vrijdag 3 december 2010

'Als hij dan kwaad naar u kijkt, is het bedoeld voor het OM'

Je kunt er lang en breed over praten, maar er is eigenlijk al genoeg over gesproken. Het is nu aan de rechters wat deze beslissen. Aan Ali Akgün en Mr. Nico Meijering heeft het niet gelegen, mocht deze rechtbank besluiten de nu al drie en een half jaar in voorarrest zittende Ali niet te laten gaan. Tot in de kleinste details zijn verklaringen en vermeend steunbewijs uitgeplozen en is er uitgebreid verweer op gevoerd door de verdediging. In die zin, het flinke betoog van afgelopen dagen is natuurlijk nog geen eindpleidooi, maar wel een belangrijke poging Ali voor de Kerst thuis te laten zijn ipv nog een eenzame Kerst in de EBI mee te moeten maken.


Een opheffingsverzoek, maar dan extreem goed onderbouwd. Ali Akgün en Mr. Nico Meijering wezen de rechtbank en het OM vanmorgen bij aanvang nog extra op kleine en grotere onvolkomenheden uit het OM-betoog van 25 November. Deze kwamen puntsgewijs aan de orde en afwisselend hielden de verdachte of zijn raadsman deze nog eens goed tegen het licht. Soms was Ali Akgün zelf aan het woord, en richtte hij zich bijna automatisch tot zijn plaaggeesten van afgelopen jaren, het OM. Hij keek daar kennelijk boos bij. Voorzitter Lauwaars had daar op een gegeven moment een opmerking over.

Lauwaars: Mijnheer Akgün, wilt u zich beperken tot uw eigen verdediging? Richt u zich maar op ons. U kijkt af en toe wel heel erg kwaad naar het OM.
Voor Ali wat terug kon zeggen, nam Mr. Meijering het al op voor zijn cliënt. De raadsman kwam daarbij grappig uit de hoek. Meijering: 'Als hij dan kwaad naar u kijkt, is het bedoeld voor het OM.'

Een ander besproken puntje is ook wel het vermelden waard.
In de verhandelingen over het Art.140-zaak beweert het OM dat de verdachten elkaar onderhouden zodra ze in de bajes komen. Vrouwen van de criminelen krijgen volgens het OM geld toegestopt, elkaars advocaten worden betaald en er worden bedragen gestort op elkaars bajesrekening.
Hier had Mr. Nico Meijering nog wel een opmerking over.
Meijering: Ali vond Ros een looser (volgens La Serpe), en andersom vond Ros Ali een eikel. Je kunt je afvragen of een eikel een looser gaat onderhouden...haha.  (ook op de tribune werd erom gelachen)
Meijering weer serieus: Nee.... maar, je kunt je afvragen of er wel verzorging is geweest.

De andere verdachten waren, mede dankzij het besneeuwde wegdek, niet op komen dagen vanmorgen. Het stond ook al vast wat er zou gebeuren vandaag. Mr. Meijering zou zijn betoog afmaken en het OM zou daar na afloop nog op reageren. Dit is inderdaad gebeurd. Het OM zou het OM niet zijn als deze niet hadden verzocht het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis af te wijzen. Sterker nog, het OM kwam vanmorgen nog met een extra stuk. Het bleek een verzameling te zijn van hetgeen wat kroongetuige Peter La Serpe allemaal verklaard heeft over Ali, maar dan nog even in chronlogische volgorde gezet in één document.

Lauwaars vroeg zich af wat dit nu was. Oude kost op het eerste gezicht volgens de voorzitter.
Mr. Nico Meijering zag er helemaal het nut niet van in. Hij vond het eigenlijk (maar dan met andere woorden) een waardeloos stuk.
Meijering: Ik proef er een beetje uit dat we vooral maar even op een rijtje moeten zien wat deze kroongetuige op het bord van mijn cliënt heeft gelegd.....

En hoe Mr. Nico Meijering over Peter La Serpe denkt, dat weten we inmiddels. Volgens de raadsman is er dan ook maar een uitspraak die recht doet aan zijn gigantische betoog en dat is 'primair': opheffing van voorlopige hechtenis en/of 'meer subsidiair': schorsing van voorlopige hechtenis. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden: De familieomstandigheden, Ali heeft tenslotte zijn kinderen inmiddels al 3,5 jaar niet gezien. De lange duur van de detentie, hij zit al zolang in detentie dat de bruto-tijd al tegen de zes jaar loopt. En ook de detentieomstandigheden, het langdurige verblijf in het EBI-regime te Vught.

