dinsdag 29 september 2015

'Zoals ze het hadden opgeschreven klopte het niet en zou het niks meer waard zijn'

De verdediging van Dino Soerel, Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra, namen maandag een getuige mee naar het JCS, ene Rolf Stoop, die verklaarde dat kroongetuige Fred Ros hem ook zou hebben verteld dat hij op de rode motor zat tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Deze 22-jarige jongen, bijgestaan door zijn advocaat Mr. Erik Thomas, had tegelijk met Ros in PI Ooyerhoek in Zutphen gezeten. Stoof is nu 29 jaar, toen hij met Ros in de bajes zat 22 jaar. De twee gedetineerden zaten destijds op dezelfde afdeling en waren een tijdje eet- en sportmaatjes. Ook kwam Stoop wel eens bij Ros op cel. Daar schijnt Ros hem eens stukken uit het dossier te hebben laten zien, waaronder een compositietekening die was gemaakt aan de hand van getuigen, aldus Stoop. Ros zou Stoop onder meer hebben verteld dat hij en de tweede persoon de motor links van het bruggetje in het water hadden gegooid en dat daar een vrouw met één of twee hondjes getuige van was. De tweede persoon wilde de vrouw daarop eigenlijk liquideren, maar daar zou Ros een stokje voor hebben gestoken: 'Nee, laat maar!'

Dubbele liquidatie: Cor van Hout en Robert ter Haak

Van belang hierbij is, aldus Meijering, dat getuige Stoop, reeds lang voordat bekend werd dat Fred Ros kroongetuige zou worden, al lang voor 2010, over het voorval had gesproken met zijn vriendin Keesje, zo verklaarde deze vriendin. Stoop heeft zich afgelopen zomer gemeld bij het kantoor van Nico Meijering omdat andere getuigen dat ook zo hadden gedaan, had hij begrepen uit internetpublicaties. Hij volgt bepaalde misdaadsites wel en omdat hij Ros kent met iets meer dan dan gemiddelde interesse. Erg soepel bleek deze getuige overigens niet uit zijn woorden te komen, eerder hortend en stotend, en hij noemde enkele namen verkeerd, bv. Siem Wulfse noemde hij Siem Willems en met Kees Houtman bedoelde hij eigenlijk oud-Heinekenontvoerder Cor van Hout, maar je kon merken dat hij zijn woorden zorgvuldig probeerde af te wegen. Je staat natuurlijk ook niet iedere dag voor het Hof met zoveel ogen op je gericht.

Verder was er afgelopen weken ook wel één en ander gebeurd dat je zou kunnen omschrijven als intimiderend gedrag van de politie en het OM, aldus Mr. Meijering. De raadsman van Soerel wees het Hof op de dingen die gebeurd zijn nadat bekend werd dat Stoop een verklaring wilde afleggen, met name op de wijze waarop het OM met potentiële getuigen van de verdediging omgaat, als blijkt dat deze iets kunnen verklaren over de kroongetuige(n) en wat een ander licht op hun getuigenis zou kunnen werpen. Het valt Meijering op dat dit telkens op zodanige wijze gedaan wordt, dat dit als intimidatie kan worden gezien. Meijering: 'En het zal in de toekomst meewegen in een niet-ontvankelijkheidsverweer dat wij t.z.t zullen voeren'.

Zo waren er bijvoorbeeld twee rechercheurs eerst met zijn tweeën gekomen en hadden een verklaring afgenomen van Stoop. Later hadden deze rechercheurs gebeld of ze langs konden komen met de uitgewerkte verklaring, zodat Stoop deze kon lezen en ondertekenen. Dat mocht, maar de politiemensen waren hierna met z'n vieren terug gekomen. Tijdens deze onaangekondigde actie werd zijn vriendin ook nog apart genomen. Daar was Rolf Stoop wel even ontstemd over geraakt en dat had hij naar eigen zeggen laten merken ook.

De verklaring had hij maar niet ondertekend omdat zijn woorden niet goed waren opgeschreven. Zo stond in de uitwerking van zijn verklaring dat hij uit de mond van een getuige had gehoord dat Ros de motor had gereden, maar hij had toch echt verklaard dat hij het zelf was die dat uit de mond van Fred Ros had gehoord. De rechercheur had gezegd: 'Oh, ja ja, nou dan passen we dat nog wel even aan', maar Stoop tekende daarom op dat moment dus nog even niks. Stoop heeft daarover vervolgens contact gezocht met Mr. Meijering. De raadsman had hem gezegd dat Stoop indien hij het met de inhoud eens was wel kon tekenen, maar ook goed op het hart gedrukt de verklaring eerst nauwkeurig door te lezen, alvorens te ondertekenen. De rechercheurs waren later wel teruggekomen om hem de verklaring te laten lezen, maar er was alleen maar een zinnetje onderaan bijgezet met: zus en zo heeft Stoop het bedoelt. Dus daarom had Stoop de verklaring maar weer niet ondertekend, Stoop: 'Zoals ze het hadden opgeschreven klopte het niet en zou het niks meer waard zijn'. Hij benadrukte het verhaal met de rode motor toch echt uit de mond van Ros zelf te hebben gehoord.

Voor de middagpauze kon ook het OM vragen stellen. AG Mr. Posthumus vroeg op een gegeven moment: 'Waarom kwam u eigenlijk niet in 2008 met de informatie waar u nu in 2015 pas mee komt?' Rolf Stoop antwoordde dat het destijds niet bij hem opkwam om daar over te verklaren, dat was eigenlijk pas toen de 'kroongetuigenschap' van Ros bekend werd. Hij had er wel in familie- en vriendenkring over gesproken. Er zou ook over gesproken zijn of het verklaren geen risico vormde, maar Stoop dacht zelf van niet. Hij dacht dat het wel los zou lopen. Hij beaamde dat het rechtsgevoel toch wel overheerste, toen een van de raadsheren daarnaar vroeg of dat zo was. De raadsheren vroegen wel even door over wat nu het motief was van Stoop om te gaan verklaren over zijn wetenschap. Voorzitter Mr. Veldhuisen vroeg: Zag hij dan geen gevaar in een zaak waar de kogels betrokken regelmatig om de oren vlogen, soms zelfs met dodelijke afloop? Het antwoord was dat Stoop dacht dat Ros momenteel niet meer op veel plekken meer kan aankloppen, dus echt gevaar ziet hij zelf niet.

Hierna stelde AG Mr. Cynthia de Jong enkele vragen over de schoon-vader van Stoop, Bart Spijkers. Ze begon deze vragensessie na een vrij lange inleidende vragensessie door Mr. Posthumus richting het punt waar het de AG's kennelijk om te doen was. Althans, er klonk wel een bepaalde suggestie door in de vraagstelling, zo kregen sommige toeschouwers die ik naderhand sprak de indruk. Uiteindelijk begon AG Mr. De Jong nl. over de schoonvader van Rolf Stoop. De tijdens die detentie voor speedhandel veroordeelde Stoop kreeg na zijn detentie een relatie met Keesje, zijn huidige vriendin. Haar vader, die Bart Spijkers heet, leerde hij ongeveer een week later kennen. Wat later heeft Stoop een jaartje bij zijn vriendin ingewoond, niet echt op papier, maar hij sliep wel vaak bij haar thuis. Aan de keukentafel werd wel eens over zaken als Passage gesproken. Zijn vriendin interesseerde dat op zich niet zoveel.

AG De Jong vroeg of Stoop op de hoogte is dat zijn schoonvader een bepaalde reputatie heeft in het milieu. Daar werd nu over doorgevraagd. Stoop antwoordde dat zijn schoonvader Bart Spijkers in de autohandel en de paarden zit. Stoop kent echter geen vrienden van zijn schoonvader. Hij heeft ook geen zaken gedaan met hem. De AG vroeg of Stoop op de hoogte is of zijn schoonvader criminele zaken deed? Daar wist Stoop niets van. En of zijn schoonvader Danny Kuiters kent? Dat wist Stoop wel, maar er staat hem niet bij dat hij Kuiters ooit heeft gezien bij zijn schoonvader thuis.

