donderdag 7 november 2013

Liquidatieproces Passage in een volgende fase

Het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage is in een volgende (regie-)fase aanbeland. De regiezittingen inzake het Hoger Beroep zijn volop bezig in het splinternieuwe JCS (Justitieel Complex Schiphol). De advocaten van de 11 overgebleven verdachten maken deze week wederom een hele reeks onderzoeks-wensen kenbaar, ditmaal dus voor het Hof. De organisatie was weer netjes geregeld en in handen van de speciale ploeg parketpolitiemensen van de Bunker in samenwerking met de de Koninklijke Marechaussees die de bewaking en beveiliging van het complex regelen.Van het Openbaar ministerie waren aanwezig de Advocaten-generaal Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong.

De Passage-raadsheren van het Hof in het nieuwe JCS

De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen hield de regie weer strak in handen. Je kunt merken dat de voorzitter erg gesteld is op orde, de voortvarendheid (voortbouwend karakter) van de procesgang en de daarbij horende strakke planning. Het Hoger beroep moet niet zo lang duren als Passage in eerste aanleg. Met 2 jaar wil men toch wel klaar zijn. Of dat gaat lukken.....?

Vijf verdachten waren maandag aanwezig op de eerste zitting in een reeks van vier regiezittingen, te weten: Jesse Remmers met Mrs. Janssen en Malewicz, Dino Soerel met Mr. Nico Meijering, Fred Ros met Mr. Peter Plasman, Moppie Rasnabe met Mr. Jan Hein Kuijpers en Nan-Paul de B met zijn nieuwe advocaat Mr. Geert Jan Knoops, die samen was met Mr. Steven Post.

De overige advocaten waren zonder cliënt naar het JCS gekomen. Ik zag onder meer Mr. Marnix van der Werf namens Sjaak Burger, Mr. Stijn Franken namens Pinny Song, Mr. Pelle Tuinenburg namens Freek S., Mr. P.J. Silvis namens Siegfried Saez, Mrs. Jan Peter van Schaik en Francine den Hertog voor kroongetuige Peter La Serpe. Alle raadslieden waren gemachtigd op te treden namens hun cliënt.

Het programma voor deze vier regiezittingen is (was) ongeveer als volgt:

4 november
-toelichting OM op door OM aangekondigde en voorgestane onderzoekshandelingen
- La Serpe + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen Remmers + reactie OM (uitloop naar middag)

(rest middag)
- toelichting op onderzoekswensen Saez + reactie OM

5 november
-toelichting op onderzoekwensen in zaken Soerel, Akgun en Burger + reactie(s) OM
- toelichting op onderzoekswensen Stevens + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen De Boer + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen Song + reactie OM

8 november
- toelichting op onderzoekswensen Rasnabe + reactie OM
- toelichting op onderzoekwensen Ros + reactie OM

12 november (uitloop)
- reactie OM op onderzoekswensen

Ik zeg 'ongeveer' en 'was', aangezien er wel eens onderling gewisseld wordt omdat sommige advocaten ook elders aanwezig moesten zijn bij andere zaken die zij doen. Het behandelschema vereist daarom op momenten nogal wat aanpassingsvermogen en wordt er dan ook regelmatig overleg gepleegd over de volgorde.

Mr. Ruud Veldhuisen: 'Zie ik het goed, dan vechten zowel Openbaar Ministerie als de verschillende verdachten de juistheid van beslissingen en overwegingen van de rechtbank aan. Daar is het Hoger beroep ook voor bedoeld, om daar nog een keer naar te kijken en het debat op zitting daarop toe te spitsen. Daar zal de behandeling ook op geconcentreerd worden. Een ander doel van deze zitting is het vinden van waarheid en het horen van getuigen, onderzoek naar feiten en onderzoekshandelingen die daaraan gerelateerd kunnen worden. In dat perspectief komt wel betekenis toe aan het hoe en waarom van herhaalde onderzoekshandelingen in Hoger beroep: waarom moeten getuigen nu nog een keer gehoord worden, waarom moet een bepaald onderzoek nog een keer gedaan worden? Louter overdoen, zonder dat daar een extra gedachte achter zit, lijkt zich niet goed te verdragen met die wettelijke regeling. Mijn verzoek aan u allen is dan ook dat u dat goed in het achterhoofd houdt, bij het doen van verzoeken en het geven van toelichtingen daarop, waarom sommige dingen nog een keer moeten gebeuren'.

