vrijdag 29 juni 2018

Jessy Remmers voltooit trilogie 'Beyond The Truth of Life' + De onwaarheid van La Serpe

In de week dat tijdens het Vandros-proces met Willem Holleeder zijn naam weer regelmatig opduikt tijdens de bespreking van zaaksdossier Viool, oftewel de moord op Cor van Hout en doodslag op Robert ter Haak, wordt deze week Jessy Remmers zijn boek Beyond The Truth of Life III op Amazon te koop aangeboden. Het boek is het derde in een reeks van drie waar hij hard aan heeft gewerkt tijdens zijn reeds 12 jaar durende detentie:


Vanaf het begin van het nieuwe millennium heeft Jessy het idee ontwikkeld om een roman te schrijven gebaseerd op zijn ervaringen en kennis waarin hij fictie met werkelijkheid verstrengelt om de lezer middels een avontuur tot een dieper inzicht over het bestaan te kunnen laten komen. Die roman is er uiteindelijk van gekomen in de vorm van een trilogie. Het betreft één enorm avontuur waarbij de drie delen elkaar trapsgewijs opvolgen, de opvolgende diepzinniger dan de vorige. Momenteel worden de boeken internationaal verkocht, waarvan de opbrengst automatisch naar een goed doel gaat waar Jessy zich al zo’n twee decennia mee bezig houdt. De boeken zijn echter enkel in het Engels verkrijgbaar. Dat kan een minpuntje zijn voor degenen die de Engelse taal niet voldoende beheersen, ook nog eens omdat sommige onderdelen vrij pittig kunnen zijn. Lezers uit verschillende landen spreken vooral over de uniekheid van het verhaal, het is zover zij weten met geen enkel ander boekwerk te vergelijken. Als je de uitdaging wil aangaan dan zijn de boeken verkrijgbaar via: www.beyondthetruthoflife.com   (website tijdelijk offline)

<<0>>

Afgelopen week bereikte mij via via ook een ander nieuwsfeitje, namelijk dat Jessy ergens in Juli zal worden gelicht om te worden gehoord over deeldossier Viool. Je kunt er niet omheen dat Passage sterkt verstrengeld is met Vandros en dat besproken strafbare feiten en nog veel andere gebeurtenissen wederom de revue zullen passeren. Neem nu afgelopen dinsdag. In de reactie van het OM op het verzoek opheffing voorlopige hechtenis van Holleeder door zijn advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz kwam dit voor mij zeer bekend klinkende detail voorbij:

'Kort nadat Jesse R. was ontsnapt uit detentie was er volgens kroongetuige Peter la Serpe een ontmoeting met onder anderen Willem Holleeder en Peter R. de Vries in restaurant Het Arsenaal in het Gooi. Het zou de bedoeling zijn geweest dat La Serpe op televisie kwaad zou spreken over de Criminele Inlichtingeneenheid – wat niet zou zijn doorgegaan omdat la Serpe niet wilde.'

Kon mijn ogen bijna niet geloven, maar het stond toch echt in het verslag van Paul Vugts van Het Parool, die zoals gewoonlijk, net als Saskia Belleman en Hendrik Jan Korterink, zeer accuraat verslag doet en zowat realtime zit mee te tikken wat er in de rechtszaal allemaal wordt gezegd. Het moet ook hem en andere journalisten die destijds ook bij Passage aanwezig waren bekend in de oren hebben geklonken. Het is namelijk nogal een heet hangijzer: de vermeende Arsenaal-ontmoeting in Naarden Vesting, waar Holleeder al dan niet bij aanwezig zou zijn geweest...

Er zijn vele aanwijzingen dat het Hof van Passage, door zoals zij zelf zeiden in hun uitspraak "boven de zaken uit te stijgen en met een zogenoemde 'helikopter-view' naar de liquidatiezaken en de samenhang van diverse zaken te kijken", leugens en onwaarheden die door de duur betaalde kroongetuigen zijn geïntroduceerd keihard heeft genegeerd. Door Willem Holleeder in Passage al schuldig te bevinden, heeft hij in mijn ogen weinig eerlijke kans dat rechters nog met een onbevangen blik naar de nu te behandelen liquidatiezaken zullen kijken en nog te kunnen worden vrijgesproken. Dit Vandros-proces lijkt daarom een groot schijnproces te worden in mijn ogen. De einduitslag lijkt namelijk bijna al zo goed als vast te staan.

