donderdag 31 maart 2011

'Ben je bereid om te liegen om Jesse levenslang te besparen?'

Getuige Rob de Wit was dinsdag weer in de Bunker om te getuigen. Hij was met zijn raadsman Jan Hein Kuijpers meegereden. Na de middagpauze zat Rob al klaar in de wachtkamer. Zoals vorige keer was het weer lachen op sommige momenten. Een humoristische manier van vertellen heeft de in Marokko woonachtige Nederlander zeker. Het OM en Peter La Serpe met zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik probeerden de getuige te ontlokken met wie hij allemaal gesproken had voor de zittingen. Met andere woorden, heeft Rob de Wit zich laten vertellen wat hij kon zeggen en wat niet op de zitting? Daar is volgens De W. geen sprake van geweest.


Hij had op websites als Misdaadjournalist, Crimesite en Bondtehond gelezen over het liquidatieproces. Zijn naam 'werd daar al toch al te grabbel gegooit', dus het had zijns inziens geen zin meer om anoniem te komen getuigen. Persoonlijk vindt hij het 'godsgeklaagd' dat iemand anoniem verklaard. "Het is een beetje laf", merkt hij op. De W. had Mr. Kuijpers op een gegeven moment gesms't en deze had hem teruggebeld. Hij was vervolgens een keer op kantoor geweest bij Kuijpers en tijdens een tweede gesprekje was ook de advocaat van Jesse Remmers Mr. Janssen aangeschoven. Het was slechts een kort gesprekje geweest van om en nabij de twintig minuten.

Kennelijk kon men dit moeilijk geloven, want zowel OM, Mr. Van schaik en Peter La Serpe zelf vroegen er over door. De W. bleef erbij dat hij uit eigen beweging contact heeft gezocht met zijn advocaat Mr. Kuijpers. De eerste keer was nadat hij in de bajes in De Telegraaf had gelezen over John van den Heuvel, dat La Serpe 50.000 wilde voor zijn verhaal. Later zag hij ook iets op TV. Kuijpers had echter niet opgenomen, die had net een ander nummer. Daarna heeft het weer een tijd geduurd voor hij contact met Kuijpers zocht, en zelf was hij zeer moeilijk bereikbaar.

Mr. Jan Peter van Schaik stelde op kritische toon vragen aan Rob de Wit over het hoe en waarom hij kwam getuigen. Hij vond dat Rob de Wit zich niet zou mogen verschonen op antwoorden en eiste de rechtbank Rob de Wit te laten antwoorden op vragen. Het OM vond dat ook.

De rechter merkte op: U zei net dat Dhr de W. zich niet zou mogen verschonen, zou u dat willen toelichten?
OvJ Betty Wind: Nou, verschonen kun je als je jezelf belast. Verschoningrecht heeft hij op dit punt niet. Het is wel van belang om vast te stellen de betrouwbaarheid van de getuige.

Mr. Kuijpers sprong voor zijn cliënt in de bres: De W. heeft al precies verklaard hoe het is gegaan. Ik heb hem verteld dat het eventueel wellicht mogelijk zou zijn om anoniem te getuigen. Dat is hem kennelijk ontstegen omdat zijn naam al in de media verscheen. Er zijn geen gesprekken geweest met je moet eens nalezen of let hier of daar op en kijk daarmee uit. Nee, hij heeft gewoon verteld wat hij weet. Het initiatief komt volledig van de W. Hij hoorde over ene La Serpe en heeft vervolgens contact met mij gezocht. Er is geen verklaring afgelegd. De man verteld spontaan op zitting.

OvJ Betty Wind: Er zijn ook twee keer gesprekken geweest, verteld ie nou net. Het is van belang dat duidelijk wordt wat daar is besproken.
Rob de Wit: Ok. Ik zag het op TV. Ik heb opgeschreven wat ik zag en waar ik het over wilde hebben met Kuijpers.

Peter La Serpe klonk ineens over de microfoon: Is je geld geboden? De andere F-getuigen hebben 60 euro per uur ontvangen....

Rob de Wit: Er is me geen geld geboden. Helaas.
OvJ Betty Wind: Hoe kwam u dan bij Dhr. Janssen op kantoor?
Rob de Wit: Ik dacht ik zal es netjes zijn en heb contact opgenomen met Kuijpers.

Het irriteerde Mr Sander Janssen dat er zo kritisch over doorgevraagd werd.
Hij merkte op: Het steekt me wel. Deze kritische noot wil ik wel gezegd hebben. Dhr. La Serpe heeft zich tíg keer beroepen op zijn verschoningsrecht. Ik vind het moeilijk te bevatten waarom mijnheer geen recht zou hebben waarom mijnheer De W. geen vetrouwelijk gesprek zou mogen hebben met zijn raadsman.

