woensdag 2 november 2011

'De gehele waarheid, en niets dan de waarheid'

Officier van justitie Mr. Betty Wind beantwoordde dinsdag in een voorgedragen stuk allereerst de vragen die de verdediging tijdens de vorige zitting stelde aan het openbaar ministerie in verband met het Holleeder-incident. Het OM wil het geschetste beeld dat dit zaaks-OM op een ongeoorloofde manier informatie heeft achtergehouden nuanceren, aldus Wind. Er waren volgens haar zeer goede redenen het zo te doen als het nu is gegaan. Alles wat La Serpe verklaarde was alleen bekend bij CIE-officier Mr. Sander de Haas. De openbaring van La Serpe dat er nog verklaringen in de kluis lagen over Holleeder was dus ook nieuw voor het zaaks-OM.


Mr.Wind (samengevat): De situatie is dat kroongetuige Peter La Serpe tot voor kort niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. De beslissing om de Holleeder-verklaringen in de kluis te laten is destijds niet gedeeld met het zaaks-OM. Daar was goede reden voor. La Serpe weigerde namelijk toestemming te geven zijn kluisverklaringen te gebruiken omdat hij bang was dat zijn familie wat zou overkomen. Het was daarom onethisch om La Serpe ook over Holleeder te laten praten. Besloten is toen de verklaringen in de kluis te laten, met de hoop dat La Serpe op een later moment wel bereid zou zijn deze te laten openbaren. Dat moment is nu dus kortgeleden aangebroken. Het oordeel van het OM was dat het niet in de weg stond van de waarheidsvinding.

De kluisverklaringen kwamen op een moment dat onderzoeken muurvast zaten, terwijl de schreeuw vanuit de maatschappij om liquidaties op te lossen steeds harder doorklonk. Tegen al die onderwereld-liquidaties bleek al jaren geen kruid tegen gewassen. Juist op dat moment kwam Peter La Serpe. Hij verklaarde over een reeks liquidaties die tot nu toe onoplosbaar leken te zijn. Er moesten afspraken worden gemaakt, de zogenaamde kroongetuigendeal. Zorgvuldigheid was echter geboden. Zonder die deal kon men de verklaringen van La Serpe niet gebruiken. Toen rond die tijd van de CIE-besprekingen voetbalvoorzitter Nedim Imaç werd geliquideerd, bleek dat zijn getuigenissen zeer serieus genomen konden worden. Men besloot de eisen van de toekomstige kroongetuige in te willigen. De Holleeder-verklaringen werden voorlopig veilig weggelegd.

Mr. Betty Wind: Het OM is zeer zorgvuldig te werk gegaan.

Hier beginnen veel mensen de draad echter kwijt te raken. En daar zijn mensen bij die regelmatig het proces bijwonen. Laat staan mensen die nooit zittingen bijwonen en niet precies weten hoe het eraan toe kan gaan in de rechtszaal tijdens het liquidatieproces 'Passage'.

Werd er niet gezegd dat het OM niet op de hoogte was van de Holleeder-verklaringen? De beslissing om deze in de kluis te laten lag bij deze ene meneer: CIE-officier Mr. Sander de Haas. Mr.Wind eerder: 'De vraag stond destijds centraal of het weglaten van relevante informatie over Holleeder het sluiten van een deal met een kroongetuige in de weg zou staan. Het antwoord was: Nee. Het was wel relevante informatie in verband met Holleeder, maar geen informatie die voor de verdachten die nu terecht staan ontlastend was. Eerder juist belastend. In dat opzicht was het Holleeder-deel niet essentieel. Omdat het overgrote deel wel betrouwbaar wordt geacht door het OM, onderschrijft men het verbaal van de heer De Haas.'

'Het OM onderschrijft het verhaal van De Haas.' Dat klinkt heel mooi. De vraag die dan wel meteen opdoemt, is deze: De bewering die het OM bij hoog en laag volhoudt, dat het OM-traject, het TGB-traject en het CIE-traject volledig gescheiden trajecten zijn, hoe verhoudt zich dat tot de mededeling dat het OM niet op de hoogte zou zijn geweest van de afspraak tussen La Serpe en CIE-officier De Haas, maar deze beslissing wel volledig 'onderschrijft'.

