maandag 22 oktober 2007

'Doe nou niet zo dom!'

Vandaag kreeg Maike Dijkhuis aandacht van de Rechter, maar niet voordat hij eerst over het artikel in Vrij Nederland vroeg aan Willem Holleeder.Hij had zich in het blad uitgelaten over Mink Kok, terwijl hij in de Rechtbank toch duidelijk zei "Over Mink Kok heb ik niets te zeggen". U heeft gezegd dat het niet zo slim was met die tapes, maar nu verklaard u weer aan de pers.
"Dat was dan omdat er in de Rechtbank niet zo stevig was doorgevraagd als de journalisten van Vrij Nederland (Harry Lensink+Marian Husken) wel hadden gedaan", antwoordde Holleeder.

Jan Hein Kuijpers reageerde ook even fel:"U doet net of het een grote schande is dat Dhr Holleeder van zich afbijt over allerlei aantijgingen die te lezen zijn in de media"
"Nou nee, zei Rechter Verpalen, maar U geeft wel informatie die u niet aan de Rechtbank heeft verteld"
"Daarover heb ik al gezegd dat het niet aan mij is om anderen te belasten, ging Holleeder verder, ik beantwoord alleen de vragen die me gesteld worden."

U bent een goede selectieve vragen-beantwoorder, merkte Verpalen toen op. De Rechter ging verder. Er was besloten om naar aanleiding van dat interview in Vrij Nederland nu toch maar Mink Kok als getuige te horen door het OM. "Nu wel ? hahaha...ik ben vol verwondering!" reageerde Holleeder vrolijk. Koos Plooy ging staan, kennelijk om een vraag te stellen.Jan Hein Kuijpers zei meteen: Ooh ! Oh.....! alsof ie zeggen wou, nu gaan we het krijgen. De zaal kon zijn geintje duidelijk waarderen, er werd hard om gelachen.
Plooy beweerde dat de rol van Mink Kok als getuige waarschijnlijk klein zou zijn omdat er immers van alles wat Holleeder eerder verklaarde gewoon uit de media te vissen was. Toch wilden ze hem nu wel oproepen.
De rechtbank wees dit verzoek later af. Er werd echter wel een slag om de arm gehouden, wellicht in een later stadium zou er verder bepaald kunnen worden Mink Kok toch op te roepen.

Maike Dijkhuis werd ondervraagd over een aantal zakelijke transacties en over haar rol daarin. Ze beantwoordde de vragen vlot, met af en toe een zijwaartse blik naar haar Advocaat, alsof ze steun verwachte uit die hoek. Dat kreeg ze ook af en toe, maar de meeste vragen kon zij echter prima zelf af.

Zo ook over een storting van 105.000 gulden. Waar was dat voor? "Voor zover ik me kan herinneren was dat voor een auto.", vertelde Maike.Holleeder sprong bij: "Die had ik gekocht in Duitsland, Edelachtbare, een Jeep-model. Ik kwam er mee thuis en Maike vond hem mooi en vroeg aan me, mag ik hem hebben?" "Das goed, zei ik toen, hij heb 105.000 gekost" ging Willem verder, en Maike zette toen verder uiteen hoe dat nou gegaan was met die storting.

Ook werd gevraagd:"Hoe kende u Meneer Endstra?"
"Als een aardige man, antwoordde Maike, ik vond het alleen erg vervelend dat mijn familie in de media opdook in die artikelen over hem." "Meneer Holleeder is niet zo spraakzaam", beweerde ze toen de Rechter vroeg of ze wist wat voor werk haar vriend toendertijd deed op de Wallen?

Toen ging de vraag over een Appartement in Parijs, en of Maike die daar heeft? "Ik? , een Appartement in Parijs? Ik zou wel willen", reageerde Maike verontwaardigd.
De naam Dijkhuis kwam voor in een brief, over een Appartement in Parijs.
Die was gevonden bij Paarlberg. Zou u dat kunnen zijn?, vroeg Plooy. Maike: "Dat weet ik niet....het kan mijn moeder ook zijn, of mijn oma." Plooy sprong zowat uit zijn vel, liep rood aan en schreeuwde bijna "Doe nou niet zo dom !"

Maike was duidelijk geïrriteerd en leek lichtelijk geschrokken, maar daar was niet veel van te merken, en ze liet het werk over aan haar Advocate. Mr Anique Slijters protesteerde en riep: "Ik maak ernstig bezwaar !"
Het wilde er bij het OM maar niet in dat Maike niet wist wie nou die Dijkhuis was in die brief. Erg veel duidelijkheid kwam er niet.
Speculatie deed Maike niet aan......

Door Bondtehond