Met vele uren vertraging is vandaag dan toch het requisitoir begonnen. De stukken die de Advocaat van Jan Dirk Paarlberg, Mr.Gabriël Meijer, wilde inbrengen zijn afgewezen door de Rechtbank. Morgen dient er een kort geding voor de Rechtbank in Den Haag, heb ik mij laten vertellen. Het 'potentieel zwaar ontlastende stuk', volgens advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers, kon zo nog wel es wat vertraging op gaan leveren in dit proces. Volgens Mr van den Biezen is de conclusie dat deze stukken kaarsrecht tegenover de tenlastelegging staan.


Totaal niet ! Totaal niet !, reageerde Koos Plooy fel op deze bewering.
Zo'n beetje de hele middag is er over deze stukken gediscussieerd en werd er steeds geschorst. Aan het begin van de avond konden de Officieren dan eindelijk beginnen met het langverwachtte requisitoir.

Om 18:00 opende Koos Plooy het requisitoir met de mededeling dat het gaat om het meest omvangrijke onderzoek in Nederland van de afgelopen jaren. Veel onderzoeken liepen vast. In dit onderzoek hadden de verdachten de gedachte dat het wel los zou lopen, maar dat was in dit geval een misrekening van die verdachten, volgens hem.

In dit onderzoek bleken de banden van de onderwereld met de bovenwereld wel erg groot. OM en Politie hadden al veel kennis vergaard in onderzoeken naar Dhr Holleeder, maar ook naar de witwasser Dhr Willem Endstra zelf. Zo werd besloten de handen in één te slaan van diverse opsporinginstanties en is het onderzoek gestart met al een zeer omvangrijke hoeveelheid informatie uit zowel 'Enclave' als 'Kolbak'.

Men heeft altijd open gestaan voor de mogelijkheid dat Endstra zelf de waarheid niet sprak en ook dat de Erven Endstra aangesproken zou kunnen worden op misstanden, gebleken uit dit onderzoek.Er zijn echter uitgebreidde verklaringen afgelegd door meerdere getuigen. Niets geen hapklare brokken met tunnelvisie. "Er ligt op tafel de waarheid van de Endstra-tapes",vulde hij aan.

Plooy:"We zullen zien dat Holleeder het spil was achter omvangrijke geldverplaatsingen" John Mieremet en Willem Holleeder waren beiden spil in dit verhaal. Dat Endstra zijn eigen rol bedekt wou laten, is niet gelukt. Er zijn vele gespreksverslagen, processen verbaal en de gesprekken met de 3 CIE-ers hebben volgens Plooy wel degelijk bewijskracht. Hierna volgde een lezing over de Juridische status van het ingebrachte bewijsmateriaal.

De betwistte Endstra-tapes zijn, ook al gebruikt hij ze liefst zo weinig mogelijk, zeker Rechtsgeldig. Ondersteunende Hoge Raad-arresten werden daarom nog maar eens voorgelezen. "Aanvullend bewijs is ook in ruime mate aanwezig om de omstreden tapes te ondersteunen", is Plooy van overtuigd.

De vraag 'Is er op voorhand reden om te twijfelen aan de verhalen van Endstra?' "Nee", volgens Koos Plooy. En waarom niet ? Er volgde een uitleg.
Endstra nam het risico als hij met de CIE zou praten dat die zonder aanziens des persoons ook Endstra zouden aanpakken. Hij nam het risico dat zijn vrijheid, zijn reputatie, maar ook zijn leven gevaar liepen. Geld intresseerde Endstra niet, maar de reden om naar de politie te stappen was omdat hij zich zorgen maakte om het geweld en de afpersingen die plaatsvonden. Hij was bang dat zijn familieleden en kinderen iets zouden overkomen.

Ook al vertelde Willem Endstra niet helemaal over zijn eigen rol, was dat nog geen reden om te twijfelen aan de rest, vervolgde Plooy zijn betoog.
Wat Endstra vertelde, vertelde hij uit eigen initiatief. Volgens Anita Schuts was er te veel angst bij Endstra om te veel te zeggen. Hij wist dat Holleeder wegen kon bewandelen om erachter te komen wat aan verklaringen bij de politie terecht zou komen.

Meerdere gebeurtenissen zijn verifieerbaar, ging Sakia de Vries verder in het tweede uur, waarin zij het had overgenomen van haar collega. Er zijn volgens haar vele voorbeelden met kloppende data, verklaringen bij de Notaris gedeponeerd, aantekeningen die gevonden zijn en ondersteunende verklaringen van mensen om Endstra heen.

Zij nam ook een aantal tegenwerpingen die op de zittingen met Willem Holleeder en de medeverdachten aan bod kwamen door. De bewering dat de tapes een uiterste poging van Willem Endstra was om zijn bedrijf te redden, verwees zij naar het rijk der fabelen.

Ook de pogingen om Endstra als een dubieus zakenman neer te zetten, heeft in dit verhaal weinig om handen. En last but not least van de drie punten die ze opnoemde, getuige Y. Deze was bijna een ontgoocheling te noemen, daar hij zo goed als niets nieuws te vertellen had.

De bewering dat Holleeder en Endstra vrienden bleven, en dat het hele verhaal als damage-control van Endstra moest worden gezien, deze poging kan volgens haar ook niet slagen. De verdediging is er ook niet in geslaagd Endstra zwarter af te schilderen dan hij al was.

Morgenochtend gaan de Officieren van Justitie verder met het requisitoir. Waarschijnlijk gaat dit nog twee dagen duren, gesplit in Vrijdag en Maandag.

Er zullen audiovisuele middelen worden ingezet om het requisitoir kracht bij te zetten. We zullen het allemaal zien.
Door Bondtehond