dinsdag 16 december 2014

Reeks regiezittingen liquidatieproces Passage in Justitieel Complex Schiphol begonnen

De eerste regiezitting zit erop. Holleeder komt binnenkort pas aan de beurt. Hij moet eerst nog voorgeleid worden, dus het OM wil dat even afwachten alvorens met medelingen te komen die betrekking hebben op het eventueel nieuw op te starten Holleeder-proces. Met andere woorden: laten we eerst maar eens zien of Holleeder wel in voorarrest wordt genomen bij de rechter-commissaris. Zo ja, volgt er in januari wat meer info. Het is iets te vroeg daar veel meer over te zeggen, aldus AG. Mr. Frits Posthumus. Hij denkt niet dat Passage stopgezet dient te worden.

Mr. Stijn Franken voor grote klus ivm arrestatie Holleeder...

Daar zijn wel zorgen over bij de verdediging. Maandag zou ik het teken staan van regie-technische zaakjes, onder meer in verband met de toetreding van Fred Ros tot het Passage-proces als kroongetuige. Maar de aanhouding van Willem Holleeder werd natuurlijk ook wel even besproken. want er zou een hoop veranderen volgens de voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen. Zoals het er nu uitziet is Holleeder verdachte in de dossiers Agenda (Kees Houtman) en Perugia (Thomas van der Bijl), Art-140 (Criminele organisatie) en er zijn reeds geluiden over de zaak Viool (Cor van Hout). Maar ja, de voorgeleiding van Holleeder vindt vanmiddag dus plaats en dan moet nog blijken of hij ook daadwerkelijk in voorarrest zal worden genomen.

De verdediging maakt zich vooral zorgen over de voortgang van het proces. Mr. Nico Meijering was verbaasd dat de verdediging via de pers heeft moeten vernemen dat Holleeder was gearresteerd en las weer allerlei dingen in De Telegraaf. Kennelijk moet het via de media gecommuniceerd worden, verzuchte Meijering. Er ligt nu een pakket van 5000 pagina's verificatiemateriaal waar de verdediging nog niet helemaal doorheen is, maar je kunt nu de bui al zien hangen. Het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voortgang van Passage. Het OM zou dat verificatiemateriaal reeds onderzocht hebben en op die basis is Willem Holleeder afgelopen zaterdag aangehouden.

Het komt er nu op neer dat het Hof kijkt naar de mogelijkheden voor een gelijktijdige behandeling, waarbij de RC regelmatig ingezet zal worden. Verhoren die voor beide zaken, de Holleeder-zaak en Passage, van belang zijn, zouden bij de RC kunnen plaatsvinden in de meeste gevallen. Men zal in ieder geval streven naar een gelijktijdige behandeling. Daar gaat het Hof komende tijd goed over nadenken. Het OM kwam vorige week met een reeks van bijna 40 getuigen die men wil horen. Hier zie je meteen aan dat beide zaken onmogelijk gescheiden kunnen worden behandeld, omdat getuigen zowel in de Holleeder-zaak als in het grote liquidatieproces Passage van belang zijn. Er zullen mogelijk zelfs tegenstrijdige belangen onstaan vrees ik, tussen aan de ene kant de advocaten van Soerel en Akgün en aan de andere kant de verdediging van Holleeder. Hoe zich dat echter precies zal ontwikkelen, wil ik niet teveel op vooruit lopen, dat is koffiedik kijken.

Mr. Nico Meijering is er niet gerust op en voorziet grote vertraging en vindt dat zijn cliënten recht hebben om te weten waar ze nu aan toe zijn. Tenslotte is Akgün reeds 8 jaar aan het procederen, in principe, dus de raadsman wil nu wel weten wat er ligt. Als je alweer leest in De Telegraaf dat er allerlei dossiers bijgehaald worden: Mieremet, Endstra en Van Hout, wat betekent dat straks voor zijn cliënten? Het is duidelijk dat niemand wil wachten op de Holleeder-zaak. De verdediging is het erover eens dat Passage moet doorgaan. Wel roept het vragen op.

Bijvoorbeeld de vraag van Meijering: 'Krijgen we een gedelegeerde rechter-commissaris? Het OM zegt: 'wij houden u op de hoogte en delen u mede wat van belang is, we zullen geven wat relevant is'. Met andere woorden: maak u geen zorgen. Nou, wij maken ons wél zorgen, want we willen álles hebben. Als het maar niet zo gaat als in eerste aanleg, dat we moeten wachten op stukken en dat het OM stukken achterhoudt'. Meijering vroeg het Hof daar bovenop te blijven zitten. De raadsheren hadden zich er al eens kritisch over uitgelaten, maar Meijering verzocht het Hof nu uitdrukkelijk om het OM te vragen of alle relevante stukken nu reeds in bezit zijn van de verdediging en anders het OM op te dragen die te verstrekken.

Het OM kwam kort daarvoor aan het woord en wees het Hof erop dat men verzoeken had gedaan om stukken, onder meer ivm mogelijk toekomstige getuige Martin Kok, die zou hebben verklaard dat Fred Ros tegen hem verteld zou hebben dat hij de motor bestuurde tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Meijering vond het opmerkelijk dat de helft van het betoog van het OM ging over: waar blijft het kantoor van Meijering nu met relevante stukken? Daar kon Meijering duidelijk over zijn.

