donderdag 16 december 2010

Jesse Remmers: 'La Serpe heeft helemaal niks met Houtman te maken'

Verwarring alom vanmiddag op het liquidatieproces 'Passage' in de Bunker. Op de valreep wist Jesse Remmers iedere aanwezige in de rechtszaal en op de tribune te verbazen door een onverwachte move te maken. Volgens Jesse is Peter La Serpe niet betrokken bij de liquidatie op Kees Houtman. Iedereen was even sprakeloos. Rechtbankvoorzitter Lauwaars stond op het punt het Kerstreces in te luiden, toen het gebeurde. 's Morgens had Lauwaars al aangegeven dat de zitting vandaag hooguit tot 13.00 uur zou duren, ook in verband met de verwachtte sneeuwval. Iedereen was volgens de voorzitter ook wel toe aan een onderbreking, na een veel bewogen jaar op dit langdurigste en grootste onderwereldproces sinds tijden. Hoewel de zaal steeds leger begint te raken, na het heenzenden van Sjaak Burger en Ali Akgün, gaat de waarheidsvinding natuurlijk onverminderd door.


Na het welkom heten van alle deelnemers, waarbij een invalkracht van het liquidatiekantoor, Mr. Berfin Yesilgöz, aangaf dat Ali Akgün er voor gekozen had vandaag bij zijn vrouw en kinderen te blijven, ging de rechtbank verder waar men maandag gebleven was. Alleen de verdachten Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Fred Ros waren vandaag aanwezig.

De rechtbank ging verder met de ondervraging van Peter La Serpe over Arjen Kaale.
Rechter: Verteld u het even opnieuw in het kort. Wat weet u van de aanslag op Kaale?
La Serpe: Niet zo veel. We hadden een afspraak. Daar was een freefightertje bij. Kaale was aan het vissen.
Rechter: Waar viste ie naar?
La Serpe: Hij was op zoek naar wie die aanslag had geregeld.
Rechter: Weet u de inhoud?
La Serpe: Hij vertelde dat ie aangevallen was. Hij wilde een reactie peilen van mij. Dat is ook een beetje hoe het werkt in het milieu. Men wil zelf iemand ontmoeten en peilen, zeg maar.
Rechter: Heeft u het met Remmers besproken?
La Serpe: Ja.
Rechter: Met Rob de Wit?
La Serpe: Nooit.

OM (Betty Wind): Een vraag. Heeft u ooit met Rob de Wit gesproken op de afsluitdijk?
La Serpe: Ik weet wel dat ik eens met Rob de Wit naar Friesland gereden ben. Ik weet niet of dat via de afsluitdijk ging. We hadden het over internet. In dat kader hadden we contact. Dat was nog vrij nieuw allemaal.

Mr. Paul Waarts: Ik geef u een nummer, 323. Dat lijkt een samenvatting te zijn van hetgeen u heeft verklaard. U zei dat er mensen een aanslag hebben gepleegd, waarvan 1 een Marokkaan?
La Serpe: Dat kan ik mij niet herinneren. Als ik dat toen gezegd heb, is dat naar waarheid verklaard.
Mr. Waarts: U weet later wel dat het Algerijnen zijn?
La Serpe: Ja, dat weet ik via de telefoon. Ik spreek wel es over dingen die op internet of in de media staan.
Lauwaars: Heeft u verder nog vragen?
Waarts: Geen vragen meer.
Lauwaars: Nee? Dan sluiten we het onderwerp af.

Het OM had een melding over waarom stukken nog niet zijn verstrekt.
OvJ Betty Wind: Er zouden nog stukken worden verstrekt m.b.t. Kaale. U zult ons ongetwijfeld vergeven. Rob de Wit wilden we nog vragen stellen over dat telefoongesprek waar Dhr. Remmers aan refereerde. Het is niet gelukt. Zijn nieuwe raadsman Dhr. Kuijpers heeft het ook wat af laten weten. Hij zat gedetineerd en heeft op dezelfde afdeling vastgezeten als Dhr. Kaale. Hij heeft via Kaale beschikking gehad over de dossiers. Kuijpers presenteerde zich als advocaat. Hij is ook op bezoek geweest. Kuijpers was bereid dat met Rob de Wit te bespreken. Hij zou wel willen komen, maar dat is niet gebeurd. Het laatste stukje was dat. Daarom zijn de Kaale-stukken nog niet verstrekt. Dit zeg ik als reactie op de Boedha-stukken en het verzoek van Janssen en Waarts.
Lauwaars: Ok. We vergeven het u.

