Google+ Google+ Bondtehond bij het liquidatieproces Google+

dinsdag 29 november 2016

Kantoor Kuijpers & Nillesen vraagt vrijspraak in alle Passage-zaken cliënt Moppie Rasnabe

Dinsdag is door de raadslieden van kantoor Kuijpers & Nillesen het resterende gedeelte voorgedragen van het pleidooi in de zaken tegen cliënt Moppie Rasnabe in overkoepelende Passage-proces. De drie advocaten van Rasnabe droegen afgelopen twee procesdagen beurtelings het onderstaande pleidooi voor. Mohamed 'Moppie' Rasnabe had goed meegelezen, merkte te voorzitter aan het einde op, echter Moppie besloot niets meer op te merken toen Mr. Ruud Veldhuisen hem die gelegenheid gaf. 'Er is al genoeg gezegd', antwoordde de kleine Marokkaan. Daarop sloot het Hof de zitting af. Opmerkelijk: geen één (!) journalist had moeite genomen het pleidooi bij te wonen.

(klik)

In het pleidooi in de zaak Tanta oftewel de dubbele moord op de twee Joegoslavische jongens, de 22-jarige Salim Hadziselimovic en de 19-jarige Djordje Ilic, ook wel de Barbecue-moorden genoemd, bepleitte mr. Jan Hein Kuijpers dat de verklaringen van getuige Malika Nassri niet als bewijs zouden mogen dienen, aangezien Nassri in de ogen van de verdediging volkomen onbetrouwbaar is. De ex-vriendin van de inmiddels aan de ziekte van Huntington overleden verdachte Raymond Verbaan heeft volgens der verdediging zeer inconsistent verklaard en was erg rancuneus ten opzichte van de verdachten. Ze was een stevige drugsgebruiker begin jaren '90 en ging zonder aanwijsbare reden zo tekeer tegen mr. Kuijpers op zitting en stak bepaald niet onder stoelen of banken dat ze een bloedhekel had aan Moppie Rasnabe, Jessy Remmers, Raymond Verbaan en zijn ook aan zijn familieleden, dat haar verklaringen zeer behoedzaam zouden moeten worden benaderd.

Ze gaf de familie de schuld dat haar kindje was afgenomen en op Kuijpers was ze zelfs boos toen bleek op zitting dat de ziekte van Huntington erfelijk was in de mannelijke lijn van een gezin dat getroffen wordt door deze slopende ziekte, dat ze Kuijpers ook bijna verweet dat zij erachter kwam op zitting dat het zoontje van haar en Raymond mogelijk ook ooit deze erfelijke ziekte zou krijgen. Ze had daar kennelijk nooit zo bij stil gestaan. Ze was ooit zwaar mishandeld door Raymond, had in een blijf van mij lijf-huis gezeten en had destijds met de politie gepraat. In de jaren '90 waren haar verklaringen echter geen reden om Rasnabe en Remmers vast te houden. Pas na kroongetuige La Serpe is gaan verklaren in 2007, zijn de stoffige verklaringen van Nassri uit de kast gehaald en heeft men bijna 15 jaar na dato Nassri weer laten verklaren. Niet erg consistent dus, aldus de verdediging.

Hieronder enkele zittingen waar Malika Nassri behoorlijk uit haar dak ging. Haar verklaringen worden door het OM als belastend beschouwd. Of dat stand houdt bij het Hof, betwijfel ik. Zij was wel één van de meest grillige getuigen in het Passage-proces. De voorzitter liet zich nu nog niet in de kaarten kijken, want op de opmerking van Kuijpers dat het Hof vast wel een bepaalde indruk heeft gekregen van deze getuige, antwoordde de voorzitter neutraal: 'Ja, ik heb van iedere procesdeel-nemer wel een bepaalde indruk'

*
Getuige Malika Nassri op zitting in Passageproces: Eerste aanleg + Hoger beroep

EA: 24-9-2009  | 25-9-2009  | 29-9-2009  | 9-3-2010  | 10-3-2010

HB: 12-3-2014

*

Lees hier de pleidooien van Kuijpers en Nillesen in de Passage-zaken van Moppie Rasnabe:

Pleidooi Kuijpers & Nillesen deel 1

Pleidooi Kuijpers & Nillesen deel 2

(Media die citeren uit het pleidooi: graag bronvermelding en/of doorlink, er waren geen andere journalisten aanwezig bij deze zitting)

