woensdag 29 juni 2016

'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

Maandag werd kroongetuige Peter la Serpe in het JCS op Schiphol gehoord als verdachte in zijn eigen strafzaak. Dinsdag als getuige in alle strafzaken. Kroongetuige Fred Ros was dinsdag ook aanwezig, maar wordt op vrijdag 1 juli en maandag 4 juli gehoord als getuige in alle zaken. Het ging afgelopen dagen o.a. over de tegenstrijdigheden in de verklaringen van beide kroongetuigen, want we weten inmiddels dat er verschillend wordt verklaard en/of gedacht over wat er daadwerkelijk zou zijn gebeurd. Twee zaken die die daarbij in het oog springen zijn de liquidatie-opdracht op George van Dijk en de moord op Cor van Hout. In deze zaken verklaren La Serpe en Ros nogal tegendraads.


Dat de advocaten, en niet alleen de advocaten, daar zeer grote vragen bij stellen, is natuurlijk logisch. Twee (betaalde) kroongetuigen-pentito's die een groep verdachten langdurige, waarvan 4 overgebleven personen (Remmers, Soerel, Rasnabe, Saez) zelfs levenslange gevangenisstraffen zouden kunnen bezorgen, verklaren vaak tegenstijdig en/of zelfs met klinkklare (aantoonbare) leugens, aldus de verdediging. Mocht het Hof in Hoger beroep daar alsnog in meegaan (met het OM) en de bezwaren van verdachten en hun verdediging van tafel zou vegen en het Hof de duidelijk rammelende kroongetuigendeals goed zou keuren, voorzie ik voortzetting, zelfs verergering van het klimaat in de (onder)wereld van de zware georganiseerde criminaliteit waar we inmiddels middenin zitten.

Niemand kan ontkennen dat het er sterk op lijkt dat de vele doden die vielen in de Mocrowar en in verband met de recentere liquidatiezaak 26koper een rechtstreeks gevolg is van het in leven roepen van de kroongetuigeregeling waarmee angst en paranoia de overhand hebben gekregen onder criminelen. Men wacht niet meer af of iemand de boel verraadt bij opsporingsinstanties en al dan niet de mogelijkheid aangrijpt om met een zak met geld en strafvermindering onder een andere identiteit zijn toevlucht te zoeken in het buitenland onder bescherming van het TGB (Team Getuigen Bescherming). Nee, steeds vaker wordt het zekere voor het onzekere genomen en getuigen (losse eindjes) worden uit voorzorg tegenwoordig al opgeruimd.

De vele liquidaties in de Mocrowar hadden er alle schijn van dat daaronder een reeks personen uit voorzorg werden omgelegd, niet omdat er nu zonodig wraak genomen moest worden. Zelfs in eigen gelederen werden huurmoordenaars en/of loopjongens eenvoudigweg afgeschoten om hen niet de kans te geven in een kroongetuigentraject (a la Peter la Serpe en Fred Ros) te kunnen laten verdwijnen en hun opdrachtgevers en/of medeverdachten te verlinken. Je ziet dat de politie en openbaar ministerie juist toejuichen dat er op verschillende niveau's van opsporing kan worden geopereerd met informanten, omstreden (burger-) infiltranten die sinds kort weer zijn toegestaan en de tevens omstreden kroongetuigendeal(s), maar de vraag is of daarmee de kuur niet dodelijker is geworden dan het medicijn. Werkt de kroongetuigen-regeling, die in Passage voor het eerst wordt gebruikt, in de praktijk niet juist in de hand dat zware criminele groepen eerder geneigd zijn tot het uiterste te gaan om niet gepakt te worden?

Maar goed, dat is weer een andere discussie. In dit proces zijn in eerste aanleg toch maar mooi drie personen, naar eigen zeggen onterecht, tot levenslang veroordeeld en hangt Dino Soerel als het aan het OM ligt ook een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. In Italië, maffialand bij uitstek, is men al lang tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop Fred Ros kroongetuige is geworden, uitgesloten dient te worden. Aangezien men in Italië 6 maanden de kans krijgt om kroongetuige te worden, dus voor men eerst het hele dossier heeft kunnen bestuderen en in theorie verklaringen zou kunnen aanpassen aan het dossier wat een pentito dus intussen in bezit heeft en minutieus heeft kunnen bestuderen. Na die 6 maanden kan een pontentiële kroongetuige het vergeten. Wel zo eerlijk, want laten wij dan tenminste eerlijk zijn: er valt echt niet 100% zeker uit te sluiten dat Fred Ros pas besloot kroongetuige te worden nadat hij precies wist waar het OM (vermeend) bewijs te kort kwam om Ali Akgün en Dino Soerel alsnog te kunnen veroordelen. Onomstotelijk lijkt het daarna verkregen bewijs dan ook niet te zijn.

Het laatste waar het OM op zit te wachten, is dat La Serpe en Ros rollend over straat (door de rechtszaal) zouden gaan om elkaar uit te maken voor leugenaar en/of fantast. Tijdens de zitting dinsdag waren beide kroongetuigen aanwezig en moest de media voor een groot videoscherm in een andere rechtszaal plaatsnemen om de zitting te kunnen volgen, zodat La Serpe vanuit het getuigenhok en Ros vanaf de publieke tribune konden getuigen. Wat mij opviel was dat Fred Ros geen vragen had aan La Serpe en La Serpe niet aan Ros. Van enige confrontatie tussen de twee omstreden kroongetuigen was totaal geen sprake. Ok, de voorzitter van het Hof verzocht zowel La Serpe als Mr. Nico Meijering zich niet te laten verleiden tot de zekere dynamiek in het debat die het Hof bespeurde tijdens eerdere getuigenverhoren en alleen gortdroge vragen te beantwoorden, maar deze procesdag liep me net even iets té geolied.

Je zou op z'n minst verwachten dat La Serpe veel meer commentaar op Ros z'n tegenstrijdige beweringen zou hebben tijdens een van de laatste (zo niet laatste) confrontaties, en andersom trouwens net zo. Maar niets van dat. Ros en La Serpe hadden geen vragen meer aan elkaar, een confrontatie werd hiermee dus duidelijk vermeden. Eerder leek er na afloop een zelfvoldane klank door te klinken in de stem van Ros die de voorzitter triomfantelijk en luid over de speakers klinkend bedankte op de vraag of hij nog vragen had voor La Serpe: 'Nee hoor, bedankt, ik heb geen mening!'

Je vraagt je op zulke momenten echt af: Hij wordt afgemaakt door degene die jarenlang z'n opponent was dit proces, die hij aldus Peter la Serpe afgelopen dagen destijds intimiderend zat aan te kijken in de Bunker in Osdorp... 'En nu zitten we naast elkaar, hehe!', schamperde La Serpe. Je wordt door hem 'een bange jongen in een groot lichaam' genoemd, voor leugenaar en fantast uitgemaakt, en dan heb je geen enkele vraag voor hem?! Het is bijna gekuntsteld te noemen, dat je jezelf als onderwereld-jongen pur sang nu ogenschijnlijk als een mak lammetje naar de slachtbank laat leiden zonder enige vorm van protest. Maar ja, het welles-nietus spelletje zitten we ook niet op te wachten en uiteindelijk zal het Hof korte metten moeten maken met een van de of zelfs beide kroongetuigen, omdat er maar één de waarheid kan spreken als het gaat om de haaks op elkaar staande beweringen, lijkt mij.

Van wat er verder passeerde afgelopen twee zittingen zal ik wat losse puntjes aanhalen die ik op zich wel interessant vond.

Er was een politieman met Kalashnikovs in de rechtszaal om voor het Hof te demonstreren of het wapen onder de ¾-leren jas paste die La Serpe aan gehad zou hebben tijdens de liquidatie van Kees Houtman. De bij uit de Amstel geviste Kalashnikov was ook in de zaal en (buiten beeld voor de journalisten) bleek dat de door La Serpe herkende Kalashnikov (zegt hij) wel onder de driekwart jas paste, maar dat de andere met een houten kolf er wel onder vandaan stak. Nu ben ik al eens uitgebreid teruggekomen op die Kalashnikov in dit artikel en je kunt er veel meer over zeggen, maar Remmers blijft erbij dat La Serpe dit hele verhaal uit zijn duim zuigt en zelfs in het geheel niet aanwezig was bij de liquidatie van Kees Houtman. (kom ik ook nog eens uitgebreid op terug) De raadsheren lieten de Kalashnikovs van hand tot hand gaan. Dat kon de pers wel zien op het grote beeldscherm.