AG De Jong: En Dick Vrij, weet u wie dat is?
Stoop: Ik weet wel wie dat is.
AG De Jong: Is Dick Vrij een contact van uw schoonvader?
Stoop: Dat denk ik wel, maar ik denk dat we nou een beetje... eh, het gaat nu wel allemaal over mijn schoonvader, maar...
AG De Jong: Ik heb net aangegeven wat de relevatie is van mijn vragen, in verband met onderliggende verbanden die ik zie in het Passage-dossier, dus ik wil toch wel graag dat u die vraag beantwoordt.
Voorzitter: Deze vraag is toch al beantwoord? De vraag was gericht op het contact tussen de schoonvader en Dick Vrij en daarvan was het antwoord: ja.
AG De Jong: Ja, dus u kent Dick Vrij?
Stoop: Ja, ik ken Dick Vrij... ik ken Dick Vrij niet, ik weet wie het is.
AG De Jong: Ja. En weet u of uw schoonvader toen Danny Kuiters gedetineerd was op bezoek is geweest bij Danny Kuiters?
Stoop: Ik weet daar niks van.
AG De Jong: Heeft u daar ooit over gesproken met uw schoonvader?
Stoop: Ik geloof het niet. Nee, niet dat ik eh... er staat mij niets van bij.

De AG verwijst naar een document in het Passage-dossier en vertelt Stoop dat volgens deze bezoeklijst van Danny Kuiters zijn schoonvader Gijsbertus 'Bart' Spijkers 16 keer op bezoek zou zijn geweest bij Kuiters, van 2005 tot september 2009?
Stoop: Ja. toen ik hem nog niet kon?
AG De Jong: Nee. Nee. Maar u weet dus dat hij bevriend is met hem was... is uw schoonvader ook bevriend is met Charles Zwolsman, naar u weet?
Stoop: Ik eh...
AG De Jong: Of bevriend geweest, moet ik zeggen
Voorzitter: Dat is toch wel semantiek hoor. U zegt nu het woord bevriend, daar zit toch wel emotie in.
AG De Jong: Of eh... is het een contact geweest?
Stoop: Ik zou het niet weten, mevrouw.
AG De Jong: Dat weet u niet... nee. Heeft u gesproken over getuigenverhoren? Want mijn collega heeft u net gevraagd of u de internetpagina's volgt?
Stoop: En het antwoord was: ja.
AG De Jong: Ja. En hij heeft u ook gevraagd of u namen tegen bent gekomen die u kent, van getuigen die hier in het Passage-proces zijn geweest?
Stoop: Ja?
AG De Jong: Heeft u gelezen dat Danny Kuiters als getuige is gehoord?.
Stoop: Ja, nou u het zegt ja.
AG De Jong: Dat heeft u wel gelezen?
Stoop: Dat denk ik haast wel.
AG De Jong: En welke internetpagina's volgt u eigenlijk? U zegt ik volg op internet de sites.
Stoop: Ja, de... eh... crimesites wel. Ook waar u nu op doelt denk, daar volg ik dat op. Maar ook op NOS en NU.nl.
AG De Jong: En heeft u ook gelezen wat Danny Kuiters verklaard heeft op de zitting van het Hof?
Stoop: Weet ik niet... het is in ieder geval niet zo dat het me bij staat.
AG De Jong: Dat hij iets heeft verklaard over Fred Ros, heeft u dat gelezen?
Stoop: Tja, ik denk het...  dat weet ik niet...
Voorzitter: Ik begrijp het zo, corrigeert u mij als ik het verkeerd zeg: Kan best zijn dat ik dat gelezen heb, maar ik heb er geen herinneringen aan wat ik dan gelezen zou moeten hebben.
Stoop: Ja.
Voorzitter: Is dat wat u bedoelt?
Stoop: Ja, dat is precies wat ik bedoel.
AG De Jong: En heeft u gelezen dat Dick Vrij als getuige is geweest in het Passage-proces?
Stoop: Staat me niks van bij... nee.
AG De Jong: Heeft u met uw schoonvader... u zegt: 'ik heb overlegd met mijn schoonvader', 'ik heb gesproken met mijn schoonvader'... ehm, heeft u ook overlegd, gesproken over die getuigenverhoren van Danny Kuiters en Dick Vrij in het Passage-proces?
Stoop: Nou... nee, dat geloof ik niet... nee.
AG De Jong: Want u zegt eerder, als wij vragen hoe zijn dingen ter sprake gekomen: 'ik volg de media, als er dingen in staan dan ga ik dat bespreken'. Is dat misschien ook zo gebeurd? Weet u of dat ook is gebeurd n.a.v die getuigenverhoren?
Stoop: Maar volgens mij zeg ik net: ik geloof het niet.
AG De Jong: Nou, u zegt: 'Ik denk dat ik het wel gelezen heb' en....
Stoop: Ja maar u zegt... u vraagt daarna of ik daarover heb gesproken met mijn schoonvader en volgens mij antwoordde ik daarop: 'Ik geloof het niet'. En volgens mij stelt u nou dezelfde vraag.
AG De Jong: Ik...
Voorzitter: Even, even... 'ik geloof het niet', wat betekent dat?
Stoop: Dat het me niet bijstaat.
Voorzitter: Dat u het niet zeker weet?
Stoop: Ja.
Voorzitter: Bedoelt u dat?
Stoop: Ja, ik heb er geen herinnering bij.
Voorzitter: 'Ik heb er geen herinnering aan'?
Stoop: Ja:
Voorzitter: Helemaal niks?
Stoop: Nee, dat heb ik echt niet eh...

Volgens Stoop heeft hij het er wel even met zijn schoonvader over gehad of zijn keuze om naar het kantoor van Mr. Meijering te gaan, omdat hij daar vaker over las op de sites dat een aantal getuigen zich bij hem meldden, de goede zou zijn. Stoop: 'Dat vond hij geen slecht idee in ieder geval'. Zijn Schoonvader volgt het Passage-proces ook wel via de sites. Zodoende komen Stoop en zijn schoonvader er wel eens over te spreken. Gedeelde interesse, zeg maar. Maar Stoop blijft erbij dat hij zelfstandig de keuze maakte om naar Meijering te gaan. Hij weet zeker dat dat zo is. Hij had gelezen dat anderen zich ook gemeld hadden om te getuigen, maar hij wist niet zo 1,2,3 te zeggen wie. Alleen 'die van Vlinderscrime' kon hij zich herinneren, maar wat deze persoon (Martin Kok) had verklaard, durfde Stoop zo niet te zeggen.

AG De Jong: Volgt u dat Vlinderscrime?
Stoop: Minder eigenlijk... minder.
AG De Jong: En volgt u Misdaadjournalist?
Stoop: Ja.
Voorzitter: Nou, laten we dan maar het hele rijtje afgaan. En Bondtehond, volgt u Bondtehond?
Stoop: Inderdaad.
Voorzitter: Dat is een naam die ook wel eens valt in deze zaak.
Stoop: Ja eh, vanaf Misdaadjournalist, dat je doorlinkt volgens mij.
Voorzitter: Ok.  (hierna begon de lunchpauze)

Wat het OM min of meer suggereerde met de laatste vragen, was dat Stoop zich zou hebben kunnen laten sturen door zijn schoonvader, een vermeende vriend van Danny Kuiters en Dick Vrij. Echter de soms wat schuchter overkomende Stoop hield bij hoog en laag vol dat hier absoluut geen sprake van was. Het was zijn eigen keuze, aldus Stoop. Hij was zich wel bewust van het feit, zo dacht hij althans zelf, dat de politie en OM niet zo blij zouden zijn met hetgeen hij zou gaan verklaren in de aanloop naar zijn getuigenis.

