vrijdag 29 januari 2010

'In een boevenclub, wat je zeker niet gaat zeggen, is waar je je geld neerlegt'

Tijdens de verhoren van Peter La Serpe door het advocaten-team viel op dat La Serpe zich nogal recalcitrant opstelt. Op ogenschijnlijk eenvoudige vragen verschuilt hij zich achter zijn verschoningsrecht. Daarover ontstond dan ook een flinke discussie. Vooral bij advocaat Mr. Nico Meijering klinkt de kroongetuige alsof het gezworen vijanden zijn. Nou is Meijering ook vaak wel op z'n scherpst als hij met La Serpe in discussie gaat en steekt nooit onder stoelen of banken La Serpe een enorme fantast te vinden. Dit voelt de kroongetuige ook wel aan natuurlijk, en schiet daardoor meestal in een rol waarbij hij ook alle mogelijkheden uit de kast te trekt die hem voorhanden zijn Meijering het zo moeilijk mogelijk te maken. Verschillende keren, en niet alleen bij Mr. Meijering, beriep La Serpe zich gistermiddag op zijn verschoningsrecht. Dit tot ongenoegen van niet alleen de advocaten, maar een enkele keer probeerden ook de rechters en zelf het OM La Serpe te bewegen toch maar antwoord te geven. Daarbij benadrukte de kroongetuige nog maar eens d.m.v beeldspraak dat hij het OM net zo goed nog als een groep hongerige haaien te zien die zouden kunnen bijten. Advocaat Mr. Sander Janssen van Jesse Remmers probeerde uit de kroongetuige te krijgen sinds waarneer en hoe hij nou wist dat zijn cliënt Gerrie 'de Budha' Bethlehem zou hebben geliquideerd.


Foto's: Arnold Pels (l) en Gerrie Bethlehem (r)  Bron: Misdaadjournalist

Mr. Sander Janssen: Ik wil het nog over deeldossier Budha hebben.
La Serpe: Wat is Budha?
Janssen: Bethlehem. U heeft verklaringen afgelegd ivm Bethlehem.
La Serpe: Met betrekking tot liquidaties?
Janssen: Jesse werd het huis uitgezet van Bethlehem.
La Serpe: Toen ik in de trein stapte, zag ik De Metro of Spits. Daar stond in dat iemand in Loenen a/d Vecht was gevonden.
Janssen: De krant die u toen las, was die van die dag?
La Serpe: Ze lagen op het station.
Janssen: Dat is belangrijk, omdat we zo aan tijdsbepaling kunnen doen. Lag ie in de trein?
La Serpe: Dat weet ik niet meer, ergens op het station. Ik hoorde vooraf dat hij uit huis was gezet bij Bethlehem, dus toen hij het vertelde, dat had een persoonlijk tintje.
Janssen: Hoe kwam het gesprek op Bethlehem?
La Serpe: Daarover wil ik me verschonen.
Lauwaars: Het was een vraag.
Janssen: Het ging om een partijtje Hasj van 130 kilo en u zou wel eens veroordeeld kunnen worden.
La Serpe: Kan best, maar ik zeg er niks over.
Janssen: De naam Bethlehem werd genoemd.
La Serpe: Ik heb van Jesse nooit de naam Bethlehem gehoord. Ik heb van Jes gehoord dat dat dezelfde persoon was die hem ooit uit huis had gezet.

Verder weigerde La Serpe echter wat over de periode van deze zaak en de 130 kilo te zeggen. Kennelijk is de kroongetuige bang zichzelf te belasten. Volgens het OM vallen deze zaken echter niet onder het onderzoek naar de criminele organisatie (art 140).
Eerder had La Serpe ook geweigerd hier wat over te zeggen op de zitting. Mr. Janssen noemt het echter puur fictief dat La Serpe ooit zou worden veroordeeld voor hasj-handel. De raadsman probeerde dan ook met alle macht La Serpe te bewegen tot antwoorden.
Janssen: De criminele organisatie gaat over een periode waarin Bethlehem en Pels gepleegd zijn. Ik vind het van groot belang hier duidelijkheid in de krijgen.
OM: De verdediging wil nog niet begrijpen dat we voor de vervolging de personen Dino Soerel, Ali Akgün, Fred Ros, Sjaak Burger en Jesse Remmers op het oog hebben.
Janssen: Kunt u dan aangeven wat u aan bewijsmiddelen wilt inbrengen over de liquidatie op Bethlehem? Wat is de waarde van uw bewering, als u zegt we rekenen de criminele organisatie niet aan? Waar kan de verdediging op rekenen? Dat is voor de zaak Bethlehem belangrijk.
OM: Wij rekenen Bethlehem en Pels niet tot de criminele organisatie.
Lauwaars: Dat is de rechtbank ook niet geheel duidelijk.
OM: De organisatie had niet tot oogmerk het plegen van deze liquidaties. De verwarring is dat Jesse wel verdacht wordt van deze liquidaties. U moet het zo zien dat Jesse tot een organisatie behoorde, maar dat deze organisatie niet deze liquidaties heeft laten plegen.
Janssen: De rest van de organisatie zou dus niet voor Pels en Bethlehem verantwoordelijk zijn. In dat opzicht zou dus Jesse, La Serpe, en ik noem maar wat, Danny Kuiters, wel tot een andere organisatie behoren?