<<0>>Bondtehond

maandag 28 november 2016

Pleidooi advocaten Mohamed 'Moppie' Rasnabe: Mrs Kuijpers, Nillesen en Schoolderman

Het kantoor Kuijpers en Nillesen beet maandag de spits af met het eerste pleidooi in Hoger beroep van het liquidatieproces Passage. Mrs. Jan Hein Kuijpers, Mark Nillesen en Fébe Schoolderman droegen beurtelings delen van het pleidooi voor dat ongeveer anderhalf procesdag in beslag zal nemen. Morgen wordt het voortgezet. Hieronder de timeline van mijn Twitter.

(klik)Dinsdag 29 november verder met het pleidooi van Kuijpers & Nillesen. Het pleidooi van Mr. Stijn Franken in de zaak van Pinny Song is uitgesteld tot nader order. De nieuwe datum wordt nog doorgegeven.

Bondtehondwoensdag 23 november 2016

6e dag requisitoir in Passage met de strafeisen + 'Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd ... Heel sterk'

Op dinsdag was de laatste dag van het requisitoir van het OM in Hoger beroep van het liquidatieproces Passage met aan het einde de strafeisen tegen de 10 verdachten. Maar liefst 4 maal levenslange gevangenis-straffen eisten de advocaten-generaal Mrs. Frits Pothumus en Cynthia de Jong tegen Dino Soerel, Jessy Remmers., Mohamed ’Moppie Rasnabe. en Siegfried Saez. Ook een reeks tijdelijke gevangenisstraffen werden geëist. Kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros hoorden respectievelijk 8 en 14 jaar tegen zich eisen. Tegen Pingy Song (11,5 jaar), Nan Paul de B. (9,5 jaar), Freek Stevens (5,5 jaar) en Sjaak Burger (3 jaar en 3 maanden).Het Hof besteedde eerst wat aandacht aan het e-mailtje van Peter R. de Vries dat hij zaterdag nog heeft gestuurd ter aanvulling van zijn eerdere e-mail waar ik dinsdag 15 november over schreef. Journaliste Wil Thijssen van de Volkskrant had mijn bericht wél opgepikt en heeft daar dit artikel over gepubliceerd. In de e-mail gaat De Vries dieper in op de bewering van het OM dat hij niet naar waarheid zou hebben verklaard op zitting. De Vries heeft zijn agenda nog eens uit zijn archief gehaald en grondiger gekeken naar afspraken in de week van de Arsenaal-afspraak in Naarden-Vesting. Nu bleek De Vries dat hij op dinsdag 9 november 2004 uitvoerig geluncht heeft in Het Arsenaal en dat was de dag na de vermeende ontmoeting waar volgens het OM Peter la Serpe (die dat als kroongetuige verklaart), Jessy Remmers, Peter R. de Vries en Holleeder bij aanwezig zouden zijn geweest. De Vries houdt het OM maar voor dat het wellicht mogelijk is dat het personeel 3 jaar na dato in 2007 deze afspraak door elkaar heeft gehaald met de vermeende afspraak, die in werkelijkheid (zonder dat Holleeder daar bij was) in Brasserie Chefs heeft plaatsgevonden. De Vries vertelt de AG's dat hij daar op 9 november 2004 was voor de  officiële lancering van het tijdschrift 'Must Magazine' op 10 november 2004, waarvan hij een van de gezichten was. Hier een kopie van een internet-artikeltje van het reclamevakblad 'ADFORMATIE' . Ook stuurt De Vries de cover met o.a. zijn foto.

(klik)

Mr. Nico Meijering deed n.a.v de nieuwe inzichten in de e-mail opnieuw een verzoek Peter R. de Vries op te kunnen roepen als getuige. Het OM kreeg gelegenheid op het verzoek te reageren en AG Cynthia de Jong stelde het allemaal niet zo stellig te hebben gezegd in het requisitoir. Daar zijn de meningen nogal (erg) over verdeeld en Meijering noemde het schijnheilig van het OM om nu te zeggen dat men De Vries geen leugenachtige en/of meinedige getuige heeft genoemd. Dat vindt De Vries en ook de verdediging wel degelijk. Nu stelt het OM dat De Vries zich de afspraak waar Holleeder al dan niet bij aanwezig zou zijn geweest niet meer goed te kunnen herinneren. Hij zou niet stellig hebben beweerd dat Holleeder helemaal niet bij die afspraak aanwezig was. Met andere woorden, leugenachtigheid of meineed zou men De Vries niet hebben willen verwijten. In een toegezonden verklaring van De Vries bij de politie zegt De Vries over de vermeende aanwezigheid van Holleeder: 'Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd ... Heel sterk'.

