zaterdag 29 september 2012

'Dit hadden we iets anders ingeschat'

De ondervraging van kroongetuige Peter La Serpe is eerder dan verwacht donderdag jl. reeds beëindigd. Rond 15:30 besloot de rechtbank dat er voldoende vragen waren gesteld over het incident rond de gevonden stukken op de USB-sticks en laptop. 's Morgens werd La Serpe nog ondervraagd door de officieren van justitie, waarna de verdediging, met name Mrs. Meijering en Janssen, nog wat vragen kon stellen. De rechters leidden deze vragensessie in goede banen en stelden tussendoor zelf enkele aanvullende vragen.
 

Het lijkt er op dit moment vooralsnog op dat de uitleg die La Serpe geeft aan de inhoud van de naar eigen zeggen tactisch bedoelde en met opzet naar TGB-officier Mr. Marjolein Verwiel gelekte stukken wordt geslikt door het openbaar ministerie en de rechters. Op momenten kreeg ik zelfs de indruk dat de leden van het OM het allemaal wel best vonden dat La Serpe ver na de pleidooien nog even de gelegenheid kreeg om voor de rechtbank te benadrukken dat hij vooral wel erg betrouwbaar zou zijn in het afleggen van verklaringen op papier en ter zitting.

In geval van verdediging van de verdachten is dit een heel ander verhaal natuurlijk, aangezien de advocaten al vanaf dag 1 van mening zijn dat La Serpe leugenachtige verklaringen heeft afgelegd in Passage. Nu deze stukken boven water zijn gekomen en die aan blijken te sluiten bij hetgeen de verdediging  jarenlang heeft betoogd, is het niet meer dan logisch dat er maandag vanuit verdedigings-technisch oogpunt de advocaten er min of meer verheugd op reageerden en aanvankelijk de indruk hadden dat met deze stukken de waarheid eindelijk boven tafel zou gaan komen.

Het OM heeft zich naar eigen zeggen genoodzaakt gezien de verschillende stukken in het proces in te brengen, zodat men later niet beticht zou kunnen worden van het achterhouden van informatie, zegt men. Opvallend hierbij is wel het tijstip waarmee men met deze stukken voor de dag is gekomen, aangezien ze reeds op 10 april in beslag schijnen te zijn genomen, aldus een proces-verbaal van Mr. Marjolein Verwiel. Er is daarna een heel traject opgestart omdat La Serpe in beklag is gegaan via de beklagcommissie en het uiteindelijk in een civiele procedure bij de arbiter op z'n bordje is gelegd die besliste dat de genoemde laptop en USB-sticks dienden te worden teruggegeven aan Peter La Serpe.

De arbiter besliste dat het geheimhoudersinformatie betrof. De directeur van de inrichting waar La Serpe verbleef tijdens zijn detentie had de laptop en USB-sticks zolang in bewaring. Na de beslissing zou er echter niet conform de uitspraak van de arbiter zijn gehandeld en zijn de spullen niet geretourneerd aan La Serpe. De directeur zou door DJI zijn gedwongen in beroep te gaan tegen die uitspraak, aldus La Serpe. Dit beroep viel in het voordeel uit van La Serpe. Maar ja, nu men maandag met deze stukken in de rechtbank is verschenen, blijkt wel dat men ondanks de uitspraak toch in de laptop en op de USB-sticks heeft gezocht naar bepaalde documenten.

Of dit allemaal rechtmatig is, daar zal de rechtbank later nog wel een beslissing over moeten nemen. Maar het lijkt natuurlijk vreemd dat men bij het (TGB-)OM materiaal in beslag neemt zonder op dat moment kennis te hebben van de inhoud. La Serpe beweert dan wel dat hij met opzet en tactisch bedoeld tijdens een telefoontje dat getapt werd, heeft laten vallen dat ie voornemens was opnames via een USB-stick te overhandigen aan derden, maar dat wil niet zeggen dat men dan meteen wist waar men moest zoeken, tenminste op de laptop.

Je zou zeggen dat het dan bijna niet anders kan dat men wel heeft zitten bladeren in de 200 Gigabyte aan documenten. Waaronder dus veel geheimhoudersstukken van La Serpe. Ook als verdachte heeft La Serpe rechten en als blijkt dat deze geschonden zijn, zou dat eventueel gevolgen kunnen hebben voor zijn uitspraak. Dat hij bekennende verdachte is zal in dit opzicht niet zoveel uitmaken, lijkt mij.

Bij repliek zal het OM waarschijnlijk zelf een oordeel geven over de stukken. Het is nog onduidelijk of men de uitleg van La Serpe met betrekking tot de de stukken op laptop gelooft. En de advocaat van La Serpe zal ongetwijfeld bij dupliek nog betogen dat het verontachtzamen van een bepaalde uitspraak en het desondanks inzien van geheimhoudersstukken consequenties dient te hebben. Je voelt hem bijna al aankomen. Gaat Mr. Jan Peter van Schaik voor niet-ontvankelijkheid van het OM? Het OM zal ongetwijfeld betogen dat het TGB-OM iets anders is dan het zaaks-OM en dat men, ondanks het één en ondeelbare karakter van het OM, geen inzage heeft in elkaars werkzaamheden. Iets wat de kroongetuige absoluut niet gelooft. Volgens La Serpe is het allemaal één pot nat. En we hebben al vaker gezien dat men vindt dat onder de noemer veiligheid heel veel geoorloofd is.

De verdediging gelooft sowieso geen snars van de uitleg die de kroongetuige geeft aan het bestaan van deze stukken. Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen stelden daar 's middags een reeks kritische vragen over aan La Serpe. Dit was na een tweede en laatste vragenronde door het OM in de ochtend. Voor men daaraan begon, had voorzitter Mr. Lauwaars eerst een vraag.

Mr. Frits Lauwaars vroeg of bijlage II, het manuscript 'De Droomgetuige', gezien de criteria die de rechtbank eerder had neergelegd in de beslissing van 13 december wel bij de stukken die maandag zijn toegevoegd hoorde? En wat voor bedoeling het OM daar dan eigenlijk wel mee had, aangezien dat manuscript aardig overeenkomt met de afgelegde verklaringen van La Serpe in het proces? Wel schijnt het te zijn aangevuld met persoonlijke gevoelens en een hoop frustraties van La Serpe die hij heeft opgelopen tijdens de afgelopen jaren, aldus La Serpe zelf.

Mr. Betty Wind zei dat het manuscript erbij is gedaan om het beeld dat zou ontstaan na het lezen van alle stukken (hier nog eens op een rijtje) enigszins te nuanceren. Anders zou de indruk kunnen onstaan dat alles wat La Serpe heeft geschreven gedurende zijn detentie anders luidt dan wat hij ter zitting heeft verklaard en dit stuk juist in lijn is met zijn verklaringen als getuige vanaf de CIE-kluisverklaringen en zijn verklaringen tot aan de laatste zittingsdag. De andere documenten zouden juist erg belastend kunnen zijn voor La Serpe en zouden er voor kunnen zorgen dat zijn geloofwaardigheid als getuige behoorlijk in het gedrang komt. Daarom vond het OM het noodzakelijk, ook in het belang van La Serpe, om ook te kunnen laten zien dat het document waarin hij zegt niet bij de liquidatie van Kees Houtman betrokken te zijn niet het enige is wat La Serpe erover heeft geschreven. Dus dat er ook een document is dat in lijn is met zijn verklaringen.

Mr. Lauwaars gaf er een mooie samenvatting van wat Mr. Wind zei: Als ik het goed begrijp heeft u het stuk gevoegd vanwege het dempend effect van bijlage II op de effecten van bijlage I overgelegd?
Mr. Wind: Dempend effect zijn u woorden, ik zou liever de woorden willen gebruiken die we maandag gebruikten: een nuancerender effect en een breder en beter beeld.
Mr. Lauwaars: Nou ja 'dempend', u zegt: 'We vonden dat we dat in samenhang moesten geven omdat het anders een verkeerd beeld zou geven?' Dat is eigenlijk in het kort.
Mr. Wind: Volledig correct.
Mr. Lauwaars: Zonder er een waardeoordeel te geven door 'dempend' te nemen, he he. Ik vond het wel zo'n mooi woord, haha.
Mr. Wind: Ja, ik vind het ook prachtig, maar uit het woord zou ook kunnen worden afgeleid dat we als enig doel zouden kunnen hebben gehad om die andere stukken wat minder ernstig te maken. Dat is niet de bedoeling.
Mr. Lauwaars: Ok, dus het gaat om de samenhang, een beter beeld.


Vervolgens kregen de officieren van justitie nog gelegenheid enkele vragen aan La Serpe te stellen. De antwoorden kwamen in grote lijnen overeen met hetgeen hij maandag reeds verklaarde. Meteen daarna was het de beurt aan Mr. Nico Meijering de kroongetuige kritisch te ondervragen.

Dat La Serpe en Meijering elkaar niet zo liggen is wel duidelijk geworden gedurende het Passageproces en werd tijdens deze vragensessie weer even extra onderstreept. Om het minste of geringste moest de rechter er weer aan te pas komen om de twee uit elkaar te houden. Wat dat betreft krijg je als toeschouwer de indruk dat La Serpe feilloos aan weet te voelen van welke persoon hij veel, zo niet het meeste te duchten heeft als het gaat om het boven tafel krijgen van ongerijmdheden in zijn verklaringen. Hij is ook degene die zich vaak aangevallen voelt, ook niet geheel onlogisch natuurlijk, terwijl Meijering vaak de rustheid zelfe blijft.

Hier volgen enkele losse delen uit het verhoor door Mrs. Meijering, Janssen en Lauwaars. Ik spring straks in op het moment dat Meijering vragen stelt over een van de stukken die volgens La Serpe leugenachtige verklaringen zouden zijn, wat Meijering overigens niet gelooft. Het verhaal over het met opzet laten vinden van deze stukken wil er bij de verdediging niet in.

Het blijft natuurlijk ook een vreemd verhaal, dat spelen met de waarheid. Een kroongetuige hoeft / moet maar 1 ding doen en dat is naar waarheid verklaren en niet dingen gaan zitten inkleuren, zwaarder aanzetten of anders formuleren. Waar is het begin en waar is het einde? Dat is niet gelogen, dit weer wel, dat andere weer niet. Oh nee, wacht eens, dat was niet gelogen maar alleen kunstig geformuleerd en/of wat zwaarder aangezet om mijn dingetjes te bereiken.... Als ik rechter zou zijn, zou ik de draad denk al lang kwijt zijn.

Dat mengen van de waarheid met leugens of andersom doet de waarheidsvinding in elk geval geen goed. Doet me trouwens denken aan het verhoor ter zitting van getuige Rob de Wit (r.i.p) in maart 2011, onder meer over een theorie van La Serpe m.b.t. deze "strategie" die hij wel vaker zou toepassen, aldus De Wit. 
(Lees de twee na laatste alinea.)