AG Mr. Frits Posthumus merkte hierover een keer op: 'Waarom zou dat zo zijn? Misschien is deze informatie juist wel erg welkom bij de politie, die op zoek is naar de waarheid?'...

Over deze laatste opmerking zijn de meningen nogal verdeeld, als ik zo links en rechts om me heen hoor wat insiders en ook andere betrokkenen of gewoon toeschouwers hier voor mening over hebben. Intussen is er toch al een hele reeks getuigen voorbij gekomen die telkens min of mer hetzelfde verklaren over de kroongetuige: 'Fred Ros heeft mij verteld dat hij degene was die op de rode motor zat tijdens de liquidatie van Cor van Hout'. Een niet nader te noemen persoon merkte maandag nog op: In iedere andere strafzaak zouden zoveel getuigen tegen één persoon zeker tot een veroordeling hebben geleid. Hoe zich dit in de Passage-zaak ontwikkeld is vooralsnog onzeker. Zo blijft de spanning er in elk geval wel in...

***

Het volgende getuigenverhoor is van Greg Remmers, de vader van de tot levenslang veroordeelde (vermeende) hitman Jesse Remmers. Hij verschijnt op dinsdag 6 oktober om 9:30 voor het Hof in het JCS te Schiphol.

Bondtehond

vrijdag 25 september 2015

'Je moet niet mekaar een oor aannaaien of niet de waarheid zeggen'

Gisteren was het een interessant Passage-procesdagje in het Justitieel Complex te Schiphol, met natuurlijk de beslissing van het Hof, aangaande de getuigenis van de Holleeder-zussen Sonja + Astrid en Sandra de Hartog. Een succesje voor de verdediging is het wel te noemen, die niets zagen in een verhoor in Vandros en Passage tegelijk met een video-verbinding met de Rechtbank aan de Parnassusweg. Natuurlijk willen de advocaten deze voor Holleeder zeer belastend verklarende getuigen en in hun visie juist ontlastend voor Soerel, zelf horen op zitting voor het Hof. Het Hof wees daartoe, naar tevredenheid van de verdediging, het verzoek van het OM af de Vandros-getuigen pas veel later in de rechtbank te horen.


Na deze beslissing was het de beurt aan ex-crimineel Martin Kok, tegenwoordig misdaadjournalist met zijn site Vlinderscrime.nl, om te komen getuigen voor het Hof. Helaas had ik 's middags andere verplichtingen, waardoor ik het tweede deel, de ondervraging van Kok door de advocaten-generaal van het OM, niet kon bijwonen. Dat ik het laatste deel miste had ook een andere reden. Onverwacht kwam nl. voor het verhoor van Kok de eerder deze week gegijzelde beruchte Piet Schneider opdagen voor het Hof, samen met zijn raadsman Mr. Michel van Stratum. Piet Schneider had besloten toch maar wat vragen van kroongetuige Fred Ros te beantwoorden, iets wat hij eerder pertinent weigerde. Daarop besloot het Hof hem daar een paar nachtjes over te laten slapen in de cel. Dat hielp kennelijk, want Schneider stond Ros nu wel te woord. Dat moest dus eerst even worden afgerond voordat Martin Kok kon worden gehoord.

Piet Schneider
Piet Schneider liet echter bij lange na niet het achterste van zijn tong zien. Hij beriep zich meermaals op zijn verschoningsrecht omdat er nog een ontnemingsvordering op hem loopt. Een getuige hoeft zichzelf nl. niet te belasten. Fred Ros wilde van Piet Schneider weten waarom hij bij hem op bezoek is geweest en waarom Schneider daarna bij Greg Remmers op bezoek ging in PI Zuijder Bos. Daar zou Schneider zelf over hebben verklaard: 'Na het bezoek aan Fred Ros ben ik bij Greg Remmers op bezoek geweest om te vragen hoe het zat'. Ros vroeg: 'Weet je nog waar je op dat bezoek aan Greg Remmers naar geïnformeerd hebt?' Kennelijk ging dit over financiën, dus telkens kwam hetzelfde antwoord: 'Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht'. De vraag: 'wie waren er nog meer op bezoek bij Greg Remmers?', ook die vraag moest Schneider onbeantwoord laten. Dat wist hij niet meer: 'Iemand anders, wie weet ik niet meer, diegene ging weg toen ik binnenkwam'. Ook wilde Ros weten of er met Schneider tijdens die bezoeken is gesproken over dood van crimineel Marco Eijk in het Belgische Achel op 5 april 2004?  Schneider: 'Niet dat ik mij kan herinneren'... Ros probeerde nog: 'Zou die liquidatie te maken kunnen hebben met de schuld, die u volgens meneer Remmers had bij hem?' Schneider: 'Dan beroep ik mij weer op mijn verschoningsrecht'....

De voorzitter vroeg aan Schneider of hij überhaupt iets wist over de reden waarom Marco Eijk is doodgeschoten? Dat wist Schneider niet, zei hij.
Voorzitter: Maar Eijk was toch een goede vriend van u?'
Schneider: 'Daarvoor was het een goede vriend van mij, maar op dat moment dat hij werd doodgeschoten, had ik al 3 a 4 jaar geen contact meer met hem omdat ik gedetineerd heb gezeten'. Voorzitter: 'Nooit iets gehoord over wat daar de achtergrond zou kunnen zijn?'
Schneider: 'Nee'.
Voorzitter: 'Helemaal niet?'
Schneider: 'Nee'.

Op verdere vragen beriep Schneider zich meestal op z'n verschonings-recht. Piet Schneider verklaarde deze zomer dat Ros met hem over de betrokkenheid van Ros bij de liquidatie van Cor van Hout hebben gesproken voor de loods van Paul Thijssen in Leidschendam. Dat kwam dinsdag ter sprake.

Na het verhoor gaf voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen aan dat Piet Schneider was ontslagen uit gijzeling en dat hij vrij was om te gaan. Schneider liep de zaal uit met zijn raadsman via de normale toegangsdeur.

Martin Kok
Martin Kok, de stotterende ex-crimineel en tegenwoordig misdaad-journalist met zijn Vlinderscrime, die mijns inziens eigenlijk nog wel een beetje op zijn spelling zou moeten letten, kwam na Piet Schneider's vertrek meteen binnen met zijn raadsman Mr. Bart van Elst en nam vooraan in de zaal plaats voor het Hof. Na de plichtplegingen, waarbij Kok koos voor de belofte, kon het verhoor beginnen.

Mr. Nico Meijering stelde als eerste vragen aan de getuige. Het ging allereerst over de wijze waarop Kok besloot als getuige naar voren te treden. Met name over hetgeen hij van Fred Ros zou hebben gehoord in PI De Geniepoort in Alphen a/d Rijn tijdens een Joodse gespreksgroep bij Rabbijn Heinz: nl. dat Fred Ros op de motor zou hebben gereden tijdens de liquidatie van Cor van Hout in Amstelveen. Dat zou Ros volgens Kok zelf aan hem hebben verteld.

Het bleek dat Martin Kok het kantoor van Meijering uit zichzelf had benaderd nadat hij op, hij dacht Misdaadjournalist.nl, had gelezen dat Fred Ros ontkende bij de liquidatie van Cor van Hout betrokken te zijn geweest. Dit was nadat bekend werd dat Ros verklaringen had afgelegd. Dat ligt volgens Kok dus wel even anders en hij wil dat de waarheid boven tafel komt. De vragen gingen onder meer over zijn relatie tot Dino Soerel. Ooit waren Kok en Soerel samen betrokken bij de doodslag op een discobezoekers in Volendam die stierf na een klap met een barkruk. Hij vindt Dino Soerel een aardige gozer, maar verder zou hij zich niet echt vrienden willen noemen van Soerel.

