maandag 14 november 2011

'Ik wil een verweer voeren om de Staat niet-ontvankelijk te laten verklaren'

De rechtbank zit nogal in haar maag met het feit dat de advocaat van Peter La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, de verdediging van zijn cliënt vorige week heeft neergelegd. Na opening van de zitting richtte de rechter zich meteen tot de kroongetuige en probeerde hem uit te leggen dat men toch liever ziet dat hij zich laat bijstaan door zijn raadsman. La Serpe had aangegeven dat hij graag bij verhoren wilde zijn die nog plaats zullen vinden bij de rechter-commissaris. Dat brengt nogal wat moeilijkheden met zich mee, aldus de rechter. Ze drong er vooral op aan dat La Serpe wel goed moet beseffen dat dat nogal wat consequenties met zich mee- brengt. Met name de vraag: Mag ik bij de rechter-commissaris mezelf vertegenwoordigen, en hoe ziet u dat?


Peter La Serpe antwoordde dat hijzelf ook graag bijstand heeft van een advocaat, maar dat hij het zelf ook niet precies weet hoe nu verder. Waar het op neerkomt, is dat hij wil dat de rechtbank hem garanties geeft dat het TBG zijn berschermingsovereenkomst niet zal opzeggen. Ook had hij meteen enkele verzoeken in de hoedanigheid van kroongetuige/verdachte die zichzelf nu bijstaat. Of hij die verzoeken mocht doen, vroeg hij.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars: Ja, dat mag wel. Maar hoe komt u er nu bij dat de rechtbank garanties zou kunnen verstrekken? Denkt u nou echt dat wij u garanties kunnen geven?
La Serpe: Nee, maar u kunt wel het OM aanspreken hoe ik mezelf kan verdedigen. Als het OM mij kan bedreigen via de civiele zaak dat ik mijn beschermingsovereenkomst kwijtraak....
Rechter: Is nou met u besproken, de consequenties van het terugtrekken van uw advocaat?
La Serpe (samengevat): Nee, ik heb het niet besproken. Ik wist niet dat het zo zou lopen. Dat had ik niet verwacht dat dit eruit zou komen. Hij zegt, ik kan jouw verweer niet voeren. Ik wil een verweer voeren om de staat niet-ontvankelijk te laten verklaren. Mijn raadsman stelt dat hij me niet kan verdedigen. Laat ik heel eerlijk zijn: Ik vind de rechtbank vooringenomen. Ik vind dat de rechtbank het OM de hand boven het hoofd houdt.

De rechters deden nog een aantal pogingen om La Serpe op andere gedachten te brengen, en vinden het jammer dat de kroongetuige kennelijk niet goed nagedacht heeft over de consequenties en het kennelijk niet goed heeft besproken heeft met zijn raadsman.
La Serpe blijft er echter bij: Ik ga niet met een gemuilkorfde advocaat verder. Ik snap niet dat de rest dit niet snapt. Kan ik nu mijn verzoeken doen?
Rechter: Ja.
La Serpe:
-Ik zou een agenda willen van alle getuigen, wanneer die gehoord gaan worden.
-Ik vraag aan het OM het volledige fysieke dossier. Met het dossier op usb-stick kan ik niet goed werken.
-Ik wil 3 maanden inleestijd.
-Ik wil een fonds om mijn onkosten te declareren.
-Ik wil een juridisch assistent. Iemand die dus juridisch onderlegd is.
Rechter: Dat kan de heer Van Schaik niet doen?
La Serpe: De heer van Schaik is niet meer mijn advocaat. Ik kan een hoop dingen bedenken die de assistent kan doen.
Rechter: Ook als we pogingen doen om een andere advocaat te vinden, wilt u niet?
La Serpe: Nou nee, ik wil geen advocaat die gemuilkorfd is. Mij is gezegd die 27 A4'tjes niet in te brengen, dus is mij verboden verweer te voeren. Allemaal op straffe van het kwijtraken/opzeggen van de beschermingsovereenkomst. Ik doe de dingen nu echt ad-hoc. Ik ben niet zo'n vooruit-denker.

