens het OM nog aanwezig zijn. En dit ondanks dat het eindvonnis nog 9 maanden op zich laat wachten, de zaak reeds twee en een half jaar speelt, de zaak Nicht inhoudelijk is afgerond en naar aanleiding van eerdere verzoeken de beslissingen steeds betrekkelijk uitgebreid nader werden toegelicht. De rechtbank lichtte deze beslissing 8 september nl. alleen toe met te zeggen: 'Een nadere toelichting zou ten onrechte als een voorschot op de toekomst uitgelegd kunnen worden.' Tegen de achtergrond van de uitgebreidde pleidooien was het veel bevrediger geweest indien de rechtbank deze toelichting wel had gegeven, volgens Mr. Meijering.

Hierover is ook de eerste grote vertwijfeling onstaan bij Meijering's cliënt Ali Akgün. Waarom mag hij niet weten wat de toelichting is op deze beslissing? De verdediging en cliënt weten nu niet waar ze het moeten zoeken, immers de zaak Nicht is afgerond , afgezien van een staart in de zaak Agenda. Ook de samenstelling van het dossier roept vragen op. Het niet tijdig verstrekken van relevante stukken, het achterhouden van stukken en bevindingen in de zaken Bosporus en Son Nokta worden gezien als absoluut dieptepunt in dit tweeënhalf jaar voortslepende strafproces. De rechtbank had hier zelf ook uitspraken over gedaan en sprak van 'informatieachterstand', onderstreepte de noodzaak om bepaalde stukken te verstrekken, oude relevante stukken hadden moeten worden toegevoegd, de rechtbank wilde een totaaloverzicht van het dossier en sprak van 'onaanvaardbaar', aldus de raadsman. Zelfs werd gesproken van 'enkele missers' in de zaak Agenda, waarbij werd overwogen dat indien dergelijke missers een adequate verdediging in de zaak Nicht in de weg zou staan, dit van invloed zou zijn op de beoordeling van de voortduring van de voorlopige hechtenis in de zaak Nicht. Daardoor vertrouwde cliënt Akgün erop dat in de lijn van deze uitspraken de schroeven door de rechtbank nog krachtiger zouden worden aangedraaid als het gaat om het samenstellen van het dossier. Daardoor is de tweede grote vertwijfeling onstaan.

De rechtbank heeft nog niets inhoudelijks overwogen, anders dan de overweging dat hetgeen door de verdediging ter zake was aangevoerd de rechtbank niet tot een ander oordeel omtrent de voorlopige hechtenis van cliënt heeft gebracht, aldus advocaat Meijering. Want wat betekent deze overweging voor alle eerdere krachtige uitspraken ivm de samenstelling van het dossier? Wat betekent dit voor de ruimte die het OM zich telkens veroorloofd inzake de samenstelling van het dossier? Wat betekent dit voor de onjuiste en ontwijkende uitlatingen door het OM gedaan betreffende de volledigheid van het dossier? Dit zijn volgens Meijering vragen die 'nopen' om eens te meer eerdere gedane uitspraken door het OM op ztting, de politie en OM bij Rechter Commissais mbt het sporenonderzoek nog eens goed onder de loep te nemen, nu het debat nog gaande is. Al het voorgaande heeft de verdediging ertoe gebracht eenkele verzoeken te formuleren. Zonder deze in detail uit te pluizen komen deze op het volgende neer:
Het verzoek tot direct vragen stellen aan Peter La Serpe. Eerder is beslist door de rechtbank dat enkel nog schriftelijke vragen gesteld mogen worden aan La Serpe. Daarmee wil de verdediging niet akkoord gaan. Immers het OM kan wel vragen stellen aan de kroongetuige. Dit is dus in strijd met het beginsel der gelijkheid van wapenen, aldus Meijering.

Het verzoek tot bijvoegen van bepaalde stukken en horen van getuigen. Dit gezien de overvloedige hoeveelheid tegenstrijdige verklaringen en wisselende uitlatingen van La Serpe. Het is ook van essentieel belang te kunnen vaststellen of La serpe gestuurd is tijdens verhoren, althans informatie heeft gekregen van de politie in plaats van andersom. Hiertoe gaf Mr. Meijering een aantal voorbeelden uit getuigenverhoren met La Serpe in de hoofdrol.

