donderdag 14 november 2013

'Vandaag reageren wij op de pleitnota van de heer Meijering'

Het Openbaar Ministerie reageerde dinsdag op een aantal onderzoekswensen van Mr. Nico Meijering in de zaken van Dino Soerel, Ali Akgün en Sjaak Burger. Advocaten generaal Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong droegen een pleitnota voor en gingen in op de afzonderlijke verzoeken tot onderzoek en getuigenverhoren die Meijering vorige week kenbaar had gemaakt voor het Hof. Dino Soerel zat naast Mr. Nico Meijering midden-voor in de zaal. Na een korte inleiding gaf de voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen het woord aan advocaat-generaal Mr. De Jong: "Vandaag reageren wij op de pleitnota van de heer Meijering"

Freek Geukens - Peter la Serpe - Nico Meijering

Ik nu zal alleen de (meeste) onderzoekswensen op een rijtje zetten en simpelweg vermelden wanneer het OM akkoord gaat of juist om een afwijzing tot onderzoek vraagt.

Volgens Mr. De Jong zou de stelling van de verdediging dat door het verscherpte noodzaakcriterium, die golden vanaf de zitting van 13 december 2011, er onvoldoende onderzoek heeft kunnen plaatsvinden naar vier door de verdediging genoemde incidenten is volgens het OM onjuist.

Met andere woorden, toen het Passage-proces reeds enkele jaren bezig was, verscherpte de rechtbank onder leiding van Mr. Frits Lauwaars de criterium waaronder onderzoek (nog) eventueel kon plaatsvinden:

'Op grond van artikel 6 EVRM wil de rechtbank het Passage-proces binnen de redelijke termijn afdoen. De rechtbank besliste in verband met de voortgang van het proces, over de beoordeling van de (eventuele) onderzoekswensen'.

De AG gaat per incident in op de behandeling (en/of het onderzoek) tijdens het liquidatieproces in eerste aanleg:
 • De Holleeder-weglatingen - de jarenlang zwart gemaakte passages in de verklaringen van La Serpe, die men buiten het dossier liet op verzoek van de kroongetuige.
 • Het proces-verbaal over verslechterde relatie tussen Holleeder en Soerel.
 • De melding van getuige F3 aan de CIE in 2007 - met name de late toevoeging aan het Passage-dossier.
 • De verklaring van La Serpe van 29 maart 2012 - waarin La Serpe een reeks beschuldigingen uitte richting zowel leden van het TGB als OM.
Naar mening van het OM heeft de verdediging voldoende gelegenheid gehad onderzoek te (laten) doen naar deze incidenten. Het OM vraagt het Hof om afwijzing tot onderzoek naar de verschillende incidenten.

Opmerkelijk was dat het OM zoveel onderzoekswensen van de verdediging afgewezen wil zien. Natuurlijk gaf de AG bij iedere getuige wel een motivering waarom volgens het OM iets afgewezen diende te worden. Maar het viel wel op. Je bent tenslotte nog steeds op zoek naar de waarheid. Maar goed, dat zal wel 'part of the game' zijn.

De getuigen

Het OM vraagt:

 • Officier van justitie Mr. Betty Wind : afwijzing
 • Officier van justitie Mr. Sander de Haas : afwijzing
 • Officier van justitie T. Maan : afwijzing
 • Officier van justitie Frits van Straelen : afwijzing
 • Verbalisant P.C. van Brenk : afwijzing
 • Verbalisant C. Smedem : afwijzing
 • Verbalisant L.R. van Buren : afwijzing
 • Verbalisant G. Mak. (plv hoofd CIE) : afwijzing
 • Verbalisant B. Gietema : afwijzing
 • Verbalisant G. van Doorn : afwijzing
 • Verbalisant T055 : afwijzing
 • Verbalisant T016 : afwijzing
 • Officier van justitie Michiel Zwinkels : afwijzing
 • Procureur Generaal Bolhaar afwijzing
 • Verbalisant Z038 : afwijzing
 • Verbalisante Z034, Z035 en Z036 : afwijzing
 • Dhr. Freek Geukens : afwijzing
Het OM is van mening dat eerst maar eens uitgezocht moet worden hoe de laptop bij Freek Geukens terecht is gekomen en van wie die laptop was.

 • Officier van justitie J. van Leijen : afwijzing
 • Dhr. Patrick de Maere : afwijzing
Patrick de Maere is onvindbaar. 
 • Dhr. John van den Heuvel : afwijzing
 • Verbalisant Jan Boersma : afwijzing
 • Dhr. Abraham Moszkowicz : afwijzing
I.v.m het 'kantoor-incident', waarbij Willem Endstra zou zijn bedreigd op het kantoor van Moszkowicz.
Het OM zegt dat het geen moord betreft en dat deze zaak niet is toegewezen aan Passage, daarom valt niet in te zien waarom Moszkowicz gehoord zou moeten worden. Het is een 'tweede-rangs getuige' omdat hij zelf niet in het pand was op het moment van de bedreiging. Als er al getuigen zouden moeten worden gehoord, zouden dat Willem Holleeder, Paja Mrzic en een voormalige secretaresse van Moszkowicz moeten zijn als 'eerste-rangs getuigen', aldus AG Mr. De Jong.