(Verbalisant: dikgedrukte tekst / Peter R. de Vries: dungedrukt)

(klik voor groter)


Even verderop zegt Peter R. de Vries:Zijn e-mail van 19 november sluit Peter R. de Vries af met de volgende suggestie:

'Dit doet bij mij de volgende vraag rijzen, die ik maar voorzichtig formuleer: 


Is het geheel uitgesloten dat de door u opgevoerde ober zich misschien één dag vergist, als hij nota bene jaren later (in 2007) naar mijn aanwezigheid wordt bevraagd en zich dan meent te herinneren dat ik die dag in het Arsenaal heb geluncht? Of zou het kunnen dat twee verschillende, opeenvolgende dagen – maandagmiddag 8 november en dinsdagmiddag 9 november – drie jaar later  in zijn herinnering zijn samengesmolten?

Dit klemt temeer omdat hij (de ober - red.) – voor zover ik weet – niet heeft verklaard dat hij een en ander nog goed weet, omdat hij mij 'een dag later wéér heeft gezien', toen ik prominent aanwezig was op een lunch voor de lancering van een tijdschrift.

Voor het geval u wéér zegt dat het nogal 'ongeloofwaardig' is dat ik nu 'ineens' met deze informatie aan kom en zich in een eventuele repliek de vraag stelt waarom ik daar 'niet eerder mee ben aangekomen?' het volgende:

Toen ik in 2007 door de politie werd gehoord over de 'Arsenaal ontmoeting' en toen op eigen initiatief mijn oude agenda heb opgezocht en nageplozen, was ik louter gefixeerd op de datum van maandag 8 november 2004 en heb ik eigenlijk niet of nauwelijks naar de rest van de week gekeken aangezien ik niet kon vermoeden dat er later hierover een controverse zou ontstaan. Ik heb mijn agenda toen weer in archief-opslag teruggezet en nooit meer ingekeken. Nu u echter in uw requisitoir de afspraken met Aleyna Wassink er bij haalde, wilde ik een en ander naslaan en heb derhalve mijn agenda opnieuw opgezocht en toen viel mij meteen op dat ik op dinsdag 9 november heb geluncht in Het Arsenaal. Dat lijkt mij van belang voor de waarheidsvinding.'

(einde e-mail.)

Uiteindelijk besloot het Hof na een beraad van een kwartier het verzoek van de verdediging toch weer af te wijzen. Nu omdat het Hof kennelijk meegaat met de veronderstelling van het OM dat De Vries het zich allemaal niet zo goed meer kon herinneren. Men twijfelt dus aan het (doorgaans messcherpe) geheugen van Peter R. de Vries. Hij zou zich amper meer kunnen herinneren dat hij met een van de hoofdpersonen uit zijn boek: 'De ontvoering van Alfred Heineken', die hij toch behoorlijk goed kent, daar in Het Arsenaal zou hebben gezeten. De veelbesproken ontmoeting waar La Serpe over beweert dat Jessy Remmers om klussen (nog te plegen liquidaties) zou hebben gevraagd aan Holleeder en deze gezegd zou hebben: 'Ga maar naar Dino, die heeft er genoeg'...

Persoonlijk geef ik niet zo graag mijn mening over dit soort prangende vraagstukken, maar ik wil toch wel stellen dat het Hof beter wel een uurtje had kunnen uittrekken om Peter. R de Vries alsnog op te roepen om iedere twijfel weg te nemen. Nu blijft het een heikel punt en heeft Soerel het gevoel dat het OM hem koste wat kost veroordeeld wil zien, ook al wijst alles erop dat deze bewering van kroongetuige Peter la Serpe niet waar kán zijn. Het Hof gaat tenslotte ook Erik de Vlieger na de voordracht van het requisitoir nog horen op de zitting van 6 december.

