De laatste ontwikkeling is dat er morgen om 10:30 op de Parnassusweg een uitspraak volgt van de wrakings-kamer. Dit kon met name omdat Jesse Remmers afstand heeft getekend. Anders was het niet mogelijk geweest om morgen al uitspraak te doen in die rechtbank. Dit ivm de beschikbaarheid van de Bunker. De wrakings-rechtbank had meer tijd nodig om een afgewogen beslissing te nemen. Sjaak Burger en Ali Akgün zouden ook afstand doen volgens de raadslieden. Mr. Bénédicte Ficq nam vanmiddag waar voor haar kantoorgenoten Mr. Nico Meijering en Mr. Marnix van der Werf en behandelde het wrakingsverzoek. Dit bevreemdde het OM, omdat Ficq niet eens aanwezig was tijdens de zitting van gisteren. De raadsvrouwe is zelfs helemaal nog niet op een zitting geweest in dit proces. Het bevreemdde hen sowieso dat zelfs mijnheer van der Werf nu niet bij de behandeling van het wrakingsverzoek was. Ook kon het OM maar weinig begrip opbrengen voor het feit dat de verdachten zelf niet aanwezig waren. De huidige rechtbank berust niet in het wrakingsverzoek. Absoluut niet!, aldus Lauwaars. Deze had een verweer van vier A4-tjes, welke hij vervolgens voordroeg.

 

De verdediging vind het echter van groot belang dat de onderliggende dossiers van 3 onopgeloste liquidaties, die van Arnold Pels, Gerrie Bethlehem en Cor van Hout, wel worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de beslissing van de rechtbank die gisteren genomen werd en waarbij dit verzoek werd afgewezen. Men is nl van mening dat het niet van belang is in het art. 140 - dossier. Mr. Ficq betwistte dit. 'Als je beticht wordt van een periode waarin je lid was van een moordcommando, is het nogal van belang om aan te kunnen tonen of deze 3 jaar eerder of later begon', aldus Ficq. De onopgeloste liquidaties hebben in de eerste drie jaar van de periode 2001 tot 2008 plaatsgevonden. Peter la Serpe heeft ook over die zaken verklaard. De advocaten willen zijn verklaringen kunnen toetsten aan de hand van de 3 niet toegevoegde dossiers. Morgen weten we dus of het wrakingsverzoek al dan niet wordt gehonoreerd.

Door Bondtehond