De voorzitter had nog een ander punt: Hij had gelezen in stukken dat zowel raadslieden als OM het wenselijke achten dat men zich wenst aan te sluiten bij toegewezen onderzoekswensen in zaken van andere verdachten. De voorzitter wil in het belang van de proces-economie echter dat het noodzakelijkheidsaspect in de gaten houden en in dat kader wil hij wel dat door alle procespartijen aangestipt wordt wat dan die noodzaak zou zijn als men zich wenst aan te sluiten bij bepaalde onderzoekswensen.

'Misschien ontstaat er nu een bijzondere alertheid van: 'Goh, wat betekent dat in mijn strafzaak?', maar ik vraag iedereen vertrouwen te hebben in het Hof dat zodra het Hof ziet dat de onderzoekswensen van belang zijn in andere zaken, dan zal het Hof uiteraard ambtshalve die noodzaak zien en verhoren ook in andere zaken plaats laten vinden als die noodzaak er is. Maar er zijn voorbeelden denkbaar dat verdenkingen in zaak A met de beste wil van de wereld niet te plakken zijn aan verdenkingen die in zaak B aan de orde zijn en om het dan zomaar te transformeren is een slag dat het Hof nou net iets te makkelijk en net iets te ver gaat', aldus de voorzitter.

Formeel moest het OM nog een keer bij alle verdachten de zaken voordragen die hen tenlaste zijn gelegd. Dat deed advocaat-generaal (AG) Mr. Cynthia de Jong.

Het Hof vroeg de AG een toelichting te geven bij de getuigen die het OM nog wil horen: Peter La Serpe (in alle zaken), Harry Wolzak (in de zaken van Rasnabe, Remmers, Song, Saez, De B. en S.) en getuige F3 (in alle zaken). Dat deed AG Mr. Posthumus. Het OM vordert dat geluidsopnames van F1 + F3, gemaakt op het kantoor van Meijering, vergeleken worden door de rechter-commissaris met de uitwerkingen met weglatingen (in alle zaken). En dat de harde schijf van getuige F3, die in de kluis ligt van het kantoor van Meijering, bij de RC wordt onderzocht, uiteraard ontdaan van privacy-gevoelig materiaal. In verband met de uitzending van Brandpunt Reporter van 6 oktober jl. wil het OM dat de heren Freek Geukens, Fred Ros en Peter La Serpe gehoord worden bij de RC (in alle zaken).

Waar men de getuige(n) in alle zaken wil horen, is dat omdat het de betrouwbaarheid van La Serpe raakt en daarom 'zaaksoverstijgend' is, want dat gaat alle verdachten aan. Mr. Meijering merkte tijdens de zitting van dinsdag op dat de meeste zaken geen zaken zouden zijn als La Serpe er niet geweest zou zijn. Het belang van de verdediging is dan ook groot om tijdens het Hoger beroep de betrouwbaarheid nogmaals aan de orde te stellen en het Hof te overtuigen dat La Serpe onbetrouwbaar is als getuige, die ook nog eens flink betaald krijgt voor het afleggen van zijn verklaringen, wat onrechtmatig is, aldus de verdediging.

Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, heeft daar een flinke studie van gemaakt en zal 11 november met een boek 'De kroongetuige in het Nederlandse strafproces' ('Vertrouwen is goed, controle is beter') komen waarin hij zijn proefschrift publiceert met de complexe en uitvoerige wet- en regelgeving die bij de rechtsfiguur de 'Kroongetuige' (en zijn bescherming) hoort. De passage-zaak dient nu nog bij het Hof, dus je zou dit boe als napleiten kunnen zien, maar ook als voorschot op de behandeling van de zaak in Hoger beroep. Bondtehond heeft reeds een exemplaar (onder embargo) ontvangen en kunnen inzien. Later meer over dit uitermate belangrijke boek, zeker in dit proces, waarin de kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt voor het eerst is toegepast. En waar de meningen zeer over verdeeld zijn. Daarover later meer.

