zaterdag 29 oktober 2011

'Er is zo langzamerhand een schijnproces onstaan!'

Het Holleeder-incident. De Holleeder-verklaringen van Peter La Serpe die bewust buiten het liquidatieproces zijn gehouden hebben al evenzoveel stof doen opwaaien als de 11 herinneringen van kroongetuige Peter La Serpe. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars vertelde dat er een proces-verbaal van CIE-officier Sander de Haas was binnengekomen waarin hij uitlegt dat destijds besloten is de verklaringen die La Serpe had afgelegd over Willem Holleeder buiten het Passage-proces te houden. Het embargo van La Serpe op het openbaar maken van de belastende verklaringen is kortgeleden pas opgeheven. De veiligheidsoverwegingen waarop dit embargo was gebaseerd gelden inmiddels kennelijk niet meer voor La Serpe. Op zich al een vreemd gegeven. Holleeder zat afgelopen 5 jaar namelijk gedetineerd, terwijl Dino Soerel nog in vrijheid was, en Ali Akgün en Sjaak Burger al waren onslagen uit voorlopige hechtenis.


Mr. Meijering: Hoe kan dat door ons begrepen worden nu Holleeder in detentie was en onze cliënten buiten liepen? Ik deel de vreugde mede dat onze cliënten kennelijk niet zo gevaarlijk zijn. Kan het OM dit uitleggen? Waarom moet dit vermeende veiligheidsgegeven boven de waarheid gaan?

De verdediging van Soerel, dinsdag bestaande uit de 3 top-advocaten Mrs. Nico Meijering, Leon van Kleef en Bénédicte Ficq, had daar nog veel meer treffende vragen over. (zie onder) Liefst had de verdediging deze vragen rechtstreeks aan de heer De Haas gesteld. Mr. Nico Meijering verzocht 's ochtends de CIE-officier rechtstreeks vragen te kunnen stellen, echter na de middagpauze bleek dat De Haas niet in de gelegenheid was om naar de Bunker in Osdorp te komen. Volgens Mr. Betty Wind omdat hij nu een andere baan heeft en het daar erg druk mee zou hebben. Er was wel overleg geweest met De Haas. Mr. Betty Wind moest van de rechtbank een datum geven waarop De Haas dan wel in de rechtbank zou kunnen verschijnen, maar uiterlijk 1 of 3 november. 1 november komt De Haas nu naar de bunker in Osdorp.

De verdediging ging in kort beraad over de vraag of zij tijdens deze zitting al vragen aan het OM, in plaats van aan de heer De Haas, zouden stellen over deze kwestie. Besloten werd dat te doen. Dat verliep echter niet van een leien dakje.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars irriteerde zich op een gegeven moment terecht aan het vooruitschuiven van bijna alle vragen die aan het OM gesteld werden door de verdediging. Een van de rechters gaf al eerder die ochtend aan met een cynische klank in haar stem dat het toch niet zo moeilijk voor de officieren van justitie was bepaalde vragen te beantwoorden. Ze merkte op: 'Anders zou ik het zelfs nog wel voor u kunnen doen.' Maar nee, de officieren bleven er op staan dat men eerst een beraad wilde houden voor er vragen beantwoord konden worden.

De officieren wilden liefst schriftelijk antwoorden, want, zo zei Betty Wind: 'We hechten er wel aan dat zorgvuldig te doen.' Spontaan antwoorden op vragen deed het OM dus maar sporadisch. Gezucht en gesteun klonk steeds meer door op de tribune, wat vandaag extra opviel omdat deze bomvol zat, oa met een klas VMBOers, meer pers dan anders, zelfs de NOS was aanwezig. Als er wel antwoorden werden gegeven, klonken die vaak zo omslachtig en ver af van de kern, dat zowel rechters als verdediging merkbaar geïrriteerd raakten.

Het OM droeg wel het verbaal van CIE-officier Mr. Sander de Haas voor. De schriftelijke reactie was geen uitgebreidde, volgens officier van justitie Mr. Betty Wind. De vraag stond centraal of het weglaten van relevante informatie over Holleeder het sluiten van een deal met een kroongetuige in de weg zou staan. Het antwoord was: Nee. Het was wel relevante informatie in verband met Holleeder, maar geen informatie die voor de verdachten die nu terecht staan belastend, dan wel ontlastend was. In dat opzicht was het Holleeder-deel niet essentieel. En verder was het beeld dat La Serpe over zijn eigen aandeel in de strafbare feiten volledig open heeft verklaard. Omdat het overgrote deel wel betrouwbaar wordt geacht door het OM, onderschrijft men het verbaal van de heer De Haas.

