dinsdag 1 juni 2010

'Mijnheer Remmers, u was gisteren jarig. Gefeliciteerd.'

Weinig schokkend nieuws te melden vanuit de extra beveiligde rechtbank 'De Bunker' vandaag. De zitting van Dinsdag 1 Juni duurde maar tot 12 uur en werd voornamelijk gebruikt om 'wat losse eindje weg te werken'. Ook La Serpe was aanwezig, maar kwam niet aan het woord. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting, heette iedereen welkom en feliciteerde daarop eerst Jesse Remmers, die gisteren jarig bleek te zijn geweest. Het was me al opgevallen dat er meer familieleden en vrienden van Jesse dan anders aanwezig waren voor aanvang van de zitting. Jesse's vader, Greg Remmers, twee broers, een oom en een groepje vrienden zwaaiden Jesse vanaf de voorste rij van de publieke tribune toe en staken zo hun familielid/vriend een hart onder de riem. Jesse was zichtbaar blij met het bezoek en zwaaide terug met een brede grijns.


Lauwaars ging hierop meteen verder en meldde dat het verzoek van de verdediging voor een schouw in de Baja Beachclub is afgewezen.
Lauwaars: Het verzoek om een schouw te houden bij de Baja Beachclub in Rotterdam. Dit verzoek wijzen wij af. Het nut zien wij er niet zo van in. Je zou de situatie dan moeten gaan nabootsen, oa het geluid. En het ziet er weer anders uit, mischien. Op zich leek het ons wel aardig, maar goed, dat verzoek wijzen wij dus af. Over getuige Q5, en het nader te verrichten onderzoek, daarover is nog geen beslissing genomen. Dat stellen wij even uit. De rechtbank vindt het voor de planning wel van belang dat we daar niet te lang mee wachten.

Hierna kwam Mr. Nico Meijering aan het woord en had nog twee verzoeken. Allereerst een verzoek aan Betty Wind om alsnog te melden wat hij al eerder had gevraagd, over wat getuige Q5 naar voren zou brengen. De raadsman van Ali Akgün had dit gevraagd in een brief via de Rechter-commissaris, maar daarop nog geen antwoord gekregen. Hij verzocht Betty Wind dit alsnog te doen. Een tweede punt ging over een brief van Mr. De Haas in het kader van 'bestuiving'. In de brief van 4 Februari 2010 weergeeft De Haas het resumé van de verklaring van Q5. De zaaksofficier heeft daarin het idee laten onstaan dat de verklaring van Q5 niet eerder is ingezien. Mr. Meijering leidt echter af aan de vraag, 'Wat voor drankjes dronk Ali Akgün in de horeca?', dat De Haas een grotere verklaring heeft laten inzien.

Mr. Meijering: De vraag is, hadden de zaaksofficieren eerder de verklaring in handen, eerder dan het kleine stukje uit de verklaring. Waarom vraag ik dat? Het belang ligt daar, in het kader van mogelijke sturing, vind ik het van belang of bij de Rotterdamse verbalisanten daar al kennis was die in de verhoren van invloed zijn geweest?

Het OM reageerde: Het lijkt ons raadzaam om met de vijf zaaksofficieren de koppen bij elkaar te steken en dan een antwoord te formuleren.
Lauwaars: Dat wachten we dan af.
Mr. Meijering: Pas op heer de officier. Het is gezegd dat hij mogelijk bij collega's eerder is gekregen.
Officier van justitie: Ik bespeur een aarzeling bij u?
Rechter: In de verhoren zelf heeft u niets aangetroffen?
Mr. Meijering: Nou, daar wil ik nog naar kijken. Ik acht het van belang of vanuit die positie vragen zijn gesteld, of vanaf een briefje.
Rechter: U zegt dat u dit bemerkte, oa door die passage over die drankjes? Is dat de aanleiding?
Mr. Meijering lichtelijk geïrriteerd: Zelfs al zou ik geen aanleiding hebben, dan nog is het van belang. Moet ik dit nu helemaal weer gaan uitleggen? Het is een simpel vraagje. Was het OM nou al op de hoogte, ja of nee? Dan wil ik daarna kijken of er sprake is van bestuiving.
Lauwaars: We wachten het antwoord van het OM af.

