Google+ Google+ Bondtehond bij het liquidatieproces Google+

dinsdag 16 augustus 2016

Website Stichting UNIPAX van Jessy Remmers nu online!

Vanuit een team van vrijwilligers is er namens Jessy Remmers onder andere keihard gewerkt om de site www.unipax.nl online te krijgen. 


Veel aandacht is er nooit aan besteed in de media, maar het is absoluut geen geheim dat Remmers, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Passage, zich buiten de gevangenis en voor zijn aanhouding (al vanaf vóór de eeuwwisseling) geheel belangeloos middels diverse stichtingen op een vredige wijze inzette voor criminaliteitsbestrijding in de vorm van de rehabilitatie van (ex-)gedetineerden en drugsverslaafden – geheel gratis – van hun verslaving af te helpen. Dat deed hij voornamelijk in Spanje, maar ook in Nederland.Neem een kijkje op:www.unipax.nl/


Bondtehond

zaterdag 9 juli 2016

'Zeg dan niets, maar ga niet een ander verhaal ophangen'

Op de laatste dag voor het ingaan van het zomerreces werden de messen nog een extra geslepen om een reeks aan beweerde onwaarheden, volgens de verdachten en hun verdediging, de revue te laten passeren. Niet dat veel dingen niet eerder aan de orde zijn geweest, maar tot op het laatste moment heeft het OM ook stukken in gebracht zoals tapgesprekken waar de advocaten dan weer op reageren. Ditmaal waren het in de zaak Soerel tapgesprekken uit strafzaken Torero en Leeuw. Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra droegen beide een pleitnota voor. Belangrijk deel ging over het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Soerel dat de verdediging van Soerel kortgeleden al uitgebreid heeft gemotiveerd voor het Hof en waar het OM weer bij repliek op had gereageerd. Je kunt dus spreken van het dupliek van de verdediging dat vandaag diende.


Grote vraag die de verdediging van Dino Soerel afgelopen weken stelde was of het OM Ros in vrijheid zou willen stellen zonder tussenkomst van het Hof. Dat ligt voor Ros even anders dan voor La Serpe, omdat Ros in eerste aanleg is veroordeeld tot 30 jaar en het nog maar de vraag is of het Hof hem betrouwbaar acht en Ros überhaupt wel in vrijheid zal stellen. Het Hof is in principe niet gebonden aan de deal van Ros met het OM. Het kan nog altijd zo zijn dat het Hof beslist dat Ros, op de tal van aangetoonde tegenstrijdige en/of inconsistente verklaringen en vermeende onwaarheden die de verdediging reeds zeer uitgebreid heeft getracht aan te tonen de afgelopen weken, niet vrij zou moeten komen.

Vandaag vorderde het OM dan officieel voor het Hof om (primair) Ros z'n voorlopige hechtenis op te heffen en rond 3 augustus vrij te laten, dan wel (subsidiair) zijn hechtenis te schorsen. Volgens het OM heeft Ros zich aan zijn afspraken gehouden door te verklaren en loopt zijn detentie in augustus af, Hij heeft dan 10 jaar uitgezeten. Dat is de VI-datum na uitzitten van twee derde van zijn halve straf. (30 jaar : 2 = 15 jaar - 2/3e van 15 = 10 jaar)

Het Hof besloot vandaag dat het langer nodig heeft voor men de beslissing bekend maakt. Al is het om de twee uitgebreide betogen van Mrs. Meijering en Flokstra te bestuderen, Op 26 augustus is er een zitting gepland in het JCS om 13:30 waarop het Hof de beslissing bekend zal maken. Ook beslist men dan over het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Soerel. De verdediging is van mening dat voldoende is aangetoond dat het bewijs tegen Soerel voornamelijk is gebaseerd op verklaringen van Fred Ros die niet kunnen kloppen. Het OM vind echter dat Soerel vast moet blijven zitten. Ik kom aankomende week nog terug op hetgeen de verdediging van Soerel naar voren bracht. Een korte samenvatting zou geen recht doen aan het uitgebreide betoog van beide advocaten. Ik ga aankomende week wel even naar het buitenland, maar zal mijn laptop en aantekeningen meenemen.

Vanmorgen kon eerst Jessy Remmers een reactie voordragen op het getuigenverhoor van Fred Ros eerder deze week. De voorzitter gaf aan dat het in de zaak van Remmers zou gaan over: de losse eindjes van de verdediging, de voortgang van Passage (na de zomer), de reactie met opmerkingen over Ros en schorsing van de zaak van Remmers tot na de zomer.

Remmers droeg dit keer zelf zijn pleitnota voor en had daar ongeveer een uur voor nodig. Daarna konde de AG's van het OM nog vragen stellen aan hem. Toevallig hadden misdaadjournalist Korterink en ik afgelopen dagen even een discussietje over een bewering van Ros: dat Jessy hem in de bezoekzaak van PI Zuyder Bos zou hebben opgebiecht de liquidatie op Kees Houtman te hebben gepleegd. Ros hing die herinnering op aan het feit dat misdaadverslaggever John van den Heuvel ook bij hem op bezoek kwam tijdens datzelfde bezoekuur. Ik zal de discussie niet helemaal herhalen, maar Remmers is van mening dat Ros ook mogelijkheden zag om een zak met geld binnen te slepen met een halve strafeis in navolging van kroongetuige Peter la Serpe en de eerste kroongetuige op vele punten is gaan nakakelen nadat Ros eerst het dossier jaren heeft kunnen bestuderen.

In de intro van zijn pleitnota komt Remmers terug op dat bezoek, vandaar dat ik dat gedeelte er nu even uitpik. Hij geeft een belangrijk argument waarom hij die mededeling niet gedaan zou hebben. Hij zegt daar (onder meer) het volgende over:

Jessy Remmers: 'Edelgrootachtbaar college,
Hoewel La Serpe en Ros twee nogal verschillende persoonlijkheden zijn, hebben zij in ieder geval één kundigheid met elkaar gemeen. Ze zijn beiden in staat overtuigend een leugen te weergeven. Als er niets zou zijn waaruit duidelijk is dat bepaalde – ernstig beschuldigende – beweringen van Ros een leugen zijn, dan zou er door de mensen die de waarheid niet kunnen weten, niet kunnen worden vastgesteld dat er geen contrast is te bemerken tussen hoe Ros een waarheid en een leugen kan weergeven.

Ik ben mij ervan bewust dat een aantal dingen die ik verklaar (die ik niet of moeilijk kan bewijzen) ongeloofwaardig kunnen overkomen. Dat is niet anders. Maar niets daarvan kan weerlegd worden, en dat is wel het geval bij verschillende beweringen van Ros (en La Serpe). Ik heb al voldoende duidelijke weerleggingen van voor mij belastende beweringen van Ros uit het afgelopen verhoor van hem uiteengezet in mijn reactie op het getuigenverhoor van Alex de Boer. dus zal ik grotendeels niet in herhaling vallen.