De uitleg van De Haas was daarentegen voor de verdediging allerminst bevredigend en Mr. Nico Meijering merkte op dat hij het gevoel kreeg dat we over een kwartier alweer naar huis zouden kunnen gaan nadat het OM zei er de voorkeur aan te geven de vragen op een uitloopdag te beantwoorden.

De advocaten van Soerel hadden dus eerder al aangegeven een reeks vragen te willen afvuren op het OM over deze kwestie. Meijering: Cliënt loopt ook over van de vragen.

Voorzitter Mr. Lauwaars was het ermee eens dat de verdediging de vragen zou stellen.
Mr. Lauwaars: We stellen voor dat u het voortouw neemt en de gelegenheid krijgt vragen te stellen. Wij kunnen dan nog vragen wat er blijft liggen.

Mr. Nico Meijering begon aan zijn vragenlijstje. De eerste vraag van de raadsman was: Vindt dit zaaks-OM deze zaak ook belangrijk en waarom vindt zij dit belangrijk?

De antwoorden van het OM kwamen echter maar moeizaam op gang.
Ovj Mr. Hans Oppe: We willen minimaal even overleg over uw vragen hebben....

Zelfs Mr. Lauwaars, die niet vaak wanhopig klinkt, verloor nu duidelijk zijn geduld: Ik grijp nu even in! Als we over elke vraag over zo'n belangrijk onderwerp op deze manier steggelend blijven omgaan, dan begrijp ik werkelijk niet in dit proces waar we mee bezig zijn. De rechtbank zou deze vraag zelf nog wel kunnen beantwoorden. Waarom moet u overleggen waarom dit zo belangrijk is? Ik zou het zo kunnen. Deze irritatie moet mij van het hart.

Op een later moment loopt de temperatuur op tot een kookpunt. De paar vragen die dan wel beantwoord werden door het OM gaven niet het bevredigende resultaat voor de andere procespartijen. Nu vaststond dat Mr. De Haas op 1 november wordt verwacht in de rechtbank, stond de verdediging erop dat er niet eerst een overleg plaats zou gaan vinden in de tussentijd, tussen het zaaks-OM en de (voormalig) CIE-officier De Haas. Volgens het OM zou het echter al te gek zijn dat er geen overleg zou mogen plaatsvinden.

(De veelgehoorde suggestie van bezoekers in de wachtkamer van de bunker was dat het OM nu alles op alles zou zetten voor 1 november eventuele valkuilen dicht te timmeren in samenspraak met de (oud) CIE-officier De Haas en de top van het openbaar ministerie.)

Mr. Meijering kon zijn irritatie ook niet meer onderdrukken: Weet u waarom ze overleg willen? Omdat het één groot mijnenveld is! Ik zou willen dat u het OM opdraagt geen overleg vooraf te hebben.

Iets later:
Mr. Meijering: Ik vraag opheffing in de zaak Soerel. Ja... ik zie u wel lachen. Cliënt is uitgebreid gehoord. Wat gepasseerd is afgelopen weken heeft de temperatuur hoog op doen lopen. Wat betreft het kookpunt loopt de pan nu over. Cliënt weet niet meer in wat voor proces hij terecht is gekomen. Ik denk dat wij straks een half uur nodig hebben om een verzoek te doen. Niet in de laatste plaats om wat La Serpe heeft verteld. Er is zo langzamerhand een schijnproces onstaan!

Het ging zo een tijdje over en weer, maar de vragen werden wel gesteld. Hier volgt de rauwe tekst van de snel genoteerde vragen. (Mogelijk wijken ze enigzins af van de precieze tekst van de verdediging.)

De meeste antwoorden, voor zover die werden gegeven door het OM, moet ik u op dit moment helaas grotendeels onthouden. Het OM zal binnenkort schriftelijk reageren met haar antwoorden.

*
Vragen Mrs. Meijering, Van Kleef en Ficq:
-Begrijpen wij uit opmerking van het OM hedenochtend dat het zaaks-OM het standpunt inneemt dat op basis van de deal Peter La Serpe niet gehouden was de waarheid over de liquidaties te vertellen als het ging om de positie van Holleeder?
Het antwoord van het OM is: Ja, toelichting volgt.

-Kan het OM aanwijzen in het contract waar de 'ja' op gebaseerd is in het contract?

