woensdag 23 november 2016

6e dag requisitoir in Passage met de strafeisen + 'Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd ... Heel sterk'

Op dinsdag was de laatste dag van het requisitoir van het OM in Hoger beroep van het liquidatieproces Passage met aan het einde de strafeisen tegen de 10 verdachten. Maar liefst 4 maal levenslange gevangenis-straffen eisten de advocaten-generaal Mrs. Frits Pothumus en Cynthia de Jong tegen Dino Soerel, Jessy Remmers., Mohamed ’Moppie Rasnabe. en Siegfried Saez. Ook een reeks tijdelijke gevangenisstraffen werden geëist. Kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros hoorden respectievelijk 8 en 14 jaar tegen zich eisen. Tegen Pingy Song (11,5 jaar), Nan Paul de B. (9,5 jaar), Freek Stevens (5,5 jaar) en Sjaak Burger (3 jaar en 3 maanden).Het Hof besteedde eerst wat aandacht aan het e-mailtje van Peter R. de Vries dat hij zaterdag nog heeft gestuurd ter aanvulling van zijn eerdere e-mail waar ik dinsdag 15 november over schreef. Journaliste Wil Thijssen van de Volkskrant had mijn bericht wél opgepikt en heeft daar dit artikel over gepubliceerd. In de e-mail gaat De Vries dieper in op de bewering van het OM dat hij niet naar waarheid zou hebben verklaard op zitting. De Vries heeft zijn agenda nog eens uit zijn archief gehaald en grondiger gekeken naar afspraken in de week van de Arsenaal-afspraak in Naarden-Vesting. Nu bleek De Vries dat hij op dinsdag 9 november 2004 uitvoerig geluncht heeft in Het Arsenaal en dat was de dag na de vermeende ontmoeting waar volgens het OM Peter la Serpe (die dat als kroongetuige verklaart), Jessy Remmers, Peter R. de Vries en Holleeder bij aanwezig zouden zijn geweest. De Vries houdt het OM maar voor dat het wellicht mogelijk is dat het personeel 3 jaar na dato in 2007 deze afspraak door elkaar heeft gehaald met de vermeende afspraak, die in werkelijkheid (zonder dat Holleeder daar bij was) in Brasserie Chefs heeft plaatsgevonden. De Vries vertelt de AG's dat hij daar op 9 november 2004 was voor de  officiële lancering van het tijdschrift 'Must Magazine' op 10 november 2004, waarvan hij een van de gezichten was. Hier een kopie van een internet-artikeltje van het reclamevakblad 'ADFORMATIE' . Ook stuurt De Vries de cover met o.a. zijn foto.

(klik)

Mr. Nico Meijering deed n.a.v de nieuwe inzichten in de e-mail opnieuw een verzoek Peter R. de Vries op te kunnen roepen als getuige. Het OM kreeg gelegenheid op het verzoek te reageren en AG Cynthia de Jong stelde het allemaal niet zo stellig te hebben gezegd in het requisitoir. Daar zijn de meningen nogal (erg) over verdeeld en Meijering noemde het schijnheilig van het OM om nu te zeggen dat men De Vries geen leugenachtige en/of meinedige getuige heeft genoemd. Dat vindt De Vries en ook de verdediging wel degelijk. Nu stelt het OM dat De Vries zich de afspraak waar Holleeder al dan niet bij aanwezig zou zijn geweest niet meer goed te kunnen herinneren. Hij zou niet stellig hebben beweerd dat Holleeder helemaal niet bij die afspraak aanwezig was. Met andere woorden, leugenachtigheid of meineed zou men De Vries niet hebben willen verwijten. In een toegezonden verklaring van De Vries bij de politie zegt De Vries over de vermeende aanwezigheid van Holleeder: 'Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd ... Heel sterk'.

(Verbalisant: dikgedrukte tekst / Peter R. de Vries: dungedrukt)

(klik voor groter)


Even verderop zegt Peter R. de Vries:Zijn e-mail van 19 november sluit Peter R. de Vries af met de volgende suggestie:

'Dit doet bij mij de volgende vraag rijzen, die ik maar voorzichtig formuleer: 


Is het geheel uitgesloten dat de door u opgevoerde ober zich misschien één dag vergist, als hij nota bene jaren later (in 2007) naar mijn aanwezigheid wordt bevraagd en zich dan meent te herinneren dat ik die dag in het Arsenaal heb geluncht? Of zou het kunnen dat twee verschillende, opeenvolgende dagen – maandagmiddag 8 november en dinsdagmiddag 9 november – drie jaar later  in zijn herinnering zijn samengesmolten?

Dit klemt temeer omdat hij (de ober - red.) – voor zover ik weet – niet heeft verklaard dat hij een en ander nog goed weet, omdat hij mij 'een dag later wéér heeft gezien', toen ik prominent aanwezig was op een lunch voor de lancering van een tijdschrift.