En over Alex de Boer gesproken: Ondanks de exact overeenkomstige details van wat Alex de Boer en Dwight Saro verklaren waar het de door Ros aan hen gegeven specifieke opdrachten betreft – zoals onder anderen 3 in de borst en dan in het hoofd, en de locatie waar het moordwapen moest worden weggegooid – blijft Ros stellen dat hij dat niet tegen Alex heeft gezegd.

Een mens kan zich vergissen, maar dat gaat voor een aantal dingen voor Ros niet op. Van Alex de Boer is duidelijk geworden wanneer bepaalde activiteiten van hem hebben plaatsgevonden, nog even daar gelaten of De Boer liegt waar het de opdrachten van Ros betreft en haaks staat op wat Ros daarover beweert. Maar duidelijk is geworden dat Ros niet zoals hij beweert naar Spanje kan zijn geweest in de periode dat De Boer de door Ros beweerde ‘rare activiteiten’ kan hebben gebezigd. In de 2de helft van februari had Alex namelijk pas de ‘spullen’. Voor iemand die de waarheid niet kent kan Ros nog speling gegund worden over dat hij zich zou hebben kunnen vergist in wanneer hij naar Spanje is geweest. Op grond van duidelijke feiten hou je enkele dagen in januari over wanneer dat dan in theorie geweest zou kunnen zijn. Echter, die enkele dagen vallen volkomen buiten de periode waarin De Boer met wat dan ook inzake Van der Bijl bezig was. Ook met een geval als dit is er een overeenkomst tussen La Serpe en Ros, als hij lelijk betrapt wordt op een aantoonbare leugen, vooral nooit toegeven, en blijven volhouden. Ros werpt daarbij een logica op dat hij geen belang zou hebben om erover te liegen omdat hij er al voor is veroordeeld. Dat dit juist een aperte onlogica betreft kom ik zo op terug.

Toen Ros met de bewering kwam dat hij – ergens voorafgaand aan de moord op Van der Bijl – met mij in Spanje zou zijn geweest, heb ik direct gesteld dat dat niet waar was. Met deze leugen heeft Ros met het dossier tot zijn beschikking niet goed zijn huiswerk gedaan.

Ondanks dat Ros jaren de tijd heeft gehad om met het dossier iets ten bate voor zichzelf in elkaar te zetten heeft hij geen rekening gehouden met een aantal belangrijke mogelijkheden. Mijn advocaten hebben Ros geen vragen meer gesteld over het bezoekmoment waarbij John van den Heuvel aanwezig was, die – zeer ernstige – leugen was al voldoende aantoonbaar. Als Ros het anders had gelogen waarvan niets weerlegbaar zou zijn, zoals veel niet verifieerbare beschuldigingen van hem tegen mij, dan zou ik dat nadelig tegen mij hebben. In zijn kluisverklaringen verspreid over 3 maanden tijd op 4 verschillende dagen stelt Ros minstens 6 keer expliciet dat het de dag is dat Van den Heuvel er ook was. En hij stelt dat dat juist dé bijzonderheid was waarom hij zich dat allemaal nog zo goed kon herinneren. En als de raadsheer er dan naar vraagt antwoordt Ros met dat hij het niet ‘zo sterk’ had bedoeld (of zoiets). Deze handelswijze van hem heeft hij meerdere malen gebezigd.

En wat extra de dommigheid van deze leugen duidelijk maakt, vooral omdat Ros het zelf zegt, dat je logischerwijs niet in zo’n ‘setting’ over ‘niet-daglicht-verdragende-zaken’ gaat praten, zelfs al zou ik zoiets verschrikkelijks hebben gedaan als een moord plegen, zou ik dat dan werkelijk in een bezoekerszaal van een penitentiaire inrichting aan iemand opbiechten? Ros weet maar al te goed over de mogelijkheid van verborgen afluisterapparatuur. Daarom verwachtte ik ook wat hij nu heeft gedaan aan de hand van bepaalde uitspraken van hem uit de OVC-gesprekken tijdens zijn bezoekmomenten, hij zegt dan dingen omdat hij rekening houdt en hoopt dat het wordt afgeluisterd. Onder andere begreep ik het uit zijn bewering ten overstaan van zijn bezoekers dat hij Richard Ebeli niet of nauwelijks zou hebben gekend. Dat moest hij bijstellen na de verklaring van Anthony Heinicke, die verklaarde over dat Ros samen met Ebeli een auto en een horloge van hem in beslag hadden genomen.

Vele jaren heeft hij de tijd om zijn leugens in elkaar te zetten en volgens de informatie van het dossier aan te passen en dan maakt hij zo’n domme fout. Als Ros vanaf het begin van de strafzaak een deal had gemaakt, welke gelegenheid hij ruim heeft gehad, en dan dus toen al had moeten verklaren, dan had het vast al helemaal een inconsistent zooitje geworden. Bij mij is het nu wel duidelijk geworden dat ik vanaf het begin al een verklaring had willen afleggen, middels een kluisverklaring, wat toen niet is ingewilligd. Maar Ros heeft in het begin wel een verklaring afgelegd, toen hij net was uitgeleverd vanuit Spanje naar Nederland.'  

Verhoor Fred Ros op 17 augustus 2006 avond

(klik voor groot)


Jessy Remmers: In zijn eerste verklaring begint hij met een onschuld spelende verklaring. Zeg dan niets, maar ga niet een ander verhaal ophangen.  
Tot zover.

Remmers kwam vervolgens nog met tal van weerleggingen, waarna het OM daar weer vragen over kon stellen. Ook op het betoog van Remmers kom ik terug, hetzij wat later en uitgebreider dan ik op dit blog kan doen. Voor nu zal ik nog wat vragen van het OM terughalen. Die zijn op zich ook duidelijk en de antwoorden van Remmers lieten ook weinig te raden over op het eerste gezicht. Nou ja, sommige dingetjes wel, maar daar heeft Remmers dan wel een verklaring voor. Bijvoorbeeld dat hij geen namen wilt noemen van derden die hij niet wil benadelen. Een andere belangrijke reden is dat naar waarheid verklaren over strafrechtelijke betrokkenheid van anderen, volgens Jessy hen ertoe kan aanzetten kwalijke leugens over hem te beweren. Dus dat vermijdt hij.

Eerst nog een puntje i.v.m pogingen van het OM om Jessy aan Holleeder en Soerel te koppelen. Ik heb de zitting waarop Lydia van der Hulst werd gehoord gemist, maar zij schijnt te hebben verklaard dat er een etentje is geweest in de Cinema in Rotterdam. Jessy zegt dat zij zich moet vergissen, omdat dat volgens hem en volgens Soerel ook trouwens nooit heeft plaatsgevonden. 

