woensdag 14 mei 2014

'Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht'

Dwight Saro, die onherroepelijk is veroordeeld voor de moord op Thomas van der Bijl, is vanmiddag tijdens de zitting van het liquidatieproces in het JCS op Schiphol door het Hof in gijzeling genomen. Hij en Remy Habes moesten woensdag komen getuigen over de moord in de zaken van de verdachten Fred Ros, Jesse Remmers, Ali Akgün, Sjaak Burger, Dino Soerel en kroongetuige/ verdachte Peter La Serpe. Vanaf het eerste moment werd echter duidelijk dat Saro niet van plan was mee te werken aan het onderzoek ter zitting.

(rechts-boven naar onder: Dwight Saro + Remy Habes)

Hij beriep zich meerdere malen op z'n verschoningsrecht, echter het Hof wees de weerbarstige getuige erop dat hij, na zijn onherroepelijke veroordeling in de zaak Perugia, verplicht is om te getuigen. Dat was tevergeefs. Saro wilde zelfs niet uitleggen waarom hij dacht dat hem verschoningsrecht zou toekomen.
Advocaat-generaal Mr. Posthumus merkte nog op dat gijzeling in het bereik lag en dat het weigeren om mee te werken gevolgen zou kunnen hebben. Saro zit reeds in de de fase van de fasering en weigeren om aan zijn plicht te getuigen te voldoen, zou ook gevolgen kunnen hebben voor zijn VI. (voorwaardelijke invrijheidstelling)

Dwight Saro kreeg gelegenheid om met zijn advocaat te overleggen. Opmerkelijk was dat de vrouwelijke Surinaamse advocaat wel aanwezig was in de zaal, echter niet in toga was gehuld, achterin de zaal plaatsnam en niets zei om haar cliënt bij te staan, om wat voor reden dan ook. Het Hof moest haar zelfs een keer naar voren roepen om een reactie te geven. Omdat ze niet in de microfoon sprak was zij niet te verstaan.

Na deze onderbreking, waarna Saro nog niet wilde meewerken, en een daarop volgende korte beraad besloot het Hof de getuige daarom voor 30 dagen in gijzeling te nemen. Op 2 juni gaat het Hof polsen bij Saro hoe het er dan voor staat met hem. Het verhoor zal dan mogelijk op een latere dag worden hervat. Dwight Saro werd afgevoerd en zit nu dus weer in de cel, terwijl hij eigenlijk reeds met een enkelband buiten de gevangenis bezig was aan zijn re-integratie traject...

Even een kleine reminder. Het ging vandaag dus om de:
Liquidatie van Thomas van der Bijl (onderzoek Perugia)
In zijn café ‘de Hallen’ in Amsterdam‐West wordt Thomas van der Bijl op donderdagochtend 20 april 2006 neergeschoten. Hij wordt door vijf kogels geraakt en overlijdt ter plaatse. Getuigen hebben de daders zien vluchten in een Audi A4. Eén van de daders gooit een vuurwapen in de gracht. De politie treft op het vuurwapen dat zij uit de gracht hebben gevist DNA‐sporen aan van Alex de B., die in juli 2006 wordt aangehouden.

De B. verklaart bij de politie dat Fred R. de opdrachtgever zou zijn voor de moord op Thomas van der Bijl. Samen met Nico H. zou De B. Van der Bijl doden, maar beiden zien van de opdracht af. In het najaar van 2006 worden Dwight S. en Remy H. aangehouden voor de moord op Thomas van der Bijl. Zij zouden de schutters zijn. De rechtbank veroordeelt beiden in oktober 2008 tot 14,5 jaar gevangenisstraf. Alex de B. krijgt 4,5 jaar voor zijn aandeel in de moord en Nico H. wordt veroordeeld tot 474 dagen. De kroongetuige verklaart in 2007 dat hij en Jesse R. als eersten waren aangezocht om de liquidatie uit te voeren. De opdrachtgever zou Fred R. zijn. De wapens zouden zijn geleverd door Sjaak B. La S. en R. zien echter van de liquidatie af. ( Officieren van Justitie: Hans Oppe en Michiel van IJzendoorn )

Het Hof begon de zitting vandaag eerst met het verhoor van Remy Habes, de tweede dader, die nog ruim 17 maanden moet uitzitten van zijn straf. Dit was mede op verzoek van Jesse Remmers, omdat zijn raadsman Mr. Sander Janssen wat later zou komen en het volgens Jesse handiger zou zijn als zijn raadsman aanwezig zou zijn bij het verhoor van getuige Dwight Saro. De twee andere aanwezige verdachten waren Fred Ros en Dino Soerel met hun raadslieden, respectievelijk Mrs. Peter Plasman en Nico Meijering, die vandaag assistentie had van Mr. Bart Krämer. Namens Peter La Serpe was aanwezig Mr. Francine den Hertog.

