donderdag 5 februari 2015

'Meneer Ros, was u blij toen u hoorde dat meneer Van der Bijl vermoord was?'

Maandagochtend weer vroeg op pad om het tweede verhoor van kroongetuige Fred Ros in Hoger beroep van het liquidatieproces Passage in het JCS bij te wonen. Kwam op de heenweg via de A10 toevallig een van de verdachten tegen...(zie video). Het was de beurt aan de verdediging van Dino Soerel om Ros tijdens deze zitting door te zagen over zijn verklaringen tegen hun cliënt Soerel, maar ook over de andere Passage-verdachten. Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra deden dat in wisselend samenwerkingsverband. Dat leverde wel enkele opmerkelijke momenten op. Na opening van de zitting door het Hof werden er inleidende vragen gesteld, maar om met de deur in huis te vallen, was de allereerste vraag van Mr. Nico Meijering er meteen al een die Ros toch wel enigszins van zijn stuk leek te brengen.

BOT-transport  'met toeters en bellen' onderweg naar JCS

Voorzitter Mr. Veldhuisen opende natuurlijk allereerst de zitting met de bekende plichtplegingen en gaf daarna het woord aan de verdediging.

Mr. Nico Meijering: Een heel belangrijk onderwerp, voorzitter, is natuurlijk de zaak Van der Bijl

(samenvatting(en):
Meijering: Meneer Ros, was u blij toen u hoorde dat meneer Van der Bijl vermoord was?
Kroongetuige Fred Ros: ...(lange stilte)...  Ja, ik weet niet wat ik daar op moet antwoorden.
Meijering: Maar probeert u het toch eens.
Ros: Ja, dat heb ik zonet gedaan.
Meijering: Ik probeer in de loop van het verhoor ook iets meer te leren kennen van uw persoon en ik stel vast dat u toch een paar maanden bezig bent geweest, ja ik zeg het maar even zoals het is, om meneer Van der Bijl te vermoorden of te laten vermoorden, er is ook druk op uw gezet heb ik begrepen, en dan vraag ik me gewoon af wat het betekent toen u hoorde dat meneer Van der Bijl vermoord was. Wat betekende dat voor u?
Ros: Ik, ik kan er niet goed antwoord op geven in de beleving van wat ik toen dacht.
Meijering: Goed... dat is inderdaad ook een antwoord.

Op een later moment kom ik terug op meer uit de Ros-verhoren.

*
Advocaat-generaal Mr. Frist Posthumus waarschuwde Hof even dat er twee aankomend getuigen op de tribune zaten, de heer Greg Remmers en Martin Kok. De voorzitter deed er echter luchtigjes over en verbood de vader van Jesse en de reeds eerder als bezoeker gesignaleerde Martin Kok niet de zitting bij te wonen, Ja, zei de voorzitter, die zijn hier toch al eerder geweest? De andere raadsheer beaamde dat. En daarmee was de kous eigenlijk wel af. AG Mr. Potshumus zei dat hij het alleen maar even signaleerde ...

*

Na deze binnenkomertjes besef je meteen dat je over twee volle procesdagen nog heel veel zou kunnen schrijven, echter het valt niet mee om een goed beeld te geven uit 16 uur getuigenverhoor. Daar is het eenvoudigweg teveel voor. En ik moet ook zeggen, als je 's morgens geconfronteerd wordt met nieuwsberichten dat nu de hoofd-advocaat Mr. Nico Meijering (in mijn ogen) van het grootste, duurste en langdurigste strafrechtproces ooit in Nederland, waar voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de kroongetuigenregeling, zelfs twee keer in één proces, zoals u weet d.m.v kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros, val je toch bijna wel weer van je stoel van verbazing. (om een van de bekende uitspraken van Meijering maar eens te gebruiken)

Als kort daarop opnieuw een liquidatie lijkt te zijn gepleegd en je bijna tegelijkertijd jubelverhalen in de media wordt geconfronteerd dat er paar dagen geleden (mogelijk) een liquidatie zou zijn voorkomen, waar een andere belangrijke Passage-advocaat (Mr. Sander Janssen van Jesse Remmers) dan weer op reageert, dan zult u vast wel begrijpen dat ik daar ook wel een eens mening over heb. Maar een eigen mening wordt van rechtbankverslaggevers niet altijd gewaardeerd. Men gaat je wellicht al gauw zien als niet-objectieve verslaggever, die mogelijk iets tegen politie of openbaar ministerie zou hebben. Dat wil ik bij deze dan wel uit de wereld helpen. Ik heb niets tegen deze organisaties en wil wel stellen dat zonder wetshandhaving, in de zin van preventie, bewaking, opsporing en vervolging, het ook gauw gedaan zou zijn met ons mooie landje, waar momenteel al erg veel speelt in de doorgaans toch al woelige onderwereld.