Jessy Remmers: Met de bewering van Ros dat ik een etentje samen met Holleeder en Soerel zou hebben gehad en dat pas verklaart nadat Lydia van der Hulst dat heeft geïntroduceerd zie ik een overeenkomst met een handelswijze van La Serpe. Nooit eerder heeft Ros ook maar iets daarover gezegd. Iets dat in deze zaak toch echt iets belangrijk genoemd mag worden. Dan komt Lydia van der Hulst met haar uitspraak, en Ros gaat dat veel later in een bewering gebruiken. Hoe belangrijk de bewering wordt gevonden blijkt uit mededelingen aan de verdediging van verschillende personen die de laatste tijd zijn benaderd door CIE-rechercheurs. Het komt er op neer dat aan hen verteld wordt dat het bekend is dat ik met Soerel en/of Holleeder in uitgaansgelegenheden kwam, gevolgd door de vraag of zij daar meer over kunnen vertellen. Zij werden door de CIE-ers allemaal enkel benaderd voor dat onderwerp, dus dat moet geregistreerd staan. Zo wordt er getracht verklaringen uit te lokken, eventueel voor een tegenprestatie – het is een vrijmarkt met een aparte dimensie.

Paar vraagjes nog van het OM aan Remmers:
Mr. Posthumus: Gebruikte u de naam 'Grootkop' ?
Jessy: Ja, dat klopt. Dat was een goeie bekende. Dat kwam omdat hij een groot hoofd had in verhouding tot de rest van z'n lichaam...  (gelach in de zaal)

Mr. Posthumus: En Koos Reuvers?
Jessy: Nou nee, ik dacht hert niet.
Mr. Frits Posthumus: Er wordt gezegd heb je groente op?  Groente... wat wordt daarmee bedoelt?
Jessy: Dat zit zo. Groente is cocaïne. Dat komt van de groente van Hak. Coke moet je hakken. Dus groente is de bijnaam voor coke. 

OM: U heeft gezegd dat u in het Pannenkoekenhuis een afspraak had met een dame.
Jessy: La Serpe zegt dat. Dat is inderdaad waar, maar wat hij zegt over Ali Akgün is totaal niet waar.

OM: (deze vraag heb ik gemist, maar het antwoord niet)
Jessy: Hij zag toen dat ik een stapeltje geld te voorschijn haalde. Dat kon ik beter maar niet doen, want dan blijft hij net zolang zeuren tot hij het krijgt. Hij moest zijn moeder betalen, een hotel, een auto huren. Drie en een half duizend, ik gaf hem vier. Maar ik denk dat hij dat geld niet gebruikt heeft om zijn moeder terug te betalen, maar om een pistool te kopen omdat hij toen in de problemen zat met Baghdad.

OM: La Serpe zegt dat u een keer wegging en met een sigaar in uw mond voor de deur stond ineens?
Jessy: Nee, ik kan wel zeggen 'klinkklare onzin', maar ik wil niet in welles nietes spelletjes terechtkomen.

OM: Bent u in 2004 in Purmerend geweest.
Jessy: Nou, dat staat me niet bij. Wat heb ik daar te zoeken?
OM: Ook niet met Dick Vrij?
Jessy: Nee.
OM: Dat weet u wel meteen?
Jessy: Ja, dat weet ik meteen, want waarom zou ik Dick Vrij in Purmerend moeten ontmoeten?

Zoals je kunt zien, zet het OM nog wat puntjes op de i met vragen waar er bijna niet één me erg vreemd voorkwam. Kan wel even doorgaan zo, maar ik hou het voor nu maar hierbij.

Aan het einde van de dag werd Ros nog gehoord door het OM, voor zover ik kon bepalen hadden de vragen betrekking op hetgeen Jessy Remmers als reactie op het getuigenverhoor van Ros naar voren had gebracht. 

Helemaal aan het einde kon de advocaat van Fred Ros, Mr. Onno de Jong, zijn stelling naar voren brengen waarom Ros op 3 augustus zou moeten vrijkomen. Ros heeft zijn verplichting nagekomen, hij heeft verklaard, meegedaan aan verificatie-onderzoek, vele zittingen meegemaakt en Ros is daarbij (ook door sommige media) verguisd, beschimpt en voor leugenaar uitgemaakt. Dat het proces nog voortduurt konden we bij het sluiten van de deal niet weten. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie, Kortom de raadsman vindt dat Ros gewoon volgens de deal na 10 jaar moet vrijkomen.

Zoals gezegd zal het Hof op 26 augustus de beslissing bekend maken. 

Bondtehond

woensdag 6 juli 2016

'Dan hoop ik wel dat hij dit keer de feiten eerst goed tot zich neemt'

De verhoren van Fred Ros en Peter la Serpe als kroongetuigen zijn afgesloten. Vrijdag komt Ros nog één keer naar het JCS om te worden gehoord door het Hof als verdachte in zijn eigen strafzaak, maar de verdediging is in principe nu klaar met het horen van Ros als kroon-getuige. Maandagochtend was eerst de verdediging van Jessy Remmers aan de beurt. Mr. Sander Janssen deed een verzoek bepaalde vragen te kunnen stellen aan het OM die eerder werden belet door het Hof op verzoek van het OM. De reden was dat de vragen de veiligheid van kroongetuigenbescherming raakt. Je kunt denken aan vragen aan Ros als: 'Wat is je verwachting wat je van getuigenbescherming zou kunnen verwachten?' en 'Wat waren jou ideeën wat je tegemoet zou kunnen zien in ruil voor je verklaringen?'

Bron foto Mr. Janssen: Martin 'Kok - Vlindercrime.nl

Mr. Janssen verzocht om de vragen die destijds belet werden toch beantwoord te krijgen, echter het OM vroeg het Hof de vragen toch weer te beletten. Het antwoord op het verzoek deze vragen te kunnen stellen van het Hof was: 'Het Hof belet de beantwoording van de vragen van Mr. Janssen die betrekking hebben op de vraag of en waarom de getuige wenste deel te nemen aan een getuigenbeschermings-programma en zelf in zijn veiligheid wilde voorzien omdat iedere zinvolle beantwoording veronderstelt dat de getuige vooraf kennis droeg van de mogelijke inhoud of omtrek van een getuigenbescher-mingsprogramma in relatie tot zijn eigen situatie. Beantwoording van de vragen draagt het onaanvaardbare risico in zich dat gegevens omtrent de te beschermen personen en verblijfplaatsten worden onthuld.'

Het verzoek was puur bedoeld om te onderzoeken of Ros niet, nadat La Serpe met succes een kroongetuigedeal sloot en zelf zijn beveiliging mocht regelen, wakker is geschud en in navolging daarvan ook maar een poging is gaan wagen zo'n mooie en vooral lucratieve deal te sluiten. De vragen van Janssen waren erop gericht de (on)betrouw-baarheid van Ros als kroongetuige te kunnen onderzoeken en aan te tonen, natuurlijk niet om nu gegevens van Ros te achterhalen. Daarin is de verdediging helemaal niet geïntresseerd, aldus Mr. Janssen.