Mr. Nico Meijering stak zijn vinger op en kreeg het woord.
Lauwaars: Mijnheer Meijering, u steekt uw vinger op?
Meijering: Ik zit met een discussie die in een andere setting heeft plaatsgevonden. De betrouwbaarheid van mijnheer La Serpe speelt nog wel. De toetsing van Dhr. La Serpe is nog wel belangrijk. Ik zou van het OM wel een uitspraak willen ontlokken. Nou ja, wij gaan La Serpe niet vervolgen voor die 130 kilo.
Lauwaars: Ik begrijp nog steeds niet waarom dit nou zo vreselijk belangrijk is.
Meijering: We vinden het belangrijk mijnheer La Serpe te kunnen toetsen op betrouwbaarheid.
Lauwaars: Voor zover het de betrouwbaarheid van La Serpe betreft kun je natuurlijk niet tot het oneindige doorvragen.
Meijering: Oneindig is natuurlijk niet ter sprake. La Serpe duikt nogal eens weg achter het verschoningrecht. Hij heeft spannende verhalen over Navy Seals etc etc, maar als we dan concrete vragen hebben, antwoordt hij niet.

Janssen vervolgens: U spreekt over een loods waar Bethlehem vermoord zou zijn. Wat kunt u over die loods vertellen? Wat voor loods was het?
La Serpe: Weet ik niet.
Janssen: Hoe groot?
La Serpe: Zou het niet weten.
Janssen: Op een gegeven moment kwam Bethlehem ter sprake. Was dat voor de Spits of na de Spits?
La Serpe: Daar wil ik niet over praten.
Janssen: U leest in de krant over iemand die vermoord is. Er is een foto van een hoofd.
La Serpe: Niet zomaar een hoofd
Janssen: Waar kwamen die foto's vandaan?
La Serpe: Heb ik niet gevraagd. Ik vroeg of hij (Jesse) wel goed bij zijn hoofd was. Ze stonden op zo'n kaartje van een digitale camera.
Janssen: Dat impliceert dat het reeds onder Justitie was.
OM: U neemt aan dat het uit het water kwam dat lijk.
Janssen: Het had een opgeblazen hoofd?
La Serpe: Ja, een bolle kop.
Janssen: Hoe wist u dat die uit het water kwam?
La Serpe: Omdat het een opgeblazen kop was.
Rechter: Was het een lelijke foto?
La Serpe: Het was een lijk. Ik wou zeggen, het bewoog niet meer, maar het was een foto. (gelach op de tribune)

Even later probeerde Mr. Meijering weer een gesprek met de kroongetuige op gang te brengen, maar zoals al eerder gezegd,  dat ging nogal moeizaam.
Meijering: Het gaat over de periode 1 Januari 2001 tot 1 Januari 2008 waarin u actief bent geweest. Ros, Remmers, Burgers, Soerel, u, op een of andere manier zou u zich bewegen op het terrein van moorden/liquidaties.
Rechter: Dat weet hij.
La Serpe: Ja, nu wel. Niet in die strakke kaders zoals u stelt.
Meijering: De periode is 7 a 8 jaar. Kunt u nu feiten of omstandigheden voor de geest halen dat deze organisatie kenmerkt?
La Serpe: Dat is zo'n algemene vraag. Daar antwoord ik op, ik hou me aan de afgelegde verklaringen.
Meijering: Wat waren de favoriete wapens?
La Serpe: Ik begin met Jesse, Uzi, Glock en verder alles wat voorhanden is.
Meijering: Kunt u iets vertellen over, hoe komen we eraan, hoe komen we eraf? Kunt u iets over La Serpe vertellen?
La Serpe: La Serpe niet.
Meijering: Jesse?
La Serpe: Wat wilt u weten?
Meijering: Dit was de gewoonte om aan een wapen te komen of om het weer kwijt te raken. Wat weet u daarover?
La Serpe: Uw vraag is zo breed.
Meijering: Bijvoorbeeld, dat het wapen gloedje-nieuw was, of dat het geplet moest worden?
La Serpe: Uw vraag kan ik niet beantwoorden. Uw vraag is betrokken op Jesse en mij, daar kan ik dus niets over zeggen. Ik zou mezelf belasten. Als u alleen over Jesse vraagt, wil ik met alle liefde antwoorden.

Het OM viel La Serpe bij: De overeenkomst komt overeen dat La Serpe vragen beantwoordt over individuele personen. Wat hij al verteld heeft is in de voorgenomen eis meegenomen. Hij heeft er al over verteld. Hij heeft verschoningsrecht wat betreft criminele organisatie. Als hij verklaard zou hij zich mogelijk belasten.
Rechter: Het is wel onwenselijk dat dit onbesproken blijft.
Meijering: U heeft zelf al verklaard over criminele organisatie.
OM: De overeenkomst is gesloten op basis van de kluisverklaringen. Als achteraf zou blijken dat La Serpe de leider zou zijn, heeft hij een probleem.
In dit geval kan hij echter wel antwoorden.
La Serpe: Ik ben het er niet mee eens. Als ik de garantie zou krijgen dat ik niet voor zaken in de toekomst die eventueel nog boven water zouden komen, veroordeeld kan worden, wil ik wel verklaren.
Rechter: De officier zegt dat u daar niet bang voor hoeft te zijn.
La Serpe: Stel dat er een andere officier, in een andere zaak, ineens komt met beschuldigingen en hij gebruikt hetgeen ik nu verklaar. Met alle respect, ik ben niet bereid mijn verschoningsrecht op te geven.
Rechter richting OM: Een vrijwaring, kunt u niet geven?
OM: Een vrijwaring voor eventuele toekomstige zaken kan ik natuurlijk niet geven.
La Serpe: In de loop van de tijd is mij gebleken dat ik op een eilandje zit. Als ik mijn voet in het water steek, door dingen te verklaren, kan de officier bijten.  Daar neem ik nul risico in. Ik blijf bij alles wat ik verklaard heb... Alle pogingen ten spijt, La Serpe was dus niet bereid over zijn rol te praten.