AG Mr. Posthumus lichtte de onderzoekswensen van het OM toe en liet het Hof onder meer weten dat het OM enkele aanvullende stukken wil toevoegen aan het dossier in de zaak Bethlehem. De auto van Gerrie Bethlehem waar hij in maart 2002 in reed, is door Rijkswaterstaat bij een schoonmaakactie aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal, maar 'is helaas vernietigd'. Daar is het cold-case en review-team van de politie achter gekomen die de zaak Bethlehem in onderzoek heeft genomen. Men wil nu de sectiegegevens van Bethlehem vergelijken met hetgeen Jesse Remmers heeft verteld over de laatste momenten van het leven van Gerrie Bethlehem. Arjen Kaale sr. is gehoord over zijn opmerking, dat Bethlehem vermoord zou zijn op een steiger, en de politie heeft rondgereden met Kaale. Die heeft een steiger aangewezen en daar is forensisch onderzoek op gedaan. Ook is gezocht naar het krantenbericht over de vondst van Bethlehem waar La Serpe over heeft verteld. Het OM hoopt de aanvullende stukken z.s.m. toe te kunnen voegen aan het dossier.

Na het OM droegen de raadslieden de onderzoekswensen voor, te beginnen met Mrs. Janssen en Malewicz op maandag. Ik zal van enkele verdachten en hun verdediging wat belangrijke onderzoekswensen op een rijtje zetten, zonder daarin volledig te (kunnen) zijn.

Verdachte Jesse Remmers: Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz

Mr. Sander Janssen wil een hele reeks politici horen over de kroongetuigenregeling en of hetgeen de regering, de Eerste en Tweede Kamer, voorhadden met die nieuwe regeling zich wel verhoudt met wat zich in de pratijk heeft afgespeeld in het Passage-proces. O.a. voormalige ministers van Justitie Benk Korthals en Piet Hein Donner, (ex-)Kamerleden André Rouvoet (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) willen zij oproepen te komen getuigen. Daarnaast willen de advocaten van Remmers de gewezen voorzitters van het college van procureurs-generaal, Joan de Wijkerslooth en Harm Brouwer daarover horen.Volgens de raadslieden heeft het Openbaar Ministerie beloften gedaan aan kroongetuige Peter la Serpe die het nooit had mogen doen.

Andere getuigen die de raadslieden willen oproepen zijn:  Officieren van justitie Sander de Haas, D. van der Bel, Marjolein Verwiel en A.C. Maan. Verbalisanten G-1011, G1801, G1401 en G-401.

Stukken waarvan zij willen dat het Hof het OM beveelt die aan het dossier toe te voegen:
 • In- en uitreisgegevens van Remmers in de periode 2002 die bij de Marokkaanse autoreiteiten opgevraagd dienen te worden.
 • Kopieën van berichtgeving over de zaak Bethlehem dat in de ochtendbladen Metro en Spits zou hebben gestaan.
 • Gegevens over een verblijf in het Okura-Hotel door Jesse Remmers in 1993 in Amsterdam.
 • Bezoeklijsten van PI De Schie van december 2004 ten aanzien van Remmers die volgens La Serpe zou zijn bezocht door hem en de heer Burbach, hetgeen Remmers betwist.
 • Bezoeklijsten van PI Lelystad uit 2005, na een verklaring van La Serpe dat hij daar op bezoek zou zijn geweest, wat Remmers ook betwist.
 • Een opmerkelijk verzoek: Jesse Remmers zou graag software ter beschikking krijgen om zelf een visuele 3D-presentatie te programmeren omtrent de gang van zaken op de plaats-delict Houtman. Hij heeft immers een laptop ter beschikking en een opleiding gehad tot programmeur. De programmatuur had hij al op zijn in beslag genomen laptop, zoals 3D Studio Max. Daartoe zou Remmers de gegevens uit de PANO-scan ter beschikking willen krijgen van het OM om zo zelf een volwaardige presentatie te kunnen programmeren. 
Mr. Robert Malewicz verzocht onder meer om de volgende reeks getuigen: Peter La Serpe, Malika Nasri, getuigendeskundige Koppens over de verhoren van Raymond Verbaan, Harry W., Nan Paul de Boer, Arjen Kaale sr., Unitdirecteur Jansen van PI Wolvenplein, Lesley Verkaart, June Allen en Henk Rommy. De laatste tijdelijk ter beschikking aan Nederland zou geen bezwaar moeten zijn, aldus Mr. Malewicz.