Destijds heeft Martin Kok van de gesprekjes die hij had bij de Rabbijn met Fred Ros aantekeningen gemaakt in zijn agenda, echter deze agenda is zoekgeraakt omdat zijn ex deze had opgeslagen samen met andere spullen en hij deze spullen tot op de dag van vandaag, ondanks een kort geding dat hij won, nog niet heeft teruggekregen. Zij is 'met de noorderzon vertrokken' en reageert, ondanks de dwangsom die erop staat, niet door zijn spullen aan hem terug te geven.

Toen Fred Ros hem ontmoette merkte Martin Kok dat Ros nogal enthousiast was om hem te ontmoeten en vrijwel meteen ging het onderonsje over: hoe lang moet jij nog, ken jij die, of die en weet jij dit of dat, etc. Ros was meteen op Kok af komen lopen, was naast hem gaan zitten en had gezegd: 'Ik weet wel wie jij bent'. Dat was volgens Kok ook omdat hij ooit eens op de voorpagina van de Telegraaf had gestaan, toen uitkwam dat Kok een escort-bureau in de bajes runde. Zowel Ros als Kok waren nep-Jood, aldus Kok. Ze zaten alleen bij de Rabbijn in de gespreksgroep omdat je dan beter eten krijgt. Je kunt bij binnenkomst in een bajes je geloof opgeven. Moslims bv. krijgen tijdens de Ramadan eten van de Moskee buiten de bajes en Joden krijgen kosjere maaltijden.

Het onderonsje ging dus ook over personen die zij beiden kenden. Volgens Martin Kok was hij nogal verbaasd dat Fred Ros hem vertelde dat hij op de motor heeft gezeten in Amstelveen bij de liquidatie van Cor van Hout omdat algemeen bekend was dat Martin Kok en Cor van Hout met elkaar omgingen een tijd. Daar kwam een einde aan nadat ze een zakelijk geschil kregen, maar het was volgens Kok in het milieu wel bekend dat hij daarvoor altijd goed was met Cor van Hout. Dat wist iedereen. En tijdens dat gesprek liet Fred Ros blijken dat hij allerlei mensen kende, ook van de media, het was volgens Kok opbieden tegen elkaar wie ze allemaal kenden. Het ging over George van Dijk, Greg Remmers, Dino Soerel, van deze namen wist hij zeker dat ze genoemd werden tijdens dat gesprek.

In totaal zijn er zo'n 5 gesprekjes geweest bij die Joodse gespreksgroep van de Rabbijn, maar er is verder niet gesproken over de motor in Amstelveen, alleen die ene keer tijdens dat eerste gesprek. Kok had een poppetje getekend in zijn agenda met een motortje en een vals telefoonnummer erbij als geheugensteuntje. Mr. Meijering vroeg: Als die agenda nog boven water komt, wat zien we dan? Kok: Het staat bij maart met een poppetje en een motortje of fietsje...

Over het hoe en waarom hij bij Meijering en via Meijering bij de politie terecht is gekomen werd nog even doorgevraagd, Het antwoord van Kok was dat hij geen moreel oordeel heeft over misdaden en/of misdadigers, omdat hij zelf ook crimineel bezig is geweest. Kok had echter één 'maar': 'Je moet niet mekaar een oor aannaaien of niet de waarheid zeggen'. Hij heeft toen besloten zijn verhaal te doen...

Lees bij de bron zelf: Spannend dagje Passage proces

Tijdens de middagpauze moest ik helaas gaan.

Maandag 28 september om 9:30 wordt Maikel Bronkhorst (aka Willem de glazenwasser) gehoord door het Hof.

Later meer...

Bondtehond

donderdag 24 september 2015

Gerechtshof gaat zussen Holleeder horen in Passage-proces

​Het gerechtshof Amsterdam heeft vanmorgen de beslissing bekend gemaakt dat de zussen van Willem Holleeder Sonja en Astrid Holleeder en zijn voormalige vriendin Sandra den Hartog, tevens de ex van de op 10 oktober 2000 geliquideerde Sam Klepper, als getuigen op de zitting zullen worden gehoord. Dit zal gebeuren in het liquidatieproces Passage dat plaasvindt in het Justitieel Complex Schiphol. De verhoren gaan plaatsvinden op 30 november (Astrid Holleeder 9:30) en 1 december 2015 (Sonja Holleeder 9:30 + Sandra den Hartog 13:00).

(vbno) Sonja Holleeder - Astrid Holleeder - Sandra den Hartog

Ook getuigenverhoor bij de rechtbank
De verklaringen die de vrouwen bij de politie hebben afgelegd, hebben veel publicitaire aandacht gekregen. Deze getuigen zullen in de strafzaak tegen Holleeder (zaak Vandros) die nu loopt bij de rechtbank Amsterdam uitgebreid worden gehoord. In eerste instantie zullen dit verhoren bij de rechter-commissaris zijn, in de periode december 2015 tot en met maart 2016. Deze verhoren zijn besloten.

Het onderzoek Passage wordt nu behandeld in hoger beroep door het hof. Ook voor dit onderzoek kunnen de verklaringen van de getuigen van belang zijn. Zij hebben gesproken over enkele verdachten die in het kader van Passage terechtstaan.

Getuigen op zitting gehoord
De raadslieden van enkele verdachten hadden het hof gevraagd om deze getuigen op de zitting te horen. De advocaat-generaal had zich hiertegen verzet. Hij wilde dat eerst het resultaat van de verhoren bij de rechter-commissaris zou worden afgewacht.

Het hof heeft alle belangen afgewogen en heeft de keuze gemaakt om de getuigen op betrekkelijk korte termijn ter zitting te horen. Daarbij heeft het hof zwaar laten wegen dat er tempo moet worden gehouden in de behandeling van Passage. Het onderzoek duurt reeds zeer lang. Als de verhoren bij de rechter-commissaris zouden worden afgewacht zou dit teveel vertraging opleveren.

De advocaat-generaal heeft gesteld dat, als de getuigen spoedig op de zitting zullen worden gehoord, hij zal vragen om de deuren voor het publiek te sluiten. Het hof wacht het nadere standpunt van het openbaar ministerie af.

Belasting van de getuigen
Het hof heeft ook oog gehad voor de belangen van de getuigen zelf. De verhoren zullen voor hen belastend zijn. Maar de onderwerpen waarover zij gehoord zullen worden in Passage zijn beperkt en overzichtelijk. Bovendien mag volgens het hof verwacht worden dat de belasting voor de getuigen minder zal zijn omdat zij niet in de zaak van hun broer dan wel ex-vriend verklaren, maar in een zaak waarin zij in een andere verhouding tot de verdachten staan.

Overlap met strafzaak tegen Holleeder
Tot slot heeft het hof ook nog stilgestaan bij het feit dat er overlap is tussen de zaak Vandros (Holleeder) bij de rechtbank en de zaak-Passage in hoger beroep. Die overlap is er, zegt het hof maar die moet ook niet worden overdreven. Dat heeft het hof al meermalen gezegd. Het hof ziet goede mogelijkheid om keuzes te maken inzake de voortgang zonder andere belangen te schaden, waaronder dat van het proces tegen Holleeder.

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Bondtehond

woensdag 9 september 2015

Getuigenverhoor van moeder en zoon Fred Ros.

Wegens omstandigheden ben ik verhinderd een verslag te schrijven. Ik verwijs daarom dit keer naar de journalisten Marian Husken, Anna Korterink en Martin Kok om toch op de hoogte te blijven van het laatste getuigenverhoor in het grote liquidatieproces Passage in Hoger beroep. Zij waren ook aanwezig en deden verslag op Twitter en Vlinderscrime. De moeder (Mia S.) en de zoon (Sonny P.) van Fred Ros werden gedurende de hele dag gehoord over met name de financiële handel en wandel, die te maken hebben met betalingen die Ros zegt te hebben ontvangen van Passage-verdachten, een reeks andere betalingen, dure klokkies en zijn uitgavepatroon.