Het verhoor (samenvattingen):
Mr. Nico Meijering: Ik citeer de volgende alinea: 'Eerst dacht ik dat alleen Karel en Henk en mogelijk Mr. Boonstra op de hoogte waren van het broodje aap gehalte van die Holleeder-verklaring. Later echter toen ik al kroongetuige was, is in een gesprek tussen Sander de Haas en mijn toenmalige advocaat Speijdel iets in het gesprek voorgevallen waardoor Mr. Speijdel begreep dat mijn achtergehouden verklaring over Willem Holleeder een broodje aap was'. Dit is ook allemaal gelogen, toch?
La Serpe: Dat klopt.
Mr. Meijering: Dat klopt dat het gelogen is hè?
La Serpe: Dat klopt dat het gelogen is, ja.
Mr. Meijering: Hier in de volgende alinea haalt u Sander erbij, niet deze Sander Janssen, kennelijk doelend op Sander de Haas, dat die dus ook op de hoogte moest zijn dat de verklaring vals was. Heeft u zich gerealiseerd dat u meneer De Haas in de problemen kon brengen?
La Serpe: Die vraag heb ik al beantwoord, ik heb gezegd dat ik ze allemaal opoffer als het om de veiligheid van mijn familie en mezelf gaat. Als u dit nog een keer of vijf gaat vragen, is dat mijn antwoord.

(....)

Mr. Meijering: Ja, even iets verderop: 'Alleen door openheid te geven, kan ik daar iets in forceren. Dat heeft als gevolg dat ik mijn civiele positie kwijtraak en alle CIEers en OMers tegen mij krijg die mij kapot zullen maken en mijn veiligheid schennen door gegevens over mij aan de media te verspreiden'. Ik heb twee vragen aan u. Is er ooit wel eens door een officier of iemand van TGB of... nou rechercheur, mensen van de overheid gezegd dat ze u kapot zullen maken als u een richting in slaat die zij niet willen?
La Serpe: Ik heb daarover een document in de rechtbank ingeleverd waar dat in staat, dus dat is allemaal erkend.
Mr. Meijering: Maar heeft iemand ooit het woord 'kapot' gebruikt?
La Serpe: Eh, niet aan mij, maar dat staat in dat document.
Mr. Meijering (ongeduldig): Ja maar zegt u nou nog even!
La Serpe (geïrriteerd): Ja, dat klopt, dat staat in dat document!
Mr. Meijering: En wie heeft dat gezegd?
La Serpe: Sander de Haas heeft dat tegen mijn advocaat gezegd. En sterker, ik heb het in de rechtbank ook verteld.
Mr. Meijering: En hij heeft het woord 'kapot' gebruikt hè?
La Serpe: Dat ik kapot gemaakt zou worden door het OM. Ja.
Mr. Meijering: Ok, hij heeft het woord gebruikt. Duidelijk.
La Serpe: Maar dat staat volgens mij ook in het document wat ik hier bij de rechtbank ingediend heb, dus... Dat past hier goed in.
Mr. Meijering: Ja, dat past hier goed in.

(....)

Mr. Meijering: Is er nou sprake geweest van één van de verhoorders of een rechercheur die heel... ja, die sterk twijfelde over uw verklaring en over uw betrokkenheid. Waar of niet waar?
La Serpe: Ik zei al... Zoals u dat zegt is het niet waar. Want hij maakte nog een opmerking, ik weet niet meer wat hij zei, maar hij maakte een opmerking, waar ik in ieder geval...uh....die ik..uh..uh..uh..terug heb gebracht in dit verhaal.

Mr. Meijering: En dat was Henk?
La Serpe: Nee, dat was die vreemde rechercheur voor mij. Die maakte een opmerking en Henk die zei uh... dat we doorgingen met het verhoor. Of die uh... ja, hij zei niet we gaan door met het verhoor, ik weet niet wat hij zei in ieder geval maar de..uh..de..uh..uh..het gevolg was dat we doorgingen met het verhoor.

Mr. Meijering: Maar wat voor opmerking heeft ie nou gemaakt dan?
La Serpe: Dat weet ik niet meer. In ieder geval een uh... vragend.
Mr. Meijering: Maar twijfelde hij sterk, of was het een...
La Serpe: Nee, ik zei al, u neemt deze verklaring als zijnde de waarheid, maar dit is de waarheid niet. Ik heb hem sterk aangezet. Hij maakte een opmerking en ik heb hier gezet... wat heb ik hier gezet? Dat het verhaal over Houtman niet klopte. Dat is aanzienlijk te sterk aangezet.

Mr. Meijering: Ja. Maar nou schrijft u op 29 maart, heeft u de rechtbank laten weten, en dat is onder punt 1: 'De CIE twijfelde sterk aan mijn directe betrokkenheid bij de liquidatie van Kees Houtman'.
La Serpe: Ja, sterk aangezet...geformuleerd.

Mr. Meijering: Dus dat was toen ook niet waar in die verklaring van 29 maart?
La Serpe: Nee, dat ziet u verkeerd. Dingen zijn niet waar of niet waar. In die verklaringen die ik in de rechtbank heb afgelegd, daar heb ik wel of niet geformuleerd, wel of niet gekleurd. Net zoals u.

Mr. Meijering: Nee maar, kijk, we kunnen wel weer allerlei...
La Serpe: Nee, maar u kunt mij blijven praten alsof ik een leugen verteld heb, ik..lieg..niet..onder ede. Punt.

Mr. Meijering: Ik lees het u nog een keertje voor. Ja, u mag het noemen zoals u wil hoor. U mag het formuleren noemen, dat mag allemaal, en blijft u het vooral ook zo vaak mogelijk doen als u dat wilt, maar, 'De CIE twijfelde 'sterk' aan mijn directe betrokkenheid bij de liquidatie van Kees Houtman'. Waar of niet waar?
La Serpe: Uh... daar heb ik zwaar aangezet, gekleurd en geformuleerd. Uh..de..uh..ut uh..als ik ut nu helemaal terughaal, de inhoud weet ik niet meer, maar de uh... rechercheur maakte een uh...uh... 'questionable remark'. Ik weet niet het Nederlandse uh...

Mr. Meijering: En dat is één keertje geweest?
La Serpe: Dat was één moment, ja.
Mr. Meijering: Ja, dan lees ik verder: 'In het kluisverhoor wilde Z036 'verschillende keren' ingrijpen en aan de orde stellen dat wat ik vertelde niet kón kloppen'.
La Serpe: Dat kan ik me niet meer herinneren.
Mr. Meijering: Waar of niet waar?
La Serpe: Dat kan ik me niet meer herinneren.
Mr. Meijering: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ja?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Ja. Er staat nog iets: 'Maar werd door Henk terug gevloten'.
La Serpe: Nou, volgens mij slaat dat 'terug'op die uh... remark, die ik net zei.

Rechter: Meneer Meijering, kunt u precies zeggen uit welk document u nou citeert?
Mr. Meijering: Oh sorry, dat is het document van 29 maart 2012. Ehm, dat begint ook met 'Geachte rechtbank', het is een heel groot stuk met die bijlage. Weet u het nog?
Rechter: Ja dat weet ik zeker nog, maar heeft u ook een documentnummer en een proces-verbaal? Dan weten we in ieder geval zeker waar u het over heeft.
Mr. Meijering: Ja sorry, dat ga ik er even bij zoeken, want wij hebben het hier los. Maar mag ik nog even mijn puntje afmaken? Ja sorry, hij zit ook achter het PV.
Rechter: Nee maar meneer Meijering, ik zie het ook aan het einde van het manuscript van pagina 235.
Mr. Meijering: Ja, die wilde ik eigenlijk nog een beetje stilhouden, maar eh...
Rechter: Nou, dan is-ie bij deze verklapt, aangezien we graag de dingen zien aankomen...
Mr. Meijering: Ehm... Ik ga er nog even op door: 'Ik werd door Henk terug gevloten. Ook in het gesprek tijdens de lunch tussen Z036 en mij en Henk geloofde Z036 niet dat ik direct betrokken was bij de liquidatie van Kees Houtman'. Waar of niet waar?
La Serpe: (zucht) Meneer Meijering, ik heb mijn antwoord net al gegeven. Ik wil er nog wel bijzeggen, ik heb mijn verklaring als verdachte afgelegd en als getuige heb ik altijd naar waarheid verklaard.

Mr. Meijering: Ja, maar u zit hier nu als getuige en...
Rechter: Even een puntje van orde, want we zaten eigenlijk in de vragenronde van meneer Janssen. U zou maar een vraagje stellen en nu wordt het een hele vragenronde.
Mr. Janssen: Oh nee hoor, maar anders ga ik hierna. Ik weet niet hoelang meneer Meijering nodig heeft voor dit thema?
Mr. Meijering: Nou, dit is het laatste stukje wat ik nog één keer aan meneer wil vragen en ik zou graag willen dat meneer die vraag beantwoord. Want meneer is hier nu als getuige. En dan lees ik het nog één keer voor: Ook in het gesprek tijdens de lunch tussen Z036 en mij en Henk geloofde Z036 niet dat ik direct betrokken was bij de liquidatie van Kees Houtman'. Dus 'tijdens' de lunch. Ik vraag aan u, is dit waar of is dit niet waar?
La Serpe: Sorry? Ik was even met mijn advocaat aan het praten maar uh..uh.u nog een keer?
Mr. Meijering: Ook in het gesprek tijdens de lunch tussen Z036 en mij en Henk geloofde Z036 niet dat ik direct betrokken was bij de liquidatie van Kees Houtman' Waar of niet waar?
La Serpe: Zwaar aangezet.
Mr. Meijering: Is er tijdens de lunch gesproken door Z036, ja of nee?
La Serpe: Uh...uh...wij hebben zeker gesproken. Ja.
Mr. Meijering: Nou ik neem het straks wel weer op, want ik kom nu teveel in het vaarwater van mijn collega. Ik kom later bij u terug, meneer La Serpe.
La Serpe: U uh... dat staat u vrij.......Hoeeeeeeewhhhhhhh !! (treiterig toontje)

(....)

Hierna stelde Mr. Sander Janssen enkele vragen:
Mr. Janssen: U zegt, ik heb deze stukken geschreven bedoeld als mijn strafrechtelijke verdediging die ik gebruikt zou hebben als ik de deal zou kwijtraken. Om te voorkomen dat ik 16 jaar zou krijgen.
La Serpe: Mogelijk zou gebruiken.

Mr. Janssen: Ja. En u heeft daar ook overleg over gehad en in dat kader die stukken ook voorbereid.
La Serpe: Ik heb die stukken voorbereid en heb overleg gevoerd uh uh, in de veronderstelling dat het OM de deal op zou kunnen zeggen.

Mr. Janssen: Ik begreep ook als ik u goed begreep maandag, dat u dat ook gerechtvaardigd vond als de deal opgezegd zou worden, omdat u dan immers nog maar... of maar... dat u verdachte bent en dat u dit dan naar voren zou moeten kunnen brengen zoals dat hier is opgeschreven.
La Serpe: In theorie is het zo dat een verdachte natuurlijk alles mag wat hij vind eh... de wijze waarop hij zich mag verdedigen zonder daar op enige andere manier verantwoording af te leggen in geval men vragen zou stellen met betrekking tot die verklaring. Alleen, waarom ik dat gezegd heb, is om de volgende reden. Voor mij is het één traject. Punt! Ik geen veiligheid, jullie geen verklaringen. Dat is een hele simpele manier, maar uiteindelijk komt het daar op neer. En that's it.