Even later ging de vraag over geld:
Meijering: Geld. Hoe gingen jullie met geld om?
La Serpe: Wat bedoeld u?
Meijering: We zijn een boevenclub. Ga je dan anders met geld om?
La Serpe: In een boevenclub, wat je zeker niet gaat zeggen, is waar je je geld neerlegt...   (gelach op de tribune)

Weer later:
Meijering: U bent gebrouilleerd geraakt met Jesse Remmers. Als u die periode duidt, wanneer had u geen contact met Jesse?
La Serpe: Als ik er een jaar naast zit...
Meijering: Mijnheer La Serpe, ik zal u helpen. Dat was nadat Jesse ontsnapt was. (Dec 2004)
La Serpe: Uh..vanaf 2002 kwam ik af en toe naar Wilnis en Amsterdam.
Meijering: Ik begreep dat u gebrouilleerd was??
La Serpe: Uuh ja...
Meijering: Wat was de reden?
La Serpe: Jesse heeft een opnamevermogen van teleurstelling waar ik gefrustreerd van werd. We begonnen met grote aspiraties,  maar na 2 jaar kwam ik erachter dat het een comedy-capers verhaal was.
Meijering: Was er nog een specifieke reden waar de clash door ontstond?
La Serpe: Er waren vele momenten.
Meijering: Één specifieke reden?
La Serpe: Ik kan het mij niet herinneren.
Lauwaars: Een druppel die de emmer deed overlopen?
La Serpe: Is dat zo belangrijk dan?
Lauwaars richting Meijering: Heeft het een algemeen belang?
Meijering: Volmondig JA !

Aan het einde van de middag was Iedereen eigenlijk wel moe. De zitting werd gesloten. Mr. Nico Meijering deelde nog mede dat zijn cliënt Ali Akgün maandag niet komt vanwege de rouwperiode van 40 dagen, waar inmiddels al 20 dagen van om zijn.

Maandag dus verder. We zijn benieuwd wat de belangrijke mededeling is die gisteren werd aangekondigd door het advocaten-team.

Door Bondtehond

donderdag 28 januari 2010

'Ja, Jesse is een fijne jongen, maar hij schiet alleen iedereen dood'

Na de korte onderbreking afgelopen week, i.v.m. het wrakingsverzoek uit het kamp van de verdediging, ging het liquidatieproces vanmorgen verder alsof er niets gebeurd was. Eerder werden de opdrachten en de structuur besproken, vandaag de professionaliteit van de organisatie in het kader van artikel 140. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting, maar eerst excuseerde Fred Ros zich voor zijn kledingkeuze. Hij was nl weer overgeplaatst. Fred Ros ziet er normaal gesproken netjes gekleed uit, echter vandaag had hij een joggingpak aan. Na dit excuus te hebben geaccepteerd, vervolgde Lauwaars zijn verhaal. Lauwaars: Uit relaas van de verdachten en getuigen troffen de verdachten maatregelen om niet ontdekt te worden. Men praatte alleen 1 op 1, plakte stickers op telefoons, gebruikte semafoons en allerlei codes. Ook verzorgden de verdachten elkaar door middel van het regelen van onderdak, auto's, de vrouwen die geld kregen en advocaten die voor elkaar werden betaald. Dit gebeurde binnen een groep die in wisselende samenstelling met elkaar werkten. Ali Akgün had als bijnaam 'chemische reactie' en Dino Soerel 'de commissaris'. Jesse Remmers had meestal contact met Ali Akgün, Fred Ros met Dino Soerel.


De bijnaam voor Jesse Remmers was 'Volkswagen', maar ook de code 'Superwoman' was gebruikelijk. Er werd gecommuniceerd via SMS waarbij een cijfer een locatie aangaf, b.v. 1 voor restaurant Ping, en een tijdstip altijd met 2 uur erbij geteld of eraf getrokken, ook in afgesproken code werd doorgegeven.
Lauwaars las passages voor uit verklaringen van getuigen, zoals van Alex de Boer. Alex had verschillende instructies gehad van Fred Ros. Zo had hij twee maal een telefoon gekregen waarop al voorgeprogrammeerde nummers stonden. Ten tijde van de liquidatie van Thomas van der Bijl moest hij de batterij uit de telefoon halen. Na de liquidatie mocht er een tijd niet gebeld worden. De telefoons moesten na de liquidatie weggegooid worden. Hij had begepen dat Dino Soerel de commissaris was en Esther S. de commissarin. Ros en de Boer hadden tot 3 April 2006 zo'n 245 keer telefonisch contact gehad. Uit een tapgesprek bleek dat Ros Alex de Boer ook controleerde. Zo hoorde men Fred Ros in een getapt gesprek de Boer toebijten: Waarom neem je op terwijl je bezig bent? Dit was tegen de instructies.

Dwight Saro, veroordeeld voor de liquidatie op Thomas van der Bijl, bevestigde Alex de Boer. Hij had ook een voorgeprogrammeerde telefoon gekregen. Hij zei: Fred deed nooit wat met de telefoon. Ik mocht de telefoon nooit opnemen. Het verhaal van Saro werd bevestigd door Remy Habes, de tweede dader van de liquidatie op Thomas van der Bijl. Francis K. de ex van Jesse Remmers, vertelde soortgelijke details: Jesse had verschillende telefoons en haalde de batterijen eruit omdat je volgens hem anders afgeluisterd kon worden. E-mailen mocht alleen vanuit het internetcafé, wat 'het kantoor' werd genoemd. Naar kantoor komen, betekende e-mail checken. Francis K. zou overspannen geworden zijn van het idee steeds afgeluisterd te worden. Kennelijk had Lydia van der H. er ook moeite mee, aangezien ze antwoordde, in een gesprek waarin Fred Ros om uitleg vraagt over wat er gevraagd wordt via de telefoon: Ik vind het moeilijk om zo te praten over de telefoon met wat ik wel en wat ik niet mag zeggen. In een getapt gesprek zegt Fred Ros tegen ene W.: Je denkt toch niet dat ik het Imei-nummer op zolder leg. We maken allemaal wel es fouten, maar ik niet.