Vervolgens wilde Lauwaars vragen stellen aan Jesse Remmers.
Lauwaars: Mijnheer Remmers, dat Naarden-Vesting verhaal. De aanwezigheid van Holleeder is meningsverschil over. Het hele verhaal opnieuw, dat zou niet hoeven.
Mr. Paul Waarts: Het belangrijkste verschil zou zijn dat Holleeder aanwezig zou zijn. Er zijn wel meer vragen, bijvoorbeeld wat er nou besproken zou zijn.
Jesse Remmers: Als ik ook wat mag zeggen, even? Het was aanvankelijk niet de bedoeling er wat over te zeggen. Ik heb vervolgens toch het hele verhaal verteld. Op het moment dat men het mij vroeg dacht ik, waarom ook niet? Dat het zo'n uitgebreid verhaal zou worden, was niet de bedoeling. Om het helemaal te vertellen, was niet de bedoeling.

Lauwaars: Dan mag het OM eerst vragen stellen.
OvJ Betty Wind: Mijnheer Remmers, zou u nog eens kort willen toelichten wat nu uw plan was.
Jesse: Ik zit even te denken. Als ik ga praten, wordt het weer een lang verhaal.
Lauwaars: Vertel maar gewoon.
(samengevat)
Jesse: Ik plaats dit op 29 oktober 2004. La Serpe was op bezoek geweest, voor het eerst na een lange periode. Toen heeft ie aangehaald dat de CIE contact had opgenomen. Het was geen vol uur. Ik voelde me niet zo best. Ik had een lichtelijke longbloeding, dus ik moest naar de medische dienst. Ik ben ook dezelfde dag naar het ziekenhuis gebracht. Dat was dezelfde dag dat ik mezelf uit het ziekenhuis had ontslagen, zeg maar. (Jesse refereert aan de ontsnapping uit het ziekenhuis) La serpe vertelde dat de CIE contact had opgenomen. Het ging over de '93-zaken. Hij kreeg toen door dat ie van die CIEers bepaalde dingen moest zeggen over mij. Men wilde dat hij zou zeggen dat ik Cor van Hout dood zou hebben geschoten in opdracht van Willem Holleeder. Hij zei, als ik geweten had dat hij (CIEer?) zoveel zou vertellen, had ik het opgenomen. Hij vond het heel erg vals in ieder geval. Ik zei tegen hem (La Serpe): Zou je het niet alsnog op willen nemen met verborgen camera, net als Peter R. de Vries?

We zagen elkaar 2 dagen later. Het gaat erom dat ik Peter R. de Vries zou moeten benaderen. Ik zei, dat wat je vertelde, wil je dat helemaal herhalen, maar niet zo, want anders zou het blijken dat het opgenomen zou worden. Om ervoor te zorgen dat die CIE zou kunnen worden opgenomen met verborgen camera, heb ik contact opgenomen met iemand. Ik heb aan die persoon gevraagd of Holleeder contact op zou nemen met De Vries en dat die dan opnamen zou maken met een persoon die het zou vertellen. Ik wilde ergens komen dat het verteld zou worden. Dat Peter R. de Vries in een busje zou zitten. Dat had ik wel eens gezien. Peter R. de Vries zou het dan opnemen. Ik stelde voor dat hij dat verhaal zou vertellen en dat Peter R. de Vries er dan later bij zou komen. Ik zag La Serpe 2 dagen later. Ik vroeg, kun je dat vertellen? Ik moest naar Naarden-Vesting komen. Ik moest een auto huren. Hij (La Serpe) kende een tent, 'Rent a Wreck' heette dat. Hij kwam met een of ander barrel aanzetten, dat viel van ellende uit elkaar. We reden van Rotterdam naar Naarden-Vesting. Er werd door personeel gevraagd of ik gereserveerd had. Ik zei dat ik een afspraak had. Ik liep naar achteren en zag daar een persoon zitten. Dat was de persoon met wie ik afgesproken had dat ie Holleeder zou benaderen. Hij zei, met wat voor barrel ben je nou mee?! Hij wist dat ik voortvluchtig was en vond dat niet verstandig. Je wordt zo van de weg gehaald als ze je zouden zien rijden.We zouden later een andere regelen.

