vrijdag 17 juni 2011

'De rechtbank komt tot het volgende besluit: Heft voorlopige hechtenis op'

Een blijde gebeurtenis donderdagochtend in de Bunker voor verdachte Pinny Song en haar familieleden. Na ruim 3,5 jaar is zij dan eindelijk vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. De rechtbank begon de zitting met deze uitspraak en meteen daarop werd Pinny Song gefeliciteerd door haar raadsman Mr. Stijn Franken. Op de tribune werd vooral gejuicht door een zoon en de man van Pinny. Hier en daar werd vervolgens een traantje weggepinkt van opluchting. Pinny was er zelf ietwat beduusd onder en liep bijna in trance en zonder om te kijken de rechtszaal uit, maar niet voordat zij de andere aanwezigen in de zaal, Dino Soerel en zijn raadslieden Mrs. Nico Meijering en Leon van Kleef, ook nog even de hand had geschud.


Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars zei: De rechtbank komt tot het volgende besluit: Heft de voorlopige hechtenis op. U mag uw rechtszaak in vrijheid afwachten.

De rechtbank kwam tot dit besluit omdat Pinny uitsluitend op grond dat de rechtsorde ernstig geschokt zou zijn vastzit. De rechtbank vindt dit niet voldoende. Tevens vindt de rechtbank van belang dat de onderwerpen steeds verder van de Song verweten gedragingen verwijderd raken naarmate de voorlopige hechtenis langer voortduurt.

Na de uitspraak van deze tussenbeslissing ging de zitting verder met de reactie van het openbaar ministerie op de onderzoekswensen die Mrs. Meijering en Van Kleef hadden voorgedragen tijdens de zitting van donderdag 9 juni.

Officier van justitie Mr. Michiel van IJzendoorn nam het eerste gedeelte voor zijn rekening.

Gewenste/ongewenste stukken. (samenvatting)

Het OM reageert op het verzoek van de verdediging om geen acht te slaan op sommige stukken uit het Kolbak-dossier. Men is daar nogal verbaast over omdat de verdediging eerder had gevraagd het totale Kolbak-dossier toe te voegen. In het korte tijdsbestek dat men had, heeft het OM gedacht er goed aan te doen het 'kantoor-incident' met betrekking tot 'afpersing Endstra' uit Kolbak-dossier in zijn geheel toe te voegen. Daar maakt de verdediging nu dus bezwaar tegen, maar volgens het OM zou dat niet goed onderbouwd zijn. Ook is het lastig een grens te trekken omdat er verklaringen zijn afgelegd over meerdere thema's. Daar komt bij dat de verwachting is dat welke selectie het OM ook zou maken dat die keuze op bezwaren van de verdediging zal stuiten, aldus Mr. Van IJzendoorn.

I Toevoeging stukken (integraal)

De verdediging van Dino Soerel heeft tijdens de zitting 9 juni de rechtbank verzocht het OM op te dragen om een reeks stukken toe te voegen. Deze stukken staan onder Stukken I genoemd.

Lees hier de reactie van het OM. 

Vervolgens ging Mr. Michiel van IJzendoorn in op de verzoeken tot het het horen van de diverse getuigen.

II  Getuigen. (samenvatting)
a De heer Abraham Moszkowicz.
Omdat Mr. Moszkowicz op 3 februari 2006 schreef niets met 'het kantoorincident' van doen te hebben gehad, kan er, zonder dat er een verdedigingsbelang wordt geschaad, van de getuigen worden afgezien.

b De anonieme getuige C.
Omdat de rechtbank reeds heeft bepaald dat zij de verklaring van anonieme getuige C niet ambtshalve zal gebruiken, kan afgezien worden van het verhoor van deze getuige.

c De heer J.G. van der Bijl op ziting.
Deze getuige is recentelijk (12 mei 2012) gehoord bij de rechter-commissaris. Er is op punten niet doorgevraagd waar de verdediging Van der Bijl nu over wil horen op zitting. Het OM is van mening dat van de getuige, zonder dat er een verdedigingsbelang wordt geschaad, kan worden afgezien.

d De verbalisant B. Gietema.
De verdediging voerde een aantal redenen aan om Dhr. Gietema als getuige te horen, onder meer over de vraag wanneer het Baja/BED onderscheid en het feit dat La Serpe sprak over BED bekend is geworden bij de recherche en het OM. Het OM is van oordeel dat met hetgeen ter zitting is medegedeeld en wat Gietema daarover heeft geverbaliseerd al duidelijk maakt hoe de gang zan zaken is geweest. Er is een en ander uitgezocht, maar dat is niet of onvoldoende naar de teamleiding doorgekoppeld en daarmee is het belang destijds onvoldoende onderkend. Uit de woordkeuze 'het is ergens blijven zweven' volgt al het antwoord op de vraag wanneer het bekend is gemaakt bij het Openbaar Ministerie, namelijk: niet. Een nader verhoor van de heer Gietema kan daar volgens het OM niets aan toevoegen. Het verhoor moet worden afgewezen, aldus Mr. Van IJzendoorn.

e De Baja Beach Club verbalisant.
Wat zojuist is aangevoerd bij dhr. Gietema geldt evenzo zeer voor het verzoek tot het horen van deze getuige. Het verzoek moet worden afgewezen.

