maandag 15 maart 2010

'Wederom ben ik de klokkeluider. Daar ben ik goed in'

Kroongetuige Peter La Serpe had vorige week al zijn wens kenbaar gemaakt een verklaring af te leggen voor de rechtbank in het liquidatieproces. Volgens zijn advocaat Mr. Jan Peter van Schaik zou deze verklaring mogelijk zaaksoverstijgende invloed kunnen hebben op de rest van het proces. Nou zijn we wel wat gewend van Peter La Serpe, dus zo'n aankondiging wordt in de regel niet echt meteen als schokkend ervaren. Alhoewel, er was vandaag wel weer eens wat meer media aanwezig in de bunker dan de week hiervoor. Ook alle verdachten en raadslieden waren er klaar voor. Nadat rechtbankvoorzitter Lauwaars de zitting had geopend, viel de microfoon uit, dus met een minuut of 5 zat iedereen weer in de wachtkamer. Toen het mankementje was opgelost, en iedereen weer had plaatsgenomen in de zaal en op de tribune, kon La Serpe beginnen. Echter Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, vroeg het woord om vervolgens de rechtbank te wijzen op de mogelijkheid dat La Serpe zou kunnen gaan speculeren, net als hij eens eerder deed tijdens een zitting, over wie nou mogelijk de anonieme bedreigde zou kunnen zijn. Dat zou volgens de raadsman onwenselijk zijn en verzocht de rechtbank daarin een standpunt in te nemen. Zou La Serpe zich dan toch wagen aan speculaties, zou hij moeten beseffen dat het in gevaar brengen van deze getuige(n) zijn eigen verantwoordelijkheid is. Volgens Mr. van Schaik zou La Serpe niet gaan speculeren over de anonieme getuige(n).


Peter La Serpe merkte terloops nog wel op dat het in totaal vijf verklaringen betrof. Meteen hierna, nog voor La Serpe kon beginnen, kreeg het OM het woord van Lauwaars. Officier van justitie Betty Wind vond dit het juiste moment de rechtbank te verzoeken dit onderwerp achter gesloten deuren te behandelen, echter niet alleen zonder aanwezigheid van pers en publiek, maar ook zonder verdachten en advocaten. Dit met het oog op het thema van de aangekondigde verklaring, het afluisteren van geheimhoudersinformatie die van belang zou zijn betreffende La Serpe's eigen strafzaak en zijn contacten bij het TGB (Team Getuige Bescherming). Het OM heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid in dit de veiligheid te waarborgen, aldus Wind. Daarnaast zou de verklaring ook anderen in gevaar kunnen brengen. Een goede rechtspleging zal moeten prefaleren boven de openbaarheid. De deuren zullen moeten worden gesloten, meende ze.

Het advocaten-team kon hier op reageren en verzette zich uit alle macht tegen dit verzoek. Samengevat kwam dat op het volgende neer.

Mr. Jan Hein Kuijpers: Toen ik het zo hoorde, leek het wel of we in Rusland beland waren. In de zaak met grote Willem en kleine Willem was dit ook aan de orde. Daar werd het afgewezen. Het criterium is niet het criterium wat het wetboek stelt. Het OM wil nu een geheim proces. Ik vraag u de vordering met grootst mogelijke klem af te wijzen.

Mr. Nico Meijering: Ik ben zojuist bijna van mijn stoel gevallen dat het OM de kroongetuige zou willen horen buiten ons om en dat het alleen gedeeld wordt met u en niet met ons allen. Het raakt ons allen en zeker de verdediging. Dit kan natuurlijk niet. Het OM komt steeds verder in de knel met de kroongetuige-regeling. Je ziet allerlei punten waarmee de regeling in de knoei komt. Het kan niet anders dat het een keer aan de orde komt dat er geklaagd gaat worden over zo'n regeling. Het is 'All in the game' dat dat een keer gebeurt. Ik sluit mij aan de vordering af te wijzen.

Lauwaars ging alle raadslieden een voor een af en iedereen was het er verder mee eens dat dit verzoek diende te worden afgewezen. Betty Wind benadrukte nog dat het belang zeer groot is en dat het een afweging zou kunnen zijn in eerste instantie de zaak achter gesloten deuren te behandelen en als mocht blijken dat het toch openbaar zou kunnen dat het dan achteraf alsnog behandeld zou kunnen worden, ook al zou dit twee keer tijd kosten. Desnoods samengevat door de rechtbank.

De rechtbank trok zich terug en had een tijdje nodig zich te beraden over deze kwestie. Na ongeveer een kwartier beraad kwam zij terug en wees de rechtbank het verzoek van het OM af. Dit volgens de voorzitter omdat het OM aan de vage kant was en te speculatief om bij voorbaat te kunnen spreken van het in gevaar brengen van de veiligheid.

Vanuit het gepanserde, beschermde getuigenhokje klonk vervolgens de stem van de kroongetuige luid en duidelijk over de speakers. La Serpe las 4 van de 5 verklaringen voor, omdat hij samen met zijn raadsman had besloten dat de 4e verklaring waarschijnlijk toch te veel zou prijsgeven. Deze bewaard hij voor een later tijdstip. Het lukt niet alle 4 de verklaringen in zijn geheel te herhalen. Wel heb ik een groot aantal quotes genoteerd Daarvan zal ik er later wat benoemen. Het komt er op neer dat Peter La Serpe zich in de hoek gedrukt voelt door het OM. Hij zou zijn bedreigd, geïntimideerd, gemanipuleerd, voorgelogen en bedrogen.