Het ging ook weer even over het Naarden Vesting-verhaal, waarover La Serpe verklaart dat Holleeder aanwezig was en Jessy Remmers juist dat Holleeder helemaal níet aanwezig was. Opvallend is dat Peter R. de Vries het verhaal van La Serpe naar het rijk der fabelen verwijst en Jessy Remmers steun vindt in zijn versie van het verhaal.

La Serpe vertelde dat Jessy een nieuwe Ferrari bestelde bij de autodealer terwijl hij helemaal nog geen geld had, maar alvast zou speculeren op liquidaties die nog gepleegd moesten worden, volgens hem dan. Volgens Jessy ligt dat heel anders dan wat La Serpe daarover vertelt. Jessy bestelde de Ferrari met een aantal mensen samen om deze met 30.000 euro winst meteen door te kunnen verkopen.

Fred Ros wilde volgens La Serpe het appartemet huren van Louis van Gaal op eiland (KNSM-eiland) dat helemaal 'Versace' was ingericht voor 2500 euro per maand. Hij speculeerde volgens La Serpe ook op liquidaties die nog gepleegd moesten worden.

Jessy Remmers en zijn raadsman mochten van het Hof een geluidsfragment afspelen afkomstig van de laptop van Jessy die in Marokko in beslag is genomen. Daar is al best veel over gezegd. De laptop is dan wel geretouneerd aan Remmers, echter er ontbraken geluidsfragmenten. Net als USB-sticks waar heimelijk opgenomen opnames op stonden van conversaties tussen Remmers en La Serpe kregen Remmers en zijn advocaten leeg terug. (daar kom ik later zeker nog op terug)

Het fragment afspelen lukte niet goed vanaf een laptop voor de microfoon, dus las Mr. Sander Janssen de transcriptie voor.

Transcriptie geluidsfragment:

(waar (...n.v.t...) staat, (niet te verstaan) spreekt La Serpe door Remmers heen)

Jessy Remmers: Maar hoor, het zegt al wat, ze mogen het allemaal weten…
Peter la Serpe: Nee, ze mogen het niet weten (praten door elkaar) Een stukje van mij heeft schijt aan iedereen.
Jessy Remmers: Ja oké, maar nu heb je al gezegd, ook al komen ze er achter, ik ken eh.. niemand opnoemen die (...n.v.t...), maar je zei bijvoorbeeld ook (...n.v.t...), van dat je als je die mogelijkheid niet had (...n.v.t...), dan had je Baghdad voor schut gegooid. Maar dan moet je.. dan mag je echt een andere identiteit gaan aannemen enzovoort, want die man heeft wel Power.
Peter la Serpe: Dat weet ik.
Jessy Remmers: Die heeft gewoon een heel leger. Die eh.. die eh… als hij.. als hij voor schut gaat met dingen, als hij voor schut gaat met dingen, dan krijg je gewoon echt een heel leger op je dak.
Peter la Serpe: Maar luister, weet je wat het is, ik zeg al… mijn consequenties interesseren me niet meer, weet je wel. Ja, nu weer wel.
(Praten door elkaar heen.)
Jessy Remmers: Hoor je wel wat je zegt?!
Peter la Serpe: Luister, ik, ik, weet je, het is iets wat ik niet aan je verstand kan brengen… en dat is dat is weet je wel, in het verleden al, toen hadden we het over Koos. En toen zei ik; “Wat! Ik heb schijt aan Koos!”. En toen zei jij, “Koos, weet je wie Koos ís!”. Weet je wel. En weet je wat het is, het is waar, ik heb echt schijt aan Koos. Ik heb schijt aan iedereen. Als het er op aankomt…
Jessy Remmers: Maar je moet dit toch voorkomen?
Peter la Serpe: Ja nee weet ik wel, maar als als het er op aan komt en ik weet dat ze achter mij aankomen... Luister, ik ben beter.
Jessy Remmers: Nee, ja, maar waarom, het is toch beter om dat te voorkomen.
Peter la Serpe: Ja precies. (einde)

(La Serpe wilde Baghdad El H. destijds afpersen voor 3 ton omdat hij iets wist van Baghdad en zijn mensen waar een gevangenisstraf van 12 - 14 jaar op stond. Iets waar hij overigens zelf ook aan mee had gedaan. Toen hij de mensen van Baghdad achter zich aan kreeg, zou La Serpe zijn toevlucht hebben gezocht tot justitie omdat hij zich erg in het nauw bevond. Hij zegt dat hij het zelf had opgelost door een SMSje naar Baghdad te sturen. Iets wat als totaal ongeloofwaardig wordt beschouwd door mensen in het milieu die het weten kunnen, mede omdat er wetenschap is dat juist Jessy Remmers het gevaar voor La Serpe destijds heeft doen afwenden. -red.) (kom ik nog op terug)

Het Hof vroeg nog aan La Serpe of de bewering van Koos Reuvers die op zitting getuigde klopte dat Koos naar eigen zeggen hem niet kent.
La Serpe antwoordde: Onzin!
Zo zijn er wel meer van die dingetjes. Als La Serpe de waarheid zou spreken, zou Koos Reuvers in principe dus nog een keer opgehaald kunnen worden om even nader aan de tand te worden gevoeld over een mogelijk gevalletje meineed, mocht het Hof La Serpe serieus nemen dat hij Koos Reuvers wel degelijk zou hebben ontmoet in Spanje in The Family-Bar in Fuengirola - Spanje, terwijl Reuvers zegt dat hij La Serpe niet kent, althans zegt geen herinnering te hebben aan deze ontmoeting. Wellicht heeft La Serpe minder indruk gemaakt op Koos Reuvers dan Reuvers op La Serpe, dat kan ook natuurlijk...

Dat geldt natuurlijk ook voor Peter R. de Vries i.v.m het Naarden-Vestig verhaal wat ik hierboven al even aanhaalde. Peter R. de Vries en Jessy Remmers verklaren beide in lijn met elkaar in tegenstelling tot La Serpe dat Holleeder daar niet was. Nu zou je als OM Peter R. de Vries voor leugenaar uit kunnen maken en op kunnen laten halen voor een gevalletje meineed, maar zeg nu zelf: Peter R. de Vries staat er nou ook weer niet om bekend dat hij Holleeder zo graag de hand boven het hoofd zou willen houden. 

Bovenstaande transcriptie van de opname deed La Serpe trouwens denken aan een gesprek met Jessy in Spanje over Moppie Rasnabe. Toevallig kreeg ik dat gesprek, net als andere misdaadsites, jaren geleden ook toegezonden door getuige Rob de Wit (RIP) nadat ik hem sprak in de Bunker, kort na zijn getuigenverhoor door de rechtbank. En inderdaad klonk die opname ook ongeveer hetzelfde: 'Ik heb schijt aan echt alles en iedereen, het interesseert me niet wat Moppie of anderen van me denken, want iedereen is echt eh... stront voor me!'... ongeveer in deze strekking.

Over Moppie Rasnabe gesproken. Moppie was ook weer eens aanwezig in de rechtszaal, maar toen het Hof om zijn reactie vroeg antwoordde de kleine Marokkaan: 'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

(U merkt natuurlijk dat ik regelmatig zeg: 'daar kom ik nog op terug'. Mijn excuses. In het verleden heb ik dat wel vaker gezegd, maar dat gaat ook allemaal echt nog wel gebeuren. De wijze waarop kan ik alleen nu nog even niet teveel op vooruitlopen. Komt goed.)

Vrijdag 1 juli gaat het proces in ieder geval verder met het getuigenverhoor van Fred Ros in alle strafzaken.

Bondtehond

donderdag 23 juni 2016

'We willen wel weten in welke vijvers het OM nog aan het vissen is'

Het laatste staartje van het verhoor voor het Hof van Dino Soerel door de raadsheren en het OM zou naar verwachting niet zo lang duren, echter nam toch nog de hele dinsdag in beslag. Het OM had nog wat laatste vragen. Hoe zo'n verhoor gaat, heeft Hendrik Jan Korterink een verslag van gemaakt: Deze is overigens nog van vrijdag. Ik richt me nu even op wat het Hof Soerel nog voorlegde. Het gaat erom: Dino Soerel is ontkennende verdachte en ook vrijgesproken in eerste aanleg van het Passage-proces, echter nadat Fred Ros kroongetuige is geworden in de Hoger beroepsfase, is het hele circus eigenlijk weer opnieuw begonnen en zag het er niet bepaald rooskleuriger uit voor hem. Maar Soerel en zijn beide advocaten Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra lieten hun hoofd niet hangen en zijn sindsdien natuurlijk al volop in de tegenaanval.