La Serpe vertelde toen het verhaal. Dat verhaal van Cor van Hout ligt gevoelig, zei die persoon. Dan moet je mee naar de studio. Dat wou La Serpe ineens niet. Die persoon zei toen, lekker is dat, volgens mij heeft ie (PrdeVries)de camera al geregeld. Dat is dan niet goed begrepen dan waarschijnlijk. De persoon zei, ik ga er vandoor, je ziet het wel straks als Peter R. de Vries er straks is. La Serpe zei, wat is dat nou? Ik vertelde dat de Vries zou komen. We zagen de Vries net aan komen lopen. Bij de deur kwam De Vries eraan. We hebben gezegd, we gaan ergens anders heen. Hij wist wel een ander tentje. We liepen naar dat andere tentje. Op dat moment vertelde La Serpe dat hele verhaal. De Vries heeft voorgesteld, je kunt er alleen wat mee als je onomstotelijk bewijs hebt. La Serpe maakte de opmerking, ik wil wel een verzekering. Hij wilde er financieel wat aan overhouden. Dat vond ik al helemaal genant. Het was al helemaal niet de bedoeling er iets aan over te houden. Op het moment dat De Vries kwam met wat, zei La Serpe: Daar wil ik wat aan overhouden.....

De persoon die we zagen, regelde een andere huurauto. We reden naar de Wenckebachweg. Holleeder kwam er toen bij. Holleeder vroeg of ie een auto kon huren zonder creditcard. Dat kon niet. Toen zei ik dan moet je naar de Wenckebachweg. Dan zou Holleeder hem huren. Dat is niet gelukt.

Jesse werd vervolgens ondervraagd over de ontmoeting en het regelen van de auto. Hij bleef er bij geen namen van het bedrijf aan de Wenckebachweg te willen noemen en ook niet de naam van de persoon die in Naarden-Vesting was, degene die de ontmoeting met Peter R. de Vries had geregeld. Dit tot irritatie van zowel de rechters als het OM. Ze verweten Jesse wel balletjes op te gooien, maar er dan verder niets meer over te verklaren. Er kwam weinig duidelijkheid.

Vervolgens liet met La Serpe aan het woord. Enkele samengevatte passages:

La Serpe: De opmerking over Cor van Hout. Dat viel me sowieso op natuurlijk, als er over Cor van Hout gesproken wordt, dat daar gezegd is door Willem Holleeder...nee, wat daar werkelijk is gezegd door Willem Holleeder is: Niet over Cor praten. Want ik maakte een opmerking over Cor, er werd gezegd, niet over Cor praten met Peter R. de Vries. Jesse maakt er een groter verhaal van door te zeggen, alsof eh, ik weet niet meer precies hoe ie het vertelde, maar de liquidatie op Cor dat Willem dat gepleegd zou hebben. Nou dat klopt als een bus. En ik zal u vertellen wat er in de auto daarna gebeurde. Volgens mij staat het nog niet eens in het dossier.

Het is nooit aan de orde geweest, omdat Cor van Hout zeg maar, nooit aan de orde is geweest, de zaak is nooit aangekaart, laat ik het zo zeggen. In de auto, toen we wegreden uit Naarden-Vesting, toen zei ik tegen Jesse: 'Wat een rat die Willem, dat ie zijn eigen vriend heeft dood laten schieten'. Tussen ons weten wij dat Jesse betrokken is bij Cor van Hout. Dus bij de liquidatie van Cor van Hout. Toen zeg ik in de auto tegen hem: 'Wat een rat dat Willem zijn eigen jeugdvriend heeft dood laten schieten'. Toen zei Jesse tegen me: 'Maar het waren al lang geen vrienden meer'. Als wederom een bevestiging dat Willem Holleeder achter die liquidatie zat. Ik denk wellicht dat dit wel interessant is om te vermelden.