Met andere woorden: Gelooft u het, gelooft de verdediging het. In de wachtkamer van de bunker was in elk geval niemand te vinden die dit verhaal nog gelooft. Zelfs La Serpe geloofde er geen sikkepit van dat de gescheiden trajecten ook daadwerkelijk zo gescheiden zijn dat de verschillende officieren van justitie van de verschillende trajecten niet van elkaar zouden weten wat zij onafhankelijk van elkaar beslissen. Een Mr. De Haas beslist dus zonder dat het zaaks-OM daar weet van heeft dat verklaringen die mogelijk zouden kunnen bijdragen het allerhoogste doel van het OM te bereiken, nl de veroordeling van dé opdrachtgever(s) van al die liquidaties in de onderwereld, maar even in de kluis blijft tot het wel uitkomt die verklaringen tegen een mogelijke kandidaat te gebruiken? Hoe naief kunnen wij nog zijn in de ogen van het openbaar ministerie?

Laten we eens terugkijken op een groot deel van al die zitingen waarbij de discussie tussen het OM en hun eigen kroongetuige over wel- of geen-gescheiden trajecten steeds weer oplaaide. 


In willekeurige volgorde:

La Serpe 1 , La Serpe 2 , La Serpe 3 , La Serpe 4


La Serpe ALa Serpe B , La Serpe C , La Serpe D

Je kunt de kroongetuige, die tegelijkertijd ook nog "gewoon" verdachte is, niet kwalijk nemen dat ie niet meer gelooft dat er nog wel eerlijk spel gespeeld wordt, met als inzet onder andere zijn leven en dat van zijn familieleden. Wat dat betreft zag je dat de verdediging en hun grootste rivaal wel op één lijn zitten. La Serpe zegt al langer dat er één groot schijnproces afspeelt onder zijn ogen, en hij is daar zelf de hoofdpersoon in, maar dan als speelbal die het verboden wordt zijn troeven uit te spelen op straffe van opheffing van de beschermingsovereenkomst. Hoe ethisch is dat van het magistratelijk OM?

Nou ja, je kunt er lang en breed over discussiëren, maar de voorspelling dat het OM in samenspraak met voormalig CIE-officier De Haas zoef zoef een verklaring in elkaar hebben gezet waar bijna geen speld tussen te krijgen zou zijn, is wel uitgekomen.

's Middags kwam de oud CIE-officier het zelf vertellen. Een van de eerste vragen van Mr. Nico Meijering was dan ook niet vreemd.

Mr. Meijering: Mijnheer De Haas, vanochtend heeft het openbaar ministerie een stuk voorgedragen. Kende u dat stuk al?
Mr. De Haas: De eindversie kende ik niet, ik heb wel afgelopen dagen input daarvoor geleverd.
Mr. Meijering: Ehm... mijn vraag is eigenlijk: Bent u het eens met het stuk en wat daar allemaal in staat? Heeft u het gehoord, of heeft u het gelezen? Ik denk wel dat u het gehoord heeft, want het is net voorgedragen. Heeft u gehoord wat er net is voorgedragen?
Mr. De Haas: Ik heb alleen de laatste 5 minuten gehoord.
Mr. Meijering: Oh, dus u weet eigenlijk nog niet goed wat erin staat?
Mr. De Haas: Ja, ik heb input geleverd en ik heb een vergaande conceptversie gezien. En daar kon ik mij in vinden.
Mr. Meijering: Dat is bijna al de vraag die u daarmee heeft beantwoord, maar u heeft niet toevoegingen of aanbevelingen of verbeteringen op dat stuk, waar u de conceptversie van heeft gezien?
Mr. De Haas: Nou eh, ik had niet de behoefte om daar spontaan iets aan toe te voegen.
Mr. Meijering: Nou, het gaat niet zo zeer om uw behoeftes hoor. Het gaat eventjes gewoon puur om of u iets weet waarvan u zegt dat moet wel volledig. Maar ik begrijp dat dat niet zo is?
Mr. De Haas: Nou, dan moet ik het even helemaal lezen.
Rechter: Dat is mischien een beetje moeilijk, mijnheer Meijering, als mijnheer De Haas aangeeft dat hij het stuk nog niet helemaal onder ogen heeft gehad, dat u dan vraagt om toevoegingen.
Mr. Meijering: Nee, nou ja, dan moet dat nog komen.
Rechter: Nou ja, het is op zich een goede vraag, gaat u nog even door.
Mr. Meijering: Het openbaar ministerie heeft overigens....
Mr. Betty Wind onderbrak de raadsman: Mag ik even wat opmerken? Ehm... mijn collega De Haas is hier toegewezen als getuige, vorige week is dat besproken, om bij de rechtbank te vertellen over de gang van zaken. Meningen en visies van getuigen zijn in dat opzicht wat lastig. Ik zou dus willen pleiten dat de vraagstelling gaat over de feitelijke gang van zaken, primair over het verweer wat wij hier vanmorgen hebben verwoord, als over standpunten binnen het één en ondeelbare OM.   (.........)