Verdediging: Soerel (links) + verd. Remmers / Holleeder (rechts)

Gisteren was Mr. Nico Meijering overigens alleen met zijn cliënt. Het viel mij de afgelopen 3 zittingen op dat Dino Soerel zich kranig wist te weren en op iedere vraag zonder lang na te denken wel een antwoord wist te geven. Daarbij kreeg ik nou niet de indruk dat hij regelmatig klem kwam te zitten of hem daarbij het vuur na aan de schenen werd gelegd. Natuurlijk, bepaalde details, hoe klein ze ook lijken, worden minitieus uitgelegd aan het Hof om misverstanden over door het OM vermeende zakelijke betrokkenheid tussen Soerel en Willem Holleeder te weerleggen. Dan besef je als verslaggever weer hoe groot de belangen zijn, terwijl ik aanvankelijk eerst zoiets had van: het zal allemaal wel, wat is nu de bewijswaarde van een bijnaam waar voor hetzelfde geld een heel andere persoon achter schuil kan gaan? En na een uitgebreide uiteenzetting door Soerel en z'n verdediging konden we inderdaad concluderen, zoals de voorzitter van het Hof zelf ook al opmerkte: 'de ene Haaiensnaaier is de andere niet'.

Het gaat dus regelmatig om kleine details bij dit soort zaken en daar kwam voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen gisteren nog wel even op terug. Het Hof stelde dinsdag sowieso veel vragen over de proceshouding van Soerel en over de persoon Dino Soerel. Hij vroeg Soerel 'de helikopter wat hoger te laten stijgen'. Als inleiding tot dat gesprek met de verdachte noemde de voorzitter de 3 belemmeringen op die Soerel aanhaalde tijdens de vorige zitting waarom hij zo voorzichtig is met het noemen van namen van derden. Liever gezegd: waarom hij in het geheel geen namen wil noemen. Dit kwam ter sprake i.v.m de proceshouding van Soerel.

De voorzitter zei:
1: het eerste type belemmering is uw veiligheid en de veiligheid van uw naasten.
- U heeft toen verwezen naar de inhoud van een verklaring van de zus van Willem Holleeder.
- U heeft gewezen naar een waarschuwing die door politie en justitie is gegeven aan een familielid.
- U heeft verwezen naar een verandering van de modaliteit van uw vervoer.
Voorzitter: Daarnaast heeft u gezegd:
2: Ik wil ook wel eens niet over anderen spreken, omdat ik niet wil speculeren. In ieder geval niet als ik ergens niet zeker van ben, want anders breng ik mensen misschien in de problemen terwijl er helemaal geen grond voor is.
Voorzitter: Dit onder het kopje 'tweede belemmering'.
Soerel: Klopt
Voorzitter: Derde type belemmering is:
3: Dat u uzelf en/of anderen niet wil belasten.
Voorzitter: En die belemmering heeft u genoemd toen u reageerde op het woord Haaiensnaaier, van wie is nu degene die daarmee bedoeld wordt en waarvan u zegt: het gaat om geld wisselen en de kosten die daaraan verbonden waren en ik wil de naam niet noemen die daaraan verbonden is, want ik wil een ander niet belasten en u heeft ook gezegd: het is niet Holleeder.
Soerel: Klopt.
Voorzitter: Wij hebben dat goed begrepen.

Hierna verzocht het OM iets te kunnen zeggen, maar dan wel achter gesloten deuren, over de waarschuwing die is gegeven aan het familielid van Soerel. Om het kort te houden, daar is wat over gediscussiëerd. Het kwam erop neer dat het OM ook niet wilde dat bepaalde dingen via deze openbare zitting zijn weg naar buiten vindt, omdat het OM heeft gemerkt dat dingen die besproken worden op zitting sneller hun weg naar buiten vinden (via aanwezige journalisten en bepaalde kanalen als Twitter en artikelen op dit blog) dat het OM daar rekening mee wilde houden. Om dezelfde reden waarom Soerel wilde dat de deuren gesloten zouden worden vrijdag: om niet mensen onnodig in gevaar te brengen. Dat werd toen afgewezen en ook het verzoek van het OM werd nu om diezelfde reden afgewezen. De reden die het Hof gaf: dingen die achter gesloten deuren worden besproken komen wel in de PV's terecht en biedt geen garantie dat dit niet toch in het openbaar belandt.

Je kunt daar als goed verstaander zelf wel een reden bij bedenken en ondanks de bedekte termen waarin gesproken wordt wel uit destilleren dat er kennelijk een familielid van Soerel is gewaarschuwd door de CIE, maar dat de CIE (zoals gewoonlijk) geen namen heeft genoemd uit welke hoek die dreiging dan wel zou komen. Omdat Soerel zelf aan het puzzelen is geslagen om uit te vissen waar die dreiging dan wel vandaan zou kunnen komen en hij de verklaringen van Astrid Holleeder ook meeneemt in de puzzel, kun je concluderen dat Soerel rekening houdt met de mogelijkheid dat Holleeder achter die dreiging zou kunnen zitten. Tussen denken en zeggen zit natuurlijk verschil, maar afgaande op hetgeen Astrid Holleeder verklaart over haar broer, dat Holleeder boos was op Dino Soerel omdat Soerel hem zou hebben aangewezen, is dat begrijpelijk. Je kunt daarbij denken aan dat Soerel heeft gezegd, ter verdediging tegen de eis tot levenslange gevangenisstraf en of hij uit kon leggen waarom hij nu juist beschuldigd werd, dat hij denkt dat Holleeder hem heeft opgepompt. Met andere woorden, en dat haalt Soerel uit onder meer de achterbankgesprekken van Willem Endstra, heeft Holleeder kennelijk zijn naam en die van anderen misbruikt om de afpersing van Willem Endstra kracht bij te zetten.

Holleeder is onherroepelijk veroordeeld voor die feiten, heeft ook zijn straf al uitgezeten en reed alweer vrolijk buiten rond op z'n scooter, dus Soerel ziet het probleem niet zo. Voor de goede orde: Soerel heeft tijdens het Passage-proces nooit met een beschuldigende vinger gewezen naar Willem Holleeder in geen enkel opzicht kwa strafbare feiten waar hij niet al voor veroordeeld was. Wat dat betreft heeft Soerel zich ook wat Holleeder betreft gehouden aan zijn "code" om niet over derden te praten. Echter dingen die gezegd zijn, werden door Holleeder kennelijk toch anders opgevat en dat liet hij weten aan zijn zus Astrid, verklaart zij. Het naamsmisbruik van Soerel heeft in dubbel opzicht verregaande gevolgen gehad, want ook kroongetuige Peter la Serpe is in zijn verklaringen mogelijk op plekken waar hij Holleeder bedoelde, maar niet over durfde te verklaren uit angst dat zijn verwanten iets zou overkomen, Soerel gaan noemen. Gebleken is later nl. dat hij had afgesproken met het OM dat hij Holleeder buiten zijn verklaringen mocht houden.

Je kunt er lang en breed over discussiëren, maar zo heb ik het tenminste opgevat. Als ik ernaast zit, hoor ik dat wel. Ik keek er in elk geval wel van op toen ik las dat Holleeder boos was op Soerel. Mijns inziens is dat onterecht op grond van wat ik heb gezien in de rechtszaal. Maar goed, de beveiligingsschaal is ergens begin 2015 wel weer opgeschroeft rondom Soerel naar aanleiding van de aanslag op Sjaak Burger en de liquidatie van Ali Akgün, aldus het OM. Soerel merkte dat omdat hij een poosje met een normaal arrestantenbusje met meerdere personen werd vervoerd naar het JCS en plotseling weer met skibril op per BOT-transport onder zware bewaking in gepantserde voertuigen werd opgehaald bij de gevangenis. Hij heeft er toen naar gevraagd waarom dat was, maar de BOTers hadden alleen gezegd: voor je eigen veiligheid. Ja, dan is 1 + 1 al gauw 2, samen met die waarschuwing aan adres van zijn familielid en dingen die je leest in Vandros-stukken, kun je bijna niet anders concluderen dat hij denkt aan dreiging uit de richting van Holleeder.

Nu ik het erover heb: Holleeder heeft nieuwe advocaten. De mij bekende advocate Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz, de sympathieke advocaten van Jesse Remmers, hebben gisteren middels een persbericht duidelijk gemaakt dat zij de verdediging van Holleeder ook op zich genomen hebben. Wellicht zien we morgen, tijdens de zevende Pro-formazitting van Holleeder, beide raadslieden voor het eerst verschijnen aan zijde van hun beruchte cliënt.

