maandag 29 juni 2015

Gevangenneming Dino Soerel toegestaan door Hof

Het Hof heeft vanmiddag beslist dat Dino Soerel opnieuw gevangen mag worden genomen voor het Passage-onderzoek. Daarmee, zo gaf de voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen expliciet aan, is nog niet gezegd dat het Hof reeds een fijnmazige beoordeling heeft kunnen en/of willen geven over de bewijskracht van de nieuwe ernstige bezwaren die het OM afgelopen maanden heeft aangedragen. De verklaringen van Fred Ros, Astrid Holleeder, Sonja Holleeder, Sandra den Hartog en Hidir Korkmaz zijn dan wel ingebracht en vormen de basis van de nieuwe ernstige bezwaren waarop het OM wil dat Soerel opnieuw gevangen wordt genomen, maar het onderzoek ter zitting is nog lang niet afgelopen en men kan en wil dus nog geen 'finale-beoordeling' geven. Dat is nu nog helemaal niet aan de orde.


Het Hof zegt: 'Het Hof staat kort stil bij de vordering te hanteren maatstaven. Het Hof staat vanzelfsprekend niet voor de beantwoording van de vraag of de stukken in het dossier toereikend bewijs opleveren van de genoemde betrokkenheid van Soerel bij de moorden op Houtman en Van der Bijl, of van betrokkenheid bij de criminele organisatie die is gericht op het plegen van moorden en wapenbezit.  Het Hof kan die vraag nog niet beantwoorden. Zoals bij iedere strafzaak dient daarvoor eerst het onderzoek ter zitting te worden gedaan en afgerond, waarna de advocaat-generaal van het OM bij requisitoir zijn afrondende beschouwingen en conclusies geeft, ook over het bewijs, en vervolgens Soerel en zijn raadslieden daar tegen in hebben gebracht wat hen in belang van de verdediging juist voorkomt. Zover is het nog lang niet'.

De beslissing om Soerel gevangen te nemen, zegt feitelijk dus nog weinig of Soerel nu wel of niet schuldig is en kans maakt op levenslange gevangenisstraf. Dat de beslissing van het Hof veelzeggend zou zijn, ben ik het persoonlijk niet mee eens. Als je de hele beslissing hebt aangehoord, wordt er door het Hof meermaals op gewezen dat men in dit stadium nog niets wil zeggen over de bewijskracht en komt op mij de gedachte "omdat het Hof nu beslist dat er voldoende ernstige bezwaren liggen om Soerel gevangen te nemen, moet het bewijs dús wel voldoende worden geacht" te simpel gesteld voor.

De gronden om Soerel vast te zetten voor Passage zouden er echter wel zijn, onder meer omdat Soerel zich eerder heeft ontrokken aan zijn rechtsvervolging en zich schuil hield. Als bewijs dat Soerel zich mogelijk aan rechtsvervolging en/of strafoplegging wil ontrekken, ziet het Hof in de op zijn onderduikadres aan de Rozengracht gevonden valse paspoorten onder andere identiteit. Ook het feit dat Soerel heeft aangegeven op iedere zitting te zullen verschijnen en zijn proces nauwgezet te zullen volgen, is volgens het Hof niet een reden om gevangenneming af te wijzen.

Lees op Rechtspraak.nl: Hof beveelt gevangenneming van verdachte in Passageproces

Het is niet zeker of Soerel zal worden overgeplaatst naar het Huis van Bewaring in De Schie. Dit heb ik eerder gevraagd aan de raadslieden van Soerel. Waarschijnlijk blijft hij in de cel waarin hij nu zit.

Het onderzoek wordt geschorst tot 26 augustus 2015. Op die dag zullen de moeder en de zoon van Fred Ros op zitting worden gehoord, zo heeft het Hof beslist. Advocaat Mr. Peter Plasman zal in vervolg op zijn verhoor bij de RC op 27 maart jl. nader worden gehoord bij RC over bedreigingen aan zijn adres.

Er zullen op 1 en 3 september regiezittingen volgen. Op 4 september kan het OM reageren op onderzoekswensen van de verdediging. Het Hof verwacht uiterlijk 24 augustus bericht van de verdediging of er nog verzoeken zullen worden gedaan en zo ja, welke dat zijn.

De voortzetting van het Passage-proces is op 26 augustus om 9:30.

Bondtehond