Tot zover. Ik blijf even hangen bij deze eerste, maar zeker niet de laatste, interruptie van Mr. Betty Wind. Begrijpt u het nog, begrijp ik het nog. Hier raakt waarschijnlijk nog een grotere groep lezers, overige mezelf incluis, verder van het padje af. Die gescheiden trajecten waarover men het steeds heeft, worden hier ineens weer 'één en ondeelbaar' genoemd. Mischien moeten we binnenkort eens uitleg gaan vragen bij de verdediging. Het antwoord zal wellicht eenvoudig zijn, maar op dit moment snap ik er zelf wat dit punt betreft ook niet echt veel meer van.

Vraagstuk: De 3 trajecten (CIE, TGB en Zaaks-OM) zijn gescheiden, maar het OM is wel één en ondeelbaar, legt ú dat nou eens uit mijnheer de rechter....
(Kan ook komen door een soort van najaarsgriepje waar driekwart van de mensen die ik sprak afgelopen week last van schijnen te hebben en waardoor je hersenen toch al niet optimaal functioneren, maar ik denk eerder dat het bijna niet te begrijpen valt als je geen rechten hebt gestudeerd. Niet voor La Serpe, niet voor het grooste gedeelte van de toeschouwers op de tribune, wellicht kunnen de advocaten er nog wel een draad aan vastknopen. Dat mag je tenminste hopen.)

Mr. Nico Meijering deed er dinsdagmiddag in elk geval alles aan om de onderste steen boven te krijgen en probeerde Mr. De Haas verder door te zagen over het Holleeder-incident. Dat ging maar moeizaam. Aan Meijering lag het niet, de raadsman van Dino Soerel is nl een meester in het formuleren van goede vragen. De redelijk voorspelbare antwoorden, of mischien eerder nog het beletten van vragen van Mr. Meijering aan Mr. De Haas door de rechtbank, maakte deze zitting tot een van die zittingen die echt het uiterste van je geduld vergen.

De raadsman had maar liefst 36 momenten genoteerd waarop La Serpe de waarheid geweld aan deed in verband met Holleeder de afgelopen jaren op zitting of in verklaringen. Alle 36 momenten voorhouden mocht echter niet van de vrouwelijke rechter Mr. Tarlavski. De raadsman moest alle 36 momenten maar als beantwoord beschouwen met hetzelfde antwoord dat Mr. De Haas gaf toen Mr. Meijering het eerste moment aansneed: La Serpe is op basis van de deal niet verplicht over Holleeder te verklaren. Wat La Serpe te verklaren heeft, moet naar waarheid zijn. De algemene verplichting was: De gehele waarheid, en niets dan de waarheid.

Maar ja, wat nou als La Serpe die waarheid niet spreekt? En dat 4 jaar lang? Ben je dan als verdediging niet vreselijk op het verkeerde been gezet al die tijd? Kennelijk mocht La Serpe de waarheid wel geweld aandoen waar het de verdediging betrof. En heeft het OM, dat erbij zat afgelopen jaren, haar mond gewoon gehouden. Oh nee, het openbaar ministerie wist het niet.... zeggen de officieren van justitie.

8 November komt de heer De Haas nog een keer. Mr. Nico Meijering was (nog lang) niet klaar met zijn vragen.

Morgen verder. Mr. Van Schaik en Peter La Serpe zullen als het goed is openheid van zaken geven mbt de 11 herinneringen van La Serpe.

Bondtehond