Alleen zul je als overheidsorgaan zelf de wet ook moeten respecteren en gelukkig zijn er (mede daarom) advocaten voor om dat te controleren en ons als burger bij te staan met alle wettelijke middelen die er voorhanden zijn en in het kader van equality of arms. De ene bekende advocaat gaat, of ex-advocaat ging, daar wat ruimer mee om dan de ander, zolang het duurt, maar ik durf mijn hand in het vuur te steken voor de integriteit van Meijering cs. en begrijp deze uitspraak van hem dan ook heel goed:

'Alles wat tot mij komt als advocaat in liquidatiezaken is uiterst gevoelige informatie. Iedere suggestie dat ik daarover vragen zou beantwoorden als getuige is levensgevaarlijk. Daar haal je geen grappen mee uit.'

Noem het interesse in strafrecht, of ervaring met alle kanten van de wet waar ik ooit zelf in mijn leven mee te maken heb gehad, ook met advocaten, waarom ik dit blog ben gaan bijhouden, één ding had ik al op jonge leeftijd door: Het belang van een goede advocaat, die op de mindere momenten in je leven vaak nog de enige is op wie je nog een beroep kunt doen, is natuurlijk enorm op zo'n moment. Iemand waarop je, ongeacht of je nu schuldig bent of niet, kunt terugvallen en die jou professioneel bij zal blijven staan in geval van eventuele tegenslag in je leven, is dan erg veel waard. Want laten we eerlijk zijn: iedereen heeft wel eens (toevallig die ene) tegenslag in zijn/haar leven. (De gevangenissen zitten er vol mee) En dan ben je maar wat blij dat ze er zijn. 

Hoewel dat wat minder logisch is voor de iets minder slimme gutmenschen die zoiets echt nooit zou overkomen. Die naar eigen zeggen of denken nooit met de wet in aanraking zouden komen, omdat ze kennelijk tot een soort van elite behoren. En daardoor tevens denken te kunnen/mogen oordelen over hen die wél ooit eens met het wetboek van strafrecht in aanraking (zijn ge-)komen, maar tegelijkertijd wel walgelijk zieke reacties achterlaten op veelgelezen websites als vanmorgen op die van de stads-nieuwszender AT5.

Iemand maakte mij via email attent op de volgende ongefuneerde reactie (over Meijering):

___________________________________________________
De Neus                                                       04-02-2015 | 09:37 uur
Walgelijk maffiamaatje, maar dan veel subtieler en slimmer dan ijdeltuit Moszcowicz. Gaat above & beyond the call off duty voor zijn clientele van vrijwel uitsluitend geharde criminelen. Allemaal praatjes natuurlijk over hoe iedereen recht heeft op goede juridische vertegenwoordiging, maar de kwalijke riek die aan deze man hangt is niet te verdragen en de schade die hij aan onze maatschappij heeft veroorzaakt is vele malen groter dan een aantal van zijn meer succesvolle cliënten. Alleen al om die reden zou het wat mij betreft een uitstekende zaak zijn als hij op korte termijn de weg zou kunnen gaan van enkele van zijn minder fortuinlijke cliënten.                                                                      Niet oke  
___________________________________________________

Nu durf ik wel te zeggen dat ik Meijering een beetje heb leren kennen tijdens 7 jaar liquidatieproces Passage en weet ik dat hij dit soort troep niet eens meer leest, want je kunt dan wel aan de gang blijven. Maar feit blijft dat er toch mafkezen rondlopen die niet in staat zijn iemands werk te kunnen scheiden van de (vermeende) daden van cliënten, en zich het nogal obsessief lijken aan te trekken welk lot deze mensen ten deel valt, mocht de advocaat in kwestie goed zijn en succes(sen) weet te boeken. Laten we zeggen dat dit één van de gevaarlijke kanten is van het advocatenberoep. Je weet ook dat je kritiek zult oogsten en in uitzonderlijke gevallen krijg je te maken met dit soort gekken. Dat kun je wegwuiven en je schouders over optrekken, maar je kunt het tegelijkertijd bijna niet meer los zien van ontwikkelingen die de laatste tijd gaande zijn.

Dit is nog maar een of andere imbeciel die vanuit de veilige setting van zijn huiskamer zieke reacties achterlaat op websites, maar je moet er niet aan denken dat je op de lichtgeraakte lange tenen gaat staan van een van de figuren met een flink fortuin en een paranoïde inborst waarvan er kennelijk een aantal het toch al nodig vinden om flink huis te houden in de onderwereld. Een van die oorlogen in de onderwereld die alleen al 3 cliënten van het kantoor van Meijering feitelijk het leven hebben gekost en iemand die momenteel nog vecht voor zijn leven in Panama.

