Volgens Peter La Serpe, die vandaag weer aanwezig was om te getuigen, kwam Jesse Remmers 8 van de 10 keer als de celdeuren open waren in Huis van Bewaring Het Wolvenplein te Utrecht bij hem op cel zitten. Toen een van de Advocaten vroeg naar de setting antwoordde hij 'Jesse waarschijnlijk op de rand van het bed'. De advocaat keek verbaast. 'Ja... u vroeg om de setting', vervolgde La Serpe. Hij werd op dat moment ondervraagd door een van de advocaten in de zaak rond de liquidatie van Tonny van Maurik. Toentertijd zaten Jesse Remmers, Peter La Serpe en Freek Stevens tegelijkertijd gedetineerd in het Wolvenplein. Volgens La Serpe gingen zij alledrie met elkaar om. De ene keer sprak La Serpe met Jesse alleen, de andere keer met Freek. Veel losse flarden uit zijn belastende verklaringen werd nog eens opnieuw over doorgevraagd. Zo vroeg een van de rechters nog eens hoe Jesse zich had voorgesteld aan La Serpe.


Compositietekening: verdachten liquidatie Tonny van Maurik

'Als een liquidator', antwoorde La Serpe.
Rechter: Vroeg u toen, hoe is het om iemand te liquideren?
La Serpe: Nee, ik vroeg, hoe voelt het om iemand dood te schieten. Jesse en Freek waren op mijn cel en toen vertelde hij het. Het zou de eerste keer geweest zijn dat hij iemand had doodgeschoten. Later begreep ik dat dit toch iets anders lag. Ik weet niet precies wat Freek gedaan heeft. Hij was de chaufeur van de combo waarin ze zaten. Wel weet ik dat Jesse vertelde dat Freek bang was. Freek bleef zitten, Jesse stapte uit en heeft geschoten.
Rechter: Freek was bang?
La Serpe: Ja, dat vertelde Jesse.
Rechter: En Jesse zou dat heel koel hebben gedaan?
La Serpe: Ja, daar staat me wel iets van bij.
Rechter: Met wat voor wapen? Dat zou een Uzi geweest zijn?
La Serpe: Weet ik niet meer, maar als ik dat verklaard heb, zal dat wel.
Over Stevens na die detentie in Utrecht:
Rechter: U ziet de verdachten zitten, is dat Stevens?
La Serpe: Ja, hij is erg veranderd maar het is hem wel.
Rechter: U heeft wel eens gesproken met Stevens.
La Serpe: Ja, in de auto, we gingen naar Leeuwarden.
Rechter: U schijnt het over stoppen gehad te hebben?
La Serpe: We hadden het erover dat hij een ander leven wilde.
Rechter: Een ander leven?
La Serpe: Freek realiseerde zich dat het kringetje te zwaar was voor hem.
Rechter: Hoe moet ik dat zien?
La Serpe: Freek kan een fiets stelen, maar liquideren kan ie niet. Er lopen in het milieu mensen rond die crimineel zijn, maar ook die criminele dingen doen maar geen crimineel zijn. Hij liep in een kringetje waar ie niet wilde zijn.

Rechter: Wie zou de opdrachtgever geweest zijn?
La Serpe: Mij staat bij Henk Rommy. Moppie en Jesse zouden voor Henk een moordcommando vormen. Voor 150.000 gulden. Jesse heeft  op een moment 150.000 gevangen. Hij vertelde dat hij in het Okura zat in het raam op 22-hoog een beetje te snuiven en over de stad te kijken. Ik weet zeker dat hij die 150.000 van Henk Rommy heeft gehad.

Rechter: Komen we op mijnheer de Boer.
La Serpe: Ik heb hem een keer gezien.
Rechter: Herkent u hem?
La Serpe: Ja, enigzins.
Rechter: Het is het neefje van mijnheer Remmers, wat kunt u daar over vertellen?
La Serpe: Jesse vertelde dat zijn neefje mee ging een keer. Nan-Paul was aan het praten met mensen omdat hij er niet mee om kon gaan. Jesse vroeg me toen eens met hem te praten. Later had Jesse met hem gepraat en hij bleek er toen wel weer mee om te kunnen gaan.
Rechter: Was het een soort Scientology-techniek?
La Serpe: Dat is een zwaar woord. Het is meer een gesprek van man tot man, met een advies.