Mr. Janssen: Ja, dat heeft u meerdere keren gezegd, maar ik moet zeggen door het lezen van dat manuscript van u, waarin u uitvoerig ingaat, nou ja, hoe aardig u de CIEers vond en hoe aardig u meneer De Haas eigenlijk vond in het begin. Dat hij zijn nek voor u had uitgestoken en dat u hem wilde bedanken, etc. etc., dat eigenlijk moeilijk te rijmen valt met dit document waarin u hen feitelijk gebruikt en ernstig beschadigd om uw verklaring neer te leggen.
La Serpe: Dat klopt, dat heeft twee redenen. 1: Meneer de Haas is uiteraard met vele gezichten betrokken geweest bij mijn zaak. Hij is als CIE officier, maar ook als regiseur zeg maar van de deal hè, uiteindelijk is ie betrokken geweest. Maar daarna als TGB-onderhandelaar. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar als katalysator tussen Verwiel en mij is ie aan de slag gegaan. En later is ie hoofd juridische zaken Procureurs-generaal en de documenten komen dan ook via hem, hij is op vele manieren betrokken geweest en niet altijd even vriendelijk als in het begin. En daar komt bij, ik dacht op het moment dat als ik geen deal heb, ik geen veiligheid heb, jullie geen verklaringen. En dat betekent in mijn ogen dat een heel belangrijk aspect van de verdediging zou moeten zijn, en dat zou dan door uw partij allemaal opgepakt moeten worden, is de bron besmetten. En dat is Sander de Haas. En de CIE. Sneu voor die jongens, maar ik ga geen 16 jaar voor die jongens zitten, hoe fijne snuiters het ook zijn.

Mr. Janssen: Dat klinkt tamelijk rücksichtlos, om maar een mooie Duitse uitdrukking te gebruiken.
La Serpe: Met alle respect, het alternatief was dat ik 16 jaar moest zitten. Dat vind ik nogal rücktsichtlos van het OM. Daar ga ik geen discussie over voeren, want ik ga geen 16 jaar zitten. In mijn gedachte.
Janssen: Ja... Nee uw overwegingen zijn glashelder.

(....)

Rechter: Is er nog iemand die een vraag heeft?

Mr. Lauwaars: Ja, ik heb nog wel een vraag. Ik heb dat wel vaker, meneer La Serpe, ik heb het allemaal zo gehoord en dan blijf je toch met bepaalde dingen. Ehm... ik wou u vragen, een beetje ingewikkelde vraag. Deze stukken die zijn zeg maar, ja, deze stukken, de bijlage I met name heb ik het over, met alles wat erbij hoort.
La Serpe: Dat zijn de verklaringen?
Mr. Lauwaars: Die verklaringen, ja... ja, dat Holleeder-stuk. Als je nou druk... als ik daar nou over nadenk en ik hoor dat de hele dag zo... als je nou druk op de TGB wilt zetten, in dit geval op mevrouw Verwiel, kan ik me niet voorstellen dat je dat zo uitgebreid en overtuigend moet doen en daar op schrift over fantaseren, of dat een enkele mededeling via uw advocaat tegen mevrouw Verwiel, zo zie ik het dan maar voor me heel plastisch, en dat je de boel onderuit gaat halen door het allemaal te ontkennen wat u hebt gezegd op de zittingen en enzovoort, enzovoort. Dat zou op zich al voldoende zijn. Waar... Of het waar is of niet, wou ik er nog bij zeggen. Dat doet er niet toe, want het feit dat het in de openbaarheid zou kúnnen komen, dat u zegt ik herroep alles wat ik in vijf jaar gezegd heb, of essentiële gedeeltes, daar zou het openbaar ministerie behoorlijk van schrikken. Dus waarom deze uitgebreide, zo overtuigend mogelijk, dat 'gulzige' was mij ook opgevallen, de gulzige blik van meneer De Haas, meneer Meijering heeft ze ook genoemd al die dingen, waarom zo ingekleurd dat het overtuigend zou moeten zijn? Waarom zou het overtuigend moeten zijn en waarom zou een enkele mededeling dat u de kont tegen de krib gooit en alles gaat ontkennen niet genoeg druk opgeleverd hebben? Dat is de vraag.
La Serpe: In de afgelopen jaren, alleen hier in de rechtbank heb ik dat al een keer of tien gedaan. Dus dat was niet echt verrassend meer naar die kant toe. Ik heb dit bedacht, omdat ik mijns inzien eigenlijk maar twee middelen had, één was het proces natuurlijk, en het tweede was de opnames. Ik heb alleen gerealiseerd als ik de opnames openbaar maak... uh... de opnames waren uh.. uh.. een uh.. onderhandelingsmiddel, maar niet eentje, en dat heeft het TGB heel goed gerealiseerd, maar niet eentje wat ik ongedaan kon maken. Dus ik had er eigenlijk maar heel beperkt iets aan. Ze wilden ze heel graag hebben, maar ik kon er verder niet zo heel veel mee. Dus het enige wat voor mij overbleef, waar ik gewicht mee in de schaal kon leggen, was dit proces. Ik heb al een keer of tien gezegd in de rechtbank, ik stop met getuigen, ik ben al een keer of tien gestopt met getuigen en dat heeft vele malen tot een gesprek geleidt. Alleen de laatste tien maanden, twaalf, ik denk een jaar bijna, is dat niet meer het geval geweest. Terwijl ik wel in de rechtbank uh... nog effecten heb gecreëerd, zeg maar. Dus uh... ja, de strijd is veel harder geworden en uh... de tactische middelen steeds ingewikkelder.
Mr. Lauwaars: Ok.
La Serpe: Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen.
Mr. Lauwaars: Dank u wel.
Rechter: Ik kijk nog even rond.
La Serpe: Daar komt nog een vraag van die kant hoor, let op.
Rechter: Ik kijk naar het openbaar ministerie of er nog dringende behoefte is om eh...
Mr. Betty Wind: Ik zit hier goed en we zijn er eigenlijk even stil van dat eh... de vragen op zijn. Dit hadden we iets anders ingeschat.

(....)

De rechters willen zo spoedig mogelijk verder met de repliek van het openbaar ministerie, echter de officieren van justitie hebben naar eigen zeggen nog wel extra tijd nodig om deze laatste informatie te verwerken.

Na een discussie waarin het OM het zwaar te verduren kreeg van de advocaten, maar ook van de rechters omdat de officieren bleven bij het standpunt dat men niet meteen op maandag 4 oktober, maar pas de 9e, verder kunnen met de repliek. Het OM zei dat dat niet zou gaan lukken. Dit stuitte dus op veel onbegrip en irritatie bij de verdediging en de rechtbank.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars gaf Mr. Betty Wind zelfs nog een uitbrander(tje) toen ze na enkele suggesties van de kant van de advocaten opmerkte: Ontzettend interessant hoe iedereen doende is onze agenda in de delen...

Mr. Lauwaars: Nee, nee, sorry dat ik het zeg, het is niet uw agenda. Het is de agenda van dit langlopende proces waarvan iedereen ongelovelijk goed op de hoogte is dat het nou eens een keer afgerond moet worden! Dat is u wel bekend, het gaat niet alleen over uw agenda, het gaat over de agenda van alle mensen hier.

Uiteindelijk is het rooster na een kort beraad geworden:

Repliek: Oktober: 9 + 11 + 16 + 18 (uitloopdag)
Dupliek: Oktober 29 + november: 1 + 2 + 8 + 9 + 12 (uitloopdag)

Op 9 oktober komt voor de repliek Mr. Van de Woude, de advocaat van Maria Houtman nog met een laatste woord.

Bondtehond

woensdag 26 september 2012

'Dat is wat ik wou zeggen, dus schaak maar'

De nieuwe informatie waar het openbaar ministerie zoals aangekondigd tijdens de zitting van 10 september vandaag 'mogelijk' mee zou komen in het liquidatieproces blijkt afkomstig te zijn van een laptop die bij kroongetuige Peter La Serpe in beslag is genomen op zijn cel. Officier van justitie Mr. Betty Wind gaf vanmorgen meteen na aanvang van de zitting een toelichting over de gevonden informatie middels een voorgelezen verklaring. Ze verzocht de rechtbank namens het OM enkele stukken te mogen toevoegen aan het Passagedossier.


Nog voordat zij daarmee kon beginnen, maakte de raadsman van La Serpe echter bezwaar tegen toevoeging van die stukken. Volgens Mr. Jan Peter van Schaik zou de gevonden informatie afkomstig zijn uit stukken die onder geheimhoudersinformatie vallen en maakte daarom 'ernstig bezwaar' tegen de volgens hem onrechtmatige handelswijze van het OM.

Het TGB-OM heeft de informatie namelijk van gegevensdragers (laptop en 2 USB-sticks) van La Serpe gehaald, waarop in totaal 200 Gigabyte aan documenten, brieven en aantekeningen staat en heeft een deel daarvan overgedragen aan het zaaks-OM.

Onder de overgedragen gegevens zouden onder meer aantekeningen zijn, enkel en alleen bedoeld voor de twee advocaten van La Serpe, Mr. Van Schaik en civiel raadsman Mr. Richard Korver waarmee de kroongetuige een geheimhoudersrelatie heeft. Op de laptop zou het volgens de raadsman dan ook zijn opgeslagen onder bepaalde 'koppen' waar dat uit had moeten blijken, bv 'Advocaat - Cliënt'.

De laptop is in beslag genomen nadat het TGB constateerde dat La Serpe opnames via twee USB-sticks wilde overdragen aan derden in de Penitentiaire Inrichting waar hij verbleef en zo naar buiten wilde smokkelen. De USB-sticks zijn onderzocht en naar aanleiding van de opnames die men toen aantrof, is de laptop vervolgens in beslag genomen en ook onderzocht.

Gegevens mochten echter alleen worden onderzocht in het kader van de veiligheid en in het kader van de vraag in hoeverre La Serpe de overeenkomst omtrent zijn veiligheid zou hebben geschonden. Gezien de onrechtmatigheid zou de informatie niet gebruikt mogen worden, aldus raadsman Mr.Van Schaik.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wilde eerst aanhoren wat het OM over de kwestie zou zeggen en gaf het woord aan de officier van justitie.

Dit is wat Mr. Betty Wind erover verklaarde.

Vervolgens wilde het OM de stukken uitdelen waar alles om draaide. Het stapeltje papier bestond uit een proces-verbaal, enkele bijlagen en een dik stapeltje, naar het scheen een manuscript van La Serpe (voor een boek?), 'De Droomgetuige' genaamd. Dat stuk zou volgens de officier als enige van de stukken wel aardig overeen te komen met de in het proces afgelegde verklaringen. Het ging volgens Mr. Wind meer om de bijlagen bij het proces-verbaal. In bovenstaande verklaring zegt zij dus dat het TGB de geheimhoudersstukken met rust heeft gelaten.