*

Martin Kok van Vlinderscrime schreef dit artikel
*

Tot slot: Voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen maakte alvast bekend welke getuigen er voor het Hof zullen moeten verschijnen voor een getuigenverhoor:

Piet Schneider - 22 september 2015
Martin Kok - 24 september 2015 - 9:30
Remy Habes - 24 september - 13:00

Maikel Bronkhorst (aka Willem de glazenwasser) - 28 september 2015

Uitloopdag - 29 september 2015

Greg Remmers (vader  Jesse Remmers) - 6 oktober 2015

Uitloopdag - 13 oktober 2015

Koos Reuvers - 15 oktober 2015

Het eerstvolgende agendapunt is gepland voor 21 september 2015 om 13:30, wanneer het Hof de beslissingen op de onderzoekswensen / getuigenverzoeken bekend maakt. Die dag ben ik helaas verhinderd.

Bondtehond

zondag 6 september 2015

'Of zulks al dan niet onder de vlag van veiligheid plaatsgevonden heeft, boeit populair gezegd niet'

Jarenlang zijn de Passage-advocaten feitelijk al bezig met het trachten te ontsluiten van de geheimen achter de financiële toezeggingen die er zijn gedaan door het OM en de uiteindelijke afspraken die daarover zijn gemaakt met de eerste kroongetuige: Peter la Serpe. Vervolgens kwam daar tijdens het Hoger beroep ook nog een tweede kroongetuige bij: Fred Ros, die in navolging van La Serpe ook heeft door-onderhandeld met het OM over financiële voordelen die er dan ook wel voor hem te behalen waren om zijn toekomst veilig te stellen. Huisje, boompje, beestje, andere identiteit in een ver warm land zou je zeggen, maar ook genoeg geld op de bank om in je eigen veiligheid te kunnen voorzien. Beide hebben er namelijk voor gekozen geen bemoeienis van TGB-ers om zich heen te willen.

La Serpe - Ros - De Boer - Fidan (rip) - Korkmaz

Nee, hun beveiliging regelen de heren zelf wel, zo eiste La Serpe en toen hem dat lukte in navolging daarvan Fred Ros natuurlijk ook. Nou dat huisje wordt een huis van rond de 3 ton, dat boompje staat wellicht binnen een hoge muur met camerabewaking erop en dat beestje zou heel goed een aantal goed afgerichte waakhonden kunnen zijn, als je alleen al ziet hoeveel geld in elk geval de kroongetuigen daar allemaal voor krijgen. (De door NOS ontdekte informatie over de hoogte van financiële vergoedingen is naar nu overigens op zitting bleek afkomstig uit een kopie van een dagvaarding dat de NOS in handen kreeg nadat kroongetuige Peter La Serpe, TP 221 genoemd in het stuk, Mr. Jan Peter van Schaik namens hem een kort geding had laten aanspannen tegen de Staat om het OM te dwingen zijn afspraken na te komen.)

Ros heeft kennelijk goed opgelet tijdens zittingen met La Serpe, want het sluiten van zijn deal heeft ogenschijnlijk veel minder om handen gehad. Geen rimpeltje op de Passage-vijver, laat staan de orkanen die we van La Serpe zo gewend waren. Geen ellenlange discussies of zitting na zitting een ontevreden kroongetuige die de onderhandelingen met het zaaks-OM en TGB kracht bij zette door telkens zijn kont tegen de krib te gooien, zoals La Serpe. My God, wat een ongelooflijke bommen werden er met regelmaat door de recalcitrante kroongetuige onder het Passageproces in eerste aanleg gelegd. Vaak bekroop je daarbij het gevoel dat La Serpe zeer goed wist waar hij mee bezig was, hoeveel macht hij uit kon oefenen en hoe ver hij kon gaan met officieren van justitie het bloed onder de nagels vandaan te halen. En niet in op de laatste plaats natuurlijk van de verdediging. Die hadden toch ook maar te dealen met zo'n weerbarstige kroongetuige die telkens weer de boel op scherp zette. Een bepaalde arrogante houding ten opzichte van de andere verdachten en hun advocaten was dan ook vaak overduidelijk voelbaar. Wat kon 'vieze Peter' nu gebeuren? Hij wist dat hij onmisbaar was voor het OM en gedroeg zich daar ook naar.

Advocaat van Dino Soerel Mr. Nico Meijering zei eens tegen me in een interview: 'Ik heb het wel-es in een ander verband ook gezegd: ik ben in dit proces niet eens zo zeer bezig met het verdedigen van mijn cliënten, maar meer het blootleggen van de wijze waarop de vervolging plaatsvindt'. Dat had vooral te maken met de stappen die het Openbaar Ministerie zette welke buiten het zicht van de verdediging bleven. Ik begreep eerlijk gezegd niet helemaal precies wat Mr. Meijering bedoelde in 2011, maar gedurende de daarop volgende jaren en vele zittingen verder kreeg ik toch wel een aardig beeld wat hij nu wilde zeggen.

Simpel uitgelegd -in mijn ogen-: Je hebt een zeer groot prestigieus en langdurig onderwereld-proces waarvan veel vanaf hangt voor justitie. Het (naar eigen zeggen) één en  ondeelbare OM is in zee gegaan met vermeende supergetuige La Serpe die zelf ook wel bloed aan zijn handen heeft kleven, maar dat moet dan maar, want hij zegt veel van de ins en outs van bepaalde liquidaties en de daarvoor verantwoordelijke criminelen te weten. De onderwereldmoorden waar men jaren geen vinger achter kon krijgen zouden mede dankzij Peter La Serpe opgelost kunnen worden en een reeks gevaarlijke criminelen zou eindelijk van de straat af zijn. Dat is een gevaarlijke klus gaat men vanuit, dus zo'n kroongetuige komt in een speciaal getuigenbeschermingsprogramma van het TGB (Team Getuigen Bescherming), een aparte afdeling binnen het OM met speciale bevoegdheden en TGB-officieren van justitie. Men heeft er zelfs een nieuwe wettelijke kroongetuigenregeling voor in het leven geroepen vlak voor het proces en Passage is zo'n beetje het eerste proces waarbij men daar gebruik van maakt. Een van de belangrijkste in het wetboek verankerde regels is echter dat getuigen niet financieel beloond mogen worden om hun verklaringen af te leggen. Dat zou de waarheidsvinding minimaal kunnen beïnvloeden en de geloofwaar-digheid van deze getuigen ontegenzeggelijk kunnen ondermijnen.

Nu zijn we aangeland op het punt waar'm de schoen nu juist wringt, want gedurende het liquidatie-proces is uitgelekt dat de kroongetuigen La Serpe en nu ook Fred Ros wel degelijk een behoorlijke sloot geld meekrijgen (minimaal 1,4 miljoen euro) om 'in hun eigen beveiliging te kunnen voorzien'. Je vraagt je dan meteen af of de wetgever dat nu wel voor ogen had, toen het ging over het hoofdstuk getuigenbescherming en bij het verankeren van de wettelijke kaders binnen die nieuwe kroongetuigenregeling. Want laten we eerlijk zijn, het is bijna niet meer aan een leek uit te leggen dat je aan de ene kant criminelen niet mag betalen voor verklaringen, maar via een omweggetje (telkens onder het mom en verborgen achter/onder de vlag van veiligheid) krijgt zo'n crimineel toch maar mooi gelegenheid om een eigen TGB-vrij leven te leiden en zijn eigen weg te gaan met 1,4 miljoen euro beloning op zak als hij eenmaal zijn kunstje in de rechtszaal heeft vertoond. Hoezo 'programma'? Het programma wilde La Serpe niet en het OM + TGB zijn daar met open ogen in meegegaan. Toen hem dat nog lukte ook na veel gesteggel en dreigementen om te weigeren nog langer mee te zullen werken met het OM, besloot Fred Ros ook zijn handtekening onder de lucratieve deal te zetten.