La Serpe: De derde persoon in Naarden-Vesting is Ali Akgün, laat ik daar gewoon helder over zijn. Dat Jesse hem niet wil noemen dat snap ik wel. De relatie van Ali tot Holleeder die is bekend, en de relatie van Ali en Jesse is ook bekend. Ik heb van Ali zelf nl gehoord dat ie de afspraak met Peter R. de Vries heeft gemaakt.

Rechter: Even voor de duidelijkheid. Ali was er niet bij in Naarden-Vesting?
La Serpe: Ali?
Rechter: Ja?
La Serpe Ali was er niet bij.
Rechter: Dus dat verhaal van die eerste ontmoeting met die derde contactpersoon?
La Serpe: Allemaal onzin!
Rechter: Allemaal onzin?
La Serpe: Allemaal onzin.

La Serpe: Dan dat ontzettende grote verhaal over opnames. Wellicht dat het allemaal in zijn hoofd afgespeeld heeft. Alleen, het is natuurlijk absurd om te veronderstellen dat Jesse mij op die manier zou kunnen confronteren, op die manier met opnames vanuit een busje, dat Peter R. de Vries uit een busje zou komen. We zaten nl middenin de observaties ivm liquidaties. Als hij refereert aan de Van Woustraat, ja, bij de Van Woustraat kwamen wij regelmatig. Waarom namelijk? In die zijstraat daarvan, waar die eerste observatie heeft plaatsgevonden van eh, eh, August Adjoeba, een grote neger in ieder geval, die later in de flat van Ali woonde. Die had electronisch toezicht in de zijstraat van de Van Woustraat. Dus even om het onlogische er van aan te geven.

La Serpe: Het valt mij op dat Jesse de verklaring van Peter R. de Vries als uitgangspunt heeft genomen voor z'n eigen verklaring, om dit verhaal zo compleet mogelijk aan te vullen bij Peter R. de Vries. Wat ook niet klopt.

Lauwaars: Ik neem aan dat u ook die vragen had willen stellen, of dat klopt? Laat ik het eenvoudiger vragen. Het is toch al zo ingewikkeld. Heeft u nog vragen die u wilde stellen aan Dhr. Remmers?
La Serpe: Uh nee, eigenlijk niet meer nee....hehe.
Lauwaars: Nee, daarom dat vermoedde ik al. Omdat u niet de verwachtte antwoorden kreeg.
La Serpe: Hij geeft geen antwoord, dusseh...
Lauwaars: Nee, haha, nee ok, nou goed....

Mr. Paul Waarts: We krijgen nog een mogelijkheid om La Serpe vragen te stellen, maar ik heb 1 ding niet kunnen horen. Daar kan ik mischien gelijk opheldering over krijgen. Dat is nl over, op een gegeven moment zegt La Serpe, die derde persoon is Ali Akgün, maar het was niet de persoon die in het Arsenaal was? Heb ik dat zo goed begrepen?

La Serpe: Er was in het Arsenaal.....
Lauwaars: Die was er niet bij, zei ie.
La Serpe: Willem Holleeder was daar, Jesse was daar, Peter R. de Vries kwam iets later, en uh, ik heb zelf geen bodyguards gezien, maar ik kan me goed voorstellen dat die er waren, ik heb geen bodyguards, uh, dat heb ik niet meegekregen van Willem, en verder was er niemand aanwezig bij die afspraak. Ik heb van Ali Akgün op een ander moment, in Ping, gehoord, dat hij de afspraak geregeld had.
Lauwaars: Akkoord.
OM: Was wat u gehoord heeft, op die afspraak in Ping, was dat na, of voor die ontmoeting in het Arsenaal?
La Serpe: Dat was erna, want ik was alleen met Ali, en ik ben alleen maar met Ali geweest, nadat Jesse opgepakt was. Dat kan niet anders.

Niemand had nadere vragen. Het OM ook niet.