Mr. Van Schaik deed echter nog een laatste poging om te voorkomen dat de stukken uitgedeeld zouden worden en legde de gang van zaken uit aan de rechtbank rondom gevoerde procedures m.b.t de in beslag genomen laptop en usb-sticks met de betreffende stukken.

Van Schaik tot slot van zijn uitleg: Het is niet aan het TGB-OM of aan het zaaks-OM om te bepalen of iets onder geheimhoudersinformatie valt, daar zullen mijn collega's in de zaal het vast wel mee eens zijn.

Over de speakers klonk ook plotseling de stem van de kroongetuige.
Peter La Serpe: Voorzitter, mag ik heel kort één opmerking maken?
Lauwaars: Ja, één opmerking.
La Serpe: Dat is met betrekking tot of het wel of geen geheimhouders- informatie is. Ik denk dat dit wel belangrijk is, want ik denk dat er mischien wel 15 getuigen zijn die allemaal kunnen zeggen dat het allemaal geheimhoudersmateriaal is. Het staat niet voor niks achter het deurtje zeg maar 'Advocaat / Cliënt - vertrouwelijk'. Maar ik heb met toestemming van TGB, van het hele team TGB, dat kan ook niet anders natuurlijk, maar ook met toestemming van de inrichting, ik zal ze niet allemaal noemen, maar een heleboel bewaarders in ieder geval, die daar allemaal over kunnen getuigen. Met toestemming van het BOT, heb ik jarenlang informatie uitgewisseld via USB-sticks en via CD's met derden en met mijn advocaten over de strafzaken en civiele zaken. Iedereen wist dat het om geheimhoudersinformatie ging en er is nooit enige controle uitgevoerd.

Nooit één keer. Dus het BOT maakt zo'n USB-stick open om te kijken of er geen bom in zat, maar verder is er geen enkele controle uitgevoerd. Helemaal nooit. Dus dat de officier aan het goochelen is met woorden door te zeggen: 'Ja, dat zijn geen verklaringen, het zijn manuscripts'. Ja dat is goochelen, want in mijn visie, tenminste als ik het mij goed herinner, is de verklaring over Houtman bijvoorbeeld, is 'Geachte rechtbank'. Mijn verklaringen begon ik met 'Geachte rechtbank', tenminste zo kan ik het mij herinneren. Als het losse opmerkingen zijn, die horen dáárbij. Als het over Houtman gaat, die horen daarbij. Al die overwegingen heb ik met mijn advocaten besproken en die hebben wij óf verworpen, óf ingebracht in de rechtbank, óf in het civiele traject. Verworpen of ingebracht. Het zijn allemaal geheimhoudersmateriaal. Alles!

Mr. Lauwaars: Ik heb nu het idee, meneer Van Schaik, dat u de tweede termijn volledig heeft kunnen gebruiken. Wat uw opmerking aangaat meneer La Serpe. Het gaat erg over de inhoud. Daar weten we niks van. Het blijft toch allemaal maar gissen wat u daar nou mee bedoeld. We kunnen het wel een beetje volgen, maar... Ehm, dan geef ik nu nog even het woord aan het OM.

Mr. Betty Wind gaf nog aan dat haar standpunt hetzelfde bleef. De hele procedure zou rechtmatig zijn en binnen de kaders zijn van de wet vallen. Het kopje waaronder iets opgeslagen staat op een laptop zegt volgens Wind niet zoveel, gaf ze de rechtbank nog mee.

De rechtbank besloot vervolgens na een kort beraad dat de stukken toch uitgedeeld mochten worden aan de rechters en de raadslieden die allen aanwezig waren in de rechtszaal. Van de verdachten alleen Dino Soerel en Jesse Remmers. Peter La Serpe zat weer een keer in zijn gepanserde hokje met zijn raadsman.

Mr. Betty Wind gaf een beschrijving van de stukken. Het betreft de volgende stukken:

-Een proces-verbaal van 17 september 2012 van de TGB-officieren betreffende een ontmoeting op het Gelderlandplein met Willem Holleeder.

-Bijlage 1: Een schriftelijk stuk opgesteld door La Serpe op 7 april 2012 waarin hij stelt niet naar waarheid te hebben verklaard over een ontmoeting op het Gelderlandplein in 2005.

-Bijlage II: Het eerdergenoemde manuscript, 'De Droomgetuige'.

-Bijlage III: Een proces-verbaal van de teamchef Getuigenbescherming van 18 september 2012

-Bijlage III-1: Een schriftelijk stuk van de hand van La Serpe genaamd 'Defense Houtman' waarin La Serpe schrijft over zijn rol in de zaak Houtman van juni 2009

-Bijlage III-2: Een schriftelijk stuk opgesteld door La Serpe betreffende de zaak Houtman waarin hij de voor's en tegen's ten aanzien van zijn betrokkenheid op een rijtje zet en stelt dat het logisch klinkt dat hij slechts voorverkenningen heeft gedaan en mischien wel wat klusjes achteraf. Dat stuk is digitaal gedateerd 19 juni 2009.

-Bijlage III-3: Een schriftelijk stuk dat is opgesteld door La Serpe met als aanhef 'Verklaring Peter La Serpe' waarin hij stelt dat hij in de periode van het afleggen van de kluisverklaringen valse bekentenissen heeft afgelegd in de zaak Houtman waarvan de betrokken CIEers en de CIE-officier op de hoogte zouden zijn dat hij 'gesouffleerd' zou zijn tijdens het afleggen van de kluisverklaringen in de zaak Houtman en waarin hij zijn onvrede over Team Getuigen Bescherming uit. Dat stuk is digitaal gedateerd 9 oktober 2009.

-Dan zijn er nog 3 kleine bijlagen met ieder een iets andere kop en die ieder een verschillende versie zijn van de laatste bijlage, gedateerd: 19 juni 2009, 9 juli 2009 en 14 maart 2010

Er werd door de rechtbank meteen na het uitdelen zo'n anderhalf uur leespauze ingelast. Mr. Wind zei nog dat de stukken zullen worden toegevoegd aan het strafdossier en stelde dat ze bij uitstek niet op internet thuishoren. Ze vroeg de aanwezige advocaten de stukken niet aan de pers te verstrekken zodat deze niet toch op internet zouden kunnen komen.

Na de lees- en luchpauze vroeg rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars om een eerste reactie van Peter La Serpe zelf, maar allereerst gaf de voorzitter het woord aan Mr. Betty Wind die haar ongenoegen uitsprak dat Mr. Nico Meijering zijn leespauze kennelijk voor een deel anders had benut omdat er tijdens de leespauze toch reeds een deel van de tekst uit de stukken op Crimesite was verschenen.

Mr. Lauwaars: Ja, wij zagen die stukken ook op Crimesite. Ik vond dat ook wel verbazigwekkend.

Mr. Nico Meijering: Ja voorzitter, ik wil daar wel iets over zeggen. Ik heb geen stukken eh... gegeven. Ik zal dat ook niet gauw doen, want ik heb gezien dat meneer La Serpe mij ook beschuldigd van xtc-gebruik met cliënten en dat ik tezamen met cliënten naar hoeren zou zijn gegaan, tenzij ik een homo ben. Dus eh...ja...ik zal dat niet gauw geven hoor, maar ik zou sowieso niet gauw stukken geven aan de media. Het is wel zo, dat ik u moet zeggen dat ik met wat hier eigenlijk allemaal gebeurt enigszins overmand wordt door een grote hoeveelheid gemengde gevoelens die zo langzaam ook wel nu en dan ontaarden in gevoelens van woede.

Vijf jaar lang is de verdediging bezig geweest om de onbetrouw- baarheid van meneer La Serpe te duiden, vijf jaar lang heeft de verdediging gezegd dat meneer La Serpe kennelijk nooit op de plaats-delict Houtman is geweest, dan wel een andere rol heeft gehad. Het openbaar minsterie is daar vijf jaar lang ook mee bezig geweest om dat standpunt van de verdediging belachelijk te maken en uiteindelijk ook als trieste dieptepunt neer te zetten dat de verdediging getuigen zou hebben gemanipuleerd om meneer La Serpe neer te halen. Als ik dit dan lees, dan ben ik het Landelijk parket zeer dankbaar dat zij met deze stukken zijn gekomen. Daarvoor veel lof, want daardoor zal uiteindelijk de waarheid op tafel komen.

En ik moet u zeggen dat door deze ontlading van emoties ik op dat moment dacht dit moet ik eens even een stukje voorlezen aan de media. En als dat uiteindelijk het onderzoek geen recht zou doen, dan vind ik dat buitengewoon vervelend. Dan zullen we dat maar eventjes moeten afwachten. Maar dat is mede de reden waarom ik dit gedaan heb. Ik moet u zeggen dat ik eigenlijk diep geschokt ben door deze gang der dingen en ik sta niet langs de kant te applaudiseren richting dit openbaar ministerie met alles wat er tot nu toe vijf jaar lang is voorgevallen en gepasseerd is.

Mr. Wind: Mijnheer de voorzitter, ik begrijp best wel dat u helemaal niet zit te wachten op gesoebat nu. We maken hier zóveel bezwaar tegen. Het is dít openbaar ministerie dat du moment dat we deze stukken onder ogen hebben gekregen, heeft gemeend die te moeten delen waardoor deze nu onderwerp van onderzoek zijn geworden. Dus eh...je schiet er helemaal niets mee op als meneer Meijering en dit OM met elkaar in de clinch gaan, maar we willen ook niet alles over onze kant laten gaan. Het is juist vanwege de continuë openheid én magistratelijkheid dat dit onderwerp nu ten volle op tafel kan liggen. Dank u wel.

Mr. Lauwaars: U was me voor, dit had ook ook wel even willen opmerken. Verder gaan we er niet op in, want dat kost teveel tijd. Nou, dat gezegd hebbende over de emoties, nou een ehm...een reactie van meneer La Serpe. Een korte reactie.

Peter La Serpe: Uhh....ja...uh...een inhoudelijke reactie zal ik nog niet geven, behalve door te zeggen dat het allemaal veel erger lijkt dan het is. Uhh, een paar dingetjes. Één ding heeft de officier al opgemerkt met betrekking tot Crimesite, dat het daar al opstond, dat wilde ik ook opmerken, maar dat is nu behandeld. Het tweede is de reactie van meneer Meijering met betrekking tot de gemengde gevoelens....

Mr. Lauwaars: Meneer La Serpe, ik wil u voorzichtelijkshalve toch even onder de aandacht brengen, u weet het al, maar u bent niet verplicht te antwoorden. Uw rechtspositie is duidelijk, maar ik wou het u even voorzichtelijkheidshalve onder de aandacht brengen.