Zo nu en dan duikt er zoals nu weer iets op dat aantoont dat de kroongetuigen in Passage hoe dan ook overeind moesten blijven, ook al moet je daar een bekende, zo niet de bekendste misdaadjournalist van Nederland, althans diens integriteit en geloofwaardigheid, voor opofferen. Alleen jammer voor het OM dat deze misdaadjournalist tegelijkertijd de objectiviteit zelve lijkt, door onbewust aan te tonen dat hij op er op geen enkele wijze belang bij had Holleeder destijds de hand boven het hoofd te willen houden door hem bewust buiten de Arsenaal-bespreking in Naarden-Vesting te houden, omdat hij bijna gelijktijdig dat hij moest getuigen in Passage reeds met de zussen Holleeder blijkt samen te werken om bewijs tegen Holleeder te vergaren. Dus inderdaad dient zich de vraag aan: Wat is het nou? Loog Peter la Serpe over deze cruciale gebeurtenis om Willem Holleeder, Dino Soerel en Jessy Remmers er gezamenlijk in te leggen, of loog Peter R. de Vries om wat voor reden dan ook en pleegde hij bewust meineed voor het Hof? Het is namelijk zo dat Peter la Serpe als kroongetuige onder ede beweerde dat Jessy Remmers aan tafel met Holleeder gevraagd zou hebben 'of Holleeder nog klussen voor hem had'. 'Met klussen bedoel ik liquidatie-klussen', vulde La Serpe aan. Waarop Holleeder volgens La Serpe zou hebben geantwoord: 'Ga maar naar Dino, die heeft er nog genoeg'...

Hierdoor koppelde La Serpe ten eerste: Jessy Remmers aan Holleeder, ten tweede: Holleeder aan Soerel en ten derde: Jessy Remmers tevens aan Soerel. Nogal belastend voor de betrokkenen. La Serpe besefte echter dat hij hier op vast zou kunnen lopen als Peter R. de Vries over deze ontmoeting, waar Holleeder dus helemaal niet bij aanwezig was aldus De Vries, gehoord zou worden en zie hier: de zogeheten 'Holleeder-weglatingen' werden geboren. Hij beweerde dat hij zo bang was voor Holleeder dat die zijn familie iets zou aandoen, dat hij niets over Holleeder wilde verklaren. Sterker nog: hij stelde het als een keiharde voorwaarde. De Holleeder-passages werden daarop met toestemming van de top van het OM zwart gemaakt in zijn kluisverklaringen voor die aan de verdediging werden verstrekt en toegevoegd aan het Passage-dossier. Het heeft al met al nog jaren geduurd voor de verdediging de zwart gemaakte alinea's uit zijn verklaringen, dus de zogenoemde 'Holleeder-weglatingen', eindelijk alsnog kreeg te lezen.

Advocaat Nico Meijering bleef keer op keer hameren op die vreemde zwarte passages en dat de verdachte een eerlijk proces werd ontnomen als er teksten bewust aan het zicht van de verdachten en hun advocaten zouden blijven worden onttrokken. De advocaat van Soerel wilde absoluut weten wat daar stond. Uiteindelijk werden de zwarte passages 'ont-zwart', dus leesbaar gemaakt, en aan het Passage-dossier toegevoegd. Waaruit zonneklaar blijkt dat er ook goede reden was voor La Serpe om bang te zijn, echter niet voor de toorn van Holleeder, maar voor het feit dat hij keihard door de mand zou vallen dat hij de aanwezigheid van Holleeder bij deze ontmoeting (en de hieronder omschreven andere cruciale ontmoeting) geheel uit zijn dikke duim heeft gezogen. Meijering zei: 'Het OM is La Serpe toe gaan staan de waarheid geweld aan te doen'.

Net als, volgens de Passage-verdediging, de ontmoeting op de parkeerplaats voor winkelcentrum Gelderlandplein waarbij hij Holleeder tegen Jessy Remmers zou hebben horen zeggen: 'Osdorp eerst!', waarvan het OM beweert dat met de woorden 'Osdorp eerst!' bedoeld zou zijn dat de liquidatie van Kees Houtman in Osdorp prioriteit had voor Holleeder vóór de liquidatie van Thomas van der Bijl. Die toevallige ontmoeting en het daarop volgende gesprek tussen Holleeder en Jessy waarbij Jessy Remmers La Serpe zou hebben voorgesteld aan Holleeder, is ontkend door zowel Holleeder, Jessy Remmers als Sjaak Burger die volgens La Serpe hier ook bij aanwezig zou zijn geweest en op de achterbank van de auto waarmee het drietal reed, zou hebben zitten telefoneren. Die locatie ligt pal tegenover het politiebureau aan de Van Leijenberghlaan, maar een observatie, videobeelden of enig ander bewijs van deze ontmoeting is er naar mijn weten niet. Deze gebeurtenis is dus ook puur gebaseerd op de verklaring van kroongetuige La Serpe die aantoonbaar heeft gelogen over een andere ontmoeting, namelijk de voornoemde ontmoeting in Het Arsenaal te Naarden-Vesting...

En Peter R. de Vries zou hier dus meineed hebben moeten plegen. Of nu juist de kroongetuige... Iets anders kun je er echt niet van maken. Men zegt dat bij het OM wel niet met zoveel woorden, maar de conclusie die hier volgens mij zonneklaar uit getrokken kan worden is dat het OM in een vreemde spagaat is geraakt en dat het Hof hierin is meegegaan en/of dit simpelweg moet hebben genegeerd.

Hoe dan ook, het is in mijn ogen allemaal zeer opmerkelijk...