Beetje aan het einde van de dag had Mr. Nico Meijering enkele vragen aan het OM die hij graag beantwoord wilde zien. Hij verzocht het Hof het OM desnoods op te dragen de vragen te beantwoorden, omdat Soerel en zijn verdediging nu wel eens willen weten waar ze aan toe zijn, daar kwam het op neer. De vragen die Mr. Meijering stelde en de verzoeken die hij daaraan koppelde waren duidelijk. Hij vond het belangrijk dat hij dat vandaag kon doen en niet per email.

Mr. Meijering: Het gaat namelijk om het Passage-vat, waarvan wij hopen dat dat eindelijk helemaal leeg gekieperd is.
Voorzitter: Dacht dat u zeggen wilde, dat het niet verzuurd, maar...
Mr. Meijering: Nee, het zal ongetwijfeld ook niet verzuren, maar wij willen wel dat het leeg gekieperd wordt en voorzitter: er loopt nog steeds onderzoek. En wij zouden graag van het openbaar ministerie horen wat er nu nog aan onderzoek loopt. Wat kunnen wij nu nog verwachten? Waarop moeten we ons voorbereiden, misschien zelfs? En we denken dat mede gelet op uw, nou ja 'deadline', ik weet niet of u het zo noemt, maar zo noem ik het maar even, de streep van 1 april die u getrokken heeft voor wat betreft stukken en wat daar al in het verleden over gezegd is, denk ik dat vandaag, op 21 juni zijn we alweer, met ook al het zomerreces aanstaande, denk ik dat het goed zou zijn als het openbaar ministerie meer het achterste van de tong laat weten.

En dat zeg ik ook op het basis van het volgende: wij hebben meerdere keren gevraagd of wij ook inzichtelijk zouden kunnen gaan krijgen in welke vijvers het OM op dit moment nog aan het zoeken is om materiaal naar voren te brengen. Wij hebben daar ook voor gevraagd of wij de leider van het onderzoek zouden kunnen gaan horen, zelf dacht ik ook de variant op de officier van justitie om daarover te kunnen gaan horen, nou dat is afgewezen zoals door u of gemotiveerd verder ook en wij dachten ook wel dat daarbij naar voren kwam dat het altijd aan het openbaar ministerie is om rekening en verantwoording af te leggen voor lopende onderzoeken. Nu vraag ik of het OM dat vandaag nog zou willen doen. Welk onderzoek loopt er? Wat kunnen wij verwachten?

Wij willen dat ook weten omdat er nog steeds mensen worden aangelopen, door de Nationale recherche overigens, dus dat zal ongetwijfeld voor Vandros zijn, waarbij als het gaat om de vragenstelling stevig geïnvesteerd wordt op de vermeende relatie die er zou zijn, in de visie van het OM natuurlijk, tussen cliënt en meneer Remmers. Er wordt voortdurend vragen over gesteld. En wij denken ook...
Voorzitter: Remmers zegt u hè?
Mr. Meijering: Zei ik Remmers? Ja, die bedoel ik...
Voorzitter: Die bedoelt u ook.
Mr. Meijering: Ja, het is een punt ook, zo noem ik het maar even, de vermeende relatie tussen cliënt en meneer Holleeder, zakelijke relatie enerzijds en wat wij ook merken: een relatie met meneer Remmers. Nou, dat is volkomen uigekauwd al op zitting, vind ik, maar we merken dat omdat er steeds nieuwe informatie komt, maar we krijgen ook geluiden vanuit de straat, dat mensen nog steeds daarop worden aangelopen. De vraag is dan ook, ook een concrete vraag die ik dan aan het openbaar ministerie stel, is dat als daar nu negatief door betrokkenen die worden aangelopen of als er mensen worden bevraagd, als daar negatief informatie over komt, wordt dat dan ook aan het dossier toegevoegd? Wij hebben bijvoorbeeld die CIE-informatie gezien. Nou, 3 stuks (PV's) CIE, pas deze maand is dat ingebracht en wij vragen: waar komt dit vandaan? Wij vragen het openbaar ministerie: waar komt dit vandaan, is dit uitgezet bij de CIE, of is er een chef die ineens belt en vervolgens met deze informatie komt? Of is het weer het gevolg van dat inderdaad mensen zijn aangelopen en dat iemand zegt van: nou ja, ik wil het wel buiten het dossier om vertellen?

Volgende punt. Allerlei dossier worden afgelopen, Fagot, Perpetula, Leeuw, Leeuwin, we hebben gevraagd om inzage in Leeuw en Leeuwin, daar hebben we nog geen antwoord op. Misschien moet het OM dat ook dadelijk meenemen.

Oh ja, dit is ook nog wel van belang. Er wordt kennelijk bij de CIE navraag gedaan of er informatie is terug te halen of te verkrijgen op dit moment van informanten, betreffende cliënt. Wij willen ook weten of er informatie is teruggekomen betreffende cliënt die niet is ingebracht en zo ja, wat voor informatie dat dan was? Wij vrezen nl. dat gunstige informatie aan de aandacht van het OM wel eens zou kunnen ontsnappen.

Is er via informanten via de CIE ook informatie teruggekomen die positief is voor cliënt? Zo ja, wilt u daar dan melding van maken? Wij vragen ons ook af of er CIE-informatie is opgevraagd betreffende meneer La Serpe?  Betreffende meneer Ros? Betreffende meneer Korkmaz? Wij zien dat er juni van dit jaar nog informatie loskomt betreffende... het gaat zelfs nog terug van voor de millenium-wisseling: zou er een band geweest zijn tussen cliënt en meneer Remmers?' Tot slot vraag ik namens cliënt of hij aanwezig zou kunnen zijn bij het verhoor van meneer Ros (als verdachte -red.).

Dit waren de vragen en verzoeken die ik in de gauwigheid mee heb kunnen schrijven, maar van de rest heb ik wel dingetjes gemist. Dat ging me iets te snel. Het OM reageerde hierop na ruim een half uur beraad. Morgen zal ik nog wat antwoorden van het OM aanvullen hieronder. Het is nu 00:00 uur en heb het wel even gehad voor vandaag. Morgen eerst even bij de Pro-forma zitting in de zaak Vandros kijken met Willem Holleeder en zijn nieuwe advocaten Mrs. Janssen en Malewicz, de huidige advocaten van Jesse Remmers in Passage.

UPDATE:
Het OM verzette zich tegen de meeste verzoeken van Soerel en zijn verdediging. Een verzoek tot schorsing van voorlopige hechtenis van . Mr. Meijering om Soerel in de gelegenheid te stellen het verhoor van Fred Ros als verdachte bij te wonen, wilde het OM afgewezen zien. Het Hof wees dat ook af. Soerel moet zich tot het OM wenden om te verzoeken of hij aanwezig mag zijn bij het verhoor van Ros als verdachte, aldus het Hof, omdat het OM over de gevangenhouding gaat.
De printgegevens van de telefoons van Saro, Habes, De Boer en Ros onderzoeken vond het OM niet nodig, omdat daar reeds onderzoek naar zou zijn gedaan. Soerel en Meijering willen het zelf onderzoeken ter verificatie van de beweringen van Ros. (Het Hof houdt dit verzoek aan en beslist daar later over)
Volgens het OM klopt het dat er nog steeds mensen aangelopen worden i.v.m het onderzoek. Men wilde niet ingaan op waar CIE-informatie vandaan komt.
De onderzoeksdossiers Passage, Leeuw en Leeuwin waar de verdediging om vroeg, zou al een keer op beslist zijn dat die niet konden worden verstrekt om dat daar geen aanleiding toe zou zijn. Het OM moet goed in de gaten houden wat belast en wat ontlast.
(waarschijnlijk ben ik hier niet helemaal volledig, dat heeft te maken met het missen van enkele aantekeningen aan het einde van de dag, waar de vermoeidheid al behoorlijk had toegeslagen...)

Maandag 27 juni gaat het proces verder met het verhoor van Peter la Serpe als verdachte. Dinsdag de 28e trouwens ook, maar dan is Ros 's middags ook van de partij.