Peter La Serpe: Prima, dank u wel. Ik ben best wel bereid vragen te beantwoorden, want ik zeg al, er is niet zoveel te verbergen. Ik had het liever niet in de rechtbank gehad, want het betreft geheimhoudersinformatie van mij, alleen nu het er is, denk ik dat de rechtbank begrijpt wat er staat. Waarom het er staat. Wat ik wil zeggen tegen de heer Meijering over die gemengde gevoelens: Helemaal niet nodig. Het standpunt dat u verkondigd dat u al vijf jaar verkondigd dat ik niet bij Houtman aanwezig ben geweest, is nog steeds net zo belachelijk als het gisteren was. En het laatste wat ik hierover wil zeggen, want ik wil hierover gehoord worden, zodat meteen duidelijk wordt... is over dat dikke pak wat daar staat. Het is goed dat de officier zegt dat daar de juiste versie in staat. In ieder geval de versie die ik hier in de rechtbank heb verteld.

Dat is eh... ik heb het zo gedacht in het begin, weet je wat, laat mij het verhaal opschrijven als een boek. Ik dacht laat ik het opschrijven als een boek. Waarom niet? Ik uh.... ik hou het bij. Een dagboek. In het begin heb ik eerst de hele verklaring zeg maar opgeschreven en daarna heb ik stukjes bijgehouden als ik zin had om te schrijven, of drie zittingen in één keer, en dat heb ik een beetje bijgehouden met mijn eigen gevoelens erbij en allemaal dat soort dingen en that's it, meer niet. Ik moet wel zeggen, ik vind het buitengewoon vervelend dat Marjolein Verwiel dat boek van mij meegeleverd heeft aan deze officier, want dat scheelt mij weer 50.000 euro. Die wil ik graag van het TGB weer terug hebben.
Mr. Lauwaars: Dat wordt heel lastig.
Peter La Serpe: Dat is wat ik wou zeggen, dus schaak maar.

Mr. Lauwaars: Het boek bevat overigens ook wel kleurijke observaties over de personen in dit proces. Sommige wat meer vleiend dan andere.
La Serpe: Dat klopt.
Mr. Lauwaars: Ikzelf kwam er niet zo goed vanaf. (gelach op tribune)
La Serpe tussendoor: Nou, op momenten hoor.
Mr. Lauwaars: Als ik het zo lees, hehe, meneer Meijering ook niet, maar ik ook niet, dus het zij zo.
La Serpe: Op momenten hoor, voorzitter...
Mr. Lauwaars: Want eh, ik was hoofdzakelijk sacherijnig volgens meneer La Serpe, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer want dat ben ik zelden.
La Serpe: Nee, maar dat is niet waar, want op andere momenten komt u er juist heel goed vanaf.
Mr. Lauwaars: Dat was maar om de sfeer een beetje te luchtigen, want nou komen we aan een ernstig onderwerp en dat is de ondervraging door het openbaar ministerie. U positie is duidelijk, die is bekend, we hebben dat vele malen herhaald, u mag zich verschonen zeg maar. U heeft een deal, u weet het allemaal en voor de rest legt u de belofte af dat u de waarheid verteld en niets dan de waarheid.
La Serpe: Dat beloof ik.
Mr Lauwaars: Dank u wel en dan geef ik het woord aan de officier van justitie.

(...)

Officier van justitie Mr. Betty Wind: Mijn collega's en ik hebben een boel vragen naar aanleiding van deze stukken, om het maar zo te zeggen. Ik ga het spits afbijten, maar mijn collega's hebben ongetwijfeld ook wel wat vragen aan u. Voor de goede orde, u heeft ook een afschrift van de stukken. Herkend u die stukken?
La Serpe: Allemaal van mij.
Mr. Wind: Door u geschreven?
La Serpe: Uh... niet in één keer, meestal, maar meestal in meerdere keren. Ja, allemaal door mij gescheven.
Mr. Wind: Zou u per document in de volgorde van de bijlage eens een hele korte reactie willen geven op die documenten?
La Serpe: Ja, geen probleem. Uh...je..
Mr. Wind: Heeft u het pakketje derbij?
La Serpe: Je kunt het in drieën delen. Één noem ik de Holleeder-verklaring, de andere is CIE-matig, die gaat over Houtman en de derde zijn de punten, zeg maar, die ik aanhaal en die gaan uiteindelijk ook over Houtman. Uh... de reactie daarop is dat uh... punten die over Houtman gaan, zeg maar de zaak Houtman, dat zijn punten die ik geïnventariseerd heb om te kijken... kijk ik heb voor mezelf gedacht, dat is nu alweer 4 jaar geleden, toen ik in conflict kwam met TGB, van het zou wel eens kunnen, want de uh... mevrouw Wind heeft uh... ook niet altijd even vriendelijk gereageerd hier, het zou wel eens kunnen dat het OM de deal opzegt. Ik heb voor mezelf gedacht, luister eens, ik moet voor mezelf vooruit verdedigen. Ik wil niet die dingen allemaal in mijn hoofd houden. Ik wil mijn hoofd vrij hebben om te getuigen. Ik ben een schrijver. Ik schrijf alles op. Dus ik heb voor mezelf gedacht, als het OM de deal opzegt, gaan ze 16 jaar eisen, hoe kan ik mezelf dan verdedigen? De verklaring-Houtman is die verdediging. En that's it.

Dus echt heel veel is er niet over te vertellen, de verklaring is eh... kijk dit vind ik eigenlijk heel erg dat ik dit moet doen, want stel dat morgen het OM de deal opzegt, dan krijg ik gewoon 16 jaar eis. Ik moet nu mijn verdediging in de toekomst kapotgooien en dat vind ik onterecht. Dat is geheimhoudmateriaal. Dus ik kan nu nog rustig zeggen, die verklaring is vals. Natuurlijk is ie niet juist. Alleen ik vind het eigenlijk volledig onterecht dat ik dat moet zeggen. Dat ik tegen mijn eigen verklaring een verklaring af moet leggen. Het moet niet gekker worden hier. Snap je?

Nou, dat is in ieder geval de Houtman-verklaring. En met betrekking tot de Holleeder-verklaring. Ja, dat is nog veel eenvoudiger. De verklaring is vals. En het lijkt allemaal of het zo geheim is, ja, hier voor de rechtbank wel en voor de verdediging ook. Maar, Marjolein Verwiel weet dat ie vals is, G1101 weet dat ie vals is, G1501 weet dat ie vals is, ze weten allemaal dat die verklaring gescheven is volledig in het TGB-traject. Net zoals ik in het OM-traject, in de rechtbank zeg maar, TGB-materaal gebruikt heb om... om....als breekwijzer zeg maar, naar TGB toe of naar de rechtbank toe of naar het OM toe om TGB te bewegen om met mij om tafel te gaan zitten om een overeenkomst te sluiten. Zo heb ik dat met TGB ook gedaan, om de druk bij Marjolein Verwiel optimaal te maken, zodat zij weet hoever ik bereid ben te gaan of in ieder geval haar de indruk te geven dat ik de bereidheid heb om alles kapot te maken als zij niet haar afspraken nakomt.

Dat het klopt wat ik hier zeg, is denk ik heel makkelijk te bewijzen want Sander de Haas zal mij beverstigen in ieder geval, Karel en Henk zullen mij bevestigen dat die verklaring niet klopt. Maar de mensen bij mij in de inrichting, waar ik gezeten heb, die kunnen ook bevestigen dat die verklaring tactisch afgelegd is.
Rechter: U heeft het over de verklaring klopt, eerst zei u ook de verklaring is vals. Heeft u het nou over de 7 april 2012-verklaring waar we bijlage 1 van eh...?
La Serpe: Ja precies, de Holleeder-verklaring. Het ging over de Holleeder-verklaring.
Rechter: Maar is die nou inhoudelijk... zegt u nou de inhoud klopt, of die klopt niet?
La Serpe: Die is vals.
Rechter: Die is vals?
La Serpe: Natuurlijk is die vals.
Rechter: (....stil...)

La Serpe: Die verklaring is vals, dat is onzin. Ik zei al, dat.. dat.. Karel en Henk kunnen dat zeggen, ik zeg dat en Sander de Haas zegt dat, maar ook... ik heb niet zo'n geheim gemaakt van deze... eh, ik heb gewoon over deze verklaring gesproken, met mensen.
Rechter: Die van 2012 is vals? Dus die verklaringen waarin u zegt dat uw eerdere verklaringen over Holleeder vals zijn, die verklaring is vals? Daarmee heeft u het over de verklaring die onjuist is?
La Serpe: Juist. Kijk, die verklaring, ik had nooit verwacht dat die verklaring, en we zullen straks over de inhoud gaan...
Rechter: Nee, dit gaat even teveel in motivering en motivaties, meneer La Serpe. Welke... over Holleeder, Gelderlandplein
La Serpe: De verklaring over Holleeder is vals.
Rechter: Over Holleeder, Gelderlandplein, wel gebeurt of niet?
La Serpe: Wel gebeurt.
Rechter: Wel gebeurt. Dank u wel.

La Serpe: Dus de verklaring die vandaag ingebracht is, is vals. En de bedoeling van deze verklaring was, níet om die in het proces te brengen, die was alleen maar bedoeld om Marjolein Verwiel te overtuigen van luister eens, ik ben bereid om zover te gaan dat het strafproces geschaad wordt als jij niet om tafel komt zitten en je afspraken nakomt. En dat is er gebeurd. En zo zal ik het u nog sterker vertellen. Uh... eigenlijk had ik dat opgeschreven, maar ik prober het uit mijn hoofd te doen. Die USB-sticks die in beslag genomen zijn bij een derde, die zijn niet helemaal onbewust in beslag genomen. Ook dat... de mensen bij mij in de inrichting weten dat ik daar mee bezig was. Niet alleen met het schrijven van tactische verklaringen, maar ook...
Mr. Wind: Maar wacht even. Nu ga ik u heel even onderbreken, want wij willen het met u vooral graag over de inhoud hebben.
La Serpe: Dat is prima.
Mr. Wind: En even niet meer over het inbeslag nemen.
La Serpe: Ja ok, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die verklaring tactisch in het TGB-traject afgelegd is en absoluut niet bedoeld was voor het OM-traject.

Mr. Wind: Dan ga ik u gelijk even onderbreken. Die verklaring is tactisch afgelegd in het TGB-traject? Wat bedoeld u daar precies mee?
La Serpe: Dat ik uhh, Marjolein Verwiel...
Mr. Wind: Dit gaat nog steeds over de Holleeder-verklaring?
La Serpe: Ja, uiteraard... Uh, het was anderhalve maand voor mijn vrijlating. Ik moet hier een beetje mee oppassen omdat ik het TGB-traject niet mag benoemen, een hele hoop dingen erin. Uh.. het was anderhalve maand voor mijn vrijlating en er was niets geregeld, er was geen overeenkomst en Marjolein Verwiel wilde niet aan tafel komen zitten, het was uh..uh.. oorlog. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn naar beide kanten, u bedoelde vanmorgen ook de opnames die er gemaakt zijn, maar ja, aan de andere kant zijn er ergere dingen gebeurt, in mijn ogen in ieder geval, dan die paar opnames die er gemaakt zijn en die opnames zijn gemaakt omdat men de afspraken niet nakwam en ik wilde dat kunnen bewijzen. Nu is het zo dat 1,5 maand voor tijd, ik had 5 jaar en 2,5 maand in redelijk isolement gezeten en mijn overwegingen waren niet alleen voor mijzelf, die waren breder, en wat moet ik, over 1,5 maand kom ik wellicht vrij en dan? Ik sta op straat, geen veiligheid, zelfs mijn advocaten konden niet vertellen wat er ging gebeuren.

