Een groot gedeelte van de dag werd er gediscussieert of een paar stukken nou wel of niet ingebracht konden worden. Het ging om een verweerschrift van Mr Gabriël Meijers, de Advocaat van Jan Dirk Paarlberg. Erg saai dat soort discussies. Uiteindelijk willen de advocaten nog geen uitsluitsel geven voor zij de stukken hebben kunnen lezen. Wat Jan Hein Kuijpers betreft moeten stukken kwa waarheidsbevinding natuurlijk wel ingebracht worden. De Advocaten krijgen nog tijd om de stukken te lezen of er iets in staat wat hun zaak kan dienen of juist andersom. (Note: Dhr Gabriël Meijers is al enkele malen door Crimesite gesignaleerd bij het Holleeder-Proces, op de tribune. )

Mr.Gabriël Meijers

Het verhoor van de verdachten werd vandaag afgesloten.
Hier zijn een paar opvallende stukjes.
Officier Saskia de Vries had nog wat vragen voor Maike Dijkhuis.
Maike Dijkhuis: Mijnheer Holleeder is in 2002 bij me weggegaan.
De Vries: Had u beide een eigen inkomen?
Maike: Ja, ik werd onderhouden door mijn vader....en nog trouwens.
De Vries: Dat is mooi makkelijk.
U had een eigen huis. Wie betaalde de huur?
Maike: Mijn vader betaalde de huur.
Willem Holleeder: Ja, en dat vond ik weer makkelijk. Hahaha

De Vries: Uw vader leende u 600.000. Was dat voor zaken in de Onroerend Goed?
Maike: Ja, Willem kon geen lening krijgen en ik vond dat hij een nieuwe start moest krijgen.
De Vries: We stelden vast dat het geld niet gebruikt is voor OG-handel maar voor een aandelentransactie. 300.000 is ingelegd samen met Klaas Hummel en Endstra, en daar was een flink rendement op van zo'n 700.000. Heeft Willem het toen terugbetaald?
Maike: Ja natuurlijk, het was geen cadeautje.
Holleeder: Er moest natuurlijk rente over betaald worden. Ik dacht dan betaal ik het nu terug, dan kan ik het later weer lenen.

Over een stuk grond aan de Groenlandsekade in Vinkeveen. Het was gekocht via Nieuwgraaf BV, de BV die op naam stond van Maike Dijkhuis.

Saskia de Vries aan Marcel Kaatee: Wat waren de plannen? Zou mevrouw Dijkhuis daar niet gaan wonen?
Kaatee: Daar was sprake van, maar het moest eerst ontwikkeld worden, het lag aan de Vinkeveense plassen.
De Vries: Wist Dhr Holleeder van de plannen?
Kaatee: Mijnheer Endstra wist het en Dhr Holleeder heeft toen gezegd, ik weet er wel iemand voor.
De Vries: De Groenlandsekade koste 600.000 en is toen verkocht voor 1.250.000 gulden.
De Vries aan Holleeder: Hoe heeft u dat gedaan?
Holleeder: Herman Schipper, het wordt een beetje afgezaagd maar die ken ik ook al 30 jaar, kwam ik tegen en vroeg aan me een mooi prijsje te regelen bij Endstra. Toen is dat ervoor betaald.
Plooy: Dat ging snel dan. Dat had u snel verdiend.
Holleeder: Ja, zo gaat dat in de Onroerend Goed. Daarom wou ik ook de OG in. 
Plooy: Ja maar zo snel?
Holleeder: Ja, nogmaals zo gaat dat altijd in de OG. Ik had dat geregeld.
(Plooy keek met argusogen)
Holleeder: U kijkt nou wel zo, maar moet ik dan maar niks voor rekenen omdat ik het was?
Het gaat gewoon zo snel in de OG, Hahaha !
Wim Endstra had dat park naast de A2 bij Vinkeveen ook ontwikkeld, dat met die huisjes. Maar dit stuk grond was veel unieker. Daarom wou die Herman Schipper het wel hebben.
Ik bracht ze met elkaar in contact en daar kreeg ik provisie voor.

(note: Vooral één van de vrouwelijke Rechters, ook niet de slimste tijdens dit proces, maar dat is mijn persoonlijke mening, kon het maar moeilijk vatten dat je in slechts enkele uurtjes een paar ton kon verdienen.
Tip: Ze zou een dagje mee kunnen lopen met wat OG-jongens, dat zou verhelderend kunnen werken voor haar.)