Bondtehond

woensdag 20 juni 2018

Onder de Pet - Het ware verhaal volgens de vermeende politiemol Sjaak Kist

Jarenlang is Sjaak Kist een politieman voor wie de grens tussen goed en fout duidelijk is. Als rechercheur staat hij altijd aan de goede kant van de streep. De criminelen, die hij desnoods achtervolgt tot de poorten van de hel, zijn de vijand. Tot op een dag de rollen compleet worden omgedraaid.


Sjaak's collega's verdenken hem van verraad. Hij zou informatie van de politie hebben gelekt naar naar niemand minder dan topcrimineel crimineel Willem Holleeder. De Nationale Recherche doet er alles aan om hun eigen collega – type goudeerlijke Amsterdammer, hart op de tong – achter de tralies te krijgen. Maar Sjaak is een vechter. Rechtszaak na rechtszaak voert hij tegen het onrecht, om uiteindelijk te zegevieren.

In Onder de Pet vertelt Sjaak openhartig zijn verhaal: over een politieman die tegen het systeem moet vechten waar hij zelf deel van uitmaakt, welke sporen dit nalaat, hoe hij zijn leven weer oppakt en wat er daadwerkelijk is gebeurd.

En wie het lek wél is? Sjaak heeft zijn vermoedens...

<<0>>

Jarenlang was Sjaak ook een van de trouwe bezoekers die ik heb ontmoet tijdens het liquidatieproces Passage en ook regelmatig sprak tijdens de vele pauzes. Sjaak was een gezellige prater en wist veel over het systeem waar we dagelijks getuige van waren in de rechtszaal van de Bunker in Osdorp. Dat hij jarenlang heeft gewerkt in datzelfde systeem en daar op een gegeven moment ten onrechte hard mee in aanraking is gekomen, zat Sjaak merkbaar dwars. Ooit merkte ik een keer op tegen Sjaak Kist: 'Je zou denk wel een boek kunnen schrijven over wat jij allemaal wel niet hebt meegemaakt bij de politie'... 'Nou', zei hij, 'wie weet? Ik loop er wel eens over te denken'...

Daarna was het een poosje stil rond Sjaak. Ik zag hem nog wel eens een enkele keer op de tribune van het JCS (Justitieel Complex Schiphol), waar de Officieren van Justitie het keer op keer nodig vonden de raadsheren van het Hof opmerkzaam te maken op Sjaak's aanwezigheid, net zoals zij vaak deden bij aanwezigheid van Martin Kok en/of Greg Remmers. In geval van Martin Kok kon je je daar nog wat bij voorstellen, want Martin Kok was zelf getuige. Maar in geval van Greg Remmers, die als vader de zaak van zijn zoon Jessy Remmers als belangstellende volgde of simpelweg even zijn neus liet zien om zijn zoon een hart onder de riem te steken, leek dat meer op een pesterijtje.

Laat staan dat het noodzakelijk was voor het OM om het Hof op de aanwezigheid van oud politieman Sjaak Kist te wijzen, die soms alleen aanwezig was omdat hij wist dat mr. Nico Meijering daar aanwezig was van kantoor Ficq & Partners, en zonodig eventjes kon spreken in de pauze. Mr. Leon van Kleef van dat kantoor stond Sjaak namelijk bij. Momenteel vecht Sjaak nog voor herziening van zijn zaak met mr. Stijn Franken, aangezien hij toch nog 6 maandjes kreeg, terwijl hij er al 9 maanden in voorarrest zat, en zo tot nu toe kon fluiten naar enige schadevergoeding.

We keken elkaar wel eens aan op zo'n moment dat de officieren expliciet zeiden: 'We willen voor de griffier even opmerken dat de heer Sjaak Kist aanwezig is op de publieke tribune', terwijl zij met een verbeten blik omhoog keken richting Sjaak die zich van de prins geen kwaad wist. Met andere woorden bedoelden zij: 'Maak daar maar even een aantekening van, meneer de griffier'. We konden ons lachen soms niet houden en dan zei ik: 'Nou Sjaak, ze motte jou weer hebben hoor!', waarop we toch de lol er wel weer van in konden zien. Of was het eigenlijk om te huilen? (de man is notabene grotendeels vrijgesproken) Nou ja, Sjaak lijkt mij daar nou ook weer geen type voor en ik was dus blij verrast te constateren dat hij niet alleen over een boek is blijven lopen denken en hij tijd heeft gevonden zijn verhaal ook daadwerkelijk aan het papier toe te vertrouwen. Mogelijk had hij tijd te over nadat bleek dat zijn aanwezigheid op de publieke tribune niet zo gewenst was door het OM van Passage, dat hem daar naar wat ik hoorde kennelijk heeft willen weren.

Hoe het ook zij, er is in mijn ogen maar één persoon die kan vertellen hoe de vork nu echt in de steel zat en dat is de Sjaak Kist himself. Het ware verhaal volgens de vermeende politiemol is nu te lezen in het boek: 'Onder de Pet'! Een aanrader dus!


(klik hier:)Bondtehond


Aangepast zoeken