De stukken:
 • Het volledige dossier Bethlehem :  geen bezwaar / toewijzing
 • Het volledige dossier Nedim Imaç : afwijzing
 • CIE-info waaruit zou blijken dat de dreiging die La Serpe zag vanuit Holleeder als 'zeer reëel werd geacht' : afwijzing
 • De 5 tot 6 oriënterende verhoren, en zie ook dat vast staat dat La Serpe al tijdens oriënterende gesprekken over Holleeder heeft gesproken : afwijzing
 • De zakelijke weergave van alle 'weglatingen' : afwijzing
 • Het volledige dossier waaruit T055 een selectie heeft gemaakt inzake vermeende contacten Soerel en Holleeder : afwijzing
 • Op geluidsrager: alle tap- en OVC-gesprekken (met name in het kader van de verweten 140 Sr. in het dossier zijn opgenomen : afwijzing
 • De psychologische rapportage omtrent La Serpe : afwijzing
 • De taps die op La Serpe hebben gelopen : afwijzing
La Serpe zou zijn getapt op een telefoon die beschikbaar was gesteld door de recherche. Er zijn geen gesprekken mee gevoerd met Jesse Remmers. Er zou daarom geen reden zijn om alle tapgesprekken toe te voegen. In de zaken Soerel, Akgün en Burger zou er te weinig onderbouwing zijn gegeven waarom in die zaken het voor de verdediging van belang zou zijn om de tapgesprekken toe te voegen.
 • CIE-info verstrekt aan het Passage-team door NR-CIE en CIE-Friesland : afwijzing
 • Bezoekerslijsten La Serpe in het Huis van Bewaring. (CIE-bezoek Wind en De Haas) : afwijzing
Vanwege de namen van allerlei privé-personen die mogelijk op de lijst zouden kunnen staan. 
 • De opnames die La Serpe heeft gemaakt van besprekingen met officieren van justitie en CIE-verbalisanten : afwijzing
Aanvullend:
 • Uitwerking van (eventueel bestaande) opname verklaringen getuige Q5 : afwijzing 
 • Controle van uitwerking van alle verhoren van La Serpe : afwijzing
Het verzoek zou te algemeen zijn en het justitie-apparaat teveel belasten.

Overige verzoeken:

 • Benoeming deskundige forensische psychologie: afwijzing
 • Schouw plaats-delict Kees Houtman : afwijzing
Onderzoek door het Hof zou volgens het OM gebaseerd kunnen worden op de eerdere schouw die heeft plaatsgevonden op de plaats-delict Houtman.
 • Visuele presentatie: Kalashnikov met houten kolf op zitting : geen bezwaar
De Kalashnikov gebruikt bij de liquidatie van Kees Houtman was een Kalashnikov met een houten kolf, volgens La Serpe. Dat wil de verdediging nu zien in de rechtszaal. Uit de Amstel kwam een Kalashnikov met inklapbare metalen kolf...

Aanvullende vorderingen die het OM deed: 
 • Beluisteren van 'weglatingen' bij de Raadsheer-commissaris in aanwezigheid van de verdediging en het OM om, maar zonder de uitwerking, die Dino Soerel zelf heeft gemaakt in zijn cel in de EBI, om niet beïnvloed te worden door die tekst. (Z038 had uitwerkingen gemaakt die niet klopten, volgens Soerel en diens raadsman Meijering)
 • Het horen van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over zijn artikel van 8 november jl. met o.a. deze passage op zijn website n.a.v. een verslag op deze site:  Dat verhaal had ik altijd al anders gehoord: niet in een loods, maar op een andere locatie. Tijdens het proces ging iedereen ervan uit dat het in de loods was gebeurd en ik kan me niet herinneren dat daar toen veel twijfel over was. Vooral de advocaten hadden er belang bij dat het in de loods was gebeurd, omdat dit beter paste in het verhaal dat La Serpe had geschoten.  Ik kan nu wel verklappen dat ik allang voordat het proces begon van Rob de Wit – God hebbe zijn ziel – had gehoord dat het op een andere locatie was geweest. Hij wist niet precies waar, dacht ergens in of bij een woonhuis.
 • De derde vordering is meer antwoord op de vraag van Mr. Robert Malewicz, dat er mogelijk meer verklaringen zouden zijn van Lesley Verkaart?: De politie zegt dat er geen meer gesprekken zijn.
Meijering ging na de pauze uitvoerig in op het OM en gaf toelichting aan het Hof. Daar kom ik zeker later nog op terug. Het verzoek Hendrik Jan Korterink te horen door het OM stuitte bij de verdediging overigens absoluut niet op weerstand. Wellicht kan hij meer licht over de zaak Bethlehem laten schijnen.

Mr. Nico Meijering: 'De heer Korterink horen, lijkt mij een uitstekend idee. Over de vraag waar: de heer Korterink zou ik wel graag bij u willen laten horen'.

Mr. Malewicz: 'Tegen Korterink is geen bezwaar'.

Op 13 december om 12:00 maakt het Hof de beslissingen bekend op de onderzoekswensen.

Bondtehond