Rechter: Laten we verder gaan.
Mr. Van Schaik: Dat gesprek, waar vond dat plaats?
Rob de Wit: Bij Kuijpers op kantoor en buiten op de stoep om een sigaretje te roken.
Mr. Van Schaik: Is F ter sprake gekomen?
Rob de Wit: Ja.
Mr. Van Schaik: Dat gesprek waar u besprak of u anonieme getuige zou worden, waar vond dat plaats?
Rob de Wit: Op kantoor van mijn advocaat.
Mr. Van Schaik: U vertelde dat u een en ander had opgeschreven. Heeft u daar een kopie van?
Rob de Wit: Nee, ik heb geen kopieerapparaat.
Mr. Van Schaik: Is dat toen besproken? (hetgeen Rob had opgeschreven in de bajes bij de TV-uitzending met La Serpe)
Rob de Wit: Nee, want dat wist Mr. Kuijpers al. Dat gesprek was met Janssen.
Mr. Van Schaik: Wat is daar besproken?
Rob de Wit: Dat heb ik al gezegd, daar wil ik niet over praten.
Mr. Van Schaik: Ik vind dat Dhr. De W. daarover moet verklaren.
Rob de Wit: Dan wil ik me door een advocaat bij laten staan. Wel een goedkope graag.... Hahaha! (gelach op tribune)

Rechter: We schuiven de vraag even op.
Mr. Van Schaik: U zegt dat u gesprekken had. Zijn er meerdere gesprekken geweest?

Rob de Wit: Twee gesprekjes.
Mr. Van Schaik: Heeft het lang geduurd?
Rob de Wit: Twintig minuten ongeveer.
Mr. Janssen: Kuijpers heeft gesproken met Dhr. De W. Kortgeleden was ik ook even bij een gesprek. Ik heb hem niet geïnstrueerd, ingelicht, bedreigd, gepushed, etcetera. We hebben even gesproken en vevolgens heb ik mijn kind van de creche gehaald.

OvJ: Betty Wind: Wanneer? Ik hoor net zeggen dat mijnheer Janssen zijn kind nog naar de creche moest brengen.
Mr. Janssen: Ho ho. Ophalen hè, dat is een wezenlijk verschil.

Later:
Mr. Van Schaik: Mijnheer de W., bent u met Jesse teruggereden?  (na de afspraak op de afsluitdijk)
Rob de Wit: Ja.
Mr. Van Schaik: Wat heeft u in de auto besproken? U zei dat Jesse en Peter hartsvrienden waren. Dan moet u er toch over gesproken hebben?
Rob de Wit: Jawel.
Mr. Van Schaik: Wat is er besproken.
Rob de Wit: Nou, dat weet ik niet meer precies.
Mr. Van Schaik: Had Arjen een hekel aan Jesse?
Rob de Wit: Ja, dat stak hij niet onder stoelen of banken.
Mr. Van Schaik: Waarom?
Rob de Wit: Dat weet ik niet precies.
Mr. Van Schaik: Heeft hij het over het bedrag gehad?
Rob de Wit: Ja, het was iets van 25.000 euro.
Mr. Van Schaik: Heb jij een vergoeding gekregen?
Rob de Wit: Nee, helaas niet. Maar je kunt bij me terecht hoor. Hehehe. (gelach op tribune)

Peter La Serpe klonk tussendoor met een vraag: Deze vraag is nogal confronterend. Ben je bereid om te liegen om Jesse levenslang te besparen?
Rob de Wit: Nee, ik ben niet bereid te liegen.

Mr. Paul Waarts: Er was een opdracht gegeven aan Rene Pouw. U heeft ook verklaard dat Pouw bevriend was met Kaale. Heeft u een idee waarom Pouw is gevraagd?
Rob de Wit: Geen idee.
Mr. Paul Waarts: Heeft Kaale iets gezegd, het was een vriend van mij?
Rob de Wit: Rene Pouw was al bij ons.
Mr. Paul Waarts: Toen Rene Pouw gevraagd is, was de relatie al verslechterd?
Rob de Wit: Ja, toen al wel.
Mr. Paul Waarts: Zei je niet, ik heb van Rene Pouw gehoord dat hij Algerijnen had aangenomen?
Rob de Wit: Oh, nou nee, die kennis heb ik nu. Ik heb voor het eerst gehoord in de bajes dat het Algerijnen waren.
Mr. Paul Waarts: Geen vragen meer.