Remy Habes had geen bijstand van een advocaat en werkte wel mee aan het onderzoek ter zitting. Hij heeft nog een redelijk tijdje voor de boeg, maar is ook reeds begonnen aan de fasering binnen PI Krimpen aan de IJsel. Binnenkort gaat hij naar een half-open kamp. Als beroep gaf hij op dat hij fotomodel wil worden zodra hij vrij is. Hij is van mening dat hij onschuldig is veroordeeld voor de moord op Thomas van der Bijl. De verklaringen die Dwight Saro over hem heeft afgelegd, zouden aantoonbaar leugenachtig zijn, stelde Habes.

De raadsheer merkte op dat Habes een aantal kernpunten anders heeft verteld dan Saro. Het was niet de bedoeling om nu weer de hele zaak Van der Bijl te herhalen, maar enkele relevante punten wilde het Hof hem nu over horen. Habes blijft bij zijn verklaringen dat hij niets heeft gedaan om een moord voor te bereiden en/of geweten heeft dat Thomas van der Bijl vermoord moest worden, ondanks het feit dat hij en Dwight Saro verschillende ontmoetingen hadden gehad met Fred Ros, dat er wapens waren getoond in een auto en er kleine bedragjes waren betaald aan Saro en Habes. Bij één van de ontmoetingen was een Indisch ogende man aanwezig verklaarde hij destijds, maar nu hij achterom keek in de rechtszaal op verzoek van het Hof herkende hij Jesse Remmers daar niet in.

Saro merkte op: 'Als ik eerlijk ben, lijkt hij er niet op'. De man die destijds bij Fred Ros was in een auto bij de sportvelden in Abcoude had volgens hem een heel 'andere kwaliteit' haar. Hij bedoelde daarmee dat de man krullen had. Nee, Jesse zoals hij hem hier zag zitten en even aankeek, kon hij er niet in herkennen. Het Hof confronteerde hem daarop met zijn opmerkingen van destijds bij de politie toen hij zei: "Moet je kijken met wat voor mensen hij omgaat. Hij is echt gevaarlijk. Moet je kijken hoe gevaarlijk hij eruit ziet". Dat was toen hij een foto een foto van Jesse voor hem kreeg. Maar dat was vanwege de bedreigingen door Dwight Saro, maar bij nader inzien was die angst allemaal niet nodig geweest, zei Habes nu. In de bajes heeft hij wel eens signalen gekregen van een mede-gedetineerde dat hij moest uitkijken met zijn proceshouding. Maar dat kwam door een stuk in de Panorama, zegt hij nu.

Ook dat ze destijds hadden staan posten op verschillende plekken deed hem niet meteen vermoeden dat dit was om Thomas van der Bijl later te liquideren. Geen moment week hij af van zijn verklaringen die hij heeft afgelegd tijdens het proces in eerste aanleg, ondanks zijn onherroepelijke veroordeling tot de Hoge raad aan toe dat Saro en Habes wel degelijk schuldig zijn aan de liquidatie op Thomas van der Bijl in Café De Hallen die dag in april 2006. Toen Saro naar binnen ging en hij ineens knallen hoorde, zou hij er pas achter zijn gekomen dat er iemand van het leven werd beroofd. En wel door Dwight Saro die naar buiten kwam met zijn hand op zijn zak. Ze liepen weg en onderweg zag hij de vorm van een pistool onder de kleding van Saro. Hij greep het wapen en gooide het in de gracht. Een raadsheer merkte op dat er volgens Saro van te voren zou zijn afgesproken dat het wapen in het water gegooid moest worden, dat Habes dat dan deed, is dan wel heel toevallig...

Sommige vragen gingen over de bedreiging door Dwight Saro, dat indien Habes zou praten, hem of zijn moeder dan 'eraan zouden gaan'. Hij zei erbij dat hij echter nooit was bedreigd door de mensen die nu achter hem zaten in de rechtszaal. Achteraf bekeken was zijn angst allemaal ongegrond geweest. Er is niets gebeurd tijdens zijn detentie, ondanks die signalen die er waren via een medegedetineerde.

