zaterdag 18 juni 2016

'De conclusie is dus die ik al opperde: de ene Haaiensnaaier is de andere niet'

Vrijdag kwam de voorzitter meteen terug op bijnaam 'Haaiensnaaier'. Dino Soerel was als enige verdachte aanwezig en zat vooraan in de rechtszaal klaar voor de raadsheren van het Hof tussen zijn beide advocaten Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra. Het OM was aan de beurt om vragen af te vuren op de verdachte, maar dinsdag werd op zitting door de verdediging van Soerel medegedeeld dat men wat meer tijd nodig had om de vraag wie nu achter de naam Haaiensnaaier schuil ging te beantwoorden. Die naam stond in de aantekeningen van Soerel met allerlei grote bedragen die gevonden waren in een pand waar de politie onderzoek had gedaan in het kader van drugszaak 'Zuil'. Boekhouding was overigens een groot woord, het was meer een vodje waar wat grote bedragen op vermeld stonden, waaronder: '100 naar Haaiensnaaier'. In de context van de andere grote bedragen op het papier zou die 100 kunnen staan voor 100.000 euro.


Het ging er natuurlijk om dat Soerel beweert dat met Haaiensnaaier in dit geval niet Holleeder werd bedoeld. Met de Haaiensnaaier waar Dick Vrij het over had in een tapgesprek, zo herinnerde Soerel zich, werd wél Holleeder bedoeld in die context. Zoals gezegd is Haaiensnaaier de Nederlandse naam voor de animatiefilm Shark Tale. Destijds waren de kinderen van Soerel nog op zo jonge leeftijd dat hij met zijn dochters wel eens naar de bioscoop ging en waarschijnlijk de kinderen van Dick Vrij ook.

Om daarop terug te komen, wilde Soerel en zijn verdediging dat het Hof de deuren zou sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Daartoe werd dan ook officieel een verzoek ingediend waar het Hof over in beraad ging. Het Hof wees het verzoek echter af. Men besliste dat de deuren niet gesloten zouden worden. De vraag was of de maatstaven waaronder men zo'n verzoek doorgaans kan doen in het geding zouden zijn? Volgens het Hof was dat niet het geval, aldus voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen.

Mr. Nico Meijering vroeg een onderbreking om te kunnen overleggen omdat de verdediging eigenlijk had verwacht dat het Hof dit verzoek wel zou toewijzen, gezien de veiligheidsargumenten waar het OM mee kwam afgelopen jaren en toen regelmatig wél werd besloten de deuren te sluiten. De zitting werd vervolgens inderdaad even onderbroken en daarna vroeg Soerel het woord. Dat kreeg hij. Soerel las een verklaringkje voor. Het was het verklaringkje wat hij had voorbereid om voor te dragen achter gesloten deuren met enige aanpassingen zo legde hij uit.

Dino Soerel: 'Geachte leden van het Hof, afgelopen dinsdag begon u het verhoor door mij te vertellen dat u in mijn geval alle jassen zou uitdoen. U kon niet begrijpen dat ik dat niet doe en u noemde mijn proceshouding 'hybride'. Dat mag zo overkomen bij u, maar ik heb altijd aangegeven dat dat geldt voor derden en familie. Daar wil ik niet over verklaren, dan wel terughoudend in zijn. Dat geldt naar mijn mening niet voor het verklaren van mij ten opzichte van de Passage-beschuldigingen, want daar heb ik altijd vragen beantwoord. Dinsdag gaf ik al aan dat door de verklaringen van Astrid Holleeder het veiligheidsaspect een zeer belangrijke rol is gaan spelen en dan gaat het vooral over mijn familie en naasten. Een maand geleden is een van mijn familieleden door de Politie/CIE gewaarschuwd voor zijn leven. Dat is voor mij de allerbelangrijkste reden, meer dan ooit, om een jas zoals u het noemt aan te houden. Dat belang gaat ver boven mijn of andere belangen, daar hoef ik niet over na te denken. De dreiging richting mijn familielid komt, zo heb ik begrepen, uit een bepaalde hoek. Hier had ik iets over willen toelichten, maar dat gaat nu dus niet gebeuren. En ik heb gemerkt dat mijn manier van vervoeren kwa veiligheidsniveau verhoogd is sinds juni, dus neem ik aan dat justitie het ook serieus neemt kwa dreiging naar mij toe. Zulke mededelingen van dreiging zit altijd iets van: 'we weten het niet zeker, maar wees gewaarschuwd'.