Er worden nogal wat telefoons aangetroffen bij verschillende personen. Bij Winston K. die op dat moment in de gepanserde BMW reed die ooit Holleeder toebehoorde vond de politie 8 semafoons, een aantal telefoons met gekleurde ronde stickers en diverse prepaid pakketten. Bij Ali Akgün zijn ouders in de berging vond de politie een fors bedrag cash-geld, 3 mobiele telefoons met groene stickers. In zijn BMW worden 9 mobiele telefoons, 10 buzzers, prepaid-pakketten, een zwart tasje, een Turkse creditcard, een rijbewijs en geld aangetroffen. Twee van de telefoons waren slechts van Ali, aldus Ali. De batterijen waren eruit en ook op deze telefoons zaten rode en groene stickers. Eén telefoon was voorgeprogrammeerd. Bij ene K. zijn ook telefoons met dezelfde stickers en telefoonkaarten gevonden. Aannemelijk wordt geacht dat deze K. en Ali tot hetzelfde netwerk behoren.

Bij Sjaak Burger werden bij een verkeerscontrole briefjes met wapens aangetroffen. Bij huiszoeking daarna vond de politie 7 mobiele telefoons een Walther P22, kogelwerende vesten in blauw en zwart. Ook werden lijsten aangetroffen met nummers van politie-eenheden in Powerflush. In een auto van Sjaak liggen 4 telefoons, 3 semafoons, 7 telefoonnummers met codes, powerflush met codes, kentekens en notities. Twee notities trekken aandacht: 'Telefoon schoon?  NEE !' en 'wapens aangetroffen + (een adres)' (dit was het adres van ene B., eerder aangehouden voor een wapenvondst/handel) Bij Gilbert Rommy werden draadloze camera's gevonden, 8 portofoons, vermommingsatributen en prepaidpakketten. Bij Lydia van der H., een vriendin van Fred Ros, vond men een wapen thuis en de foto waarop zij staat samen met Holleeder en Esther S. (zie foto)

Het versluierde taalgebruik. Wat volgt zijn gebruikte termen die als versluierd taalgebruik worden gezien. Van sommige had de politie een idee gekregen wat deze termen betekenden: T-shirts (=Coke), CD's, 'Ik ben heet' of  'Ik heb koorts'(= als de politie in de buurt was), groente (= cocaïne), broekhoest (=geld), Chinees (= Soepi Soepi, een Chinees in Amsterdam) Grote Kop (= ?) die halve gare (= La Serpe) die Engelse (= ?), die Ouwe (= Greg Remmers), Vink (=Vinkenslag), Amstel (=Amstelveen), Brada (= broer van Jesse).

Jesse Remmers belt op een gegeven moment Sjaak Burger op en ze proberen wat af te spreken. Soepi Soepi zegt Sjaak, en: 'Ik heb een hete lepel sambal in mijn strotje'  Sjaak heeft nl Broekhoest nodig. Een andere keer belt Jesse Sjaak weer op. Sjaak zegt: Nou, ik heb een afspraak richting beneden. Jesse antwoord: Je kunt toch effe naar het postkantoor? Ik heb die ouwe en Brada gezien. Sjaak antwoord: Broekhoest, heeft die ouwe dat gegeven? Jesse: Dit is van die zuurstokjes en limonade en 'Let him spin around'  Fred Ros belt Jesse een keer en zegt : Ik word er een beetje moe en geïrriteerd van. Jesse: Hoezo? Waarom? Fred: Weet je wat het is. Hij kan het niet aan die Psycho.....  (gaat waarschijnlijk over Alex de Boer die bedankte voor de liquidatie op Thomas van der Bijl)

In een OVC-gesprek (opnamen vertrouwelijke communicatie) tussen Fred Ros en z'n moeder zegt Fred: Kijk, ik ga niks over anderen zeggen. Siem Wulfse had 3 x 500 euro van Jesse gekregen. Ik zeg 1500 euro ?! Ja, zei ik, Jesse is een fijne jongen. De beste van de familie. Die kun je echt het beste hebben. Waarop de moeder van Fred antwoord: Ja, Jesse is een fijne jongen. Maar hij schiet alleen iedereen dood.... In een ander OVC-gesprek over de vader van Ali Akgün ivm 'een spaarregeling' zou volgens Ros 'van de 88 pas 50 betaald zijn'. Er moet nog 133 betaald worden. En: Wulfse moet nu naar Dicky. Hij moet nu echt langs Plasman. Die moet betaald worden want die begint nu ook te zeuren aan mijn hoofd. De vader van Ali moet hierheen komen. Nu heb ik het nodig. Ik moet mijn moeder wat geven.

Ali Akgün die zelf niet aanwezig was omdat hij een dierbare heeft verloren en daarom in een rouwperiode van 40 dagen zit, liet weten via zijn raadsman Mr. Nico Meijering 'het een absurde gedachte te vinden' dat Ali z'n vader voor zou komen in het artikel 140-onderzoek. Hij vraagt via Meijering aan het OM:  Zou het OM kunnen antwoorden of mijn vader is onderzocht? De rechter vroeg hierop aan Fred Ros: Zou u wat kunnen zeggen hierover, mijnheer Ros?  Fred Ros: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.

's Middags kon Peter La Serpe verhoord worden door het advocaten-team. Morgen een samenvatting daarvan op Crimesite. In de loop van de middag hadden Mr Nico Meijering en Mr Sander Janssen een mededeling voor de rechtbank. Zij kondigden alvast aan dat ze maandag met een zeer belangrijke mededeling komen, wat grote gevolgen gaat hebben voor de verdere verloop van het proces. We zijn benieuwd wat deze mededeling inhoudt. Zo ook de rechtbank, echter het lukte deze niet de raadslieden een voorschotje te ontlokken. We zullen dus geduld moeten hebben tot maandag.


Zoals gezegd, morgen op Crimesite een samenvatting van de ondervragingen van La Serpe.