Rechter: Vertel eens over dat kringetje?
La Serpe: Ik beschrijf eerst het kringetje: Sjarl de Groot (Charles de Groot - red.) , Jesse, Gilbert, Moppie, Freek... 
Ze wisten van elkaar waar ze mee bezig waren. Het was allemaal wat groter dan overvalletjes plegen en drugs. Jesse en Moppie zijn vrij jong met elkaar omgegaan op het verkeerde pad.
Rechter: U vertelde over die 150.000. Weet u zeker dat dat bij die liquidatie hoorde?( van Maurik - CsRed)
La Serpe: Ik weet het niet meer zeker. Heb het van horen zeggen en het begrepen dat het iets anders lag allemaal in verloop van tijd.
Rechter: Wist Freek wat de bedoeling was?
La Serpe: Kan me niet voorstellen dat als iemand met een Uzi op schoot naast je zit, je niet weet wat er gaat gebeuren. Ja dus.

Een advocaat nam het over.
Advocaat: U heeft gesproken over Sjarl de Groot en Gilbert Rommy. Kunt u zich nog anderen herinneren?
La Serpe: Dave en Andy Remmers, Freek, Moppie, Sjarl de Groot en Gilbert , dus...  Sjarl heb ik in '99 leren kennen toen Jesse net vrij was. Toen ben ik te weten gekomen dat Sjarl wetenschap had van liquidaties. Ik ben ooit eens bij Gilbert thuis geweest. Ik heb Gilbert voor het eerst ontmoet op bezoek in de Bijlmer-Bajes bij Jesse.
Advocaat: Kende u ze nog ergens anders van?
La Serpe: Ben wel es met Sjarl op stap geweest.
Advocaat: U heeft gezegd dat Jesse en Moppie uitvoerders waren voor Henk Rommy....?
La Serpe: Liquidators.... Jesse het uitvoerende werk, Moppie deed het financiële gedeelte. Tussen hem en Moppie was hij de leider en hing Moppie erbij.
Advocaat: Hoe moet ik dat begrijpen dan?
La Serpe: Dat moet u aan Jesse vragen, als het afwijkt van wat ik eerder heb gezegd..
Jesse verbrak voor eens het stilzwijgen en zei bijna geaffecteerd: Dat zou dom zijn, aangezien zowel La Serpe als ik weten dat het niet waar is wat hij verteld. Dank u.

Wat volgde was een telecom-presentatie van het O.M.
Alle telefoongegevens werden gepresenteerd in een diashow op beeldscherm waarbij alle verdachten en advocaten plaatsnamen voor het grote scherm. Siegfried Saez, die de hele middag niet aan het woord kwam, ging zichtbaar met tegenzin ook voor het scherm zitten naast zijn raadsman. Waarschijnlijk had Dhr Saez geen idee waarom hij bij deze presentatie aanwezig was, aangezien er geen telefoon-gegevens van hem in de presentatie voorkwamen. Het ging meer om het Algemene gedeelte wat van belang was voor zijn zaak, legde de rechtbankvoorzitter uit, wat dat dan ook mocht zijn. Daar moest Siegfried het mee doen.

Er werden nummers genoemd die bij bepaalde telefoons of semafoons hoorden en plaatsen van masten welke aangestraald waren op 18, 19 en 20 April 1993, de dagen rond de liquidatie op 19 April.  Mooie presentatie, echter wat de bewijswaarde is, moet later echter nog blijken.  Verdacht zijn ze natuurlijk wel te noemen deze telefoonbewegingen in die bepaalde regio's op specifieke momenten. Opvallend was dat op 19 april ook twee keer gebeld is met nummers die hoorden bij een semafoon en een telefoon, die later bij Henk Rommy in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking, kort na de liquidatie op Tonny van Maurik.
Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars had nog een rake opmerking over deze presentatie: 'Enerzijds indrukwekkend, anderzijds griezelig dat dit zomaar kan,  zoveel jaar na dato.......'
Jesse wou er op dit moment niets over zeggen....

Advocaat Mr Brander deed aan het einde een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van Pinny Song, echter dit werd afgewezen.
Daarover morgen meer, met nog wat passages uit 'Passage' ...

Door Bondtehond