maandag 24 oktober 2011

'Heeft u meer gelezen op Crimesite?'

Vandaag is het getuigenverhoor van getuige Harry W. door de verdediging voortgezet. De getuige die vorige week al verklaarde over de '93-zaken was maandag, in tegenselling tot vorige twee zittingen, nu wel naar de rechtbank gekomen met een advocaat. Deze advocaat nam echter niet naast zijn cliënt W. plaats in de gepanserde getuigencabine, maar keek mee via een speciale verbinding vanuit een andere ruimte in de Bunker, aldus officier van justitie Mr. Betty Wind. Een nogal ongewone gang van zaken dus. Als reden had de advocaat opgegeven dat het bijstaan van een getuige als deze in het milieu niet erg gewaardeerd wordt.


Tevens deelde zij mede dat het openbaar ministerie een rechtshulpverzoek heeft gedaan om Henk Rommy te horen op zitting. Henk Rommy had echter al laten weten vanuit zijn Amerikaanse cel dat hij daar niet aan mee wenst te werken. Dat zal dus niet gebeuren, aldus officier van justitie Mr. Nanette van Ditshuyzen.

Een aantal raadslieden, waaronder Mr. Silvis (Siegfried Saez) en Mr. Nilessen (de tweede advocaat van Moppie Rasnabe) hadden begrepen dat Rommy juist graag zou komen om W. enkele vragen te stellen. Het stond immers op Crimesite, aangezien Rommy daar een vaste rubriek heeft en dat afgelopen week nog schreef vanuit zijn cel. Volgens officier van justitie Mr. Van Ditshuijzen kan dat allemaal wel zijn, dat een verdachte blogt, maar zal iedereen het nu moeten doen met de officiële stukken die er nu zijn.

De advocaten zaten er klaar voor en het verhoor kon beginnen. De rechtbank besloot het zo te doen dat eerst de advocaten van de '93- verdachten vandaag aan de beurt zouden komen. Vorige keer was dat Mr. Sander Janssen, de raadsman van Jesse Remmers. Vandaag kon Mr. Stijn Franken, de raadsman van Pinny Song, die zelf overigens niet aanwezig was, beginnen.

Wel wilde Mr. Janssen eerst nog even weten of het OM de raadslieden vandaag weer zou beletten allerlei vragen te stellen zoals bij het eerste en tweede verhoor? Mr. Wind deelde mede dat getuige W. intussen al is gehoord over die zaken waarover hij vorige keer niet ondervraagd mocht worden, dus zou de verdachte vandaag gewoon mogen antwoorden. De stukken volgen nog.

Mr. Stijn Franken was vandaag samen met confrère Mr. Chrisje Zuur. Op rustige toon, zoals we gewend zijn van Mr. Franken, ondervroeg hij getuige W. De raadsman probeerde te achterhalen op welke wijze de getuige zich had voorbereid op de zittingen. Of W. de kluisverklaringen had doorgelezen voor de zittingen? W. zei van niet. Of, waar en hoe vaak hij de heren De Haas (zaaksofficier) en Zwinkels (TGB-officier) had gesproken voor de verhoren ter zitting op 11 en 13 oktober, en of hij inhoudelijk had gesproken met de heren? W. dacht twee keer, maar wist niet meer waar en wat er precies besproken is.

Of de heer W. op internet, bv op Crimesite, had gelezen? W. had geen internet waar hij verbleef. Of W. bladen of kranten had gelezen? Nee, dat had W. niet. Of W. het had besproken met anderen? Nee, dat niet. Zelfs de zitting van vandaag had W. niet besproken met zijn advocaat, 'alleen gezellig een kopje koffie gedronken' vanmorgen voor aanvang van de zitting. En met Brenk en Schaap, de twee politiemensen, hoe vaak had W. die gesproken? W. dacht 2 keer. En andere politiemensen? Jawel, dat wel, maar W. wist de namen niet meer. Het waren niet de mensen bij wie hij de kluisverklaringen had afgelegd.