Bondtehond

woensdag 22 juni 2016

UPDATE: Planning liquidatieproces Passage (Hoger Beroep) gewijzigd

De planning van het Liquidatieproces Passage is iets gewijzigd. Hierbij de nieuwe planning. De terechtzittingen vinden telkens plaats in het JCS en vangen (zoals gebruikelijk) aan om 9.30 uur.
Maandag 27 juni 2016
Verhoor La Serpe als getuige in alle zaken

09:30 – 11:30 hof
11:45 – 12:30 advocaat-generaal
13:30 – 14:45 advocaat-generaal
15:00 – 17:30 (verdediging) Remmers


Dinsdag 28 juni 2016

Verhoor La Serpe als getuige in alle zaken

09:30 – 11:00 (verdediging) Burger/Soerel
11:15 – 12:30 (verdediging) Burger/Soerel
13:30 – 14:30 (verdediging) Ros
14:45 – 15:45 (verdediging) De Boer/Song/Stevens/Rasnabe/Saez
(vanaf 16:00 verhoor La Serpe als verdachte)


Vrijdag 1 juli 2016

Verhoor Ros als getuige in alle zaken

09:30 – 11:30 hof
11:45 – 12:30 advocaat-generaal
13:30 – 15:45 advocaat-generaal
16:00 – 17:30 (verdediging) Remmers


Maandag 4 juli 2016

Verhoor Ros als getuige in alle zaken

09:30 – 10:30 (verdediging) Remmers
10:45 – 12:30 (verdediging) Burger/Soerel
13:30 – 15:15 (verdediging) Burger/Soerel
15:30 – 16:30 (verdediging) La Serpe/De Boer/Song/Stevens/Rasnabe/Saez


Vrijdag 8 juli 2016
Zaken Soerel, Remmers en Ros

Ochtend
In elk geval:
- nader verhoor verdachten Remmers en Soerel
- aanvullende opmerkingen/reactie verzoek voorlopige hechtenis Soerel
Middag
In elk geval:
- verhoor verdachte Ros

BRON: Persvoorlichting Gerechtshof Amsterdam

Bondtehond

zaterdag 18 juni 2016

'De conclusie is dus die ik al opperde: de ene Haaiensnaaier is de andere niet'

Vrijdag kwam de voorzitter meteen terug op bijnaam 'Haaiensnaaier'. Dino Soerel was als enige verdachte aanwezig en zat vooraan in de rechtszaal klaar voor de raadsheren van het Hof tussen zijn beide advocaten Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra. Het OM was aan de beurt om vragen af te vuren op de verdachte, maar dinsdag werd op zitting door de verdediging van Soerel medegedeeld dat men wat meer tijd nodig had om de vraag wie nu achter de naam Haaiensnaaier schuil ging te beantwoorden. Die naam stond in de aantekeningen van Soerel met allerlei grote bedragen die gevonden waren in een pand waar de politie onderzoek had gedaan in het kader van drugszaak 'Zuil'. Boekhouding was overigens een groot woord, het was meer een vodje waar wat grote bedragen op vermeld stonden, waaronder: '100 naar Haaiensnaaier'. In de context van de andere grote bedragen op het papier zou die 100 kunnen staan voor 100.000 euro.


Het ging er natuurlijk om dat Soerel beweert dat met Haaiensnaaier in dit geval niet Holleeder werd bedoeld. Met de Haaiensnaaier waar Dick Vrij het over had in een tapgesprek, zo herinnerde Soerel zich, werd wél Holleeder bedoeld in die context. Zoals gezegd is Haaiensnaaier de Nederlandse naam voor de animatiefilm Shark Tale. Destijds waren de kinderen van Soerel nog op zo jonge leeftijd dat hij met zijn dochters wel eens naar de bioscoop ging en waarschijnlijk de kinderen van Dick Vrij ook.

Om daarop terug te komen, wilde Soerel en zijn verdediging dat het Hof de deuren zou sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Daartoe werd dan ook officieel een verzoek ingediend waar het Hof over in beraad ging. Het Hof wees het verzoek echter af. Men besliste dat de deuren niet gesloten zouden worden. De vraag was of de maatstaven waaronder men zo'n verzoek doorgaans kan doen in het geding zouden zijn? Volgens het Hof was dat niet het geval, aldus voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen.

Mr. Nico Meijering vroeg een onderbreking om te kunnen overleggen omdat de verdediging eigenlijk had verwacht dat het Hof dit verzoek wel zou toewijzen, gezien de veiligheidsargumenten waar het OM mee kwam afgelopen jaren en toen regelmatig wél werd besloten de deuren te sluiten. De zitting werd vervolgens inderdaad even onderbroken en daarna vroeg Soerel het woord. Dat kreeg hij. Soerel las een verklaringkje voor. Het was het verklaringkje wat hij had voorbereid om voor te dragen achter gesloten deuren met enige aanpassingen zo legde hij uit.

Dino Soerel: 'Geachte leden van het Hof, afgelopen dinsdag begon u het verhoor door mij te vertellen dat u in mijn geval alle jassen zou uitdoen. U kon niet begrijpen dat ik dat niet doe en u noemde mijn proceshouding 'hybride'. Dat mag zo overkomen bij u, maar ik heb altijd aangegeven dat dat geldt voor derden en familie. Daar wil ik niet over verklaren, dan wel terughoudend in zijn. Dat geldt naar mijn mening niet voor het verklaren van mij ten opzichte van de Passage-beschuldigingen, want daar heb ik altijd vragen beantwoord. Dinsdag gaf ik al aan dat door de verklaringen van Astrid Holleeder het veiligheidsaspect een zeer belangrijke rol is gaan spelen en dan gaat het vooral over mijn familie en naasten. Een maand geleden is een van mijn familieleden door de Politie/CIE gewaarschuwd voor zijn leven. Dat is voor mij de allerbelangrijkste reden, meer dan ooit, om een jas zoals u het noemt aan te houden. Dat belang gaat ver boven mijn of andere belangen, daar hoef ik niet over na te denken. De dreiging richting mijn familielid komt, zo heb ik begrepen, uit een bepaalde hoek. Hier had ik iets over willen toelichten, maar dat gaat nu dus niet gebeuren. En ik heb gemerkt dat mijn manier van vervoeren kwa veiligheidsniveau verhoogd is sinds juni, dus neem ik aan dat justitie het ook serieus neemt kwa dreiging naar mij toe. Zulke mededelingen van dreiging zit altijd iets van: 'we weten het niet zeker, maar wees gewaarschuwd'.

Ik denk, 'natuurlijk' wil ik bijna zeggen, dat die dreiging uit bepaalde hoek komt. Dat weet ik niet zeker, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar met de verklaringen van Astrid Holleeder over mij en mijn familieleden kan het bijna niet anders. Misschien spelen er andere factoren, hoe dan ook: het is voor mij in elk geval zeer verontrustend vanwege die concrete dreiging en dan staat het veiligheidsbelang van mijn familie boven mijn eigen belang. En als ik dan maar gestraft moet worden, omdat ik een jas aanhoud, ja: So be it. Ik zou mezelf nooit vergeven als mijn familie iets zou gebeuren als mijn familie iets zou overkomen doordat ik iets zou verklaren over wat ik denk of zou speculeren. Want dat is het, ik weet niet hoe het zit en ik doe niet mee aan speculeren, geruchten of geroddel. Dat heb ik al eerder verklaard, dat zijn die speculatie-jassen.

Hetzelfde geldt voor praten over derden, dat heb ik nooit gedaan en dat doe ik ook nu niet. Waarom moet ik mensen waar ik vroeger mee omging nu belasten in zaken die niet eens over Passage gaan?
Ik kan totaal niet overzien wat ik over mezelf of anderen afroep als ik over andere iets lelijks zou verklaren, waardoor zij en ik ook in de problemen kunnen komen? Het zou mij in ieder geval niet in dank afgenomen worden met alle mogelijke gevolgen van dien. U gaf ook aan dat u niet in mijn hoof kan kijken, maar dit speelt allemaal door mijn hoofd en ik vind nu wel dat ik mijn houding moet toelichten. Juist en vooral vanwege die dreiging naar mijn familie. Ik had het graag achter gesloten deuren gedaan, maar het is niet anders. Maar in ieder geval zodat u misschien begrijpt waar dat hybride en het niet uit willen doen van een jas vandaan komt.

Het andere onderwerp is het onderwerp 'Haaiensnaaier'. Hier ben ik van geschrokken hoe dat gegaan is. Ik voelde mezelf overvallen door de stukken en de vragen daarover. Het is mijn eigen schuld, want ik heb de stukken wel gekregen, maar niet gelezen net als mijn advocaten. Toen ik de stukken kreeg, zal ik gedacht hebben: 'Och dat is Zuil' en heb er verder geen aandacht aan besteed. Dat is mijn eigen schuld, maar het gaat over twee telefoontaps van 11 jaar geleden waarin de persoon, iemand anders, Holleeder, 'Haaiensnaaier' noemt. En u maakte direct een koppeling naar een PV met een som en een aantekening. Terwijl u mij vragen stelde, zat ik met één oog het PV te lezen bij Mr. Flokstra op zijn laptop. U maakte gelijk de koppeling naar zakelijk contact en daar zat mijn vertwijfeling, want ik dacht en wist: dat kan niet, want ik heb geen zaken gedaan met Holleeder. Maar ik schrok van uw conclusie op basis van beperkte informatie in dat PV. Ik kan dat papier, het orgineel dat we daarna kregen, uitleggen, maar daar moet ik verschrikkelijk mee uitkijken om mezelf en anderen niet te belasten en dat ging ook nog eens door mijn hoofd.