Ik lees net dat Korterink aka De Misdaadjournalist er ook iets over schrijft. Beter kan ik het niet verwoorden. 

Slechts één maar-tje. Korterink schrijft: 'Het levenslang tegen Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Siegfried Saez zal ongetwijfeld grotendeels standhouden, de spanning zit ‘m in Dino Soerel'.

Dat 'ongetwijfeld' mag dan in de opinie van Korterink zo zijn, die niet zo vaak aanwezig was bij het Passage-proces als mij en heel veel gemist moet hebben, echter in geval van een kroongetuige die mogelijk keihard zit te liegen over een van de heetste hangijzers in het Passage-proces, deze Arsenaal-bewering, hoe kun je er dan zo zeker van zijn dat La Serpe het OM niet op meerdere punten de waarheidsvinding een handje heeft geholpen in voordeel van het OM dat zo graag veroordelingen wil? Een kroongetuige MAG nou eenmaal niet liegen volgens zijn deal. Hoe graag je ook wilt dat vermeende moordenaars ook in Hoger beroep veroordeeld worden. En laten we eerlijk wezen, in de 9 jaar liquidatieproces zijn er echt wel meer vraagtekens te plaatsen bij verklaringen van La Serpe en misschien nog wel meer bij die van kroongetuige Fred Ros. Deze laatste is immers pas gaan verklaren na jaren dossierkennis te hebben kunnen vergaren. Is dat wel zo eerlijk? Is het uit te sluiten dat hiaten in de verklaringen van La Serpe door Ros bewust zijn opgevuld met leugens? Ik durf in dit proces zo langzamerhand nergens mijn hand meer voor in het vuur te steken.

Tijdens het requisitoir heb ik wat getwitterd, hier:
Maandag gaat het eerste pleidooi plaatsvinden. Dan zullen volgens een Tweet van Mr. Jan Hein Kuijpers 3 advocaten pleiten in de zaken van Mohamed 'Moppie' Rasnabe.


Nieuwe Passage-schema (klik)


Bondtehond
dinsdag 15 november 2016

'Ik vind dit ongelofelijk, is dit waarheidsvinding?'

Dinsdag werden de requisitoiren in de zaken Agenda (liquidatie Kees Houtman) en Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl) voorgedragen. Twee journalisten waren maar aanwezig: Sakia Belleman en ikzelf. Het OM stuurt de requisitoiren ook op aan journalisten. Echter op zitting bleek ook een en ander. Onder meer dat Peter R. de Vries op z'n zachtst gezegd 'not amused' is over het feit dat het OM hem verwijt meinedig te hebben verklaard. Weliswaar niet direct gebruik makende van het woord meineed, maar Peter R. de Vries heeft als reactie op het requisitoir een niet mis te verstane e-mail gestuurd aan OM. En gelijk ook maar een kopie daarvan aan de verdediging. Mr. Nico Meijering verzocht naar aanleiding van deze e-mail Peter R. de Vries dan ook meteen op te roepen als getuige, echter het Hof wees dat verzoek af.


Het OM ging er als het ware voor liggen want men blijft erbij dan wel kennis genomen te hebben van het standpunt van De Vries, maar te blijven bij het ingenomen standpunt in het requisitoir. Uiteindelijk besloot het Hof het verzoek af te wijzen omdat: 'wat verschillende getuigen verklaren niet dragend is'.

Het is ook mogelijk dat het Hof wellicht reeds voldoende heeft aan de uitleg van Peter R. de Vries, liep ik te prakkiseren. Die laat geen spaan heel laat van hetgeen AG Cynthia de Jong in het requisitoir beweert op dit punt. Ongetwijfeld horen we daar nog wel wat over. Ik kan me niet voorstellen dat Peter R. de Vries er geen woord meer aan vuil maakt. Zijn integriteit wordt min of meer toch te grabbel gegooid, terwijl hij aan officier van justitie Mr. Betty Wind toch uitvoerig heeft zitten verklaren. Die verklaring heb ik al een poosje in mijn bezit omdat ik er kortgeleden nl. wat vraagjes over wilde stellen aan De Vries en heeft me daarop zijn verklaring toegezonden. Daar blijkt toch zonneklaar uit dat Holleeder niet aanwezig was in Naarden-Vesting tijdens de afspraak die hij had met Jessy Remmers en Peter la Serpe. Sterker nog, ze hebben helemaal niet bij Het Arsenaal gezeten, maar zijn vrijwel meteen lopend vertrokken naar een andere horecagelegenheid in de buurt. Dat wilde La Serpe graag omdat hij het (onterechte) vermoeden had dat er mogelijk reeds verborgen camera's zouden zijn geïnstalleerd in Het Arsenaal. Uit eerdere correspondentie met De Vries bleek dat het gezelschap naar Brasserie Chefs in Naarden is gelopen om daar hun conversatie voort te zetten.

