donderdag 23 juni 2016

'We willen wel weten in welke vijvers het OM nog aan het vissen is'

Het laatste staartje van het verhoor voor het Hof van Dino Soerel door de raadsheren en het OM zou naar verwachting niet zo lang duren, echter nam toch nog de hele dinsdag in beslag. Het OM had nog wat laatste vragen. Hoe zo'n verhoor gaat, heeft Hendrik Jan Korterink een verslag van gemaakt: Deze is overigens nog van vrijdag. Ik richt me nu even op wat het Hof Soerel nog voorlegde. Het gaat erom: Dino Soerel is ontkennende verdachte en ook vrijgesproken in eerste aanleg van het Passage-proces, echter nadat Fred Ros kroongetuige is geworden in de Hoger beroepsfase, is het hele circus eigenlijk weer opnieuw begonnen en zag het er niet bepaald rooskleuriger uit voor hem. Maar Soerel en zijn beide advocaten Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra lieten hun hoofd niet hangen en zijn sindsdien natuurlijk al volop in de tegenaanval.

Verdediging: Soerel (links) + verd. Remmers / Holleeder (rechts)

Gisteren was Mr. Nico Meijering overigens alleen met zijn cliënt. Het viel mij de afgelopen 3 zittingen op dat Dino Soerel zich kranig wist te weren en op iedere vraag zonder lang na te denken wel een antwoord wist te geven. Daarbij kreeg ik nou niet de indruk dat hij regelmatig klem kwam te zitten of hem daarbij het vuur na aan de schenen werd gelegd. Natuurlijk, bepaalde details, hoe klein ze ook lijken, worden minitieus uitgelegd aan het Hof om misverstanden over door het OM vermeende zakelijke betrokkenheid tussen Soerel en Willem Holleeder te weerleggen. Dan besef je als verslaggever weer hoe groot de belangen zijn, terwijl ik aanvankelijk eerst zoiets had van: het zal allemaal wel, wat is nu de bewijswaarde van een bijnaam waar voor hetzelfde geld een heel andere persoon achter schuil kan gaan? En na een uitgebreide uiteenzetting door Soerel en z'n verdediging konden we inderdaad concluderen, zoals de voorzitter van het Hof zelf ook al opmerkte: 'de ene Haaiensnaaier is de andere niet'.

Het gaat dus regelmatig om kleine details bij dit soort zaken en daar kwam voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen gisteren nog wel even op terug. Het Hof stelde dinsdag sowieso veel vragen over de proceshouding van Soerel en over de persoon Dino Soerel. Hij vroeg Soerel 'de helikopter wat hoger te laten stijgen'. Als inleiding tot dat gesprek met de verdachte noemde de voorzitter de 3 belemmeringen op die Soerel aanhaalde tijdens de vorige zitting waarom hij zo voorzichtig is met het noemen van namen van derden. Liever gezegd: waarom hij in het geheel geen namen wil noemen. Dit kwam ter sprake i.v.m de proceshouding van Soerel.

De voorzitter zei:
1: het eerste type belemmering is uw veiligheid en de veiligheid van uw naasten.
- U heeft toen verwezen naar de inhoud van een verklaring van de zus van Willem Holleeder.
- U heeft gewezen naar een waarschuwing die door politie en justitie is gegeven aan een familielid.
- U heeft verwezen naar een verandering van de modaliteit van uw vervoer.
Voorzitter: Daarnaast heeft u gezegd:
2: Ik wil ook wel eens niet over anderen spreken, omdat ik niet wil speculeren. In ieder geval niet als ik ergens niet zeker van ben, want anders breng ik mensen misschien in de problemen terwijl er helemaal geen grond voor is.
Voorzitter: Dit onder het kopje 'tweede belemmering'.
Soerel: Klopt
Voorzitter: Derde type belemmering is:
3: Dat u uzelf en/of anderen niet wil belasten.
Voorzitter: En die belemmering heeft u genoemd toen u reageerde op het woord Haaiensnaaier, van wie is nu degene die daarmee bedoeld wordt en waarvan u zegt: het gaat om geld wisselen en de kosten die daaraan verbonden waren en ik wil de naam niet noemen die daaraan verbonden is, want ik wil een ander niet belasten en u heeft ook gezegd: het is niet Holleeder.
Soerel: Klopt.
Voorzitter: Wij hebben dat goed begrepen.