Rechter: Mijnheer Remmers, wilt u zelf nog wat vragen stellen?
Jesse Remmers: Kun je je herinneren dat je me wilde spreken in Marokko over iets dat je niet over de telefoon kon zeggen? In Algeciras?
Rob de Wit: Nee, dat weet ik niet.
Jesse Remmers: Het had met La Serpe te maken.
Rob de Wit: Nee, je moet duidelijker zijn.
Jesse Remmers: Het ging over dat Hassan geld zou teruggeven.
Rob de Wit: Oh, dat is een lang verhaal. Hassan zou 3 ton sturen. Brikkies. (blokken hasj) Dat is er nooit van gekomen.
Jesse Remmers: Wat was de reden dat je mij wilde spreken?
Rob de Wit: Ja, ja, er werd geprobeerd in Marokko dat er nog een beetje geld terug zou komen.
Jesse Remmers richting de rechtbank: Is het mogelijk dat ik Rob een verklaring voorhou? En dat Rob de W. daar dan op reageert?
Rechter: Nou, dat zou dan straks kunnen.

(Later geeft de rechter Jesse gelegenheid de verklaring voor te lezen, echter nu deed Jesse het niet meer op advies van zijn advocaten)

Het ondervragen ging nog kort door. Het meeste was reeds aan bod gekomen in mijn vorige verslag met Rob de Wit als getuige, en bij De Misdaadjournalist  HIER  en  HIER. Crimesite schreef   HIER  ,  HIER  en HIER over de zitting van dinsdag.

Vrijwel aan het einde van de zitting las kroongetuige Peter La Serpe een korte verklaring voor. Het was eerder een verzameling van korte opmerkingen die hij had opgeschreven, met betrekking tot de getuigenis van Rob de Wit, want zo zei hij: Ik bemerk dat ik zaken vergeet bij een spontane verklaring.

(Enkele puntjes uit de verklaring kon ik opschrijven. La Serpe praat vrij snel.)

Peter La Serpe: Dit wil ik eerst opmerken. Op het antwoord dat Rob de Wit niet zou liegen om Jesse Remmers levenslang te besparen kan ik dit zeggen: Vanuit het milieu-perspectief is het complete nonsens. Buiten zou hij nl geen euro meer verdienen, als hij naar waarheid zou verklaren.

Rob de Wit zegt dat hij vijtien en twintig minuten heeft gesproken. (met de advocaten -red.) De advocaten hebben zich dus geschaard achter een F2-getuige waarvan men niet weet wat deze zou gaan verklaren?

Rob de Wit doet voorkomen alsof wij de beste vrienden waren. Dat was niet zo. Dit doet hij mijns inziens om de authenticiteit in zijn verklaringen te leggen.

Hij heeft verklaard dat ie twee weken bij mij was. Dat was slechts twee dagen.

Hij verteld dat we met meisjes op stap waren. Dat is slechts een keer gebeurd, in Marokko.

Ik heb Rob de Wit altijd als een aardige, humoristische vent gevonden.

De afspraak bij het duikersplasje heeft nooit plaatsgevonden.

Over de afsluitdijk-afspraak kan ik zeggen dat dit niet waar is. Het is opvallend dat hij geen namen wil noemen. En het is opvallend dat ter sprake is gekomen dat het niet bevestigd kan worden.

Ik hoop dat de rechtbank rekening houdt met de mogelijkheid dat de verklaringen van Rob de Wit zijn geïnstrueerd. Het zijn allemaal carrière-criminelen. Het is een sport om een kroongetuige te beschadigen. Ook de advocaten doen hier aan mee.

Rob de Wit vroeg het (laatste) woord: Mag ik daarop reageren? Mijn geheugen is niet zo goed,  maar hij geeft de indruk dat ik gemanipuleerd ben. Ik heb daar geen reden toe. Ik zit hier vrijwillig. Hij zegt dat ik slechts twee dagen heb geslapen in Den Giep (oid). Dat is zeker meer geweest. Wat hij me vertelde op de afsluitdijk heb ik echt van hem.

Zoals hij het nu naar u brengt, is Peter La Serpe bij uitstek. Tijdens zijn detentie wilde hij me dit leren. Hij vertelde grote onwaarheden, doorspekt met waarheden. Dat is iets ongelovelijks. Maar hij heeft iedereen om zijn vinger gewonden. Ik heb daar geen intresse in.

De rechter vroeg of Rob de Wit nog één keer voor de rechtbank zou kunnen verschijnen. Dat kan wel, zei Rob, maar niet eind April. Dan heeft ie al andere verplichtingen. Hij komt nu op 5 april nog één keer getuigen in de Bunker.

Hoe de rechtbank hetgeen Rob de Wit deze en vorige zitting vertelde zal interpreteren, is nog geen zinnig woord over te zeggen. Op mij, maar zeker ook op andere toeschouwers die ik na afloop van beide zittingen sprak, kwam Rob over als een sterke getuige. Geen enkel moment kreeg je het idee dat deze getuige twijfelde, stotterde of ook maar een keer moest zoeken naar woorden. Integendeel, ik heb zelden een getuige zo vlot en vaak doorspekt met humor horen antwoorden op vragen in een rechtszaal.

5 April gaat het proces verder.

Bondtehond