Tot slot wilde de raadsman aan het einde van zijn betoog dit nog benadrukken:

'Moeilijk bewijsbare zaken maken bewijsmiddelen niet meer bruikbaar'

'Volgens het Om zijn liquidatiezaken niet gemakkelijk op te lossen. Dat is ook de reden dat het OM in de Passagezaak het ultimum remedium kroongetuige heeft ingezet.

Wij kunnen niet overzien in hoeverre liquidatiezaken nu daadwerkelijk zo moeilijk op te lossen zijn, waarmee ik bepaald niet wil betogen dat ze gemakkelijk op te lossen zouden zijn. We weten het gewoon niet. We zijn er immers niet bij geweest toen de opsporing van start ging naar aanleiding van de diverse liquidaties. We kunnen niet met zekerheid betogen dat het hier om zogenoemde 14-dagen-plank-zaken ging, maar kunnen - gelet op wat er zich aan opsporing in het dossier bevindt- ook niet met zekerheid zeggen dat dat niet het geval is geweest.

In ieder geval is het zonneklaar dat er een geweldige druk lijkt te bestaan om de in het geding zijnde liquidaties "op te lossen". Of die druk nu komt vanuit de samenleving, of dat het OM die druk zich zelf - mogelijk vanuit de top- heeft opgelegd, laat ik in het midden, maar die druk is aan alle kanten voelbaar.

En wij spreken onze indruk hier maar ronduit uit: het heeft er alle schijn van dat het OM bij uw rechtbank het standpunt uitstraalt dat juist nu dergelijke zaken zo moeilijk 'op te lossen' zijn, er zo ruimhartig mogelijk met het door het OM gepresenteerde bewijs dient te worden omgegaan: "anders kunnen dit soort zaken nooit opgelost worden".

Geheel los van denkbare bespiegelingen rondom de vraag of dergelijke zaken nu daadwerkelijk zoveel moeilijker oplosbaar zijn dan de gemiddelde drugs- of zedenzaak, mag een dergelijke redenering in een rechtsstaat uiteraard nimmer opgaan.

Ook niet sluipend. Een dergelijke redenering vergroot de kans dat een zaak 'opgelost' wordt over de rug van een of meer onschuldigen. Dat is geen oplossing van een misstand, maar het creëren van een tweede -wat mij betreft: minstens zo- ernstig misstand.

Bewijs is bewijs en dat moet voldoen aan bepaalde criteria wil het bruikbaar redegevend kunnen zijn.

Ruimte voor bedoelde ruimhartigheid is er niet.

In tegendeel zelfs.

Júist in zware zaken als de onderhavige is er alle reden om extra terughoudendheid te betrachten en ieder bewijsmiddel op een goudschaaltje te leggen.

Niet perse omdat de gevolgen in dergelijke grote zaken zo ver strekkend voor de verdachten zijn indien het bewijs als toereikend wordt beoordeeld.

Wèl, omdat men na het verschijnen van de kroongetuige het vizier volledig gericht lijkt te hebben op de richting die de kroongetuige heeft aangegeven.

De daarmee gepaard gaande bekende risico's nopen nu juist des te meer om geenszins ruimhartig met daaruit voortkomende bezwaren en/of bewijsmiddelen in de weer te gaan. Integendeel, ze zullen juist des te meer van alle kanten tegen het licht dienen te worden gehouden.

Naar ik hoop heb ik dat met dit betoog gedaan.

Raadsman.'

Na het betoog van Mr. Nico Meijering complimenteerde voorzitter Lauwaars de raadsman.
Lauwaars: Het was een vakkundig en gedetailleerd betoog, dat mag wel gezegd worden. Daarvoor mijn dank.

De rechtbank ging in beraad over wanneer er nu uitspraak gedaan wordt op het verzoek. Na het overleg is besloten op 9 december uitspraak te doen wanneer er uitspraak gedaan wordt.
Lauwaars: Op 16 december zal dan waarschijnlijk uitspraak zijn. Wellicht duurt dat wat langer dan verwacht.

U heeft zelf de hoeveelheid gezien, het was zeer gedetailleerd, we willen daar goed over nadenken.

Mr. Meijering: Ik zou dat gezien het belang niet erg vinden.

9 December dus verder....

Bondtehond