Ik denk, 'natuurlijk' wil ik bijna zeggen, dat die dreiging uit bepaalde hoek komt. Dat weet ik niet zeker, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar met de verklaringen van Astrid Holleeder over mij en mijn familieleden kan het bijna niet anders. Misschien spelen er andere factoren, hoe dan ook: het is voor mij in elk geval zeer verontrustend vanwege die concrete dreiging en dan staat het veiligheidsbelang van mijn familie boven mijn eigen belang. En als ik dan maar gestraft moet worden, omdat ik een jas aanhoud, ja: So be it. Ik zou mezelf nooit vergeven als mijn familie iets zou gebeuren als mijn familie iets zou overkomen doordat ik iets zou verklaren over wat ik denk of zou speculeren. Want dat is het, ik weet niet hoe het zit en ik doe niet mee aan speculeren, geruchten of geroddel. Dat heb ik al eerder verklaard, dat zijn die speculatie-jassen.

Hetzelfde geldt voor praten over derden, dat heb ik nooit gedaan en dat doe ik ook nu niet. Waarom moet ik mensen waar ik vroeger mee omging nu belasten in zaken die niet eens over Passage gaan?
Ik kan totaal niet overzien wat ik over mezelf of anderen afroep als ik over andere iets lelijks zou verklaren, waardoor zij en ik ook in de problemen kunnen komen? Het zou mij in ieder geval niet in dank afgenomen worden met alle mogelijke gevolgen van dien. U gaf ook aan dat u niet in mijn hoof kan kijken, maar dit speelt allemaal door mijn hoofd en ik vind nu wel dat ik mijn houding moet toelichten. Juist en vooral vanwege die dreiging naar mijn familie. Ik had het graag achter gesloten deuren gedaan, maar het is niet anders. Maar in ieder geval zodat u misschien begrijpt waar dat hybride en het niet uit willen doen van een jas vandaan komt.

Het andere onderwerp is het onderwerp 'Haaiensnaaier'. Hier ben ik van geschrokken hoe dat gegaan is. Ik voelde mezelf overvallen door de stukken en de vragen daarover. Het is mijn eigen schuld, want ik heb de stukken wel gekregen, maar niet gelezen net als mijn advocaten. Toen ik de stukken kreeg, zal ik gedacht hebben: 'Och dat is Zuil' en heb er verder geen aandacht aan besteed. Dat is mijn eigen schuld, maar het gaat over twee telefoontaps van 11 jaar geleden waarin de persoon, iemand anders, Holleeder, 'Haaiensnaaier' noemt. En u maakte direct een koppeling naar een PV met een som en een aantekening. Terwijl u mij vragen stelde, zat ik met één oog het PV te lezen bij Mr. Flokstra op zijn laptop. U maakte gelijk de koppeling naar zakelijk contact en daar zat mijn vertwijfeling, want ik dacht en wist: dat kan niet, want ik heb geen zaken gedaan met Holleeder. Maar ik schrok van uw conclusie op basis van beperkte informatie in dat PV. Ik kan dat papier, het orgineel dat we daarna kregen, uitleggen, maar daar moet ik verschrikkelijk mee uitkijken om mezelf en anderen niet te belasten en dat ging ook nog eens door mijn hoofd.

In de toegestane pauze dinsdag vertelde ik al aan meneer Meijering en Flokstra hoe het zit met die term Haaiensnaaier en welke naam daar bij hoort. Het was voor mij ook terugschakelen naar een papiertje van 11 jaar geleden, maar ik heb ook direct gezegd dat de term Haaiensnaaier niet Holleeder is. Het papier ziet op een zakelijke transactie van voor juli 2005. De 100 is 100.000 euro en zijn kosten voor het wisselen en iemand die ik koppel aan het woord Haaiensnaaier heeft dat wisselen geregeld en zo zit het. En de term Haaiensnaaier komt bij mij inderdaad op uit een film. In die periode ging ik samen met mijn jongste kind, ik zal de leeftijd van toen er niet bij zeggen, wel eens naar de film en heb de film toen gezien. Ik ben ervan geschrokken dat u tegen mij zegt als ik iets probeer terug te halen van 11 jaar geleden op basis van 1 PV en telefoontaps, dat het er bij u niet in wil gaan. Met andere woorden: ik zat te liegen. Althans zo vatte ik het op. En dat is niet zo, ik heb geen zaken gedaan met Holleeder.