Maar goed, om nu even bij de kern te blijven: Het OM heeft volgens Mr. Meijering in de Hoger beroep-vijvers lopen vissen in tapgesprekken en daarin wordt gesproken over bij 'Ome Jan' afspreken.
Om annemelijk te maken dat Holleeder wel degelijk bij de bespreking met La Serpe was in het Arsenaal schrijft AG De Jong in haar requisitoir:

'Wij merken op dat het Arsenaal van Jan des Bouvries is, daarin is zijn woonwinkel. In datzelfde pand is later ook het restaurant van Fagel gevestigd, waar de ontmoeting is geweest. De verwijzing 'Ome Jan' slaat gezien de datum die wordt genoemd, op het Arsenaal'.

En in de volgende alinea's stelt ze dat uit tapgesprekken regelmatig is gebleken dat Peter R. de Vies met Holleeder bij 'Ome Jan' afsprak. Vervolgens komt ze dan tot de conclusie:

'Holleeder heeft, gehoord als getuige in Passage, verklaard dat hij in 2004 voor het laatst in het Arsenaal is geweest. Hij kwam alleen met vrouwen bij het Arsenaal, dat weet hij absoluut zeker. Hij weet ook zeker dat hij nooit met De Vries in een café heeft gezeten, dus ook niet in Naarden-Vesting. Holleeder heeft op dit punt niet naar waarheid verklaard. Uit de gesprekken met De Vries die in hoger beroep zijn gevoegd blijkt dat hij in 2004 regelmatig afspraak bij het Arsenaal. Wij merken op dat De Vries in zijn verhoren bij de politie, bij de RC en als getuige op de zitting in Passage, waar het ging over zijn contacten met Holleeder, waar en of hij Holleeder ontmoette, en met welke frequentie, duidelijk niet het achterste van zijn tong heeft laten zien'.

Er BLIJKT dus op basis van die afgeluisterde gesprekken, zo stelt De Jong, dat Holleeder regelmatig afsprak bij het Arsenaal.

En op pagina 97:
'Maar dat is niet waar: uit de overlegde tapgesprekken is gebleken dat Holleeder en De Vries wél contact hebben gehad over een ontmoeting in het Arsenaal op 8 november 2004'.

En ook:
'Ze hebben afgesproken elkaar te ontmoeten op 8 november 2004 om kwart voor twee, twee uur in het Arsenaal'.

En op pagina 98:
'De Vries zegt de afspraak die hij met Holleeder had gemaakt voor die zelfde dag, niet af. Die afspraak is gewoon blijven staan. De Vries wist dus dat hij Holleeder die dag in het Arsenaal zou ontmoeten, dat had hij nota bene zelf met hem afgesproken'.

De Vries schrijft:
'Er is op grond van dit voorgaande maar één conclusie mogelijk: Peter R. de Vries is onbetrouwbaar, heeft onwaarheid gesproken en in feite dus meineed gepleegd.

Ik maak aan het bovenstaande nogal wat woorden vuil, omdat u op basis van een simpele aanname ('Ome Jan' = Arsenaal: dus De Vries liegt) een enorme uitglijer heeft gemaakt. Uw aanname is speurwerk-van-de-koude-grond. De wijze waarop u een en ander aan elkaar knoopt heeft mij geschokt en doet mij eerlijk gezegd twijfelen aan uw intenties. Het punt is namelijk dit: Met 'Ome Jan' wordt helemaal niet 'Het Arsenaal' bedoeld. Waarom heeft u mij niet gewoon even gebeld en gevraagd: 'Je hebt het over 'Ome Jan', wat bedoel je daar eigenlijk mee? Als u dat had gedaan, had ik geantwoord: 'Ome Jan' is het motel JANTabak op de grens van Bussum en Naarden. Een heel andere lokatie dan 'Het Arsenaal'!'