Hierna verzocht het OM iets te kunnen zeggen, maar dan wel achter gesloten deuren, over de waarschuwing die is gegeven aan het familielid van Soerel. Om het kort te houden, daar is wat over gediscussiëerd. Het kwam erop neer dat het OM ook niet wilde dat bepaalde dingen via deze openbare zitting zijn weg naar buiten vindt, omdat het OM heeft gemerkt dat dingen die besproken worden op zitting sneller hun weg naar buiten vinden (via aanwezige journalisten en bepaalde kanalen als Twitter en artikelen op dit blog) dat het OM daar rekening mee wilde houden. Om dezelfde reden waarom Soerel wilde dat de deuren gesloten zouden worden vrijdag: om niet mensen onnodig in gevaar te brengen. Dat werd toen afgewezen en ook het verzoek van het OM werd nu om diezelfde reden afgewezen. De reden die het Hof gaf: dingen die achter gesloten deuren worden besproken komen wel in de PV's terecht en biedt geen garantie dat dit niet toch in het openbaar belandt.

Je kunt daar als goed verstaander zelf wel een reden bij bedenken en ondanks de bedekte termen waarin gesproken wordt wel uit destilleren dat er kennelijk een familielid van Soerel is gewaarschuwd door de CIE, maar dat de CIE (zoals gewoonlijk) geen namen heeft genoemd uit welke hoek die dreiging dan wel zou komen. Omdat Soerel zelf aan het puzzelen is geslagen om uit te vissen waar die dreiging dan wel vandaan zou kunnen komen en hij de verklaringen van Astrid Holleeder ook meeneemt in de puzzel, kun je concluderen dat Soerel rekening houdt met de mogelijkheid dat Holleeder achter die dreiging zou kunnen zitten. Tussen denken en zeggen zit natuurlijk verschil, maar afgaande op hetgeen Astrid Holleeder verklaart over haar broer, dat Holleeder boos was op Dino Soerel omdat Soerel hem zou hebben aangewezen, is dat begrijpelijk. Je kunt daarbij denken aan dat Soerel heeft gezegd, ter verdediging tegen de eis tot levenslange gevangenisstraf en of hij uit kon leggen waarom hij nu juist beschuldigd werd, dat hij denkt dat Holleeder hem heeft opgepompt. Met andere woorden, en dat haalt Soerel uit onder meer de achterbankgesprekken van Willem Endstra, heeft Holleeder kennelijk zijn naam en die van anderen misbruikt om de afpersing van Willem Endstra kracht bij te zetten.

Holleeder is onherroepelijk veroordeeld voor die feiten, heeft ook zijn straf al uitgezeten en reed alweer vrolijk buiten rond op z'n scooter, dus Soerel ziet het probleem niet zo. Voor de goede orde: Soerel heeft tijdens het Passage-proces nooit met een beschuldigende vinger gewezen naar Willem Holleeder in geen enkel opzicht kwa strafbare feiten waar hij niet al voor veroordeeld was. Wat dat betreft heeft Soerel zich ook wat Holleeder betreft gehouden aan zijn "code" om niet over derden te praten. Echter dingen die gezegd zijn, werden door Holleeder kennelijk toch anders opgevat en dat liet hij weten aan zijn zus Astrid, verklaart zij. Het naamsmisbruik van Soerel heeft in dubbel opzicht verregaande gevolgen gehad, want ook kroongetuige Peter la Serpe is in zijn verklaringen mogelijk op plekken waar hij Holleeder bedoelde, maar niet over durfde te verklaren uit angst dat zijn verwanten iets zou overkomen, Soerel gaan noemen. Gebleken is later nl. dat hij had afgesproken met het OM dat hij Holleeder buiten zijn verklaringen mocht houden.

Je kunt er lang en breed over discussiëren, maar zo heb ik het tenminste opgevat. Als ik ernaast zit, hoor ik dat wel. Ik keek er in elk geval wel van op toen ik las dat Holleeder boos was op Soerel. Mijns inziens is dat onterecht op grond van wat ik heb gezien in de rechtszaal. Maar goed, de beveiligingsschaal is ergens begin 2015 wel weer opgeschroeft rondom Soerel naar aanleiding van de aanslag op Sjaak Burger en de liquidatie van Ali Akgün, aldus het OM. Soerel merkte dat omdat hij een poosje met een normaal arrestantenbusje met meerdere personen werd vervoerd naar het JCS en plotseling weer met skibril op per BOT-transport onder zware bewaking in gepantserde voertuigen werd opgehaald bij de gevangenis. Hij heeft er toen naar gevraagd waarom dat was, maar de BOTers hadden alleen gezegd: voor je eigen veiligheid. Ja, dan is 1 + 1 al gauw 2, samen met die waarschuwing aan adres van zijn familielid en dingen die je leest in Vandros-stukken, kun je bijna niet anders concluderen dat hij denkt aan dreiging uit de richting van Holleeder.