Fred Ros stelde daar zelf ook wat vragen over aan Remy Habes. (samengevat)

Ros: Mijn zoon zit ook vast. Zou het mijn zoon geweest zijn die je bedreigd heeft?
Habes: Nee.
Ros: Heb je met de vader van Jesse Remmers vastgezeten?
Habes: Wie?
Ros: Greg Remmers, de vader van Jesse?
Habes: Nee.
Ros: Je hebt nooit met de heer Greg Remmers of met mijn zoon vastgezeten?
Habes: Nee.
Ros: En die dreigbrief die je kreeg, wat stond daar in?
Habes: Dat weet ik niet meer precies.
Ros: Wat heb je ermee gedaan?
Habes: Ik heb toen mijn advocaat gebeld en die adviseerde me er mee naar de BSD (Bureau Sociale Dienstverlening) in de gevangenis te gaan. Dat heb ik toen gedaan. Ik wilde toen overplaatsing vragen, maar dat was niet nodig zeiden ze.
Ros: Maar nu ga ik je een hele gekke vraag stellen. Als je een dreigbrief krijgt, en ik bel mijn advocaat, dan neemt die dat serieus of niet, maar je gaat niet naar de BSD? Volgens mij ga je dan naar de politie? De post wordt trouwens gecontroleerd, dus sowieso komt er dan een kopie van die brief terecht bij justitie. Ik zal het je sterker vertellen. In het begin van mijn detentie kreeg ik ook zo'n brief en die was ondertekend. De politie is toen naar de broer van Thomas van der Bijl gegaan omdat hij met die naam ondertekend was. Mijn vraag is: Wie had die brief ondertekend en wat stond er in die brief? Ik bedoel, ik weet nog letterlijk wat er 7 jaar geleden in die brief stond.
Habes stotterend: Ik eh, ik eh, die brief, die brief, die brief, die eh, ik eh, ik eh wou toen overplaatsing aanvragen, maar eh...ik eh...
Voorzitter: De vraag is kort en goed: Wat stond er in die brief en wie had hem ondertekend?
Habes: Ehm, hij was door meerdere gedetineerden geschreven, maar er stond in dat iemand mij een prikje onder de douche zou geven, of zo, voor een bepaald bedrag, en dat meneer Ros daar achter zou zitten.
Voorzitter: Heeft u die brief nog?
Habes: Nee, maar misschien dat ze een kopie daarvan gemaakt hebben?
Voorzitter: Vast wel hè?
Habes: Ik wilde me toen over laten plaatsten, maar ik ging naar de BSD en die zeiden dat dat niet nodig was.
Voorzitter: U heeft er niet op aangedrongen dat er onderzoek zou worden gedaan?
Habes: Eh, nee.
Ros: Die medegedetineerde, wie was dat?
Habes: Dat weet ik niet meer precies, die naam.
Ros: Je bent slecht in namen...
Habes: Ja.
Raadsheer: Eerder zei u dat u het niet wilde zeggen: "Ik wil de naam niet noemen"...
Habes: Dat waren andere signalen.
Raadsheer: Andere signalen?
Habes: Ja.
AG De Jong: Waar zat u toen op dat moment?
Habes: Toen zat ik in voorarrest, in Lelystad.

Er waren op navraag van de voorzitter verder geen vragen meer. Opmerkingen ook niet, alleen van Fred Ros een heel korte.
Voorzitter: Wat vond u van het verhoor meneer Ros?
Fred Ros: Apart...

De advocaten-generaal wilden het nog wel open houden of Habes later nog gehoord zou worden na het verhoor van Saro, dus Habes werd wel afgevoerd, maar hij moest nog wel beschikbaar blijven. Naar aanleiding van het verhoor van Saro zou het OM zich nog beraden over het mogelijk meinedige karakter van het verhoor van Habes omdat er veel antwoorden afweken van hetgeen Saro eerder heeft verklaard.

Maar goed, zover kwam het vandaag dus niet, gezien de proceshouding van Dwight Saro die na enkele vragen reeds uitstraalde dat hij totaal niet mee wilde werken aan welke inhoudelijke vraag dan ook. Dit verhaal krijgt dus ongetwijfeld nog een staartje. Op 2 juni kijkt het Hof 'hoe de vlag er dan voor hangt', om het maar even in woorden te zeggen die de voorzitter wel eens gebruikte tijdens een eerdere zitting.

Die opmerking van het OM, dat men zich nog gaat beraden over het meinedige karakter, was op zich wel begrijpelijk want al met al kwam Habes op momenten niet erg consistent en geloofwaardig verklarend over, enkele keren draaide hij om dingen heen en het lijkt vooral erg sterk dat je niet weet dat er iemand vermoord ging worden door Saro, zoals hij bij hoog en laag vol blijft houden, als je voor de deur van z'n café staat te posten en wapens te zien kreeg van te voren. Hij beweert dat juist Saro leugenachtig was/is en vermoedelijk zijn eigen straatje schoon probeert te vegen door hém extra te belasten. Gezien het toegeven van het schieten door Saro, zo merkte Mr. Frits Posthumus op, is dat niet zo aannemelijk volgens de advocaat-generaal.

Wordt in ieder geval vervolgd....

Morgen komt eerst Alex de Boer getuigen. Voor zijn getuigenis is twee dagen gereserveerd. Alex de Boer zit in een beschermd getuigen-programma, als ik het goed begrepen heb.

Bondtehond