vrijdag 13 december 2013

'Het Gerechtshof gaat 68 getuigen horen in het Passage-proces'

UPDATE : Zie lijst getuigen TTZ (Ter Terechtzitting) en bij de RC (Rechter-commissaris) onderaan dit artikel.

*
Vrijdag heeft het Hof beslist op de verzoeken tot nader onderzoek in het liquidatieproces Passage. Er worden in totaal 68 getuigen gehoord. Dit aantal kan groter worden als tijdens de behandeling de noodzaak daartoe blijkt. Na de eerste zitting van het Hof in september zijn vorige maand vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van verzoeken van de raadslieden tot nader onderzoek in Hoger beroep. Er zijn door de raadslieden zeer veel verzoeken gedaan. Het gaat dan vooral om verzoeken tot het horen van allerlei getuigen (van parlementariërs tot gewone burgers, van voormalige ministers van justitie tot officieren van justitie).De beslissing van het Hof:
Rondom het onderwerp kroongetuige zijn veel verzoeken gedaan. Het Hof vindt ook zelf dat kroongetuige Peter La Serpe opnieuw gehoord moet worden, omdat de vraag naar de betrouwbaarheid van zijn verklaringen in deze zaak zo belangrijk is. Het Hof vindt voorts zelf noodzakelijk dat twee officieren en een politieman als getuigen worden opgeroepen. Die officieren zijn betrokken bij de afspraken die met de kroongetuige zijn gemaakt.  (te weten: Mrs. Sander de Haas en Marjolein Verwiel)

De verzoeken tot het horen van een grote groep parlementariërs, ex-bewindslieden en gezagsdragers uit de top van het Openbaar Ministerie heeft het Hof afgewezen. Het Hof vindt het niet nodig om hun mening te horen over hoe de wettelijke regeling moet worden begrepen. Het Hof moet en kan zich daar zelf een oordeel over vormen.

Door de raadslieden van de verdachten zijn verder nog tal van andere verzoeken gedaan die meestal betrekking hebben op de bewijsvraag. Een aantal van die verzoeken is door het Hof afgewezen, vele andere zijn toegewezen. Een deel van de getuigen zal door het Hof worden gehoord op de zitting. Er worden ook getuigen gehoord buiten de zitting, door de onderzoeksrechter.

Rechtbank
In dit onderzoek heeft de rechtbank na een jaren durend proces in januari 2013 in de zaken van elf verdachten gevonnist. In een aantal zaken zijn soms ook zeer zware straffen opgelegd. (in drie gevallen een levenslange gevangenisstraf), in andere zaken zijn ook vrijspraken gevolgd. In al deze zaken is Hoger beroep ingesteld, door de verdachten en in de meeste gevallen ook door de officier van justitie.


Doet het Hof in Hoger beroep alles opnieuw?
Bij de beoordeling van al die verzoeken heeft het Hof vanzelfsprekend goed gelet op de belangen van zowel de verdachten als de officier van justitie bij het Hoger beroep.
Maar ook heeft het Hof gelet op de wet.

Een aantal jaren geleden is Hoger beroep opnieuw in de wet geregeld. Bij de behandeling van de zaken in Hoger beroep ligt het accent meer dan vroeger op de geschilpunten die door de verdachte of door de officier van justitie naar voren zijn gebracht nadat het Hoger beroep is ingesteld. Dat betekent voor de zaak in Hoger beroep dat er weliswaar een nieuwe ronde is ingegaan, maar ook dat wordt voortgebouwd op alles wat de behandeling door de rechtbank heeft opgeleverd. Dat laatste is van belang, omdat veel getuigen om wie door de raadslieden is verzocht al eerder door de onderzoeksrechter of de rechtbank zijn gehoord. Het Hof heeft steeds onderzocht of er goede redenen zijn om getuigen die al eerder door de rechter zijn gehoord in Hoger beroep nóg een keer op te roepen.

Waarover gaat het vooral in Hoger beroep?
In het Passage-proces springt een aantal onderwerpen in het oog. De positie van de zogenaamde kroongetuige La Serpe staat centraal. Deze kroongetuige is ook één van de verdachten. Hij heeft verklaard over zijn eigen betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman in 2005. In ruil voor het afleggen van verklaringen tegen de andere verdachten in het Passage-proces heeft de officier van justitie de strafeis in zijn zaak gehalveerd tot 8 jaren. De rechtbank heeft hem voor die moord veroordeeld en heeft de strafeis overgenomen.