Ik heb voor mezelf, wat ik ook eerder gedaan heb, maar dan op een vriendelijkere manier, op een directere manier, heb ik voor mezelf gedacht, hoe kan ik Marjolein Verwiel het inzicht geven dat..eh.. het belang voor haar zo groot maken dat zij met mij aan tafel gaat zitten en haar afspraken nakomt? Nou, en die Holleeder-verklaring, deze, die valse, die is eruit gekomen. Ik dacht, want ik geloof niet... ik wist dat zij niet meer alleen over dingen besliste, dat zij wellicht met Ton Maan zou overleggen, mischien zelfs met het college zou overleggen.

Ik dacht dat mischien uh... kijk ik heb natuurlijk niet veel te verliezen als er geen deal is, dus... want dan sta ik zometeen op straat, ridder te voet en dan uh... Ik heb in mijn overwegingen, en dat weet mevrouw Wind wel, zelfs gezegd van uh... van ja wat moet ik nou? Ik zat dingen te overwegen van ja dan ga ik straks naar het Binnenhof en ik spreek Ivo Opstelten aan of ik ga bij de Prinsesjes op de bank zitten, dan heb ik een beetje veiligheid. Dat weet u nog wel... Ja... en zo uh... ik wist niet meer wat er ging gebeuren. Dus ik heb voor mezelf gedacht, hoe kan ik de zwaarte zeg maar zo groot maken bij het openbaar ministerie dat zij denken van ok weet je wat, laat die tafel maar zitten, laten we die deal maar sluiten, dan is dat klaar. En that's it.

Mr. Wind: Maar eh... begrijp ik het nou goed dat het uw bedoeling was dat mevrouw Verwiel of mischien breder, hoger...
La Serpe: Whoever.
Mr. Wind: ...dat stuk onder ogen zou krijgen?
La Serpe: Uiteraard.
Mr. Wind: Heeft u dat aan haar gegeven?
La Serpe: Nee, maar dat wilde ik net uitleggen, toen onderbrak u mij. Ik was in de inrichting en ik zeg al, er zijn meerdere mensen die daarover kunnen spreken, want ik heb vrij over die verklaringen gesproken. Met meerdere mensen. Ook over de inhoud en ook over eh... sterker nog, toen ik terugkwam, hun geloofden niet dat er inbeslagname zou plaatsvinden. Als Marjolein Verwiel de opnames nog heeft van mijn gesprek met anderen, niet mijn advocaat maar met anderen, dan kan zij horen dat ik expliciet zeg over uh... hé luister ik neem een USB-stick mee want er mag absoluut niets mee gebeuren, want het is expliciet materiaal. En dat vertel ik allemaal over de afgetapte lijn. Expres om de kat op de spek te binden. Ik zeg tegen die bewaarders, van luister eens, hier gaat een inbeslagname plaatsvinden, let maar op.

En dat kan niet, want iedereen wist, dat is geheimhoudersmateriaal. Mijn USB-sticks en mijn laptop, daar moet iedereen vanaf blijven. In de inrichting kan het sowieso niet, dat zeiden ze tegen mij, want dat is de PI-wetgeving zeg maar, en dat is geen TGB, laat ik het zo zeggen. Uh... dat blijkt nu allemaal wat ingewikkelder te zitten. Uh... dus op een gegeven moment ben ik weggegaan en heb ik uh..uh.. dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk want dit is TGB-gerelateerd natuurlijk. Ik heb op een gegeven moment contact gehad met iemand en daar heb ik een uitgebreid gesprek mee gehad. Sterker nog, die had een laptop bij hem, ik ook, ik heb een USB-stick erin gedaan en heb gezegd: 'Kijk, dat staat erop, audio-gesprekken met J en R'. (TGBers - red.) Ik heb expres, ik dacht 4 of 5 audiogesprekken erop gedaan omdat ik wist dat ze die graag wilde hebben. Verder heb ik er ook op gedaan... kijk, die verklaring heet niet voor niks 'bekentenis'.

Mr. Wind: Maar mag ik heel even onderbreken?
La Serpe: Wacht even, laat me dit heel even afmaken. Als het geheim moet blijven, buiten dat ik er dan niet over gesproken moest hebben, zou ik het zeker geen 'bekentenis' genoemd hebben. Als die verklaring geheim was... stel nou dat die verklaring waar was, nou sorry, maar ik ben echt iets te snugger om 1,5 maand voor mijn vrijlating met een verklaring te gaan lopen, die 'bekentenis' te gaan noemen en er dan mee gaan lopen leuren. Dat kan alleen maar tactisch zijn. Dat is de bedoeling van die verklaring geweest. Dus ik wilde dat ze hem zouden vinden. Als ze hem toen niet in beslag genomen hadden, had ik een andere manier gevonden.

Mr. Wind: Waarom zo ingewikkeld doen? Als u wilde dat dit bij mevrouw Verwiel onder ogen zou komen om haar te bewegen een goed programma eh... af te spreken, waarom heeft u die verklaring dan niet gewoon aan haar gegeven?
La Serpe: Dat zal... dat zal ik u vertellen.
Mr. Wind: Van nou, als ik niet krijg wat ik wil dan zal ik...
La Serpe: Nee, zo werkt het niet helemaal.
Mr. Wind: Dat was toch veel eenvoudiger?

La Serpe: Nou, dat zal ik u vertellen. Ik kan niet anders meer dan toegeven dat het openbaar ministerie bijzonder stug is. Tenminste, aan die kant. En daar bedoel ik mee... een plank voor der hoofd heeft... Marjolein Verwiel. Ik heb met Ton Maan bijvoorbeeld gezeten, ik denk 3 maanden daarvoor ongeveer, en die heb ik ook een verklaring gegeven. In die verklaring daar staat in, dat was iets teveel van het goede moet ik zeggen, ik heb hem nog even nagelezen, die was iets teveel van het goede, van ja dat mogelijk de Kolbakzaak gaat vallen en dat de Paarlberg-17 miljoen kan niet meer geïnd worden en wat nog meer, de Endstra-tapes raken beschadigd en uh... ik zei al dat was iets teveel van het goede. En toen op een gegeven moment heb ik zitten denken, ja hoe kan ik de overtuigingskracht van die verklaring groter maken? En dat is door het op deze manier in beslag te laten nemen, of te laten lekken of op een andere manier kwijt te raken aan het openbaar ministerie. En daarmee heeft het aan kracht gewonnen, daar ben ik van overtuigd.

Nou ja, dat blijkt wel, hij werd zelfs geloofd. Althans dat lijkt zo, want laten we wel zijn, Marjolein Verwiel zegt iets wat absoluut niet klopt in haar PV. De verklaring is 10 april in beslag genomen, er staat 10 april, maar diezelfde dag is ie al gelezen door G1501. Nou, u ziet zelf, u heeft de inhoud gelezen, de rechtbank heeft de inhoud ook gelezen, ook als G1501 die verklaring leest, ik kan me niet voorstellen dat als zij die verklaring leest dat ze dat niet aan haar meerderen of aan de officier geeft, of eh... dat ze dan tot 30 juli wachten, of tot 17 juli voor meneer F. B. het leest en daarna tot 30 juli wachten tot Marjolein Verwiel het leest. Daar geloof ik he-le-maal niets van. Ja sorry, ik heb eh... in mijn enthousiasme heb ik wat namen genoemd wat niet helemaal de bedoeling was.
Mr. Wind: Nee, daar moet u voorzichtig mee zijn.
La Serpe: Ja maar ja, ik eh...
Mr. Wind: Maar mischien is het voor de griffiers wat prettiger als u probeert iets rustiger te eh... praten.
La Serpe: Ja sorry, maar het is een groot verhaal.
Mr. Wind: Ik wil dit Holleeder-verhaal heel even parkeren, maar daar kom ik straks nog zeker op terug.

Tot zover...

Zo verklaardde La Serpe de gevonden informatie op de laptop. Een groot deel van de middag werd besteed aan ondervraging van La Serpe door alle procespartijen, vooral door het OM en de rechters.

Donderdag zullen de advocaten van de verdachten vragen op La Serpe afvuren. Men heeft twee dagen om deze te kunnen formuleren. Morgen probeer ik hier nog even wat eerste reacties van de verdediging terug te halen. Als het lukt, anders na donderdag.

Bondtehond

maandag 10 september 2012

'Het moet een keertje ophouden'

Het liquidatieproces zou maandag hervat worden met de repliek van het OM op de pleidooien die kort voor het zomerreces door de verdediging zijn gehouden in de Bunker te Osdorp. Helaas is er wederom vertraging ontstaan. Het OM vroeg namelijk uitstel tot 24 september. Officier van justitie Mr. Betty Wind zei 'dat er iets op het pad van het OM is gekomen' en 'de afgelopen tijd te zijn geconfronteerd met het feit dat er mogelijk nieuwe informatie beschikbaar komt die van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de waarheidsvinding en voor de beoordeling van de door de rechtbank te beantwoorden vragen van art. 348 en art. 350 sv'. Volgens Mr. Wind zou de uitkomst van deze ontwikkelingen bepalend kunnen zijn voor de inhoud van de repliek.  
 

Rechtbankvoorzitter Mr. Frits Lauwaars gaf nadat hij iedere aanwezige in de zaal eerst welkom had geheten aan dat de rechtbank een brief had ontvangen van het OM die nogal abstract was opgesteld. Het OM zou daar gerust wel redenen voor hebben en dat met opzet en doordacht gedaan hebben, aldus Lauwaars, maar de rechtbank wilde wel wat meer duidelijkheid van het OM waar dit nu over ging. Mr. Betty Wind bleef er echter bij dat het OM in deze fase nog geen informatie kan prijsgeven, zelfs kwa formulering een slag om de arm zou moeten houden en dat uit beraad bij het OM is gekomen dat deze ontwikkeling eerst nog nader aandacht vraagt en onderzoek behoeft. 'Één en ander is nog niet helemaal uitgekristalliseerd', zei de officier van justitie. De resultaten kunnen, zo formuleerde ze nogmaals voorzichtig, 'mogelijk' bepalend zijn voor de inhoud van de repliek en voor de door de rechtbank te nemen beslissingen.

Volgens Mr. Wind heeft het OM tijdens een beraad binnen het OM uiteraard de criteria in acht genomen die de rechtbank eerder heeft geformuleerd in de tussenbeslissing van 13 december. "Dat is voor ons een heilig toetsingskader", zo zei ze.

Hoe dan ook, het verzoek bracht nogal wat teweeg bij de verdediging en alle raadslieden maakten dan ook bezwaar tegen uitstel van de repliek en de zekere vertraging die dit opnieuw op zal gaan leveren. De meeste advocaten waren maandag aanwezig, ik telde er sowieso al negen bij aanvang van de zitting. Mr. Sander Janssen, de advocaat van de tevens aanwezige Jesse Remmers, had reeds per brief zijn bezwaar kenbaar gemaakt aan de rechtbank. Mr. Lauwaars verwees als eerste naar die brief.