Het meest ben ik geschrokken, dat mag u best weten, daar heb ik slecht van geslapen de afgelopen nachten, dat het appreciatie een andere kleur krijgt met het wachten. Ik hoop niet dat u van mij verwacht dat ik een papiertje en twee telefoontaps van zo lang geleden meteen herken en kan plaatsten. Het lukte op dat moment niet direct en dat appreciëren zie ik niet terug in het geval van de kroongetuige, Ros in dit geval, die steeds aantoonbaar liegt en zijn verklaringen draait, bijvoorbeeld als hij heel stellig over een februari-reis verklaart met een hele De Boer-theorie erbij en 100% zeker samen met Jesse Remmers en als dan blijkt na een onderzoek door de politie dat dat helemaal niet kan, dan komt het OM met een reactie: 'Ja, maar misschien was het januari'. Kom op zeg, geef hem nog meer voorzetjes. Waarom hoor ik dan niemand over appreciatie? Voorzitter, ik hoop op een eerlijk proces en daar ga ik ook vanuit. Maar ik hoop ook op een proces met een open mind. Dank voor uw aandacht.'

Voorzitter: Dank u, meneer Soerel. De conclusie is dus die ik al opperde: de ene Haaiensnaaier is de andere niet.
Soerel: Ja.
Voorzitter: Dat is wat u zei.

Vervolgens gaf het Hof het OM gelegenheid vragen te stellen aan Soerel. De Misdaadjournalist schreef er het volgende verslag over, dat ging over de bekende foto met onder andere Stanley Hillis, Mink Kok en Dino Soerel in de haven van Benidorm. (Soerel uiterst rechts):


<O>

Hier de reactie die Soerel gaf toen de voorzitter vroeg: 'Hoe kijkt u terug op de dag, meneer Soerel?'

Soerel: 'Voor mezelf wat ik voorgedragen heb, vond ik in ieder geval wel belangrijk. Maar ook om u te informeren, met name over die hybride houding, hoe u dat heeft genoemd, en ik had ook zoiets van: in eerste instantie wilde ik het niet achter gesloten deuren, want dan krijg je zoiets van: nou dat is geheimzinnig, er gaat zeker iets gebeuren. Nee, dat wilde ik ook niet. Maar ik wilde u wel meegeven en net zo goed als het OM nu heeft nagekeken of er dreiging is geweest in 2002, dat zouden ze ook nu kunnen doen, na wat ik vanmorgen heb gezegd, zonder dat ik het hoef aan te geven. Ik vond het belangrijk voor mezelf aan u mee te geven waarom ik zo, in veel gevallen, terughoudend ben, om in die termen te blijven: 'om die jas aan te houden', want ik vind het belangrijk en dat belang is mijn familie. Dat was het allerbelangrijkste en dat wilde ik ook meegeven.

Naast natuurlijk dat andere thema of onderwerp, dat was net zo belangrijk. Ik heb het ook gemist in de stukken. En het kwam op dat moment en ik heb het geloof ik ook dinsdag al gezegd, ik zat zo te kijken en er kwamen vragen en ik denk: 'Hè, dat kan niet?!' En dan krijg je die verwarring en dan komt dat misschien over als vertwijfeling, maar het is puur het ping-pong gevoel in mijn hoofd en toen zei ik in die 1 of 2 pauzes: nou, zo zit het. Ik zeg: 'Ja, ik ga niks vertellen'. En toen kreeg je: ja dan moet het achter gesloten deuren want ik wil het ook uitleggen en u zei al: 'Ja, ik kan niet in uw hoofd kijken', maar nu heb ik, althans geprobeerd, uit te leggen wat er in mijn hoofd meespeelt. of dat het heeft puur met de veiligheid te maken heeft van mijn familie. Ik vond het wel prettig... of prettig... noodzakelijk om te doen. Voor uw begrip. En dat is gebeurd en u laat me trouwens altijd mijn woord doen en de rest van de dag... ja, ik had ook op meer dan drie dagen gerekend, maar ik heb het over het geheel gezien een goed gevoel bij en dat komt voornamelijk omdat ik dat zelf vanmorgen heb voor kunnen dragen of voorgelezen.'

Voorzitter: Nou ok, dat is het dan voor nu.

<O>

De AG zei ergens eerder op de dag nog ergens dat het OM stukken uit de zaak Rinus Holman, waar de verdediging mogelijk om zou kunnen vragen, niet wil toevoegen omdat het nog een lopend onderzoek is. De verdediging had daar nog niet om gevraagd, maar Advocaat-generaal Cynthia de Jong liep er alvast op vooruit, mocht de verdediging wel met zo'n verzoek komen, zei ze. Dit argument werd in Passage overigens wel vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij de Boedha-zaak met Gerrie Bethlehem. Men komt wel met flarden informatie, soms ook alleen CIE-informatie, maar vervolgens wil het OM de integrale dossiers waaruit het afkomstig is niet verstrekken aan de verdediging. Op zich vind ik dat wel opmerkelijk.

Maandag komt te vervallen. Dinsdag is er nog een zitting voor mogelijke vragen die in de tussentijd mogelijk nog 'oppoppen', om even in de terminologie van Mr. Meijering te blijven, aldus de voorzitter.

Bondtehond