Op zo'n moment wil het Openbaar Ministerie Mr. Meijering horen over 4 liquidatiezaken, welke wordt er niet bij gezegd. Je kunt echter bijna op je vingers natellen dat dit de recente liquidaties van Gwenette Martha, Samir Bouyakhrichan, Ali Akgün en Sjaak Burger betreft. Nu weet je al bij voorbaat dat Meijering zich zal beroepen op zijn verschoningsrecht, net zoals iedereen inmiddels wel weet dat Meijering absoluut geen kroongetuigen bij zou staan. In wezen is daar ook deze oproep uit voortgekomen, omdat de raadsman op TV bij Pauw eens gezegd heeft: 'Het beleid dat het Openbaar Ministerie nu voert, leidt tot meer liquidaties. En daarvoor hebben wij ook aanwijzingen, bijvoorbeeld in de reeks moorden die nu in Amsterdam plaatsvindt.'  (zie video)Nu kun je top-advocaat Meijering zijn die dat zegt, met cliënten uit het (vermeende) hogere segment van de onderwereld, maar ik denk dat zelfs door een bloggende rechtbankverslaggever wel valt uit te leggen dat dit een zeer logische gedachte is van Meijering, waar je als redelijk denkende crimewatcher ook niet meer omheen kunt. Iedereen zou moeten begrijpen, dat sinds de nieuwe kroongetuigenregeling in het leven is geroepen, de angst dat criminelen die iets weten over anderen zouden kunnen overlopen naar justitie er alleen maar groter door is geworden. Met name mensen die (mogelijk) weten wie daders en/of opdrachtgevers van liquidaties zijn hun leven niet zeker. Stel dat een hitman gepakt wordt, is het nl. zeer lucratief geworden om een deal te sluiten, (een) opdrachtgever(s) aan te wijzen en over hen te verklaren, al dan niet naar waarheid.  Opdrachtgevers/daders zullen zeer wel mogelijk het zekere voor het onzekere willen nemen en geen 'losse eindjes' willen achterlaten.

Tijdens de recente liquidatie-golf in de Marokkaanse onderwereld zien we dat huurmoordenaar ingehuurd worden, maar kennelijk meteen na hun klus zelf preventief uit de weg worden geruimd. Opdrachtgevers nemen geen enkel risico meer en wachten niet af tot mensen misschien overlopen naar justitie en kroongetuige tegen hen worden. Zeer waarschijnlijk een direct gevolg van de kroongetuigenregeling en ontwikkelingen waarbij getuigen ruim betaald krijgen. Als men niet wil zien dat dit zeer wel mogelijk tot meer slachtoffers leidt, wat moet er dan nog gebeuren? Iedereen met een beetje hersenen weet dat het in die Mocro-war allang niet meer gaat om die 200 kilo coke waar het ooit mee zou zijn begonnen.

Niet zozeer de mogelijkheid dat iemand een ander kan verraden is nu zo nieuw, want dat bestaat al sinds de geschiedenis van de mensheid. Maar dat je, sinds kroongetuige La Serpe dat werd toegestaan in eerste aanleg van Passage, kunt weglopen met een halve strafeis en een grote zak met geld, zonder de verplichting van het TGB-OM in je nek die voor je veiligheid zouden moeten zorgdragen, dat is echter wel een zorgelijke ontwikkeling. Want dat mogen de heren kroongetuigen nu immers zelf regelen als je een beetje slim hebt onderhandeld met het (TGB-)OM. Geheel tegen de wet in, waarin staat dat de wetgever niet mag betalen voor verklaringen, krijgen de heren via een slim, of zefs slinks omweggetje, toch een behoorlijk groot bedrag mee naar: God + TGB knows where...

Of het redelijk of onredelijk is, de hoogte van dat bedrag, daar wil ik even vanaf blijven. Maar of je nu wilt of niet, zo schep je dus wel de mogelijkheid voor lieden als Fred Ros, toch bekend staand als een redelijk geslepen moordadige crimineel die je niet kunt scharen onder personen die we er absoluut niet voor zouden aanzien en in staat zouden achten met een vooropgezet plan ook het Openbaar Ministerie, de rechtbank en het Hof in de maling te nemen voor 1,4 miljoen euro en 10 jaar minder achter tralies. Als beloning om het OM de felbegeerde overwinning van het liquidatieproces Passage te bezorgen. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen.