Jessy Remmers zelf had een reactie opgesteld op het verhoor van La Serpe op 27 en 28 juni jl. bij het Hof en liet die Mr. Janssen in beknopte versie voordragen bij het Hof. Hier alleen de intro, waaruit al goed blijkt hoe Jessy over de in zijn ogen leugenachtige kroongetuigen denkt:

Jessy:
 'Edelgrootachtbaar college,
Ik kan er in de verste verte niet ook maar het geringste beetje respect voor opbrengen, maar ik blijf het ergens gezien wel bewonderens-waardig vinden hoe La Serpe zichzelf in staat weet te stellen zo onaandoenlijk en zichtbaar gewetenloos te liegen. Feit is dat La Serpe over geen enkele beschuldiging naar mij toe deugdelijk bewijs kan aandragen. Daarentegen zijn er wel tal van zijn kwalijke leugens gefalsifieerd. Het is jammer dat dat voor het grootste deel bij de rechtbank heeft plaatsgevonden. Over die leugens kan aan het Hof dus geen ‘demonstratie’ meer getoond worden hoe La Serpe deze op zijn immer overtuigende wijze wist te weergeven. Pas na het falsifiëren daarvan werd duidelijk dat er geen enkel contrast te bemerken was tussen zijn leugens en al zijn andere beweringen. Dat is meerdere malen duidelijk geworden en de RB kon daar onmogelijk omheen, waardoor ze in haar vonnis er melding van maakte dat La Serpe heeft “aangetoond in staat te zijn om met overtuiging leugens over te brengen”.

Voor een groot gedeelte ga ik niet reageren op de leugenachtige beweringen van La Serpe omdat daarmee niet verder kan worden gekomen dan een ‘welles nietes’ competitie. Daarvan distantieer ik mij liever. Wat dat betreft is door de AG’s aan La Serpe een aantal dingen voorgehouden die ik heb verklaard en hem gevraagd daarop te reageren. Niets van wat ik verklaar kan echter worden weerlegd, dat kan immers niet met waarheden. Slechts op overtuigende wijze heeft La Serpe een ‘welles nietes’ competitie daarover gedemonstreerd. En het is dus duidelijk dat het feit dat hij dat overtuigend deed, niets zegt over het waarheidsgehalte ervan. Ik zal onderwerpen nemen waarvan discrepanties en contradicties aangetoond kunnen worden.'


Vervolgens komt Jessy met tal van voorbeelden van in zijn ogen leugenachtige verklaringen van La Serpe die hij ook onderbouwd met feiten uit het dossier. Er is wel een door het Hof gezegd tegen Dino Soerel, zonder daar nu meteen een waardeoordeel over te geven overigens, dat hij wel vaak verdedigt 'vanuit het dossier' en niet 'uit de losse pols' met andere woorden geformuleerd dan. Dat doet Jessy nu ogenschijnlijk ook, maar dan moet ik daar toch bij zeggen dat hij kortgeleden twee volle dagen 'uit de losse pols' op zitting heeft zitten verklaren tijdens het verhoor door het Hof en dat dat op mij overtuigend overkwam. Zijn advocaat Mr. Janssen gaf maandag slechts een beknopte weergave van een veel uitgebreider stuk dat Jessy zelf had opgesteld als reactie op La Serpe, zo heb ik begrepen, en zal daar later uitgebreider op terugkomen. Vrijdag komt Jessy met aantoonbare onwaarheden/leugens als reactie op kroongetuige Fred Ros.

Één van de aantoonbare leugens van Fred Ros heb ik in mijn vorige verslag reeds aangehaald, echter ik hoorde dat Hendrik Jan Korterink daar een of andere onnavolgbare mening over schijnt te hebben, waar ik me nu nog van afvraag of Korterink, die ik doorgaans wel hoog heb zitten, nu geen haastig klusje heeft gemaakt van zijn begeleidende tekst die hij wel vaker bij mijn artikelen schrijft? En of hij het bijgeleverde document eigenlijk wel heeft bestudeerd? Ik zou zeggen: hoe duidelijk wil je het hebben? Wat voor onzin kun je daar dan nog over schrijven als je het document, met 6 a 7 keer de met veel overtuiging gebrachte leugen: 'ja. want ik weet nog zo goed dat Jessy mij de moord op Kees Houtman opbiechte omdat John van den Heuvel ook bij me op bezoek is geweest tegelijk met Jessy' net voorbij hebt zien komen?

Hoe kun je dan nog met droge ogen durven beweren 'dat dit mogelijk wel zo zal zijn ingebouwd door het OM in samenwerking met Ros om deze bewering juist geloofwaardiger te maken'?  'Want', en nu komt het: 'als Ros' -zoals de advocaten beweren volgens Korterink- 'alles van tevoren – samen met het Openbaar Ministerie – nou zo goed heeft uitgedokterd, waarom zou hij dan deze achteraf kennelijk te verifiëren vergissing hebben gemaakt?' 

Kijk, met alle respect hoor, maar hier gaat deze gedachtekronkel dus al mank, want het lag namelijk al vast in de kluisverklaringen (in de kluis) die Korterink notabene zelf later snel met een nietje in de rug in de winkel wilde gooien om snel wat centen te verdienen. Niet echt een goed idee in mijn ogen om dat voor de getuigenverhoren reeds te willen uitgeven en bovendien een duur grapje voor hem en de uitgever, vanwege een kortgeding dat vrijwel meteen werd aangespannen door het kantoor van Mr. Meijering en het OM, omdat je van te voren reeds kon zien aankomen dat geen enkele advocaat en/of officier van justitie door van te voren in de media gepubliceerde kluisverklaringen beïnvloedde getuigen op zitting zou willen hebben. Maar goed, die kluisverklaringen heeft Ros niet afgelegd met twee officieren van justitie die achter zijn rug meekijken over zijn schouders wat hij verklaart, maar juist bij de politie. En ze waren gewoon opgenomen op tape. Notabene weet Korterink dat omdat zijn boek heet, jawel: 'De Ros Tapes'...

Het achteraf aanpassen van een eerder afgelegde verklaring om het bewijs sluitend te kunnen krijgen zou sowieso een doodzonde zijn en tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden als het Hof zo'n grove veronacht-zaming van de rechten van verdachten zou constateren. En nu kun je veel dingen van dit zaaks-OM zeggen, maar er is één ding wat ik zeker weet: zowel het OM als de advocaten zijn bepaald niet op hun achterhoofd gevallen. Dus ik vraag me nu af wat de reden is om plotseling met zo'n tegendraadse gedachtenkronkel op de proppen te komen? Wellicht was Korterink het in de haast 'de Ros Tapes' te publiceren geheel ontgaan. Wellicht was of is de conclusie van Korterink dat Ros wel erg geloofwaardig is? Ik weet het niet, want ik heb zowel 'De Ros Tapes' als 'Moordmakelaar' niet gelezen. Dit terwijl ik er toch zelf reclame voor maak op mijn site en Korterink meestal om die reden meteen wel een exemplaar kado doet. In het laatste geval (nog) niet. Lezen is er dus ook om die reden nog niet van gekomen, dus ik kan me vergissen, maar mogelijk zou de conclusie van het boek niet kloppen als Korterink niet zou schrijven:

'Eigenlijk komt dat zijn geloofwaardigheid juist ten goede: het geeft aan dat er – anders dan de advocaten steeds roepen – juist niet zo’n hecht bouwwerk van leugens in elkaar is getimmerd.