Mr. Betty Wind reageerde ook op de brief van Mr. Janssen van afgelopen donderdagavond. Janssen had daarin gesteld dat naar zijn oordeel door de rechtbank slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zou moeten worden ingestemd met het geheel achterwege blijven van de aanvang van de repliek en dat naar zijn idee in ieder geval een aanvang zou moeten worden gemaakt met de repliek op het gevoerde ontvankelijkheidsverweer.

Officier van justitie Mr. Wind: Dat standpunt kunnen wij niet delen. Los van dat oordelen voor de rechtbank aan de hand van de speculaties die Mr. Janssen in zijn brief opneemt over waar het allemaal over zou gaan weinig zin heeft, kunnen en willen wij ook niet beginnen met een deel van de repliek. De gevoerde verweren grijpen volledig in elkaar. Het één raakt het ander. Wij vinden het van groot belang om onze repliek als één consistent geheel te voeren. Zo zijn de pleidooien ook gevoerd en zo moet de repliek ook worden gevoerd. Repliek is ook de laatste termijn voor het OM en moet niet worden verknipt door een eventueel debat over nog los liggende onderwerpen waarvan de inhoud bepalend kan zijn voor de inhoud van die repliek.

OvJ Mr. Wind lichtte het verzoek om uitstel hierna verder toe.

Mr. Wind: Inhoudelijk kan ik u dus niet meer zeggen dan dat in onze brief staat. Het komt er feitelijk op neer dat een magistratelijk OM op dit moment niet anders kan en dat we eigenlijk zeggen: We kunnen op dit moment vanwege alle in het geding zijnde belangen niet zeggen waar het precies om gaat, maar rechtbank vertrouwt u ons dat het gaat om iets dat tijd en aandacht moet hebben, dat het OM de door de rechtbank geformuleerde criteria in acht neemt en als uitgangspunt neemt en ook heeft voor de belangen van alle procespartijen.

En rechtbank, verleent u ons alstublieft het gevraagde uitstel. Zouden wij u meer opening van zaken geven dan ik u nu geef, dan heeft dat voordelen, want uw nieuwsgierigheid wordt bevredigd. Iedereen kan meedenken over wat voor consequenties dit heeft voor de planning. Het zou als nadeel hebben dat wij andere belangen, die eigelijk nog hoger in het vaandel bij een ieder zou moeten staan, zouden schenden. Ik herhaal nog maar eens: Een magistratelijk OM kan op dit moment eigenlijk niet anders dan hoe wij het nu doen. Er is iets belangrijks, geeft u ons daarvoor de tijd en dan gaan wij op 24 september allemaal toelichten wat hier speelt.

Het verwachtingsmanagement wat we met u willen delen: We verwachten op 24 september een toelichting op dit alles te kunnen geven. En dan ook volledig. Dan willen we ook alle partijen informeren. Wij verwachten ook meteen op die zitting het onderwerp bij de kop te kunnen pakken, daar meteen meer verder te kunnen. We moeten er ook rekening mee houden dat die ene dag niet voldoende zal zijn voor het behandelen van dit onderwerp als u iedereen daar zijn zegje over laat doen. Onze verwachting is dat de 4 zittingsdagen die nu ingepland zijn voor dupliek, en dat zijn zoals het nu is 24 en 27 september en 1 en 4 oktober, dat dat voldoende zou moeten zijn om het onderwerp te behandelen en ook af te behandelen, als ik dat zo mag zeggen.

Nu weten we ook dat het OM soms wat optimistisch is geweest in de planning en daarom zouden wij voor willen stellen om daar ook nog twee uitloopdagen bij te plannen. Dan is de volgende vraag: Als het onderwerp dan uitbehandeld is, wanneer kan het OM dan repliceren? Het is in ieder geval niet zo dat wij niet hard willen werken om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar de uitkomst van dit alles kan ook nog bepalend zijn voor de inhoud van onze repliek en dat betekent dat we wel even nodig hebben om de laatste puntjes op de i te zetten. Dus dan zouden wij willen voorstellen om ons na de dagen die wij vragen de rechtbank in te plannen ons 2 weken de tijd te gunnen om onze repliek volledig te schrijven en dan de repliek in te plannen.

Als de rechtbank behoefte zou hebben aan nog meer onzekerheid-dagen in te plannen dan zouden we die mischien over twee weken kunnen plaatsen. Een klein beetje tijd om onze repliek af te ronden, dat bestaat natuurlijk voor het grootste deel wel, hebben wij wel echt nodig. En twee weken lijkt zeker niet ruim, maar zeker wel voldoende te zijn. Dat is kort en goed onze toelichting. Dank u wel.

Vervolgens ging de voorzitter de hele rij aanwezige raadslieden af, te beginnen bij Mrs. Janssen en Nico Meijering die vooraan zaten naast hun cliënten Jesse Remmers en Dino Soerel. Alle advocaten maakten bezwaar op ieder z'n eigen kenmerkende wijze. Een aantal raadslieden bracht zeer plausibel klinkende argumenten naar voren in een poging de rechtbank te bewegen deze zoveelste vertraging van het reeds jaren voortdurende Passageproces te voorkomen.

Enkele argumenten of opmerkingen van Mrs Janssen en Meijering, zonder volledig te (kunnen) zijn:

Mr. Sander Janssen had reeds per brief geprotesteerd en lichtte zijn brief nu toe voor de rechtbank.

Mr. Janssen (Jesse Remmers): Kan het kloppen dat het OM zegt dat alle informatie die het OM nu zegt te hebben alle facetten van de repliek gaat raken op een zodanige wijze dat ze daar nu niet mee kunnen beginnen? En ik zal u eerlijk zeggen, dat gaat er bij mij eenvoudigweg gewoon niet in. Omdat, en dat weet u ook, er een heel pak aan verweren is gevoerd, om het maar eventjes heel plat te zeggen, die op een veelheid van thema's zien. Ik heb net specifiek genoemd de ontvankelijkheidsverweren die er naar voren zijn gebracht, waar het de overeenkomst met de heer La Serpe betreft.

Ik kan mij met alle goede gemoeden niet voorstellen dat het OM tot een paar dagen geleden vrijwel gereed was om te kunnen gaan reageren op al die verweren en dat er toen informatie kwam die zó zwaarwegend is en zo allesbepalend is dat dat een aanvang van die repliek in de weg zou moeten staan. En met name kan ik mij dus moeilijk voorstellen en met name omdat het OM daar geen reactie op wil geven, dat die nieuwe informatie iets zou zeggen hoe die wetsgeschiedenis gezien zou moeten worden, hoe die interpretatie van die bepalingen moet zijn en hoe de vragen beantwoord moeten worden die ik uw rechtbank heb voorgelegd. Ik kan me niet voorstellen dat de informatie daarop ziet en ik geloof dus niet dat het inderdaad zo is dat die informatie van het OM het onmogelijk maakt om niet nu al met een deel van de repliek te kunnen beginnen.

En wat het OM zegt, we kunnen het niet uit elkaar knippen want zo waren de pleidooien ook niet. Ja, zo waren de pleidooien wél. Dat waren ook redelijk op zichzelf staande onderwerpen waarin de eerste twee dagen de ontvankelijkheid aan de orde is geweest, vervolgens de zaaksdossier afzonderlijk van elkaar werden behandeld, dus ik zie werkelijk niet in, met oog op de planning die gemaakt is en met alle mits en maaren die daar in afgelopen jaren bij zijn geweest, dat het OM nu niet zou kunnen beginnen met een deel daarvan. Zou het nu zo zijn dat het alle zaaksdossier betreft en alle invalshoeken in die zaaksdossier, dan denk ik dat het OM als gezegd wel degelijk kan beginnen met de formele kant van de zaken en de gevoerde ontvankelijkheids- verweren, in ieder geval het juridische deel daarvan.

Dat zou als voordeel hebben dat we de komende tijd die wel in vrijgehouden wel kunnen benutten en al zou er op 24 september gezegd worden, 'Oh nee, we hebben toch uiteindelijk niks', dat we dan niet al die tjd volledig kwijt zijn en daarop voortbordurend begrijp ik ook echt niet, dat als er inderdaad geen informatie uitkomt 24 september, dat men niet op die dag kan beginnen met de repliek? Die repliek is toch klaar op dit moment? Die was toch gewoon gereed neem ik aan, enkele dagen geleden met de planning die er was? Daar hebben ze twee maanden de tijd voor gehad en ja, als er een zomervakantie tussendoor komt, ze zitten vast niet met z'n vijfen allemaal tegelijk te schrijven, met alle ondersteuning die het openbaar ministerie heeft, dus ik verzet me tegen het verzoek van het OM.

Ik heb geschreven in de brief, en dat is natuurlijk ook zo, het staat het OM vrij om alles uit te zoeken wat ze belangrijk vinden, laat ze dat vooral ook doen, maar om nu in deze fase van het proces met alles wat er gebeurd is te zeggen nu gaan we twee weken op onze handen zitten, dan krijgen we iets te horen of niet en dan gaan we weer twee weken minimaal op onze handen zitten, dat lijkt mij volstrekt onterecht en ook niet gerechtvaardigd door de omstandigheden die de officier naar voren brengt. Dank u wel.

Mr. Lauwaars: Dank u wel mijnheer Janssen. Ik denk dat ik er verstandiger aan doe alle advocaten even aan het woord te laten en u daar op te laten repliceren. Mijnheer Meijering...

Mr. Meijering: Ja, goeiemorgen. Ehm... het verzet van onze kant is ook groot. Ik kan u twee dingen uit onze raadkamer klappen. Het eerste is dat er wat weddenschappen op ons kantoor zijn gewonnen omdat de voorspelling was: of donderdag, of vrijdag gaat er weer iets nieuws komen, vanuit het openbaar ministerie. Nou, we hebben het dus mogen meemaken dat dat inderdaad het geval is. En een ander punt wat ik u ook nog kan aangeven, is dat de verdediging voor de periode van de requisitoiren geconfronteerd is met een nieuwe getuige betreffende Bethlehem en betreffende de rol van de heer La Serpe daarbij. We hebben daar toen ernstig over gesproken en ook op de wip gezeten, gaan we dit nu inbrengen of niet. Maar wij wisten ons simpelweg al geruime tijd geconfronteerd met het verscherpte noodzaakscriterium zoals dat door uw rechtbank al geruime tijd geleden in aangelegd. In geloof in April is dat al geweest.

En toen hebben wij ook met elkaar gesproken en gezegd, ja wij kunnen dit doen, het is van belang voor de waarheidsvinding, maar het is ook voor een deel niet meer dan een aspect. En gelet op nogmaals dat criterium en de wijze waarop uw rechtbank zich ook altijd heeft opgesteld daarin, behoorlijk rechtlijnig en hard en consequent daar ook in, zagen wij ook wel met elkaar van ja dat gaan wij nu niet redden. We moeten daar niet mee gaan aankomen in dit stadium, want ik zie ook vaak, ik zag dat vanmorgen ook nog even op internet, dat dit proces al vanaf 2009 loopt. Nee, dit proces loopt al sinds 2007. In april 2007 zijn de eerste arrestaties verricht. En de eerste zitting hebben we geloof ik bij u gehad in ik geloof juli 2007. Dus dat is al 5 jaar.