In de toegestane pauze dinsdag vertelde ik al aan meneer Meijering en Flokstra hoe het zit met die term Haaiensnaaier en welke naam daar bij hoort. Het was voor mij ook terugschakelen naar een papiertje van 11 jaar geleden, maar ik heb ook direct gezegd dat de term Haaiensnaaier niet Holleeder is. Het papier ziet op een zakelijke transactie van voor juli 2005. De 100 is 100.000 euro en zijn kosten voor het wisselen en iemand die ik koppel aan het woord Haaiensnaaier heeft dat wisselen geregeld en zo zit het. En de term Haaiensnaaier komt bij mij inderdaad op uit een film. In die periode ging ik samen met mijn jongste kind, ik zal de leeftijd van toen er niet bij zeggen, wel eens naar de film en heb de film toen gezien. Ik ben ervan geschrokken dat u tegen mij zegt als ik iets probeer terug te halen van 11 jaar geleden op basis van 1 PV en telefoontaps, dat het er bij u niet in wil gaan. Met andere woorden: ik zat te liegen. Althans zo vatte ik het op. En dat is niet zo, ik heb geen zaken gedaan met Holleeder.

Het meest ben ik geschrokken, dat mag u best weten, daar heb ik slecht van geslapen de afgelopen nachten, dat het appreciatie een andere kleur krijgt met het wachten. Ik hoop niet dat u van mij verwacht dat ik een papiertje en twee telefoontaps van zo lang geleden meteen herken en kan plaatsten. Het lukte op dat moment niet direct en dat appreciëren zie ik niet terug in het geval van de kroongetuige, Ros in dit geval, die steeds aantoonbaar liegt en zijn verklaringen draait, bijvoorbeeld als hij heel stellig over een februari-reis verklaart met een hele De Boer-theorie erbij en 100% zeker samen met Jesse Remmers en als dan blijkt na een onderzoek door de politie dat dat helemaal niet kan, dan komt het OM met een reactie: 'Ja, maar misschien was het januari'. Kom op zeg, geef hem nog meer voorzetjes. Waarom hoor ik dan niemand over appreciatie? Voorzitter, ik hoop op een eerlijk proces en daar ga ik ook vanuit. Maar ik hoop ook op een proces met een open mind. Dank voor uw aandacht.'

Voorzitter: Dank u, meneer Soerel. De conclusie is dus die ik al opperde: de ene Haaiensnaaier is de andere niet.
Soerel: Ja.
Voorzitter: Dat is wat u zei.

Vervolgens gaf het Hof het OM gelegenheid vragen te stellen aan Soerel. De Misdaadjournalist schreef er het volgende verslag over, dat ging over de bekende foto met onder andere Stanley Hillis, Mink Kok en Dino Soerel in de haven van Benidorm. (Soerel uiterst rechts):


<O>

Hier de reactie die Soerel gaf toen de voorzitter vroeg: 'Hoe kijkt u terug op de dag, meneer Soerel?'

Soerel: 'Voor mezelf wat ik voorgedragen heb, vond ik in ieder geval wel belangrijk. Maar ook om u te informeren, met name over die hybride houding, hoe u dat heeft genoemd, en ik had ook zoiets van: in eerste instantie wilde ik het niet achter gesloten deuren, want dan krijg je zoiets van: nou dat is geheimzinnig, er gaat zeker iets gebeuren. Nee, dat wilde ik ook niet. Maar ik wilde u wel meegeven en net zo goed als het OM nu heeft nagekeken of er dreiging is geweest in 2002, dat zouden ze ook nu kunnen doen, na wat ik vanmorgen heb gezegd, zonder dat ik het hoef aan te geven. Ik vond het belangrijk voor mezelf aan u mee te geven waarom ik zo, in veel gevallen, terughoudend ben, om in die termen te blijven: 'om die jas aan te houden', want ik vind het belangrijk en dat belang is mijn familie. Dat was het allerbelangrijkste en dat wilde ik ook meegeven.

Naast natuurlijk dat andere thema of onderwerp, dat was net zo belangrijk. Ik heb het ook gemist in de stukken. En het kwam op dat moment en ik heb het geloof ik ook dinsdag al gezegd, ik zat zo te kijken en er kwamen vragen en ik denk: 'Hè, dat kan niet?!' En dan krijg je die verwarring en dan komt dat misschien over als vertwijfeling, maar het is puur het ping-pong gevoel in mijn hoofd en toen zei ik in die 1 of 2 pauzes: nou, zo zit het. Ik zeg: 'Ja, ik ga niks vertellen'. En toen kreeg je: ja dan moet het achter gesloten deuren want ik wil het ook uitleggen en u zei al: 'Ja, ik kan niet in uw hoofd kijken', maar nu heb ik, althans geprobeerd, uit te leggen wat er in mijn hoofd meespeelt. of dat het heeft puur met de veiligheid te maken heeft van mijn familie. Ik vond het wel prettig... of prettig... noodzakelijk om te doen. Voor uw begrip. En dat is gebeurd en u laat me trouwens altijd mijn woord doen en de rest van de dag... ja, ik had ook op meer dan drie dagen gerekend, maar ik heb het over het geheel gezien een goed gevoel bij en dat komt voornamelijk omdat ik dat zelf vanmorgen heb voor kunnen dragen of voorgelezen.'

Voorzitter: Nou ok, dat is het dan voor nu.

<O>

De AG zei ergens eerder op de dag nog ergens dat het OM stukken uit de zaak Rinus Holman, waar de verdediging mogelijk om zou kunnen vragen, niet wil toevoegen omdat het nog een lopend onderzoek is. De verdediging had daar nog niet om gevraagd, maar Advocaat-generaal Cynthia de Jong liep er alvast op vooruit, mocht de verdediging wel met zo'n verzoek komen, zei ze. Dit argument werd in Passage overigens wel vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij de Boedha-zaak met Gerrie Bethlehem. Men komt wel met flarden informatie, soms ook alleen CIE-informatie, maar vervolgens wil het OM de integrale dossiers waaruit het afkomstig is niet verstrekken aan de verdediging. Op zich vind ik dat wel opmerkelijk.

Maandag komt te vervallen. Dinsdag is er nog een zitting voor mogelijke vragen die in de tussentijd mogelijk nog 'oppoppen', om even in de terminologie van Mr. Meijering te blijven, aldus de voorzitter.

Bondtehond

donderdag 16 juni 2016

'Zegt de naam Haaiensnaaier u iets?'

Dinsdag was er weer een zitting in het grote liquidatieproces Passage in de extra beveiligde rechtbank in het JCS-complex op Schiphol. De laatste twee zittingen heb ik helaas moeten missen vanwege zware rugklachten. Intussen is de pijn weer weg, dus gelukkig kon ik gewoon weer aanwezig zijn bij de zitting. Op de rol stond dat Dino Soerel gehoord zou worden als verdachte in zijn eigen zaak. Tweede aanwezige verdachte was Jessy Remmers, die op verzoek van het Hof even kort op zitting verscheen. Men wilde het met Remmers hebben over een verzoek van hem en zijn raadslieden om een gedragsdeskundige in te schakelen, met name op het gebied van het fenomeen BDE (Bijna Dood Ervaring). Dit verzoek is al enige tijd geleden gedaan, echter een aantal van de benaderde deskundigen heeft het volgens de verdediging van Remmers af laten weten omdat men niet met de Passage-rechtszaak geassocieerd wil worden. De gedachte is dat men kennelijk bang is voor de gevolgen, mogelijk in de vorm van negatieve publiciteit.