Nou goed: Om vermeende opdrachtgevers van liquidaties die waren vrijgesproken in eerste aanleg in Hoger beroep linksom of rechtom toch te kunnen veroordelen nu de belangen in dit gigantische prestigeproces zo onnoemelijk groot zijn geworden, dat een proces afsluiten met vrijspraak van Soerel en Akgün teveel gezichtsverlies zou betekenen inmiddels. Teveel weggegooid geld. Te veel inspanning voor niets. Noem nog maar wat puntjes. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom men wellicht geneigd is een oogje toe te knijpen en best veel dingen, zoals onder meer de exacte hoogte van de financiële beloning, af blijft schermen onder de mantel van geheimhouding van het TGB-traject.

Maar goed, daat gaat het in wezen nog niet eens om. Het gaat erom dat je de deur openzet voor mogelijk oneigenlijk gebruik van een kroongetuigendeal. In geval van Fred Ros weet iedereen dat Ros al sinds 2006 vastzit en dus 9 jaar beschikt over het volledige digitale Passage-dossier op z'n cel, dat hij heeft kunnen leren van de fouten van kroongetuige Peter La Serpe en dat hij naadloos weet waar het OM bewijs tekort kwam, om het maar even simpel uit te drukken. Begrijp me goed, ik zeg niet dat het zo is, maar je kunt het ook niet geheel uitsluiten. Het lijkt me heel erg moeilijk, zoniet bijna onmogelijk je hier als verdachte tegen te kunnen verdedigen. Precies wat Dino Soerel gisteren aan het einde van de dag ongeveer zei tegen het Hof. Kom ik op terug...

*
Hiermee in verband:
Mr. Christian Flokstra wees het Hof maandag op een passage uit een proces-verbaal van een verbalisant ivm de totstandkoming van de deal, waarin Ros, aldus de verbalisant, aangaf  'wellicht wel te willen gaan praten', maar dat hij eerst naar 'de stand van zaken in Viool' (liquidatie Cor van Hout) informeerde, 'om in dat verband zijn kansen af te kunnen wegen'.
Mr. Flokstra: U heeft nu geen strafbare gedragingen gepleegd met het verplaatsen van de motor, Waarom was dat?
Ros: Dat moet u aan mijn advocaat vragen.
Mr. Flokstra: Meneer Ros, u heeft dat gesteld, niet uw advocaat!

Ik vraag Flokstra dit wat toe te lichten. In mijn aantekeningen mis ik een stuk. Het is nogal opmerkelijk dat Ros zo expliciet informeert naar de voortgang in Viool en die informatie nodig heeft om zijn kansen om kroongetuige te kunnen worden in te kunnen schatten.

*
Uitspraak Fred Ros: 'Als iemand eenmaal linksaf is, is het ieder voor zich en vooral op dit niveau'

*

Ontlastend voor Sjaak Burger:
Over de wapens in de villa van Katja Schuurman heeft Jesse gezegd: 'Die heb ik daar neergelegd' volgens Ros, maar hij kon in dit geval niet met zekerheid zeggen dat ze van Sjaak Burger afkomstig waren, waar Jesse doorgaans zijn wapens van zou hebben betrokken. Mr. Marnix van der Werf noteerde dat. Het Hof vroeg hoe het met zijn cliënt ging, maar meer dan: 'Hij leeft nog' wilde de raadsman van Burger vooralsnog niet kwijt op dit moment.


***


Aan het einde van deze procesdag, nadat Ros weg was uit zijn cabine, vroeg de voorzitter van het Hof weer om een reactie van de verdachten. Dino Soerel maakte van deze gelegenheid gebruik en richtte zich uitgebreid tot het Hof. Hij was vrij lang aan het woord. Wat hij zei klonk recht uit het hart en op momenten bijna even emotioneel. Tevens klonk hij oprecht blij dat Ros zich een aantal malen flink tegenspreekt, als het gaat om wat hij nu zegt en wat hij eerder heeft verklaard.

Soerel: Ik heb het gevoel dat ik erin geluisd wordt met één grote leugen. Het lijkt wel één groot geschiedenisboek over de laatste 15 jaar. En meneer Ros is 8 maanden buiten, 3 maanden buiten en heeft een heel verhaal over hoe het allemaal zit en hoe het allemaal werkt en hoe hij dat dan allemaal weet, of hij dit nu uit een geschiedenisboek heeft of allemaal weet, nou dat is eh... daar komt een heel wollig verhaal over. Het is één leugen met de bedoeling om zichzelf te helpen, maar om mij er in ieder geval in te luisen, dat is mijn idee.

Later het vervolg op de reactie van Dino Soerel...

Bondtehond