Voor het geval u wéér zegt dat het nogal 'ongeloofwaardig' is dat ik nu 'ineens' met deze informatie aan kom en zich in een eventuele repliek de vraag stelt waarom ik daar 'niet eerder mee ben aangekomen?' het volgende:

Toen ik in 2007 door de politie werd gehoord over de 'Arsenaal ontmoeting' en toen op eigen initiatief mijn oude agenda heb opgezocht en nageplozen, was ik louter gefixeerd op de datum van maandag 8 november 2004 en heb ik eigenlijk niet of nauwelijks naar de rest van de week gekeken aangezien ik niet kon vermoeden dat er later hierover een controverse zou ontstaan. Ik heb mijn agenda toen weer in archief-opslag teruggezet en nooit meer ingekeken. Nu u echter in uw requisitoir de afspraken met Aleyna Wassink er bij haalde, wilde ik een en ander naslaan en heb derhalve mijn agenda opnieuw opgezocht en toen viel mij meteen op dat ik op dinsdag 9 november heb geluncht in Het Arsenaal. Dat lijkt mij van belang voor de waarheidsvinding.'

(einde e-mail.)

Uiteindelijk besloot het Hof na een beraad van een kwartier het verzoek van de verdediging toch weer af te wijzen. Nu omdat het Hof kennelijk meegaat met de veronderstelling van het OM dat De Vries het zich allemaal niet zo goed meer kon herinneren. Men twijfelt dus aan het (doorgaans messcherpe) geheugen van Peter R. de Vries. Hij zou zich amper meer kunnen herinneren dat hij met een van de hoofdpersonen uit zijn boek: 'De ontvoering van Alfred Heineken', die hij toch behoorlijk goed kent, daar in Het Arsenaal zou hebben gezeten. De veelbesproken ontmoeting waar La Serpe over beweert dat Jessy Remmers om klussen (nog te plegen liquidaties) zou hebben gevraagd aan Holleeder en deze gezegd zou hebben: 'Ga maar naar Dino, die heeft er genoeg'...

Persoonlijk geef ik niet zo graag mijn mening over dit soort prangende vraagstukken, maar ik wil toch wel stellen dat het Hof beter wel een uurtje had kunnen uittrekken om Peter. R de Vries alsnog op te roepen om iedere twijfel weg te nemen. Nu blijft het een heikel punt en heeft Soerel het gevoel dat het OM hem koste wat kost veroordeeld wil zien, ook al wijst alles erop dat deze bewering van kroongetuige Peter la Serpe niet waar kán zijn. Het Hof gaat tenslotte ook Erik de Vlieger na de voordracht van het requisitoir nog horen op de zitting van 6 december.

Ik lees net dat Korterink aka De Misdaadjournalist er ook iets over schrijft. Beter kan ik het niet verwoorden. 

Slechts één maar-tje. Korterink schrijft: 'Het levenslang tegen Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Siegfried Saez zal ongetwijfeld grotendeels standhouden, de spanning zit ‘m in Dino Soerel'.

Dat 'ongetwijfeld' mag dan in de opinie van Korterink zo zijn, die niet zo vaak aanwezig was bij het Passage-proces als mij en heel veel gemist moet hebben, echter in geval van een kroongetuige die mogelijk keihard zit te liegen over een van de heetste hangijzers in het Passage-proces, deze Arsenaal-bewering, hoe kun je er dan zo zeker van zijn dat La Serpe het OM niet op meerdere punten de waarheidsvinding een handje heeft geholpen in voordeel van het OM dat zo graag veroordelingen wil? Een kroongetuige MAG nou eenmaal niet liegen volgens zijn deal. Hoe graag je ook wilt dat vermeende moordenaars ook in Hoger beroep veroordeeld worden. En laten we eerlijk wezen, in de 9 jaar liquidatieproces zijn er echt wel meer vraagtekens te plaatsen bij verklaringen van La Serpe en misschien nog wel meer bij die van kroongetuige Fred Ros. Deze laatste is immers pas gaan verklaren na jaren dossierkennis te hebben kunnen vergaren. Is dat wel zo eerlijk? Is het uit te sluiten dat hiaten in de verklaringen van La Serpe door Ros bewust zijn opgevuld met leugens? Ik durf in dit proces zo langzamerhand nergens mijn hand meer voor in het vuur te steken.

Tijdens het requisitoir heb ik wat getwitterd, hier:
Maandag gaat het eerste pleidooi plaatsvinden. Dan zullen volgens een Tweet van Mr. Jan Hein Kuijpers 3 advocaten pleiten in de zaken van Mohamed 'Moppie' Rasnabe.


Nieuwe Passage-schema (klik)


Bondtehond
Aangepast zoeken