En zelfs nog één stapje verdergaat met:

Als je nog één dimensie verder wil denken: het kan zelfs een opzetje zijn, een listige manoeuvre van het OM en Fred, om bewust zo’n vergissinkje in te brengen.

Maar dat geloof ik dan weer niet.'

Nou, dat laatste mag dan wel in de krant dat hij dat er nog bij zegt, maar voor mij is duidelijk dat Korterink nu niet bepaald snapt dat opzetjes en listige manoeuvres niet zo snel aan de orde kunnen zijn bij van te voren opgenomen verhoren. Of Ros het OM een rad voor ogen draait is weer wat anders. Echter in dit geval is maar één conclusie en dat is dat Ros zijn huiswerk op het moment van verklaren en ondanks bestuderen van het dossier niet goed heeft gedaan voor hij dit verklaarde en zijn verklaringen (op tape) de kluis in gingen...

By the way, nu we het over feiten hebben en eigenlijk ook speciaal bedoeld voor Hendrik Jan Korterink, maar overigens ook voor andere media, het is toch echt: Jessy Remmers, niet Jesse Remmers. Dit is mij ook pas duidelijk geworden sinds een van Remmers' advocaten mij op een gegeven moment namens Jessy vriendelijk verzocht zijn naam correct te schrijven. Jesse, zoals het jaren in de media werd geschreven is nl. zijn roepnaam Jessy zoals die fonetisch klinkt, maar dan zoals een CIE-er het vroeger foutief in de stukken is gaan schrijven, dus op z'n Engels geschreven. Dat Jessy verwarrend zou zijn, is geen argument om het fout te blijven schrijven, want verwarrend is het hele Passage-dossier, dus laten we  beginnen de feiten goed te weergeven.

Om nog maar meteen een aantoonbaar leugentje van La Serpe en Ros beide, waaruit blijkt dat Ros volgens Jessy een onmogelijke gelogen verklaring van La Serpe na zit te kakelen, hier een weergave van een door Jessy opgesteld stukje om dat aan te tonen:

Verhoor verdachte La Serpe dd 23.08.2007

Pagina 13


(klik voor groot)


Jessy: 'Wat La Serpe hier verklaart daar is niets van waar. Maar neem als hypothese aan dat hij mij in Spanje de sleutel heeft gegeven omdat die Ruger lag in de woning waar La Serpe in Nederland verbleef – de woning Herbergier 1 in Wilnis.

Eind februari 2006 is La Serpe met mij naar Spanje gegaan. Pas de 2de week in maart ben ik even naar Nederland teruggegaan en heb ik Ros pas weer gezien. (Dat blijkt allemaal uit stabiele feiten in het dossier.) Maar toen had Alex de Boer die Ruger al lang in zijn bezit! Die Ruger is ook altijd in zijn bezit gebleven totdat die op 11 april 2006 vanuit de Audi A4 aan Saro en Habes werd gegeven. Alex had die Ruger in die A4 gelegd.

La Serpe heeft wat in elkaar verzonnen aan de hand van wat er in de media heeft gestaan en wat hij geïnstrueerd heeft gekregen. Maar hij wist toen dus duidelijk niets van dat Alex het moordwapen (de Ruger) al had voordat La Serpe naar Spanje ging. Ik heb niet eerder bij deze duidelijke contradictie stil gestaan.

Dat van Alex is de waarheid, in ieder geval wat La Serpe beweert niet. En Alex wordt onder andere gesteund in zijn verklaring door anderen (zijn toenmalige vriendin en Menno Dik)

Ros gaat de leugen van La Serpe zitten ondersteunen terwijl dat dus aantoonbaar niet waar kan zijn. Wederom heeft hij ondanks dat hij het dossier tot zijn beschikking heeft, hierin niet goed zijn huiswerk gedaan.

Aantoonbare leugens van Ros waar het gaat om zeer belastende beschuldigingen aan mijn adres. Maar niet alle belastende beschuldigingen van Ros jegens mij kunnen aangetoond worden. Maar daarvan kan ook niet aangetoond worden dat ze waar zouden zijn. En dat is omdat ze niet waar zijn.'

Aldus Jessy Remmers...

Je denkt onwillekeurig toch even: nou morgen kijken of Korterink deze aantoonbare leugen ook probeert te downplayen... dan hoop ik wel dat hij dit keer de feiten eerst goed tot zich neemt.

Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra waren vervolgens langdurig bezig met Ros. Later meer over die laatste ondervraging van Fred Ros als kroongetuige. Vanaf de publieke tribune boven de rechtszaal waar de raadslieden naast hun cliënten zitten kun je jammer genoeg de lichaamstaal niet waarnemen, want het was een levendig verhoor met twee verbeten advocaten die Ros geen ruimte boden voor woord-spelletjes. Integendeel.

De advocaten van Soerel wilden weten of Ros binnenkort (mogelijk 3 of 4 augustus) wordt vrijgelaten. Of het OM dat heeft toegezegd zonder het Hof daarover in te lichten. Kennelijk weet Wil Thijssen van de Volkskrant, die ook nog wel eens Passage-zittingen 'wil' bijwonen, iets meer intussen:
Wordt vervolgd...

Vrijdag a.s. repliek en dupliek inzake verzoek opheffing voorlopige hechtenis Dino Soerel. Om 9:30 gaat Passage verder.

Vrijdag 8 juli 2016 - (bron: persvoorlichting Hof)
Zaken Soerel, Remmers en Ros
Ochtend
In elk geval:
- nader verhoor verdachten Remmers en Soerel
- aanvullende opmerkingen/reactie verzoek voorlopige hechtenis Soerel
Middag
In elk geval:
- verhoor verdachte Ros

Bondtehond

zaterdag 2 juli 2016

'U bent wel de kroonleugenaar genoemd door mensen in dit proces, wat is hierop uw reactie?'

Kroongetuige Fred Ros werd vrijdag nog eens behoorlijk doorgezaagd door het Hof over de kleinste details i.v.m zijn mogelijke (on)betrouwbaarheid. Daarna was het OM aan de beurt en maandag 4 juli gaat de verdediging verder waar men vrijdag gebleven was. De laatste uren konden de advocaten van Jessy Remmers en tot slot die van Dino Soerel kroongetuige Fred Ros nog even ondervragen als voorzetje wat maandag komen gaat. Mr. Nico Meijering kennende zal hij samen met Mr. Christan Flokstra de kroongetuige confronteren met de vele tegenstrijdigheden en een reeks in hun ogen klinklare leugens in de verklaringen van Ros. Jessy Remmers en z'n advocaten hebben ook nog wat in petto. Aan het begin van de vragensessie vroeg voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen het de kroongetuige maar even recht op de man af: 'Meneer Ros, u bent wel de kroonleugenaar genoemd door mensen in dit proces, wat is hierop uw reactie?'