Bij het zoeken naar een geschikte deskundige hebben Remmers en zijn advocaten Mrs. Janssen en Malewicz nu de hulp ingeroepen van het Hof, die het verzoek wel willen honoreren, maar uiteindelijk zal de Raadsheer-commissaris een deskundige aan moeten stellen. En dan liefst niet een, aldus Jessy Remmers, die bij voorbaat al van mening is dat BDE's onzin zouden zijn. BDE-onderzoek is een wellicht niet zo geëigend pad wat men doorgaans bewandeld in verband met psychologisch onderzoek in een strafrechtproces, echter in geval van Jessy Remmers is het wel van belang om een duidelijker beeld te krijgen wat voor invloed een BDE op het menselijk brein kan hebben. Wat voor verandering kan dat in het bewustzijn veroorzaken van een persoon, in dit geval Jessy Remmers, en in het daaraan verbonden gedrag ten opzichte van de medemens(elijkheid)? Het inktzwarte beeld dat kroongetuige La Serpe schetst van zijn toenmalige (vermeende) partner in crime, staat nl. nogal contra op de altruïstische levenswijze en handelingen die Remmers zelf ontwikkelde nadat hij ternauwernood een schietpartij met de politie overleefde waarbij hij door maar liefst 7 kogels werd geraakt.

Jessy en zijn raadslieden vragen zich af of deze deskundigen ook zo makkelijk af zouden zien van medewerking aan een onderzoek als dit op verzoek van de raadsheren van het Hof of de Advocaten-generaal van het OM zou zijn. Men gaat daar nu mee aan de slag. Ik kom daar later veel uitgebreider op terug. Een en ander is mijns inziens wat ondergesneeuwd gebleven in het Passage-proces en is zeker de moeite waard om daar wat dieper in te duiken. Het onderzoek zou kunnen bevestigen dat Jessy Remmers als persoon anders in elkaar steekt dan nu het bijna algemene beeld is dat naar buiten is gebracht en zou kunnen zijn ontstaan bij mensen in de loop van de ruim 8 jaar dat het liquidatieproces nu reeds duurt. Tot zover dit onderwerp voor nu.

<O>

In verband met de Holleeder-zaak Vandros waren er stukken binnengekomen bij het Hof. De voorzitter doelde o.a. op een email van het OM van 7 juni. Het gaat erom dat er nog steeds een embargo ligt op Vandros-verklaringen en dat volgens de prognose van AG Posthumus in September op z'n vroegst pas stukken beschikbaar zullen komen, waarna de verdediging verzoeken kan doen, o.a. om Holleeder op zitting te horen. Holleeder zit nog steeds zonder advocaat, nadat Mr. Stijn Franken de verdediging van zijn cliënt noodgedwongen moest neerleggen, dus de verdediging kan op dit moment nog niet precies zeggen welke eventuele verzoeken zij n.a.v die stukken dan zullen doen. Er is nog geen zicht op of Holleeder al een nieuwe advocaat heeft gevonden, aldus AG. Mr. Posthumus, toen voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen het OM naar de voortgang vroeg. Volgens de AG is het de bedoeling dat Holleeder in ieder geval nog een keer op zitting gehoord zal worden nadat door het OM relevant bevonden Vandros-stukken aan het Passage-dossier zijn toegevoegd. De vragen zullen dan met name gaan over Passage-gerelateerde onderwerpen waar Holleeder over schijnt te hebben verklaard. Men kent de proceshouding van Holleeder wel, dat hij zich de laatste keer beriep op zijn zwijgrecht, maar het moet in ieder geval nog een keer geprobeerd worden, aldus de AG. Het standpunt van de verdediging is dus dat zij nu nog niets kunnen zeggen over eventuele verzoeken, zolang zij de stukken niet hebben. Later meer...

<O>

Wat ook belangrijk is: het OM gaf aan dat de uitlevering van Henk Rommy wat onzeker is geworden. Er is een kink in de kabel gekomen, waar het OM op een openbare zitting liever niet op in wilde gaan. Dit omdat het AIRS nog volop bezig is met het verzoek aan de VS. Volgens Advocaat-generaal Frits Posthumus laat het diplomatieke verkeer zich niet altijd op een datum vastpinnen, dus er kan nog weinig over gezegd worden tegen het Hof over wanneer Rommy dan wel uitgeleverd zal worden. De kink in de kabel zou hieruit kunnen bestaan dat het standpunt wat Nederland inneemt niet voldoende is om Rommy naar Nederland te sturen. Het standpunt van Nederland is wel duidelijk, aldus Posthumus: de garantie dat Henk Rommy niet in vrijheid zal worden gesteld wil men niet geven. Wat dit betreft zullen we toch nog even geduld moeten hebben en afwachten wat het AIRS bereikt in overleg met de VS. Wordt dus vervolgd...

<O>

Het verhoor van Dino Soerel dat hierna begon duurde de rest van de dag. Soerel is natuurlijk al vaker gehoord, maar ook Soerel beriep zich aanvankelijk vaker op zijn zwijgrecht dan nu het geval is. Hij legde uit dat dat mede ingegeven was omdat kort na zijn aanhouding aan de Rozengracht zijn advocaten destijds, Mrs. Bénédicte Ficq en Nico Meijering, afwezig waren en niet direct bij verhoren aanwezig konden zijn en dat zij Soerel hadden geadviseerd: 'Zeg maar niets'. De voorzitter vroeg daar naar en stelde zich zo voor dat het wel een nachtmerrie moet zijn voor Soerel dat hij valselijk beschuldigd wordt van zulke ernstige delicten waardoor hem wellicht een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Voorzitter: Ik kan niet in uw hoofden kijken. Ik kan niet in uw hoofd kijken, meneer Soerel. U heeft eens gezegd: 'Ik hoop op een eerlijk proces en ik hoop dat het Hof niet toegeeft aan deze waanzin'.
Soerel: Klopt.
Voorzitter: En uw verdediging heeft wel eens de woorden in de mond genomen dat u vecht voor uw leven.
Soerel: Nou ja, ik vecht in ieder geval voor mijn vrijheid, mijn leven is...
Voorzitter: Ja, u vecht in ieder geval voor uw vrijheid, het woord leven zal zijn gekozen omdat het een levenslange gevangenisstraf in zou kunnen houden.
Soerel: Ja.
Voorzitter: Dus ik begrijp wel die formulering. Dus u hoopt op een eerlijk proces en dat het Hof niet aan deze waanzin toegeeft en u vecht voor uw leven, dat is het vertrekpunt... Uw stelling is geweest, ik heb u daar wel eens op de man af naar gevraagd, u zegt: ik heb niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de beschuldiging die nu voorligt...
Soerel: Klopt.
Voorzitter: En dan heb ik het even niet over de paspoorten of het geld, dan heb ik het over betrokkenheid bij moorden, Van der Bijl en Houtman, of het lid zijn van een club die tot oogmerk
heeft het plegen van misdrijven,.. nou ja, u kent het hele rijtje wel...
Soerel: Ja.
Voorzitter: U zegt: 'Daar heb ik nul komma nul mee te maken'. Als dat zo is, dan resteert er maar één conclusie, zou je denken: u bent slachtoffer geworden van iets. Veronderstel, honds-onbetrouwbare lieden die u tot zondebok maakt van iets dat door een ander of anderen is begaan, dat kan niet anders, van zeer ernstige feiten. Dat moet dan de conclusie zijn. Is dat de juiste conclusie?
Soerel: Dat is dan mijn conclusie?
Voorzitter: Nee, dat is de conclusie die ik trek op grond van het standpunt dat u hier inneemt.
Soerel: Ja... ik neem dat standpunt ook in, dat ik ten onrechte eh... dat ik vals beschuldigd wordt, door met name kroongetuigen en ook Korkmaz, die getuigenis hebben gedaan in hun eigen belang, hetzij financieel, grote geldbedragen, met Ros erbij en misschien ook La Serpe en ook Korkmaz denk ik voor strafvermindering eh... dus voor hun belang hebben ze deze houding aangenomen. Toen die verklaringen van Fred Ros twee jaar, nee bijna twee jaar geleden vrijkwamen is natuurlijk teveel eh... toen zei ik gelijk al... ik belde de dag daarop meneer Meijering en zei: het kan niet anders dat hij liegt. En zo heb ik ook gereageerd op de zitting daarna hier bij het Hof, dat heb ik ook toegelicht: dat kan natuurlijk helemaal niet. En ik ken het dossier natuurlijk met wat ik niet heb gedaan. Toen zei ik ook tegen u: hoe moet ik dat aantonen? Want ik moet het aantonen.