Door Bondtehond

dinsdag 26 januari 2010

'Uitspraak wrakingsverzoek liquidatieproces morgen'

De laatste ontwikkeling is dat er morgen om 10:30 op de Parnassusweg een uitspraak volgt van de wrakings-kamer. Dit kon met name omdat Jesse Remmers afstand heeft getekend. Anders was het niet mogelijk geweest om morgen al uitspraak te doen in die rechtbank. Dit ivm de beschikbaarheid van de Bunker. De wrakings-rechtbank had meer tijd nodig om een afgewogen beslissing te nemen. Sjaak Burger en Ali Akgün zouden ook afstand doen volgens de raadslieden. Mr. Bénédicte Ficq nam vanmiddag waar voor haar kantoorgenoten Mr. Nico Meijering en Mr. Marnix van der Werf en behandelde het wrakingsverzoek. Dit bevreemdde het OM, omdat Ficq niet eens aanwezig was tijdens de zitting van gisteren. De raadsvrouwe is zelfs helemaal nog niet op een zitting geweest in dit proces. Het bevreemdde hen sowieso dat zelfs mijnheer van der Werf nu niet bij de behandeling van het wrakingsverzoek was. Ook kon het OM maar weinig begrip opbrengen voor het feit dat de verdachten zelf niet aanwezig waren. De huidige rechtbank berust niet in het wrakingsverzoek. Absoluut niet!, aldus Lauwaars. Deze had een verweer van vier A4-tjes, welke hij vervolgens voordroeg.

 

De verdediging vind het echter van groot belang dat de onderliggende dossiers van 3 onopgeloste liquidaties, die van Arnold Pels, Gerrie Bethlehem en Cor van Hout, wel worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de beslissing van de rechtbank die gisteren genomen werd en waarbij dit verzoek werd afgewezen. Men is nl van mening dat het niet van belang is in het art. 140 - dossier. Mr. Ficq betwistte dit. 'Als je beticht wordt van een periode waarin je lid was van een moordcommando, is het nogal van belang om aan te kunnen tonen of deze 3 jaar eerder of later begon', aldus Ficq. De onopgeloste liquidaties hebben in de eerste drie jaar van de periode 2001 tot 2008 plaatsgevonden. Peter la Serpe heeft ook over die zaken verklaard. De advocaten willen zijn verklaringen kunnen toetsten aan de hand van de 3 niet toegevoegde dossiers. Morgen weten we dus of het wrakingsverzoek al dan niet wordt gehonoreerd.

Door Bondtehond

maandag 25 januari 2010

'Jesse trekt vaker een pak aan bij het liquideren'

Fred Ros en Jesse Remmers waren vandaag de enige twee verdachten die aanwezig waren in de bunker te Osdorp. Het was vandaag wel weer eens ouderwets druk op de tribune. Een delegatie rechtenstudenten, afkomstig van drie universiteiten, volgden de verrichtingen in de rechtszaal met grote belangstelling. Ook waren er weer familieleden en kennissen van de twee verdachten aanwezig en hoorden deze wat de rechtbank te vertellen had mbt artikel 140, deelneming aan een criminele organisatie. En natuurlijk vele beroepsmatig bij het proces betrokkenen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars nam vandaag het voorhouden voor zijn rekening. Lauwaars: We houden voor wat door ons van belang wordt geacht. Het betekent echter niet dat het bij voorbaat zo is als we iets over een cliënt zeggen, maar we gaan niet iedere keer zeggen, zo mogelijk, zou kunnen, volgens, wat wordt beweerd, etc etc. Laat dat bij voorbaat duidelijk zijn. Dus we hoeven daar niet telkens weer dit soort kanttekeningen bij te zetten. De criminele organisatie behelst het plegen van liquidaties en drugshandel in structurele samenwerkingsverbanden.


Wat volgde was de rolverdeling.
Lauwaars: Dino Soerel en Ali Akgün worden gezien als de zelfstandige opdrachtgevers.
Jesse Remmers en Fred Ros worden gezien als degenen die de makelaars-handelingen verrichten.
Daaronder is er de groep uitvoerders die werden begeleid door hen.
Sjaak Burger wordt gezien als wapenhandelaar en leverde bij de liquidaties gebruikte wapens.

De top neemt het initiatief. Deze kan desgewenst opdrachten uitvoeren in het milieu. In 2000 zijn er al gesprekken getapt waaruit dit bleek. In dat jaar is er een getapt gesprek tussen Remmers en Akgün. Jesse Remmers leert Akgün in het jaar 2004 kennen. Remmers en Ros zijn kennelijk zo op elkaar ingewerkt dat de werkzaamheden tijdens detenties gewoon doorgang vinden. Men trof maatregelen. Er is gesproken in versluierd taalgebruik. Personen werden met cijfers of codes aangeduid. Er was een onderlinge verzorging. Dat betrof bv het verzorgen van de vrouwen, de auto's en woonruimte.

Peter La Serpe, Alex de Boer, maar ook een aantal anderen hebben verklaringen afgelegd over de liquidatieopdrachten, de structuur en de professionaliteit van de organisatie. Over de liquidatieopdrachten: Remmers en Ros hebben een lijst aangenomen. Deze lijst kwam van Soerel en Akgün.

Lauwaars las vervolgens de opdrachten in min of meer chronologische volgorde op met daarbij telkens hetgeen getuigen hadden verklaard. Wat volgt is een greep uit deze opdrachten en de afgelegde verklaringen op een tijdlijn. Het komt wellicht wat onduidelijk over, echter in de rechtszaal ging het ook zo. Het werd in rap tempo opgelezen door voorzitter Lauwaars en ik moet zeggen dat zelfs al volg je het proces vanaf het begin, dan nog was het moeilijk die volgorde precies te volgen. Maar goed. Wat volgt is dan ook een samenvatting.