Jesse en zijn raadsman schoten na een korte stilte even in de lach samen.
Lauwaars vroeg: Mijnheer Remmers, een leuke grap?
Jesse: Ik zeg net, ik wil naar huis, kun je niet effe snel een opheffingsverzoekje doen?
Lauwaars: Hahahaha....

Lauwaars weer serieus: Mijnheer Remmers ik heb begrepen dat u over over de tenlastegelegde feite nu niet nader wil verklaren hier op de zitting?
Jesse: Mijnheer de voorzitter, ik wil eigenlijk op dit moment daar niks over verklaren, waarmee het dus niet onmogelijk is dat ik er later wel over ga verklaren. Op dit moment dus nog niet.
Lauwaars: De eventuele consequenties van eventueel later verklaren, heb ik u al es in zijn algemeenheid voorgehouden. Daar bent u zich van bewust. U blijft bij de verklaringen die u bij de politie heeft afgelegd?
Jesse: Nee, daar blijf ik bij, maar ik wil er op dit moment verder niets aan toe te voegen. Dus eigenlijk ook niet herhalen.
Lauwaars: Nee, merkwaardig, in zovere merkwaardig, dat je die andere onderwerpen van belang, zeg maar, heel erg, ja, ik heb het genoemd, 'opgewaardeerd' hebt op zittingsverklaringen en deze dingen nou juist niet. Nou ja goed, we horen het u zeggen. U mag zich op uw zwijgrecht beroepen, cq op uw verschoningsrecht. Dus u zegt ik blijf erbij wat ik daar gezegd heb? Op zich wel een merkwaardig gebeuren, maar goed....

Rechter: Kunt u dan zeggen waar het vanaf hangt?
Jesse: Ik wil eerst afwachten wat het OM nu gaat vragen. Ik moet ook nog een en ander met mijn advocaat over hebben, hoe we nu verder gaan. Tot dat moment wil ik in ieder geval niets verklaren. Dan gaat het niet alleen over dit. Ik zou ook over hele andere dingen ook verklaringen af willen leggen, maar dat is van iets afhankelijk waarvan ik nu niet ga uitleggen waar dat precies van afhankelijk is, maar ik beloof wel dat het duidelijk wordt waar dat dan vanaf moet hangen.
Rechter: Gaat dat dan in januari wel gebeuren? Want je loopt door met het schema.
Jesse: Eigenlijk 2 jaar geleden al, maar ik probeer dat zo snel mogelijk te regelen. Het ligt eigenlijk niet zozeer aan mij, zou ik zeggen.
Rechter: Ligt dat eraan dat u dingen teruggekoppeld wilt hebben van de mensen van de CIE?
Jesse: Uh, ja, zo zou je dat inderdaad kunnen stellen, onder andere, en daar wil ik het met mijn advocaat nog over hebben, want ik heb begrepen dat het lijkt alsof ik daar helemaal geen reactie op krijg. Dus ik ga het daar met mijn advocaten over hebben, dat doen we eventueel in een verzoek dat we gaan doen. Dan is het weer afhankelijk van wat we daar op terugkrijgen.
Lauwaars: maar dat gold niet voor de verklaringen zoals u uitgebreid heeft afgelegd over de onderwerpen die we.... maar wel over de onderwerpen, die ten laste gelegde feiten? Het verschil zie ik niet zo....
Jesse: Nou, ik heb de beslissing genomen om daar nu verder helemaal niks over te verklaren, totdat een bepaald iets mij duidelijker wordt, en dat het tegen die tijd ook duidelijk is voor de rechtbank.
Lauwaars: Maar u heeft er over verklaard, dat is een beetje mijn punt. Dat is mijn vraaag, hoe moeten we het nou zien? Trekt u het in, of zegt u ik beroep me op mijn zwijgrecht? U beschouwt het als niet gezegd, en dan kom ik er nog mee, zoals het mij belieft, of het ligt er, en wat moeten we ermee? Dat is een beetje..... 
Mijnheer Waarts, helpt u mij even om daar juridische klaarheid in te krijgen.