Hier heb ik het over het begin van het getuigenverhoor door het Hof in de ochtend. Voorzitter Mr. Veldhuisen leidde het verhoor in door te stellen dat de horizon eindelijk in zicht komt en het Passage-proces langzaam maar zeker z'n afronding nadert. En dat het noodzakelijk is om de kroongetuige nog eens te horen over hetgeen er is gebeurd tijdens het onderzoek, met name ook ter zitting, en over wat getuigen voor het Hof hebben verklaard in de rechtszaal over Ros. Alleen al een aantal getuigen die verklaarden dat Ros op de motor zou hebben gezeten bij de liquidatie van Cor van Hout zijn natuurlijk erg interessant. Neem o.a. Danny Kuiters, Dick Vrij, Martin Kok, Rolf Stoop en Bart Spijkers. Als er niet veel meer gebeurt zou dit getuigenverhoor van Ros een van de laatste keren (kunnen) zijn dat we Ros meemaken. Wat zou er nog kunnen gebeuren in deze fase? Zou met het ingaan van het zomerreces het onderzoek ter zitting reeds afgesloten kunnen worden? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want heb zelf al afgeleerd me al te veel aan voorspellingen te wagen de afgelopen jaren, omdat vaak dingen toch weer anders bleken te gaan dan verwacht.

Helaas heb ik dit weekend vanwege verplichtingen elders in Nederland niet veel tijd om (nu al) de zitting samen te vatten, maar wat ik zelf een duidelijk geval van een leugen van Fred Ros vindt, kan ik wel even laten zien aan de hand van een samengesteld stuk met een aantal losse citaten uit de (kluis)verklaringen van kroongetuige Fred Ros.

We zien dat Ros zich kennelijk zwaar vergist terwijl hij rechercheurs wil overtuigen dat Jessy Remmers hem de liquidatie van Kees Houtman zou hebben opgebiecht terwijl Remmers bij Ros op bezoek was in PI Zuyder Bos in Heerhugowaard. Hij zegt zich dit nog zo goed te kunnen herinneren omdat hij zijn herinnering koppelt aan het feit dat ook misdaadverslaggever John van den Heuvel die dag bij hem op bezoek was om met Ros te praten over onder meer de diamantroof op Schiphol.

(klik voor groter)

Er zouden nog grapjes over gemaakt zijn door Jessy met John van den Heuvel. Maar ook omdat Dick Vrij bij Danny Kuiters op bezoek was in dezelfde bezoekzaal en John van den Heuvel na afloop wel even een draai om de oren wilde geven op de parkeerplaats omdat Vrij woest was dat Van den Heuvel over hem had geschreven dat hij op een dodenlijst zou staan, waardoor Dick Vrij zijn kinderen niet meer mocht zien van zijn ex-vrouw. Ros zou hier een stokje voor hebben gestoken. Niet dingetjes die je één, twee, drie zo snel vergeet. Maar wat blijkt nou?: Dat bezoek was op 19 oktober, volgens de bezoeklijsten van de PI, en Kees Houtman is pas twee weken later op 2 november 2005 geliquideerd. Hier heeft Ros zich dus aantoonbaar vergist met zijn leugen om zich interessanter te maken voor politie en uiteindelijk het Openbaar Miniserie om een deal met hem te sluiten, aldus Jessy Remmers en zijn advocaten.

Een zeer lucratieve deal, want ook Fred Ros stelt net als de eerste kroongetuige Peter la Serpe de voorwaarde zijn beveiliging zelf te willen regelen, zonder bemoeienis van het TGB/OM. Ook een heikel puntje in dit giga-proces is natuurlijk die beloning, want de vraag is of degenen die de kroongetuigenregeling hebben ontworpen dit wel zo bedoeld hebben? Kroongetuigen betalen voor verklaringen (belonen van getuigen) mag op geen enkele wijze, behalve strafvermindering geven dan, maar hangt men bij het OM en TGB er het etiketje 'beveiliging' aan, zou men ineens wél een flink bedrag kunnen betalen aan kroongetuigen. Dit is natuurlijk ook nog uitgebreid onderwerp van discussie in dit proces waar deze kroongetuigenregeling voor het eerst ingezet is en wordt door Mr. Sander Janssen, de advocaat van Remmers, straks ongetwijfeld opnieuw fel bestreden in zijn pleidooi.

Voor nu hou ik het hier even bij. Maandag 4 juli beginnen Mrs. Meijering en Flokstra met de voortzetting van het getuigenverhoor van Ros.

Bondtehond

woensdag 29 juni 2016

'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

Maandag werd kroongetuige Peter la Serpe in het JCS op Schiphol gehoord als verdachte in zijn eigen strafzaak. Dinsdag als getuige in alle strafzaken. Kroongetuige Fred Ros was dinsdag ook aanwezig, maar wordt op vrijdag 1 juli en maandag 4 juli gehoord als getuige in alle zaken. Het ging afgelopen dagen o.a. over de tegenstrijdigheden in de verklaringen van beide kroongetuigen, want we weten inmiddels dat er verschillend wordt verklaard en/of gedacht over wat er daadwerkelijk zou zijn gebeurd. Twee zaken die die daarbij in het oog springen zijn de liquidatie-opdracht op George van Dijk en de moord op Cor van Hout. In deze zaken verklaren La Serpe en Ros nogal tegendraads.


Dat de advocaten, en niet alleen de advocaten, daar zeer grote vragen bij stellen, is natuurlijk logisch. Twee (betaalde) kroongetuigen-pentito's die een groep verdachten langdurige, waarvan 4 overgebleven personen (Remmers, Soerel, Rasnabe, Saez) zelfs levenslange gevangenisstraffen zouden kunnen bezorgen, verklaren vaak tegenstijdig en/of zelfs met klinkklare (aantoonbare) leugens, aldus de verdediging. Mocht het Hof in Hoger beroep daar alsnog in meegaan (met het OM) en de bezwaren van verdachten en hun verdediging van tafel zou vegen en het Hof de duidelijk rammelende kroongetuigendeals goed zou keuren, voorzie ik voortzetting, zelfs verergering van het klimaat in de (onder)wereld van de zware georganiseerde criminaliteit waar we inmiddels middenin zitten.

Niemand kan ontkennen dat het er sterk op lijkt dat de vele doden die vielen in de Mocrowar en in verband met de recentere liquidatiezaak 26koper een rechtstreeks gevolg is van het in leven roepen van de kroongetuigeregeling waarmee angst en paranoia de overhand hebben gekregen onder criminelen. Men wacht niet meer af of iemand de boel verraadt bij opsporingsinstanties en al dan niet de mogelijkheid aangrijpt om met een zak met geld en strafvermindering onder een andere identiteit zijn toevlucht te zoeken in het buitenland onder bescherming van het TGB (Team Getuigen Bescherming). Nee, steeds vaker wordt het zekere voor het onzekere genomen en getuigen (losse eindjes) worden uit voorzorg tegenwoordig al opgeruimd.