Na een overval waarbij is geschoten op de politie kwam Jesse Remmers in het Wolvenplein te zitten samen met La Serpe. Daar leerden de twee elkaar kennen. Kort na zijn vrijlating zegt Jesse tegen La Serpe dat hij Cor van Hout 'mag doen' voor 500.000 gulden. Gerrie Bethlehem wordt verantwoordelijk gehouden voor een mislukte drugsdeal van 369 kilo en moest daarom dood. Volgens La Serpe had Jesse over deze liquidatie gezegd dat hij 'er wel een stuk of 17 in moest schieten omdat hij maar bleef komen'....

Arnold Pels was daarna aan de beurt geweest. Na Pels was de liquidatie op Cor van Hout. Deze zou zijn uitgevoerd door Fred Ros en Sjaak Burger. La Serpe had Jesse Remmers meteen herkend van compositie-tekeningen. Jesse had een pak aan gehad bij deze liquidatie. La Serpe: Jesse trekt vaker een pak aan bij het liquideren. De gebruikte helmen werden gekocht ivm voorbereidingen voor van Hout. Het was volgens La Serpe duidelijk dat Jesse doelde op Cor van Hout. Francis K. zegt dat Fred Ros in de bajes liep rond te bazuinen dat hij Cor van Hout had gedaan. Sjaak Burger zou de schutter zijn geweest bij van Hout.

Op dat moment waren Remmers en Burger close. Burger was degene die achter de wapens in Vinkeveen zat. Ros geeft opdracht aan George van Dijk Piet Schneider te liquideren. Dat ging over 6 ton. George weigert. Daar onstaat een conflict over. George van Dijk zou daarna een belastende verklaring hebben afgelegd over Greg Remmers en Fred Ros. Hij belandt ook op een lijst.

De opdracht om August Adjoeba te liquideren wordt verstrekt in Leiderdorp, in het Pannekoekenhuis. Ali regelt onderdak in Motel Akersloot voor de voortvluchtige Jesse. De manager daar is een vriend van Akgün. Na zijn vrijlating verteld Jesse over een lijst die door Jesse en Fred Ros is aangenomen. Ali geeft bij restaurant Ping aan dat Nedim ImaÇ dood moest.

La Serpe maakt in 2005 kennis met Sjaak Burger. Burger was een stabiele en betrouwbare wapenhandelaar. La Serpe: Met Sjaak Burger gesproken over een Semptex-bom die hij zou maken. Daar zijn spullen voor gehaald bij de houthandel. Deze bom zou onder de auto van Imac geplaatst worden en tot ontploffing gebracht worden met een GSM. Daar is toen nog over gelachen omdat hij ook af kon gaan als een ander een berichtje stuurde. In de Residence in Hilversum heeft La Serpe Jesse en Sjaak Burger tegen elkaar op horen bieden over het aantal door hen gepleegde liquidaties. Hij hoorde Sjaak zeggen dat hij op zijn 16e de eerste al deed.

Jesse en La Serpe zijn bij Atilla Önder's huis geweest, maar deze was steeds niet thuis. Op een gegeven moment regelde Gwenette Martha dat hij Atilla Önder zou tonen in de Heinekenhoek. Er zijn voorbereidingen geweest bij Imaç z'n flat in Osdorp. Burger had een scooter geregeld. Die wist best waar deze voor was. 7 November 2005 wordt 130.000 euro uitbetaald voor de liquidatie op Kees Houtman, Jesse 65.000 en La Serpe 65.000. Er was een Ali-lijst en een Dino-lijst. Ali Akgün, Dino Soerel en Dick Vrij horen tot de Hidder-clan. Koos Reuvers, Atilla Önder en Nedim Imaç stonden op een van die lijsten.

Alex de Boer vertelde dat Fred Ros eens 2 ton had ontvangen van 'de commissaris'. De commissaris was de hoogste man in het milieu. Die had gezegd: 'Hier heb je 2 ton want je doet het goed.' Ros heeft eens een BMW X5 hebben geregeld voor Lydia v.d. H. Ros was trots geweest daarover, omdat dit voor 'de commissaris' geweest zou zijn. Als hij zijn mond zou houden, zou alles voor hem geregeld worden. Fred had zoveel nummers dat hij wel 7 telefoons had. De Boer voelde zich in de gevangenis zelfs niet veilig omdat daar ook iemand uit de organisatie zat. Ros had gezegd: Als ik je het pand van van der Bijl laat zien, is er geen weg terug meer. Hij zou er wel een miljoen voor over hebben om 'de losse eindjes weg te werken'.

Fred had verteld dat hij alles van Greg Remmers heeft geleerd. Greg, Jesse en Fred trokken een tijd op met z'n drieën. Ze hadden eens een advertentie in de krant geplaatst met de tekst: 'Fred, Greg en Jesse Remmers wensen 'bijna' iedereen een gelukkig nieuwjaar.' Jesse betekent een hoop voor Fred. Hij heeft een gezegd dat Jesse zijn stiefbroertje was.

Arjen Kaale jr. heeft een verklaring ingetrokken omdat  hij die onder invloed van drank en drugs zou hebben afgelegd. Desondanks las Lauwaars passages voor uit deze verklaring: 'Ik stond op de lijst. Ik heb naast Sjaak Burger gezeten 7 maanden. Dat was een ADHD-figuur, een junk. Ik zag bij een tankstation in Badhoevedorp een kofferbak vol wapens. Zo'n raketwerper was daarbij op drie poten. Cor (van Hout) leefde toen nog. Ik vond Ali een aardige gozer. Heb Ali ook met Dino gezien. Later trekt Arjen Kaale jr. deze verklaring in en zegt dat hij nooit heeft gezegd dat Sjaak Burger bij liquidaties is betrokken. Ariën Kaale sr. heeft eens gezegd: Dino is ondergedoken bij een contact in Ierland, dat contact heeft ie overgehouden aan wapenleveranties aan de IRA.