Onder de te horen getuigen bevinden zich rechercheurs die La serpe hebben verhoord. Meijering onderbouwde zijn verzoeken door passages voor te lezen uit processen verbaal van getuigenverhoren. Hij liet zien dat in bepaalde gevallen La Serpe wel degelijk is gestuurd en noemde dit onacceptabel. Ook weggelaten passages of gevallen waarbij La Serpe werd gecorrigeerd door verbalisanten noopt tot ingrijpen van de rechtbank als nooit tevoren, omdat dit tot zijns inziens als een schaduw over het strafproces heen hangt. Een verhoorder van de tactische recherche merkt zelfs een keer op 'dat alle verhoren vrij gestuurd waren, een kant op'. Dit schreeuwt volgens Meijering om uitleg. Zeker terwijl de onderzoeksleider zegt nooit iets van te hebben gemerkt of van gehoord heeft dat La Serpe tijdens CIE-verhoren werd gestuurd.

Dan is er nog het verzoek tot bijvoegen ontbrekende en nog niet ingebrachte versies van zes tactische verhoren van La serpe. En het aan de rechter-commissaris beschikbaar laten komen van de totaal 'verbatim' uitgewerkte kluisverhoren en de opdracht aan de RC om te bezien in hoeverre inderdaad in de eerste twee kluisverhoren passages voorkomen die alleen toezien op de veiligheid en onderhandelingsfase. Deze passages mogen dan verwijderd/witgelakt worden, zolang het overige van de twee kluisverklaringen maar aan het dossier worden toegevoegd. Dat de verhoren minder leesbaar zijn, durft de verdediging wel aan, aldus Meijering.

En nog het verzoek het OM de opdracht te geven de tactische verhoren van La Serpe te beluisteren. In het Kolbak-onderzoek heeft het Hof opgedragen de verdediging de gelegenheid te bieden alle verhoren integraal te beluisteren. Er werden onthutsende ontdekkingen gedaan die gingen om het buiten het dossier houden van essentiële passages uit de verhoren. Het Hof sprak van 'zeer ernstig'. De verdediging wil dus kunnen toetsen of alles daadwerkelijk is opgenomen in het proces verbaal. Pauzes, aarzelingen, maar ook onverstaanbare passages wil de verdediging zelf nog kunnen beluisteren of zij deze alsnog kunnen verstaan.

Tot slot het verhoren van officier van justitie Mr Wind m.b.t. de bespreking die heeft plaatsgevonden met La Serpe rondom 16 Juni 2007. Dit zou een uitzondering betekenen aangezien zaakofficieren normaalgesproken niet gehoord worden over getuigen, uitzondering daargelaten, waarbij de officier min of meer bij de opsporing zelf betrokken is geraakt. Dat is volgens Meijering het geval gezien hetgeen Mr. Wind heeft gezegd over het bewuste contact dat zij heeft gehad met La Serpe. Daarover is tot op heden nog geen proces-verbaal opgemaakt.

Volgens Mr. Nico Meijering wordt het grote passage-proces gekenmerkt door vele incidenten die de kwaliteit van het proces onder grote druk zet. De te laat of helemaal niet ingebrachte stukken hebben de verdediging op een onaanvaardbare achterstand gezet. Vooral de wijze waarop het OM de blootgelegde problemen heeft willen bagatalliseren, heeft het vertrouwen met zijn onmetelijke belangen voor cliënten telkens meer onder druk gezet..

Meijering: Met al hetgeen hij hiervoor heeft betoogd omtrent
- de kennelijke sturing die aan La Serpe is gegeven,
- de wijze waarop het OM dit altijd heeft tegengesproken en de pas heeft afgesneden ter zake nader onderzoek te doen,
- de achtergehouden totale versies van de tactische verhoren,
doet het vertrouwen van de verdediging verder weg zijn dan ooit.
Tot slot: Wij hebben uw rechtbank dan ook meer dan ooit nodig......

Door Bondtehond