De vele liquidaties in de Mocrowar hadden er alle schijn van dat daaronder een reeks personen uit voorzorg werden omgelegd, niet omdat er nu zonodig wraak genomen moest worden. Zelfs in eigen gelederen werden huurmoordenaars en/of loopjongens eenvoudigweg afgeschoten om hen niet de kans te geven in een kroongetuigentraject (a la Peter la Serpe en Fred Ros) te kunnen laten verdwijnen en hun opdrachtgevers en/of medeverdachten te verlinken. Je ziet dat de politie en openbaar ministerie juist toejuichen dat er op verschillende niveau's van opsporing kan worden geopereerd met informanten, omstreden (burger-) infiltranten die sinds kort weer zijn toegestaan en de tevens omstreden kroongetuigendeal(s), maar de vraag is of daarmee de kuur niet dodelijker is geworden dan het medicijn. Werkt de kroongetuigen-regeling, die in Passage voor het eerst wordt gebruikt, in de praktijk niet juist in de hand dat zware criminele groepen eerder geneigd zijn tot het uiterste te gaan om niet gepakt te worden?

Maar goed, dat is weer een andere discussie. In dit proces zijn in eerste aanleg toch maar mooi drie personen, naar eigen zeggen onterecht, tot levenslang veroordeeld en hangt Dino Soerel als het aan het OM ligt ook een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. In Italië, maffialand bij uitstek, is men al lang tot de conclusie gekomen dat de wijze waarop Fred Ros kroongetuige is geworden, uitgesloten dient te worden. Aangezien men in Italië 6 maanden de kans krijgt om kroongetuige te worden, dus voor men eerst het hele dossier heeft kunnen bestuderen en in theorie verklaringen zou kunnen aanpassen aan het dossier wat een pentito dus intussen in bezit heeft en minutieus heeft kunnen bestuderen. Na die 6 maanden kan een pontentiële kroongetuige het vergeten. Wel zo eerlijk, want laten wij dan tenminste eerlijk zijn: er valt echt niet 100% zeker uit te sluiten dat Fred Ros pas besloot kroongetuige te worden nadat hij precies wist waar het OM (vermeend) bewijs te kort kwam om Ali Akgün en Dino Soerel alsnog te kunnen veroordelen. Onomstotelijk lijkt het daarna verkregen bewijs dan ook niet te zijn.

Het laatste waar het OM op zit te wachten, is dat La Serpe en Ros rollend over straat (door de rechtszaal) zouden gaan om elkaar uit te maken voor leugenaar en/of fantast. Tijdens de zitting dinsdag waren beide kroongetuigen aanwezig en moest de media voor een groot videoscherm in een andere rechtszaal plaatsnemen om de zitting te kunnen volgen, zodat La Serpe vanuit het getuigenhok en Ros vanaf de publieke tribune konden getuigen. Wat mij opviel was dat Fred Ros geen vragen had aan La Serpe en La Serpe niet aan Ros. Van enige confrontatie tussen de twee omstreden kroongetuigen was totaal geen sprake. Ok, de voorzitter van het Hof verzocht zowel La Serpe als Mr. Nico Meijering zich niet te laten verleiden tot de zekere dynamiek in het debat die het Hof bespeurde tijdens eerdere getuigenverhoren en alleen gortdroge vragen te beantwoorden, maar deze procesdag liep me net even iets té geolied.

Je zou op z'n minst verwachten dat La Serpe veel meer commentaar op Ros z'n tegenstrijdige beweringen zou hebben tijdens een van de laatste (zo niet laatste) confrontaties, en andersom trouwens net zo. Maar niets van dat. Ros en La Serpe hadden geen vragen meer aan elkaar, een confrontatie werd hiermee dus duidelijk vermeden. Eerder leek er na afloop een zelfvoldane klank door te klinken in de stem van Ros die de voorzitter triomfantelijk en luid over de speakers klinkend bedankte op de vraag of hij nog vragen had voor La Serpe: 'Nee hoor, bedankt, ik heb geen mening!'

Je vraagt je op zulke momenten echt af: Hij wordt afgemaakt door degene die jarenlang z'n opponent was dit proces, die hij aldus Peter la Serpe afgelopen dagen destijds intimiderend zat aan te kijken in de Bunker in Osdorp... 'En nu zitten we naast elkaar, hehe!', schamperde La Serpe. Je wordt door hem 'een bange jongen in een groot lichaam' genoemd, voor leugenaar en fantast uitgemaakt, en dan heb je geen enkele vraag voor hem?! Het is bijna gekuntsteld te noemen, dat je jezelf als onderwereld-jongen pur sang nu ogenschijnlijk als een mak lammetje naar de slachtbank laat leiden zonder enige vorm van protest. Maar ja, het welles-nietus spelletje zitten we ook niet op te wachten en uiteindelijk zal het Hof korte metten moeten maken met een van de of zelfs beide kroongetuigen, omdat er maar één de waarheid kan spreken als het gaat om de haaks op elkaar staande beweringen, lijkt mij.

Van wat er verder passeerde afgelopen twee zittingen zal ik wat losse puntjes aanhalen die ik op zich wel interessant vond.

Er was een politieman met Kalashnikovs in de rechtszaal om voor het Hof te demonstreren of het wapen onder de ¾-leren jas paste die La Serpe aan gehad zou hebben tijdens de liquidatie van Kees Houtman. De bij uit de Amstel geviste Kalashnikov was ook in de zaal en (buiten beeld voor de journalisten) bleek dat de door La Serpe herkende Kalashnikov (zegt hij) wel onder de driekwart jas paste, maar dat de andere met een houten kolf er wel onder vandaan stak. Nu ben ik al eens uitgebreid teruggekomen op die Kalashnikov in dit artikel en je kunt er veel meer over zeggen, maar Remmers blijft erbij dat La Serpe dit hele verhaal uit zijn duim zuigt en zelfs in het geheel niet aanwezig was bij de liquidatie van Kees Houtman. (kom ik ook nog eens uitgebreid op terug) De raadsheren lieten de Kalashnikovs van hand tot hand gaan. Dat kon de pers wel zien op het grote beeldscherm.

Het ging ook weer even over het Naarden Vesting-verhaal, waarover La Serpe verklaart dat Holleeder aanwezig was en Jessy Remmers juist dat Holleeder helemaal níet aanwezig was. Opvallend is dat Peter R. de Vries het verhaal van La Serpe naar het rijk der fabelen verwijst en Jessy Remmers steun vindt in zijn versie van het verhaal.

La Serpe vertelde dat Jessy een nieuwe Ferrari bestelde bij de autodealer terwijl hij helemaal nog geen geld had, maar alvast zou speculeren op liquidaties die nog gepleegd moesten worden, volgens hem dan. Volgens Jessy ligt dat heel anders dan wat La Serpe daarover vertelt. Jessy bestelde de Ferrari met een aantal mensen samen om deze met 30.000 euro winst meteen door te kunnen verkopen.