Daar ging de zitting weer voor een groot deel over gisteren. Het blootleggen van financiële vergoedingen is in feite al jaren een heet hangijzer in Passage en tijdens dit Hoger beroep deden Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen vrijdag nog maar weer eens hernieuwde pogingen de raadsheren te overtuigen van het belang om het OM te dwingen transparanter te zijn in de daadwerkelijke gang van zaken rond het sluiten van de deals met La Serpe en Ros. Met name de financiële toezeggingen, het tot stand komen daarvan, de uiteindelijk afgesproken bedragen en of het wettelijk allemaal wel is toegestaan wat er gebeurt, dát intereseert de raadslieden en niet de details rondom de beveiliging van de heren. Dat zal de raadslieden een worst wezen, heb ik begrepen, maar telkens stoten zij op een muur van onwil om ook maar (plat gezegd) de lulligste details over de gang van zaken boven water te krijgen. Het OM zegt keer op keer: 'We mogen daar niks over zeggen, want het valt onder getuigenbescherming. Dat is een TGB-aangelegenheid. Getuigenbescherming staat los van de strafzaak'. Ook vaak gehoord: 'Het zaaks-OM heeft geen wetenschap van TGB-zaken en ook al zouden we het weten, dan nog kunnen wij er niets over zeggen uit veiligheidsoverwegingen'.

Volgens de raadslieden in Passage geeft dit continu afschermen van informatie onder het mom van 'veiligheid voor alles' en/of  'dit valt onder getuigenbescherming' en/of 'we weten het niet want daar gaat TGB over' het OM een vrijbrief om financiële vergoedingen aan (kroon)getuigen te geven en af te schermen voor zowel de verdediging als rechters/raadsheren van rechtbank en gerechtshof. Immers ook vragen die na lang aandringen via een rechter-commissaris gesteld mogen worden, geven de verdediging nog geen helder beeld van de feitelijke gang van zaken en de financiële tegenprestaties. Een RC moet immers ook zwijgen over details van geheime TGB-zaken.

Volgens Mr. Nico Meijering heeft het OM in visie van de verdediging ten onrechte een argument gecreëerd om de financiële toezeggingen aan het zicht van de verdediging en de rechter te onttrekken. Hij merkt daarover op:  Waar het simpelweg om gaat is dat de getuigen kennelijk hun verklaringsbereidheid (buiten de kluis) hebben laten afhangen  van het verkrijgen van (toezeggingen tot) financiële middelen/vermogen welke beschikbaar gesteld worden door de Staat. En of zulks na al dan niet onder de vlag van veiligheid plaatsgevonden heeft, boeit populair gezegd niet. (onder staan een reeks getuigen die Mr. Meijering verzoekt onder meer hierover te kunnen horen op zitting in het Hof)

Kortgeleden bleek overigens dat nu ook de Turk Hidir Korkmaz, verdachte in Enclave ((liquidatie Willem Endstra + poging moord/poging doodslag op David Denneboom) met het OM in zee is gegaan en we hadden natuurlijk al Alex de Boer, die in Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl) getuigde en ook in een getuigenbeschermingsprogramma is verdwenen. Naar het zich nu laat aanzien, heeft Hidir Korkmaz eveneens onderhandeld met het OM en is het zo goed als zeker voor de verdediging dat deze getuige de derde persoon is die er financieel beter van moet worden.

In berichtgeving in een krant stond:
Het Openbaar Ministerie zegt Hidir K. een betrouwbare getuige te vinden. “Hij heeft niet om een tegenprestatie gevraagd van ons. Hij heeft geen geld gevraagd, hij heeft niet om strafvermindering gevraagd. Wel heeft hij gevraagd om bescherming en aangezien wij hem van belang vinden in het onderzoek naar Holleeder, bieden we hem die bescherming,” aldus het OM.

Daarover willen de raadslieden ook diverse getuigen opgeroepen zien worden.

Tot slot doken er postuum verklaringen op van de Turk Okan Fidan (rip), die kennelijk ook al bezig was om ooit eens een deal te sluiten. Waarschijnlijk niet zozeer alleen in Passage, maar hij zegt wel dingen te weten over Ali Akgün (rip). Deze man is echter in december 2014 in Amsterdam-Noord zelf geliquideerd, dus wat hij ook heeft verklaard over Akgün, die een week eerder in Turkije werd doodgeschoten, je kunt Fidan er zelf dus niet meer over bevragen als advocaat. Één vraag van de verdediging zou zeker kunnen zijn: of meneer Fidan niet toevallig bepaalde informatie uit de media had vernomen, zoals dat 'rondjes lopen' en 'een Chinees restaurant in Buitenveldert', waar La Serpe al eerder over had verklaard, of Ros. Maar voor Ros geldt eigenlijk precies hetzelfde, ook hij komt met gedeeltelijk reeds bekende informatie.

Het is bekend dat via NOS-berichtgeving concrete informatie omtrent de met La Serpe gemaakte afspraken naar buiten is gekomen. Informatie die, in ieder geval in de visie van de verdediging, afkomstig is van La Serpe zelf. Verhoren van La Serpe en Verwiel bij de rechter-commissaris hebben de bevestiging opgeleverd dat deze informatie afkomstig is uit een door de verdediging van de heer La Serpe aangespannen juridische procedure tegen de Staat, waarin deze nakoming van de in de beleving van de heer La Serpe gemaakte afspraken met de Staat vorderde.

Het betreffende stuk vormt de grondslag voor de berichtgeving van de NOS van maart 2012, en vermeldt met zo veel woorden dat in de op 2 juni 2009 gesloten 'Overeenkomst op hoofdlijnen' staat opgenomen dat een bedrag van 1.4 miljoen Euro ter beschikking zal worden gesteld en dat dit bedrag verdeeld is in een renteloze lening van 2 maal €300.000,- enerzijds en een bedrag van €800.000,- ten behoeve van de bestrijding van noodzakelijke kosten van veiligheid en het verwerven van garantie-inkomen anderzijds. Tevens vermeldt het stuk dat een bedrag van €800.000,- netto zou zijn overeengekomen en dat dit gedurende een periode van 10 jaar in termijnen van €80.000,- netto ter beschikking zou worden gesteld.

Meijering vraagt het Hof het OM op te dragen de volgende vragen te beantwoorden:

(klik op afbeelding)

Hieronder ook even op een rijtje de meeste getuigen die de verdediging nog op zitting wil horen en enkele stukken die men nog wil ontvangen van het OM.

Mr. Nico Meijering, raadsman Dino Soerel, verzocht de volgende getuigen horen op zitting:

Vandros/Passage
 • Astrid Holleeder
 • Sonja Holleeder
 • Sandra den Hartog
 • Mr. Betty Wind - officier van justitie
 • Hidir Korkmaz
Over (vermeende) betalingsafspraken met Ros
 • Moeder van Ros (was reeds toegezegd - verhoor is op dinsdag 8 sept as.)
 • Zoon van Ros (was reeds toegezegd - verhoor is op dinsdag 8 sept as.)
(aanvullend):
 • Jadie Demi P.
 • Astrid P.
 • Cher P.
 • Ben Z.
 • Joël Justy P.
Onderzoek Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl)
 • Dwight Saro
 • Remy Habes
Onderzoek Viool (liquidatie Cor van Hout)
 • Geurt Roos
 • Ad van Hout
 • C.M Smit
 • Martin Erkamps
 • Piet Schneider
 • Dirk D. (onder voorbehoud)
Over moordplannen van Ros
 • L.F. Gressmann - Kan verklaren over het voornemen van Ros om Alex de Boer, Mike Verfuurt en Peter van Dijk te vermoorden.
 • Peter van Dijk
 • E.M.C.W de L. (schoonzoon Peter van Dijk)
Over Ros en de motor liquidatie Cor van Hout
 • R.R.A S. - Ros heeft erkend één van de personen op de motor te zijn geweest die is gedumpt bij het bruggetje in Buitenveldert.
Onderzoek Vandros (liquidatieonderzoek i.v.m Holleeder)
 • Cornelis W.
 • Hermanus W.
 • Harriette Sonja M.
 • P.M.E. van der W.
  +
Stukken met verklaringen
Maria Houtman
Arjen Kaale jr.
Martin Erkamps


Over (overleden) getuige Okan Fidan
 • De ovj onder wiens verantwoordelijkheid de kluisverklaring van Fidan is opgenomen
 • Aydin R.
Pasta di Mama
Stukken en camerabeelden i.v.m met vermeende ontmoeting Soerel en Remmers in Italiaanse broodjeszaak Pasta di Mama

*

Mr. Sander Janssen, raadsman Jesse Remmers, wil de volgende getuigen horen op zitting:

Over afspraken met La Serpe:
 • Officier van Justitie belast met getuigenbescherming mr.Marjolein Verwiel
 • Mr. H.N. (Harm) Brouwer, Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal

Onderzoek Vandros:
 • Hidir Korkmaz
 • Astrid Holleeder
 • Sonja Holleeder
 • Sandra den Hartog
Onderzoek Viool:
 • M. (Martin) Erkamps
 • M.M. (Martin) Kok
 • L.F. Gressmann
 • E.M.C.W. de L.
 • T.J. (Koos) Reuvers
Beide raadslieden verzochten om veel meer stukken die ik verder niet nader zal benoemen.