Mr. Paul Waarts: Ja, eh, ik hoor u twee keer zeggen dat u het merkwaardig vind, maar ik begrijp dat niet zo goed. Ik probeer er maar even wat helderheid in te scheppen. Het is aan de rechtbank een proces-verbaal van meneer te wegen zoals de rechtbank dat wenst te wegen en we weten ook allemaal dat het geen zin heeft van we trekken het allemaal maar in. Nee, mijnheer heeft er voor gekozen om zich op zijn zwijgrecht te beroepen voor zover het gaat over de tenlaste gelegde feiten. En hij zegt, over een aantal onderwerpen wil ik een verklaring afleggen. Dat heeft natuurlijk alles met de F-jes problematiek te maken, laat ik het zo maar even noemen. Dat kunnen we ook heel duidelijk zien. Dat zijn ook de verklaringen die mijnheer zelf heeft aangehaald. En de overige zaken waarover hij verklaard, en dat zijn de dingen wat ie tussen de regels door eigenlijk zegt. Ik heb me een beetje laten verleiden, maar ik blijf op mijn standpunt dat ik mij blijf beroepen op mijn zwijgrecht wat betreft die tenlaste gelegde feiten. Zo is het, en niet anders. Veel eenvoudiger kan ik het niet maken.

Lauwaars: Ok, dus dan blijven we er gewoon mee zitten. Ik begrijp alleen niet waarom u nou eigenlijk eerst naar de politie wou en daarna hier het hele verhaal wou doen. Maar goed, laten we het er maar niet meer over hebben. We hebben het er over gehad. We komen er toch niet uit. Dus, het zij zo.... de poltieverklaring die ligt er.

Ineens kwam Jesse toch met een opmerking:
Jesse: La Serpe is in bepaalde vorm nog betrokken bij een levensdelict, maar hier wou ik het bij laten.
Rechter: Omdat u niet wil zeggen wie het is?
Jesse: Nee.
Rechter: Over Houtman?
Jesse: Absoluut niet. Ik zou wel een ontlastende verklaring afleggen over La Serpe.  La Serpe heeft helemaal niks met Houtman te maken.
Rechter: Waarom wilt u daar niks over zeggen?
Jesse: Als ik het over de zaak Bethlehem wil hebben. Het is allemaal afhankelijk wat ik daar over te vertellen heb.
Rechter: U zegt nu dat u informatie draagt over de zaak Houtman, dat La Serpe daar niets mee te maken heeft?! Nu zijn we bezig met waarheidsvinding.
Lauwaars: Het is een merkwaardige gang van zaken.
La Serpe: Wellicht kan hij dan motiveren waarom ik dan onschuldig ben?
Lauwaars: Ja dat is zeker interessant voor u.
Jesse: Ik ga er he-le-maal-niks over zeggen.

Kennelijk heeft Jesse informatie over La Serpe ivm met nog een levensdelict. Het lijkt erop dat we moeten wachten tot januari voor we daar duidelijkheid in krijgen.

Betty Wind: Wat is nu uw doel van toch dingetjes zeggen? Ik weet wel iets van Houtman en u zegt er nu niets over? Wat voor doel heeft u er nou toch bij ?  (klonk licht wanhopig)
Jesse: Nee, ik ga er geen antwoord op geven.
Betty Wind: De losse gedeeltes uit de politieverklaringen, gaan we daar nog iets over zeggen?
Lauwaars: Ik begrijp u....

Er werden nog verwoede pogingen gedaan Jesse aan het praten te krijgen, echter zonder resultaat.
Jesse: Ik ga me volledig beroepen op mijn recht om te zwijgen.

Lauwaars had later een opmerking die alles zei:
Lauwaars: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo'n mysterieuze verdachte, die niets wil zeggen. Zeker niet over zo'n belangrijk detail als de zaak Houtman dat La Serpe niet schuldig zou zijn. Ik zit niet zo gauw met mijn mond vol tanden. We moeten maar rustig op Kerstreces. We moeten het maar rustig laten bezinken.

Fred Ros merkte tot slot op: Mijnheer de voorzitter, ik wens u fijne feestdagen.

Lauwaars: Dit wilde ik ook doen. Dank u wel mijnheer Ros.
Iedereen Fijne Kerstdagen.

Maandag 4 januari om 9.30 gaat het liquidatieproces verder.

Bondtehond