(samgevat gedeelte van het verhoor)
Mr. Stijn Franken: Heeft u over andere zaken verklaringen afgelegd, behalve de drugszaak en passage?
Getuige W.: Nee.
Mr. Franken: Heeft u in de tijd met Rommy duidelijk gekregen wanneer Rommy onzin vertelde of de waarheid?
W.: Nou nee, dat kan ik niet weten natuurlijk. Dat IRT-verhaal wist ik wel. (Rommy zou een keer aan Greg Remmers verteld hebben dat W. met het IRT te maken had.)
Mr. Franken: Heeft u later uitgezocht of onzin of waarheid was?
W.: Nou nee.
Mr. Franken: De verhalen over liquidaties, daar heeft u over gezegd dat het grotendeels onzin was. Klopt dat?
W.: Dat weet ik.
Mr. Franken: U heeft er niets mee gedaan?
W.: Nee.
Mr. Franken: Toen u de kluisverklaringen aflegde, was dat alles wat u wist of heeft u informatie achtergehouden?
W.: Nou nee, ik heb niks achtergehouden.
Mr. Franken: Heeft u de verklaringen nagelezen?
W.: Ik ga er wel vanuit.
Mr. Franken: Is alles op papier terechtgekomen?
W.: Ja, dat denk ik wel.
Mr. Franken: Was er niets dat u wist, maar niet vertelde?
W.: Nee.
Mr. Franken: Mag ik concluderen dat alles wat u wist op papier is terechtgekomen?
W.: Dat wel ja.
Mr. Franken: U zei dat u ook nadien wat heeft gelezen. U zei oa op Crimesite. Heeft u ook andere bronnen gebruikt?
W.: Nee.

Mr. Franken: U heeft zich verdiept op Crimesite. U zei: 'Ik heb in de breedste zin gelezen'. Wat bedoelde u?
W.: Dat is summier wat heb doorgelezen.
Mr. Franken: Wat heeft u gelezen over de sportschoolhouder?
W.: Ik weet niet eens dat het een sportschoolhouder betrof.
Mr. Franken: Heeft u meer gelezen op Crimesite?
W.: Nou ja, ik begreep toen beter waarom Moppie zo paranoia op de woonboot heen en weer liep.
Mr. Franken: U zou ook verklaringen hebben afgelegd: 'Moppie en de zoon van Greg Remmers zouden als taak het liquideren van mensen hebben'?
W.: Nou, ik trok die conclusie omdat de vader van Jesse wilde dat er goed voor zijn zoon gezorgd werd in de gevangenis.
Mr. Franken: De tijd dat u met Rommy optrok. Ik heb begrepen dat u concludeerde dat Moppie en de zoon van Greg Remmers de sportschoolhouder hadden geliquideerd.
W.: Na hun verhalen heb ik dat aangenomen.
Mr. Franken: Dat heeft u aangenomen terwijl u nog niet wist of dit op waarheid was gebaseerd?
W.: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen.

Opvallend was volgens Mr. Franken dat W. in zijn kluisverklaring niet gezegd heeft dat de opdracht van de liquidatie op de Amsterdamse sportschoolhouder van een prostituée zou komen, en ook niet dat daar 80.000 gulden voor betaald zou zijn. Later heeft W. dat namelijk wel verteld op zitting.
Mr. Franken: Kunt u uitleggen waarom die onderdelen niet in de kluisverklaring zijn terechtgekomen? Heeft u het op Crimesite gelezen?
W.: Nee, ik wist het al. Het is verteld in de auto......

Mr. Franken had enkele artikelen afkomstig van Crimesite (en Bondtehond) uitgeprint. De rechter vroeg of deze stukken aan het dossier konden worden toegevoegd. Dat kon, echter Mrs. Franken en Zuur besloten in de pauze dat het verstandiger is de stukken nog niet toe te voegen. Wellicht op een later moment wel.

Vervolgens was het de beurt aan de raadsman van Siegfried Saez en de twee raadslieden van Moppie Rasnabe. Daar kom ik later deze week zeker nog op terug met een verslag van die verhoren.

Wim van de Pol van Crimesite schreef hier reeds over: Een innige band met Rommy.

De verhoren waren nog niet klaar. Ook Mrs. Meijering en Van der Werf hebben nog een aantal vragen in petto. De rechtbank besloot dus dat W. op 7 november nog een keer terug moet komen. Alle raadslieden kunnen vervolgens nog verzoeken tot nader onderzoek indienen.

1 November wordt nog een behandeldag en 3 november een eventuele uitloopdag. Over het schema buigt de rechtbank zich nog. Verwacht wordt dat na deze dagen het proces weer aardig op schema ligt.

Morgen wordt een belangrijke dag. Dan gaat het liquidatieproces verder met Peter La Serpe en zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik over 'de Holleeder-verklaring'.

Mr. Nico Meijering kondigde aan dat hij dinsdag vragen wil stellen aan het openbaar ministerie. De Holleeder-passages, de 8 herinneringen van La Serpe en de toevoegingen. Hij heeft het laten indalen bij cliënt Dino Soerel en wil het daar morgen uitgebreid over hebben.

Mr. Meijering richting rechtbank: Het is nogal breed. Overval ik u er niet mee?
Rechter: Nee.

Bondtehond