Er is wel vaak over de planning gesproken vandaag. Voorzitter Lauwaars ging verder over de getuigen F1 + F3.
Lauwaars: Als de raadkamer beslist de getuigen in te brengen, kunt u dan alvast zeggen waar u dan mee komt? De omvang van de onderzoekswensen?
Mr. Meijering: Dat gaat me te ver om zonder inbreng van mijn collega's daar op in te gaan.

Lauwaars schorste daarop de zitting een half uur om de raadslieden gelegenheid te geven te overleggen. Na de schorsing reageerde Mr. Nico Meijering.

Mr. Meijering: Verzoekers, en dan heb ik het over de vier raadslieden, gaan er vanuit dat de F1 en F3 anoniem willen verklaren. Luid en duidelijk is het standpunt, gelet op de risico's als ze onder naam gaan verklaren, de criteria die in acht zijn genomen bij Q5, dat ze als anonieme getuigen zullen worden opgevoerd.
Rechter: Stel dat ze worden goedgekeurd?
Mr. Meijering: Daar kan ik niet veel van zeggen. Dat hangt af van La Serpe. Dat hangt af van de officieren. Dat hangt af van wat uw rechtbank gaat doen. Dat hangt af van wat La Serpe gaat verklaren. Dit is het antwoord. Het is niet veel, maar daar moeten we het mee doen voor nu.
Rechter: Ik begrijp het nu zo, als de status wordt afgewezen, zullen ze niet verklaren. Uw nadere onderzoekswensen kunnen we nog niets over zeggen.
Mr. Sander Janssen antwoordde: We willen alleen anoniem is er gezegd...

Lauwaars: Nog meer wensen mijnheer Meijering?
Mr. Meijering: Dit betreft La Serpe. Hij verklaarde geen verklaringen meer te willen geven als de onderzoekswensen zouden worden afgewezen. Ik wil wel weten, want er staan nog een aantal aspecten op de agenda. Wij zijn wel benieuwd wat de standpunten zijn van La Serpe. Het hing zo'n beetje in de lucht. We zouden uw rechtbank willen voorleggen: Wat gaat La Serpe doen?

Lauwaars: Nou ja, dat moeten we dan afwachten. Ik ga nu niet vragen en het schema er op aanpassen, dat kan ik nu nog niet doen. Het huidige schema gaat het niet worden. Ik heb er geen behoefte aan nu een antwoord te ontlokken. We houden ons gewoon aan de planning.

Officier: We zitten nu in Juni. Het zal wel handig zijn als we wat zittingsdagen weten.
Lauwaars: Over 4 weken speelt Samir A. in De Bunker. We hebben ons gericht tot Rotterdam om te kijken of we daar een paar zittingen kunnen houden. We hebben twee weken ingepland. Het wordt een beetje krap. We zouden wat pleidooien in Rotterdam kunnen doen. Voor de Kerst willen we de feitelijke zittingen afgerond hebben. De uitspraak in het voorjaar. We willen de hele duur van het proces nog in het midden laten. We houden vooralsnog het voorjaar aan. De sluiting van de zittingen voor Kerst. Twee weken voor de F-en. Dat is zo'n beetje de weg die de rechtbank ziet. Vrij willen we houden 6 en 8 Juli vrij voor uitloopdagen. We weten dan ook meer over de status van de F-getuigen. 15 Juni gaan we verder.

Mr. Meijering: Ik kondig alvast aan dat de verdediging een opheffingsverzoek zal doen. Schrik niet, dat zal zeer compact zijn. Het zal een kwartier zijn.

Lauwaars: Een kwartier dan. Tot dan.

Bondtehond