Door een aantal verdachten is gesteld dat de deal die de Staat met La Serpe heeft gesloten niet deugt, omdat in strijd met de wet toezeggingen zijn verleend die veel verder gaan dan die halvering van de strafeis. De controle op de deal met La Serpe wordt naar hun zeggen bemoeilijkt doordat het Openbaar Ministerie (mogelijk) ook afspraken onder de pet houdt, daarbij ten onrechte schermend met het belang dat het vrijgeven van nog meer informatie de veiligheid van de kroongetuige in gevaar brengt. Dat is de mening van de verdediging in een aantal zaken.

Daartegenover stelt het Openbaar Ministerie dat de deal met de kroongetuige niet in strijd met de wet is gesloten. Er is maximaal, - zelfs meer dan dat - inzicht gegeven van wat de kroongetuige is afgesproken, aldus het Openbaar Ministerie.

Voorts zal ook in Hoger beroep de betrouwbaarheid van de door de getuige La Serpe afgelegde verklaringen één van de centrale onderwerpen van debat zijn. De standpunten  van het Openbaar Ministerie en de verdediging in de meeste zaken staan op dat punt tegenover elkaar.


Overzicht getuigen en deskundige: zie HIER


Vervolg behandeling

In de loop van volgend jaar vervolgt het Hof de behandeling. (waarschijnlijk wordt dat ergens in maart - red.)


Bondtehond

maandag 9 december 2013

Oog in Oog: Nico Meijering

Zondagavond was er weer een interessante aflevering van KRO's Oog in Oog, waarin Sven Kockelman dit keer in gesprek ging met top-advocaat Mr. Nico Meijering. We kennen Nico Meijering natuurlijk als dé onderwereld-advocaat die even duidelijk stelt dat dat wat anders is als onderwereld-raadgever in die zin zoals hij beschreven werd door journalist John van den Heuvel in een kritisch stuk in 'de wakkere krant', zoals Meijering De Telegraaf doorgaans noemt. Reporter Sven Kockelman stelde daarover enkele kritische aan Meijering.


Ook over het feit dat de advocaat, als de nieuwe raadsman van Estelle Cruijff, haar voormalige advocaat Bram Moszkowicz een extra zetje richting afgrond zou hebben gegeven en nu nog een stapje verder gaat door de reeds van het tableau geschrapte ex-advocaat nog een zaak aan te doen. De suggestie dat Meijering Moszkowicz een trapje na zou geven, klonk wel door in de ondervraging van Kockelman. Zou dat werkelijk zo zijn? Mocht u de uitzending gemist hebben,  kijkt u dan zelf wat Meijering daar zelf over zegt.

Interessant is ook de uitspraak waarin Mr. Meijering zegt dat het Hoger Beroep van Passage nog geen gelopen race is en dat hij (na de vrijspraken van Dino Soerel en Ali Akgün voor de zwaartste aanklachten) als advocaat niet tegen Kockelman zegt:"zo, die is in de pocket en je kunt wel lekker langs het strand gaan wandelen die maanden". Nee, Meijering zegt daarover: "Dat is beslist niet zo. Je moet op alles voorbereid zijn. Ik hoop natuurlijk dat het Hof zonodig nog kritischer naar het vermeende bewijs zal kijken en de rol van de kroongetuige in dit proces, maar je moet op alles voorbereid zijn en ook dat er nog weer wat enge dingen uit een hoge hoed (van het OM) kunnen komen"

KRO's Oog in Oog: Journalistiek programma: scherpe vragen, heldere antwoorden. Sven Kockelmann voelt machthebbers uit binnen- en buitenland stevig aan de tand. Elke aflevering een andere gast.

Deze week: Nico Meijering

"Hij is raadsman van zware jongens en kreeg vermeende topcriminelen vrij. Nam de halve winkel over van Bram Moszkowicz, die hij hoogstperssonlijk een paar zetjes gaf richting de afgrond. Had knallende ruzie met John van den Heuvel en 'wil de staat de broek van zijn kont trekken'."

Vrijdag as. zal het Hof in het nieuwe Justitieel Complex Schiphol overigens de beslissingen bekend maken op de diverse onderzoekswensen van de verdediging in het Hoger Beroep die bekend zijn gemaakt tijdens de laatste pro-forma zitting van 12 november jl.

Ik ben daarbij aanwezig en zal verslag doen.

Bondtehond