Wat gaat er nu gebeuren? En dat is één ding wat ik al sowieso niet heb begrepen, op de vraag zojuist van de jongste rechter, van ja: 'Als u nou niet over 2 weken met informatie komt, kunt u dan niet requireren?' Nou, daar begrijp ik inderdaad ook even helemaal niks van, want het antwoord was inderdaad: 'Nee, dan kunnen wij niet requireren'. Dan denk ik: Hebben we hier met iets anders van doen? Vraagt het OM hier eigenlijk niet om uitstel? Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is, want als we zien hoe vaag die brief is opgesteld, als we zien hoe niet-concreet vandaag ook weer die toelichting is, afgezet nogmaals tegen nogmaals het criterium wat u moet kunnen afwegen, dan moeten we het er voor houden dat het helemaal nog niet zeker is dat er ook daadwerkelijk iets aan informatie gaat komen.

Er ligt dus kennelijk iets van informatie, dat is dan toevallig de afgelopen dagen of de afgelopen weken naar voren gekomen en dat wil men nader uitzoeken, en men kan dus, daar moeten wij mee rekenen, tot de slotsom komen over twee weken, dat het niets is. Maar dan moet er toch gerequireerd kunnen worden? Dus hier begrijp ik even helemaal niets van. Dan kan er nog steeds niet gerequireerd worden, moeten we daaruit opmaken. Dan hebben we het over iets anders. We hebben dan te maken met een openbaar ministerie dat u meer tijd vraagt om te kunnen, en dat klonk ook al een beetje door, we hebben hard gewerkt, de vakantie kwam er doorheen, er is een hoop op ons afgekomen en hoewel we ons best hebben gedaan, is het dan kennelijk niet gelukt.

Dus ik zou wel graag willen dat het openbaar ministerie zich daar heel duidelijk over uitspreekt. Want dan haak ik ook even aan bij wat Mr. Janssen zojuist heeft aangegeven. En overigens voorzitter, wij hebben geen brief gestuurd. Nou die brief die hing al in de steigers om het maar zo te zeggen, afgelopen donderdag, maar we kregen toen van u het bericht van, nou we gaan... want we vreesden even dat er een beslissing zou komen dat er inderdaad twee weken gewacht zou worden, maar toen we dat bericht van u zagen van: 'Nou we gaan er wel degelijk over praten', toen hebben we ons kruit ook droog gehouden voor vandaag, maar Mr. Janssen geeft het ook al even aan, als we alleen al kijken naar het kantoor Hamer van Mr. Janssen en Mr. Malewicz en ons kantoor, dan hebben we een kleine 2200, 2300 pagina's aan argumenten hebben we neergelegd.

Wat ik nu ook weer bespeur bij het openbaar ministerie, van ja, nou het is allemaal zoveel, daar zijn we allemaal poeh... het is allemaal zoveel, en dat is een beetje onze schuld, maar het zijn allemaal thema's die allang en breed bekend waren en dat die ook lang en breed aan de orde kwamen en het zijn ook allemaal thema's die het OM ook zelf heeft aangestipt in het requisitoir in de eerste termijn. En waar dus ook over nagedacht is. Er zaten in die zin niet nieuwe dingen bij en er zijn geen nieuwe dingen van onze kant gekomen. Het is wel juridisch belicht, het is op feiten gericht, dat is wat we gedaan hebben. Nou, als we dan kijken naar die talloze thema's die voorbij zijn gekomen met principiële thema's, maar ook hele feitelijke thema's die al dan niet in elkaars verlengde lagen. Er zijn de '93-zaken als ik denk aan de andere advocaten. En mijn cliënten worden nog verdacht van witwassen en verdacht van criminele organisatie. We weten het natuurlijk allemaal. Het zijn zóveel thema's en het openbaar ministerie gaat dan nu ineens zeggen: 'Wij kunnen helemaal niet requireren en de komende 4 weken kunnen we dat niet'. Dat is onbegrijpelijk. En dat niet nader gemotiveerd dan: 'Vertrouwt u ons'...

We hebben nog niet zolang geleden gezien dat er ook een verzoek kwam aan uw rechtbank in de zaak van mijn cliënten waarbij de rechter-commissaris gevraagd werd om nadere informatie te geven omtrent Q5, zeg ik maar even kortweg. U weet precies, nou daar konden wij het openbaar ministerie ook in vertrouwen, dat men daar iets wilde onderzoeken dat van belang was voor de te nemen beslissingen door uw rechtbank. Maar u heeft het afgewezen. En waarom heeft u het afgewezen? Omdat u weer dat verscherpte criterium nam, omdat u de periode nam waarin we zaten, de fase waarin we zitten, en u vervolgens heeft gezegd, van ja, dat gaat hem dus niet worden.

En nu gaat het openbaar ministerie u een verzoek doen, niet geconcretiseerd. Totaal niet! Waar gaat dit over? En dat heeft niks met speculeren te maken. Gaat het nu over één van de witwaszaken? Gaat het over wat er aan paspoorten is gevonden bij mijn cliënt? Om maar even hele kleine dingen te noemen. Of gaat het over meneer La Serpe? Zit het openbaar ministerie op de wip? Heb ze nu toch zoiets van, ja dat is toch wel een beetje... als waar is wat wij nu weten, dan gaan wij La Serpe terugtrekken? Want ook dat, spreekt u zich daar maar over uit. Gaat het over zoiets principieels, spreekt u zich er maar over uit.

Dan heeft u nog niets... ik praat nu natuurlijk tegen het openbaar ministerie, maar ik praat altijd tegen u, spreekt het openbaar ministerie zich er maar over uit. Gaat het over zoiets? Want dan... dat kan de waarheidsvinding, het onderzoek dat het openbaar ministerie, de tijd dat het OM nu vraagt totaal niet raken als het OM zegt: 'Ja, het gaat inderdaad over La Serpe. Er is iets aan de hand ja'. Dan kunnen wij geen kant nog op om dat onderzoek op de één of andere manier te gaan dwarsbomen... maar dan hebben we iets concreets. Want dan weten we in ieder geval, ja, laten we eerlijk zijn, het gaat wel over iets dat deze zaak in de kern raakt.

Maar dan nog, dan nog heb je de '93-zaken en al die andere thema's die aan de orde zijn gekomen. En dan heb je nog steeds de Holleeder-weglatingen. Die staan daar los van. Laat je, openbaar ministerie, daar maar over uit. Begin vanmiddag maar. Of begin wat mij betreft maar straks om half twaalf. Men heeft alle tijd gehad en men moet nu niet zonder enige concretisering anders dan 'alstublieft gelooft u ons'. Ik verplaats het ook weer eens naar ons. U moet zich voorstellen dat wij naar u toe zouden komen van ja 'alstublieft gelooft u ons'... Ik sta hier, maar wij kunnen dat natuurlijk niet meer vragen. Dat kan niet meer. En u gelooft ons wel. Dat is vaak genoeg gebleken, maar op basis daarvan kunt u in dit stadium, kunt u het niet meer doen, want we zitten aan die eindronde.

We zitten aan die eindfase. Een hele fase van repliek, een hele fase van dupliek wordt weggeslagen. Wat gaat dit voor nader onderzoek opleveren? Niet geconcretiseerd... Komen we dan in maart terecht? Komen we dan in juli terecht? Het moet een keertje ophouden. Onze cliënten die vertrouwen daar ook op, dat het een keertje gaat ophouden. Dat vertrouwen hebben we ook van u gekregen, dat het een keertje gaat ophouden. En zonder enige nadere concretisering mag het openbaar ministerie dit uitstel niet hebben. En al helemaal niet mag men uitstel hebben om alvast te beginnen met die thema's waar men al lang en breed mee kan beginnen. Dat is mijn eerste reactie. Dank u wel.

Mrs. Van der Werf (Sjaak Burger), Kuijpers (Mohammed Rasnabe), Franken: (Pinny Song), Tuinenburg (Freek S.), Hagenaars (Siegfried Saez) en Van Schaik (Peter La Serpe) kwamen eveneens kort aan het woord en verzetten zich allen tegen het verzoek van het openbaar minsterie. Ook werden er enkele vragen gesteld.

De belangrijkste vragen waren wel: 'Is de informatie belastend, dan wel ontlastend?' en: 'Betreft de informatie alle zaken of bv alleen de '93-zaken of de meer recentere zaken?'

Het OM gaf daar nogal vage antwoorden op. Het kwam er op neer dat het OM geen verdere vragen kon beantwoorden zonder inhoudelijk te worden, en dat wilde men koste wat kost voorkomen. Wel kon Mr. Wind de rechtbank verzekeren dat de suggestie dat het OM maar wat deed om zo tijd te rekken omdat het OM nog niet klaar zou zijn met de repliek, gezien de enorme grootte van de pleidooien, op niets gestoeld is en dus ook niet waar is. Het klopt wel volgens Wind dat het OM de rechtbank, de advocaten en ook de verdachten vraagt vertrouwen te hebben dat het om iets belangrijks gaat en dat het niet anders kan. Maar de 24e is wat het OM betreft het afreken-moment.

Mr. Wind: Dan mag u ons afrekenen op wat wij u hier vandaag vragen en betogen. De 24e zijn wij voornemens inzage te geven, volledig in wat er speelt. Dat is wat ander dan wat Mr. Kuijpers suggereert, dat dan de informatie komt. Dat moet zich nog uitkristalliseren. Maar hoe dan ook, zullen wij de 24e een toelichting geven op wat er speelt. (etc...)

De rechtbank besloot hierover in beraad te gaan rond het middaguur. Na het beraad van ruim een half uur gaf voorzitter Lauwaars het verlossende woord, voor het OM wel te verstaan.

Mr. Lauwaars: De beslissing van de rechtbank is om u het gevraagde uitstel te verlenen. U heeft onze bezwaren en zeg maar alle dingen die we hebben verzonnen en die de advocatuur heeft aangevoerd allemaal ons ter harte genomen. De rechtbank vindt dat we er in het belang van een eerlijk proces maar op moet vertrouwen dat u dat goed heeft doorgesproken en ingeschat, dat dat absoluut nodig is om dat uitstel te verlenen en alles wat dat met zich meebrengt. Dat is de beslissing van de rechtbank. Het brengt nogal wat met zich mee aan wijzigingen in het rooster met name. Ik zou iedereen willen verzoeken in ieder geval de volgende dagen vast te houden.

Rechter: Ja houdt u zich vast. Het is zo dat de Bunker in september grotendeels bezet is voor de Rotterdamse zaak, maar de volgende dagen willen we reserveren: De 24e, de 27e, dan 1 en 4 oktober, dan 9 + 11 oktober, dan 16, 18 en 19 oktober, dan 23 + 25 oktober, dan 29 oktober + 1 + 2 november, dan 5 + 8 + 9 november, en 12 november.

Mr. Lauwaars: Nou, dan roep ik iedereen op tot de 24e.
Het is niet anders....

Bondtehond