Fred Ros wilde volgens La Serpe het appartemet huren van Louis van Gaal op eiland (KNSM-eiland) dat helemaal 'Versace' was ingericht voor 2500 euro per maand. Hij speculeerde volgens La Serpe ook op liquidaties die nog gepleegd moesten worden.

Jessy Remmers en zijn raadsman mochten van het Hof een geluidsfragment afspelen afkomstig van de laptop van Jessy die in Marokko in beslag is genomen. Daar is al best veel over gezegd. De laptop is dan wel geretouneerd aan Remmers, echter er ontbraken geluidsfragmenten. Net als USB-sticks waar heimelijk opgenomen opnames op stonden van conversaties tussen Remmers en La Serpe kregen Remmers en zijn advocaten leeg terug. (daar kom ik later zeker nog op terug)

Het fragment afspelen lukte niet goed vanaf een laptop voor de microfoon, dus las Mr. Sander Janssen de transcriptie voor.

Transcriptie geluidsfragment:

(waar (...n.v.t...) staat, (niet te verstaan) spreekt La Serpe door Remmers heen)

Jessy Remmers: Maar hoor, het zegt al wat, ze mogen het allemaal weten…
Peter la Serpe: Nee, ze mogen het niet weten (praten door elkaar) Een stukje van mij heeft schijt aan iedereen.
Jessy Remmers: Ja oké, maar nu heb je al gezegd, ook al komen ze er achter, ik ken eh.. niemand opnoemen die (...n.v.t...), maar je zei bijvoorbeeld ook (...n.v.t...), van dat je als je die mogelijkheid niet had (...n.v.t...), dan had je Baghdad voor schut gegooid. Maar dan moet je.. dan mag je echt een andere identiteit gaan aannemen enzovoort, want die man heeft wel Power.
Peter la Serpe: Dat weet ik.
Jessy Remmers: Die heeft gewoon een heel leger. Die eh.. die eh… als hij.. als hij voor schut gaat met dingen, als hij voor schut gaat met dingen, dan krijg je gewoon echt een heel leger op je dak.
Peter la Serpe: Maar luister, weet je wat het is, ik zeg al… mijn consequenties interesseren me niet meer, weet je wel. Ja, nu weer wel.
(Praten door elkaar heen.)
Jessy Remmers: Hoor je wel wat je zegt?!
Peter la Serpe: Luister, ik, ik, weet je, het is iets wat ik niet aan je verstand kan brengen… en dat is dat is weet je wel, in het verleden al, toen hadden we het over Koos. En toen zei ik; “Wat! Ik heb schijt aan Koos!”. En toen zei jij, “Koos, weet je wie Koos ís!”. Weet je wel. En weet je wat het is, het is waar, ik heb echt schijt aan Koos. Ik heb schijt aan iedereen. Als het er op aankomt…
Jessy Remmers: Maar je moet dit toch voorkomen?
Peter la Serpe: Ja nee weet ik wel, maar als als het er op aan komt en ik weet dat ze achter mij aankomen... Luister, ik ben beter.
Jessy Remmers: Nee, ja, maar waarom, het is toch beter om dat te voorkomen.
Peter la Serpe: Ja precies. (einde)

(La Serpe wilde Baghdad El H. destijds afpersen voor 3 ton omdat hij iets wist van Baghdad en zijn mensen waar een gevangenisstraf van 12 - 14 jaar op stond. Iets waar hij overigens zelf ook aan mee had gedaan. Toen hij de mensen van Baghdad achter zich aan kreeg, zou La Serpe zijn toevlucht hebben gezocht tot justitie omdat hij zich erg in het nauw bevond. Hij zegt dat hij het zelf had opgelost door een SMSje naar Baghdad te sturen. Iets wat als totaal ongeloofwaardig wordt beschouwd door mensen in het milieu die het weten kunnen, mede omdat er wetenschap is dat juist Jessy Remmers het gevaar voor La Serpe destijds heeft doen afwenden. -red.) (kom ik nog op terug)

Het Hof vroeg nog aan La Serpe of de bewering van Koos Reuvers die op zitting getuigde klopte dat Koos naar eigen zeggen hem niet kent.
La Serpe antwoordde: Onzin!
Zo zijn er wel meer van die dingetjes. Als La Serpe de waarheid zou spreken, zou Koos Reuvers in principe dus nog een keer opgehaald kunnen worden om even nader aan de tand te worden gevoeld over een mogelijk gevalletje meineed, mocht het Hof La Serpe serieus nemen dat hij Koos Reuvers wel degelijk zou hebben ontmoet in Spanje in The Family-Bar in Fuengirola - Spanje, terwijl Reuvers zegt dat hij La Serpe niet kent, althans zegt geen herinnering te hebben aan deze ontmoeting. Wellicht heeft La Serpe minder indruk gemaakt op Koos Reuvers dan Reuvers op La Serpe, dat kan ook natuurlijk...

Dat geldt natuurlijk ook voor Peter R. de Vries i.v.m het Naarden-Vestig verhaal wat ik hierboven al even aanhaalde. Peter R. de Vries en Jessy Remmers verklaren beide in lijn met elkaar in tegenstelling tot La Serpe dat Holleeder daar niet was. Nu zou je als OM Peter R. de Vries voor leugenaar uit kunnen maken en op kunnen laten halen voor een gevalletje meineed, maar zeg nu zelf: Peter R. de Vries staat er nou ook weer niet om bekend dat hij Holleeder zo graag de hand boven het hoofd zou willen houden. 

Bovenstaande transcriptie van de opname deed La Serpe trouwens denken aan een gesprek met Jessy in Spanje over Moppie Rasnabe. Toevallig kreeg ik dat gesprek, net als andere misdaadsites, jaren geleden ook toegezonden door getuige Rob de Wit (RIP) nadat ik hem sprak in de Bunker, kort na zijn getuigenverhoor door de rechtbank. En inderdaad klonk die opname ook ongeveer hetzelfde: 'Ik heb schijt aan echt alles en iedereen, het interesseert me niet wat Moppie of anderen van me denken, want iedereen is echt eh... stront voor me!'... ongeveer in deze strekking.

Over Moppie Rasnabe gesproken. Moppie was ook weer eens aanwezig in de rechtszaal, maar toen het Hof om zijn reactie vroeg antwoordde de kleine Marokkaan: 'Nee, je kunt er een seconde over praten, ook dagen, ik zeg helemaal niks!'

(U merkt natuurlijk dat ik regelmatig zeg: 'daar kom ik nog op terug'. Mijn excuses. In het verleden heb ik dat wel vaker gezegd, maar dat gaat ook allemaal echt nog wel gebeuren. De wijze waarop kan ik alleen nu nog even niet teveel op vooruitlopen. Komt goed.)

Vrijdag 1 juli gaat het proces in ieder geval verder met het getuigenverhoor van Fred Ros in alle strafzaken.

Bondtehond
Aangepast zoeken