vrijdag 12 maart 2010

'Wat weet u nou uit eigen wetenschap over de liquidatie van Tonny van Maurik?'

Gisteren heeft u in het eerste gedeelte kunnen lezen hoe Pinny Song tijdens de zitting kritisch werd ondervraagd door rechters en OM. Hier het vervolg. Rechtbankvoorzitter Lauwaars wilde wel eens weten wat Pinny nou eigenlijk zelf wilde vertellen. Ze had zich geërgerd aan allerlei onwaarheden die in de media waren verschenen. Zij kon zich daar nooit tegen verdedigen vanwege de keuze zich steeds te beroepen op haar zwijgrecht. Nu ze had besloten in overleg met haar nieuwe advocaat, Mr. Meerman van het Kantoor Plasman - Advocaten, het stilzwijgen te verbreken, moest ze dat ook maar doen dan, aldus Lauwaars. Nadat Pinny een en ander had toegelicht, kwam er een moment waarop Lauwaars haar het woord gaf om te zeggen wat ze al min of meer in een brief aan de rechtbank scheen te hebben aangekondigd.


Lauwaars: U wilde een moment op zitting. Waar wilde u het over hebben?
Pinny: De bedreiging door Tonny, dat is niet waar. Ik zou onder de blauwe plekken zitten. Dat is ook niet waar. Ik heb zijn hele huis ingericht. Ik gaf hem ook wel eens geld. Tonny was nogal spaarderig zelf. Zelf waren we heel vrij. Hij had diverse vriendinnetjes. O.a Jacky Achtien, en ook de ex van George Plieger is ie mee gegaan. Ik vond dat niet erg. Ook dat geld en de bedreigingen klopt niet.
Lauwaars: Er gebeurt iets op 18 April.
Pinny: Ik kon dat moeilijk uitleggen. Ik zei dat ik dan naar Arnhem ging, maar dan ging ik naar hem. Ik ben om een uur of vier bij hem geweest en bleef tot 5 uur 's morgens.
Rechter: Hij was boos?
Pinny: Hij was geïrriteerd, ja. Dat geld was weg.
Rechter: Welk geld?
Pinny: Van de pillen.
Rechter: Welk geld dan?
Pinny: Er werden pillen gesmokkeld naar Zweden door een ouder echtpaar in een camper. In ene waren die mensen weg met die pillen. Al het geld zat daar in.
Rechter: Even terug naar de hoofdlijn. U dwaalt af.
Mr. Meerman nam het op voor zijn cliënt: Tonnie van Eunen en Tonny van Maurik. Dat is wel belangrijk. U kapt het nu steeds af.
Rechter: Dat is niet helemaal waar. We hebben vele zittingen gehad... Wat is het volgende punt?

Rechter: Die drie ton en die waardepapieren, hoe zit dat?
Pinny: Tonny vroeg aan mij iets. Ik ken iemand, die zit in het bankwezen. Ik zou het vragen aan hem. De papieren konden alleen bij banken onderling ingeleverd worden.
Rechter: Die zijn in beslag genomen?
Pinny: Nee, ik heb ze zelf gegeven.
Rechter: Is het nou zo dat Tonny geld aan u heeft gegeven?
Pinny: Nee, waarom? Ik kon er toch niks mee....
Rechter: Als ik u nu vertel wat Tonnie van Eunen vertelde? Het zou toch nog 30 miljoen op kunnen leveren.
Pinny: Nou, dat is niet waar. Er was niets mee te doen.
Rechter: Peter van Maurik zei dat hij ze heeft gebracht op de sportschool.
Pinny: Nou, dat is niet waar. Ik had ze al heel lang in bezit.
OM: Waarom gaf hij het aan u?
Pinny: Ik bewaarde ze wel vaker?
OM: Waarom zou hij ze aan u gegeven hebben en niet op de plek waar ze altijd bewaard werden?
Pinny: Dat weet ik niet.
OM: U had toch ook een sleutel van zijn woning?
Pinny: Ja.
OM: Waar lagen die papieren dan?
Pinny: Ik had een naaitafeltje in de gang....
OM: Zulke details hoeven we niet te weten. Waar ze eerst lagen?
Pinny: Dat weet ik niet.