Nu ik het erover heb: Holleeder heeft nieuwe advocaten. De mij bekende advocate Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz, de sympathieke advocaten van Jesse Remmers, hebben gisteren middels een persbericht duidelijk gemaakt dat zij de verdediging van Holleeder ook op zich genomen hebben. Wellicht zien we morgen, tijdens de zevende Pro-formazitting van Holleeder, beide raadslieden voor het eerst verschijnen aan zijde van hun beruchte cliënt.

Beetje aan het einde van de dag had Mr. Nico Meijering enkele vragen aan het OM die hij graag beantwoord wilde zien. Hij verzocht het Hof het OM desnoods op te dragen de vragen te beantwoorden, omdat Soerel en zijn verdediging nu wel eens willen weten waar ze aan toe zijn, daar kwam het op neer. De vragen die Mr. Meijering stelde en de verzoeken die hij daaraan koppelde waren duidelijk. Hij vond het belangrijk dat hij dat vandaag kon doen en niet per email.

Mr. Meijering: Het gaat namelijk om het Passage-vat, waarvan wij hopen dat dat eindelijk helemaal leeg gekieperd is.
Voorzitter: Dacht dat u zeggen wilde, dat het niet verzuurd, maar...
Mr. Meijering: Nee, het zal ongetwijfeld ook niet verzuren, maar wij willen wel dat het leeg gekieperd wordt en voorzitter: er loopt nog steeds onderzoek. En wij zouden graag van het openbaar ministerie horen wat er nu nog aan onderzoek loopt. Wat kunnen wij nu nog verwachten? Waarop moeten we ons voorbereiden, misschien zelfs? En we denken dat mede gelet op uw, nou ja 'deadline', ik weet niet of u het zo noemt, maar zo noem ik het maar even, de streep van 1 april die u getrokken heeft voor wat betreft stukken en wat daar al in het verleden over gezegd is, denk ik dat vandaag, op 21 juni zijn we alweer, met ook al het zomerreces aanstaande, denk ik dat het goed zou zijn als het openbaar ministerie meer het achterste van de tong laat weten.

En dat zeg ik ook op het basis van het volgende: wij hebben meerdere keren gevraagd of wij ook inzichtelijk zouden kunnen gaan krijgen in welke vijvers het OM op dit moment nog aan het zoeken is om materiaal naar voren te brengen. Wij hebben daar ook voor gevraagd of wij de leider van het onderzoek zouden kunnen gaan horen, zelf dacht ik ook de variant op de officier van justitie om daarover te kunnen gaan horen, nou dat is afgewezen zoals door u of gemotiveerd verder ook en wij dachten ook wel dat daarbij naar voren kwam dat het altijd aan het openbaar ministerie is om rekening en verantwoording af te leggen voor lopende onderzoeken. Nu vraag ik of het OM dat vandaag nog zou willen doen. Welk onderzoek loopt er? Wat kunnen wij verwachten?

Wij willen dat ook weten omdat er nog steeds mensen worden aangelopen, door de Nationale recherche overigens, dus dat zal ongetwijfeld voor Vandros zijn, waarbij als het gaat om de vragenstelling stevig geïnvesteerd wordt op de vermeende relatie die er zou zijn, in de visie van het OM natuurlijk, tussen cliënt en meneer Remmers. Er wordt voortdurend vragen over gesteld. En wij denken ook...
Voorzitter: Remmers zegt u hè?
Mr. Meijering: Zei ik Remmers? Ja, die bedoel ik...
Voorzitter: Die bedoelt u ook.
Mr. Meijering: Ja, het is een punt ook, zo noem ik het maar even, de vermeende relatie tussen cliënt en meneer Holleeder, zakelijke relatie enerzijds en wat wij ook merken: een relatie met meneer Remmers. Nou, dat is volkomen uigekauwd al op zitting, vind ik, maar we merken dat omdat er steeds nieuwe informatie komt, maar we krijgen ook geluiden vanuit de straat, dat mensen nog steeds daarop worden aangelopen. De vraag is dan ook, ook een concrete vraag die ik dan aan het openbaar ministerie stel, is dat als daar nu negatief door betrokkenen die worden aangelopen of als er mensen worden bevraagd, als daar negatief informatie over komt, wordt dat dan ook aan het dossier toegevoegd? Wij hebben bijvoorbeeld die CIE-informatie gezien. Nou, 3 stuks (PV's) CIE, pas deze maand is dat ingebracht en wij vragen: waar komt dit vandaan? Wij vragen het openbaar ministerie: waar komt dit vandaan, is dit uitgezet bij de CIE, of is er een chef die ineens belt en vervolgens met deze informatie komt? Of is het weer het gevolg van dat inderdaad mensen zijn aangelopen en dat iemand zegt van: nou ja, ik wil het wel buiten het dossier om vertellen?