Mr. Meijering: 'Ja, de heer Kok heeft ons kantoor benaderd met informatie dat Fred Ros zelf op de motor heeft gezeten bij de liquidatie van Cor van Hout. Dat hij zelf betrokken is bij diens geweldadige dood'. En er zijn meerdere getuigen tot het kantoor van Meijering gekomen, echter onder deze getuigen zijn er een aantal die bang zijn om te worden vermorzeld door het OM als zij eenmaal bekend zouden zijn. Kortom: Meijering cs. beraden zich nog of deze als NN-getuigen (anonieme bedreigde getuigen) opgevoerd zullen worden, of als gewone getuigen. Kennelijk is dat een van de redenen dat het kantoor nog stukken niet relevante informatie niet meteen heeft kunnen en willen verstrekken. Ook zijn betrokkenen angstig voor met name meneer Ros, want zo zegt Meijering: 'We zullen ook aantonen dat de tentakels van meneer Fred Ros ook nu nog ver reiken'.

Hoe zich een en ander uitkristalliseert, zullen we dus nog even moeten afwachten.

Het OM roept deze reeks getuigen op:

 • Lydia van der H. (vriendin Fred Ros)
 • Freek Geukens, ene Smit, ene Terlinden en ene Mathijssen. (vrienden van Ros, kwamen op bezoek bij hem en hebben relevante zaken besproken)
 • Stanley Karel 'Kai' Esser. (getuige in '93-zaken - heeft iets gezegd over criminele organisatie)
 • Siem Wulfse (vriend Ros - Ros spreekt over hem - vaak op bezoek geweest)
 • Mevrouw *Kik (vriendin Ros)
 • Mevrouw Doezelaar (vriendin Ros)
 • Meneer *Z. K. (op bezoek geweest namens Akgün volgens Ros)
 • Peter la Serpe (verschillende verklaringen)
 • Habes, Saro, De Boer, Haaker en Dick (verdachten / veroordeelden zaak Perugia - vaststellen betrouwbaarheid Ros)
 • George van Dijk (was reeds getuige - nader verhoor)
 • Danny Kuiters (op bezoek geweest - OVC-gesprek waarin het gaat over Ros - over het toosten op de dood van Cor van Hout)
 • Dick Vrij (naam wordt door Ros genoemd - op de hoogte van betalingen + bezoek Kuiters)
 • Greg Remmers (skala van dingen over bevraagd worden - Ros spreekt uitgebreid over Greg Remmers - over Pata)
 • Albanezen Andrea Pata en *Laadhie (over poging liquidatie George van Dijk
 • Maikel Bronkhorst (Willem de Glazenwasser) (over verklaringen Ros - contacten met familie Remmers + Siegfried Saez)
 • Piet Schneider (over verklaring van Ros)
 • Makelaar Anthony Heinicke (verhuurde woningen - Smart Vastgoed)
 • Mark Burbach (zweeft boven dossier rond - Ros kwam bij hem - kent veel mensen)
 • Jesse Remmers (confronteren met verklaringen Ros)
 • Ali Akgün (confronteren met verklaringen Ros)
 • Dino Soerel (confronteren met verklaringen Ros)
 • Sjaak Burger (confronteren met verklaringen Ros)
 • Peter la Serpe (confronteren met verklaringen Ros)
 • Mevrouw Timmers (relatie gehad met Kuiters - op bezoek geweest bij Kuiters)
 • Francis K. (vriendin Jesse Remmers - op bezoek geweest - Ros woonde even bij haar)
 • John van den Heuvel (op bezoek geweest 2004/2005 - Ros heeft daar over verklaard)
 • Bas van Hout (publicaties + bezoeken aan Ros)
 • Mr. Peter Plasman (over poging wig te drijven tussen hem en Ros)
 • Mr. *Grevers (of Krevers) (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Mr. John Peters (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Fred Ros zelf 
 • Mevrouw Detmer (heeft belastend verklaard in zaak Akgün en andere zaken - mogelijk wordt dat daarom een video-verhoor)
 • Peter van Koppen (over rapporten in de zaak Verbaan)

(* = weet niet zeker of ik deze namen goed heb geschreven)

Overigens zullen niet alle getuigen op zitting worden gehoord, maar ook een hele reeks bij de raadsheer-commissaris.

Verder verzoekt het OM wat stukken toe te voegen, oa. het zg. Exposé van Jesse Remmers, een stuk dat Jesse zelf heeft geschreven.

Het oproepen van Henk Rommy als getuige ziet er niet goed uit. Dat wordt moeilijk omdat de VS niet mee wil werken aan een beschikkingstelling aan Nederland. Men probeert het nog wel via een rechtshulpverzoek, eventueel voor een video-verhoor, maar daar wilde Rommy eerder niet aan meewerken, dus dat is in feite nog onzeker.

Mr. Onno de Jong, de raadsman van Fred Ros, had ook 3 verzoeken, oa. wil hij ook getuigen oproepen:
 • Jesse Remmers : toen de gordijnen na het verhoor van Fred Ros vorige maand dicht gingen, zou Jesse Remmers verklaard hebben, zo las de raadsman in de krant later, dat het verhaal over de poging liquidatie op George van Dijk niet klopte en uit de koker kwam van Fred Ros zelf. Daar wil De Jong Jesse over horen. Of wellicht kan volstaan met het voegen van die verklaring van Jesse.
 • Wil enkele door Ros afgelegde verklaringen toevoegen aan zijn eigen zaken.
 • Ros heeft er belang bij dat zijn geloofwaardigheid in stand blijft, dus wil de raadsman getuigen kunnen horen die dat betwisten. Welke getuigen wordt nog opgegeven.

Er waren geen vragen of bezwaren van de verdediging en het OM maakte ook geen bezwaar.

Mr. Meijering vroeg tot slot of de aankomende verhoren bij de raadsheer-commissaris op geluidsdrager kunnen worden vastgelegd.

Voorzitter Mr. Veldhuisen sloot de zitting hierna af.

Donderdag de 18e gaat het proces verder met een volgende regiezitting.

Bondtehond