We zijn inmiddels twee jaar verder, bijna en dat kon ik natuurlijk niet na 5 dagen onderbouwen vanuit het dossier, beperkt, en helemaal met 3 of 4 A4-tjes, in ieder geval op bepaalde kernpunten, nog niet eens over de grotere dingen, aan te geven, omdat we nu met Ros 20 maanden verder zijn, om te onderbouwen waarom en waarover hij liegt...  Dus ja, hun hebben een belang. Er is al veel over gezegd over kroongetuigen en er valt best wel wat voor te zeggen over kroongetuigen. Dat zijn natuurlijk mensen die voor heel veel geld en strafvermindering, en met Ros nog een keer dat-ie zegt van 'ik ga eerst het dossier bekijken', ja dat vind ik... dat principe van kroongetuigen vind ik waanzin. En als ik dan zie hoe met name dan met Ros... nogmaals het was beperkt vorige keer... er zitten zoveel leugens in en los van die leugens zitten er ook nog eens zoveel verklaringen in die haaks staan op de getuigen tegen hem. Zoals La Serpe, De Boer, Saro en Habes waarbij Ros in eerste aanleg veroordeeld is, dan vind ik het met alles bij elkaar inderdaad waanzinnig om met zo'n getuige, los van de persoon Ros, misschien is dat een mankement aan de kroongetuigenwet, daar kan ik helemaal niet over oordelen, maar ik vind dat waanzinnig ja. Want dan ga je zo krijgen: Luister, ik zeg de eerste aanleg helemaal niks, want dan ga ik het dossier eerst bekijken en dan kom ik pas met een verklaring...

Voorzitter: Mijn vraag was, ik hield u mijn conclusie voor en die was dat u door een stel honds-onbetrouwbare lieden wordt opgeofferd op grond van andere belangen, eigen belangen, eigen personen...
Soerel: Ja, zo zie ik het.
Voorzitter: Ja... nou dat moet een nachtmerrie voor u zijn.
Soerel zucht: Ja-ah... en ik vraag me... dat is wat ik mezelf afvraag hè...
Voorzitter: Ik probeer me wel eens te verplaatsen in uw schoenen hè. Dan gebruik ik de omkeerformule. Dan denk ik: goh, ik zit jarenlang vast...
Soerel: Ja.
Voorzitter: Ik heb nul komma nul te maken met moorden en de club die zich daarmee bezighoudt... uhm... en uit diverse hoeken zetten mensen een stap naar voren, nu zal u raadsman meestal zeggen, die lelijke dingen over mij zeggen.
Soerel: Ja.
Voorzitter: U noemde net een aantal namen, die vijf heeft u net zelf genoemd, dat móet een nachtmerrie voor u zijn...
Soerel: Ja, dat is het ook zeker. Ik heb toen ik aangehouden werd, in eerste instantie was dat voor 'Zuil' en voor deze, Passage, dat loopt voor mij bijna gelijk op, op een gegeven moment voor mezelf, want Zuil ging in Hoger beroep en Passage was in eerste aanleg met 3 zittingsdagen, er zijn weken geweest dat ik 4 a 5 dagen per week in de bunker in Osdorp voor moest komen. Met Zuil, los van of ik daar wel zoveel tijd voor had om zo in het dossier te storten als ik wel bij Passage heb gedaan, zat overal een... en ik heb daar ook feiten in toegegeven, dat ik denk daar zit een bepaalde rust in, daar heb ik mij niet, los van of ik de tijd had me zo in het dossier te storten, daar kon ik me wel in berusten, maar dit ben ik nou al, nou ja, 6 jaar lang bijna inderdaad dag en nacht mee bezig, ja, om me daar natuurlijk tegen te verzetten en ja, dan praat je over een nachtmerrie, dan is het niet letterlijk dat ik 's nachts zwetend wakker wordt... maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk om het eh... ja, dat gevoel, het blijft natuurlijk een hard besef...
Soerel: U zult toch ongetwijfeld zwetend wakker geworden zijn? Dat kan toch bijna niet anders?
Soerel: Nou, ik bedoel met een nachtmerrie, dat ik er 's nachts van droom en wakker wordt en... nee dat niet, maar ik heb, en ik wil niet zeggen slapeloze nachten, maar wel dat ik om 04.00 uur wakker werd en dan het dossier in ging. Dus ja, het heeft wel mijn slaap soms gekort. En eh, dat wel, maar badend in het zweet, dat is niet eh... gebeurd.

De voorzitter legt vervolgens uit aan Soerel dat het Hof vandaag wil proberen uit te zoeken hoe Soerel in deze situatie is beland. Het viel het Hof op dat Soerel nogal een hybride proceshouding erop nahoudt. Met andere woorden dat Soerel zich heel erg vanuit het dossier verdedigt, maar dat zijn open boek-houding die Soerel zou hebben volgens zijn advocaten volgens het Hof nog wel beter kon/kan. De voorzitter zelf kon niet goed begrijpen dat je met mogelijk een levenslange gevangenisstraf in het verschiet niet alle jassen open en uit zou trekken om jezelf te verdedigen tegen valse beschuldigingen, of je daar nu mensen wél bij moet noemen of niet, maar verdedigen zál ik mezelf, of je daar nu mensen mee zou kunnen belasten, dat moet dan maar, daar kwam het volgens mij ongeveer op neer wat de voorzitter bedoelde te zeggen.

Soerel zelf zegt dat hij besloten heeft terughoudendheid in acht te nemen om mensen te noemen die hij zou kunnen belasten en al helemaal wat betreft praten over familie. Meer kan je er ook bijna niet over zeggen, Hij zei wel: Ik weet dat ik onschuldig ben en ik kan dat aantonen... als ik al wat van anderen afweet, want dat is nog maar de vraag... waarom zou ik als ik mijn onschuld aantoon, waarom zou ik dan mensen erbij betrekken terwijl ik het niet weet of niet hoeft te weten... of kan weten.

Het was duidelijk dat het Hof gedurende deze verdere procesdag onder meer zat te vissen naar het soort contact dat Soerel en Holleeder met elkaar zouden hebben. Soerel heeft overigens nooit ontkend dat hij een tijd vriendschappelijk met Holleeder is omgegaan, maar ontkent wel dat Holleeder en hij ook samen in (criminele) zaken zaten. Het was volgens Soerel puur een vriendschappelijke omgang dat zij een tijd met elkaar hadden. Holleeder was ook wel eens bij hem thuis geweest in Purmerend. Later is de brouillering pas ontstaan, nadat Soerel e.a. (Vrij, Nijman) hadden ontdekt dat Holleeder met hun naam had lopen schermen. Dreigen met Dino ('Ik durf het niet eens tegen Dino te zeggen dat je nog niet betaald hebt') tijdens de afpersing van Willem Endtra is daar een voorbeeldje van.

Op een gegeven moment vroeg de voorzitter aan Soerel: Zegt de naam Haaiensnaaier u iets? In eerste instantie zei de naam Soerel niets. De voorzitter hield vervolgens flarden tekst voor uit een tapgesprek tussen Soerel en Dick Vrij, waarin Vrij aan Soerel vraagt: 'Gaat die Haaiensnaaier ook mee?' Deze vraag stelt hij aan Soerel een dag voor zij samen op bezoek gingen in de gevangenis bij Danny Kuiters. De volgende dag zouden Soerel, Vrij en Holleeder alledrie op bezoek zijn geweest bij Kuiters, aldus de voorzitter. Hij wees Soerel vervolgens ook op aantekeningen die zijn gevonden in een woning van Soerel n.a.v onderzoek in de zaak 'Zuil', de drugszaak waarin Soerel later schuldig is bevonden aan drugshandel en in Hoger beroep werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf i.p.v de 8 jaar die hij in eerste aanleg kreeg opgelegd. In de aantekeningen stonden flinke bedragen en ook: 'Betalen aan Haaiensnaaier 100.000'. Soerel en zijn raadslieden Mrs. Meijering en Flokstra vroegen of zij een onderbreking konden krijgen om dat tapgesprek en de aantekeningen te kunnen bekijken.

Later komt Soerel erop terug en zegt zich inderdaad de naam Haaiensnaaier als een grappig bedoelde bijnaam van Vrij voor Holleeder te kunnen herinneren, in de context van dit tapgesprek. Hij legt uit dat de naam Haaiensnaaier afkomstig is uit de tekenfilm Shark Tale. Echter de naam Haaiensnaaier in de aantekeningen wil Soerel wat langer de tijd voor omdat hij wel weet wie daar mee bedoeld wordt, maar diegene niet wil belasten. Holleeder zou het in ieder geval niet zijn. Mogelijk komt hij er vrijdag op terug.

Wim van de Pol van Crimesite schreef de volgende twee verslagjes van dezelfde zitting dinsdag:

De vriendschap met Stanley Hillis

Soerel : het heikele punt Holleeder  (ook over de 'Haaiensnaaier')

Vrijdag verder...

Bondtehond
Aangepast zoeken