Vervolgens legt De Vries uit aan AG's mrs. De Jong en Posthumus dat Jan Tabak een vaste journalistieke 'hang-out' van hem geweest, waar hij talloze malen heeft afgesproken met Cor van Hout, Willem Holleeder en anderen. Niet in Het Arsenaal. Er is daar geen misverstand over mogelijk wat De Vries betreft: 'U had dit zo kunnen checken: het personeel in Jan Tabak wist heel goed dat ik daar altijd afsprak en zij kenden ook Willem Holleeder.'

Hij sluit zijn e-mail af met:
'Kortom: u heeft mijn integriteit lichtvaardig in twijfel getrokken op grond van een onjuiste veronderstelling. Elke afspraak waarbij sprake was van 'Ome Jan' heeft plaatsgevonden bij Jan Tabak en nergens anders! U refereert in uw requisitoir graag aan wat obers hebben verteld. Welnu, ik daag u uit mijn verhaal over Jan Tabak te checken bij het personeel aldaar. Dan zult u zien dat ik gelijk heb en dat uw conclusies op dit punt derhalve op drijfzand berusten.

Het lijkt mij dat alle betrokkenen er recht op hebben dat dit gecorrigeerd wordt. Ik vrees echter dat u niet verder zal gaan dan een halfslachtige mededeling dat 'volgens Peter R. de Vries' met 'Ome Jan' niet Het Arsenaal wordt bedoeld, maar een andere horeca-gelegenheid: waarvan akte. Don't mix me up with facts… I already made up my mind…

Als u de indruk heeft dat ik gepikeerd bent over deze gang van zaken, dan heeft u dat goed gezien. Ik vind dit ongelofelijk. Is dit waarheidsvinding???
'

Bron: E-mail Peter R. de Vries

Ja, wat moet je hier verder nog aan toevoegen? Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, vermoed ik. Laten we maar snel wat Tweetjes gaan lezen. We moeten niet vergeten dat vandaag de belangrijke requisitoiren van zowel deeldossier Agenda als Perugia zijn voorgedragen door het OM. En nog een stuk over de bedreigde getuigen en tot slot de poging op Atilla Önder.

Bondtehond


zondag 13 november 2016

Jessy Remmers schrijft in gevangenschap tweede boek: 'Beyond The Truth of Life part II'

Wat veel mensen waarschijnlijk nog niet weten, is dat Jessy Remmers de activiteiten van stichting Unipax geheel uit eigen zak financiert en dat doet met de opbrengst van door hem geschreven boeken. Tijdens de zitting van donderdag, bijna aan het einde, heeft Jessy Remmers mij als enige nog aanwezige verslaggever een gesigneerd exemplaar van 'Beyond the Truth of Life - part 2' gegeven, die hij in de week daarvoor ook reeds aan de Raadsheren van het Hof en de Advocaten-Generaal van het Openbaar Ministerie had verstrekt. Andere journalisten waren namelijk al niet meer aanwezig. Het was eigenlijk alleen de eerste dag van de requisitoirs even druk met journalisten van bekende media.


De inhoud van het Engelstalige boek is gedeeltelijk fictie. Maar de hoofdpersoon heeft dezelfde principes en wijze van denken als de schrijver. Voor een groot deel is het gebaseerd op eigen ervaringen. Het omvat humor, drama, romantiek, wijsheid en actie, waaronder (pogingen tot) liquidaties. Enige intelligentie om het allemaal goed te kunnen volgen is echter wel vereist.


aka 'Jessy' Remmers


Beyond the Truth of Life

Part II


(klik voor groter)


The 7th Bosatsu

The sequel is written from the viewpoint of Enrique. That could be expected from the end of Part 1, and also that he has to participate in the assignment to finish one of the biggest present problems in the world; that of North Korea. How to prevent a nuclear missile attack from North Korea, and so World War 3 as well? It’s the biggest operation of The Bosatsu Mission Force so far, and Enrique has to do the hardest part of it, while he’s still a rookie. But he’s the only male member of the team who speaks Korean. Containing humor, drama, romance, action, suspense and, above all, valuable knowledge and divine wisdom, the novel takes the reader through a mind-blowing adventure.
Bondtehond
Aangepast zoeken