Fred Ros, Greg, Jesse en Reggy Remmers zouden in de Powerzone een ontmoeting hebben gehad waar Greg zei George van Dijk niet meer te kunnen gebruiken voor incassowerk. Ros zei, ik regel wel een vervanger. Ros heeft meer reikwijdte dan je denkt. Hij heeft potenties een hele grote te worden.
Francis K. verklaarde dat ze Jesse wel eens met een pistool heeft gezien, maar de laatste tijd deed ie dat niet meer omdat hij vaak staande werd gehouden. Hij praatte vaak in codetaal en er werd alleen vanuit internetcafe's ge-e-maild. Jesse had een synchronisatielijst in de computer van Francis staan. Volgens haar waren Jesse en La Serpe ook bang dat er wat met hen zou gebeuren. Ze hielden daarom zo veel mogelijk afstand op de weg.

Advocaat Mr. Nico Meijering onderbrak voorzitter Lauwaars even voor een opmerking. Ene Hr. Mare zou iets hebben gezegd over zijn cliënt Ali Akgün.
Meijering: We hebben gehoord dat Dhr. Mare een verklaring heeft afgelegd. Hem is een foto van mijn cliënt getoond. Mijn cliënt zou bij Moppie Rasnabe geweest zijn en 5 minuten binnen zijn geweest. Mijn cliënt is kort daarover: De grootst mogelijke onzin! Hij is nooit bij Moppie geweest. Cliënt zou Holleeder kennen. Hij kent Holleeder niet. Verder dan zien en eens een rondje hebben meegenomen, maar verder niet.
Lauwaars vond dit een geschikt moment om de dag hierbij af te sluiten. Hij kondigde aan dat er morgen wordt verdergegaan over de professionaliteit van de organisatie. Dat duurt een paar uur. Om 11:00 komt La Serpe aan het woord.

Morgen verder dus.

Door Bondtehond

donderdag 7 januari 2010

'Mijnheer Burger nu moet u even normaal doen'

Ook in het nieuwe jaar verslaan wij van Crimesite het liquidatieproces. Door gladheid kon ik echter pas laat in de Bunker te Osdorp komen. Zie later het verslag van onze parttime verslaggeefster die 's morgens wel op tijd aanwezig was. Ik kwam tijdens de pauze. Na de pauze sprak de rechter tot Sjaak Burger, die zich steeds op zijn zwijgrecht bleef beroepen. Ze las voor uit diverse verklaringen en bevindingen van de politie. Hieronder een kleine greep daaruit. Maar eerst was La Serpe nog aan de beurt. Peter La Serpe kwam even naar boven in de rechtszaal voor een kort verhoor. Dit kwam voornamelijk neer op het bevestigen van hetgeen hij eerder verklaarde. Rechter: Mijnheer La Serpe u heeft al veel verklaard. We behandelen Vinkeveen - Bilbao. Ik zou u willen vragen over de wapens in Vinkeveen.La Serpe: Daarvan heb ik gehoord van Jesse dat Sjaak erachter zat. Sjaak werd kwalijk genomen dat Sjaak geen verantwoording nam om dit op zich te nemen.
Rechter: Wanneer heeft u Jesse daarover gesproken?
La Serpe: Toen hij vast zat. Ik weet het niet precies. Nadat ik Sjaak gesproken had.
Rechter: Wat zei hij?
LaSerpe: Dat de wapens van Sjaak waren. Er is over gesproken. Fred Ros zat ook vast. Daar was ik bij op bezoek.
Rechter: Wat was er gevonden in Vinkeveen?
La Serpe: Ja...wapens, handgranaten, machinegeweren....

De Rechter riep Sjaak Burger na deze zinnen tot de orde toen hij de krant ging zitten lezen op het moment dat La Serpe aan het woord was: Mijnheer Burger nu moet u even normaal doen! U moet niet steeds met dhr. Remmers zitten communiceren en niet de krant lezen. Alleen al uit respect voor de rechtbank. We willen dat u goed luistert naar wat er gezegd wordt.

De rechter ging verder. Op de vraag van de rechter of Jesse had verteld waar deze wapens voor gebruikt werden, moest La Serpe hard lachen.
La Serpe: Hahaha, ja waarvoor.... voor algemeen gebruik.
Rechter: Concreet graag, wat vertelde Jesse?
La Serpe: In mijn visie worden wapens binnen het milieu gebruikt voor algemeen gebruik......

Verder had La Serpe nog een aankondiging dat hij nog wel eea te vertellen had.
Rechter: Wat bedoeld u?
La Serpe geheimzinnig: Nou ik heb wel wat over de telefoontaps.....
Daar liet hij het bij. De rechter ook. La Serpe's verhoor zat er al weer op.

De rechter ging verder met Sjaak Burger:
Rechter: Na CIE informatie bent u eens aangehouden. U zou wapens leveren binnen de Remmers-groep.
Er is een briefje bij u aangetroffen met daarop diverse wapens en een Walther P22.
U zei toen dat u dat wapen bij u had omdat u problemen had met de vriend van uw ex?
Sjaak Burger: Ik beroep me op mijn zwijgrecht.
U vertelde dat u eerst een alarmpistool had, maar dat u dat niks vond en daarom een wapen van de lijst mocht uitzoeken.
De lijst zat in de tas in uw auto. Diverse aantekeningen waren groen gearceerd. Volgens het NFI waren de prijzen conform de prijzen in het illegale circuit. De geluidsdempers zijn in het legale circuit verboden. Er zat een afbeelding bij van een Ruger P95.

Dhr Kaale jr. verklaarde in 2007 dat hij op een parkeerplaats van een benzinestation in Badhoevedorp, 6 of 7 jaar geleden, op een moment een kofferbak vol wapens zag. Er zat zo'n raketwerper bij die je op 3 punten moet neerzetten, zo'n ding waarmee je vliegtuigen uit de lucht kunt schieten. Dat moet dus rond het jaar 2000 geweest zijn.
Later heeft dhr. Kaale deze verklaring weer ingetrokken.