Rechter: Het is jammer dat u dit niet met Van Schaik heeft doorgenomen. Mijn vraag is: Kunt u met de heer Van Schaik erover hebben of hij daar in kan voorzien?
La Serpe: Nee, die is als raadsman teruggetrokken. Nu wordt er gedaan alsof hij nog steeds mijn raadsman is, maar dat is niet meer zo. Als ik alles krijg is het anders dan gemuikorfd zijn. Mag ik de opnames laten horen aan de rechtbank? Nee? Dan is dat muilkorfen. Dat begrijp ik zelfs nog met mijn MAVO-diploma. Op dit moment heb ik het echt gehad met dit.
Rechter: Blijft u staan bij de gedachte dat u geen verweer met behulp van een advocaat kunt voeren?
La Serpe: Sterker nog: Ik ga geen verweer meer voeren als de beschermingsovereenkomst niet eerst geregeld is. Ik zeg helemaal niks meer.

Mr. Lauwaars probeerde La Serpe vervolgens nog wat te kalmeren en zei dat de rechtbank probeert een goede oplossing voor hem te vinden en dat zij deze strategische keuze niet de goede oplossing vinden van La Serpe en Van Schaik. Zij hebben deze keuze gemaakt, maar de vraag is of hij niet tot een andere keuze kan komen?

La Serpe :Ik hoor u dingen verwoorden die ik niet zelf gezegd zou hebben. U zegt, het is een strategische keuze. Daar ben ik het niet mee eens. Mijn eerste gevoel is dat ik dan de beperkingen die het OM mij heeft opgelegd rechtvaardig. Dat is mijn eerste gevoel, mijn eerste reactie. Mijnheer de voorzitter, ik weet het ook niet...

Mr. Lauwaars: Mijnheer La Serpe, we zijn niet tegen u. Het is toch van belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige? We zeggen het niet in ons belang, maar in de uwe.
La Serpe: Ik kan u alvast zeggen dat dit een principieel hoger beroep wordt. Ik dacht dat het een jaar of 5 zou duren. Het gaat nu 15 jaar duren. Het wordt een levenswerk. Dat zeg ik u nu.
Mr. Lauwaars: We kunnen hier heel lang over discussiëren, maar het zij zo. Wil het openbaar ministerie nog wat zeggen?

Mr. Betty Wind (samengevat): Wij vinden de situatie onwenselijk en ook zorgelijk. Laten we vaststellen dat de heer La Serpe het geheel oneens is met de gang van zaken. Hij zit geheel vast in zijn standpunt dat hij geen verweer meer kan voeren. De beslissing is kennelijk genomen met de heer Van Schaik, zonder de consequenties in ogenschouw te nemen. We zouden met de heer Van Schaik in overleg willen gaan. We vinden de gang van zaken zodanig precair dat we op korte termijn contact zullen opnemen met de heer Van Schaik. Het brengt zodanige consequenties met zich mee dat overleg zeer gewenst is. We willen de rechtbank vragen om de tijd te krijgen.

Hier had La Serpe zelf wel wat op te zeggen.
La Serpe: Ik hoor dit nu zo aan. Laat ik u één punt meegeven. In mijn strafzaak is er maar één Dominicus. Om met de heer Van Schaik te spreken, zult u dat toch met mij moeten doen. Als u met iemand in gesprek wilt, dan heb ik maar één advies: Sluit de deal! De regel dat er niet gesproken mag worden, moet van tafel. Het is toch te gek. Hier zitten een stel mensen in een Ivoren toren waar niet mee gesproken mag worden.

Lauwaars: U vraagt nu zelf in gesprek te kunnen met het openbaar ministerie? Het raakt me overigens wel dat u zegt dat de rechtbank vooringenomen zou zijn. De rechtbank doet erg zijn best, en als u dat niet vindt, zeg ik u dat nog maar even.
La Serpe bond iets in: Het heeft ermee te maken dat ik al 5 jaar in een isolement leef....

Rechter: Laten we maar even verder gaan met een ander onderwerp.

Later besloot de rechtbank dat men maandag 21 november a.s. op de problematiek rondom La Serpe terugkomt. Wat er precies gaat gebeuren in de tussentijd is mij niet helemaal duidelijk. Mogelijk vindt het voorgenomen contact plaats tussen het OM en La Serpe en/of zijn raadsman Mr. Van Schaik, die volgens La Serpe dus eigenlijk zijn raadsman niet meer is.

De rechtbank ging vervolgens verder met de behandeling van de onderzoekswensen in verband met getuige Harry W. Diverse raadslieden hadden intressante onderzoekswensen. Morgen volgt een verslag over dat gedeelte van de zitting.

Tot slot kwam de verdediging van Dino Soerel met een uitgebreid onderbouwd verzoek in verband met de Holleeder-problematiek. Ook daar kom ik op terug.

Maandag 21 november is de eerstvolgende zitting.

Bondtehond.