Vandaag was de pro-forma zitting waarin de verschillende verdachten aan bod kwamen. Jesse Remmers had afstand getekend en was zelf niet aanwezig in de Osdorpse Rechtbank "De Bunker". Dit terwijl familieleden van Jesse, waaronder zijn vader Greg Remmers, de verichtingen van de raadsman geconcentreerd volgden vanaf de publieke tribune. Jesse's Advocaat Mr. Sander Janssen van het kantoor Cleerdin & Hamer zag waarschijnlijk wel in dat het geen zin had zich te verzetten tegen voortzetting van voorlopige hechtenis en hield het daarom kort.


Het O.M vond dat er royale ernstige bezwaren aanwezig zijn om Jesse in hechtenis te houden in de EBI te Vught. De rol die La Serpe hem toedicht is zeer groot. Zo zouden Jesse en La Serpe in het Huis van Bewaring het Wolvenplein in Utrecht bevriend zijn geraakt en heeft Jesse aan La Serpe verteld over zijn deelname aan meerdere liquidaties. Wat volgde was een opsomming van een reeks liquidaties waarbij Jesse Remmers ook betrokken zou zijn. Thomas van der Bijl, Kees Houtman, de twee Joegoslaven bij Ouderkerk a/d Amstel en de dubbele moord op Henny Shamel en zijn vriendin in Antwerpen. Deze laatstgenoemde liquidatie zou in opdracht van Henk Orlando Rommy zijn gepleegd.

De betrokkenen bij de liquidatie op caféhouder en drugssmokkelaar Thomas van der Bijl, Dwight Saro, Remy Habes, Nico Haaker en Alex de Boer waren allen bang geweest voor Jesse's waarschuwingen niet te praten. Ze hadden deze waarschuwingen zeer serieus genomen: "Wat dat betreft had Jesse al een stevige reputatie." Het O.M meldde tussendoor dat zij het ook zeer waarschijnlijk acht dat Fred Ros met deze liquidatie te maken heeft gehad. Jesse zelf zegt dat hij in de auto is blijven zitten tijdens voorbereidende handelingen, echter de verdachte jongens verklaren dat zijn rol veel groter is geweest met deze handelingen.

Bij de liquidatie van Kees Houtman waren Ali Akgün en Dino Soerel de opdrachtgevers verklaarde La Serpe. Niet alleen La Serpe wijst Jesse aan als betrokkene. Ene mevrouw Scholte, een buurtbewoonster van Houtman had twee mannen zien lopen op de avond van de moord waarvan één signalement overéénkwam met die van Jesse. Achteraf haalde ze echter niet de foto van Jesse uit het stapeltje wat haar werdt voorgehouden. Verder is er een semafoonnummer teruggevonden op de computer van de vriendin van Jesse. Hetzelfde nummer wat is gebruikt voor een gecodeerd semafoon-bericht wat Jesse aan Akgün heeft gestuurd, 1,2,3,4,5,6. Het was een semafoon die uitsluitend werd gebruikt om berichten te verzenden tussen Jesse en Ali Akgün.

De Liquidatie in Ouderkerk a/d Amstel in 1993 op Djordje Ilic en Seli Hadziselimovic had La Serpe van horen zeggen. Jesse zou hem dat verteld hebben, maar ook anderen vertellen dat Jesse er nogal prat op ging dat hij de lijken in brand had gestoken na de liquidatie. Zo zou er een rollenspel gespeeld zijn in het huis van verdachte Raymond Verbaan, aldus Malika M. de ex-vriendin van Verbaan. Dat rollenspel zou zijn gespeeld door Moppie Rasnabe, Jesse en Raymond. Raymond zegt dat hij de liquidatie in z'n eentje heeft gepleegd, maar dat is onmogelijk volgens het O.M : "Hij kan het niet alleen hebben gedaan. Daar komen wij zeker later op terug." Verbaan was vandaag ook aanwezig, maar kon moeilijk uit zijn woorden komen vanwege zijn ziekte, de ziekte van Huntington.

Henny Shamel in Antwerpen zou samen met zijn vriendin zijn doodgeschoten vanwege een schuld van 1,5 miljoen gulden die Henk Rommy van hem tegoed zou hebben en die hij weigerde te betalen. Telecomgegevens wijzen uit dat de ATF (autotelefoon) van Jesse op het moment van de liquidatie niet is aangestraald door Belgische telecom-masten. Er werd gereden van Rotterdam naar Den Haag en via Breda over de grens, waar het signaal wegviel. Maar een half uur na de liquidatie werd er wel weer een mast bij Breda aangestraald. Op de avond van de liquidatie zijn in Antwerpen vier mannen waaronder twee grote donkere negers gesignaleerd.

Dat zouden Siegfried Saez en Kenny Rampenburg geweest zijn volgens de Officier v Justitie. Dan zijn er nog Bosnie en ene Ellen die verklaren dat ze van Moppie Rasnabe hebben gehoord dat hij erbij was in Antwerpen. Volgens officier van justitie Betty Wind is er genoeg ondersteunend bewijs. Het steunt dus niet alleen op Peter La Serpe's getuigenis. Wel zijn er volgens haar nog maanden nodig om onderzoek te doen. Er zijn dus genoeg gronden om het voorarrest in stand te houden.

Advocaat Mr.Janssen ging akkoord met aanhouding van de zaak en vroeg deze terug te verwijzen naar de Rechter Commissaris. Er zijn wel tegenstrijdigheden in verklaringen van anderen aangetroffen en komt daar later zeker op terug. Zijn wensen maakt hij later kenbaar. De voortzetting is op 25 Juni om 13:30 in Rechtbank Rotterdam.

Door Bondtehond