-Hoe ziet het OM een en ander als het gaat om: De kennelijke positie van Willem Holleeder in relatie met Ali. Immers ontbreekt ook Akgün in het contract. Vindt het OM derhalve dat Peter La Serpe ook niet de waarheid heeft hoeven verklaren over Akgün?

-Hoe verhoudt een en ander zich met in contract een aantal verdachten op naam, en de opmerking 'en anderen'?

-Is gedurende de 4,5 jaar op enig moment opgekomen om deze Holleeder-passages uit de kluis te halen, met name sinds Soerel is aangehouden en ook toen Soerel zijn verdediging relateerde aan de positie van Holleeder?

-Kan dit OM beantwoorden, waarom niet in contract is opgenomen dat Peter La Serpe over een aantal personen niet de waarheid hoefde te vertellen?

-Wat kan het OM zeggen over de instructies die La Serpe van De Haas heeft meegekregen in het verloop van het proces indien er vragen over Holleeder kwamen?

OM: De Haas heeft ons meegedeeld dat hij La Serpe niet heeft geïnstrueerd over hoe te verklaren, indien er vragen over Holleeder zouden komen. Hij moest naar waarheid verklaren


-Er zijn veel delen in dossier waar Holleeder voorkomt. De vraag is reeds op 18 juni 2007 gesteld. De vraag of Holleeder op enige manier met de zaak van doen had. Hoe is dit tussen De Haas en La Serpe besproken. Is u dat bekend?

-Er zijn geen instructies door De haas aan La Serpe geggeven?

Opmerking Peter La Serpe: Het laatste stukje van De Haas, over 22 november. Dat was op de dag dat ik correcties aanbracht op de kluisverklaringen. Wat ik over Holleeder zei was een snelle samenvatting. Ik heb gezegd dat ik dat niet in de rechtbank wilde verklaren en er zijn geen vragen over gesteld, geen diepte interview en geen instructies. La Serpe: 'Ik heb De Haas instructies geggeven het niet te melden. Nou ja, intructies... ik zei: Ik ga dat niet zeggen.'

-Hoe ziet het OM het incident met de Holleeder-passages, het feit dat het OM dit in het contract vindt passen en anderzijds de strafvordelijke verplichting die La Serpe heeft de waarheid en niets dan de waarheid te vertellen?

-Hoe kijkt het OM aan tegen het feit dat we 23 vindplaatsen waarbij om Holleeder heen wordt gegaan, cq gelogen over de positie van Holleeder. Verzwegen en gelogen?

-Hoe ziet het OM het in relatie tot een mogelijke meineed?

-Hoe ziet het OM dat in relatie tot art 190 a/b sr.?

-Kent dit zitings-OM het TGB-contract?

-Wordt in het TGB-contract gerefereerd aan bepaalde verdachten en niet naar anderen?

-Eén na laatste alinea, pagina 2. Overleg 22 nov 2006. Peter La Serpe gaf aan in strijd met de waarheid qua van Hout + Jesse en contact Holleeder Vraag: Begrijpt het OM dit nog?
Op 22 nov volgens De Haas verhaal Cor van Hout niet klopt. In dossier diverse vindplaatsen tot 3 weken geleden door La Serpe volgehouden.

-Hoe zit dit nu? Heeft De Haas dit inmiddels uitgelegd?

-Is bij de besprekingen met De Haas voor gekomen Q5. Is vanwege feit dat Holleeder-passages buiten beeld moesten blijven een situatie ontstaan, waarbij Q5 nader diende te worden bezien?
Of zich iets dergelijks heeft voorgedaan?

-Wat vindt dit zaaks-OM enerzijds van het Holleeder-incident en anderzijds de totstandkoming van de deal dat met kleine vissen grote vissen gevangen moeten worden?

OM: Het gaat niet om grote of kleine vissen, maar om een hele school vissen en een reeks van liquidaties die opgelost, dan wel voorkomen konden worden.

-Vindt het OM of De Haas deel uitmaakt van het zaaks-OM?

-Voelt dit OM zich verantwoordelijk voor hetgeen Peter La Serpe met De Haas heeft afgesproken?

-Voelt dit OM zich verantwoordelijk voor het kluisverklaringen-traject zoals door De Haas afgelopen?

OM: Nee. De Haas was destijds CIE-officier, met eigen verantwoordelijkheden en eigen verplichtingen die losstaan van het zaaks-OM.

-De Haas bespreekt een en ander met de parketleiding, met wie? De wit? Of van Straelen, of andere OM-leden?