Rechter: En die drie ton?
Pinny: Dat weet ik niet. Dat Jacky Achtien zoveel geld aan hem had gegeven, dat geloof ik ook niet.
Rechter: Was dit het wat u wilde zeggen?
Pinny:Er staat ook iets over dat ik zo gek ben op geld. Dat is ook wel zo, min of meer, anders was ik wel ander werk gaan doen. Maar, door Bassie & Adriaan (rechercheurs), die karakteromschrijving, dat ik bijna zou bekennen. De hoogmoed. En dat ie als het ware in me was gekropen. Ik zei, het is niet zo. Ik had heel veel rijke klanten. Ik deed SM. Daar komen rijke mensen op af. Bouwvakkers komen niet.

OM: Nou moet u toch es vertellen. De moord op u vriend, daar praat u dan niet over.
Pinny: Ik heb er niks mee te maken. Ik geloof het allemaal niet meer deze rechtszaak. Het is plakken en knippen. Allemaal leugens. Volgens mij heeft het OM uit een aantal verklaringen wat gebruikt. Ik vind het hier een politiestaat worden.
Lauwaars: Grote woorden.
Pinny: Dat dossier heb ik helemaal niet zo goed gelezen uit '94.
Rechter: Ze hadden de indruk dat u nog een klein zetje nodig had. U zou gezegd hebben: Ik kan niets verklaren, anders ben ik de volgende.
Pinny: Er was een bekende van van Eunen en Tonny, die nog werkt, daar was ik wel bang voor.

Rechter: Wat weet u nou uit eigen wetenschap over de liquidatie van Tonny van Maurik?
Pinny: Niet veel eigenlijk. Ik las in het dossier....
Rechter: Nee, niet dat. Uit eigen wetenschap?
Pinny: Nou, niet veel dus.
Rechter: Hoe kunt u dan in januari 1998 zeggen dat de broer Peter van Maurik zeker niets te maken heeft met de dood van zijn broer Tonny?
Pinny: Tja, dat is toch gewoon? Ik neem het dan gewoon op voor hem.

Rechter: Samegevat, Karin Zwager liegt, Tonnie van Eunen liegt, Mijnheer B. liegt, Geurt Roos liegt, Rick Lam liegt, u zusje liegt, iedereen liegt. Waarom blijf je dan beroepen op je zwijgrecht?
Pinny: Mijn advocaat zei, je moet je op je zwijgrecht blijven beroepen. Met alles. Ik kan me nog niet eens iets van 3 maanden geleden herinneren, laat staan iets van 17 jaar geleden.

OM: U heeft er zelf dus niet goed over nagedacht?
Pinny: U moet niet vergeten. Hem vertrouwde ik. Hij is ook te vertrouwen, maar achteraf had ik beter kunnen praten hoor ik nu ook.....

Rechter: Nog een klein puntje. U zou niet bellen met Tonny. Nou heb ik gelezen dat uw ouders u naar het ziekenhuis zouden brengen. U vond een briefje dat hij naar zaalvoetballen was. Waarom heeft u niet gebeld?
Pinny: Ik was te ziek om te bellen.

Rechter: Dank u, ik heb verder geen vragen meer.
Betty Wind merkte nog op: Weet u wat uw zuster vertelde? U zou lacherig geweest zijn en geen zieke indruk gemaakt hebben.

Lauwaars: Afsluitend. We hebben er weer lang over gesproken. Iemand nog wat?

Betty Wind: Hoe zit dat met Jesse Remmers, hoe zit dat met Nampaul de B., met Mohammed Rasnabe? Heeft u dat nou nooit eens zelf afgevraagd? Nooit eens mee bezig geweest?
Pinny: Ik was gewoon bang.
Betty Wind: Ooit eens met Moppie gesproken?
Pinny: Nee.
Betty Wind: Begrijpt u dat ik daar moeite mee heb dat te geloven?
Pinny: Tja, dat weet ik niet.
Betty Wind: Dank u wel.

Voorzitter Lauwaars wou nog wat zeggen tegen advocaat Mr. Meerman: Ben toch erg onaangenaam getroffen door de verwijten van Dhr. Meerman. We hebben de hele ochtend uitgetrokken. We hebben alle tijd genomen. Dan wil ik dit gezegd hebben. Ik ben daar erg onaangenaam door getroffen. U hoeft niet te reageren, maar ik laat niet alles passeren, ongemerkt.

Lauwaars deelde nog mede dat de planning toch weer enigzins op de schop moet. Niemand heeft garantie wat betreft de getuigen Q5, F1 en F3, dus dit schema houden we waarschijnlijk niet overeind.
Lauwaars: Ik wens iedereen een prettig rest van de dag.

Maandag de 15e gaat het proces verder.

Door Bondtehond.