*

De Advocaten-generaal van het Openbaar Ministerie reageerden vrijdag op de (getuigen-)verzoeken/onderzoekswensen en willen op enkele nieuwe getuigen na, of enkele getuigen die reeds op de lijst zouden staan, dat de meeste verzoeken worden afgewezen.

*

Het Hof maakt op maandag 21 september as. om 13:30 de beslissingen bekend op de verzoeken.

Dinsdag 8 september as. om 9:30 staan de verhoren van de moeder (Mia S.) en de zoon (Sonny P.) van Fred Ros op de agenda van het Hof.

Bondtehond

dinsdag 1 september 2015

Liquidatieproces Passage na zomerreces hervat met eerste regiezitting

Het grote liquidatieproces 'Passage' in het JCS zal na het zomerreces langzamerhand weer op stoom komen, vandaag te beginnen met een regiezitting die vanmorgen reeds plaatsvond op Schiphol. Het was een vrij korte zitting die voor de middag werd beëindigd door de voorzitter van het Hof. Donderdag a.s. zullen de advocaten van Dino Soerel en Jesse Remmers hun verzoeken / onderzoekswensen kenbaar maken aan het Hof. Vandaag was eerst het Openbaar Ministerie aan de beurt en maakte e.e.a bekend omtrent het 'Vandros-onderzoek', naar vermeende liquidatieopdrachten door Willem Holleeder, en vorderingen die ook van belang zijn voor het Passageproces. Zoals bekend zullen Passage en Vandros onmiskenbaar vele raakvlakken hebben en zullen diverse getuigen, denk o.a. aan de zusters Astrid + Sonja Holleeder en Sandra den Hartog, zowel in Vandros als Passage van belang zijn om te worden gehoord.

Mr. Fébe Schoolderman verzoekt onderzoek door Fox-IT

Verdachten: Aanwezig waren Dino Soerel, Jesse Remmers en Moppie Rasnabe.

Het Hof begon met enkele mededelingen aan alle procespartijen en als enige advocaat had de raadsvrouw van Moppie Rasnabe, Mr. Fébe Schoolderman, verzoeken tot onderzoek. Zij lichtte die verzoeken toe. Maar eerst was de beurt aan het OM om mededelingen en verzoeken te doen.

Het OM:
Op 24 augustus heeft het OM de resultaten van het onderzoek Vandros ontvangen en zijn deze ook verstrekt aan de verdediging. Verder zijn er aanvullende stukken verstrekt uit onderzoeken Perugia, Agenda, Art. 140 (criminele organisatie) en Vandros-algemeen. Er zijn 4 onderzoeken aan Vandros toegevoegd, te weten Fazant en Boeddha (poging liquidatie en liquidatie John Mieremet), Viool (liquidatie Cor van Hout en Robert ter Haak)) en Enclave (liquidatie Willem Endstra + poging moord/poging doodslag op David Denneboom). Het OM heeft daartoe 6 dozen met stukken uit voornoemde onderzoeken aan de verdediging verstrekt, echter het is het OM nog niet gelukt reeds alle stukken in z'n geheel te verstrekken. Het OM van Vandros heeft nl. laten weten de stukken uit Vandros niet tijdig te hebben kunnen verstrekken. Het OM heeft een selectie van relevante stukken uit Vandros verstrekt. Men heeft daarbij gekeken naar stukken in zowel belastende als ontlastende zin. Het Hof kan eventueel later beslissen of andere stukken ook relevant zijn en alsnog gevoegd dienen te worden. Viool en Enclave zijn in zijn geheel gevoegd omdat het ondoenelijk was een schifting te maken van relevant / niet-relevant.

De op 31 december 2014 in Amsterdam-Noord geliquideerde Turk Okan Fidan blijkt op 23 januari 2009 kluisverklaringen te hebben afgelegd die pas met zijn toestemming of na zijn dood gebruikt mochten worden. Fidan heeft volgends het OM verklaard dat Ali Akgün de moord op voetbalvoorzitter Nedim Imaç van de Amsterdamse voetbalclub Türkiyemspor (onderzoek Warande) zou hebben geregeld. De advocaten-generaal van het OM Mrs. Cynthia de Jong en Frits Posthumus willen daarom dat de verklaringen aan het Passagedossier worden toegevoegd omdat die volgens het OM van belang zijn i.v.m de betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe en Ros. Okan Fidan zou onder meer hebben verklaard over 'het rondje lopen door Akgün en ene R. (Turks klinkende naam)' en ontmoetingen bij een Chinees restaurant in Buitenveldert. Fidan verklaart deels uit eigen wetenschap, aldus AG Mr. Posthumus.

De eerstvolgende pro-forma zitting in Vandros is op 11 september as. en een volgende (waarschijnlijk ook pro-forma) zitting staat gepland in december.

De inhoudelijke behandeling van 'Enclave' staat gepland 2 tm 20 november 2015 en zal Hidr Kormaz in Enclave worden gehoord op zitting in de Bunker te Osdorp.

Stukken uit Vandros zijn in Passage verstrekt. De dames Holleeder en Den Hartog zullen dus gehoord moeten worden in zowel Vandros als Passage, want ze zijn in beide zaken van belang. Dat zal, aldus het OM, een zware emotionele belasting vormen voor deze geuigen. Dat blijkt uit verklaringen van deze dames. Men wil de verhoren van deze getuigen daarom zo geconcentreerd mogelijk laten plaatsvinden. Volgens het OM moet voorkomen worden dat ze keer op keer worden gehoord over min of meer dezelfde feiten en/of gebeurtenissen. Het OM in Vandros heeft 25 augustus aangekondigd aan de rechtbank dat men op de pro-forma zitting van 11 september een verzoek zal doen de 3 dames in december te horen op zitting. In een brief heeft het Vandros-OM laten weten het onwenselijk te vinden de 3 getuigen eerder in Passage te horen dan in Vandros en verzoekt de getuigen eerst in Vandros te horen aangezien ze primair in Vandros zijn afgelegd. De rechtbank zal binnenkort nog beslissen over dit verzoek. Ook dit OM is van mening dat de dames eerst in Vandros worden gehoord omdat ze primair in van belang zijn in Vandros. De reden dat ze zijn gaan verklaren is nl.: Holleeder.

Ook in Passage zijn de verklaringen onder meer van belang omdat:

- Holleeder aan Astrid Holleeder zou hebben verteld dat Dino Soerel een 'werkcontact' van hem was. Waaruit die samenwerking zou bestaan heeft hij echter niet benoemd. Wél zou ze hebben gehoord dat Danny Kuiters en Dick Vrij tot die groepering behoorden. Uit de verklaringen van Astrid Holleeder is af te leiden dat er eerst een groepering was van Soerel, bestaande uit Soerel, Kuiters, Vrij en Holleeder, dat het contact is verbroken in het voorjaar van 2011, maar kennelijk weer is hersteld in 2012. Volgens Astrid Holleeder zou Kuiters voor Holleeder met Soerel gaan regelen dat het weer goed zou komen en was de dreiging voor zijn leven op dat moment nihil.