-Is een en ander aan de CTC (Centrale Toetsings-Commissie) voorgelegd?

-Is het voorgelegd aan het College Procureurs generaal?

-Is een en ander gecommuniceerd met Landelijk Parket, qua Kolbak?

-Hoe kan het OM rijmen dat De Haas vanwege veiligheidsredenen kennelijk accoord ging met
buiten verklaring laten van Holleeder enerzijds en anderzijds dat wel over cliënten en anderen kon worden verklaard?

-Hoe kan dit veiligheidstechnisch begrepen worden? Vooral omdat Holleeder op dat moment gedetineerd zat en Ali en Dino op vrije voeten waren.

-Welke veiligheidsmonitor heeft een en ander meegedeeld?

-Kan hetOM uitleggen waarom het vermeende veiligheid boven de waarheidsvinding moest gaan?

-Waarom ging OM accoord met veiligheidsargument, dus Holleeder mocht niet belast worden,
maar dat Peter La Serpe Holleeder wel mocht belasten qua Cor van Hout?

-Kan het OM duidelijk maken waarom het veiligheidsrisico nu geen rol meer speelt?

-Is er sprake van nog meer verklaringen die in de kluis liggen en die over Holleeder gaan?

-Is er nog sprake van andere verklaringen over betrokkenheid van Holleeder?

-Zijn er nog andere bevindingen buiten het dossier gehouden, in relatie tot achtergehouden verklaringen van Peter La Serpe?

-Zijn er nog andere weglatingen in de verklaringen van Peter La Serpe die slaan op andere verdachten?

-Is er een relatie tussen weglaten Holleeder-passages en anderzijds dat in de 140-verdenking nooit hardop Holleeder is opgenomen?

-Hoe kijkt het OM aan tegen bewijspositie tegen Holleeder in 140 qua 'en anderen'?
OM: Daar kan het OM niet op ingaan, omdat Holleeder hier niet terecht staat. Wel wordt hetgeen nu bekend is over Holleeder van belang geacht in de bewijsvoering mbt de andere verdachten.


-Verschillende verzoeken om de weglatingen bij de rechter-commissaris te laten nakijken.
Het OM heeft toen het standpunt ingenomen dat zelfs de veiligheid van de RC in het geding kan zijn.
Is er een relatie tussen die mededeling en de Holleeder-weglatingen? Zo neen, graag andersinds uitleggen?

-Door verdediging altijd gezegd dat weglatingen inhoudelijke verklaringen betrof.
OM toen: Weglatingen waren onderhandelingen, veiligheid en prive. Neemt het OM dit standpunt nog steeds in?

-Hoe kan dit, terwijl het inhoudelijke passages betrof?

-Wat zijn de redenen geweest om de passages weg te houden?

-Had de keuze met beperkte levensverwachting van Holleeder te maken. Strijd met Landelijk Parket?

-Is er naar aanleiding van het naar buiten komen van stukken nader onderzoek uitgezet door kwaliteits-Officier van justitie of de Rijksrecherche

Vragen Mr. Sander Janssen:

-Is deze kwestie aan de rechter-commissaris voorgelegd bij toetsen rechtmatigheid

-Zo neen, wel besproken?

-Is er recent een terugkoppelijng geweest met andere OM over de beslissingsmodellen zoals toen gehanteerd?

-Is er nu in de afgelopen vier jaar een moment geweest dat bij De Haas of enig OM-lid dit ter sprake is geweest. Bijvoorbeeld de aanhouding van Soerel en de 9 maanden uitstel. Ook toen is nooit gesproken over de vraag of er nog meer was.

-Is de verklaring van La Serpe in het licht van de door hem afgelegde verklaringen getoetst?

-Hoe vaak is De Haas aanwezig, direkt of op de achtergrond, geweest op zitting of rechter-commissaris-verhoor La Serpe?

Opmerking Mr. Frits Lauwaars: Raar dat het OM zelf geen standpunt inneemt, maar zich laat dwingen door vragen.

Mr.Betty Wind: We hebben deze vragen nu beantwoord in een vrij kort tijdsbestek. We zouden op een later moment uitgebreider willen antwoorden op de overige gestelde vragen, bij voorkeur tijdens een zitting op een later tijdstip.

Op dinsdag 1 november gaat het proces verder. De grote vraag is: Hoe redden het OM en De Haas zich uit dit door Mr. Meijering zo genoemde "mijnenveld"?

Bondtehond