Bij een onderzoek naar grootschalige wapenhandel met ene Errol Bell is een groot arsenaal wapens aangetroffen. Diverse Pistolen, AK-47's, 2 Uzi's, etc etc. Deze Bell werd verdacht van die grootschalige wapenhandel. De politie linkt u aan Bell door een SIM-kaart uit een telefoon waarop een nummer is aangetroffen. Dat nummer is aan u te linken. Het nummer van Greg Remmers zat daar ook in. Een aantal wapens kwamen overeen met de wapens op de lijst die bij u is gevonden. Er was een kogelgeweer bij, merk Marlin, een zeldzaam wapen. Er komen er maar 21 voor in het centrale vuurwapensysteem van de politie. Dhr. Bell zwijgt. Ook wil hij niet reageren op een foto van dhr. Sjaak Burger en dhr. Greg Remmers.

Er kwam in April 2008 informatie binnen bij de politie dat ene Mitch en Peter zich met wapensmokkel zouden bezighouden. Later werd een persoon aangehouden door de Franse douane met een groot aantal wapens. Deze waren tijdelijk onbruikbaar gemaakt. De loop was ingefreest. Er moet een sleuf ter lengte van een patroon worden gefreest. Ene mijnheer Michel van de Brink had ze in Spanje gewoon bij de fabriek gekocht. De Fransen spraken van verdoezeling dat het om illegale wapensmokkel/handel zou gaan. In Nederland leidt dit tot huiszoeking bij dhr. van de Brink. In Spanje wordt ene Rodriguez Castillo gehoord. Deze verklaard over 39 wapens die hij aan Peter Temming en Michel van de Brink zou hebben geleverd. Allen onklaar gemaakt. Telkens kochten ze onklaar gemaakte wapens. De bewijzen dat ze onklaar waren gemaakt zijn ingevuld. Castillo verstrekte een lijst met 349 wapens. Ook de Walther P22 stond daar op. Het serienummer komt overeen.

De onklaar gemaakte wapens kunnen hersteld worden met een nieuw gedraaide loop. Dat gebeurde bij een produktiebedrijf in Oostenrijk. Die doen dat echter zelden. Lopen van vuurwapens moeten verhard worden via een speciaal procédé. Dat doen zij niet. Dat kunnen de klanten zelf doen. Er zijn bewerkte stukken ijzer verkocht. De gedachte is dat de onklaar gemaakte wapens in Spanje worden gekocht, de lopen in Oostenrijk, dat de lopen gehard worden en dat de wapens dan voor het dubbele in het milieu verkocht worden. De onderdelen konden nadien nl in een paar seconden verwisseld worden. Dhr. van de Brink verklaarde dat hij dacht dat het wel mocht. Veel wou hij echter niet zeggen. Hij was bang. Er gingen wel wapens naar ene Mark de Groot, een collectioneur. Van de Brink had van zijn opdrachtgever 30.000 euro meegekregen. Hij heeft in totaal 6 transporten gedaan. Hij kent dhr. Temming van diens Discotheken. Deze heeft meerdere discotheken. In een van de discotheken heeft hij een tijdje in de garderobe gestaan. Hij zegt dat hij u niet kent. Dat is opmerkelijk. U zegt nl dat u hem wel kent en dat u op wintersport bent geweest waar hij ook bij was, maar u heeft hem niet gesproken.

De officier wilde dat de rechter nog iets vroeg: Een vraag nog, of hij met van de Brink op vakantie is geweest en een bivakmuts heeft op gehad?
Sjaak Burger beriep zich nogmaals op zijn zwijgrecht.

Dhr. Temming verklaarde 4 maal wapens te hebben gekocht in Spanje, maar dat ze in Spanje zijn gebleven. Hij ontkende ze naar Nederland te hebben gesmokkeld. Jesse kent dhr. Temming ook. Er is een tap uit 2008 waar Jesse Remmers dhr. Temming belt. Jesse belt en vraagt naar dhr. Temming, die is niet thuis zegt een familielid. Dhr. Temming en dhr. van de Brink kregen hier respectievelijk 6 en 5 jaar gevangenisstraf voor.

Dan is er een rechtshulpverzoek van de Ierse politie ivm wapenleveranties aan de IRA. Het betreft ene Ruben ten H. en Hendrikus E. Bij huiszoekingen worden in een kluis een handgeschreven lijst aangetroffen met exact dezelde wapens als op uw lijst. Zelfs dezelde schrijffouten zijn overgenomen. Zo wordt Baby Desert Eagle ook verkeerd geschreven. CD-roms, computers, USB-sticks worden in beslag genomen. Achter een wandklok worden 152 afbeeldingen gevonden van wapens. Er zijn foto-cheats aangetroffen van 29 vuurwapens. 23 stuks komen precies overeen met uw lijst. Er is een tafel aangetroffen en onderzocht. De wapens op de foto's aangetroffen bij Burger zijn volgens de politie, zeer aannemelijk, vanaf deze tafel gefotografeerd aan de Kanaalstraat. In onderzoek 'Bergvos', betreffende de organisatie met oa Lucas B. en Huub ten H., is er telefonisch contact gezocht met een door u gehuurde VW Golf. Er is met Lucas B. 365 keer telefonisch contact geweest. In een loods werd een hennep-kwekerij aangetroffen en een aantal gestolen motoren. Deze waren volgens Lucas B niet van hem. De kwekerij was wel van hemzelf. U bent op de PC Hoofstraat gezien samen met Lucas B.

Tot slot: Peter van Dijk heeft u eens gezien in Limburg met Jesse Remmers samen. Van Dijk dacht dat u Peter La Serpe was, vertelde hij....

Voorzitter Lauwaars sloot de zitting.
De 25e gaat het proces verder.

Door Bondtehond