- Uit de verklaringen van Astrid Holleeder blijkt van betrokkenheid van Holleeder bij het opdrachtgeven voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Die betrokkenheid wordt ook genoemd door La Serpe, Q5, Maria Houtman, Sander Hulsman en Ros. La Serpe en Ros verklaren ook dat Soerel betrokken was bij de liquidaties op Houtman en Van der Bijl.

- Holleeder op 17 oktober 2013 aan Astrid Holleeder zou hebben verteld dat Ros niet op de bij die moord gebruikte motor heeft gereden bij de liquidatie van Cor van Hout. Dit was in een periode dat Holleeder veel stress zou hebben over het afleggen van de kluisverklaringen door Ros en nog vóór het afleggen daarvan en het verklaren op zitting in Passage. Dat Holleeder erover sprak met zijn zus was n.a.v het boek 'Cor' over Cor van Hout van Hendrik Jan Korterink waarvan Korterink het manuscript aan Holleeder op voorhand zou hebben doen toekomen. Het boek is op 6 november 2013 verschenen.

Het OM verzoekt om misdaadjournalist Peter R. de Vries te horen als getuige in Passage over zijn contact met Holleeder en diens zussen. Ook zal de Naarden-Vesting ontmoeting tussen o.a. Holleeder en De Vries ter sprake komen waarover De Vries onder ede een ontkennende verklaring heeft afgelegd op zitting. Althans, hij kon het zich niet herinneren...

Er zijn kennelijk tapgesprekken waarmee het OM zijn geheugen zal proberen op te frissen. (Niet alleen La Serpe, maar ook obers van 'Het Arsenaal', die De Vries hadden herkend en zelfs nog bonnetjes hadden bewaard van de tafel waaraan Holleeder cs. en De Vries maar 1 gang hadden genuttigd, een salade en mineraalwater, verklaarden dat De Vries en Holleeder wel degelijk in het restaurant aan één tafel hadden gezeten. - red.)

De verdediging: 
Hierna kreeg Mr. Fébe Schoolderman namens haar cliënt Mohamed 'Moppie' Rasnabe het woord.

Moppie Rasnabe en zijn raadsvrouw Mr. Schoolderman kregen gelegenheid een aantal verzoeken te doen en toe te lichten. Het is al eerder te sprake gekomen, (In het kort): Moppie Rasnabe en zijn raadslieden zijn van mening dat bepaalde telefoonnummers die voorkomen in bestanden op een in Marokko in beslag genomen laptop, die als bewijs voor het OM dienen, nog niet eens uitgegeven waren door de Spaanse telefoonmaatschappij in het jaar van inbeslagname. Betreffende maatschappij Yoigo is pas in 2007 van start gegaan en de (in die laptop gevonden) nummers zouden pas in 2007 op de markt zijn gekomen. Middels een rechtshulpverzoek aan Spanje is inmiddels bevestigd dat betreffende nummers nog niet in werking waren in 2002 of 2006. Hoe kunnen die nummers dan in die laptop komen? Volgens Rasnabe moeten ze er later in gezet zijn door rechercheurs.

Er is dus al langere tijd een heel onderzoek gaande (zie link) met rechtshulpverzoeken aan Spanje naar dit geval van mogelijke fraude door rechercheurs en er worden meerdere computers onderzocht naar manipulatie van gegevens. Volgens de verdediging van Rasnabe worden aanvullende processen-verbaal waarin verbalisanten zeggen dat 'ons niet is gebleken dat bestanden zijn gemanipuleerd' niet nader onderbouwd en is er nader (digitaal) onderzoek nodig.

IT-specialisten van FoxIT hebben op verzoek van het kantoor Kuijpers en Nillesen reeds een voor-onderzoekje gedaan naar een image (kopie) van de harde schijf en stellen dat nader (digtaal) onderzoek naar de orginele forensische kopie gedaan zal moeten worden om duiding te kunnen geven aan de juistheid en zorgvuldigheid van de interpretatie van digitale informatie aanwezig in het dossier. Mr. Schoolderman verzocht vandaag (primair) een deskundige op het gebied van forensisch digitaal onderzoek -bij voorkeur een forensisch digitaal expert werkzaam bij FoxIT- opdracht te geven onderzoek te doen naar het digitale materiaal middels onderzoek aan images van PC 1, 2, 3 en 4.

PC 1 = Laptop Gericom M6-T op 31 januari 2003 in beslaggenomen in woning Katja Schuurman in Vinkeveen.
PC 2 = Laptop HP Pavillion DV4000 Seagate op 12 februari 2007 in beslaggenomen Tetouan - Marokko.
PC 3 = Desktop Acer E300 op 13 februari 2007 in beslaggenomen in de woning van Francis K. in Amstelveen.
PC 4 = Desktop Microstar medion V6 op 13 februari 2007 in beslaggenomen in woning waar Pauline N. op dat moment verbleef in Vinkeveen.

Inmiddels is duidelijk dat de verdediging van Rasnabe ernstig twijfelt aan de integriteit van het materiaal en de handelswijze van het opsporingsapparaat. Het OM heeft de onregelmatigheden en onduidelijkheden niet kunnen verklaren, aldus de verdediging van Rasnabe, laat staan de twijfels kunnen wegnemen. Mocht het primaire verzoek worden afgewezen, verzoekt de verdediging van Rasnabe de originele images -het bronmateriaal- van de 4 computers aan de verdediging te verstrekken. Mocht het Hof beslissen dat twijfels onvoldoende zijn om nader onderzoek te gelasten, verzoekt de verdediging -meer in het kader van equality of arms-beginsel- over dezelfde informatie te laten beschikken als het OM. De verdediging wijst daarbij op jurisprudentie van een uitspraak inzake Kuopila versus Finland. (27 april 2000; no. 27752/95) Verder verzoekt Mr. Schoolderman om het voegen van aanvullende processen-verbaal. En tot slot vraagt men het OM de hashwaarde van een hardeschijf waarop een image was wegeschreven te achterhalen om uitsluitsel te geven of een image uit 2003 overéénkomt met een image uit 2008.

*

Aankomende donderdag zullen de raadslieden van Soerel (Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra) en Remmers (Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz) hun verzoeken en onderzoekswensen bekend maken.

*

Het Hof:
De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen leidde deze zitting zoals gewoonlijk weer strak in goede banen en gaf hij aan dat het Hof op 21 september de beslissingen bekend zal maken op de verzoeken van deze week.

Het Hof vroeg nog aan Mr. Meijering hoe het met Sjaak Burger is momenteel, maar de raadsman van Soerel wist het niet precies en schoof deze vraag graag door aan zijn collega van kantoor, de raadsman van Burger Mr. Marnix van der Werf.

Burger zal overigens wat het OM betreft moeten worden gehoord in Passage als getuige omdat hij op 2 juni 2015 een verklaring heeft afgelegd over de aanslag op zijn leven in Panama. Het zou volgens Burger te maken hebben met de moord op Cor van Hout. Daarin zei hij: "Hij heeft ze gestuurd om me te vermoorden". Wie er met 'hij' wordt bedoeld, is kennelijk nog onduidelijk.

Er werd vandaag (nog) niets gezegd over de verklaring(en) die de bekende crimineel Piet Schneider heeft afgelegd over hetgeen hij naar eigen zeggen van Fred Ros zou hebben gehoord: dat Fred Ros wél op de motor zat die gebruikt is bij de liquidatie van Cor van Hout. Wellicht komt dat donderdag aan bod.

Al met al wel een interessant begin van het nieuwe procesjaar zo vlak na de zomervakantie dat weer veelbelovend is voor de aankomende tijd.

Donderdag 3 september weer verder.

Bondtehond