Volgende punt. Allerlei dossier worden afgelopen, Fagot, Perpetula, Leeuw, Leeuwin, we hebben gevraagd om inzage in Leeuw en Leeuwin, daar hebben we nog geen antwoord op. Misschien moet het OM dat ook dadelijk meenemen.

Oh ja, dit is ook nog wel van belang. Er wordt kennelijk bij de CIE navraag gedaan of er informatie is terug te halen of te verkrijgen op dit moment van informanten, betreffende cliënt. Wij willen ook weten of er informatie is teruggekomen betreffende cliënt die niet is ingebracht en zo ja, wat voor informatie dat dan was? Wij vrezen nl. dat gunstige informatie aan de aandacht van het OM wel eens zou kunnen ontsnappen.

Is er via informanten via de CIE ook informatie teruggekomen die positief is voor cliënt? Zo ja, wilt u daar dan melding van maken? Wij vragen ons ook af of er CIE-informatie is opgevraagd betreffende meneer La Serpe?  Betreffende meneer Ros? Betreffende meneer Korkmaz? Wij zien dat er juni van dit jaar nog informatie loskomt betreffende... het gaat zelfs nog terug van voor de millenium-wisseling: zou er een band geweest zijn tussen cliënt en meneer Remmers?' Tot slot vraag ik namens cliënt of hij aanwezig zou kunnen zijn bij het verhoor van meneer Ros (als verdachte -red.).

Dit waren de vragen en verzoeken die ik in de gauwigheid mee heb kunnen schrijven, maar van de rest heb ik wel dingetjes gemist. Dat ging me iets te snel. Het OM reageerde hierop na ruim een half uur beraad. Morgen zal ik nog wat antwoorden van het OM aanvullen hieronder. Het is nu 00:00 uur en heb het wel even gehad voor vandaag. Morgen eerst even bij de Pro-forma zitting in de zaak Vandros kijken met Willem Holleeder en zijn nieuwe advocaten Mrs. Janssen en Malewicz, de huidige advocaten van Jesse Remmers in Passage.

UPDATE:
Het OM verzette zich tegen de meeste verzoeken van Soerel en zijn verdediging. Een verzoek tot schorsing van voorlopige hechtenis van . Mr. Meijering om Soerel in de gelegenheid te stellen het verhoor van Fred Ros als verdachte bij te wonen, wilde het OM afgewezen zien. Het Hof wees dat ook af. Soerel moet zich tot het OM wenden om te verzoeken of hij aanwezig mag zijn bij het verhoor van Ros als verdachte, aldus het Hof, omdat het OM over de gevangenhouding gaat.
De printgegevens van de telefoons van Saro, Habes, De Boer en Ros onderzoeken vond het OM niet nodig, omdat daar reeds onderzoek naar zou zijn gedaan. Soerel en Meijering willen het zelf onderzoeken ter verificatie van de beweringen van Ros. (Het Hof houdt dit verzoek aan en beslist daar later over)
Volgens het OM klopt het dat er nog steeds mensen aangelopen worden i.v.m het onderzoek. Men wilde niet ingaan op waar CIE-informatie vandaan komt.
De onderzoeksdossiers Passage, Leeuw en Leeuwin waar de verdediging om vroeg, zou al een keer op beslist zijn dat die niet konden worden verstrekt om dat daar geen aanleiding toe zou zijn. Het OM moet goed in de gaten houden wat belast en wat ontlast.
(waarschijnlijk ben ik hier niet helemaal volledig, dat heeft te maken met het missen van enkele aantekeningen aan het einde van de dag, waar de vermoeidheid al behoorlijk had toegeslagen...)

Maandag 27 juni gaat het proces verder met het verhoor van Peter la Serpe als verdachte. Dinsdag de 28e trouwens ook, maar dan is Ros 's middags ook van de partij.

Bondtehond