De heer Danny Kuiters
+
g De heer Dick Vrij.
Dino Soerel stelt zich te kunnen herinneren dat de heren Kuiters en Vrij iets kunnen verklaren over de gestelde afloop van de relatie tussen Holleeder en Soerel. Dit vormt volgens het OM geen reden om deze personen in het Passage-proces als getuige te horen. Gesteld noch gebleken is dat deze getuigen iets kunnen verklaren dat in ontlastende zin, rechtstreeks èn concreet van belang is in het licht van de aan Soerel in Passage verweten gedragingen.

h De heer F.H (Ferry) de Kok.
Het Om stelt voor dat eerst de gevraagde RC-verklaringen van 2 december 2010 aan de verdediging wordt verstrekt. Als er dan nog vragen resteren, kan de verdediging gemotiveerd alsnog verzoeken om een verhoor van getuige De Kok.

III
Mr. Van IJzendoorn: Onder III heeft de raadsman een uitgebreid betoog gehouden over naar zijn oordeel werkende 'mechanismen', die maken dat het water hem aan de lippen staat en dat de verdediging van Soerel goeddeels onmogelijk is. Dit betoog behoeft naar ons oordeel thans geen verdere bespreking. Het gestelde oogt als een eenzijdige perceptie en selectieve weergave van hetgeen tot dusverre in het Passage-proces aan de orde is geweest.

Aan het gestelde worden geen nadere concrete verzoeken gekoppeld zodat ook om die reden verdere bespreking achterwege zal blijven., behoudens de opmerking dat de in dit deel verwerkte notie als zou er 'zo veel mogelijk richting een veroordeling gewerkt worden' volslagen misplaatst is. In het licht van de wijze waarop de verdediging de afgelopen jaren gevoerd is, past de geschetste rol van (vermeende) 'underdog' ook bepaald niet.

Mr. Hans Oppe ging tot slot nog in op het Baja/BED onderscheid. Lees hierover op Crimesite.

Na een beraad werd er nog stevig gediscussiëerd over de onderzoekswensen, maar vooral ook over de 'afbakening van het speelveld', 'de inkleuring' en het 'scherp afpalen van het speelveld'. En hoe dit binnen het kader van het procesveld zou moeten/kunnen vallen. Of over stukken waar de rechtbank wel of geen acht op zou kunnen slaan en van welke stukken het OM al dan niet van voornemens is die te gebruiken voor de bewijslast. Het was de verdediging, maar ook de rechters allemaal niet duidelijk. Rechtbankvoorzitter Lauwaars verzuchtte op een gegeven moment zelfs dat hij er behoorlijk wanhopig werd van de uitleg die het OM gaf en sprak dat ook uit: "Het is allemaal nog niet duidelijk. Ik spreek wanhoop uit."

Dino Soerel vroeg via Mr. Meijering ook even het woord aan de rechtbank, en dat kreeg hij ook. Het ging over stukken in verband met de aanslag op John Mieremet.

Dino Soerel: Ik wil iets opmerken over de aanslag op John Mieremet in 2002. Hij heeft in een interview gezegd in De Telegraaf dat hij Willem Holleeder en Willem Endstra verdacht van de aanslag. Na een gesprek met Endstra had hij ie het ineens over een groep. Later had ie het weer over Haico Endstra, dat ze hem wilden naaien. Later zegt Eelzak dat als Mieremet wat zou overkomen, dat het dan uit de hoek van Holleeder komt. Welke kant moet ik nou op? Het blijft zo mistig. De voorgeleidingsmappen, en in de gevangenhouding, daar staat toch echt in:  'de problemen die wij hadden met', en 'de motieven voor Houtman' (de liquidatie) Daar wil ik toch wel duidelijkheid in.

Dino Soerel: En welke twee precies, die Woelders of Van Doorn, één van de twee gaf aan of dat het eigen wetenschap was of het van Holledeer had. Wat ik maar wil zeggen: Het is onduidelijk. Daarom wil ik dat dát stuk gevoegd wordt.
Mr. Nico Meijering viel zijn cliënt bij: Ja, dat was ook de heer Woelders. Daarom is hij ook gehoord in Kolbak. Er zou gezegd zijn: Er zijn wel 25 moorden gepleegd. Daarover zegt Woelders dat dat toch iets genuanceerder moet worden gezien.

Dino Soerel: Wat ik gelezen heb. Friedländer zou afgeperst zijn. Sam Klepper en John Mieremet zouden betrokken zijn. Nou is Holleeder wel veroordeeld. Er is wel bewezen verklaard dat hij is afgeperst. Jesse Remmers had er alleen niets mee te maken. Hetgeen hij heeft verteld is ook niet gebeurd. Daar zit de waarachtigheid van zijn verklaring in.

De rechtbank hield het hierbij voor de zitting van donderdag. De rechter deed nog wel wat mededelingen over de planning. Deze wordt weer herzien. Er volgt wederom een roosterwijziging. Er volgt (waarschijnlijk) nog één zitting voor de zomervakantie, op 27 juni. Na de zomervakantie begint dan de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel.

De laatste woorden van de jongste rechter waren wel opmerkelijk: We hebben ook aan de deal gedacht. De hele zaak Bethlehem. Daar kun je niet omheen dat er wel opinie-veranderingen zullen plaatsvinden. Gezien de nieuwe ontwikkelingen zal dat waarschijnlijk niet plaatsvinden vóór de zomervakantie. We proberen de 27e een nieuwe schema op tafel te leggen.

Bondtehond