In zijn zaak zijn o.a geheimhoudersgesprekken gebruikt, wat hij niet wist. Ze hebben hem nooit verteld dat dit is gebeurd. Alleen al daarom zou volgens de getergde getuige het OM niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Eigenlijk had ie geen goed woord over op de manier waarop handtekeningen onder verklaringen zijn gekomen, hoe met zijn veiligheid wordt omgegaan en hoe hij het OM en TGB als een ziet en niet als twee onafhankelijk van elkaar opererende instanties. Afluisteren zou voor de veiligheid zijn. Geheimhoudersinformatie is echter doorgespeeld aan het OM en weer gebruikt in zaken tegen hemzelf. Dit alles onder het mom van veiligheid.

La Serpe: Ik wist niet dat deze geheimhoudersinformatie tegen mij gebruikt werden. Ze hebben het me nooit verteld dat dit gebeurde. Mijn advocaat zou zijn geïnformeerd. Dit is een leugen !! Van de 5 advocaten die ik heb gehad, is er maar 1 bij die geïnformeerd is. Daar is geen woord Spaans bij........ Ik heb officieren en adjudantes op leugens betrapt. TGB-hoofd mevrouw Verwiel zei me, het afluisteren beslaat meerdere doelen, niet alleen de veiligheid. Mijn dank voor deze bekentenis. Het OM heeft schaamteloos tegen me gelogen. Ik zal het met opnames en geschriften aan kunnen tonen. Ik heb 5 advocaten als klankbord gebruikt en allen hebben mij gezegd dat het TGB onwettig heeft gehandeld.

Hoe de deal tot stand is gekomen, is La Serpe evenmin over te spreken. Volgens hem zijn er handtekeningen onrechtmatig onder de kluisverklaringen gekomen. Het bron-document, de intentieverklaring, lag bij het TGB en naar aanleiding daarvan is de overeenkomst gesloten. Deze is echter zoekgeraakt dus kan hij nu niet meer aantonen wat de afspraken precies inhielden. Hem is aangeraden een arbiter in te schakelen en daar heeft hij zich bij neergelegd. Deze arbiter heeft uitspraak gedaan en bleek achteraf ambtshalve niet bevoegd te zijn. Later, tijdens een zitting in de bunker weer wel. Nadien is dit weer terug getrokken. La Serpe: Dit zou niet moeten kunnen, van terugwerkende kracht iets herroepen. Een scheidsrechter fluit. Er vallen doelpunten. Na de wedstrijd zegt hij, ik ben onbevoegd, ze tellen niet meer. De tegenpartij is geïnfomeerd over onze tactiek...... Er is vals gespeeld met een hoofdletter. Alles om het liquidatieproces niet te schaden. Op advies van mijn advocaat richt ik mij nu tot uw rechtbank.

La Serpe: Ik stel ter discussie:
- Mijn handtekeningen die onrechtmatig zijn.
- De OM deal.
- De orginele bron.
- De TGB-dwaling hoe het bedrag tot stand is gekomen.
- De TGB-intentieverklaring die opzettelijk is zoekgeraakt.
- Geheimhoudersgesprekken die niet gebruikt hadden mogen worden.
- De conclusie is dat deze bij Betty Wind terecht zijn gekomen.
- De schending van het afluisteren van geheimhoudersgesprekken.
- De keuze deze te gebruiken is door bedrog door stand gekomen.

Zonder deze intentieverklaring zou de deal nooit tot stand zijn gekomen. Mijn inzet was het tekenen van de kluisverklaringen. Ik heb 23 dwalingpunten om te bewijzen dat ik bedrogen ben. Ze hebben mij glashard voorgelogen. De TGB-intentieverklaring is weg. De bron is verdwenen. De weggemaakte overeenkomst bleek gebakken lucht te zijn. Door het geheime karakter van de overeenkomst zijn ze er telkens mee weggekomen.

Ik wilde het liquideren stoppen. Maar nu voel ik mij compleet in de maling genomen. Mijn zoon is in een onveilige situatie geplaatst. Mij wilden ze in een gewone gevangenis zetten in de gewone populatie. Helaas ben ik niet vatbaar voor intimidatie. De gevolgen zijn groot. Wederom ben ik de klokkeluider. Daar ben ik goed in. Maar ik vrees de wraakzuchtige toorn van het OM. Ik ben begonnen een eind te maken aan de liquidaties. Als beloning ben ik bedrogen door de staat. Ik dacht dat ik uit het milieu zou stappen, maar ik ben regelrecht in een ander milieu terechtgekomen. Ik ben bereid mijn eigen veiligheid op te geven. Wanneer alles op de hoogte is, kunt u zelf oordelen. Ik speel niet meer mee met dit toneel. Nu verwacht ik van het OM de meest grove beledigingen. Eerder was ik Oh zo betrouwbaar. Nu zul je zien dat ik de onbetrouwbaarste sujet ben die er rondloopt. Van de media weet ik het nog niet. Daar ligt het aan wat het beste verkoopt. Ik geloof niet meer in een goede afloop.

Dit waren wel de hoofdlijnen. Morgen nog wat quotes en de reactie van het OM, rechters en advocaten.

Door Bondtehond
Aangepast zoeken