De voorzitter vroeg: Meneer Remmers, wilt u er zelf nog iets over zeggen?
Jesse Remmers: Ik wou we daar nu nog niet aan wagen.

Wel gaf Jesse aan, voor zover zijn gezondheid het toelaat, bij iedere zitting aanwezig te willen zijn.

Verdachten Dino Soerel, Ali Akgün en Sjaak Burger: Mr. Nico Meijering en Marnix van der Werf

Dinsdag gaven Mrs. Nico Meijering en Marnix van der Werf een toelichting op de onderzoekswensen van de verdediging in de zaken van Soerel, Akgün en Burger. Meijering zou Meijering niet zijn als hij die onderzoekswensen niet zeer uitgebreid en goed gemotiveerd zou voordragen bij het Hof.

De onderzoekswensen betreffen in hoofdzaak het horen van getuigen en het door het OM in laten brengen van stukken. Ook zal er om een schouw (PD Houtman) worden gevraagd en om opnamen van gesprekken op geluidsdrager.

Meijering gaf aan dat vrijwel alle onderzoekswensen, waaronder het horen van vele getuigen, zien op de betrouwbaarheid van de tegen zijn cliënten ingebrachte bewijsmateriaal en op de vraag of dat materiaal op met wet en/of beginselen van behoorlijk procesrecht strijdige wijze verkregen is en daardoor mogelijk des te meer onbetrouwbaar is geworden. De verweren die zijn gevoerd in eerste aanleg dienen zijns inziens te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, althans bewijsuitsluiting, althans vrijspraak, vanwege de onbetrouwbaarheid van het bewijs. Vrijwel alle onderzoekswensen zijn terug te voeren op de bruikbaarheid en de berouwbaarheid van de verklaringen van kroongetuige La Serpe.

Je kunt er erg veel over zeggen, maar zal om een indruk te geven welke getuigen gewenst worden te horen door de verdediging in deze zaken wat namen en stukken noemen die Meijering heeft toegelicht:

De getuigen:
 • Kroongetuige *Peter La Serpe.
 • Officier van justitie Mr. Betty Wind.
 • Officier van justitie Mr. Sander de Haas.
 • Officier van justitie T. Maan.
 • Voormalig officier van justitie Frits van Straelen.
 • Verbalisant P.C. van Brenk.
 • Verbalisant C. Smedema.
 • Verbalisant L.R. van Buren.
 • Verbalisant G. Mak. (plv hoofd CIE)
 • Verbalisant B. Gietema.
 • Verbalisant G. van Doorn.
 • Verbalisant T055.
 • Verbalisant T016.
 • Officier van justitie Michiel Zwinkels.
 • Verbalisant Z038
 • Dhr. Freek Geukens.
 • Officier van justitie J. van Leijen.
 • Dhr. Patrick de Maere.
 • Dhr. John van den Heuvel.
 • Verbalisant Jan Boersma.
 • Dhr. Abraham Moszkowicz.
Bij alle genoemde getuigen wordt in een uitgebreide motivatie uiteengezet waarom de vedediging de betreffende getuige wil horen.

* Voor de motivatie inzake kroongetuige Peter La Serpe verwijst Meijering naar zijn pleitnota van het eindpleidooi in eerste aanleg waarin de raadsman zijn standpunt huldigt dat deze kroongetuige onbetrouwbaar is (gebleken) en is het bijna overbodig (voor mij) om te zeggen dat de verdediging de kroongetuige daaromtrent nog nader wil kunnen ondervragen in bijzijn van het Hof.