Plooy aan Holleeder: Heeft u de stukken gelezen die zijn toegevoegd?
Holleeder: Niet echt.
Plooy: Marie van Gelder, de vrouw of vriendin van Ron Nyqvist had een gesprek met Ron die in de gevangenis zit. Die zien u op 1 lijn met Willem Endstra, begrijpt u dat ?
Holleeder: Ik was altijd met Wim.
Plooy: Er waren moordzuchtige ideeën met U en Endstra. Hij ziet u niet als een ander, met wie Endstra niets te maken heeft.
Holleeder: Dat heb ik voorheen al uitgelegd. Ron kwam pas in beeld toen die auto was opgeblazen.Ik zag hem toen in het Oranje-Hotel. Daar gaf ik een brief waarin Endstra vroeg de huur voor het Mega-Sport Centrum te betalen. Toen zei hij, ik heb al zoveel geld betaald, moet ik nog huur betalen ook.
Wim stuurde me erheen om die brief te geven.

De Vries: Was Dino Soerel daar niet bij, bij dat eerste gesprek?
Holleeder: Ja, dat klopt, Dino had een vriendinnetje in Den Haag en ik ook toendertijd, het was op dezelfde weg.
De Vries: Hoe ging dat gesprek?
Holleeder: Ik had de indruk dat ie paranoia was, wat ook wel te begrijpen is zo vlak na zo'n bomaanslag. Ik heb die brief laten zien, meer niet.
Plooy: Was hij alleen?
Holleeder: Nee, hij was niet alleen, de halve Julliët-bende was er.
Plooy: Werd u er niet tussengezet omdat de Driessens er niet waren?
Holleeder: Die waren op Aruba.

Plooy: Waarom u specifiek?
Holleeder: Wim had het me gevraagd. Het ging om Mega-Sport. Er moest huur betaald worden omdat anders de FIOD argwaan kon krijgen. Ik kon die hele Nyqvist niet en hoe dat met Mega-Sport ging.
Ik heb alleen een Colaatje gedronken.
Plooy: Kwamen die Driessens wel es op kantoor?
Holleeder: Die kwamen bijna elke week, altijd met z'n tweeën.
Plooy: Het is vreemd dat u in Noordwijk een afspraak heeft voor alleen zo'n brief.
Holleeder: Endstra vroeg wel vaker aan mij om een brief of wat anders weg te brengen.
Vrouwelijke Rechter: Hoe gaat zo'n gesprek?
Holleeder: Hij maakte de brief open, las het en ging uit z'n dak.
Vr Rechter: U wordt op pad gestuurd voor huurpenningen van Nyqvist?
Holleeder: Ja, ik bracht wel meer stukken voor Endstra rond.
Hij zat in het Oranje-Hotel.
Vr Rechter: Was dat niet om te revalideren?
Holleeder: Ja, maar het is ook gewoon een mooi Hotel, hij gebruikte het wel om te revalideren, ja.


Vr Rechter: Begrijpt u niet waarom hij u beschuldigd na dat Panorama-artikel ?
Holleeder: Nee, totaal niet nee. Ik heb er geen klote mee te maken.
Plooy: Op dat moment worden de Driessens doodgeschoten. Hij is mischien geëmotioneert. Hij praatte over u dat u de plaats van de bom wist.
Holleeder: Dat is onzin.
Plooy: Op enig moment krijgt de recherche signalen, er is een conflict.
Holleeder: Ik heb er toen voor gezorgd dat Harry Pen een oogje in het zeil hield. Nyqvist was opgeblazen. Ik hoorde van de situatie dat Nyqvist de Driessens had doodgeschoten. Er kwamen anderen van de Julliët-bende bij. Er was een conflict met iemand anders van de Julliëtbende.
Ze wilden dat ik ertussen bleef zitten, net als toen met Klepper en Mieremet.
Toen heb ik Harry Pen gevraagd.
Plooy: Heeft u een naam?
Holleeder: Nee, dat ga ik niet zeggen.
Plooy: Dus toen begon dat contact?
Holleeder: Niet zo lang na de liquidatie op de Driessens. Het conflict is nu nog niet opgelost. Ik wou er gewoon niet tussen zitten. Ik kende ze alleen van die Freefight-gala's die hun organiseerden, meer niet, eigenlijk.

(Vanavond (Woe) de afsluiting met persoonlijke omstandgheden van de verdachten)
Door Bondtehond