De stukken:
 • Het volledige dossier Bethlehem.
 • Het volledige dossier Nedim Imaç.
 • CIE-info waaruit zou blijken dat de dreiging die La Serpe zag vanuit Holleeder als 'zeer reëel werd geacht'
 • De 5 tot 6 oriënterende verhoren, en zie ook dat vast staat dat La Serpe al tijdens oriënterende gesprekken over Holleeder heeft gesproken.
 • De zakelijke weergave van alle 'weglatingen'.
 • Het volledige dossier waaruit T055 een selectie heeft gemaakt inzake vermeende contacten Soerel en Holleeder.
 • Op geluidsrager: alle tap- en OVC-gesprekken (met name in het kader van de verweten 140 Sr. in het dossier zijn opgenomen. 
 • De psychologische rapportage omtrent La Serpe.
 • De taps die op La Serpe hebben gelopen. (zie RC-verhoor De Haas 21 Feb. 2008)
 • CIE-info verstrekt aan het Passage-team door NR-CIE en CIE-Friesland.
 • Bezoekerslijsten La Serpe in het Huis van Bewaring. (CIE-bezoek Wind en De Haas)
 • De opnames die La Serpe heeft gemaakt van besprekingen met officieren van justitie en CIe-verbalisanten.
Aanvullend:
 • Uitwerking van (eventueel bestaande) opname verklaringen getuige Q5.
 • Controle van uitwerking van alle verhoren van La Serpe.
Overige verzoeken:
 • Benoeming deskundige forensische psychologie.
 • Schouw plaats-delict Kees Houtman.
 • Visuele presentatie: Kalashnikov met houten kolf op zitting
De verdediging van Soerel, Akgün en Burger wenst zich aan te sluiten bij onderzoekswensen van de verdediging van Remmers. De bovengenoemde politici (onder Remmers) zijn er een aantal uit een reeks van ruim 20 politici. Uit proces-economische overwegingen verwijst Meijering naar de motivering van de raadslieden van Jesse Remmers. Dat geldt ook voor een reeks aan CIE-ers. Zowel de Amsterdamse CIE als de CIE van de Nationale Recherche.

De voorzitter vroeg aan Dino Soerel wat zijn proceshouding zal zijn. Dino Soerel gaf aan dat het Hof er wel vanuit kon gaan dat hij niet zal praten over zaken waar hij voor is vrijgesproken in het liquidatieproces in eerste aanleg, maar dat hij zich voor wat betreft de overige zaken niet continu zal beroepen op zijn zwijgrecht.  (zo begreep ik het tenminste)

Verdachte Pinny Song: Mr. Stijn Franken

Mr. Stijn Franken was als laatste dinsdagmiddag aan de beurt met het toelichten van zijn onderzoekswensen. Ook Mr. Franken verzoekt het Hof een reeks getuigen te mogen horen. Hij kondigde reeds aan het Hof te vragen het OM in de zaak Song niet-ontvankelijk te verklaren.

Voor mevrouw Pinny Song verzocht Franken het Hof niet om opheffing voorlopige hechtenis, maar wel de zaak van zijn cliënte te schorsen. Als de uitspraak in de Passage-zaak nog 2 jaar op zich zal laten wachten en het Hof spreekt Pinny Song vrij, waar Franken wel vanuit gaat, heeft Pinny Song bijna 6 jaar in voorarrest gezeten. Dat is natuurlijk al een goed reden op zich om goed te overwegen of het wel gerechtvaardigd is Song zo lang vast te houden, nog afgezien van de persoonlijke belangen die spelen in verband met haar gezondheid. Zoals bekend heeft Pinny Song tenauwernood een zwaar auto-ongeval overleefd en heeft Song sindsdien verschillende klachten overgehouden aan dat ongeluk door een ernstige nekwervelbeschadiging. Verder heeft Song geen strafrechtelijke antecedenten, is zij steeds vrijwillig verschenen op zittingen, heeft zij zich keurig gemeld na haar eerdere onderbrekingen van voorarrest en is van vluchtgevaar dus geen enkele sprake, zou je zeggen.

De andere zaken waarin onderzoekswensen kenbaar werden gemaakt waren die van Nan Paul de B. en Freek S. en Siegfried Saez. Daarover mogelijk later...

Vrijdag is er weer een zitting met een toelichting op de onderzoekswensen door de verdediging van Moppie Rasnabe en Fred Ros.

Op 13 december om 12:00 zal het Hof de beslissingen over de onderzoekswensen bekend maken. Ook hoort Pinny Song op die dag of zij het Hoger beroep thuis mag in afwachting van de uitspraak over (mogelijk) pas 2 jaar.

Vrijdag 9:30 begint de volgende zitting.

Bondtehond

*

Hou overigens het boek in de gaten van collega misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink dat sinds woensdag jl. in de winkels ligt. Maar u kunt COR natuurlijk ook bestellen via Bol.com.
                               
                   (klik op de afbeelding)


Aangepast zoeken